Student CV eksempel | Maler og tips for din neste jobb

Allerede som student bør du begynne å tenke på CV og det er en fordel om du er tidlig ute med å bygge opp en profesjonell CV. Det er flere fordeler med tidlig innsats, selv om du ikke skal søke jobb enda. De fleste studenter trenger en deltidsjobb, og uansett må du ha en student CV klar når du er nyutdannet og skal ut på arbeidsmarkedet.Ved å begynne tidlig har du student CV-en din klar som nyutdannet.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på student CV

Trine Hansen
Student NTNU
trihan@online.no
Trondheim

Profesjonelt sammendrag

Strukturert litteraturstudent med erfaring fra avisbransjen. Solid erfaring med å arbeide i hektiske arbeidsmiljø som krever at beslutninger må bli tatt fortløpende, samtidig som samarbeidet med kollegaer blir tatt vare på. Blitt kåret til månedens ansatt ved flere anledninger basert på tilbakemeldinger fra kunder og salgstall.

Utdanning

Allmenn litteraturvitenskap, bachelor
NTNU
2018 - uteksamineres vår 2022
Redaktør i studentavis

Arbeidserfaring

Lokalavisa AS
Praksis
Juni 2018-dato

 •  Deltok på ukemøter, planlegging og gjennomføring av ukesoppdrag.
 •  Deltok på feltet med kollega for å dekke nyhetshendelser, samt skrive ferdig artikkel i samarbeid med kollega.
 •  Fikk ansvar for korrekturlesing av artikler.
 •  Gjennomførte rapporter ukentlig for å sikre annonseinntekter.


Faglige ferdigheter

 •  Adobe InDesign
 •  Kundeservice
 •  Korrekturlesing
 •  Fremmedspråk
 •  Journalistisk teori
 •  Flermedial nyhetsjournalistikk


Personlige ferdigheter

 •  Evne til å motta veiledning og opplæring
 •  Evne til å holde fokus
 •  Pålitelig
 •  Handlekraftig
 •  Tidsstyring
 •  Kommunikasjonsferdigheter


Eventuelle avsnitt

I følge ekspertene er det noen klassiske feil flere studenter gjør. Det er forskjell på hvordan man skriver student CV-en sammenlignet med en som har lang arbeidserfaring, men ikke stress deg opp! Vi er her for å hjelpe deg og har mal for student CV som skal veilede deg gjennom hvordan du skrive en god CV. Du vil også få se student CV eksempler for å hjelpe deg med hvordan du skrive på rette måten.

Stillingssatser og lønn for studenter i Norge

Hva lønnen din blir er veldig avhengig av hva du studere og det er sjelden at de ulike yrkene har fastsatt en spesifikk lønn for studenter. Studerer du til master i naturvitenskap eller teknologi, vil timelønnen vøre rundt 245 kr timen , mens en sykepleierstudent vil starte med en årslønn på 358 000 kr som 3.årsstudent, men da under stillingen som pleieassistent.

Husk samtidig at dersom du overstiger inntektsgrensen som Lånekassen har satt, kan du risikere at noe av stipendet blir omgjort til lån. Inntektsgrensen er 188 509 kroner når du får støtte i mer enn sju måneder i 2020, og 471 270 kroner når du får støtte i sju måneder eller mindre i 2020.

Hvordan skrive en student CV fra null

Selve formålet med en CV er å vise en potensiell arbeidsgiver hvorfor du er riktig kandidat for stillingen de etterlyser og samtidig skaper nok interesse hos arbeidsgiver slik at du blir innkalt til et intervju. Gjennom CV-en din skal du få frem hvilke utdanning du har, arbeidserfaring og hvilke ferdigheter du har som er relevant for arbeidet. Det første du derfor bør gjøre er å se etter i stillingsannonsen hva arbeidsgiver etterlyser av egenskaper og ferdigheter, og tilpasse språket i CV-en din slik at arbeidsgiver ser at du har det han eller hun ønsker i en arbeidstaker.

Uavhengig om du er student på jakt etter deltidsjobb eller en nyutdannet student som skal få din første stilling innen fagfeltet ditt, så vet vi at arbeidsmarkedet kan være krevende. Ved å bruke tid og skrive en CV som er profesjonell og fanger oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere øker sjansene betraktelig. Bedrifter mottar utallige søknader, så ikke gå i den fellen at du tror du bare kan skrive en søknad og CV fortest mulig og så komme gjennom nåløyet.

En student har nødvendigvis ikke opparbeidet seg all den kompetansen eller arbeidserfaring som arbeidsgiver ser etter. En CV for student bør derfor fokusere på andre elementer. En sterk CV for student fremhever gode egenskaper når det kommer til samarbeid, villighet for å få opplæring og evnene til å balansere studier og jobb. Hovedfokuset bør være på utdanningen din og fremhev gjerne utmerkelser og gode karakterer du har oppnådd.


student cv eksempel

I en CV for student bør følgende avsnitt være med:

 • Avsnitt med overskrift
 • Avsnitt med profiltekst/profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt med utdanning
 • Avsnitt med arbeidserfaring
 • Avsnitt med ferdigheter

Format, layout og struktur

Arbeidsgivere eller rekrutteringsbyråer mottar jevnlig søknader og har derfor ikke tid til å lese alle CV-er nøye. Undersøkelser viser at de bruker mindre enn ti sekunder på en CV før de bestemmer seg for om den skal videre eller forkastes. Det er derfor svært viktig at søknaden din har en god struktur og er oversiktlig, og gi arbeidsgiver raskt overblikket over den viktigste informasjonen om deg. Er CV-en din rotete og uorganisert vil den havne i søpla. Ved å bruke Vår CV-bygger kan du skrive unike CV-er med profesjonelle design, som vil forbedre CV-en din slik at den blir lagt merke til.

Først av alt må du velge en god skrifttype og vi anbefaler skrifter som Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Du bør skrive i hovedsak i størrelsen 10-12 pkt., og ha større overskrifter for tittel og avsnitt.

Når man skal skrive CV-er er det tre klassiske formater å velge mellom:

 • Omvendt kronologisk format: Her kommer det du har gjort i nyere tid først. Du starter dermed med den utdanningen du holder på med eller nylig har fullført.
 • Funksjonelt format : Ved å bruke dette formatet fremheves ferdigheter, kompetanse og utdanningen din. Et godt format for studenter som nylig har fullført studier, men ikke fått arbeidserfaringen enda.
 • Kombinasjonsformat: Her kombinere man fomatene til omvendt kronologisk og funksjonelt. Et velegnet formt for arbeidssøkere som har mange års erfaring og med den nødvendige kompetanse som er aktuell for stillingen.

For studenter anbefaler vi omvendt kronologisk format som lar deg starte med utdannelsen du holder på med. Ved å bruke dette formatet får du raskt frem hva du utdanner deg til og dermed at du har opparbeidet deg noen av de relevante ferdighetene og kompetansen som arbeidsgiver er på jakt etter. Søker du på en stilling som nødvendigvis ikke er innenfor samme fagfelt som utdanningen din, kan du ha fokus på hvilke overførbare ferdigheter utdanningen din inneholder som du kan bruke i stillingen du søker på.

Det kan det også være aktuelt å bruke funksjonelt format . Dette gjelder for studenter som har fullført utdanningen sin og er klar for arbeidsmarkedet i en 100% stilling, men ikke har noen arbeidserfaring å vise til i CV-en sin. De fleste studenter i Norge må ha en deltidsjobb for å klare seg gjennom studiene, så det vil i alle høyeste grad være mest aktuelt med en omvendt kronologisk format på en student CV.


student cv eksempel

Tittel og kontaktinformasjon

Overskriften i en CV bør være navnet ditt, etterfulgt av kontaktinformasjonen din. Se over at alt stemmer med kontaktinformasjon, slik at du ikke opplever at en liten feil i telefonnummer eller e-post fører til at potensielle arbeidsgivere ikke får tak i deg. Informasjon du skal inkludere i dette dette avsnittet er fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel, bosted og eventuelle nettside eller nettbaserte porteføljer.

GODT EKSEMPEL

Trine Hansen

Student

45 88 57 10

trihan@online.no

Trondheim

www.linkedin.com/in/edvardnilsen


DÅRLIG EKSEMPEL

Trine Hansen

Student

45 88 57 10

trihan@online.no

Håkonsgate 78a

7031 Trondheim

Født: 12.05.1991

www.linkedin.com/in/trinehansen


Du kan gjerne legge ved et bilde i CV-en din. Det kan gjøre at arbeidsgiver lettere husker deg og legger merke til deg. Dersom du skulle være redd for å oppleve diskriminering eller forhåndsdømming av ulike årsaker, kan du sende CV-en uten bildet.

Hva du gjør om du ikke har erfaring

Har du hatt fullt opp med studier, eller bare ikke hatt behov for noen arbeid ved siden av studiene, finnes det løsninger på hva du kan fylle dette avsnittet med. Tenk tilbake på hvilke erfaringer du har som det kan være relevant å nevne. Dette kan være erfaring gjennom studiene, slik som praksisplasser, studentverv eller kurs du har gjennomført. Her kan du også skrive inn frivillig arbeid du har gjort.

Du må bruke et profesjonelt sammendrag for dette. Det vil si en profiltekst som fremhever dine personlige egenskaper og relevante erfaringer fra andre steder. Ha fokus på overførbare ferdigheter som du har fått andre steder og som kan komme til nytte i den stillingen du søker på. Dette kan være erfaringer du har fått gjennom utdanningen din, for eksempel tillitsvalgt for elevene, kurs du har gjennomgått eller utmerkelser du har mottatt. I tillegg kan du nevne frivillig arbeid eller eller praksisutplasseringer om du har hatt det.

GODT EKSEMPEL
Økonomistudent

Strukturert og motivert økonomistudent søker jobb. Klar til å bruke mine kunnskaper og ferdigheter til å bidra i utviklingen og veksten av et spennende foretak. Teknisk dyktig med bred erfaring fra forskjellige sosiale medieplattformer, og innen kontorteknikk og data. Kjent for en positiv holdning og ståpåvilje, og motivert til å lære nye dataprogrammer og mer.


Litteraturstudent

Strukturert og motivert økonomistudent søker jobb. Klar til å bruke mine kunnskaper og ferdigheter til å bidra i utviklingen og veksten av et spennende foretak. Teknisk dyktig med bred erfaring fra forskjellige sosiale medieplattformer, og innen kontorteknikk og data. Kjent for en positiv holdning og ståpåvilje, og motivert til å lære nye dataprogrammer og mer.


Politistudent

Strukturert og motivert økonomistudent søker jobb. Klar til å bruke mine kunnskaper og ferdigheter til å bidra i utviklingen og veksten av et spennende foretak. Teknisk dyktig med bred erfaring fra forskjellige sosiale medieplattformer, og innen kontorteknikk og data. Kjent for en positiv holdning og ståpåvilje, og motivert til å lære nye dataprogrammer og mer.


Utdanning: slik inkluderer du din akademiske bakgrunn

De fleste studenter har ikke en omfattende arbeidserfaring å vise til i CV-en sin. Studenter kan derfor med fordel utvide avsnittet som handler om utdanningen deres. Dette kan du gjøre ved å legge til relevante fag, kurs, prosjekter og priser.

Når du skal skrive utdanningen din starter du med de siste utdanningsløpene, og skriver tilbake i tid ved å bruke omvendt kronologisk rekkefølge. Har du gjennomført eller holder på med høyere utdanning kan du utelate informasjon om videregående skole. Behold informasjon om videregående skole dersom linjen du gikk på er relevant for stillingen du søker på.


student cv eksempel

Når du skal føre opp skolene du har vært student ved, gjør du det i følgende rekkefølge:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Eventuelle priser, utmerkelser, karakterer

Eksempler

 • Forretningsjus og økonomi, master
 • Handelshøyskolen BI
 • 2018 - dags dato, uteksamineres vår 2023

Studentrådsrepresentant

 • Allmenn litteraturvitenskap, bachelor
 • NTNU
 • 2018 - uteksamineres vår 2022

Redaktør i studentavis


Beste ferdigheter på en student CV

På CV-en din må du fremheve hvilke ferdigheter du har, fordi det kan utgjøre den store forskjellen på hvem arbeidsgiver velger å kalle inn til intervju. Arbeidsgivere vektlegger både faglige og personlige ferdigheter når de skal velge arbeidstakere. Faglige ferdigheter er den konkrete kunnskapen og kompetansen du har for å gjøre arbeidet. Personlige ferdigheter handler om personligheten, holdningene, verdier og sosial kunnskap.

Har du med et avsnittet om ferdigheter får du muligheten til å vise noen av dine relevante ferdigheter, både faglige og personlige ferdigheter. På en student CV vil det være vanskelig å definere akkurat hvilke ferdigheter du skal ta med, da ferdigheter ofte henger sammen med hvilke arbeidsfelt du søker jobb inn under. Vi vil her liste opp en generell liste, og anbefaler deg å lese stillingsbeskrivelsen nøye for å få med deg hvilke ferdigheter arbeidsgiver ønsker inn i bedriften sin.

Faglige ferdigheter

 • Programvarer
 • Kundeservice
 • Maskiner du kan håndtere
 • Kassasystemer
 • Fremmedspråk
 • Forretningsforhandlinger
 • Akademiske ferdigheter
 • Ferdigheter innen IT
 • Logistikk
 • Ledelse

Personlige ferdigheter

 • Evne til å motta veiledning og opplæring
 • Evne til å holde fokus
 • Pålitelig
 • Positiv holdning
 • Lederevner
 • Handlekraftig
 • Tidsstyring
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Forhandlingsferdigheter

student cv eksempel

Hvordan du skriver profesjonelt sammendrag eller karrieremål

Målet med et sammendrag er at du skal få frem tidligere presentasjoner, dyktige ferdigheter og hva som gjør at du er den rette kandidat for stillingen på en kort og konkret måte. I sammendraget bør du bruke tydelige handlingsverb for å vise var du har prestert tidligere.

GODT EKSEMPEL

Strukturert litteraturstudent med erfaring fra hotellbransjen. Svært dyktig på kundeservice og alltid imøtekommende med kunder. Solid erfaring med å arbeide i hektiske arbeidsmiljø som krever at beslutninger må bli tatt fortløpende, samtidig som samarbeidet med kollegaer blir tatt vare på. Blitt kåret til månedens ansatt ved flere anledninger basert på tilbakemeldinger fra kunder og salgstall.

Her fremhever arbeidssøker ferdighetene sine på en detaljert måte, og dermed får arbeidsgiveren klart og tydelig vite hva de er gode på.


DÅRLIG EKSEMPEL

Aktiv og pliktoppfyllende sykepleierstudent med rykte på seg for å være effektiv og omsorgsfull. Får bare gode tilbakemeldinger fra kollegaer. Håper på et positivt svar angående deres stilling.

Her kommer det ikke tydelig frem hva personen er god på. Dette kan hvem som helst si, uten at arbeidsgiver vet om det er fakta eller ikke.


For en student kan det være aktuelt å heller skrive inn et karrieremål, da studenter sjelden har mye arbeidserfaring eller presentasjoner å vise til fra arbeidslivet. Et karrieremål passer mer for en fersk prosjektleder som ikke har mye erfaring. Du bruker denne delen som en metode for å presentere deg selv for arbeidsgiver. Fortell kort om karrieremål du har og oppfør ferdighetene dine, for eksempel personlige ferdigheter. Se om du også kan si noe om tidligere prestasjoner og utdanningen din.

GODT EKSEMPEL

Ferdig utdannet innen it informatikk om seks måneder og søker på en opplæringsstilling i IT-avdelingen hos dere. Liker godt å samarbeide i team og ønsker å bidra inn i deres team som en solid lagspiller. Vil bruke min akademiske kompetanse og erfaring i deres videreutvikling.

Med denne teksten får arbeidsgiver et tydelig bilde av hva personen vil bidra med, samt at påstandene blir bekreftet med opplysnninger om utdannelse og erfaring.


DÅRLIG EKSEMPEL

Snart ferdig utdannet litteraturstudent som ønsker å komme i arbeid. Ser for meg en fremtid der jeg får lest mye og vurdert litteratur, samt bidra i deres miljø. Har litt erfaring fra tidligere skrivejobber som jeg vil utvikle videre.

Her kommer det ingen tydelige mål for hva personen ønsker å gjøre for bedriften, bortsett fra i bidra, uten at man vet med hva.


Ekstra avsnitt i en student CV

For en student kan det være en fordel med ekstra avsnitt for å fremheve kompetanse som ikke passer inn under de andre avsnittene. Da får man en mulighet for å fremheve ferdigheter som er en viktige for akkurat den stillingen du søker på. Her skal vi nevne noen eksempler på avsnitt som egner seg på en student CV.

Datakunnskaper og sertifiseringer

Før opp datakunnskaper du har tilegnet deg, enten gjennom andre stillinger eller gjennom studiet. Arbeidsgiver for raskt en oversikt over hvilke kunnskaper og programmer du kjenner til som er relevant i stillingen når du fører dem opp i en liste. Dersom du har noen sertifiseringer eller kurs skal de også inn under dette avsnittet, men i en egen liste.


student cv eksempel

Språk

Språkkunnskaper er ferdigheter som blir mer verdifull for hvert år som går. Store bedrifter samarbeider ofte internasjonalt og behovet for ansatte som er flerspråklig vokser. Under dette avsnittet fører du opp de språkkunnskapene du har som fra middels og høyere. Her må du huske at du kun tar med språk du har kunnskaper som er middels, flytende eller som morsmål nummer to.

Språk

 • Engelsk - flytende
 • Nederlandsk- morsmål
 • Spansk - middels

Publikasjoner

Dersom du som student har fått publisert en oppgave eller et prosjekt fører du det opp her slik at arbeidsgiver får tilgang til det. Har du flere kan du liste dem opp, og starter da med tittel på publikasjon, navnet på tidskriften/magasinet og dato for publisering. Et siste tips er å lenke til publikasjonen din slik at det er enkelt for å arbeidsgiver å lese den.

Tips for å forbedre student CV

 • Bruk korrekt språk og husk at en CV er et formelt dokument.
 • Korrekturles CV-en flere ganger for å unngå for skrivefeil og slurv.
 • Ikke inkluder opplysninger på CVen som allerede står i søknadsskjemaet. Lag din CV kortere eller inkluder ekstra informasjon som du ellers hadde utelatt.
 • Ikke være flau over lite arbeidserfaring, pass heller på å inkludere det du har gjort.
 • Tilpass hver søknad til stillingen du søker på, ikke gå i fella med å bruke den samme om igjen.

Sammendrag: slik skriver du den perfekte student CV

 • Velg riktig format, for de fleste omvendt kronologisk rekkefølge.
 • Legg inn korrekt kontaktinformasjon
 • Les stillingsannonsen nøye, let etter nøkkelord og verb som du bruker i CV-en din.
 • Legg vekt på det du har mest av, enten om det er arbeidserfaring eller akademisk bakgrunn.
 • Skriv karrieremål, og ikke profesjonelt sammendrag, om du mangler arbeidserfaring.
 • Fokuser på ferdigheter du har som kan overføres til stillingen du søker på.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Legg ved et følgebrev som styrker CV-en din betraktelig og sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du kan være positiv for bedriften. CV-en din legger vekt på utdannelse og erfaring som er i fortiden. Følgebrevet tar sikte mot det som er nå og fremtiden og er derfor noe som gjør søknaden din komplett.

Følgebrevet inneholder en kort innledning og deretter noen avsnitt, i en personlig stil. Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Fortell om din unike erfaring og kunnskap, du skal rett og slett selge deg inn til arbeidsgiver.


student cv eksempel

FAQ

Vil en arbeidsgiver velge en student fremfor en erfaren søker?

Mange arbeidsgiver vil gjerne ha en nyutdannet eller student i arbeid. Studenter kan tenke i nye veier, og kommer ofte rett fra skolen med mye ny kunnskap.

Skal jeg ta med referanser på en student CV?

Nei, det trenger du ikke. Du kan heller skrive opp at du oppgir referanser på forespørsel.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement