Veiledning til å skrive en effektiv CV på tysk

Å navigere i det tyske arbeidsmarkedet krever en nøye tilpasset CV som fremhever dine styrker og kompetanse på en effektiv måte. Tyskland er kjent for sin nøyaktighet, formell stil og preferanse for detaljert informasjon, noe som direkte påvirker hvordan en ideell CV bør se ut. Hvordan strukturerer man en CV for å møte disse kravene? Hvilke elementer er uunnværlige i en tysk CV? Hvordan balanserer man mellom detaljrikdom og korthet i et dokument som skal gi et sterkt førsteinntrykk?
Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på tysk

Lebenslauf

Persönliche Daten:

 • Name: Max Mustermann
 • Adresse: Musterstraße 1, 12345 Berlin
 • Telefon: 0123456789
 • E-Mail: max.mustermann@gmail.com
 • Geburtsdatum: 01.01.1985
 • Geburtsort: Berlin

Berufserfahrung:

2020 - heute

 • Stellung: Projektleiter
 • Unternehmen: Musterfirma GmbH, Berlin
 • Aufgaben: Koordination von Projekten, Planung und Umsetzung von Projektablaufen, Führung von Projektteams

2015 - 2019

 • Stellung: Projektassistent
 • Unternehmen: Musterfirma GmbH, Berlin
 • Aufgaben: Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Projekten, Koordination von Projektteams, Berichterstattung an den Projektleiter

2010 - 2014

 • Stellung: Mitarbeiter im Kundenservice
 • Unternehmen: Beispiel AG, Berlin
 • Aufgaben: Beratung und Unterstützung von Kunden, Bearbeitung von Kundenanfragen, Pflege von Kundendaten

Ausbildung:

2005 - 2009

 • Studium der Betriebswirtschaftslehre
 • Universität Berlin
 • Abschluss: Bachelor of Science (B.Sc.)

2000 - 2004

 • Abitur
 • Gymnasium Berlin

Sprachkenntnisse:

 • Deutsch: Muttersprache
 • Englisch: Fließend in Wort und Schrift
 • Französisch: Grundkenntnisse

IT-Kenntnisse:

 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Projektmanagement-Software (z.B. MS Project)
 • CRM-Systeme

Interessen:

 • Reisen
 • Sport (Fußball, Joggen)
 • Lesen

Referenzen sind auf Anfrage erhältlich.

Berlin, 01.01.2022

Max Mustermann

I det følgende vil vi dykke ned i detaljene om hvordan man skriver en perfekt CV på tysk for det tyske arbeidsmarkedet. En velstrukturert og godt skrevet CV er avgjørende for å fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. Å skrive CV-en din på tysk er spesielt viktig hvis du søker jobb i det tyske markedet, da det ikke bare viser at du er i stand til å kommunisere effektivt på det lokale språket, men det viser også respekt for landets kultur og normer. Dessuten er det en kjent faktum at mange tyske firmaer foretrekker CV-er skrevet på tysk, spesielt for stillinger som krever høy grad av samhandling med lokale kunder, leverandører eller teammedlemmer. Så bli med oss, og lær hvordan du kan skille deg ut i mengden ved å skrive en feilfri tysk CV.

Tysk sprak


Nyttige Tyske Setninger for å Skrive en CV og Deres Oversettelser


Her kan du finne en liste over nyttige begreper som er relevante når du skal skrive en CV på tysk. Alle termene er oversatt til tysk for å gjøre det enklere for deg å forstå og bruke dem riktig i din CV.

 • CV-struktur: Lebenslauf-Struktur
 • CV-formatering: Lebenslauf-Formatierung
 • Utdanning: Bildung
 • Ferdigheter: Fähigkeiten
 • Praksisplass: Praktikumsplatz
 • Arbeidserfaring: Berufserfahrung
 • Personlig informasjon: Persönliche Informationen
 • Referanser: Referenzen
 • Frivillig arbeid: Freiwilligenarbeit
 • Kurs og sertifikater: Kurse und Zertifikate
 • Språkferdigheter: Sprachkenntnisse
 • Kontaktinformasjon: Kontaktinformationen
 • Personlig profil: Persönliches Profil
 • Karrieremål: Karriereziele
 • Interesser: Interessen
Vær oppmerksom på at strukturen og innholdet i en CV kan variere avhengig av det spesifikke jobbmarkedet eller den spesifikke stillingen du søker på. Det er derfor viktig å tilpasse din CV til den aktuelle situasjonen.

Hvordan Bruke Korrekt Grammatikk Når Du Skriver en CV på Tysk


Når man skriver en CV på tysk, er det viktig å være bevisst på grammatikk og bøyninger, slik at språket er korrekt og profesjonelt. Tysk er et språk med mange regler for bøyning av substantiver, verb og adjektiver, og disse reglene må følges nøye. For eksempel, i motsetning til norsk, har tysk fire kasus: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Dette betyr at artiklene (der, die, das for eksempel) vil endre seg avhengig av kasuset. Hvis du beskriver dine tidligere arbeidsoppgaver, bør du bruke verb i presens, for eksempel "Ich leite Projekte" (Jeg leder prosjekter), men hvis du beskriver tidligere arbeidserfaring, bør du bruke preteritum, for eksempel "Ich leitete Projekte" (Jeg ledet prosjekter).

En CV på tysk bør skrives i første person (jeg-form). Dette er fordi du presenterer deg selv og dine egne erfaringer, ferdigheter og kvalifikasjoner. Det er viktig å være klar og tydelig, og unngå unødvendige detaljer. Hvis du beskriver dine tidligere arbeidsoppgaver, kan du bruke verb i infinitiv etter verbet "zu", for eksempel "Ich habe Aufgaben zu erledigen" (Jeg har oppgaver å utføre). Hvis du beskriver dine ferdigheter og kvalifikasjoner, kan du bruke adjektiver, for eksempel "Ich bin verantwortungsbewusst" (Jeg er ansvarsbevisst).

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Tysk


Ein gut strukturiertes Lebenslauf-Layout ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Es ermöglicht es dem potenziellen Arbeitgeber, sich schnell einen Überblick über die Fähigkeiten und Erfahrungen des Bewerbers zu verschaffen. Ein klarer und übersichtlicher Aufbau kann den Unterschied ausmachen, ob eine Bewerbung in die engere Auswahl kommt oder nicht. Das richtige Layout hilft auch dabei, Karriereziele klar zu kommunizieren und sich von der Masse abzuheben. Es ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance, sich selbst bestmöglich zu präsentieren. Mit einem gut strukturierten Lebenslauf ist der erste Schritt in Richtung einer erfolgreichen beruflichen Zukunft bereits getan.

I tillegg til vår tyske CV-mal, har vi også andre lignende maler som du kanskje vil utforske.

Hvorfor er korrekt formatering av din tyske CV så viktig?

 • Skrifter: Det er viktig å velge en formell og lett leselig skrifttype for en tysk CV. "Times New Roman" eller "Arial" er ofte foretrukket fordi de er klassiske og allment aksepterte skrifter. Størrelsen bør være mellom 10 og 12 punkt for å sikre lesbarhet.
 • Format: En tysk CV bør være strukturert og konsistent. Den bør inneholde personlige detaljer, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og referanser. Det er viktig å starte med den nyeste erfaringen først. Dette er kjent som et omvendt kronologisk format og er standard i Tyskland.
 • Marger: For å sikre optimal lesbarhet og ryddighet, bør margene settes til minst 1 tomme på alle sider. Dette gir også plass for eventuell kommentar fra arbeidsgiveren.
 • Punktliste: Punktlistene bør brukes for å oppsummere arbeidserfaring og ferdigheter. Dette gjør informasjonen lettere å lese og absorberes raskere av arbeidsgiveren.
 • Skilletegn: I Tyskland er det vanlig å bruke komma som skilletegn. Unngå bruk av bindestrek eller annen type skilletegn for å sikre konsistens og formalitet i dokumentet.
 • Farger: Det er best å holde seg til nøytrale farger som svart og hvitt for skrift og bakgrunn. Dette er fordi tyske arbeidsgivere foretrekker en mer formell og profesjonell stil. Eventuelle farger bør være diskrete og brukes sparsommelig, for eksempel for overskrifter.

Strukturering av CV på Tysk: Nøkkelen til Suksess

Tysk sprak


Når du lager en CV på tysk for å søke jobb i Tyskland, er det viktig å huske på at strukturen kan variere litt i forhold til det vi er vant til i Norge. Her er de viktigste delene av en tysk CV:

 • Kontaktopplysninger: Som i Norge, bør du starte med å liste opp navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Husk at tyske arbeidsgivere kan være mer formelle, så sørg for å bruke en profesjonell e-postadresse.
 • Personlig informasjon: I motsetning til i Norge, er det vanlig i Tyskland å inkludere personlig informasjon som fødselsdato og fødested, sivilstatus og nasjonalitet. Dette er imidlertid frivillig og du kan velge å utelate det hvis du føler deg ukomfortabel med å inkludere slik informasjon.
 • Profesjonell erfaring: Listen over tidligere jobber skal starte med den siste jobben du hadde. For hvert punkt, inkluder jobbtittel, navn og plassering av firmaet, og datoene du jobbet der. Beskriv også kort dine hovedoppgaver og prestasjoner i hver jobb.
 • Utdanning: Akkurat som med jobberfaring, bør du liste opp utdanningshistorikken din i omvendt kronologisk rekkefølge. Inkluder skolens navn og plassering, studieprogrammet du fulgte, og datoene du studerte der.
 • Ferdigheter: Dette er stedet å liste opp alle relevante ferdigheter du har, som språkferdigheter, dataferdigheter, eller spesifikke ferdigheter relatert til jobben du søker.
 • Referanser: I motsetning til i Norge, er det vanlig i Tyskland å inkludere referanser direkte i CVen. Dette kan være tidligere arbeidsgivere eller andre som kan snakke om din erfaring og egenskaper.
 • Interesser: Til slutt kan du legge til en seksjon om dine interesser. Dette er ikke obligatorisk, men det kan hjelpe potensielle arbeidsgivere å få et bedre bilde av deg som person.
Et viktig råd er å tilpasse CVen din til hver enkelt jobb du søker på. Dette betyr at du kanskje må endre rekkefølgen på seksjonene, eller legge mer vekt på visse erfaringer eller ferdigheter, avhengig av hva jobben krever.

Slik fanger du oppmerksomhet med en sterk overskrift på din tyske CV

Tysk sprak


Overskriften på en tysk CV er av stor betydning, da den skal være godt synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en slik overskrift, skal du følge disse instruksjonene:

Start med ditt etternavn, etterfulgt av fornavnet ditt. Dette gjør at arbeidsgiveren kan identifisere deg raskt. Deretter skal du inkludere yrket ditt og disiplinen du jobber innenfor, slik at arbeidsgiveren vet umiddelbart hva du er kvalifisert for.

Videre skal du legge til din postadresse. Dette er viktig, så arbeidsgiveren vet hvor du bor, og kan vurdere om det vil være praktisk for deg å jobbe på deres kontor.

Legg deretter til ditt telefonnummer. Dette skal være et nummer arbeidsgiveren kan nå deg på under vanlig arbeidstid.

Til slutt skal du legge til din e-postadresse. Dette er en annen metode for arbeidsgiveren å kontakte deg på, og det er viktig at det er en e-postadresse du sjekker regelmessig.

Sørg for at all denne informasjonen er godt strukturert og lett å lese, da dette vil gi et godt førsteinntrykk til arbeidsgiveren.

Schmidt Johann

Ingenieur für Maschinenbau

Hauptstraße 123, 10178 Berlin

Telefon: +49 123 456789

E-Mail: johann.schmidt@gmail.com


Betydningen av bilde i din tyske CV: en essensiell guide

På det tyske arbeidsmarkedet er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde i CV-en. Dette er ikke obligatorisk, men det er ofte forventet og kan gi et positivt førsteinntrykk. Bildet skal være av høy kvalitet, med nøytral bakgrunn, og viser søkeren i profesjonell bekledning. Passfotostørrelse er vanligvis passende.

Bildet skal plasseres øverst i CV-en, vanligvis i høyre eller venstre hjørne. Det anbefales å bruke en fargeramme for å gi bildet et skarpere utseende. Imidlertid, hvis du velger ikke å inkludere et bilde, vil det ikke nødvendigvis ha noen negativ innvirkning på søknaden din. Dette kan være et bedre alternativ for de som er bekymret for diskriminering eller fordommer. Det viktigste er å sikre at CV-en gir en nøyaktig og overbevisende fremstilling av dine ferdigheter og erfaringer.

Betydningen av erfaring i en CV for det tyske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for en CV Destinert for det Tyske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av en tysk CV er en av de viktigste komponentene i din søknad. Den gir arbeidsgivere en oversikt over din tidligere arbeidserfaring, ferdigheter og evner. Detaljene du inkluderer her, kan være avgjørende for om du blir innkalt til et intervju eller ikke.

 1. Kronologisk rekkefølge: Start alltid med din nyeste jobb og jobb deg bakover. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av din nåværende erfaring og rolle.
 2. Arbeidsperiode: For hver jobb du har hatt, inkluder start- og sluttdatoer. Vær så nøyaktig som mulig, da dette gir arbeidsgiveren en indikasjon på din lojalitet og stabilitet.
 3. Stillingstittel: Inkluder den nøyaktige stillingstittelen du hadde i hver jobb. Dette gir en klar indikasjon på ditt ansvarsnivå og hvilken type arbeid du har utført.
 4. Punktliste: Bruk punktlister for å tydelig vise dine ansvarsområder og oppnåelser for hver jobb. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å raskt skanne gjennom din erfaring og se om du passer til stillingen.
 5. Stillingsbeskrivelse: Bruk kraftige, beskrivende ord for å gi en detaljert beskrivelse av hver jobbrolle. Inkluder spesifikke oppgaver, prosjekter du har jobbet på, og hvilken innvirkning dette hadde på selskapet.
 6. Bruk av stikkord: Inkluder stikkord som er relevante for stillingen du søker på. Dette kan være ferdigheter, programvare du har brukt, eller spesifikke bransjetermer. Dette vil hjelpe CV-en din til å skille seg ut når arbeidsgiveren skanner gjennom en stor mengde søknader.

Stellung: Verkaufsmanager

Arbeitgeber: Siemens AG

Daten: Januar 2015 - Dezember 2019


Beschreibung:

 • Verantwortlich für die Leitung eines Verkaufsteams mit 20 Mitgliedern.
 • Entwicklung und Implementierung von Verkaufsstrategien.
 • Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen durch effektive Kommunikation.
 • Erreichen der vorgegebenen Verkaufsziele und -quoten.
 • Durchführung von Schulungen zur Verbesserung der Verkaufsfähigkeiten des Teams.

Tysk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skal skrive en CV på tysk

Fylle ut en CV på tysk kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Her er noen enkel å bruke tips som kan hjelpe deg med å lage en overbevisende og profesjonell CV på tysk, selv uten tidligere erfaring. Følg disse trinnene nøye for å øke sjansene dine for å lande drømmejobben.

Personlig informasjon:

 • Fyll ut nødvendig personlig informasjon som navn, adresse, kontaktinformasjon og nasjonalitet.

Målsetting:

 • Skriv en klar og konsis målsetting om hva du ønsker å oppnå med jobbsøknaden.

Utdanning:

 • Selv om du kanskje ikke har jobberfaring, bør du fremheve din utdanning. Dette kan inkludere videregående skole, universitetsgrad, yrkesfaglig opplæring, kurs, sertifikater osv.
 • Legg til eventuelle utvekslingsprogrammer, praksisplasser eller frivillig arbeid du har fullført under studietiden.

Ferdigheter:

 • List opp ferdighetene du har oppnådd gjennom skolegang, fritidsaktiviteter eller frivillig arbeid. Dette kan inkludere språkferdigheter, dataferdigheter, organisatoriske ferdigheter osv.

Referanser:

 • Hvis du har referanser fra lærere, trenere eller andre som kan bekrefte ferdighetene dine, inkluder dem i CV-en din.

Interesser og hobbyer:

 • Ikke undervurder kraften i dine interesser og hobbyer. De kan vise din evne til å forplikte deg til en aktivitet, din kreativitet, eller din evne til å jobbe i team.

Språk:

 • Sørg for at CV-en din er på feilfritt tysk. Hvis tysk ikke er ditt morsmål, kan du vurdere å få den korrekturlest av en tysktalende person.

Struktur:

 • En tysk CV krever en bestemt struktur. Sørg for at du følger denne for å gi et profesjonelt inntrykk.

Ærlighet:

 • Ikke lyv eller forfalsk informasjon. Det er bedre å være ærlig om manglende erfaring og vise vilje til å lære.

Tilpasning:

 • Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå jobbens krav og at du er motivert for å få jobben.

Betydningen av utdanning for en tysk CV


Utdannelsesdelen i en tysk CV er av avgjørende betydning da den gir arbeidsgivere en oversikt over søkerens akademiske kvalifikasjoner og prestasjoner. Denne informasjonen hjelper arbeidsgiveren å vurdere om kandidaten har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for den aktuelle stillingen. Dette er spesielt viktig i Tyskland, hvor det legges stor vekt på formell utdanning og faglige kvalifikasjoner.

I tillegg gir denne delen av CV-en innsikt i søkerens engasjement, disiplin og lærevillighet. Det gir arbeidsgivere muligheten til å vurdere kandidatens evne til å fullføre oppgaver, håndtere press og tilpasse seg nye situasjoner eller oppgaver, noe som alle er verdifulle egenskaper på arbeidsplassen. Således er utdannelsesdelen en sentral komponent i en tysk CV.

Rekkefølgen på Utdanning i en Tysk CV

I en tysk CV, kjent som en "Lebenslauf", er det vanlig å starte med utdanningen din. Dette er fordi det tyske utdanningssystemet er svært strukturert og mange jobber krever spesifikke utdanningskvalifikasjoner. For eksempel, hvis du søker på en jobb som ingeniør, ville rekruttereren være interessert i å vite om du har en grad i ingeniørfag, og om du har spesialisert deg innen et bestemt område, som elektro- eller maskinteknikk, før de leser om din arbeidserfaring.

Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. I noen situasjoner, spesielt for de med lang arbeidserfaring eller de som søker på stillinger der praktisk erfaring er mer relevant enn formell utdanning, kan det være mer hensiktsmessig å starte CV-en med arbeidserfaringen. For eksempel, hvis du søker på en stilling som kokk og har over 20 års erfaring i bransjen, men ingen formell kulinarisk utdanning, vil din arbeidserfaring være mer relevant for rekruttereren.

Betydningen av Ferdigheter for en Tysk CV


Tysk sprak


Ferdigheter er en essensiell del av en tysk CV fordi de gir arbeidsgivere en klar indikasjon på hva du kan bringe til bordet. Tyske arbeidsgivere verdsetter både hard og soft skills. Harde ferdigheter refererer til de tekniske ferdighetene du har, som ofte er spesifikke for jobben du søker på. For eksempel, hvis du søker på en ingeniørposisjon, vil arbeidsgiveren se etter relevant teknisk kompetanse og erfaring. På den annen side, soft skills refererer til dine menneskelige ferdigheter, som kommunikasjon, lederskap, og evnen til å jobbe i team. Disse er universelle og verdsettes høyt i alle bransjer.

Rekrutterere på det tyske arbeidsmarkedet ser spesielt etter kandidater som kan vise både spesialiserte ferdigheter og et bredt spekter av soft skills. Tyskland har en sterk produksjonsindustri, så teknisk kompetanse og praktiske ferdigheter er ofte etterspurt. Effektiv kommunikasjon, både på tysk og engelsk, er også viktig. I tillegg ser rekrutterere etter tegn på initiativ, problemløsning og evnen til å jobbe effektivt i team. Tilpasningsevne og kulturell bevissthet er også attraktive kvaliteter, gitt Tysklands sterke fokus på mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på tysk.

Personlige ferdigheter (Persönliche Fähigkeiten):

 • God kommunikasjonsevne - Gute Kommunikationsfähigkeit
 • Punktlig - Pünktlich
 • Selvstendig - Selbstständig
 • Pålitelig - Zuverlässig
 • Fleksibel - Flexibel
 • Teamspiller - Teamplayer
 • Godt organisert - Gut organisiert
 • Problemløser - Problemlöser
 • Motivert - Motiviert
 • Tålmodig - Geduldig

Faglige ferdigheter (Fachliche Fähigkeiten):

 • God i tysk skriftlig og muntlig - Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 • Erfaring med prosjektstyring - Erfahrung in Projektmanagement
 • Erfaring med Microsoft Office - Erfahrung mit Microsoft Office
 • Kunnskap om markedsføring - Kenntnisse im Marketing
 • Førerkort klasse B - Führerschein Klasse B
 • Erfaring med kundeservice - Erfahrung im Kundenservice
 • God i engelsk skriftlig og muntlig - Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 • Erfaring med regnskap - Erfahrung in der Buchhaltung
 • Kunnskap om IT og nettsidedesign - Kenntnisse in IT und Webdesign
 • Erfaring med salg - Erfahrung im Verkauf

Ulike Avsnitt Du Kan Inkludere i Din Tyske CV


Tilleggsoverskrifter i en tysk CV kan inkludere seksjoner som "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser", og "IT-verktøy". Det er viktig å inkludere disse kategoriene fordi de gir en mer helhetlig profil av søkeren. De kan vise en rekke ferdigheter og erfaringer som ikke nødvendigvis kommer fram i de mer tradisjonelle seksjonene som utdanning og arbeidserfaring. Noen jobber kan også kreve spesifikke ferdigheter eller sertifikater, og disse seksjonene gir deg muligheten til å vise at du har det som kreves.

"Språk" er en viktig kategori å inkludere, spesielt for jobber som krever kommunikasjon på flere språk. I denne seksjonen kan du liste opp hvilke språk du snakker, og på hvilket nivå. For eksempel, hvis du er flytende i både tysk og engelsk, vil dette være en stor fordel for mange internasjonale selskaper.

"Sertifikater" er en annen nyttig kategori å ha med. Dette er stedet hvor du kan vise frem eventuelle sertifikater du har som er relevante for jobben du søker på. For eksempel, hvis du søker på en jobb innen IT, kan det være en stor fordel å ha sertifikater som viser at du har spesifikk kunnskap eller ferdigheter innen dette feltet. Sertifikater kan også vise engasjement og dedikasjon, da de ofte krever ekstra innsats og læring utenfor tradisjonell utdanning.

Forbedringspunkter for din tyske CV


Å lage en effektiv tysk CV krever forståelse for hva tyske arbeidsgivere leter etter. Her er noen konkrete råd for å forbedre din tyske CV:

 1. Tilpass CV: Sørg for at CVen din er skreddersydd for jobben du søker. Tyske arbeidsgivere setter pris på relevans, så inkluder kun erfaring og ferdigheter som er relatert til stillingen.
 2. Profesjonelt bilde: I Tyskland er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde på toppen av CVen din. Dette skal være et høykvalitetsbilde tatt av en profesjonell fotograf.
 3. Inkluder personlig informasjon: Tyske CV-er inneholder ofte personlig informasjon som fødselsdato, nasjonalitet og sivilstatus. Selv om dette kanskje føles fremmed for noen, er det vanlig praksis i Tyskland.
 4. Tydelig struktur: Strukturen på en tysk CV er normalt kronologisk, med den siste erfaringen først. Det er viktig å holde denne strukturen konsistent gjennom hele dokumentet.
 5. Detaljerte jobbbeskrivelser: Når du lister opp tidligere jobberfaring, gi en detaljert beskrivelse av rollene dine og ansvarsområdene. Tyske arbeidsgivere foretrekker en grundig forståelse av hva jobben din innebar.
 6. Språkferdigheter: Tyskland er et flerkulturelt land, så det å inkludere språkferdigheter kan være en stor fordel. Sørg for å liste opp alle språk du snakker, samt nivået ditt i hver av dem.
 7. Inkluder referanser: Tyske arbeidsgivere verdsetter referanser, så sørg for å inkludere minst to på CVen din. De bør være profesjonelle kontakter som kan bekrefte din arbeidserfaring og ferdigheter.
 8. Korrekturles: Sist, men ikke minst, korrekturles CVen din nøye. Grammatikk- og stavefeil kan gi et uheldig inntrykk, så det er viktig å sørge for at alt er korrekt før du sender inn dokumentet.

Nøkkelelementer i en tysk CV: En omfattende guide


Tysk sprak


Å skrive en effektiv CV på tysk kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du ikke er kjent med tysk forretningskultur og forventninger. Her er noen sentrale punkter du bør huske på når du utformer din tyske CV:

 1. Personlig informasjon: I Tyskland er det vanlig å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstatus og nasjonalitet i CV-en. Du bør også inkludere kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 2. Profesjonelt bilde: Tyske arbeidsgivere forventer at en CV skal inneholde et profesjonelt bilde av søkeren. Dette bør være en høykvalitets, profesjonell headshot.
 3. Klar og konsis: Tyske CV-er skal være klare og konsise, vanligvis ikke mer enn to sider lange. Fokuser på dine mest relevante erfaringer og kompetanse i forhold til stillingen du søker.
 4. Utdanning og kvalifikasjoner: Inkluder detaljer om din utdanning og eventuelle ytterligere kvalifikasjoner, inkludert språkferdigheter. Hvis du har studert i utlandet, kan det være lurt å forklare hvilken grad dette tilsvarer i Tyskland.
 5. Arbeidserfaring: Start med din nåværende eller siste stilling og jobb bakover. Inkluder firmaets navn, stillingstitler, datoer for ansettelse og en kort beskrivelse av dine oppgaver og prestasjoner.
 6. Referanser: Tyske arbeidsgivere forventer ofte at du inkluderer referanser i din CV. Dette kan være tidligere arbeidsgivere, veiledere eller professorer.
 7. Nøyaktighet: Sørg for at all informasjon er nøyaktig og oppdatert. Tyske arbeidsgivere setter pris på nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer.
 8. Tilpasning: Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Fokuser på de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for stillingen du søker.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Tysk til din CV


Et følgebrev med en tysk CV er svært viktig når du søker på en jobb i Tyskland. Først og fremst gir det arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine kvalifikasjoner og erfaringer som ikke nødvendigvis er dekket i CV-en din. Videre gir det deg muligheten til å uttrykke din interesse for stillingen og selskapet på en mer personlig måte. Et godt følgebrev kan også være avgjørende for å skille deg ut fra andre søkere, da det demonstrerer din profesjonalitet og dine skriftlige kommunikasjonsevner. Til slutt kan et sterkt følgebrev være avgjørende for å få en invitasjon til intervju, da det viser arbeidsgiveren at du har tatt deg tid til å forberede deg grundig til søknadsprosessen.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Tysk

Hvordan skal strukturen i en tysk CV være?

En tysk CV, også kjent som Lebenslauf, bør være strukturert på en klar og konsis måte. Den starter med personlig informasjon som navn, adresse og kontaktinformasjon. Deretter følger yrkeserfaring, utdanning, språkkunnskaper og andre ferdigheter. Yrkeserfaring og utdanning bør listes opp i omvendt kronologisk rekkefølge, dvs. den siste erfaringen eller utdanningen først. En Lebenslauf slutter ofte med en personlig signatur og dato.

Trenger jeg å inkludere et bilde i min tysk CV?

Ja, det er vanlig å inkludere et profesjonelt bilde i øverste høyre hjørne av din tyske CV. Dette kan virke uvanlig for folk fra land der dette ikke er standard, men i Tyskland er det forventet.

Hvordan skal jeg skrive en jobbsøknad på tysk?

En tysk jobbsøknad, kjent som Bewerbung, består vanligvis av tre deler: et Anschreiben (følgebrev), din Lebenslauf (CV), og Zeugnisse (vitnemål og attester). Følgebrevet bør være kort og direkte, og forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hvorfor du tror du ville være et godt valg. Vitnemål og attester bør være oversatt til tysk hvis de er på et annet språk. Det er også vanlig å inkludere et bilde av deg selv i søknaden.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement