Slik skriver du CV på engelsk

Noen ganger trenger man at en engelsk CV. Globaliseringen vi har sett de siste årene har ført til at det er flere selskaper som bruker engelsk som sitt hovedspråk, og forventer at du leverer inn en engelsk CV.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV sivilingeniør på engelsk

Julie Langeland
Civil Engineer
+47 41 25 87 92
julielangeland@online.no
linkedin.com/in/julieellingsen

Professional Summary
Highly skilled Civil Engineer with seven years of relevant experience and expert knowledge of AUTOCAD and STAAD PRO. Structured and always delivers the best quality with calculations, cost estimations and performance. Proactive and engaging management experience, solid references with success to complete demanding projects. Seeking a challenging position at Civil Company AS to use and with opportunity for advancement.

Work experience
Mesta As
Senior Civil Engineer
Juni 2014- to date

 •  Responsibility for implementation of several projects, and especially aimed at requirements in finance, administration and materials.
 •  Implemented new preliminary analysis procedures to handle topographical and hydrological characteristics.
 •  Responsibility for detailed process plans, monitoring of progress and that goals within projects were achieved.
 •  Collaborated with various stakeholders, including architects, contractors, and engineers involved in the project and met budgetary restrictions and deadlines.


Education
Master Diploma - Integrated master's program for information technology and economics
University of Bergen
Juni 2014

Skills

 • Structural design
 • Quality assurance
 • Supply Chain Analytics
 • Project management
 • Econometrics
 • Communication
 • Detail-oriented
 • Creative thinking


Language
Norwegian - native
English - fluent

Andre situasjoner du kan ha behov for en søknad på engelsk kan være om du søker på en jobb i utlandet, eller hos et internasjonalt selskap. det vil være helt avgjørende at du kan skrive CV på det språket som er forventet.

Selv om du er god i det engelske språket, kan det dukke både begreper og andre elementer ved CV-en som gjør det usikker. Et eksempel kan være hva de ulike utdanningene på engelsk heter. Bruker du en av våre mange CV-maler vil du raskt og enkelt få frem informasjonen du ønsker, og det på engelsk.


CV Engelsk

Oppbygging av CV for engelske og norske CV

Start med hvordan du skal bygge opp søknaden din, og hvilke elementer du skal ha inkludere på CV-en din. Her er det store sammenhenger mellom en norsk CV og engelsk CV, og de avsnittene du skal skrive inn. Dette skal du ha med i CV-en din når du skal sende den til et firma på engelsk:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

Ikke bruk Curriculum Vitae som overskrift

CV står for det latinske Curriculum Vitae, og på norsk kan vi si at det betyr ”livets vei”. Forkortelsen CV brukes både i Storbritannia, USA og Norge. En forskjell er at i USA bruker man heller “personlig CV” om sin egen CV. Uansett så egner CV seg ikke som overskrift.

Både for en norsk CV og en engelsk CV skal man heller velge navnet sitt som overskrift. En søker som gjør det skaper med en gang den første relasjonen mellom seg selv og arbeidsgiver.

Merk det at dersom du trenger eller bruker ordet ”CV” senere i søknaden din, så skal du bør du bruke ordet ”resume” for stillinger som gjelder en amerikansk eller kanadisk CV. Ordet kommer fra fransk og henviser til “oppsummering av erfaring”.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun skal få dine viktigste personlige opplysninger, og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Casper Bøen

Project Manager

+47 40 41 42 88

casperboen@online.no

linkedin.com/in/casperboen


DÅRLIG EKSEMPEL

Casper Bøen

Project Manager

+47 40 41 42 88

Haugamyra 67

5420 Haugesund

NORWAY

casperboen@online.no

linkedin.com/in/casperboen


Det første eksempelet er godt, fordi det kun inkluderer det som er forventet på en CV når man skal søke på jobb i et engelskspråklig land. Man trenger ikke inkludere mange unødvendige detaljer.


CV Engelsk

Forskjellen på bruk av bilder norsk CV og engelsk CV

På det norske markedet blir det stadig vanligere at man inkluderer et bilde på CV-en, men det ikke et krav om det. I både Storbritannia og USA anser man det gjerne som negativt å inkludere et bilde på CV-en. Søkere til en stilling skal vurderes ut ifra faglige kvalifikasjoner, erfaring, resultatoppnåelse og lignende.

Selv om utseende ikke skal være avgjørende for om du får en stilling eller ikke, er det enkelte stillinger som gjør at utseende kan ha en betydning for arbeidsgiver, for eksempel arbeid som resepsjonist og annet som gjør at man skaper personlige forhold til kunder. Dette gjør at du må vurdere behovet alt etter hvilke stilling du søker på.

Format, utforming og struktur for CV på engelsk

Når man skal søke jobb i utlandet og skrive søknaden sin på engelsk bør man skrive en CV slik at all informasjon kommer tydelig frem, akkurat slik man gjør på norske CV. Ikke prøv deg frem med voldsomme skrifttyper, en engelsk CV skal ha ryddig og god struktur.

📌Tips: Ifølge undersøkelser bruker en amerikansk arbeidsgiver bare noen få sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for om kandidaten er aktuell eller ikke. Du bør derfor presis og konkret.

Alle som søker bør bruke en nøytral skrifttypen som for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Hold skriftstørrelsen til 10-12 pkt, og fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

Når det gjelder format, er det mest omvendt kronologisk rekkefølge det mest brukte formatet både i utlandet og i Norge. Det finnes i tillegg to formater til man kan vurdere Her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes av arbeidstakere som har mye erfaring, og fremhever dine siste stillinger.
 • Funksjonelt format : Bør brukes av ferske studenter som er nylig ferdig med studiene sine. Her er fokuset på hvilke ferdigheter og kunnskap du har opparbeidet deg gjennom studietiden.
 • Kombinasjonsformat: Et format som kombinere de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for de aller fleste som har noe arbeidserfaring å vise til, både når du skal skrive på norsk og eller forfatte en engelsk CV. Her får bedriften du søker jobb hos raskt oversikt over din kunnskap og erfaring.

Profesjonelt sammendrag

I likhet med norske CV-er, må du skrive inn et profesjonelt sammendrag på en engelsk CV. På engelsk heter det “Personal Statement, eller “Personal Profile”. Kort fortalt skal en profiltekst inneholde et sammendrag av dine kvalifikasjoner, og fortelle arbeidsgiver hvorfor du skal bli vurdert for stillingen. Det skal kun være på et par setninger. Har du mye erfaring du kan vanligvis vise til dette senere i ditt resume, og kan korte du ned profilteksten. Mangler du erfaring kan du gjerne skrive den litt lenger. En grei regel som gjelder er at den er ikke mer enn 200 ord.

Dette avsnittet skal ikke være langt, men er kanskje det avsnittet du skal bruke lengst tid på. Her bør du være spesielt oppmerksom på rettskriving, og unngå for all del å bruke Google Translate eller andre programmer for oversettelser. Kanskje du kjenner noen som har engelsk som morsmål som lett kan se om teksten din er korrekt.

GODT EKSEMPEL TANNLEGE

Highly experienced dentist with over 7 years of experience as a licensed dentist in Oslo municipality. Increased positive patient reviews by more than 20%, and been the consultant dentist at the clinic the past four years. Dedicated to providing the best possible dental care to patients using the latest and most effective techniques.


GODT EKSEMPEL ELEKTRIKER

Highly skilled and experienced electrician with over 10 years of experience in installation and maintenance of electrical systems, including residential and commercial properties. High professional competence within current electrical standards. Strong desire to make customers satisfied regarding terms of time and quality.


DÅRLIG EKSEMPEL

Good working carpenter with a lot of experience. Likes to work long days and enjoy my work. Have been working for over 10 years.


Det siste eksempelet er dårlig fordi her bruker søkeren et svært dårlig engelsk språk, og får heller ikke frem hvilke kunnskaper og ferdigheter søkeren faktisk har. Derfor anbefaler vi at du får hjelp av noen som er dyktig i det engelske språket.


CV Engelsk

Avsnitt om utdanningen din

Akkurat dette punktet krever at du gjør litt research for å finne utdanningen som tilsvarer den norske utdanningen. Husk at det er forskjell på en høyskoleutdanning og universitet, og i verste tilfelle kan du bli tatt for juks. Når det kommer til format kan du med fordel bruke kulepunkter slik man gjør i Norge. Bruk et konsekvent format for å liste opp utdanningen din.

Det du ønsker å få frem her er gjerne at du er dyktig innen feltet ditt, har en godkjent utdanning som tilsvarer utdanningen man finner i utlandet. Oppgi utdanningen din i et omvendt kronologisk format.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)

Engelske navn på utdanninger

Her er en liste over de mest vanlige utdanningene og hvordan du oversetter dem til engelsk

 • Videregående skole: I England blir dette oversatt til “Sixth Form College”, mens USA og de fleste andre engelskspråklige land bruker betegnelsen "secondary education".
 • Bachelorgrad - Har du fullført en 3 eller 4-årig høyskoleutdanning skriver du inn at du har en "Bachelor". Skal du henvise til utdanningsinstitusjonen du gjennomførte studier bruker du "university“ eller “college ".
 • Mastergrad - En mastergrad får man etter å ha fullført 4-årig eller lengre høyskoleutdanning, og betegnes som en "Master diploma " i på engelsk.
GODT EKSEMPEL

Sixth Form College Electrician

Fyllingsdalen VGS

May 2010


Master of Arts in Teaching English and Literature

University of Bergen

2018-2021


Inkluder cover letter

For å gjøre CV-en din komplett må du legge ved et cover letter, som på norsk heter følgebrev. Et følgebrev har en mer personlig stil enn resten av CV-en din. Dette gjør at arbeidsgiver blir enda bedre kjent med deg og dermed øke sjansene dine for at det er du som ender opp med den ledige stillingen.

Et følgebrev gjør hele søknaden mer personlig samt du får vist frem ditt engasjement for fagområdet ditt. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og lettere ser du kan være positiv for arbeidsgiver.


CV Engelsk

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV på engelsk

 • Skriv hele CV-en ned på en side, du trenger ikke gjøre den lang og kjedelig med å fylle på unyttig informasjon.
 • Bruk tid på det profesjonelle sammendraget og få noen til å hjelpe deg med språket om det er behov for det.
 • Gjør din research på selskapet du søker jobb hos, slik at du sikrer at du ikke skriver en CV som ikke passer deres kultur eller spesifikasjoner.
 • Du må alltid lage en ny engelsk CV for hver jobb du skal søke på, og vurdere selskapet og landet du ønsker å jobbe i.

FAQ

Hvordan skriver jeg en god CV på engelsk?

Du skriver den beste CV-en på engelsk ved å følge våre tips og veiledning i denne artikkelen. Våre CV-maler gjør arbeidet mer nøyaktig og enklere for deg, samt at de følger de nyeste standard for CV-er.

Skal jeg ha med referanser på en engelsk CV?

Ja, det skal du. Både i USA og England er det vanlig praksis at man oppgir to referansepersoner. Husk å avtale på forhånd med personene du skriver opp.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV