En guide til å skrive en effektiv russisk CV

Å skrive en effektiv CV for det russiske arbeidsmarkedet krever en forståelse av landets unike jobbsøknadsprosess. Det russiske markedet verdsetter detaljert dokumentasjon og formell kommunikasjon, og det forventes ofte at CV-er inkluderer et personlig bilde og personlige detaljer som alder og sivilstatus. Hvordan kan man navigere i dette feltet og hvilke skriveteknikker er mest hensiktsmessige for å lage en overbevisende russisk CV?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV på Russisk: Et Eksempel

ФИО: Иванов Иван Иванович
Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 20
Телефон: +7 (999) 999-99-99
Эл. почта: ivanov@gmail.com
Дата рождения: 01.01.1990

Образование:

2007-2012 - Московский Государственный Университет, факультет экономики. Специальность - "Экономика и управление на предприятии".

Опыт работы:

2012-2015 - ООО "Рога и копыта", младший экономист. Обязанности: анализ финансовой деятельности предприятия, контроль за бюджетом, составление отчетности.

2015-2018 - ООО "Золотой теленок", старший экономист. Обязанности: планирование бюджета, анализ рынка, участие в разработке стратегии развития компании.

С 2018 по настоящее время - ООО "Метрополь", главный экономист. Обязанности: управление экономическим отделом, разработка и реализация экономической стратегии компании, представление интересов компании в деловых переговорах.

Дополнительные навыки:

Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate, умение работать в команде, владение программами Microsoft Office, 1C.

Личные качества:

Ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, коммуникабельность.

Рекомендации:

Предоставлю по запросу.

I det følgende vil vi ta for oss hvordan du skriver den perfekte CV-en rettet mot det russiske arbeidsmarkedet. Dette er essensielt hvis du ønsker å konkurrere om jobber i Russland, da en CV på russisk ikke bare viser din evne til å kommunisere på språket, men også gir deg muligheten til å tilpasse innholdet til russiske arbeidsgiveres forventninger og preferanser. Å skrive en CV på russisk kan derfor øke sjansene dine for å få jobben du søker på, da det viser at du tar hensyn til lokal kultur og praksis. Vi vil gi deg de nødvendige verktøyene og rådene for å mestre denne oppgaven.

Russisk sprak


Nyttige setninger for å skrive en CV på russisk og deres oversettelser


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på russisk, oversatt til russisk. Denne listen vil hjelpe deg å forstå viktige aspekter ved skriving av en CV på russisk, og vil gjøre det enklere å navigere i denne prosessen.

 • CV-struktur - Структура резюме
 • CV-formatering - Форматирование резюме
 • Utdanning - Образование
 • Ferdigheter - Навыки
 • Praksisplass - Стажировка
 • Arbeidserfaring - Опыт работы
 • Personlig informasjon - Личная информация
 • Kontaktinformasjon - Контактная информация
 • Referanser - Рекомендации
 • Karrieremål - Карьерные цели
 • Språkferdigheter - Знание языков
 • Hobbyer og interesser - Хобби и интересы
 • Sertifiseringer og kurs - Сертификаты и курсы
 • Publikasjoner - Публикации
 • Prosjekter - Проекты
 • Priser og utmerkelser - Награды и премии
 • Frivillig arbeid - Волонтерская работа.

Nyttige grammatikkregler for å skrive en CV på Russisk


Når du skriver en CV på russisk, er det viktig å følge noen grunnleggende grammatikkregler. Først og fremst, CV-en skal skrives i tredje person, enkeltkjønn. Det vil si at du refererer til deg selv som han eller hun, ikke jeg. Dette er en formell stil som er vanlig i russiske forretningsdokumenter. For eksempel, i stedet for å skrive "Я работал в компании" (Jeg jobbet i et selskap), ville du skrive "Он работал в компании" (Han jobbet i et selskap) eller "Она работала в компании" (Hun jobbet i et selskap).

I tillegg til dette, skal CV-en skrives i fortid. Dette er fordi CV-en din er en oversikt over tidligere erfaringer og prestasjoner. For eksempel, i stedet for å skrive "Я работаю в компании" (Jeg jobber i et selskap), ville du skrive "Он работал в компании" (Han jobbet i et selskap). Det er også viktig å merke seg at russisk grammatikk krever korrekt bøyning av verb og adjektiv basert på kjønn, tall og kasus. For eksempel, hvis du er en kvinne og vil si "Jeg jobbet som ingeniør", ville du skrive "Она работала инженером", hvor "работала" er bøyd i fortid og kvinnelig kjønn, og "инженером" står i instrumental kasus.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Russisk


Структура резюме имеет огромное значение, особенно на русском рынке труда. Правильное форматирование и организация информации в резюме могут значительно повысить шансы кандидата на успех. Это не только помогает работодателю быстро найти нужную информацию, но и подчеркивает профессионализм соискателя. Хорошо структурированное резюме может выделиться среди сотен других, что особенно важно в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, это помогает кандидату ясно представить свои карьерные цели и готовность преодолевать преграды на пути к успеху.

I tillegg til vår russiske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke.

Slik mestrer du formateringen av en russisk CV - en nøkkel til suksess!

En CV for det russiske markedet skiller seg noe fra det vi vanligvis ser i vestlige land. Stilistiske valg som skrifter, format, marger og punktlistestil kan variere. Her er noen viktige punkter å vurdere når du lager en russisk CV:

 • Skrifter: Velg en klar og profesjonell skrifttype som Arial eller Times New Roman. Disse er lettleste og anerkjente skrifter som øker lesbarheten av dokumentet. Unngå for mye bruk av kursiv, da dette kan gjøre teksten vanskelig å lese.
 • Format: Russiske CV-er har ofte en mer formell og strukturert stil enn i mange vestlige land. Sørg for at CV-en er godt organisert med tydelige overskrifter og underoverskrifter.
 • Marger: Hold margene på CV-en din til en standardstørrelse på 2,5 cm. Dette gir dokumentet et rent og ryddig utseende, og gir plass til kommentarer eller notater.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å gjøre det enklere for leseren å skanne gjennom informasjonen. Dette er spesielt nyttig i seksjoner som utdanning og arbeidserfaring.
 • Skilletegn: I russisk skrift er det vanlig å bruke en prikk (·) som skilletegn i lister, i stedet for komma eller semikolon som er vanlig i engelsk tekst.
Husk at det viktigste er å presentere informasjonen på en klar og konsis måte, som gjør det enkelt for arbeidsgivere å se dine kvalifikasjoner og erfaringer.

Viktigheten av Struktur ved Skriving av CV på Russisk: En Grundig Veiledning

Russisk sprak


En CV på russisk følger som regel en lignende struktur som i mange andre land, med noen små tilpasninger for å passe til det russiske arbeidsmarkedet. Her er hoveddelene som bør inkluderes i en russisk CV:

 • Kontaktinformasjon: Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I Russland er det også vanlig å inkludere alder og sivilstatus.
 • Målsetting: Her bør du skrive en kort paragraf om dine karrieremål og hvorfor du søker jobben. Dette er din sjanse til å vise arbeidsgiveren at du er motivert og har klare mål for fremtiden.
 • Utdanning: List opp all formell utdanning du har, inkludert skoler, universiteter og eventuelle kurs. Dersom du har studert i utlandet, kan dette være et pluss i visse jobber.
 • Arbeidserfaring: Dette er en av de viktigste delene av CV-en. Start med den nyeste jobben og jobb deg bakover. Inkluder rolletittel, selskapsnavn, arbeidsperiode og en kort beskrivelse av hva du gjorde i hver rolle. I Russland er det vanlig å inkludere alle jobber du har hatt, uavhengig av relevans.
 • Faglige ferdigheter: Her skal du liste opp spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker. For eksempel, hvis du søker en IT-jobb, kan du inkludere ferdigheter som programmering eller nettverksadministrasjon.
 • Personlige kvaliteter: Dette er din sjanse til å vise arbeidsgiveren din personlighet. I Russland verdsetter mange arbeidsgivere egenskaper som lojalitet og pålitelighet, så det kan være lurt å inkludere dette hvis det stemmer for deg.
 • Språk: List opp alle språk du snakker, og angiv nivået på hver. Hvis du snakker russisk, er dette selvfølgelig et stort pluss.
 • Referanser: Selv om det ikke alltid er nødvendig, er det en god idé å inkludere referanser fra tidligere arbeidsgivere. Dette kan gi deg et fortrinn i jobbsøknadsprosessen.
Et godt råd er å alltid tilpasse CV-en din til hver enkelt jobb du søker. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva arbeidsgiveren leter etter, og at du er en seriøs kandidat.

Slik fanger du oppmerksomheten med overskriften på din russiske CV

Russisk sprak


Å ha en velstrukturert overskrift på en russisk CV er av vesentlig betydning, da det først og fremst gir en oversikt over søkerens kontaktinformasjon. For å lage en slik overskrift, bør du følge disse trinnene:

Først oppgir du ditt 'Etternavn' og deretter 'Fornavn'. Dette er den tradisjonelle rekkefølgen i Russland, i motsetning til vestlige land hvor fornavnet vanligvis kommer først.

Deretter skal du oppgi ditt 'Yrke og disiplin'. Dette gir en umiddelbar forståelse av din faglige bakgrunn og hva slags jobb du søker.

'Postadresse' bør også inkluderes i overskriften. Selv om mye kommunikasjon nå foregår digitalt, kan det fortsatt være behov for å sende dokumenter eller korrespondanse via post.

'Telefonnummer' er neste punkt i overskriften. Vanligvis oppgis både mobilnummer og eventuelt fasttelefon.

Til slutt oppgir du din 'Epostadresse'. I dagens digitale verden er epost en av de vanligste måtene å kommunisere på, og det er derfor viktig at potensielle arbeidsgivere kan nå deg på denne måten.

Ved å følge disse instruksjonene, vil overskriften på din russiske CV være informativ og lett å lese for arbeidsgivere.

Иванов Иван

Инженер по разработке программного обеспечения

ул. Ленина, дом 25, кв. 12, Москва, 119021

+7 912 345 6789

ivanov@example.com


Betydningen av bilde i din russiske CV

I det russiske markedet er det ikke obligatorisk å legge ved et bilde på CV-en. Imidlertid kan det noen ganger være til fordel å gjøre det, spesielt for stillinger som krever kundekontakt eller offentlige opptredener. Hvis du bestemmer deg for å legge til et bilde, er det viktig å følge visse retningslinjer for å sikre at bildet gir et positivt inntrykk.

Bildet skal være profesjonelt, med nøytral bakgrunn og god belysning. Unngå bilder fra sosiale sammenhenger eller feriebilder. Pass på at du er pent kledd, med en hensiktsmessig og profesjonell utstråling. Bildet bør være i farger, med god oppløsning, og vise ansiktet tydelig. Størrelsen på bildet bør ikke overskride 2MB og det er best å velge et bilde i liggende format.

Hvis du velger å ikke inkludere et bilde, er det viktig å huske at dette ikke vil ha noen negativ innvirkning på søknaden din. Det russiske arbeidsmarkedet verdsetter kompetanse og erfaring mer enn fysiske attributter. Derfor, hvis du føler deg mer komfortabel uten å inkludere et bilde, er det helt greit å utelate det. Sammenfattet, valget om å inkludere et bilde i CV-en din er opp til deg, basert på dine personlige preferanser og den spesifikke jobben du søker på.

Betydningen av arbeidserfaring når du skriver en CV for det russiske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for CV for det Russiske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i en russisk CV er avgjørende for å presentere din arbeidshistorie til potensielle arbeidsgivere. Det gir et innblikk i din tidligere stillinger, din rolle i disse stillingene, og de ferdighetene og kunnskapen du har tilegnet deg. For å utforme denne delen effektivt, følg disse retningslinjene:

 1. Begynn med den mest nylige jobben: For å gi en klar og lett forståelig oversikt over din karriereprogresjon, begynn med din siste stilling og jobb deg bakover i tid.
 2. Spesifiser arbeidsperioden: Inkluder både start- og sluttdatoer for hver stilling du nevner. Dette gir arbeidsgivere en forståelse av din jobbstabilitet og karrierevekst.
 3. Angi stillingstittelen: Stillingsbetegnelsen gir et umiddelbart inntrykk av nivået på jobben og dine ansvarsområder. Prøv å oversette den til russisk hvis den opprinnelig er på et annet språk.
 4. Bruk punktlister: For å gjøre erfaringsdelen mer lesbar, bør du oppsummere dine ansvarsområder og prestasjoner i punktform. Dette gjør det enklere for arbeidsgivere å skanne gjennom din erfaring.
 5. Gi en detaljert stillingsbeskrivelse: For hver jobb, gi en kort beskrivelse av dine hovedoppgaver, prosjekter du har jobbet på, og dine viktigste prestasjoner. Dette gir arbeidsgivere en bedre forståelse av hva du kan bringe til den nye jobben.
 6. Integrer stikkord: Inkluder relevante stikkord i erfaringsdelen for å fremheve din kompetanse og ferdigheter. Dette kan også bidra til å få CV-en din gjennom automatiserte CV-skannere som mange bedrifter bruker.
Husk, målet med erfaringsdelen er å overbevise arbeidsgiveren om at du har de nødvendige kvalifikasjonene og erfaringen for jobben. Derfor bør du være så presis og informativ som mulig, men samtidig konsis for å holde arbeidsgiverens oppmerksomhet.

Позиция: Ведущий программист

Компания: ООО "Сибирские технологии"

Период работы: июнь 2015 - настоящее время


Описание:

 • Разработка и поддержка корпоративного программного обеспечения.
 • Планирование и реализация IT-проектов.
 • Функционирование в качестве технического советника для команды.
 • Управление обновлениями и тестированием программного обеспечения.
 • Сотрудничество с командой для достижения целей проекта.

Russisk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på russisk

Å fylle ut en CV på russisk kan være utfordrende, spesielt når du ikke har tidligere erfaring. Men det er ikke umulig. Her er noen enkle, brukervennlige tips som vil hjelpe deg å lage en overbevisende og profesjonell CV på russisk, selv uten tidligere arbeidserfaring.

Personlige detaljer:

 • Start med å inkludere dine grunnleggende personlige detaljer som fullt navn, kontaktinformasjon, og adresse.

Målsetning:

 • Skriv en kort og presis målsetning for å gi en oversikt over hvilken jobb du søker og hvorfor.

Utdanning:

 • Skriv ned all din utdanning inkludert skole, universitet, kurs, seminarer, og andre relevante pedagogiske erfaringer.
 • Selv om du ikke har jobberfaring, kan din utdanning vise din dedikasjon og evne til å lære nye ferdigheter.

Ferdigheter:

 • Inkluder alle relevante ferdigheter. De kan være tekniske, språklige, organisatoriske, etc.
 • Gi eksempler på hvordan du har brukt disse ferdighetene i praksis, om mulig.

Frivillig arbeid, praksisplasser, og ekstracurricular aktiviteter:

 • Selv om du ikke har jobberfaring, kan frivillig arbeid, praksisplasser, og ekstracurricular aktiviteter være svært verdifulle for å demonstrere dine ferdigheter og engasjement.
 • Skriv ned alle slike erfaringer, og beskriv hva du lærte og hvordan det kan brukes i jobben du søker.

Prosjekter:

 • Hvis du har jobbet med noen prosjekter, enten det er skoleprosjekter eller personlige prosjekter, kan du inkludere dem i din CV.
 • Dette kan vise din evne til å jobbe i team, ledelse, problemløsning, og andre viktige ferdigheter.

Referanser:

 • Selv om du ikke har jobberfaring, kan du få referanser fra lærere, veiledere, eller andre som kan gi en vurdering av dine ferdigheter og arbeidsetikk.

Språk:

 • Hvis du snakker mer enn ett språk, skal du absolutt inkludere dette i din CV.
 • Det å være flerspråklig kan være en stor fordel i mange jobber.

Tilpass din CV:

 • Tilpass din CV for hver jobb du søker. Fokuser på ferdigheter og erfaringer som er mest relevante for jobben.

Korrekturlesning:

 • Sjekk CV-en din for stavefeil og grammatikkfeil. Dette kan gi et dårlig inntrykk hvis det ikke er korrekt.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på russisk


Utdanningsdelen i en russisk CV er av avgjørende betydning. Det er fordi den gir en oversikt over søkerens akademiske kvalifikasjoner, noe som kan være avgjørende for om de er egnet for stillingen de søker på. Det gir også arbeidsgiveren et innblikk i søkerens evne til å lære nye ferdigheter og tilpasse seg nye situasjoner, noe som kan være viktig i en dynamisk arbeidsplass.

I tillegg kan utdanningsdelen i en russisk CV gi informasjon om søkerens spesialisering innenfor et bestemt fagfelt. Dette kan være spesielt relevant for tekniske yrker eller stillinger som krever spesifikk ekspertise. Det er også en sjanse for kandidaten å fremheve eventuell videreutdanning eller tilleggsopplæring de har tatt, noe som kan gi dem en fordel over andre søkere.

Rekkefølgen på Utdanning i en Russisk CV

I en russisk CV er utdanning en viktig del som vanligvis vises rett etter personlig informasjon og karrieremål. Grunnen til dette er at i Russland verdsettes høyere utdanning sterkt, og mange jobber krever spesifikke grader. Derfor er det viktig for rekrutterere å raskt identifisere kandidatens utdanningsnivå og felt. For eksempel, for en stilling som krever teknisk ekspertise, kan en rekrutterer være mer interessert i å se om kandidaten har en grad i ingeniør- eller informatikk før de går videre til arbeidserfaring.

Likevel, det er noen tilfeller der utdanning kanskje ikke skal vises først i en russisk CV. Hvis en kandidat har betydelig arbeidserfaring som er direkte relevant for stillingen de søker på, kan det være mer hensiktsmessig å fremheve denne erfaringen før utdanning. For eksempel, hvis en kandidat søker på en lederstilling og har mange års ledererfaring, vil det være mer fordelaktig å plassere denne erfaringen før sin utdanning. I slike tilfeller kan det faktum at kandidaten har en MBA eller annen relevant grad være en sekundær faktor for rekruttereren.

Образование:

Сентябрь 2015 - июнь 2019

Московский Государственный Университет, Москва, Россия

Бакалавр в области Международных отношений

 • Прошел интенсивное обучение в области международных отношений, экономики и политологии.
 • Написал дипломную работу на тему "Влияние геополитики на экономическую политику России", которую оценили на "отлично".
 • Участвовал в студенческом обмене с Университетом Сорбонны, где изучал европейскую историю и культуру.
 • Был активным членом студенческого совета, организовывал мероприятия и волонтерские проекты.

Сентябрь 2019 - настоящее время

Московская Школа Управления СКОЛКОВО, Москва, Россия

Магистр в области Управления и Лидерства

 • Изучал современные методы управления и лидерства, а также применение этих методов в реальных условиях.
 • Разработал и реализовал проект по улучшению эффективности рабочего процесса в стартапе, который привел к увеличению производительности на 30%.
 • Участвовал в международной конференции по управлению и лидерству, где представил свою исследовательскую работу.

Betydningen av Ferdigheter i en Russisk CV


Russisk sprak


Ferdigheter er en vesentlig del av en russisk CV fordi de gir en detaljert oversikt over hva en kandidat kan tilby en arbeidsgiver. I det russiske arbeidsmarkedet, hvor konkurransen kan være høy, kan det å demonstrere et bredt spekter av ferdigheter og kompetanser være avgjørende for å skille seg ut fra andre kandidater. Dette inkluderer både tekniske ferdigheter relatert til jobben og myke ferdigheter, som kommunikasjon og problemløsning. Det er også viktig å nevne spesifikke prestasjoner eller prosjekter som bevis på disse ferdighetene.

Rekrutterere i Russland ser etter kandidater som ikke bare har de nødvendige ferdighetene, men også potensial for vekst og utvikling. De er interessert i å se hvordan du har brukt ferdighetene dine i tidligere stillinger og hvordan du kan bruke dem i den stillingen du søker på. Det er også viktig for rekrutterere at kandidater kan tilpasse seg raskt til nye situasjoner og utfordringer, og at de har evnen til å jobbe effektivt både selvstendig og i team. I tillegg er språkferdigheter, spesielt i engelsk og andre fremmedspråk, svært etterspurt i det russiske arbeidsmarkedet.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på russisk.

Personlige ferdigheter (Личные качества):

 • Ansvarsbevisst (Ответственность)
 • Selvstendig (Самостоятельность)
 • Pålitelig (Надежность)
 • Kommunikativ (Коммуникабельность)
 • Kreativ (Творческость)
 • Fleksibel (Гибкость)
 • Tålmodig (Терпеливость)
 • Punktlig (Пунктуальность)
 • Initiativrik (Инициативность)
 • Lagspiller (Способность работать в команде)

Faglige ferdigheter (Профессиональные навыки):

 • Språkkunnskaper (Знание языков)
 • IT-kompetanse (IT-компетенция)
 • Prosjektledelse (Управление проектами)
 • Kundeservice (Обслуживание клиентов)
 • Salg og markedsføring (Продажи и маркетинг)
 • Analytiske ferdigheter (Аналитические навыки)
 • Lederferdigheter (Лидерские навыки)
 • Problem løsning (Решение проблем)
 • Forhandlingsevner (Навыки переговоров)
 • Teknisk ekspertise (Техническая экспертиза)

Ulike Avsnitt å Inkludere i Din Russiske CV


En russisk CV kan omfatte en rekke tilleggsoverskrifter for å gi mer detaljert informasjon om søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Å legge til flere kategorier kan gjøre CVen mer personlig og gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av hvem søkeren er som person, utover det grunnleggende, som utdanning og arbeidserfaring. Dette kan være særlig nyttig i situasjoner hvor det er mange kvalifiserte søkere, og små detaljer kan være avgjørende for å skille seg ut.

Språkkategorien kan være svært viktig i mange jobber, spesielt i internasjonale bedrifter eller organisasjoner. I denne delen av CVen kan søkeren liste opp hvilke språk de snakker, og på hvilket nivå. Dette kan inkludere morsmålet, men også andre språk søkeren har lært. Hvis søkeren har tatt språktester, som TOEFL eller IELTS for engelsk, kan resultatene også inkluderes her.

Hobbyer eller interesser er en annen kategori som kan gi mer innsikt i søkerens personlighet. Dette kan inkludere alt fra sport og friluftsliv til musikk og kunst. Selv om disse ikke nødvendigvis er direkte relatert til jobben søkeren har søkt på, kan de vise egenskaper som initiativ, engasjement eller kreativitet. Dessuten kan noen hobbyer eller interesser være relevante for jobben, for eksempel hvis søkeren søker på en jobb i en sportsbutikk og er en ivrig fjellklatrer.

Forbedringspunkter for din russiske CV


Her er noen praktiske tips for å forbedre din russiske CV og gjøre den mer tiltalende for det russiske arbeidsmarkedet:

 1. Personlig informasjon: I Russland er det vanlig å inkludere mer personlig informasjon i en CV enn det som er typisk i andre land. Inkluder detaljer som alder, sivilstatus og til og med et passfoto.
 2. Presis språkbruk: Russisk er et svært presist språk, så sørg for at CV-en din er tydelig og godt formulert. Unngå unødvendige detaljer og hold deg til det vesentlige.
 3. Oversettelse: Hvis russisk ikke er ditt morsmål, kan det være lurt å få CV-en oversatt av en profesjonell oversetter for å sikre at språk og terminologi er korrekt.
 4. Oppdater CVen ofte: I Russland er det vanlig å oppdatere CV-en ofte. Sørg for at all informasjon er oppdatert, inkludert kontaktinformasjon, arbeidserfaring og utdanning.
 5. Inkluder referanser: Russiske arbeidsgivere setter pris på referanser, så vær sikker på å inkludere tidligere arbeidsgivere eller professorer som kan attestere til dine ferdigheter og erfaringer.
 6. Formell tone: Behold en formell tone gjennom hele CV-en. Dette viser respekt og profesjonalitet, noe som er svært viktig i det russiske arbeidsmarkedet.
 7. Tilpass CVen: Tilpass CVen til hver jobbsøknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå jobbens krav og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer til disse.
 8. Inkluder et motivasjonsbrev: Dette er ikke alltid nødvendig, men kan være en god måte å vise din entusiasme og dedikasjon på, og gi mer innsikt i dine kvalifikasjoner og erfaringer.

Nøkkelelementene i en Russisk CV: En Trinnvis Guide


Russisk sprak


Å skrive en effektiv CV kan være kritisk for jobbsøkere, spesielt hvis du søker jobb i et annet land som Russland. Her er nøkkelpunkter å huske på når du skriver en russisk CV, som kan hjelpe deg med å skille deg ut og tiltrekke seg en potensiell arbeidsgiver.

 1. Personlig informasjon: Inkluder grunnleggende personlig informasjon som navn, alder, kontaktinformasjon, nasjonalitet, og sivilstatus. I Russland er det også vanlig å inkludere et bilde.
 2. Profesjonell oppsummering: Skriv en kort oppsummering av dine profesjonelle ferdigheter og erfaringer. Dette bør være en kort oversikt som vil gi arbeidsgiveren en ide om hvem du er som profesjonell.
 3. Utdanning: List opp alle relevante utdannelser, med fullt navn på institusjonen, studieretning, år for oppstart og avslutning.
 4. Arbeidserfaring: Start med den siste jobben og arbeid deg bakover i tid. Inkluder navnet på selskapet, stillingstitel, arbeidsperiode og en kort beskrivelse av dine oppgaver og prestasjoner.
 5. Ferdigheter: Inkluder listen over ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. Dette kan være språkferdigheter, tekniske ferdigheter, ledelsesferdigheter etc.
 6. Referanser: Russiske arbeidsgivere forventer ofte at du inkluderer referanser i CV-en din. Sørg for å ha tillatelse fra personene du oppgir som referanser.
 7. Tilpass CV-en din: Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Fokuser på de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for jobben du søker på.

Slik Skriver du et Følgebrev på Russisk


Et følgebrev til en russisk CV er viktig fordi det gir potensielle arbeidsgivere mer informasjon om dine kvalifikasjoner og erfaringer som ikke nødvendigvis er uttrykt i CVen din. Det er en sjanse for å skille seg ut blant andre søkere, da du kan bruke brevet til å vise din personlighet og demonstrere din forståelse for jobbrollen og selskapet. Dessuten er det en mulighet for å vise dine skriftlige kommunikasjonsevner, noe som er viktig i mange yrker. I tillegg kan det gi et inntrykk av din profesjonalitet og oppmerksomhet på detaljer, noe som kan være avgjørende i en konkurransedyktig jobbmarked som Russland.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Russisk

Hva er standardformatet for en CV på russisk?

I Russland følger CV-en ofte et standardformat som ligner på det europeiske formatet. Det viktigste er å inkludere personlig informasjon, utdanning, arbeidserfaring, språkkunnskaper og ferdigheter. Det er også vanlig å inkludere et portrettbilde øverst på CV-en. I motsetning til mange vestlige land er det også vanlig å inkludere alder og sivilstatus i en russisk CV.

Hvilket språk skal jeg bruke når jeg skriver CV og jobbsøknad til en russisk arbeidsgiver?

Hvis arbeidsgiveren er basert i Russland og jobben krever kommunikasjon på russisk, er det best å skrive CV og søknad på russisk. Det viser at du har de nødvendige språkkunnskapene. Hvis du søker på en stilling som krever engelsk eller et annet språk, kan du vurdere å skrive CV-en og søknaden på det språket.

Er det noen spesielle høflighetsregler jeg bør følge i en jobbsøknad i Russland?

Ja, det er noen kulturelle særtrekk du bør være klar over. Russiske jobbsøknader er ofte mer formelle enn i mange vestlige land. Det er vanlig å adressere mottakeren med deres fulle navn og stilling, og å bruke en høflig og respektfull tone. Det er også viktig å være direkte og til poenget i din kommunikasjon, da dette er sett på som en styrke i russisk forretningskultur.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement