Guide til å skrive en effektiv italiensk CV

Å lage en effektiv italiensk CV krever innsikt i det italienske arbeidsmarkedets unike krav og forventninger. Det er viktig å forstå at den italienske arbeidskulturen verdsetter personlige relasjoner og formell utdanning mer enn noen andre europeiske land. Men hvordan tilpasser du CV-en din til disse kravene? Hvordan fremhever du dine sterkeste sider på en måte som appellerer til italienske arbeidsgivere? Og hvilke skriveteknikker kan hjelpe deg med å skille deg ut i den italienske jobbmarkedet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV på Italiensk: Eksempler og Tips

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nome: Giovanni Rossi
Indirizzo: Via Roma, 10 00100 Roma
Telefono: +39 123456789
Email: giovanni.rossi@gmail.com
Data di nascita: 15 Febbraio 1985
Nazionalità: Italiana

Obiettivo Professionale

Mettere a frutto le mie competenze acquisite nel settore marketing per contribuire al successo dell'azienda e sviluppare ulteriormente le mie capacità professionali.

Esperienza Lavorativa

Gennaio 2015 - Presente
Responsabile Marketing, Azienda XYZ, Milano

 • Gestione e coordinamento del team di marketing
 • Ideazione e implementazione di strategie di marketing
 • Analisi del mercato e monitoraggio delle tendenze di settore

Settembre 2010 - Dicembre 2014
Addetto Marketing, Azienda ABC, Roma

 • Sviluppo di campagne pubblicitarie
 • Gestione dei social media e del sito web dell'azienda
 • Partecipazione a eventi di settore per promuovere l'azienda

Formazione

2005 - 2009

Laurea in Economia e Marketing, Università La Sapienza, Roma

Competenze

 • Ottima conoscenza delle strategie di marketing digitale
 • Capacità di gestione e coordinamento del team
 • Ottima conoscenza dei principali software di grafica e di analisi dei dati
 • Buona conoscenza della lingua inglese

Interessi

Viaggi, lettura, fotografia

Referenze

Disponibili su richiesta

I denne artikkelen vil vi veilede deg gjennom prosessen med å skrive en perfekt CV på italiensk for det italienske arbeidsmarkedet. Hensikten med å skrive CV-en på italiensk når du søker jobb i Italia, er å vise respekt og forståelse for det lokale språket og kulturen. Dette vil gi et positivt inntrykk til potensielle arbeidsgivere og øke sjansene dine for å bli vurdert for jobben. I tillegg vil det hjelpe deg med å formidle dine kvalifikasjoner og erfaringer på en mer presis måte, ettersom du bruker språket som er mest kjent for arbeidsgiveren. Så la oss begynne reisen mot å lage en overbevisende italiensk CV.

Italiensk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Italiensk og Deras Oversettelse


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på italiensk, oversatt til italiensk. Dette kan være svært hjelpsomt hvis du skal skrive en CV for bruk i Italia, eller hvis du skal kommunisere med italiensktalende arbeidsgivere.

 • CV-struktur: Struttura del CV
 • CV-formatering: Formattazione del CV
 • Utdanning: Educazione/ Istruzione
 • Ferdigheter: Competenze
 • Praksisplass: Tirocinio
 • Arbeidserfaring: Esperienza lavorativa
 • Personlig informasjon: Informazioni personali
 • Referanser: Referenze
 • Yrkesmål: Obiettivi professionali
 • Språkferdigheter: Competenze linguistiche
 • Frivillig arbeid: Lavoro volontario
 • Sertifiseringer: Certificazioni
 • Interesser: Interessi.
Bruk disse begrepene når du setter sammen din italienske CV for å sikre at du formidler informasjonen din på en klar og profesjonell måte. Lykke til!

Nyttig Grammatikk for å Skrive en CV på Italiensk


Når du skriver en CV på italiensk, er det viktig å følge noen grunnleggende grammatikkregler og bøyningsmønstre. For det første skal all informasjon presenteres i tredje person. Dette er normen for profesjonelle CV-er på italiensk, og det hjelper med å skape et formelt og profesjonelt preg. For eksempel, i stedet for å si "Jeg har jobbet som markedsføringsassistent", ville du si "Ha lavorato come assistente di marketing" (Har jobbet som markedsføringsassistent).

Når det gjelder tid, skal du bruke perfektum (passato prossimo) for å beskrive tidligere erfaringer og oppnåelser. Dette er en fortidstid som brukes for å beskrive handlinger som er fullført i fortiden. Når du beskriver dine tidligere arbeidsoppgaver, bruk sterke og kraftfulle handling ord. For eksempel, i stedet for å si "Jeg var ansvarlig for å skrive rapporter", ville du si "Era responsabile per la redazione di rapporti" (Var ansvarlig for å skrive rapporter). Merk at dette er i imperfektum (imperfetto), som brukes for å beskrive vedvarende eller ufullstendige handlinger i fortiden.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Italiensk


Un curriculum ben strutturato è fondamentale per mettere in evidenza le competenze e le esperienze più rilevanti per un determinato ruolo lavorativo. La chiarezza e l'organizzazione del CV possono fare la differenza tra il farsi notare o essere ignorato da un potenziale datore di lavoro. Un CV ben formulato può aiutare a delineare gli obiettivi di carriera, affrontando le sfide con fiducia e determinazione. L'attenzione ai dettagli e un layout accattivante possono aumentare notevolmente le possibilità di successo. Inoltre, un CV strutturato in modo efficace può facilitare la comprensione delle informazioni da parte del datore di lavoro, fornendo un quadro completo e preciso del candidato. Ricordate, un ottimo CV è il primo passo verso una carriera di successo nel mercato del lavoro italiano.

I tillegg til vår italienske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke ut.

Hvordan formatere CV på italiensk: Viktigheten av detaljer

En CV på italiensk skal ha en stilistisk innstilling som reflekterer landets kultur og arbeidsmarkedets preferanser. Her er noen viktige aspekter å vurdere:

 • Skrifttyper: Velg en enkel og lettleselig skrifttype som Arial, Calibri eller Times New Roman. Dette gir CV-en et profesjonelt og ryddig utseende som er enkelt for arbeidsgivere å lese.
 • Format: En italiensk CV bør være strukturert og organisert, med klare overskrifter og underoverskrifter. Det er vanlig å starte med personlig informasjon, etterfulgt av utdanning og erfaring, og til slutt ferdigheter og språk.
 • Marginer: Hold marginene på alle sider mellom 1 og 1,5 cm. Dette gir en balanse mellom tekst og hvitt rom, noe som gjør CV-en mer behagelig å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å presentere informasjon på en oversiktlig og strukturert måte. Dette gjør det enkelt for arbeidsgivere å skanne gjennom CV-en din og finne nøkkelinformasjon.
 • Skilletegn: Italienske skilletegn kan variere fra de engelske. For eksempel, i stedet for å bruke en komma for å skille tusener, bruker italienere et punkt. Og i stedet for et punkt for desimaler, bruker de et komma. Pass på at du er kjent med disse forskjellene.
Husk at det viktigste er at CV-en er lett å lese og forstå. Det kan være lurt å be en italiensk venn eller kollega om å sjekke CV-en din for eventuelle språklige eller kulturelle feil.

Slik bygger du en effektiv og strukturert CV på Italiensk: Viktigheten av riktig struktur

Italiensk sprak


En CV på italiensk har lignende struktur og hoveddeler som en CV på engelsk eller norsk, men det er noen kulturelle forskjeller å være oppmerksom på. Først og fremst er det viktig å innlede CV-en med personlige opplysninger, inkludert fullt navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og gjerne et profesjonelt bilde. Her er noen hoveddeler og råd for hver del:

 • Personlig informasjon: Dette er øverst på CV-en og inkluderer fullt navn, fødselsdato, nasjonalitet, og kontaktinformasjon. I Italia er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde, men pass på at det er av høy kvalitet og at du ser profesjonell ut.
 • Profesjonell profil: Dette er en kort beskrivelse av deg selv som profesjonell. Du kan nevne dine styrker, ferdigheter, og hva du kan tilby en potensiell arbeidsgiver. Husk å tilpasse denne delen til hver enkelt jobbsøknad.
 • Arbeidserfaring: Her lister du opp tidligere jobber, praksisplasser, og frivillig arbeid. Start med den nyeste jobben og arbeid deg bakover. Det er viktig å inkludere jobbtittel, navnet på arbeidsgiver, datoene du jobbet der, og en kort beskrivelse av jobben. I Italia kan det være en fordel å inkludere alle jobber, selv om de ikke er relevante for stillingen du søker på, da det viser din arbeidsmoral og evne til å holde deg i jobb.
 • Utdanning: Her lister du opp utdanningen din, inkludert skolenavn, datoer, og graden du oppnådde. I Italia er det viktig å inkludere all utdanning, inkludert videregående skole, da dette kan være relevant for arbeidsgivere.
 • Språkferdigheter: Italienske arbeidsgivere verdsetter ofte flerspråklige kandidater, så det er viktig å inkludere alle språk du snakker flytende eller har grunnleggende kunnskaper i.
 • Ytterligere informasjon: Dette kan inkludere fritidsinteresser, frivillig arbeid, og andre ferdigheter eller kvalifikasjoner du har som ikke passer inn i de andre kategoriene. Men husk, hold det profesjonelt og relevant for jobben du søker på.
Et råd å følge er å alltid tilpasse CV-en din til den spesifikke jobben du søker på. Dette viser at du har satt deg inn i stillingen og virkelig ønsker jobben.

Slik fanger du oppmerksomheten med overskriften på din italienske CV

Italiensk sprak


Overskriften på en italiensk CV er svært viktig fordi den skal være lett synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. Slik lager du en overskrift:

Først skriver du etternavnet ditt, etterfulgt av fornavnet ditt. Dette er viktig for at arbeidsgiveren raskt skal kunne identifisere hvem CV-en tilhører. Deretter nevner du yrket ditt og disiplinen du spesialiserer deg i, for at arbeidsgiveren skal få en umiddelbar forståelse av din profesjonelle bakgrunn.

Neste linje er dedikert til postadressen din. Selv om mye av kommunikasjonen i dag skjer digitalt, kan det hende at en potensiell arbeidsgiver foretrekker å sende deg informasjon via post. Etter adressen din, legger du til telefonnummeret ditt. Dette er hovedkommunikasjonskanalen for mange arbeidsgivere, så sørg for at det er et nummer du sjekker regelmessig.

Til slutt legger du til e-postadressen din. Dette er en annen viktig kommunikasjonskanal, og mange arbeidsgivere vil sende deg viktig informasjon via e-post. Sørg for at e-postadressen er profesjonell og representativ for deg som jobbsøker. På denne måten har du en overskrift som inneholder all nødvendig kontaktinformasjon, og som er lett for en potensiell arbeidsgiver å se.

Rossi Marco

Ingegnere Civile

Via Roma 123, 00100 Roma, Italia

+39 0123 456 789

marcorossi@email.it


Betydningen av et bilde på din italienske CV

På det italienske jobbmarkedet er det ikke nødvendig å legge ved et bilde i CV-en. I motsetning til andre europeiske land som Tyskland eller Sveits, er det ikke vanlig praksis i Italia. Dette skyldes hovedsakelig to årsaker: personvernloven og likestilling på arbeidsplassen. I henhold til den italienske personvernloven er det ikke tillatt å kreve personlige data som et bilde, med mindre det er strengt nødvendig for jobbens art. I tillegg fremmer det likestilling ved å unngå enhver form for diskriminering basert på utseende.

Hvis du likevel velger å legge til et bilde, eller hvis det er nødvendig for den spesifikke jobbrollen, for eksempel skuespiller eller modell, er det noen retningslinjer du bør følge. Bildet bør være profesjonelt, med nøytral bakgrunn og god belysning. Du bør være formelt kledd, og bildet bør vise ansiktet ditt tydelig. Det anbefales å bruke et bilde på størrelse med et passbilde, og det bør plasseres på øverste høyre hjørne av CV-en.

Betydningen av erfaring i en CV for det italienske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for CV for Italiensk Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av en italiensk CV er svært viktig, da det gir arbeidsgivere en innsikt i kandidatens tidligere arbeidsopplevelser og ferdigheter. Detaljene som inkluderes i denne delen kan være avgjørende for om kandidaten blir vurdert for stillingen de søker på.

 • Begynn med å liste opp dine tidligere jobber i kronologisk rekkefølge, med den nyeste først. Dette gir en klar oversikt over din karriereutvikling.
 • For hver stilling du har hatt, angi arbeidsperioden. Dette gir arbeidsgivere en forståelse av din jobbstabilitet og erfaring i feltet.
 • Inkluder stillingstittelen for hver jobb du har hatt. Dette gir en indikasjon på ditt ansvarsområde og nivå i organisasjonen.
 • Bruk en punktliste for å beskrive oppgavene og ansvaret du hadde i hver stilling. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å skanne gjennom CV-en din og få en forståelse av dine ferdigheter.
 • I stillingsbeskrivelsen, vær spesifikk og bruk et rikt ordforråd. Dette vil hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater.
 • Bruk stikkord som er relevante for stillingen du søker på. Dette vil hjelpe CV-en din å bli plukket opp av automatiserte søkesystemer og øke sjansen for at den blir sett av en rekrutterer.

Posizione: Manager di Progetto

Datore di Lavoro: ABC IT Solutions, Roma, Italia

Periodo: Gennaio 2017 - Presente


Descrizione:

 • Coordinamento di progetti software con team di 10+ membri.
 • Implementazione di strategie di gestione del progetto.
 • Monitoraggio e reportistica del progresso del progetto.
 • Gestione delle aspettative e delle relazioni con i clienti.
 • Risoluzione dei problemi del progetto e implementazione di soluzioni.

Italiensk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på italiensk

Å skrive en CV på italiensk kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Heldigvis har vi satt sammen noen enkle tips for å hjelpe deg. Disse vil guide deg gjennom prosessen med å fylle ut CV-en din på en effektiv og profesjonell måte.

 1. Personlige opplysninger: Legg inn dine personlige opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post øverst på CV-en din.
 2. Målsetting: Skriv en kort og konsis målsetting som viser hva du ønsker å oppnå i din karriere, og hvordan du kan bidra til det selskapet du søker til.
 3. Utdanning: Selv om du ikke har jobberfaring, har du sikkert fullført noen form for utdanning. Listen over din utdannelse bør inkludere navnet på institusjonene du har deltatt på, datoene du var der, og eventuelle kvalifikasjoner du har oppnådd.
 4. Ferdigheter: Dette er en viktig del av CV-en din. List opp hvilke ferdigheter du har, både hard og soft skills. Dette kan være språkferdigheter, dataferdigheter, lederegenskaper, organisatoriske ferdigheter, etc.
 5. Frivillig arbeid: Hvis du har gjort noe frivillig arbeid, bør dette absolutt inkluderes i CV-en. Dette kan vise at du har en arbeidsetikk og er villig til å jobbe hardt, selv uten lønn.
 6. Kurs og sertifiseringer: Hvis du har tatt noen kurs eller oppnådd sertifiseringer, kan dette legges til din CV. Det viser at du er engasjert i kontinuerlig læring og profesjonell utvikling.
 7. Interesser og hobbyer: Dette kan gi arbeidsgivere en ide om personligheten din og hva du liker å gjøre på fritiden. Prøv å nevne interesser som kan være relevante for jobben du søker.
 8. Referanser: Hvis du har noen som kan gi deg en god anbefaling, inkluder dem i CV-en din. Dette kan være en tidligere lærer, trener eller en person som kjenner deg godt.
 9. Tilpass din CV: Tilpass CV-en din for hver jobb du søker. Dette viser at du har satt tid og tanke i søknaden din, og at du er spesielt interessert i den spesifikke stillingen.
 10. Korrekturles: Til slutt, husk å alltid korrekturlese din CV for å sjekke for eventuelle skrivefeil eller grammatiske feil.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på italiensk


Utdanningsdelen i en italiensk CV er svært viktig da den gir en oversikt over søkerens akademiske prestasjoner og kvalifikasjoner. Den gir potensielle arbeidsgivere innsikt i søkerens læringskapasitet, spesialisering innenfor et bestemt felt, og evne til å gjennomføre et langsiktig prosjekt, som alle er kvaliteter som kan overføres til en arbeidssituasjon.

I tillegg, i et land som Italia hvor høyere utdanning er høyt verdsatt, kan mangelen på en utfyllende utdanningsseksjon i en CV potensielt være et stort hinder for å få jobbintervjuer. Derfor er det avgjørende å inkludere all relevant utdanningsinformasjon, som universitetsgrad, avlagte eksamener, oppnådde karakterer og eventuelle spesialiserte kurs eller sertifiseringer.

Riktig rekkefølge for utdanning på en italiensk CV

I en italiensk CV, er det vanlig å vise utdanning rett etter personlig informasjon. Det er fordi utdanningsbakgrunnen er en av de viktigste aspektene arbeidsgivere ser på når de vurderer en kandidat. Det gir dem en forståelse av dine ferdigheter, kunnskap og kompetanse, og kan ofte være en avgjørende faktor for om du blir vurdert til en stilling eller ikke.

For eksempel, hvis du søker på en stilling som ingeniør, vil din grad i ingeniørfag, sammen med relevante kurser og prosjekter, være viktig for arbeidsgiveren. Dette skal derfor vises tidlig i CV-en. Det samme gjelder for stillinger i akademia eller forskning, hvor din utdanningsbakgrunn og forskningserfaring er av største betydning.

Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen. Hvis du har mange års arbeidserfaring innen det relevante feltet, kan det være mer hensiktsmessig å vise arbeidserfaring først. Dette er fordi din praktiske erfaring i feltet kan vise seg å være mer relevant og verdifull for arbeidsgiveren enn din utdanningsbakgrunn.

Formazione:

2015 - 2019: Laurea in Ingegneria Informatica, Politecnico di Milano, Milano, Italia

 • Durante la mia formazione universitaria, ho acquisito solide competenze in vari settori dell'informatica, tra cui lo sviluppo di software, la gestione dei sistemi informativi e la progettazione di network. Ho sviluppato un particolare interesse per la sicurezza informatica, il che mi ha portato a realizzare una tesi sulle tecniche di prevenzione degli attacchi informatici.

2011 - 2015: Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Galileo Galilei, Roma, Italia

 • Ho conseguito il mio diploma di scuola superiore con una specializzazione in matematica e fisica, che mi ha fornito una solida base per i miei studi universitari in ingegneria informatica.

Betydningen av Ferdigheter for en Italiensk CV


Italiensk sprak


Ferdigheter er en uunnværlig del av en italiensk CV fordi det gir arbeidsgivere en umiddelbar oversikt over hva du kan tilby og hvordan du kan bidra i jobben du søker på. I Italia er det særlig viktig å vise til praktiske ferdigheter og erfaring, fordi det italienske arbeidsmarkedet verdsetter praktisk og direkte arbeidserfaring høyt. Det er også viktig å vise til språkferdigheter, spesielt hvis du er flerspråklig, da det kan åpne for flere jobbmuligheter i et land med sterk internasjonal tilknytning.

Rekrutterere i Italia ser etter kandidater som kan vise til både hard og soft skills. Hard skills er de spesifikke, tekniske ferdighetene du trenger for å utføre jobben, for eksempel programmering, regnskap, eller maskinoperasjon. Soft skills er mer generelle ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og problemløsning. I det italienske arbeidsmarkedet er det også en sterk vektlegging på personlighet og holdning, med rekrutterere som ser etter kandidater som er hardtarbeidende, fleksible og har en positiv innstilling til arbeid.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skal skrive CV på Italiensk.

Personlige ferdigheter (Competenze personali)

 • Pålitelig (Affidabile)
 • God til å løse problemer (Buon problem solver)
 • Selvstendig (Indipendente)
 • God til å organisere (Buon organizzatore)
 • Fleksibel (Flessibile)
 • Kreativ (Creativo)
 • God til å kommunisere (Buone capacità comunicative)
 • Lederegenskaper (Doti di leadership)
 • Samarbeidsvillig (Collaborativo)
 • Punktlig (Puntuale)

Faglige ferdigheter (Competenze professionali)

 • Erfaring med prosjektledelse (Esperienza nella gestione dei progetti)
 • Kunnskap om markedsføring (Conoscenza del marketing)
 • IT-kunnskaper (Competenze informatiche)
 • Språkferdigheter (Competenze linguistiche)
 • Erfaring med kundeservice (Esperienza nel servizio clienti)
 • Kunnskap om regnskap (Conoscenza della contabilità)
 • Fagbrev i snekring (Diploma di falegname)
 • God til å forhandle (Buone capacità di negoziazione)
 • Erfaring med salg (Esperienza di vendita)
 • Sertifisert i førstehjelp (Certificato di primo soccorso)

Ulike Avsnitt du kan Inkludere i Din Italienske CV


Å legge til flere kategorier i en italiensk CV kan øke din sjanse for å bli lagt merke til av potensielle arbeidsgivere. Ekstra kategorier som "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser" og "IT-verktøy" gir en mer detaljert oversikt over dine ferdigheter, erfaringer og interesser. Dette kan være særlig nyttig i situasjoner der jobbsøkere har liknende kvalifikasjoner og erfaringer, og arbeidsgiveren ser etter noe som skiller kandidatene fra hverandre.

"Språk" er en viktig kategori å inkludere i din CV, spesielt hvis du søker på stillinger som krever interaksjon med internasjonale kunder eller kollegaer. Å være flerspråklig kan gi deg en fordel i mange jobber, da det viser at du kan kommunisere effektivt med et bredt spekter av mennesker. I denne delen bør du liste opp alle språkene du snakker, og graden av flyt i hvert språk.

"Hobbyer eller interesser" gir arbeidsgivere en sjanse til å forstå mer om din personlighet og liv utenfor arbeidet. Dette kan være en god måte å vise at du er en velavrundet person som kan bidra til bedriftskulturen på en positiv måte. Det kan også gi arbeidsgiveren en ide om hvilke overførbare ferdigheter du kan ha. For eksempel, hvis du er interessert i å løpe maraton, kan det indikere at du er disiplinert og målrettet.

Forbedringspunkter for Din Italienske CV


Å lage en effektiv italiensk CV kan være nøkkelen til å lande drømmejobben i Italia. Her er noen praktiske tips for å forbedre CVen din, spesifikt tilpasset det italienske arbeidsmarkedet:

 1. Tilpass CVen: Italienske arbeidsgivere verdsetter spesialtilpassede CV-er som viser at du har tatt deg tid til å forske på selskapet og stillingen. Tilpass CVen din til hver jobbsøknad.
 2. Bruk en profesjonell tittel: Bruk en kort og presis jobbtittel som beskriver din nåværende posisjon og ferdigheter i stedet for generiske titler som "curriculum vitae" eller "CV".
 3. Fokuser på dine prestasjoner: I stedet for å bare liste opp dine tidligere jobber, fokuser på hva du oppnådde i hver stilling. Italienske arbeidsgivere er interessert i resultater og prestasjoner.
 4. Størrelse teller: I Italia er det vanlig med lengre CV-er enn i andre land. En CV på to til tre sider er akseptabelt, så lenge informasjonen er relevant og godt organisert.
 5. Fremhev språkkunnskaper: Hvis du snakker italiensk, vær sikker på å inkludere det i CVen din sammen med nivået av flyt. Også inkludere andre språk du snakker.
 6. Inkluder personlig informasjon: I motsetning til i mange andre land, er det vanlig å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstatus og fødselsdato på en italiensk CV.
 7. Legg ved et bilde: Selv om dette ikke er obligatorisk, er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på CVen din i Italia.
 8. Korrekturles: Sørg for å korrekturlese CVen din grundig for å unngå grammatikalske feil. Hvis mulig, få en som snakker italiensk flytende til å lese over den for deg.

Nøkkelelementene i en Italiensk CV: En trinnvis guide


Italiensk sprak


Å skrive et effektivt italiensk CV krever en god forståelse av de spesifikke krav og forventninger i det italienske arbeidsmarkedet. Her er noen viktige punkter du må huske på når du skriver et italiensk CV:

 1. Personlig informasjon: Start med ditt fulle navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. I Italia er det også vanlig å inkludere et passbilde i CV-en.
 2. Språk: Skriv CV-en på italiensk, med mindre annet er spesifisert. Inkluder også en seksjon om språkferdighetene dine, særlig hvis du snakker engelsk eller andre fremmedspråk.
 3. Format: Det er vanlig å bruke et kronologisk format, hvor du starter med din nyeste erfaring og jobber deg bakover. Hvert punkt bør inneholde firmaets navn, stillingstitler, arbeidsperioder og korte beskrivelser av dine oppgaver og prestasjoner.
 4. Utdanning: Inkluder alle relevante detaljer om din utdanning, inkludert navnet på institusjonene, gradene du har oppnådd, og datoene du har fullført dem.
 5. Ferdigheter: Legg vekt på ferdigheter som er relevante for stillingen du søker på. Dette kan inkludere tekniske ferdigheter, språkferdigheter, eller andre spesialiserte ferdigheter.
 6. Referanser: I motsetning til mange andre land, er det vanlig å inkludere referanser direkte på det italienske CV-en. Sørg for å ha tillatelse fra referansene dine før du inkluderer dem.
 7. Lengde: Hold CV-en kort og konsis. En side er vanligvis nok, men du kan strekke den til to sider hvis du har mye relevant erfaring å inkludere.
 8. Personlig Erklæring: En kort personlig erklæring i begynnelsen av CV-en din kan hjelpe deg å skille deg ut. Dette bør være en kort oppsummering av dine karrieremål og hvorfor du er en god kandidat for stillingen.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Italiensk


Et følgebrev er et integrert element i jobbsøknadsprosessen i Italia, nesten like viktig som selve CV-en. Det gir deg en unik mulighet til å presentere deg selv, din profesjonelle bakgrunn og dine ambisjoner på en mer personlig måte. I et italiensk følgebrev kan du forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hvilke unike egenskaper og ferdigheter du kan bringe til bordet. Dette kan gi deg en fordel i en konkurransepreget jobbmarked, da det gir arbeidsgivere en dypere forståelse av hvem du er utover det som er oppført i CV-en din. Sist men ikke minst, viser et følgebrev at du har lagt ekstra innsats i søknaden, noe som kan gi et positivt inntrykk til potensielle arbeidsgivere.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Italiensk

Er det vanlig å inkludere et bilde i CVen når man søker jobb i Italia?

Ja, det er ganske vanlig å inkludere et profesjonelt bilde i CVen når du søker jobb i Italia. Selv om det ikke er et obligatorisk krav, kan det hjelpe arbeidsgiverne å huske søknaden din bedre.

Hva er formatet for en italiensk CV? Er det forskjellig fra standardformatet jeg er vant til?

Generelt sett, er det italienske CV-formatet likt det europeiske standardformatet. Det skal inkludere personlig informasjon, utdanning og kvalifikasjoner, arbeidserfaring, språkkunnskaper, IT-ferdigheter, og personlige interesser. Men det er noen unike aspekter. For eksempel, er det vanlig i Italia å begynne CVen med personlig informasjon, inkludert fødselsdato og -sted, og deretter følge med utdanning før arbeidserfaring.

Hva bør jeg inkludere i en jobbsøknad for en stilling i Italia? Er det forskjellig fra det jeg ville inkludere i en søknad i Norge?

Når du søker på en stilling i Italia, er det viktig å inkludere både en CV og et følgebrev. I følgebrevet bør du forklare hvorfor du er interessert i stillingen, og hvordan dine ferdigheter og erfaringer gjør deg til en god kandidat. Det er også vanlig å inkludere referanser i CVen din, noe som ikke alltid er tilfelle i andre land. Husk at både CVen og følgebrevet skal være på italiensk, med mindre stillingsannonsen spesifikt ber om noe annet.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement