PERSONVERNERKLÆRING

Great Ponton Limited er et aksjeselskap stiftet under irsk lov og registrert hos Trade and Companies Registry of Ireland under nummer 644795, med registrert kontor i 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irland (“CV Eksempel“, eller ** "vi"**).

I denne personvernerklæringen refererer begrepet "personopplysninger" til all informasjon som identifiserer eller med rimelighet kan brukes til å identifisere en fysisk person. I tillegg til denne retningslinjen for informasjonskapsler, vennligst se våre vilkår og betingelser og våre retningslinjer for informasjonskapsler. Sammen viser disse dokumentene hvordan vi bruker dine personopplysninger.

Vennligst les denne personvernerklæringen nøye for å forstå vår praksis angående dine personlige data. Definerte begreper som brukes i denne personvernerklæringen har samme betydning gitt til dem i våre vilkår og betingelser

1. HVORDAN VI SAMLER IN DINE PERSONOPPLYSNINGER

Gjennom vår plattform for tilgang til en database mottar vi personopplysninger i utførelsen av våre tjenester. Noen av personopplysningene vi samler inn og behandler inkluderer:

Personopplysninger som du kommuniserer til oss, inkludert:

 • Registrering. Vi samler inn for- og etternavn og e-postadresse for å opprette brukerkontoen din og registrere deg for tjenestene som vi tilbyr på nettstedet vårt

 • Ditt kundeområde. Det er en rekke alternativer tilgjengelige for deg angående informasjonen i profilen og området ditt og informasjonen du oppgir i Dokumentbyggeren. Du kan gi oss ytterligere personopplysninger når du viser og samhandler med våre funksjoner, og vår funksjonalitet, inkludert å legge ut CV, karriereprofil, utdanningsinformasjon, følgebrev eller annen informasjon.

 • Teknisk informasjon. Vi fører en oversikt over all korrespondanse mellom deg og oss, inkludert informasjonen du sender når du rapporterer et teknisk problem angående nettstedet vårt eller tjenesten vår.

 • All annen informasjon du kan sende oss. 

 • Informasjon vi samler inn automatisk fra en tredjepartskilde, inkludert teknisk informasjon. Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn informasjon om enhetene du bruker og nettverkene du er koblet til. Denne tekniske informasjonen inkluderer IP-adressen din, påloggingsinformasjonen din, bredbåndet du bruker, tidspunktet for besøket ditt, type og versjon av nettleseren din, typene og versjonene av nettlesertilleggene dine, plugin-moduler, operativsystemet ditt, informasjon om besøket ditt, inkludert opplastings-/nedlastingsfeil, og sidene du besøkte. Vi samler inn denne informasjonen ved hjelp av ulike teknologier, for eksempel informasjonskapsler (se våre retningslinjer for informasjonskapsler).

2. VARIGHET PÅ OPPBEVARING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER.

Vi beholder dine personopplysninger så lenge du har en konto hos oss. Dersom du stenger kontoen din vil vi umiddelbart slette dine personlige data.

Hvis kontoen din er suspendert eller blokkert, vil vi beholde dine personopplysninger i en periode på to år for å forhindre at du bryter vilkårene og betingelsene på nettstedet vårt.

I tillegg kan vi beholde dine personopplysninger i en ekstra periode i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne hevde juridiske rettigheter eller forsvare dem.

3. HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER.

Vi bruker dine personopplysninger til å tilby, støtte og utvide tjenestene våre, inkludert for å:

 • tilby tjenester av oss eller mellom deg eller oss og våre tredjeparts tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandling) for å gi deg de forespurte tjenestene;

 • tillate deg å tilpasse din konto, personlige dokumenter, profil og ditt kundeområde;

 • sende deg informasjon relatert til våre tjenester (for eksempel en bekreftelse på registreringen din) via e-post og/eller andre kommunikasjonsmåter;

 • gi deg tilgang til våre kundestøttetjenester slik at du kan kommunisere med oss;

 • bevare sikkerheten til nettstedet vårt;

 • informere deg om endringene som er gjort i tjenestene våre;

 • administrere nettstedet vårt, inkludert for problemløsning, tilgang, dataanalyse, testing, forskning, etterforskning og analyseformål;

 • forbedre nettstedet vårt for å sikre at innhold presenteres på en mest mulig effektiv måte; og

 • overholde våre juridiske forpliktelser, inkludert bestillinger og andre juridiske eller regulatoriske krav.

4. HVORDAN VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER.

Vi samarbeider med tredjeparter som er mottakere av dine personopplysninger, for eksempel våre underleverandører, som er tekniske tjenesteleverandører (for eksempel innen betalingsbehandling, administrasjon og dataoverføringssystemer og innhold, søkemotorleverandører, etc.) eller for vår dataanalyse.

Vi vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter i følgende situasjoner:

 • der det er nødvendig for å levere våre tjenester (for eksempel å gi dine personopplysninger til våre behandlere av betaling eller tekniske tjenesteleverandører);

 • for å gjøre det mulig for oss å forbedre og optimere nettstedet vårt ved hjelp av analyser og søkemotorer;

 • for å gjøre det mulig for oss å kunne tilby deg jobbannonse på tredjeparter sine nettsteder;

 • der det kreves ved lov eller der vi i god tro mener at formidling er rimelig nødvendig for å svare på et krav mot oss, for å overholde rettslige prosesser, som en del av en etterforskning, eller for å beskytte eiendommen eller den personlige sikkerheten til CV Eksempel eller dets tilknyttede selskaper eller brukere.

5. DET JURIDISKE GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING VÅR.

Vi samler inn, bruker og formidler dataene vi har på måtene som er beskrevet nedenfor:

 • når det er nødvendig for levering av tjenester på nettstedet vårt og utførelsen av våre vilkår og betingelser;

 • i lys av ditt samtykke, som du kan tilbakekalle når som helst ved å stenge kontoen din;

 • når det er nødvendig for oss å overholde våre juridiske forpliktelser;

 • når det er nødvendig for å tjene våre legitime interesser, inkludert våre interesser om å tilby personlig tilpasset og effektiv service til våre brukere, med mindre dine interesser eller dine grunnleggende rettigheter og friheter går foran disse interessene.

6. HVORDAN VI OVERFØRER DINE PERSONOPPLYSNINGER.

Når vi overfører dine personopplysninger, vil vi gjøre det i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, og vil iverksette passende sikkerhetstiltak for å sikre deres integritet og beskyttelse. Spesielt nå vi overfører dine personopplysninger til våre tredjeparts tjenesteleverandører etablert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og til land som EU-kommisjonen ikke har truffet en "riktig beskyttelse" avgjørelse for, for eksempel USA. I et slikt tilfelle sikrer vi at denne overføringen utføres i samsvar med gjeldende regelverk og sikrer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personvernet og grunnleggende rettigheter til enkeltpersoner (inkludert i henhold til standardkontraktsbestemmelsene til EU-kommisjonen).

7. HVORDAN VI SIKRER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling av dine personopplysninger, eller ethvert utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade på dem ved å bruke våre interne sikkerhetsprosedyrer, som dekker bevaring og ødeleggelse av dine personopplysninger, samt tilgang til dem.

8. DINE RETTIGHETER TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER

I tillegg til rettighetene som er gitt deg av gjeldende databeskyttelseslovgivning, og der gjeldende lov eller forskrift tillater eller krever at vi gjør det, vil vi på forespørsel gi deg en kopi av dine personopplysninger og rette opp eventuelle feil du har identifisert. Du har også rett til å motta og/eller få oss til å overføre et undersett av dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger og begrense slik behandling, samt rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene angående behandlingen av dine personopplysninger.

Vi inviterer deg til å sende inn alle dine forespørsler, eller eventuelle spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger til e-postadressen support@cveksempel.com.

9. Oppdateringer.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert i juni 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst for å gjenspeile endrede juridiske krav eller vår behandlingspraksis. Hver av disse endringene vil bli publisert på nettstedet vårt.

10. KONTROLLER FOR PERSONDATA

GREAT PONTON COMPANY, innlemmet i henhold til lovene i Dublin og registrert på Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, Dublin 7, D07 EE37, vil kontrollere personopplysningene dine