Veiledning for å skrive en effektiv fransk CV

Å skrive en CV for det franske arbeidsmarkedet krever en forståelse av landets unike forventninger og kulturelle normer. I Frankrike verdsettes detaljert, strukturert og presis informasjon, som ofte avviker fra CV-trender i andre land. Hvordan kan man best tilpasse sin CV til det franske arbeidsmarkedet? Hvordan kan man fremheve nødvendige ferdigheter på en måte som vil appellere til franske arbeidsgivere? Hvordan kan man inkorporere franske språknormer og etikette i CV-en?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Fransk

CURRICULUM VITAE

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom et Prénom: Dupont Jean
Adresse: 10 Rue de la Paix, 75000 Paris, France
Téléphone: +33 6 12 34 56 78
Email: jean.dupont@example.com
Date de naissance: 15 Mai 1980
Nationalité: Française

OBJECTIF DE CARRIÈRE

Recherche un poste de chef de projet dans une entreprise innovante où je peux utiliser mes compétences en gestion de projet et en leadership pour piloter des projets de développement de produits.

FORMATION

2002-2005: Master en Gestion de Projet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris

1998-2002: Licence en Informatique, Université Paris-Sud, Orsay

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2010-présent: Chef de Projet, ABC Technologies, Paris

Responsabilités :

 • Gestion de projets de développement de produits technologiques.
 • Coordination des équipes de développement et des parties prenantes.
 • Suivi des budgets et des échéances.

2005-2010: Ingénieur Logiciel, XYZ Solutions, Paris

Responsabilités :

 • Développement de logiciels pour divers clients.
 • Tests et débogage de logiciels.
 • Collaboration avec les équipes de design et de développement.

COMPÉTENCES

 • Gestion de projet
 • Leadership
 • Gestion d'équipe
 • Informatique (Java, Python, C++)
 • Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (intermédiaire)

RÉFÉRENCES

Disponibles sur demande

I det følgende vil vi ta for oss hvordan du skriver en perfekt CV på fransk for det franske arbeidsmarkedet. Det er viktig å være klar over at å skrive en CV på fransk ikke bare handler om å oversette din eksisterende CV til fransk, men å tilpasse den til franske standarder og forventninger. Denne artikkelen vil gi deg en grundig guide til hvordan du gjør dette. Forståelsen av hvordan du lager en effektiv fransk CV er avgjørende når du søker jobb i det franske markedet, da det vil øke dine sjanser for å bli lagt merke til av potensielle arbeidsgivere og kan være det som skiller deg fra andre kandidater.

Fransk sprak


Nyttige Franske Setninger for å Skrive en CV: Oversettelser og Forklaringer


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på fransk. Vi har oversatt disse termene til fransk for å gjøre det lettere for deg å forstå og bruke dem i din CV-skriving.

 • CV-struktur: Structure de CV
 • CV-formatering: Formatage de CV
 • Utdanning: Éducation
 • Ferdigheter: Compétences
 • Praksisplass: Stage
 • Arbeidserfaring: Expérience professionnelle
 • Referanser: Références
 • Kontaktinformasjon: Informations de contact
 • Personlig profil: Profil personnel
 • Språkkunnskaper: Compétences linguistiques
 • Sertifikater og kurs: Certificats et cours
 • Frivillig arbeid: Travail bénévole
 • Hobbyer og interesser: Loisirs et intérêts
Forståelse og bruk av disse termene vil hjelpe deg med å lage en effektiv og profesjonell CV på fransk.

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på fransk


Når du skriver en CV på fransk, er det viktig å bruke den korrekte grammatikken og bøyningene. Generelt bør du skrive i tredje person entall, da dette er mer formelt og profesjonelt. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg jobbet hos ABC Ltd fra 2015 til 2018", skriver du "A travaillé chez ABC Ltd de 2015 à 2018", som betyr "Jobbet hos ABC Ltd fra 2015 til 2018". Her er det brukt passé composé, som er den franske fortid. Passé composé brukes for å beskrive fullførte handlinger som skjedde i fortiden, noe som passer bra for å beskrive tidligere arbeidserfaring.

Videre er det viktig å være konsekvent med verbformene du bruker gjennom hele CV-en. Hvis du starter med å bruke passé composé, bør du fortsette med det. Hvis du beskriver nåværende arbeid, bruker du imidlertid nåtid. For eksempel, "Travaille actuellement chez ABC Ltd", som betyr "Jobber for tiden hos ABC Ltd". Her er det brukt présent, som er den franske nåtid. Det er også viktig å huske på at på fransk må du tilpasse verbet til subjektet, så pass på at du bøyer verbene korrekt. For eksempel, hvis du skriver om flere personer, skal verbet være i flertall.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Fransk


Un CV bien structuré est primordial pour se démarquer sur le marché du travail français. En effet, l'organisation et la clarté d'un CV permettent de démontrer ses compétences et ses qualifications de manière efficace. Un CV bien arrangé peut également mettre en évidence les objectifs de carrière et les défis relevés par le candidat. De plus, une structure claire et compréhensible facilite la lecture pour le recruteur et augmente ainsi les chances d'être sélectionné pour un entretien. En somme, un CV bien structuré est un outil puissant pour atteindre ses objectifs professionnels.

I tillegg til vår franske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke ut.

Behersk kunsten å formatere din CV på fransk: Viktigheten av riktig struktur og utforming

Skriving av en CV på fransk krever en viss stilistisk tilnærming. Her er noen punkter å vurdere:

 • Skrifter: Det er best å holde seg til klassiske skrifter som Arial, Times New Roman eller Calibri. Disse skriftene anses som profesjonelle og er lettleste, noe som øker sjansene for at CV-en din blir lest.
 • Format: En fransk CV skal være kort og konsis, helst ikke mer enn to sider. Dette er fordi franske arbeidsgivere foretrekker CV-er som er direkte til poenget.
 • Marger: Hold margene på rundt 2,5 cm. Dette gir CV-en din et ryddig og organisert utseende, og gjør den lettere å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å organisere informasjonen din. Dette gir arbeidsgiveren mulighet til å raskt skanne gjennom CV-en din for å finne relevant informasjon.
 • Skilletegn: I fransk skrift er det vanlig å ha et mellomrom før kolon, semikolon, utropstegn og spørsmålstegn. Sørg for at du følger denne regelen når du skriver CV-en din.
En annen ting å merke seg er at franske CV-er ofte er mindre fargerike enn amerikanske eller britiske CV-er. Hold deg til nøytrale farger som svart, hvitt eller grått. Dette er for å sikre at CV-en din ser profesjonell ut og ikke distraherer fra innholdet.

Strukturer din CV på Fransk: Viktigheten av å følge reglene

Fransk sprak


Å skrive en CV for det franske arbeidsmarkedet kan være en utfordrende prosess, spesielt hvis du ikke er kjent med de kulturelle forventningene og normene. Her er noen av hoveddelene og deres struktur i en fransk CV:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer ditt fulle navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. I Frankrike er det også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv. Alder og sivilstatus er også ofte inkludert, men dette er ikke obligatorisk.
 • Profesjonell profil: En kort oppsummering av din karriere så langt, dine ferdigheter og hva du kan tilby en potensiell arbeidsgiver. Dette er et viktig avsnitt, da det gir arbeidsgiveren et raskt innblikk i hvem du er som profesjonell.
 • Utdanning: Dette avsnittet skal inneholde detaljer om din utdanning, inkludert navn på institusjon, grad og datoer. Hvis du har studert i utlandet, kan det være lurt å forklare hva gradene tilsvarer i det franske utdanningssystemet.
 • Arbeidserfaring: Her skal du inkludere all relevant arbeidserfaring, med navn på bedriften, stillingstitler, og datoer. Det er viktig å merke seg at i Frankrike er det vanlig å liste opp arbeidserfaring i rekkefølge fra nyeste til eldste.
 • Fritidsinteresser: I motsetning til mange andre land, er det i Frankrike vanlig å inkludere informasjon om dine hobbyer og interesser. Dette gir arbeidsgiveren innsikt i din personlighet og liv utenfor jobben.
 • Språkkunnskaper: Dette er spesielt viktig hvis du søker jobb i et internasjonalt selskap eller i en stilling der flere språk er nødvendige. Sørg for å være ærlig om språknivået ditt, da dette ofte blir testet i intervjuer.
 • Referanser: Til slutt, inkluder referanser eller en indikasjon på at disse er tilgjengelige på forespørsel. Pass på at du har tillatelse fra dine referanser før du inkluderer dem i din CV.
Råd: Husk at en fransk CV ofte er mer detaljert enn en engelsk CV, og det er vanlig å inkludere mer personlig informasjon. Det er også viktig å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobbsøknad for å reflektere de spesifikke kravene i jobbannonsen.

Kraften i overskriften: Hvordan skrive en effektiv CV på fransk

Fransk sprak


Det er av største betydning at overskriften i en fransk språklig CV er godt synlig og inneholder all nødvendig kontaktinformasjon, da dette er det første arbeidsgiveren ser.

For å lage en overskrift på CV-en, begynner man med å skrive sitt etternavn, etterfulgt av fornavnet. Dette bør skrives i store bokstaver for å fremheve viktigheten. Deretter skriver man sitt yrke og disiplin. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av søkerens profesjonelle bakgrunn.

Etter dette, skal man inkludere sin postadresse. Selv om mye kommunikasjon foregår digitalt i dag, er det fortsatt viktig å inkludere en fysisk adresse på CV-en. Dette gir arbeidsgiveren en indikasjon på søkerens bosted og eventuell nærhet til arbeidsplassen.

Deretter skriver man sitt telefonnummer. Dette gir arbeidsgiveren en direkte linje for å kontakte søkeren, enten for å arrangere et intervju eller for å stille ytterligere spørsmål.

Til slutt, inkluderer man sin epostadresse. Dette er en annen direkte linje for kommunikasjon mellom søkeren og arbeidsgiveren, og blir ofte brukt for å sende formell korrespondanse som jobbtilbud og avtaler.

Ved å følge disse instruksjonene, vil man lage en overskrift på sin CV som er klar, informativ og profesjonell.

Dupont Jean

Ingénieur en Informatique

12 Rue des Acacias, 75000 Paris, France

Téléphone : 01 23 45 67 89

Email : jean.dupont@gmail.com


Slik bruker du bilde effektivt i den franske CV-en din

På det franske arbeidsmarkedet er det ikke uvanlig å inkludere et bilde i CV-en, men dette er ikke et obligatorisk krav. Dersom det er ønskelig eller nødvendig å legge til et bilde, er det viktig å sørge for at bildet er profesjonelt, nøytralt og av god kvalitet. Bildet skal være en passbilde-størrelse og plasseres øverst i CV-en, gjerne i øvre høyre hjørne.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det franske arbeidsmarkedet er veldig opptatt av like muligheter og antidiskriminering. Derfor kan det i noen tilfeller være best å unngå å inkludere et bilde for å forhindre mulig diskriminering basert på utseende, alder, kjønn osv. Hvis stillingen du søker på ikke spesifikt ber om et bilde, kan det være lurt å droppe det.

Det er også viktig å huske at innholdet i CV-en er det mest kritiske, og et bilde skal aldri erstatte solid og relevant informasjon om dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner.

Betydningen av erfaring i en CV for det franske arbeidsmarkedet


Hvordan skrive erfaringer i en CV for det franske arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i en fransk CV er et avgjørende element som hjelper potensielle arbeidsgivere å vurdere din kompetanse og kompatibilitet med stillingen. Det gir dem en innsikt i dine tidligere roller, ansvarsområder og prestasjoner, noe som kan være avgjørende for deres beslutning om å innkalle deg til intervju.

 • Begynn med å liste opp dine tidligere jobber i kronologisk rekkefølge, med den nyeste først. Dette gir arbeidsgiverne en rask oversikt over din karrierevei og utvikling.
 • For hver jobb, angir du arbeidsperioden med start- og sluttdato. Dette gir en klar indikasjon på din jobbstabilitet og engasjement.
 • Stillingsbetegnelsen din bør være tydelig og nøyaktig. Unngå vage eller uklare titler, da dette kan forvirre arbeidsgiverne.
 • Bruk punktlister for å beskrive dine hovedansvarsområder og prestasjoner i hver rolle. Dette gjør informasjonen lettere å lese og mer fordøyelig.
 • Når du beskriver hver stilling, bør du bruke spesifikke eksempler og kvantifiserbare resultater for å gi et klart bilde av dine ferdigheter og prestasjoner.
 • Til slutt, bruk stikkord som er relevante for stillingen du søker. Dette vil fange oppmerksomheten til arbeidsgivere og kan også bidra til å øke synligheten til din CV i søkemotorer og applikasjonssporingssystemer.
Husk å holde språket profesjonelt og unngå bruk av første person. Det er også viktig å ikke gjenta samme type råd i denne delen av CVen.

Position: Gérant de restaurant

Employeur: Chez Pierre, Paris

Dates: Juin 2016 - Présent


 • Responsable de la gestion quotidienne du restaurant
 • Supervision de 20 employés, y compris la formation et le développement
 • Gestion du budget et de la comptabilité, y compris les salaires
 • Planification et organisation de divers événements spéciaux
 • Maintenu une satisfaction client élevée à travers un service exceptionnel.

Fransk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på fransk

Å skrive en CV på fransk kan virke utfordrende, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Men det trenger ikke være en vanskelig oppgave. Her er noen enkle, direkte tips for å hjelpe deg med å fylle ut din franske CV uten erfaring.

 1. Personlige informasjoner: Start med å inkludere grunnleggende personlige opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 2. Profil: Skriv en kort og konsis profil som gir en oversikt over hvem du er, dine styrker og hva du søker etter.
 3. Utdanning: Ta med detaljer om din utdanning, inkludert skolenavn, studieretning og datoer. Selv om du ikke har arbeidserfaring, kan det være at du har relevant utdanning som kan være interessant for arbeidsgivere.
 4. Frivillig arbeid: Hvis du har gjort noen form for frivillig arbeid, ta det med. Dette kan demonstrere din evne til å jobbe i team og vise initiativ.
 5. Praksisplasser og praksis: Hvis du har hatt praksisplasser eller praksis som en del av utdanningen din, inkluder disse i CV-en din. Dette gir potensielle arbeidsgivere et innblikk i dine praktiske ferdigheter.
 6. Språk: Hvis du snakker mer enn ett språk, ta med dette. Å være tospråklig eller flerspråklig kan være en stor fordel i mange jobber.
 7. Fritidsinteresser: Inkluder dine interesser og hobbyer kan gi arbeidsgivere en ide om din personlighet og hvilke ekstra ferdigheter du kan bringe til jobben.
 8. Referanser: Selv om du ikke har tidligere arbeidsgivere, kan du fortsatt inkludere referanser fra lærere, veiledere eller andre profesjonelle kontakter.
 9. Ferdigheter: Ta med en liste over ferdigheter du har, for eksempel organisasjon, kommunikasjon, ledelse, IT-ferdigheter osv. Prøv å knytte disse ferdighetene til spesifikke eksempler hvor du har brukt dem.
 10. Tilpasning: Tilpass alltid CV-en din til hver enkelt jobbsøknad. Les jobbannonsen nøye og inkluder nøkkelord og ferdigheter som arbeidsgiveren ser etter.
 11. Korrekturlesing: Sørg for å korrekturlese CV-en din nøye for å unngå stavefeil og grammatiske feil. Det kan også være nyttig å få noen andre til å lese gjennom det for deg.
 12. Utforming: Hold utformingen av CV-en din enkel og profesjonell. Bruk klare overskrifter og punktlister for å gjøre det enkelt for arbeidsgivere å lese.

Betydningen av utdanning i en fransk CV


Utdanningsdelen i en fransk CV er avgjørende fordi den gir potensielle arbeidsgivere en forståelse av kandidatens kunnskapsbase og akademiske prestasjoner. Denne seksjonen er spesielt relevant for stillinger som krever spesifikk faglig bakgrunn eller teknisk ekspertise. Det gir arbeidsgivere innsikt i den potensielle medarbeiderens evne til å utføre jobboppgaver, hans/hennes akademiske engasjement, og læringsevne.

Videre kan utdanningsdelen i en fransk CV også gi en indikasjon på kandidatens soft skills, som organisasjon, tidsstyring, og selvdisiplin, som alle er viktige egenskaper i mange jobbroller. Det er også et sted hvor kandidater kan vise frem eventuelle prestisjetunge priser eller stipender, som kan sette dem i et positivt lys i forhold til andre søkere.

Hvordan Prioritere Utdanning på en Fransk CV

I en fransk CV, er det vanlig å vise utdanningsinformasjon etter personlig informasjon og profesjonell erfaring. Dette er fordi arbeidsgivere i Frankrike ofte legger større vekt på arbeidserfaring enn på utdanning, spesielt for stillinger på høyere nivå. Utdanningen kommer derfor ofte etter arbeidserfaringen, nærmere slutten av CV-en. For eksempel, for en lederstilling innen markedsføring, ville arbeidsgiveren være mer interessert i din tidligere erfaring fra lignende roller, enn hvilken grad du har.

Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. For nyutdannede, studenter, eller de som søker sin første jobb, bør utdanning være den første delen av CV-en etter personlig informasjon. Dette er fordi de ikke har mye arbeidserfaring å vise til, så deres utdanning er deres sterkeste kvalifikasjon. For eksempel, hvis du er en nyutdannet med en mastergrad i journalistikk som søker en inngangsstilling i en avis, ville utdanningen din være det mest relevante å vise til for arbeidsgiveren.

Éducation

 • 2015 - 2019 : Diplôme d'ingénieur en Informatique, Ecole Polytechnique, Paris. Spécialisation en développement logiciel et sécurité informatique. Projet de fin d'études réalisé en partenariat avec Dassault Systèmes sur le thème de la cybersécurité.
 • 2012 - 2015 : Classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs (CPGE), Lycée Louis le Grand, Paris. Spécialisation en mathématiques et physique.
 • 2012 : Baccalauréat Scientifique, Lycée Victor Duruy, Paris. Mention Très Bien.

Betydningen av Ferdigheter for en Fransk CV


Fransk sprak


Ferdigheter er en sentral del av en Fransk CV fordi de gir en detaljert oversikt over dine profesjonelle evner, kompetanser og kunnskaper. Dette er spesielt viktig i Frankrike fordi arbeidsgivere og rekrutterere legger stor vekt på både tekniske og personlige ferdigheter. Tekniske ferdigheter viser din evne til å utføre bestemte oppgaver, mens personlige ferdigheter illustrerer din evne til å samarbeide, tilpasse deg og jobbe effektivt i en arbeidsmiljø. Ved å presentere dine ferdigheter på en klar og presis måte, kan du overbevise potensielle arbeidsgivere om at du er den mest kvalifiserte kandidaten for jobben.

Det franske arbeidsmarkedet er svært konkurransepreget, og rekrutterere ser etter kandidater som kan demonstrere en blanding av hard og soft skills. Hard skills inkluderer spesifikke, lærte ferdigheter som språkkyndighet, dataferdigheter, eller tekniske ferdigheter relevante for stillingen. Soft skills, derimot, er mindre målbare, men like viktige, og inkluderer egenskaper som kommunikasjonsevner, problemløsning, og evnen til å arbeide i team. I tillegg verdsettes internasjonal erfaring høyt i Frankrike, så hvis du har studert eller jobbet i utlandet, bør dette fremheves på CV-en din.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på fransk.

Personlige ferdigheter (Compétences personnelles):

 • Selvstendig (Autonome)
 • God til å samarbeide (Bonne capacité à travailler en équipe)
 • Pålitelig (Fiable)
 • Motivert (Motivé)
 • Hardtarbeidende (Travailleur)
 • Kreativ (Créatif)
 • God til å organisere (Bonne capacité d'organisation)
 • Fleksibel (Flexible)
 • Tålmodig (Patient)
 • Besluttsom (Décisif)

Faglige ferdigheter (Compétences professionnelles):

 • God i fransk (Bonne maîtrise du français)
 • Erfaring med regnskap (Expérience en comptabilité)
 • Dyktig i Microsoft Office (Compétent en Microsoft Office)
 • Erfaring med kundeservice (Expérience en service client)
 • God i engelsk (Bonne maîtrise de l'anglais)
 • Erfaring med salg (Expérience en vente)
 • Dyktig i sosiale medier (Compétent en médias sociaux)
 • Erfaring med prosjektledelse (Expérience en gestion de projet)
 • God i tysk (Bonne maîtrise de l'allemand)
 • Dyktig i Adobe Photoshop (Compétent en Adobe Photoshop)

Ulike avsnitt du kan inkludere i din franske CV


Tilleggsoverskrifter på en fransk CV kan variere avhengig av stillingen man søker på. Imidlertid er noen typiske tilleggskategorier Språk, Hobbyer eller interesser, Sertifikater, Førerkort, Referanser og IT-verktøy. Hensikten med å inkludere flere kategorier er å gi arbeidsgiveren en mer helhetlig forståelse av dine ferdigheter, kompetanse og personlighet. Dette kan hjelpe dem med å vurdere om du er godt egnet for jobben og hvordan du ville passe inn i deres team.

Språk: I en globalisert verden blir det stadig viktigere å være flerspråklig. Dette avsnittet kan inneholde informasjon om hvilke språk du snakker, skriver og forstår, samt ditt ferdighetsnivå i hver av dem. Hvis du snakker flere språk, kan dette gi deg fordel i stillinger som krever kommunikasjon med internasjonale klienter eller partnere.

IT-verktøy: I dag er teknologi en integrert del av nesten alle jobber. Å vise til ferdigheter og kompetanse innen IT-verktøy kan være en stor fordel. Dette avsnittet kan inneholde informasjon om hvilke programvare, systemer og plattformer du er kjent med. Det kan også være nyttig å nevne om du har erfaring med spesifikke verktøy som er relevante for stillingen du søker på.

Forbedringspunkter for en Fransk CV: Hvordan skrive en effektiv jobbsøknad


For å sikre at din franske CV står ut og passer til det franske arbeidsmarkedet, se på følgende råd:

 1. Tilpass CV-en til den spesifikke jobben: I Frankrike er det vanlig å tilpasse CV-en til hver enkelt jobb du søker på. Forsikre deg om at erfaringen din er relevant og at du fremhever de ferdighetene som er mest etterspurt for den spesifikke stillingen.
 2. Inkluder et profesjonelt foto: I Frankrike er det vanlig å legge ved et profesjonelt bilde av deg selv i CV-en. Dette bør være et høykvalitetsbilde hvor du ser profesjonell og vennlig ut.
 3. Bruk formell språkbruk: Franskmenn setter pris på formalitet, så sørg for at språket du bruker er formelt og respektfullt. Unngå å bruke slang og uformelle uttrykk.
 4. Inkluder personlig informasjon: I motsetning til mange andre land, er det i Frankrike vanlig å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstatus og antall barn i CV-en.
 5. Begrens lengden på CV-en: En fransk CV bør ikke være mer enn en til to sider lang. Hvis du har mye erfaring, fokuser på de mest relevante jobbene og ferdighetene.
 6. Bruk bullet points: For å gjøre CV-en mer lesbar, bruk bullet points for å fremheve dine ferdigheter og erfaringer.
 7. Korrekturles: Franskmenn setter stor pris på korrekt språkbruk, så sørg for å korrekturlese CV-en nøye for å unngå stavefeil og grammatiske feil.
 8. Inkluder referanser: Det er vanlig å inkludere en eller to referanser i en fransk CV. Dette kan være tidligere arbeidsgivere eller professorer som kan bekrefte dine kvalifikasjoner og erfaringer.

Nøkkelelementer i en Fransk CV: En Veiledning for Å Skrive Effektivt


Fransk sprak


Å skrive en fransk CV kan være en utfordrende oppgave, særlig hvis du ikke er kjent med kulturelle og språklige nyanser. Her er imidlertid noen nøkkelpunkter som kan hjelpe deg med å lage en effektiv og profesjonell fransk CV.

 1. Personlig informasjon: I motsetning til engelskspråklige CV-er, inkluderer franske CV-er ofte personlig informasjon som alder, sivilstatus og nasjonalitet.
 2. Bilde: Det er vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på en fransk CV. Sørg for at bildet viser deg i en profesjonell setting.
 3. Faglig erfaring: Start med den mest nylige erfaringen og arbeid deg bakover. Vær detaljert når du beskriver hver jobbrolle, inkludert oppgaver, ansvar og prestasjoner.
 4. Språkkunnskaper: Franskmenn setter pris på flerspråklighet, så sørg for å inkludere alle språk du snakker og din ferdighetsnivå.
 5. Utdanning: Akkurat som med jobberfaring, start med den mest nylige utdanningen.
 6. Referanser: Inkluder referanser bare hvis de er spesifikt bedt om. Hvis ikke, kan du skrive "referanser tilgjengelig på forespørsel".
 7. Tilpassing: Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå stillingen og selskapet.
 8. Korrekturlesing: Sørg for å sjekke CV-en din for eventuelle stavefeil eller grammatiske feil. Dette er spesielt viktig hvis fransk ikke er ditt første språk.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Fransk i Din CV


I det franske arbeidsmarkedet er et følgebrev (Lettre de Motivation) en fundamental del av en jobbsøknad. Følgebrevet gir deg muligheten til å forklare hvorfor du er den beste kandidaten for stillingen, å utdype relevante erfaringer eller ferdigheter som ikke er fullt ut forklart i CV-en din, og å vise din forståelse og entusiasme for rollen og selskapet. Et godt følgebrev kan være avgjørende for å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet og kan ofte være den avgjørende faktoren mellom deg og andre kandidater med lignende kvalifikasjoner. Dessuten, i Frankrike er det vanlig å skrive et følgebrev på fransk, noe som også viser din evne til å kommunisere effektivt på arbeidsgivers språk.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Fransk

Hvordan er formatet på en fransk CV forskjellig fra en norsk CV?

I Frankrike er det vanlig å inkludere en tittel på CVen som angir den stillingen du søker. I tillegg er det også vanlig å inkludere et profesjonelt foto av deg selv. Dette er mindre vanlig i Norge. En annen forskjell er at franske CV-er ofte er mer detaljerte og kan være lengre enn de typiske norske CV-ene.

Hva slags informasjon skal jeg inkludere i en jobbsøknad i Frankrike?

I en fransk jobbsøknad, kjent som en "lettre de motivation", bør du inkludere informasjon om hvorfor du er interessert i stillingen, hvorfor du tror du er kvalifisert, og hvordan dine ferdigheter og erfaringer vil være til nytte for selskapet. Det er også viktig å vise kunnskap om selskapet og dets aktiviteter.

Hvordan skal jeg håndtere språket når jeg skriver en CV på fransk?

Hvis du søker på en jobb i Frankrike, er det viktig at CVen og søknaden er skrevet på korrekt fransk. Du bør unngå direkte oversettelser fra norsk, da dette kan føre til misforståelser. Hvis du ikke er flytende i fransk, kan det være lurt å få hjelp fra en franskkyndig person eller en profesjonell oversetter. Husk også at i Frankrike er det vanlig å bruke den formelle formen "vous" i stedet for den mer uformelle "tu" når du kommuniserer med potensielle arbeidsgivere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement