Enkel guide for å skrive en nederlandsk CV med mal

Å lage en effektiv CV for det nederlandske arbeidsmarkedet krever forståelse for lokale normer og forventninger. I Nederland verdsettes direkthet og klarhet, også i CV-skriving, og det er vanlig å inkludere personlige detaljer som ikke alltid er vanlig i andre land. Hvordan kan man skreddersy sin CV for det nederlandske markedet? Hvilke skriveteknikker er mest effektive innenfor dette miljøet? Hvordan kan man fremheve sine kvalifikasjoner på en måte som appellerer til nederlandske arbeidsgivere?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV på Nederlandsk

Persoonlijke Gegevens

Naam: Jan Jansen
Adres: Tulpenstraat 5, 1234 AB, Amsterdam
Telefoonnummer: 012 345 6789
E-mail: jan.jansen@email.com
Geboortedatum: 1 januari 1980
Nationaliteit: Nederlandse

Doelstelling

Een uitdagende functie in de IT-sector waar ik mijn technische vaardigheden en ervaring kan gebruiken om softwareoplossingen te ontwikkelen die voldoen aan bedrijfsbehoeften.

Werkervaring

Senior software-ingenieur, ABC Technologie, Amsterdam, NL
(2015 - heden)

 • Beheer van de volledige softwareontwikkelingscyclus, van concept tot levering.
 • Implementatie van hoogwaardige softwareoplossingen om bedrijfsprocessen te automatiseren.
 • Leiding geven aan een team van junior software engineers, inclusief mentoring en prestatiebeoordeling.

Software ontwikkelaar, XYZ Systems, Rotterdam, NL
(2010 - 2015)

 • Ontwikkeling van nieuwe softwaretoepassingen en updates van bestaande software.
 • Samenwerking met projectteams om op maat gemaakte softwareoplossingen te bieden.
 • Ondersteuning van eindgebruikers en het oplossen van technische problemen.

Opleiding

Master in computerwetenschappen, Technische Universiteit Delft, Delft, NL
(2008 - 2010)

Bachelor in computerwetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, NL
(2005 - 2008)

Vaardigheden

 • Uitstekende kennis van Java, C++, Python en SQL.
 • Ervaring met agile softwareontwikkelingsmethodieken.
 • Sterke probleemoplossende en analytische vaardigheden.
 • Vermogen om in teamverband te werken en leiding te geven.

Talen

 • Nederlands - Moedertaal
 • Engels - Vloeiend
 • Duits - Goed

Referenties

Beschikbaar op aanvraag.

I det følgende vil vi dykke dypere inn i hvordan man skriver en perfekt CV på Nederlandsk, skreddersydd for det nederlandske arbeidsmarkedet. Å skrive en CV på Nederlandsk er ikke bare en øvelse i språkferdigheter, men det viser også en forståelse og respekt for den lokale kulturen og forretningspraksisen. Det gir en tydelig indikasjon på din vilje til å integrere deg og fungere effektivt i en nederlandsk arbeidssammenheng. Videre vil en velskrevet, nederlandsk CV kunne gi deg en konkurransefordel ved å vise din oppmerksomhet på detaljer og din evne til å kommunisere effektivt på det lokale språket. Så la oss begynne reisen mot å skrive den perfekte nederlandske CV.

Nederlandsk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Nederlandsk og Deres Oversettelser


I det følgende avsnittet kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en Curriculum Vitae (CV) på nederlandsk. Disse begrepene er oversatt fra norsk til nederlandsk, i hensikt til å hjelpe deg bedre med å forstå og bruke riktig terminologi når du skriver din CV på nederlandsk.

 • CV-struktur: CV-structuur
 • CV-formatering: CV-opmaak
 • Utdanning: Opleiding
 • Ferdigheter: Vaardigheden
 • Praksisplass: Stageplaats
 • Arbeidserfaring: Werkervaring
 • Profiloversikt: Profieloverzicht
 • Referanser: Referenties
 • Personlig informasjon: Persoonlijke informatie
 • Språkferdigheter: Taalvaardigheden
 • Sertifikater og lisenser: Certificaten en licenties
 • Frivillig arbeid: Vrijwilligerswerk
 • Publikasjoner: Publicaties
 • Kurs og seminarer: Cursussen en seminars
 • Priser og utmerkelser: Prijzen en onderscheidingen
Disse begrepene kan være svært nyttige når du skal skrive en CV på nederlandsk. Husk at en god CV er tydelig, strukturert og inneholder all nødvendig informasjon om din utdanning, ferdigheter og erfaring.

Å Forstå Nødvendig Grammatikk for å Skrive en CV på Nederlandsk


Nederlandsk grammatikk og bøyninger følger generelle regler som er ganske lik engelsk og tysk. Når du skriver en CV på nederlandsk, er det viktig å bruke presens eller fortid, avhengig av om du fortsatt jobber i den aktuelle stillingen eller ikke. For eksempel, hvis du fortsatt jobber i en stilling, kan du skrive "Ik werk bij bedrijf X" som betyr "Jeg jobber hos bedriften X". Hvis du ikke lenger jobber der, kan du bruke fortid, for eksempel "Ik werkte bij bedrijf X" som betyr "Jeg jobbet hos bedriften X".

CV-en skal skrives i første person, slik som på norsk. Når du beskriver dine ferdigheter og erfaringer, skal du bruke "ik" som betyr "jeg". For eksempel kan du skrive "Ik heb ervaring met..." som betyr "Jeg har erfaring med...". Når du lister opp tidligere jobber, er det vanlig å bruke fortid, for eksempel "Ik was verantwoordelijk voor..." som betyr "Jeg var ansvarlig for...". Det er også viktig å være oppmerksom på kjønn og tall når du bøyer adjektiver og substantiver.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Nederlandsk


Een goed gestructureerde CV is van cruciaal belang voor succes op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het dient als het eerste contactpunt tussen werkzoekenden en potentiële werkgevers, en een sterke, duidelijk georganiseerde CV kan de deuren openen naar nieuwe carrièremogelijkheden. De lay-out en structuur van een CV kan een krachtige eerste indruk maken en een beeld schetsen van de professionaliteit en bekwaamheid van een kandidaat. Bovendien kan een goed ontworpen CV de aandacht vestigen op de sterke punten van een kandidaat en hen helpen op te vallen in een competitieve markt. Het is dus essentieel om tijd en moeite te investeren in het creëren van een overzichtelijke en effectieve CV die u zal helpen uw carrièredoelen te bereiken.

I tillegg til den nederlandske CV-malen, har vi også andre lignende maler du kanskje vil utforske.

Behersk Kunst av CV-Skriving på Nederlandsk: Viktigheten av Riktig Formatering

Stilistiske innstillinger for en CV på Nederlandsk kan variere noe, men her er noen generelle retningslinjer:

 • Skrifter: Velg en ren og profesjonell skrifttype som er lett å lese. Times New Roman, Arial eller Calibri i størrelse 11 eller 12 er ofte et godt valg. Dette er fordi disse skrifttypene er allment akseptert som profesjonelle og klare skrifttyper.
 • Format: Hold CV-en din konsistent og organisert. Dette kan inkludere å inkludere overskrifter for hver seksjon, og bruke fet skrift eller understrekning for å fremheve viktige poeng. Nederlandsk arbeidsgivere verdsetter presisjon og klarhet, så et godt strukturert format vil reflektere dette.
 • Marger: Bruk standard marger på 2,5 cm på alle sider for å holde dokumentet ryddig og profesjonelt. For smale marger kan gjøre CV-en din ser rotete ut, mens for brede marger kan føre til mye ubrukt plass.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve viktige opplysninger som arbeidserfaring og ferdigheter. Dette gjør det enklere for arbeidsgivere å skanne gjennom CV-en din og fange opp nøkkelinformasjon.
 • Skilletegn: Bruk komma eller semikolon for å skille elementer i en liste. Nederlandske arbeidsgivere er vant til et høyt nivå av detaljer, og korrekt bruk av skilletegn hjelper med å opprettholde klarhet.
Husk at det er viktig å holde CV-en din så klar og konsis som mulig, slik at potensielle arbeidsgivere kan raskt og enkelt forstå hvem du er og hva du kan tilby.

Behersk kunsten å skrive en nederlandsk CV: Viktigheten av riktig struktur

Nederlandsk sprak


Når du lager en CV med sikte på det nederlandske arbeidsmarkedet, er det noen spesifikke strukturer og hoveddeler som er viktige å ta hensyn til:

 • Personlige detaljer: Dette er vanligvis den første delen av CV-en. Den skal inneholde ditt fulle navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og nasjonalitet. I Nederland er det ikke vanlig å inkludere et bilde av deg selv på CV-en, med mindre det uttrykkelig er bedt om.
 • Profesjonell profil: Dette avsnittet bør være en kort sammenfattning av din karriere til nå, dine ferdigheter og dine ambisjoner. Det er viktig å tilpasse denne delen til jobben du søker på.
 • Profesjonell erfaring: Her skal du liste opp tidligere jobber, med det mest relevante eller siste arbeidet først. For hver jobb bør du inkludere selskapsnavn, stillingstittel, arbeidsperiode og en kort beskrivelse av dine oppgaver og resultater.
 • Utdanning: Likt som med profesjonell erfaring, bør du liste opp utdanningen din med den nyeste eller mest relevante først. Inkluder navn på institusjon, grad, studieretning og periode.
 • Ferdigheter: Dette avsnittet bør inkludere både hard og soft skills. For det nederlandske arbeidsmarkedet kan det være spesielt nyttig å nevne språkferdigheter, for eksempel at du snakker flytende nederlandsk og engelsk.
 • Referanser: Det er vanlig i Nederland å inkludere referanser på CV-en. Husk å spørre disse personene på forhånd om de vil være dine referanser.
 • Tillegg: Dette kan være avsnitt som "interesser" eller "frivillig arbeid". Hvis du for eksempel har gjort frivillig arbeid i Nederland, kan dette være et pluss, da det viser at du har erfaring med det nederlandske samfunnet.
Råd: Husk å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva jobben innebærer og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer med jobbens krav.

Viktigheten av en treffende overskrift i din nederlandske CV

Nederlandsk sprak


Overskriften på en nederlandsk CV er utrolig viktig: den skal være godt synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon, da den gir førsteinntrykket til potensielle arbeidsgivere. For å sette opp en slik overskrift, følger man disse instruksjonene:

Man begynner med å skrive sitt etternavn, etterfulgt av sitt fornavn. Dette gir en klar indikasjon på hvem søkeren er. Deretter angir man sitt yrke og disiplin, for å gi arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av søkerens faglige bakgrunn og kompetanseområde.

Neste steg er å inkludere postadressen. Dette er viktig for at arbeidsgiveren enkelt skal kunne sende korrespondanse relatert til søknadsprosessen. Telefonnummeret følger etter postadressen. Dette gjør det enkelt for arbeidsgiveren å nå søkeren direkte, enten for å stille oppfølgingsspørsmål eller for å arrangere et intervju.

Til slutt inkluderer man sin epostadresse. Dette er et sentralt kommunikasjonsverktøy i dagens digitale verden, og mange arbeidsgivere foretrekker å sende korrespondanse via epost. Ved å sørge for at all denne informasjonen er inkludert i overskriften til CV-en, sikrer man at potensielle arbeidsgivere lett kan finne nødvendig kontaktinformasjon.

Achternaam Voornaam

Beroep en Discipline

Postadres: Straatnaam 123, Stad, Nederland

Telefoon: +31 123456789

E-mailadres: voornaam.achternaam@email.com


Hvordan inkludere et bilde i din nederlandske CV: En nøkkelrolle i jobbsøking

I Nederland er det generelt akseptert å inkludere et bilde i CV-en din, selv om det ikke er obligatorisk. Legge til et bilde kan gi en mer personlig preg på søknaden og hjelpe arbeidsgivere med å huske deg bedre. Men det er viktig at bildet er profesjonelt og gir et positivt inntrykk.

Bildet skal være en nylig tatt, høykvalitets portrettbilde hvor du ser direkte i kameraet. Du bør være kledd på en måte som er passende for den jobben du søker på. Bakgrunnen skal være nøytral, og det bør ikke være noen distraherende elementer i bildet.

Størrelsen på bildet skal være liten nok til å passe inn i CV-layouten uten å være forstyrrende, men stor nok til at ansiktet ditt er klart synlig. En typisk størrelse kan være rundt 2x2 inches, men det kan variere avhengig av CV-layouten.

Selv om et bilde kan legge til en personlig berøring, er det viktig å huske at det ikke skal erstatte fokus på dine ferdigheter og erfaringer. Det er innholdet i CV-en din som først og fremst vil avgjøre om du blir kalt inn til et intervju.

Hvis du velger å ikke inkludere et bilde, vil dette ikke telle negativt mot deg i de fleste tilfeller. Faktisk, i noen tilfeller kan det være bedre å ikke inkludere et bilde for å unngå eventuell diskriminering basert på utseende. Det viktigste er å sikre at CV-en din er profesjonell, godt organisert og fremhever dine sterkeste egenskaper og erfaringer.

Betydningen av erfaring i en CV for det nederlandske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for en CV for det Nederlandske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av et nederlandsk CV er en av de mest kritiske komponentene, da det gir potensielle arbeidsgivere en detaljert oversikt over kandidatens tidligere arbeidsforhold. Det gir ikke bare en indikasjon på kandidatens arbeidshistorie, men viser også deres ferdigheter, ansvarsområder og prestasjoner på tidligere arbeidsplasser.

 • Begynn med å liste opp tidligere jobber i omvendt kronologisk rekkefølge, dvs. start med den mest nylige jobben først. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av din siste rolle og ansvar.
 • Legg inn arbeidsperioden for hver jobb, inkludert måned og år for begynnelse og avslutning. Dette viser arbeidsgiveren hvor lenge du har vært i hver stilling og gir en ide om din stabilitet og engasjement.
 • Inkluder stillingstittelen for hver jobb. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av ditt ansvarsområde.
 • Bruk punktlister for å beskrive dine ansvarsområder og oppnåelser for hver stilling. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å skanne gjennom og forstå dine ferdigheter og erfaringer.
 • Inne i hver punktliste, inkluder en detaljert jobbbeskrivelse. Gi en klar og konsis beskrivelse av dine oppgaver og ansvarsområder, og fremhev dine prestasjoner.
 • Bruk relevante stikkord i beskrivelsen av din arbeidserfaring. Dette kan hjelpe CVen din til å komme gjennom automatiserte CV-skannere og øke sjansene for at CVen din blir sett av en reell person.
Unngå bruk av første person i denne delen av CVen din. Hold språket profesjonelt og konsist. Hvert råd skal bare brukes én gang for å unngå gjentakelse og holde informasjonen klar og konsis.

Functie: Marketing Coördinator

Bedrijf: Unilever Nederland

Periode: Januari 2016 - December 2019


 • Beheer van marketingcampagnes, met een focus op digitale strategieën.
 • Coördinatie van cross-functionele teams om projectdoelstellingen te bereiken.
 • Analyse en rapportage van campagneprestaties aan belangrijke stakeholders.
 • Ontwikkeling van nieuwe strategieën om merkbekendheid te vergroten.
 • Beheer van het marketingbudget en zorgde voor kostenefficiëntie.

Nederlandsk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på nederlandsk

Å skrive en CV uten erfaring kan virke utfordrende, men det er absolutt mulig. Her er noen enkle, brukervennlige tips for å fylle ut en CV på nederlandsk, selv om du ikke har tidligere jobberfaring. Disse rådene vil hjelpe deg med å presentere dine styrker og potensial på best mulig måte.

 1. Persoonlijke gegevens: Zorg ervoor dat je contactgegevens up-to-date zijn. Dit omvat je volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Doelstelling: Schrijf een duidelijke en beknopte doelstelling die aangeeft welk type baan je zoekt en waarom je geschikt bent voor die rol.
 3. Opleiding: Vermeld al je opleidingsgegevens, zelfs als je denkt dat ze niet relevant zijn. Dit omvat middelbare school, universiteit, community college en alle andere gerelateerde opleidingen die je hebt gevolgd.
 4. Vaardigheden: Maak een lijst van alle vaardigheden die je hebt, zelfs als ze niet direct gerelateerd zijn aan de baan waarvoor je solliciteert. Dit kan alles omvatten van computervaardigheden tot talenkennis of zelfs leiderschapsvaardigheden.
 5. Vrijwilligerswerk: Als je geen professionele ervaring hebt, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om relevante ervaring op je CV te krijgen. Vermeld alle vrijwilligerswerk dat je hebt gedaan, inclusief de taken die je hebt uitgevoerd en de vaardigheden die je hebt opgedaan.
 6. Cursussen en certificaten: Vermeld eventuele cursussen of certificaten die je hebt behaald. Dit kan laten zien dat je bereid bent om te leren en jezelf te verbeteren, zelfs als je geen werkervaring hebt.
 7. Persoonlijke projecten: Als je aan persoonlijke projecten hebt gewerkt, zoals een blog of een YouTube-kanaal, vermeld deze dan. Dit kan laten zien dat je proactief bent en over vaardigheden beschikt die je niet in een traditionele werkomgeving hebt kunnen demonstreren.
 8. Hobby's en Interesses: Hoewel deze niet altijd relevant zijn, kunnen ze een werkgever een beter beeld geven van wie je bent als persoon. Dit kan nuttig zijn als je solliciteert bij kleinere bedrijven waar de bedrijfscultuur belangrijk is.
 9. Referenties: Hoewel referenties meestal niet op het CV zelf worden vermeld, is het goed om te vermelden dat ze op verzoek beschikbaar zijn. Dit toont aan dat je betrouwbare mensen hebt die bereid zijn om positieve verklaringen over je af te leggen.
 10. Maak je CV overzichtelijk: Gebruik bullet points, duidelijke koppen en spaties om je CV gemakkelijk leesbaar te maken. Probeer je CV ook te beperken tot één of twee pagina's, tenzij je veel relevante informatie hebt om te vermelden.

Betydningen av utdanning i en nederlandsk CV


Utdanningsdelen i et nederlandsk CV er svært viktig fordi det gir potensielle arbeidsgivere en detaljert oversikt over søkerens akademiske kvalifikasjoner. Det gir en indikasjon på søkerens kunnskapsnivå, spesialisering innen et bestemt felt, og evne til å fullføre en oppgave over en lengre periode.

Videre kan utdanning være en avgjørende faktor for arbeidsgivere når de vurderer hvem de skal innkalle til intervju, spesielt for stillinger som krever spesifikk teknisk kunnskap eller høyere utdanningsnivåer. Derfor er det avgjørende at man presenterer sin utdanningsbakgrunn på en klar og nøyaktig måte i det nederlandske CV.

Hvilken Utdanning du Bør Sette Først i din Nederlandske CV

I en nederlandsk CV er det vanlig å plassere utdannelsesinformasjonen før arbeidserfaringen, spesielt hvis du er en nylig uteksaminert student eller har lite arbeidserfaring. Dette er fordi det er utdanningen din som mest sannsynlig vil være din sterkeste eiendel i disse tilfellene. For eksempel, hvis du har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Amsterdam og bare en kort praksisperiode, vil din akademiske prestasjon være mer relevant og derfor bør plasseres først.

Imidlertid kan dette variere avhengig av individets spesifikke situasjon og yrkesbakgrunn. Hvis du for eksempel er en erfaren profesjonell med mange års erfaring i bransjen, kan det være mer hensiktsmessig å plassere din arbeidserfaring først. Det er fordi din yrkeserfaring i dette tilfellet vil være mer relevant og overbevisende for potensielle arbeidsgivere enn din utdanning.

Et spesielt tilfelle hvor denne regelen kanskje ikke gjelder, kan være en person som har tatt en lengre pause fra arbeidslivet for å få videre utdanning. I dette tilfellet kan det være mer hensiktsmessig å plassere arbeidserfaringen først for å unngå hull i CV-en.

Opleiding:

 • 2008 - 2012: Bachelor in Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland. Gespecialiseerd in bedrijfsstrategie en financieel beheer. Afstudeerproject over strategische planning in kleine en middelgrote ondernemingen.

 • 2012 - 2014: Master in Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Nederland. Focus op internationaal bedrijfsbeheer en leiderschap. Scriptie over de invloed van globalisering op lokale bedrijven.

 • 2014 - 2015: Postdoctorale opleiding in Financieel Beheer, Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland. Verdere verdieping in financiële analyse, risicobeheer en investeringsstrategieën.

Voortdurende professionele ontwikkeling: Regelmatige deelname aan workshops en seminars over onderwerpen als leiderschap, projectmanagement en financiële analyse. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Management.


Betydningen av Ferdigheter for en Nederlandsk CV


Nederlandsk sprak


Ferdigheter er en avgjørende del av en nederlandsk CV fordi de gir potensielle arbeidsgivere et klart bilde av hva du kan tilby og hvor godt du passer for rollen. I Nederland, som i mange andre land, er arbeidsmarkedet svært konkurransepreget, og arbeidsgivere ser etter kandidater som kan demonstrere et bredt spekter av ferdigheter, både faglige og personlige. Disse ferdighetene kan være alt fra tekniske ferdigheter innenfor et spesifikt felt, til myke ferdigheter som kommunikasjon, lederskap og problemløsning.

I det nederlandske arbeidsmarkedet ser rekrutterere spesielt etter bevis på tilpasningsdyktighet, selvstendighet og initiativ. Nederland er kjent for sin innovative tilnærming til arbeid, og arbeidsgivere verdsetter kandidater som kan tenke kreativt og tilpasse seg raskt til nye situasjoner. Videre er selvstendighet og initiativ høyt verdsatt i det nederlandske arbeidsmiljøet, hvor flat struktur og autonomi er normen. Derfor er det viktig å fremheve disse ferdighetene i din CV når du søker jobb i Nederland.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige å inkludere når du skal skrive en CV på nederlandsk.

Personlige ferdigheter (Persoonlijke vaardigheden):

 • Fokusert og disiplinert (Gericht en gedisciplineerd)
 • Fleksibel (Flexibel)
 • God til å håndtere stress (Goed in stressbeheer)
 • Besluttsom (Besluitvaardig)
 • Selvstendig (Zelfstandig)
 • Kreativ (Creatief)
 • Punktlig (Punctueel)
 • Pålitelig (Betrouwbaar)
 • God kommunikasjonsevne (Goede communicatievaardigheden)
 • Evne til å jobbe i team (Teamwerkvaardigheden)

Faglige ferdigheter (Professionele vaardigheden):

 • Prosjektledelse (Projectmanagement)
 • Salg og markedsføring (Verkoop en marketing)
 • Kundeservice (Klantenservice)
 • Regnskap og finans (Boekhouding en financiën)
 • Teknisk forståelse (Technisch inzicht)
 • Dataanalyse (Data-analyse)
 • IT-kunnskaper (IT-vaardigheden)
 • Språkferdigheter (Taalvaardigheden)
 • Ledelse (Leiderschap)
 • Forretningsstrategi (Bedrijfsstrategie)

Ulike Avsnitt du kan Inkludere i din Nederlandske CV


Tilleggsoverskrifter i en nederlandsk CV kan inkludere språkkunnskaper, hobbyer eller interesser, sertifikater, førerkort, referanser og kunnskap om IT-verktøy. Disse tilleggsoverskriftene gir arbeidsgivere en mer helhetlig forståelse av kandidatens ferdigheter, interesser og potensielle bidrag til bedriften. For eksempel kan språkkunnskaper og sertifikater vise spesialiserte ferdigheter, mens hobbyer eller interesser kan gi innsikt i kandidatens personlighet og hvordan de kan passe inn i bedriftskulturen.

Kategorien "Språk" er viktig for arbeidsgivere som opererer på tvers av ulike språkområder eller som har en internasjonal kundebase. Det kan være nyttig å inkludere både morsmål og andre språk kandidaten snakker flytende, i tillegg til eventuelle språkkurs eller sertifiseringer de har oppnådd. Språkkunnskaper er en verdifull ferdighet som kan sette en kandidat foran andre i et konkurransedyktig jobbmarked.

Kategorien "IT-verktøy" gir arbeidsgivere en ide om kandidatens teknologiske ferdigheter. Dette kan omfatte programvare som Microsoft Office, Adobe Creative Suite eller spesialiserte verktøy som programmeringsspråk eller CRM-systemer. I dagens digitaliserte arbeidsmiljø er IT-ferdigheter nesten uunnværlige, og det å kunne vise til en bred kunnskap om forskjellige IT-verktøy kan øke kandidatens attraktivitet for potensielle arbeidsgivere.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Nederlandsk


Her er noen spesifikke og praktiske tips for å forbedre din nederlandsk CV for det nederlandske arbeidsmarkedet:

 1. Tilpass CV-en til stillingen: Det er viktig å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobbsøknad. I Nederland er det vanlig å fokusere på relevante ferdigheter og erfaringer knyttet til stillingen du søker på.
 2. Personlig informasjon: I motsetning til i mange andre land, er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato og nasjonalitet på din nederlandske CV. Men pass på å ikke legge ved for mye personlig informasjon, som religiøs tro eller seksuell orientering, da dette kan være unødvendig og potensielt upassende.
 3. Språkferdigheter: Nederlandske arbeidsgivere verdsetter flerspråklige kandidater. Sørg for å inkludere alle språk du snakker og din ferdighetsnivå i hver av dem.
 4. Bruk av bilde: I Nederland er det akseptert å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på CV-en. Pass på at bildet er profesjonelt og at det presenterer deg på en passende måte for stillingen du søker på.
 5. Oppgi referanser: Nederlandske arbeidsgivere verdsetter referanser, så det er en god idé å inkludere minst to på CV-en din. Pass på at du har tillatelse fra referansene dine før du oppgir dem.
 6. Struktur og format: Hold CV-en din kort og konsis, helst ikke mer enn to sider. Bruk kulepunkter for å gjøre den lett å lese, og hold formatet enkelt og profesjonelt.
 7. Skriv på nederlandsk: Hvis du søker på en stilling i Nederland og kan snakke nederlandsk, er det best å skrive CV-en din på nederlandsk, med mindre stillingsannonsen spesifikt ber om noe annet.
 8. Inkluder frivillig arbeid: Frivillig arbeid er høyt verdsatt i Nederland, så hvis du har noen frivillige opplevelser, sørg for å inkludere dem i CV-en din.

Nøkkelelementer i en Nederlandsk CV: En trinn-for-trinn guide


Nederlandsk sprak


Når du skal skrive et nederlandsk CV, er det viktig å følge noen bestemte retningslinjer for å sikre at du presenterer deg selv på best mulig måte for potensielle arbeidsgivere i Nederland. Det nederlandske arbeidsmarkedet har sine egne unike forventninger og standarder når det gjelder CV-er, så det er viktig å tilpasse din til disse normene. Her er noen nøkkelpunkter du bør vurdere:

 1. Personlig informasjon: Inkluder navnet ditt, fødselsdato, kontaktinformasjon, nasjonalitet og sivilstatus øverst på CV-en din. I motsetning til i mange andre land, er det vanlig å inkludere et passfoto i ditt nederlandske CV.
 2. Språk: Det er viktig å skrive CV-en din på nederlandsk hvis det er språket som brukes i jobbannonsen. Hvis annonsen er på engelsk, kan du skrive CV-en din på engelsk.
 3. Struktur: Et nederlandsk CV begynner vanligvis med en kort profil av deg selv, etterfulgt av din arbeidserfaring (start med den siste), utdanning, språkkunnskaper og til slutt dine personlige interesser.
 4. Kort og presist: Hold CV-en din kort, helst ikke mer enn to sider. Vær presis og relevant når du beskriver din arbeidserfaring og utdannelse.
 5. Ferdigheter: Nederlandske arbeidsgivere verdsetter spesifikke ferdigheter og kompetanse, så sørg for å fremheve disse. Spesielt språkferdigheter er viktige i det flerkulturelle nederlandske arbeidsmarkedet.
 6. Tilpassing: Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Fokuser på de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for stillingen du søker på.
 7. Referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en nederlandsk CV. Du kan skrive "referanser tilbys på forespørsel" hvis du foretrekker det.
Husk at et godt skrevet CV kan være nøkkelen til å få drømmejobben i Nederland. Lykke til!

Hvordan Skrive et Følgebrev på Nederlandsk


Å legge ved et følgebrev med ditt nederlandske CV er en viktig del av jobbsøkingsprosessen i Nederland. Følgebrevet gir deg en unik mulighet til å presentere deg selv på en mer personlig måte, og utdyper informasjonen som er gitt i CV-en din. Det gir deg også muligheten til å forklare hvorfor du er interessert i den spesifikke stillingen, og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer til jobbkravene. I et land som Nederland, hvor konkurranse om jobber kan være høy, kan et godt skrevet følgebrev være nøkkelen til å skille deg ut fra andre søkere. Derfor er det viktig å bruke tid og krefter på å skrive et effektivt følgebrev når du søker på en jobb i Nederland.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Nederlandsk

Hvordan er formatet på en CV på nederlandsk?

En typisk nederlandsk CV er en eller to sider lang og begynner med en kort oppsummering av din karriere hittil. Dette følges av en kronologisk liste over tidligere jobber og utdanning. Viktig informasjon som fødselsdato, nasjonalitet og sivilstatus er også inkludert. En nederlandsk CV legger vekt på dine ferdigheter, kompetanser og relevante erfaringer i stedet for akademiske prestasjoner.

Hva skal jeg inkludere i en jobbsøknad på nederlandsk?

En jobbsøknad på nederlandsk bør inkludere en motivasjonsbrev eller et følgebrev sammen med CVen din. Dette brevet skal være kort, maksimalt en side, og bør forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hva du kan bringe til selskapet. Det er også vanlig å inkludere referanser i en nederlandsk jobbsøknad.

Er det noen spesielle kulturelle aspekter jeg bør være klar over når jeg skriver en CV eller jobbsøknad på nederlandsk?

Ja, det er det. I Nederland er det viktig å være direkte og til poenget i en CV eller jobbsøknad. Unngå overdreven flatterende eller unødvendig språk. Det er også viktig å vise at du passer inn i det nederlandske arbeidsmiljøet, som er kjent for å være uformelt, pragmatisk og veldig rett frem. En annen ting å merke seg er at det å legge ved et profesjonelt foto av deg selv på CVen er vanlig i Nederland, men det er ikke obligatorisk.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement