Veiledning til å Skrive en Effektiv Thai CV

Å skrive en effektiv CV for det thailandske arbeidsmarkedet kan være en utfordrende oppgave gitt landets unike kulturelle og forretningsnormer. Det er viktig å anerkjenne at det thailandske arbeidsmarkedet verdsetter høflighet, respekt og formalitet, noe som må gjenspeiles i CV-en din. Hvordan kan man integrere disse verdiene i sin CV? Hvordan kan man tilpasse språk og innhold for å møte forventningene til thailandske arbeidsgivere? Hvordan kan strukturen på en thailandsk CV se ut?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Thai

ชื่อ: สุวิชญา สุขสมัย
ที่อยู่: 123 ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 099-999-9999
อีเมล: suwicha@example.com

ประวัติการศึกษา

 • บริษัท มหาชน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2010 - 2014
 • มัธยมปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2007 - 2010

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ABC ปี 2015 - ปัจจุบัน
 • บริหารจัดการทีมขายของบริษัท
 • วางแผนและติดตามเป้าหมายการขาย
 • พนักงานขาย บริษัท DEF ปี 2014 - 2015
 • ขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทักษะและความสามารถ

 • การสื่อสารที่ดี
 • การบริหารจัดการที่ดี
 • การขายที่มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • ความสามารถในการใช้ Microsoft Office

ภาษา

 • ภาษาไทย (ภาษาแม่)
 • ภาษาอังกฤษ (ความสามารถในการสื่อสารระดับดี)

อ้างอิง

 • มีให้ตามคำขอ

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ให้ทั้งหมดเป็นความจริง

I det følgende vil vi ta for oss hvordan du kan utforme en perfekt CV for det thailandske arbeidsmarkedet. Det er viktig å forstå at å skrive en CV på Thai kan gi deg en stor fordel når du søker jobb i Thailand. Det viser nemlig at du har en forståelse og respekt for det lokale språket og kulturen, noe som kan være svært attraktivt for potensielle arbeidsgivere. Arbeidsgivere vil også kunne se at du er i stand til å tilpasse deg det thailandske arbeidsmiljøet. Derfor vil vi i denne artikkelen gi deg tips og råd for hvordan du kan skrive en effektiv CV på Thai, som vil hjelpe deg å skille deg ut i konkurransen om drømmejobben i Thailand.

Thai sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Thai: Oversettelser og Forståelse


I det følgende avsnittet vil du finne en oversikt over nyttige begreper som er relevante for å skrive en CV på Thai, oversatt til Thai. Denne listen er designet for å hjelpe deg med å forstå de viktigste elementene i en CV, og for å gjøre det enklere for deg å uttrykke dine kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaringer på en profesjonell og effektiv måte.

 • CV-struktur - โครงสร้างประวัติย่อ (Krohng sraang pravati yor)
 • CV-formatering - การจัดรูปแบบประวัติย่อ (Kan jat roopbaep pravati yor)
 • Utdanning - การศึกษา (Kan suksa)
 • Ferdigheter - ทักษะ (Thaksa)
 • Praksisplass - สถานที่ฝึกงาน (Sathan thi fuek ngan)
 • Arbeidserfaring - ประสบการณ์การทำงาน (Prasopkan kan tham ngan)
 • Personlig informasjon - ข้อมูลส่วนตัว (Khomun suan tua)
 • Referanser - การอ้างอิง (Kan aang-ing)
 • Språkferdigheter - ทักษะภาษา (Thaksa phasa)
 • Sertifiseringer og lisenser - ใบรับรองและใบอนุญาต (Bai raprong lae bai anuyat)

Utforskning av Thai Grammatikk for CV-skriving


Thai grammatikk er ganske forskjellig fra norsk, og det er ingen bøyningsformer som i de germanske og romanske språkene. Det er ingen grammatisk kjønn, ingen flertallsform for substantiver, og verbene endrer seg ikke i forhold til tid eller person. Siden en CV generelt er en formell dokument, er det viktig å bruke et formelt og respektfullt språk.

Når du skriver en CV på thai, bør du bruke tredje person, og du bør unngå å bruke fortid eller fremtid. Thailandsk språk har ikke spesifikke verbformer for forskjellige tider, så tidspunktet for en handling angis vanligvis ved hjelp av tidsadverb eller fra sammenhengen. For eksempel, i stedet for å si "Jeg arbeidet som lærer", vil du si noe i retning av "ผมเป็นครู" (Phom pen khru), som direkte oversatt betyr "Jeg er lærer". Men i sammenhengen av en CV, vil det være klart at dette er en tidligere stilling.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Thai


En godt formatert og strukturert CV er svært viktig for å bygge et godt profesjonelt image i det thailandske markedet. Det kan også hjelpe søkere med å skille seg ut fra mengden og øke sjansene deres for å få et intervju.

I tillegg til vår Thai CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil se på.

Hvordan Mestre Formatering av CV på Thai: En Nøkkel til Suksess!

 • Skrifter: Det anbefales å bruke lettleste og profesjonelle skrifter som Arial, Calibri eller Times New Roman i størrelse 11 eller 12. Dette er for å sikre at din CV er lettlest og profesjonell. Tunge og kompliserte skrifter bør unngås da de kan være vanskelige å lese og kan oppfattes som uprofesjonelle.
 • Format: En CV på Thai bør være enkel og oversiktlig. Bruk en standard layout med overskrifter og underoverskrifter for å organisere informasjonen. Unngå for mye bruk av fet eller kursiv tekst, da dette kan gjøre CV-en din vanskelig å lese.
 • Marginer: Det anbefales å ha marginer på mellom 1 til 1,5 cm rundt hele dokumentet for å gi et rent og ryddig utseende. For smale marginer kan gjøre teksten vanskelig å lese, mens for brede marginer kan gjøre at CV-en ser tom ut.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å bryte opp lange avsnitt og for å gjøre det lettere for leseren å skanne gjennom informasjonen. Det er også en god måte å fremheve viktige punkter på.
 • Skilletegn: Bruk vanlige skilletegn som komma og punktum for å skille mellom setninger og ideer. Unngå overdreven bruk av utropstegn eller spørsmålstegn, da dette kan oppfattes som upassende eller uprofesjonelt.
 • Farger: Hold fargene enkle og profesjonelle. En CV på Thai bør primært være i svart og hvitt, men du kan bruke en mild, profesjonell farge som blå eller grå for overskrifter eller for å fremheve viktige punkter. Fargen bør ikke være distraherende eller gjøre teksten vanskelig å lese.

Slik strukturerer du en effektiv CV på Thai: Viktige tips du bør kjenne til

Thai sprak


Strukturen og hoveddelene av en CV på Thai er i stor grad sammenlignbar med en standard CV, med noen kulturelle forskjeller. Her er noen punkter å merke seg:

 • Personlig Informasjon: Dette er et viktig aspekt av en CV på Thai. I tillegg til grunnleggende informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, er det også vanlig å inkludere alder, sivilstand og nasjonalitet. Noen arbeidsgivere kan også forvente et nylig fotografi.
 • Utdanning: Dette avsnittet skal inkludere all relevant utdanning, fra videregående skole til universitetsnivå. Det er viktig å nevne navnet på institusjonene, gradene oppnådd og datoene for fullførelse.
 • Arbeidserfaring: Dette er en nøkkeldel av CV-en. Du bør liste opp alle tidligere stillinger, inkludert bedriftens navn, din rolle, ansvarsområder og prestasjoner. For eksempel, hvis du tidligere har jobbet i en stilling i turistsektoren, som er en stor industri i Thailand, bør du fremheve erfaringene og ferdighetene du tilegnet deg der.
 • Faglige Ferdigheter: Dette avsnittet skal inneholde en liste over ferdigheter som er relevante for stillingen du søker. For eksempel, hvis du søker jobb i Thailands voksende IT-sektor, kan du liste opp programmeringsspråk du behersker, eller erfaring med prosjektledelse.
 • Referanser: På slutten av CV-en, er det vanlig å inkludere to eller tre referanser. Disse kan være tidligere arbeidsgivere, professorer eller andre personer som kan gi en positiv attest om din profesjonelle ytelse.
 • Råd: Når du skriver en CV på Thai, er det viktig å være presis, konsis og ærlig. Unngå for mye jargong og sørg for at CV-en er lett å lese og forstå. Husk at det er kvaliteten på informasjonen, ikke kvantiteten, som teller.
 • Språkkunnskaper: Det er også viktig å nevne språkkunnskaper, spesielt hvis du behersker engelsk eller andre språk som er relevante for stillingen. Dette kan gi deg en fordel i det thailandske arbeidsmarkedet, hvor flerspråklige kandidater er høyt verdsatt.

Slik lager du en effektiv CV-overskrift på Thai

Thai sprak


Overskriften på en Thai språkelig CV er vesentlig da den skal være lett gjenkjennelig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. Slik lager du en overskrift:

Først skriver du ditt etternavn etterfulgt av fornavnet. Dette er gjerne det første arbeidsgivere ser, så det er viktig at det er skrevet feilfritt og klart. Deretter angir du ditt yrke og disiplin. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse for hva slags kompetanse og erfaring du har.

Videre legger du inn postadressen din. Selv om mye kommunikasjon nå er digital, kan det hende at arbeidsgiveren ønsker å sende deg informasjon per post. Derfor er det viktig med en nøyaktig og oppdatert adresse.

Telefonnummeret ditt er neste punkt. Dette er ofte den raskeste og enkleste måten for en arbeidsgiver å kontakte deg på, så sørg for at nummeret er korrekt og tydelig skrevet.

Til slutt legger du til e-postadressen din. Dette er en annen vanlig måte for arbeidsgivere å kontakte deg på, spesielt for å sende dokumenter eller annen informasjon. Pass på at e-postadressen er profesjonell og enkel å lese.

På denne måten vil overskriften på din Thai språklige CV være klar, informativ og lett for arbeidsgivere å bruke.

นามสกุล ชื่อ

อาชีพและสาขาวิชา

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์


Hvordan et bilde kan løfte CV-en din i det thailandske markedet

Det er ikke nødvendig å inkludere et bilde i den thailandske CV-en din, med mindre det spesifikt er angitt i jobbannonsen. Dette skyldes i stor grad et skift mot anti-diskrimineringspraksis og personvernhensyn. Imidlertid, hvis en arbeidsgiver ber om et bilde, bør det være et profesjonelt portrett, omtrent samme størrelse som et passbilde. Bildet skal være i farger, og det anbefales å kle seg formelt, avhengig av den aktuelle stillingen. Alle bilder bør være av høy kvalitet, med klare detaljer og ingen forstyrrende bakgrunner. Husk at bildet skal representere deg på en profesjonell og respektabel måte.

Betydningen av erfaring i en CV for det thailandske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Arbeidserfaringer for CV for det Thailandske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i et thailandsk CV er avgjørende for å vise potensielle arbeidsgivere dine tidligere prestasjoner og kompetanser. Det gir en oversikt over dine tidligere stillinger, arbeidsoppgaver og de ferdighetene du har utviklet. Dette avsnittet er din mulighet til å demonstrere at du har den nødvendige erfaringen og ferdighetene som kreves for den aktuelle stillingen.

 • Følg en kronologisk rekkefølge: Start med din nyeste jobb og jobb deg bakover. Dette gir arbeidsgiveren en klar forståelse av din karriereutvikling og fremgang.
 • Spesifiser arbeidsperioden: Inkluder både start- og sluttdato for hver stilling. Hvis du fremdeles er ansatt, skriv "nåværende". Dette gir en indikasjon på din forpliktelse og varighet i tidligere stillinger.
 • Inkluder stillingstittelen: Dette gir en rask oversikt over ditt ansvarsområde i tidligere stillinger. Vær nøyaktig og unngå å bruke vage betegnelser.
 • Bruk punktlister: Dette gjør CVen mer lesbar og tilgjengelig. Hver bullet bør starte med et handlingsverb for å demonstrere hva du har oppnådd.
 • Gi en detaljert stillingsbeskrivelse: Beskriv dine hovedansvarsområder og prestasjoner i hver stilling. Unngå generelle uttrykk og vær så spesifikk som mulig.
 • Bruk stikkord: Identifiser nøkkelord i stillingsannonsen og inkluder disse i ditt CV. Dette vil hjelpe CVen din til å skille seg ut og vise at du er en sterk kandidat for stillingen.
Husk at det er kvaliteten på informasjonen, ikke kvantiteten, som teller. Det er viktig å være så presis som mulig når du beskriver dine tidligere arbeidsoppgaver og prestasjoner.

ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ

บริษัท: บริษัท ABC จำกัด

วันที่: มกราคม 2016 - ธันวาคม 2020


 • ควบคุมและบริหารจัดการโครงการทั้งหมดในบริษัท
 • ทำงานร่วมกับทีมทางเทคนิคเพื่อสร้างแผนการดำเนินงาน
 • ติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าเพื่อความเข้าใจในเป้าหมายโครงการ
 • ติดตามและประเมินผลการทำงานของทีมโครงการ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและนำเสนอให้กับทีมบริหาร

Thai sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på Thai

Å skrive en CV på Thai uten tidligere erfaring kan virke som en stor utfordring, men det trenger ikke å være det. Følgende råd vil veilede deg gjennom prosessen. Her er noen enkle å bruke tips for å fylle ut CV på Thai uten erfaring.

Grunnleggende Informasjon:

 • Begynn med å gi grunnleggende personlig informasjon som ditt fulle navn, fødselsdato, nasjonalitet, kjønn, sivilstatus, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Profil Sammendrag:

 • Selv om du ikke har tidligere jobberfaring, kan du skrive en kort profiloversikt som fremhever dine styrker, ferdigheter og ambisjoner.

Utdanning:

 • Utdanning er spesielt viktig for de uten arbeidserfaring. List opp all relevant utdanning, inkludert videregående skole, universitetsgrader, sertifikater, kurs, workshops etc. Angi skolens navn, sted, dato for eksamen og kvalifikasjonen du oppnådde.

Ferdigheter:

 • Fremhev dine ferdigheter som kan være nyttige i jobben du søker på. Dette kan inkludere språkferdigheter, tekniske ferdigheter, organisatoriske ferdigheter, problemløsning, lederegenskaper, etc.

Frivillig Arbeid og Internship:

 • Hvis du har gjort frivillig arbeid eller internship, inkluder dette i din CV. Dette kan vise din evne til å jobbe i team, lederegenskaper og andre ferdigheter.

Personlige Interesser:

 • Det kan være nyttig å inkludere dine personlige interesser, spesielt hvis de er relevante for jobben du søker på. Dette kan gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av din personlighet og potensielt hvordan du passer med selskapets kultur.

Referanser:

 • Selv om du ikke har tidligere jobberfaring, kan du fremdeles ha referanser. Dette kan være tidligere lærere, veiledere fra frivillig arbeid eller internship, eller andre personer som kan gi en anbefaling basert på din karakter og arbeidsetikk.

Format og Design:

 • Sørg for at CV-en din er godt organisert, lett å lese, og profesjonelt designet. Bruk punktlister, korte avsnitt og overskrifter for å gjøre det enkelt å skanne gjennom dokumentet.

Korrekturles:

 • Korrekturles CV-en din grundig for å sikre at den er fri for stave- og grammatikkfeil. Det kan være lurt å få noen andre til å se over den også.

Tilpass CV:

 • Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå jobben og selskapet, og at du er seriøs om din søknad.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på Thai


Utdanningsdelen i en Thai CV er avgjørende fordi den gir arbeidsgivere innsikt i søkerens akademiske bakgrunn og kvalifikasjoner. Denne delen inneholder detaljer som graden som er oppnådd, institusjonen der den ble oppnådd, og datoene for oppnåelse. Det kan også inkludere spesifikke kurs eller sertifiseringer som er relevante for jobben.

I tillegg gir utdanningsdelen i en Thai CV en indikasjon på søkerens engasjement, disiplin og evne til å fullføre oppgaver. Den kan også gi informasjon om søkerens kritiske tenkning, problemløsning og andre ferdigheter som er oppnådd gjennom det akademiske løpet. Derfor, jo mer detaljert og nøyaktig utdanningsdelen er, jo bedre bilde får arbeidsgiveren av søkerens evner og potensial.

Rangering av Utdanning i en Thai CV: Hvilken Utdanning Bør Settes Først?

I en Thai CV, er det vanlig å vise utdanning før arbeidserfaring. Dette er spesielt vanlig for nyutdannede og de med mindre arbeidserfaring. Utdanning anses som en viktig faktor for arbeidsgivere i Thailand for å bestemme en kandidats kvalifikasjoner og potensial. For eksempel, hvis en kandidat har en mastergrad i økonomi fra et anerkjent universitet, kan dette bli sett på som en indikasjon på at kandidaten har høye analytiske ferdigheter og en dyp forståelse av økonomiske prinsipper.

Imidlertid, for de med omfattende arbeidserfaring eller de som søker høyere stillinger, kan arbeidserfaring bli vist før utdanning. For eksempel, hvis en kandidat søker en lederstilling og har over 10 års erfaring i lederroller, vil det være mer relevant å vise denne erfaringen før utdanning. I slike tilfeller kan arbeidserfaring gi mer relevant informasjon om kandidatens evner og passende til stillingen enn utdanning.

Uansett, det er alltid viktig å skreddersy CV til den spesifikke jobben og selskapet man søker til. Hvis jobbannonsen spesifikt ber om spesifikk utdanning eller erfaring, bør denne informasjonen fremheves og presenteres først.

การศึกษา

เริ่มต้นการศึกษาของฉันที่โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ จากนั้นฉันได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์การจัดการ ฉันได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.75 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในระหว่างปีการศึกษาฉันได้ร่วมฝึกงานที่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งทำให้ฉันได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์การทำงานจริงในวงการพาณิชย์.


Betydningen av Ferdigheter for en Thai CV


Thai sprak


I Thailand, er det viktig å fremheve dine ferdigheter i CV-en din fordi dette gir rekrutterere en forståelse av hva du kan tilby til en stilling. Dette inkluderer både hard og soft skills. Hard skills er de tekniske ferdighetene du har tilegnet deg gjennom utdanning eller arbeidserfaring, som for eksempel dataanalyse eller markedsføring. Soft skills er personlige attributter som kommunikasjonsevne, problemløsning og samarbeidsevner. Ved å fremheve disse ferdighetene i din CV, kan du skille deg ut fra andre kandidater og vise at du har det som kreves for å lykkes i den aktuelle jobben.

Rekrutterere på det thailandske arbeidsmarkedet ser etter kandidater som ikke bare har de nødvendige tekniske ferdighetene, men som også har sterke personlige egenskaper. Det er spesielt viktig i Thailand å vise respekt for hierarki og autoritet, samt å ha evne til å arbeide godt i team. I tillegg verdsettes tilpasningsdyktighet og fleksibilitet, da arbeidsforholdene kan endre seg raskt. Til sist, siden Thailand er et flerkulturelt samfunn, ser rekrutterere etter kandidater som kan arbeide effektivt på tvers av kulturelle forskjeller. Derfor kan det være en fordel å fremheve internasjonal erfaring og språkferdigheter i din Thai CV.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver en CV på Thai.

Personlige ferdigheter:

 1. Punktlig og pålitelig - รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบต่อเวลา
 2. God i teamarbeid - มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 3. Fleksibel og tilpasningsdyktig - ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดี
 4. God kommunikasjonsevne - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 5. Selvstendig - สามารถทำงานได้เอง
 6. Løsningsorientert - มุ่งมั่นในการหาคำตอบ

Faglige ferdigheter:

 1. God IT-kunnskap - มีความรู้ทางด้าน IT ที่ดี
 2. Erfaring med prosjektledelse - มีประสบการณ์ในการจัดการโครงการ
 3. Kunnskap om digital markedsføring - มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
 4. Erfaring med kundeservice - มีประสบการณ์ในการบริการลูกค้า
 5. Språkkunnskaper (for eksempel engelsk) - ความรู้ด้านภาษา (ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ)
 6. Erfaring med regnskap og økonomi - มีประสบการณ์ในการบัญชีและการเงิน

Ulike Avsnitt du kan Inkludere i din Thailandske CV


Tilleggsoverskrifter i en Thai CV kan inkludere "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser" og "IT-verktøy". Det er viktig å inkludere flere kategorier i CV-en din for å gi en mer detaljert profil av deg selv til potensielle arbeidsgivere. Disse kategoriene gir dem informasjon om dine ferdigheter, interesser og kvalifikasjoner utenfor din formelle utdanning og arbeidserfaring.

"Sertifikater" er en viktig kategori å inkludere i CV-en din fordi det viser at du har tatt initiativ til å søke ytterligere opplæring og utvikling i ditt fagfelt. Dette kan omfatte alt fra profesjonelle lisenser, faglige sertifiseringer eller til og med online kurs. Dette viser arbeidsgiveren at du er engasjert i kontinuerlig læring og forbedring.

"IT-verktøy" er en annen viktig kategori å inkludere, spesielt i det moderne arbeidsmarkedet. Dette gir en oversikt over din kompetanse med forskjellige teknologiske verktøy og programvare, som kan være avgjørende for mange roller. Dette kan omfatte alt fra Microsoft Office-pakken til mer spesialiserte verktøy som Adobe Creative Suite eller programmeringsspråk. Dette viser arbeidsgiveren at du er teknologisk dyktig og kan tilpasse deg nye teknologiske verktøy og trender.

Forbedringspunkter for å skrive en CV på Thai


For å gjøre din CV mer attraktiv for arbeidsgivere i Thailand, kan du følge disse spesifikke tipsene:

 1. Inkluder en personlig profil: Thailandske bedrifter setter pris på å vite mer om hvem du er som person. Inkluder en kort paragraf i begynnelsen av din CV som beskriver dine personlige egenskaper, karrieremål og hvorfor du er interessert i stillingen.
 2. Bruk formell språkbruk: Bruk respektfull og høflig språk i din CV. Sørg for å unngå slang eller uformelle uttrykk.
 3. Inkluder språkkunnskaper: Hvis du kan snakke Thai, selv på et grunnleggende nivå, sørg for å inkludere dette i din CV. Arbeidsgivere i Thailand ser ofte etter kandidater som kan kommunisere effektivt på både Thai og engelsk.
 4. Tilpass din CV: Tilpass din CV til hver jobb du søker på. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva arbeidsgiveren ser etter, og at du er en seriøs kandidat.
 5. Highlight relevant erfaring: Hvis du har tidligere erfaring som er relevant for stillingen, sørg for å fremheve dette. Dette kan være tidligere jobber, frivillig arbeid eller praksisplasser.
 6. Inkluder referanser: Thailandske arbeidsgivere setter ofte pris på å kunne ta kontakt med tidligere arbeidsgivere eller professorer for å bekrefte dine kvalifikasjoner og arbeidsetikk.
 7. Kontroller for feil: Sørg for at CV-en din er fri for stave- og grammatikkfeil. Dette er spesielt viktig hvis du skriver CV-en din på et annet språk enn ditt morsmål.

Nøkkelelementene i en Thai CV: Hvordan Skrive en Effektiv CV på Thai


Thai sprak


Å utforme en CV for jobbsøk i Thailand krever en forståelse av lokale forventninger og normer. Her er noen viktige punkter å huske på når du lager din thailandske CV, for å sikre at du presenterer deg selv på en måte som er både profesjonell og kulturelt passende.

 1. Personlig informasjon: Inkluder grunnleggende personlig informasjon som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet. I Thailand er det også vanlig å inkludere et passfoto.
 2. Språk: Hvis du kan snakke thai, sørg for å inkludere dette i CV-en din. Hvis ikke, bør du i det minste ha CV-en din oversatt til thai.
 3. Utdanning: Begynn med den høyeste graden du har oppnådd og jobb deg nedover. Inkluder navnet på institusjonen, studieperioden og graden du oppnådde.
 4. Arbeidserfaring: Start med den nyeste jobben din og jobb deg bakover. Inkluder jobbtittel, navnet på selskapet, datoen du begynte og sluttet, og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder.
 5. Ferdigheter: Hvis du har spesielle ferdigheter som er relevante for jobben, for eksempel dataprogrammering eller prosjektledelse, inkluder disse i CV-en din.
 6. Referanser: Thai arbeidsgivere kan legge stor vekt på referanser, så sørg for å inkludere et par sterke referanser hvis du kan.
 7. Formell tone: Hold en profesjonell og formell tone gjennom hele CV-en. Unngå å bruke slang eller uformelle uttrykk.
 8. Kort og konsis: Prøv å holde CV-en din til to sider. Thai arbeidsgivere foretrekker vanligvis kortere CV-er som er enkle å lese og forstå.
Husk at en velutformet CV kan være nøkkelen til å lande drømmejobben din i Thailand. Lykke til!

Hvordan skrive et følgebrev på Thai når du lager en CV


Et følgebrev er en essensiell del av jobbsøknadsprosessen i Thailand, og den utgjør ofte det første inntrykket en arbeidsgiver får av deg. Det gir deg muligheten til å skreddersy din søknad mot den spesifikke stillingen og bedriften, og fremheve de mest relevante kvalifikasjonene og erfaringene dine. I tillegg gir det deg en unik mulighet til å forklare hvorfor du er interessert i stillingen, og hvordan du kan bidra til bedriften. Uten et godt følgebrev, kan din CV bli oversett, uavhengig av hvor imponerende din erfaring eller utdanning kan være. Derfor er det avgjørende å inkludere et overbevisende og godt skrevet følgebrev med din Thai CV.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV Skriving på Thai

Hvordan skal jeg strukturere CV-en min når jeg søker jobb i Thailand?

I Thailand er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet i CV-en. I tillegg til utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring, er det også vanlig å nevne språkkunnskaper og ferdigheter. En profesjonell foto av deg selv er også ofte nødvendig. Husk å holde CV-en kort og konsis, helst ikke mer enn to sider.

Er det noen spesielle krav til språk eller formatering i en Thai CV eller jobbsøknad?

Det er vanlig å skrive CV og jobbsøknad på thai hvis du søker jobb innenlands i Thailand. Hvis du søker på en internasjonal stilling eller i en bedrift der engelsk er hovedspråket, kan du skrive på engelsk. Det er viktig å være formell og høflig i språkbruken. Formateringen skal være ren og enkel, med tydelig inndeling av seksjoner.

Hva slags bilde skal jeg bruke i min Thai CV?

Bildet i en Thai CV skal være et profesjonelt portrett av deg selv. Du bør kle deg formelt, og bildet bør være i farger. I noen tilfeller kan du bli bedt om å inkludere et helkropps bilde, avhengig av stillingen du søker på. Det er viktig å gi et profesjonelt førsteinntrykk gjennom bildet.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement