Veiledning for å skrive en effektiv spansk CV

Å lage en CV skreddersydd for det spanske arbeidsmarkedet krever forståelse for lokale normer og forventninger. Spansk arbeidskultur verdsetter formalitet, detaljer og personlige relasjoner, noe som også reflekteres i deres CV-krav. Hvordan kan du utforme din CV for å reflektere disse verdiene? Hvilke elementer er avgjørende å inkludere for å tiltrekke potensielle spanske arbeidsgivere? Er det skriveteknikker som er spesielt effektive i denne sammenhengen?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av Eksempel på CV på Spansk

Nombre: Juan Pérez
Dirección: Calle de la Paz 123, Madrid, España
Teléfono: +34 123 456 789
Correo Electrónico: juanperez@email.es

Objetivo Profesional:

Busco un puesto en el área de marketing donde pueda aplicar mis habilidades de liderazgo y creatividad para desarrollar campañas publicitarias efectivas y contribuir al crecimiento de la empresa.

Experiencia Laboral:

Gestor de Marketing
Empresa XYZ, Madrid, España
Febrero 2017 - Presente

 • Implementé estrategias de marketing que incrementaron las ventas en un 20%
 • Coordiné y supervisé la creación de material publicitario
 • Administré el presupuesto de marketing, logrando un ahorro del 15%

Asistente de Marketing
Empresa ABC, Madrid, España
Enero 2015 - Enero 2017

 • Apoyé en la planificación y ejecución de campañas publicitarias
 • Realicé estudios de mercado y análisis de competencia
 • Participé en la creación de contenido para redes sociales y sitio web

Formación Académica:

Licenciatura en Marketing

Universidad de Madrid, España

Septiembre 2011 - Junio 2015

Idiomas:

 • Español: Nativo
 • Inglés: Avanzado
 • Francés: Intermedio

Habilidades:

 • Liderazgo y trabajo en equipo
 • Creatividad y habilidades de resolución de problemas
 • Conocimientos de SEO y Google Analytics
 • Excelente habilidad de comunicación escrita y verbal

Referencias disponibles a petición.

I det følgende vil vi veilede deg gjennom prosessen med å skrive en feilfri CV på spansk, skreddersydd for det spanske arbeidsmarkedet. Å skrive CV-en din på spansk når du søker jobb i Spania er avgjørende for å demonstrere din evne til å kommunisere effektivt på det lokale språket, noe som kan gi deg en betydelig fordel i konkurransen om stillinger. I tillegg kan en godt skrevet spansk CV vise din forståelse og respekt for lokal kultur og forretningspraksis, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut for potensielle arbeidsgivere.

Spansk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Spansk: Oversettelser og Anvendelser


Her vil du finne en liste over nyttige begreper som er relevante for å skrive en CV på spansk. Disse begrepene er oversatt til spansk, slik at du enkelt kan forstå og bruke dem når du lager din egen CV. Listen er ikke uttømmende, men gir en god oversikt over de mest grunnleggende begrepene du trenger å vite.

 • CV-struktur: Estructura de CV
 • CV-formatering: Formato de CV
 • Utdanning: Educación
 • Ferdigheter: Habilidades
 • Praksisplass: Prácticas
 • Arbeidserfaring: Experiencia laboral
 • Kontaktinformasjon: Información de contacto
 • Referanser: Referencias
 • Språkferdigheter: Competencias lingüísticas
 • Personlig profil: Perfil personal
 • Yrkesmål: Objetivos profesionales
 • Sertifiseringer: Certificaciones
 • Frivillig arbeid: Trabajo voluntario
 • Publikasjoner: Publicaciones
 • Prosjekter: Proyectos
 • Kurs og opplæring: Cursos y formación
 • Personlige interesser: Intereses personales
 • Ansettelsesdatoer: Fechas de empleo.
Bruk denne listen som en guide når du skriver din CV på spansk. Det er viktig å merke seg at forskjellige land kan ha ulike konvensjoner og forventninger til CV, så det er alltid lurt å gjøre litt ekstra research på dette. Lykke til!

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Spansk


Når du skriver en CV på spansk, er det viktig å følge visse grammatikk- og bøyningsregler. For det første, CV-en skal være skrevet i tredje person (han, hun, den, det), da dette er mer formelt og profesjonelt. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg jobbet som lærer", skriver du "Trabajó como profesor" som betyr "Han/hun jobbet som lærer".

For det andre, bruk preteritum (fortid) for å beskrive tidligere jobberfaringer, og presens for nåværende jobber. For eksempel, "Fue gerente de ventas en XYZ empresa" som betyr "Han/hun var salgsleder i XYZ selskap". For nåværende jobb, bruk presens, for eksempel "Es gerente de ventas en ABC empresa" som betyr "Han/hun er salgsleder i ABC selskap". Det er også viktig å være konsistent med verbformene gjennom hele CV-en for å unngå forvirring.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Spansk


Un currículum vitae bien estructurado es esencial para destacar en el mercado laboral español. Destaca la importancia de tus habilidades y experiencias, alineándolas con tus objetivos profesionales y las necesidades de la empresa. La presentación clara y ordenada de la información facilita la comprensión de tus logros y metas, lo que te posiciona como un candidato serio y profesional. En un mercado competitivo y desafiante, la estructura de tu CV puede ser el factor decisivo para conseguir una entrevista de trabajo. Nunca subestimes el poder de un CV bien organizado y estructurado.

I tillegg til vår spanske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke ut.

Øk dine jobbmuligheter: Slik formaterer du en effektiv CV på Spansk

Å skrive en CV for det spanske markedet krever en spesiell stilistisk tilnærming. Her er noen viktige punkter å huske på:

 • Skrifter: Bruk klassiske skrifter som Arial eller Times New Roman for å sikre at CV-en ser profesjonell ut. I Spania verdsettes en formell og enkel stil, så unngå kompliserte eller dekorative skrifter.
 • Format: En enkel, ren layout er best. Det er viktig å ha tydelige overskrifter og underoverskrifter for å gjøre CV-en lett å lese. I tillegg bør du begrense CV-en til maksimalt to sider for å holde den konsis.
 • Marger: For å sikre at CV-en din ser ryddig og organisert ut, anbefales det å ha marger på rundt 2,5 cm på alle sider. Dette gir dokumentet ditt pusterom og gjør det mer behagelig å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister til å fremheve nøkkelopplysninger, som jobberfaring og utdanning. Dette hjelper arbeidsgiveren med å raskt finne den informasjonen de trenger.
 • Skilletegn: I motsetning til engelsk, bruker spansk semikolon (;) i stedet for komma for å skille elementer i en liste. Sørg derfor for å bruke dette skilletegnet riktig i CV-en din.
Ved å følge disse stilistiske retningslinjene, vil du kunne lage en effektiv og profesjonell CV som passer det spanske markedet.

Slik Strukturerer du en Effektiv CV på Spansk – Viktigheten av Struktur

Spansk sprak


En CV på spansk følger en lignende struktur som en CV på andre språk, men det er noen kulturelle nyanser og spesifikke krav som kan variere. Her er hoveddelene av en spansk CV:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer navn, kontaktinformasjon og nasjonalitet. I noen tilfeller kan du også inkludere et passende profesjonelt bilde, da dette er vanlig i spansktalende land.
 • Profesjonell profil: Dette bør være en kort oppsummering av dine profesjonelle ferdigheter og erfaringer. Fokus bør være på relevante kvalifikasjoner og prestasjoner som gjør deg til en ideell kandidat for jobben.
 • Profesjonell erfaring: Her bør du liste opp tidligere stillinger, inkludert firma, stillingstitler og datoer. Det er viktig å inkludere spesifikke ansvarsområder og oppnåelser. For eksempel, hvis du søkte på en salgsposisjon, kan du inkludere et punkt som "Økte salget med 20% i løpet av det første året".
 • Utdanning: Her bør du liste opp alle relevante utdanningskvalifikasjoner, inkludert universitetsgrader, sertifikater og kurs. For eksempel, hvis du søker på en stilling innen IT, kan du inkludere et punkt som "Bachelorsgrad i informatikk fra Universitetet i Madrid".
 • Ferdigheter: Dette avsnittet bør inneholde både hard og myke ferdigheter, som språkferdigheter, tekniske ferdigheter, ledelsesferdigheter osv.
 • Ytterligere avsnitt: Dette kan inkludere interesseområder, språk, frivillig arbeid osv.
Et råd for å lage en effektiv CV på spansk er å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobb og bransje. Studer jobbannonsen nøye og sørg for at CV-en din reflekterer de nødvendige kvalifikasjonene og ferdighetene.

Hvordan lage en effektiv overskrift for CV-en din på spansk

Spansk sprak


Overskriften på en spansk språklig CV er viktig fordi den skal være godt synlig og inneholde all kontaktinformasjon, slik at potensielle arbeidsgivere raskt kan få et overblikk over hvem søkeren er og hvordan de kan kontaktes. For å lage en overskrift, bør man følge følgende struktur: først skrives etternavnet, etterfulgt av fornavnet. Deretter skal man skrive yrket og disiplinen man jobber innenfor. Dette gir en indikasjon på søkerens profesjonelle bakgrunn. Postadressen skrives deretter slik at arbeidsgiveren vet hvor man er bosatt. Telefonnummeret er viktig for rask og direkte kommunikasjon, så dette inkluderes også i overskriften. Til slutt inkluderes e-postadressen, som i dagens digitale samfunn er en av de mest benyttede kommunikasjonsformene. Denne strukturen bidrar til en oversiktlig og informativ overskrift på en spansk språklig CV.

Pérez Juan

Ingeniero de Sistemas

Calle Madrid 123, Barcelona, España

+34 123 456 789

juan.perez@email.com


Hvordan bruke bilder i CV-en din for det spanske markedet

I det spanske markedet er det generelt akseptert å inkludere et bilde i CV-en din. Men dette er ikke en obligatorisk regel og avhenger mest av personlig preferanse eller spesifikke jobbkrav. Hvis man velger å legge til et bilde, er det viktig å huske på at bildet skal være profesjonelt. Dette betyr at man skal unngå uformelle eller uklare bilder.

Bildet bør være i passfoto-størrelse, rundt 2x2 tommer. Det bør være et fargebilde med høy oppløsning, tatt mot en nøytral bakgrunn. Personen på bildet bør være kledd profesjonelt og ha en nøytral eller vennlig ansiktsuttrykk.

Imidlertid er det verdt å merke seg at inkludering av et bilde kan åpne for potensiell diskriminering, selv om det er ulovlig. Noen arbeidsgivere kan ha fordommer basert på alder, kjønn, etnisitet eller fysisk utseende. Derfor, hvis bildet ikke er spesifikt etterspurt i jobbannonsen, kan det være best å utelate det. Ditt fokus bør være på dine ferdigheter og erfaringer, ikke på ditt utseende.

Betydningen av erfaring i en CV for det spanske arbeidsmarkedet


Hvordan å Formulere Erfaringer for en Spansk CV

Erfaringsdelen i en spansk CV er av stor betydning da den gir arbeidsgivere en detaljert oversikt over arbeidssøkerens tidligere arbeidserfaring og deres ferdighetssett. Denne delen gir også en mulighet til å demonstrere hvordan tidligere arbeidsoppgaver og ansvarsområder har forberedt kandidaten på den aktuelle stillingen de søker på.

 • Start med den siste eller nåværende stillingen du har hatt, og fortsett i omvendt kronologisk rekkefølge. Dette vil gi arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av din nåværende erfaring og karrierenivå.
 • Inkluder arbeidsperiode for hver stilling du har holdt. Dette gir arbeidsgiveren en ide om varigheten av din erfaring i en bestemt rolle eller bransje.
 • Stillingsstittelen du hadde er viktig. Det gir arbeidsgiveren en ide om hvilken rolle du hadde og det hierarkiske nivået du hadde i organisasjonen.
 • Bruk en punktliste for å beskrive dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder i hver stilling. Dette gjør det lettere for arbeidsgiveren å raskt vurdere og forstå dine ferdigheter og erfaringer.
 • Gi en omfattende stillingsbeskrivelse for hver rolle du har hatt. Det hjelper å gi en klar forståelse av hvilken type arbeid du har utført, og hvordan det kan være relevant for stillingen du søker på.
 • Bruk stikkord som er relevante for stillingen du søker på. Dette kan være bestemte ferdigheter, programvare, prosjekter eller bransjespesifikke begreper. Bruk av stikkord kan hjelpe CV-en din til å bli lagt merke til i en søknadsprosess, spesielt hvis arbeidsgiveren bruker et automatisk søkesystem.

Posición: Gerente de Ventas

Empresa: Grupo Modelo

Fechas: Enero 2015 - Diciembre 2019


Descripción:

 • Desarrollo y ejecución de estrategias de ventas.
 • Gestión de un equipo de 20 vendedores.
 • Coordinación de campañas promocionales.
 • Incremento de ventas en un 30% durante mi gestión.
 • Mantenimiento de relaciones sólidas con los principales clientes.

Spansk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på spansk

Å skrive en CV på spansk kan være utfordrende, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Nedenfor finner du noen enkle og praktiske tips for å hjelpe deg med å fylle ut CV-en din på spansk, selv uten tidligere erfaring. Ta en titt og start din reise mot å lande din drømmejobb.

 1. Personlig informasjon: Start CV-en din med din personlige informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For enkelhets skyld, kan du også inkludere en lenke til din LinkedIn-profil.
 2. Karrieremål: Skriv en kort oversikt over dine karrieremål. Dette vil hjelpe arbeidsgiveren å forstå hva du håper å oppnå i jobben.
 3. Utdanning: Selv om du ikke har arbeidserfaring, har du sannsynligvis utdanning. Inkluder alle relevante kurs, grader og sertifikater du har oppnådd. Hvis du har studert i utlandet, fremhev dette.
 4. Ferdigheter: En viktig del av enhver CV er ferdighetsdelen. Selv om du ikke har jobberfaring, har du kanskje oppnådd en rekke ferdigheter gjennom frivillig arbeid, skoleprosjekter, klubber, interesser eller hobbyer.
 5. Språkferdigheter: Hvis du snakker mer enn ett språk, sørg for å inkludere dette i CV-en din. Dette kan være en verdifull egenskap for mange arbeidsgivere.
 6. Frivillig arbeid og samfunnsengasjement: Hvis du har gjort frivillig arbeid eller vært involvert i samfunnet på andre måter, legg dette til i CV-en din. Dette kan gi en indikasjon på dine ferdigheter og interesser.
 7. Referanser: Selv om du ikke har tidligere arbeidsgivere å referere til, kan du bruke lærere, trenere eller andre voksne som kjenner deg godt som referanser.
 8. Formatering og layout: Sørg for at CV-en din er godt organisert og lett å lese. Bruk punkter, overskrifter og underoverskrifter for å gjøre informasjonen tydelig.
 9. Korrekturlesing: Det er viktig å korrekturlese CV-en din for å sikre at det ikke er noen stavefeil eller grammatikkfeil. Dette kan gi et dårlig inntrykk til potensielle arbeidsgivere.
 10. Tilpasning: Tilpass CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva jobben innebærer og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer til den.
 11. Vær positiv: Selv om du kanskje føler deg usikker på grunn av manglende erfaring, er det viktig å være positiv. Fremhev dine sterke sider og vær klar til å forklare hvordan du kan bidra til selskapet.

Betydningen av utdanning i en spansk CV


Utdanningsdelen i en Spansk CV er av stor betydning da den gir en oversikt over søkerens akademiske bakgrunn og prestasjoner. Denne seksjonen gir potensielle arbeidsgivere innsikt i kandidatens kunnskapsnivå, spesialiseringer og relevante ferdigheter oppnådd gjennom utdanningen. Vurderingen av utdanningsdelen kan ofte være avgjørende for om kandidaten blir vurdert for videre prosesser.

Videre, i en konkurransedyktig jobbmarked som i Spania, kan utdanning være det som skiller en søker fra en annen med lignende arbeidserfaring. Derfor er det viktig å tydelig fremheve alle relevante kurs, sertifikater, grader og skolens navn. I tillegg vil inkludering av prestasjoner eller priser mottatt under utdanningsløpet kunne gi et enda sterkere inntrykk til potensielle arbeidsgivere. En godt strukturert og detaljert utdanningsdel i en Spansk CV kan derfor være nøkkelen til å sikre et intervju.

Organisering av Utdanningsdelen i en Spansk CV

I en spansk CV, kjent som "Curriculum Vitae", er det vanlig å presentere utdanningsinformasjonen før arbeidserfaringen, spesielt for nyutdannede eller de som har fått betydelig utdanning relevant for stillingen de søker på. Dette kan være fordi utdanning ofte er en kritisk kvalifikasjon for mange stillinger i Spania, og det er viktig å fremheve slik at rekrutterere kan se det med en gang.

Det er imidlertid en unntak fra denne regelen. Hvis du har betydelig arbeidserfaring som er mer relevant for stillingen du søker på enn din utdanning, kan det være mer fordelaktig å fremheve denne erfaringen først i din spanske CV. For eksempel, hvis du søker på en ledende stilling og har mange års erfaring i ledelse, men din utdanning er ikke direkte relatert til ledelse, vil det være mer fordelaktig å presentere din arbeidserfaring først.

Det skal bemerkes at den mest aksepterte formatet for en spansk CV er kronologisk, med den mest nylige erfaringen eller utdanningen først. Så hvis du velger å presentere din utdanning først, bør du begynne med din mest nylige utdanning og deretter arbeide deg bakover.

Formación Académica:

2015 - 2019: Universidad Complutense de Madrid, España

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

 • Especialización en marketing y finanzas.
 • Participación activa en proyectos de investigación y eventos universitarios.
 • Cursó un semestre en la Universidad de Barcelona como parte de un programa de intercambio.

2011 - 2015: Instituto de Educación Secundaria, Madrid, España

Bachillerato en Ciencias Sociales

 • Miembro del club de debate del instituto, participando en competiciones a nivel regional.
 • Voluntario en actividades extracurriculares, incluyendo programas de tutoría y eventos de caridad.

Betydningen av Ferdigheter for en Spansk CV


Spansk sprak


Ferdigheter på en spansk CV er utrolig viktige fordi de hjelper arbeidsgivere med å avgjøre om en kandidat har de nødvendige evnene for å lykkes i en bestemt stilling. Dette kan omfatte alt fra språkkunnskaper, tekniske ferdigheter, til mellommenneskelige evner. I Spania legger arbeidsgivere spesiell vekt på språkkunnskaper på grunn av landets stadig mer internasjonale arbeidsmarked. Dermed kan det være en stor fordel å mestre flere språk i tillegg til spansk, som engelsk eller tysk. Teknologiske ferdigheter er også høyt verdsatt, spesielt innen områder som IT, ingeniørfag og vitenskap.

På det spanske arbeidsmarkedet ser rekrutterere etter kandidater som er fleksible, tilpasningsdyktige og har en sterk arbeidsetikk. De legger også stor vekt på erfaring, så det er viktig å inkludere alle relevante jobber, praksisplasser eller frivillig arbeid på CV-en din. I tillegg er utdanning en viktig del av en spansk CV. Arbeidsgivere vil gjerne se at du har en relevant grad, og de kan også være interessert i ytterligere sertifiseringer eller kurs du har tatt. Til slutt, i Spania er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde på CV-en, så sørg for at du velger et bilde som presenterer deg på en profesjonell måte.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på spansk.

Personlige ferdigheter (Habilidades personales):

 • Evne til å arbeide selvstendig (Capacidad para trabajar de manera independiente)
 • Utmerket kommunikasjonsevne (Excelente habilidad de comunicación)
 • Problemløsningsevne (Habilidad para resolver problemas)
 • God organisatorisk evne (Buena habilidad organizativa)
 • Pålitelig og punktlig (Confiable y puntual)
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig (Flexible y adaptable)
 • Lederegenskaper (Habilidades de liderazgo)
 • Kreativ og innovativ (Creativo e innovador)
 • God samarbeidsevne (Buena habilidad para trabajar en equipo)
 • Evne til å håndtere stress (Habilidad para manejar el estrés)

Faglige ferdigheter (Habilidades profesionales):

 • God kjennskap til Microsoft Office Suite (Buen conocimiento de Microsoft Office Suite)
 • Erfaring med prosjektledelse (Experiencia en gestión de proyectos)
 • Avansert kunnskap om Adobe Photoshop (Conocimientos avanzados de Adobe Photoshop)
 • Erfaring med salg og markedsføring (Experiencia en ventas y marketing)
 • Kunnskap om SEO og digital markedsføring (Conocimientos de SEO y marketing digital)
 • Erfaring med kundeservice (Experiencia en servicio al cliente)
 • Teknisk kompetanse innen IT (Competencia técnica en TI)
 • Avansert kunnskap om regnskap (Conocimientos avanzados en contabilidad)
 • Erfaring med dataanalyse (Experiencia en análisis de datos)
 • Flytende i engelsk og spansk (Fluidez en inglés y español)

Innholdselementer du kan inkludere i din spanske CV


Å inkludere flere kategorier i din spanske CV kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater. Det gir potensielle arbeidsgivere en mer detaljert forståelse av dine ferdigheter og interesser, og gir et mer komplett bilde av deg som person. Dette kan være spesielt nyttig i situasjoner hvor det er mange søkere til en stilling, eller hvor arbeidsgiveren er på utkikk etter spesifikke ferdigheter eller kvalifikasjoner.

Språk

Inkludering av en språkseksjon i din CV kan være svært nyttig, spesielt hvis du søker på stillinger som krever flerspråklighet eller internasjonal kommunikasjon. I denne seksjonen kan du liste opp alle språk du snakker, og også inkludere ditt ferdighetsnivå i hvert språk. Dette kan være en stor fordel for arbeidsgivere, da det kan redusere behovet for ekstern språkopplæring eller oversettelsestjenester.

IT-verktøy

Med fremveksten av teknologi i nesten alle sektorer, har IT-ferdigheter blitt stadig viktigere for mange stillinger. Ved å inkludere en seksjon om IT-verktøy i din CV, kan du vise potensielle arbeidsgivere at du er kjent med relevant programvare eller teknologi. Dette kan omfatte alt fra kontorprogramvare som Microsoft Office, til mer spesialiserte verktøy som programmeringsspråk eller grafisk designprogramvare.

Forbedringspunkter for å Skrive en Effektiv Spansk CV


Forbedre din spanske CV ved å følge disse spesifikke tipsene, tilpasset det spanske arbeidsmarkedet:

 1. Inkluder personlig informasjon: I Spania er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet. Ikke glem å legge til et profesjonelt bilde av deg selv.
 2. Bruk et formelt språk: Spansk er et språk med mange formelle konstruksjoner. Bruk dem til din fordel når du skriver CV-en din for å virke mer profesjonell.
 3. Inkluder språkferdigheter: Spanske arbeidsgivere verdsetter flerspråklige kandidater. Ikke nøl med å inkludere alle språk du snakker, samt ditt nivå av flyt i hver av dem.
 4. Kort og konsist: En spansk CV bør være kort og til poenget, helst ikke mer enn en side. Fokuser på dine viktigste prestasjoner og erfaringer.
 5. Tilpass CV-en din: Tilpass CV-en din til hver jobb du søker på. Dette viser arbeidsgiveren at du har satt deg inn i stillingen og virkelig ønsker jobben.
 6. Legg vekt på utdanning: Utdanning er svært viktig i Spania, så sørg for å legge vekt på dine kvalifikasjoner og studieprestasjoner.
 7. Inkluder referanser: I Spania er det vanlig å inkludere referanser på CV-en. Sørg for å ha tillatelse fra de personene du lister opp.
 8. Bruk korrekt grammatikk og stavekontroll: Spansk er et vanskelig språk, og arbeidsgivere vil legge merke til eventuelle grammatiske eller stavefeil. Sørg for å dobbeltsjekke CV-en din før du sender den.

Nøkkelelementer i en Spansk CV: En trinnvis veiledning


Spansk sprak


Å skrive en overbevisende CV på spansk kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du ikke er kjent med kulturen og forventningene. Her er noen nøkkelpunkter som kan hjelpe deg med å lage en effektiv og profesjonell spansk CV:

 1. Personlig informasjon: Inkluder fullt navn, fødselsdato, nasjonalitet, sivilstatus, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Pass også på å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv.
 2. Formatering: Hold CV-en kort og konsis, ikke mer enn to sider. Bruk punktlister for å fremheve dine ferdigheter og erfaringer.
 3. Språkferdigheter: Spesifiser dine språkferdigheter og nivåene. Hvis spansk ikke er ditt morsmål, nevn hvor flytende du er.
 4. Arbeidserfaring: Start med din mest nylige stilling og jobb deg bakover. Inkluder selskapets navn, stilling, datoer for ansettelse og en kort beskrivelse av oppgavene dine.
 5. Utdanning: Som med arbeidserfaring, start med den siste utdannelsen din og jobb deg bakover. Inkluder navnet på institusjonen, graden du oppnådde og datoene du studerte.
 6. Referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en spansk CV. Sørg for å inkludere minst to, sammen med deres kontaktinformasjon.
 7. Tilpasning: Tilpass CV-en din til stillingen du søker på. Fremhev de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for jobben.
 8. Korrekturlesing: Sørg for å lese gjennom CV-en din nøye for å unngå stavefeil eller grammatiske feil. Hvis mulig, få noen som er flytende i spansk til å korrekturlese den for deg.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Spansk for Din CV


Et følgebrev er et viktig element i en jobbsøknadsprosess i Spania, og kan ofte være avgjørende for om du blir innkalt til intervju. Følgebrevet gir deg en unik mulighet til å presentere deg selv på en personlig og profesjonell måte, og til å forklare hvorfor du er den mest kvalifiserte kandidaten for jobben. I tillegg gir det deg sjansen til å forklare eventuelle hull i CV-en din, og til å vise hvordan dine ferdigheter og erfaringer matcher jobbkravene. Derfor er det viktig å legge ved et godt skrevet følgebrev med din spanske CV når du søker på en jobb i Spania.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Spansk

Hvordan skal jeg strukturere min CV på spansk for jobbsøknader i Spania?

I Spania inkluderer en typisk CV personlig informasjon (f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer), en profesjonell profil (en kort oppsummering av dine ferdigheter, erfaringer og karrieremål), utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter, og til slutt referanser. Det er også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på CV-en i Spania, noe som kan være uvanlig i andre land.

Hvilken informasjon er unik for en spansk CV som jeg kanskje ikke trenger å inkludere i en CV for andre land?

I tillegg til å inkludere et profesjonelt bilde, er det vanlig i Spania å inkludere personlige detaljer som fødselsdato og sted, nasjonalitet, og sivilstatus. Dette er informasjon som ofte utelates i CV-er i mange andre land på grunn av personvernhensyn.

Hva er noen tips for å skrive en jobbsøknad på spansk?

Når du skriver en jobbsøknad på spansk, bør du være nøye med å bruke korrekt grammatikk og stavekontroll. Det kan også være nyttig å bruke formelle hilsener og avslutninger i brevet. Husk at i Spania er det vanlig å bruke "Estimado/a" (Kjære) ved åpning og "Un cordial saludo" (Vennlig hilsen) ved lukking. Det er også viktig å tilpasse søknaden din til stillingen du søker på, og fremheve hvordan dine ferdigheter og erfaringer gjør deg til en god kandidat for jobben.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement