Slik Skriver du en Effektiv CV på Indonesisk: En Omfattende Guide

Å lage en effektiv CV for det indonesiske arbeidsmarkedet innebærer en grundig forståelse av landets kulturelle og profesjonelle normer. I Indonesia er det særlig viktig med sterke personlige relasjoner og nettverk, noe som i stor grad kan påvirke ansettelsesprosessen. Hvordan kan man best utforme en CV som reflekterer disse verdiene, og hva er de mest effektive skriveteknikkene for å tilpasse seg det indonesiske arbeidsmarkedet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV på Indonesisk

Curriculum Vitae

Informasi Pribadi

Nama: Budi Hartono
Alamat: Jl. Merdeka No. 20, Jakarta
Telepon: 0812-1234-5678
Email: budi.hartono@email.com

Pendidikan

2015 - 2019: Sarjana Komputer, Universitas Indonesia, Jakarta

2011 - 2015: SMK Informatika Nusantara, Jakarta

Pengalaman Kerja

2020 - Sekarang: Analis Sistem, PT. XYZ, Jakarta

 • Menganalisis dan mendesain sistem informasi perusahaan
 • Melakukan pemrograman dan pengujian sistem
 • Membuat dokumentasi sistem dan pelatihan pengguna

2019 - 2020: Asisten Programer, PT. ABC, Jakarta

 • Membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak
 • Melakukan pengujian dan debugging program
 • Membantu dalam penulisan dokumentasi teknis

Keterampilan

 • Pemrograman: Java, Python, C++, SQL
 • Sistem Operasi: Windows, Linux
 • Tools: GIT, Docker, Jenkins

Bahasa

 • Indonesia (Bahasa ibu)
 • Inggris (Lancar)
 • Mandarin (Dasar)

Referensi

Tersedia atas permintaan

Saya menyatakan bahwa semua informasi di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggal: 10 Februari 2022

Tanda Tangan: Budi Hartono

I det følgende vil vi forklare hvordan du skriver en perfekt CV på indonesisk, spesifikt rettet mot det indonesiske arbeidsmarkedet. Det er viktig å merke seg at det å skrive CV-en din på indonesisk kan øke sjansene dine for å få jobb i Indonesia betydelig. Dette er fordi det viser din vilje til å tilpasse deg det lokale markedet og signaliserer respekt for landets kultur og språk. Målet med å skrive en CV på indonesisk er ikke bare å oversette informasjonen, men også å tilpasse innholdet til de lokale normene og forventningene. La oss nå gå videre til hvordan du kan oppnå dette.

Indonesisk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Indonesisk


Her vil du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Indonesisk, oversatt til det indonesiske språket. Denne listen vil være til stor hjelp for deg som ønsker å lage en profesjonell CV på Indonesisk.

 • CV-struktur: Struktur CV
 • CV-formatering: Format CV
 • Utdanning: Pendidikan
 • Ferdigheter: Keterampilan
 • Praksisplass: Magang
 • Arbeidserfaring: Pengalaman kerja
 • Karriere mål: Tujuan karir
 • Referanser: Referensi
 • Sertifiseringer: Sertifikasi
 • Yrkesprofil: Profil profesional
 • Kontaktinformasjon: Informasi kontak
 • Personlig informasjon: Informasi pribadi
Disse begrepene kan hjelpe deg til å lage en profesjonell CV på Indonesisk, og dermed øke sannsynligheten for å få jobben du ønsker.

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Indonesisk


Indonesisk grammatikk er relativt enkel sammenlignet med andre språk, da den verken har bøying av verb eller kjønn for substantiver. Det er heller ingen formell og uformell form som i mange andre språk. Imidlertid er det viktig å følge korrekt ordrekkefølge, som generelt følger mønsteret subjekt-verb-objekt.

Når du skriver en CV på indonesisk, skal du bruke presens. I motsetning til mange andre språk, har indonesisk ingen forskjellige tider. Du bør skrive CV-en i tredje person. For eksempel, i stedet for å si "Jeg har jobbet hos XYZ i 3 år" (Saya bekerja di XYZ selama 3 tahun), vil det være mer passende å si "Har jobbet hos XYZ i 3 år" (Telah bekerja di XYZ selama 3 tahun). Legg merke til at ordet "saya" (jeg) er utelatt i det andre eksemplet.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Indonesisk


Sebuah CV yang terstruktur dengan baik sangat penting dalam mencapai tujuan karier seseorang, terutama di pasar Indonesia. Penyusunan dan struktur CV yang tepat dapat mencerminkan profesionalisme dan seriusnya pelamar terhadap pekerjaan yang dilamar. Selain itu, CV yang rapi dan terorganisir dengan baik juga dapat membantu perekrut untuk memahami kualifikasi dan pencapaian Anda dengan lebih efektif. Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mencari pekerjaan, memiliki CV yang baik menjadi langkah awal yang menentukan. Jadi, penting untuk memastikan CV Anda disusun dengan baik untuk menunjukkan keterampilan dan pengalaman terbaik Anda.

I tillegg til vår indonesiske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil undersøke.

Behersk kunsten å skrive en CV på indonesisk: Viktigheten av riktig formatering

 • Skrifter: Bruk profesjonelle og klare skrifter som Arial eller Times New Roman. Dette er fordi disse skriftene er universelt anerkjente og lette å lese, noe som er viktig i det indonesiske markedet der mange forskjellige typer mennesker kan lese CVen din.
 • Format: Din CV skal være ryddig og organisert, med tydelige deler for personlig informasjon, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og referanser. Dette formatet er vanlig i Indonesia og gjør det enkelt for arbeidsgivere å finne informasjonen de leter etter.
 • Marger: Bruk standard marger på 1 tomme på alle sider av dokumentet. Dette gir CVen din et ryddig og profesjonelt utseende, og sikrer at all tekst er lett synlig.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å organisere informasjonen i hver seksjon. Dette gjør CVen din lettere å lese og lar arbeidsgivere raskt skanne gjennom informasjonen.
 • Skilletegn: Bruk kommaer og punktum korrekt for å adskille forskjellige deler av informasjonen. Feil bruk av skilletegn kan føre til misforståelser og gi et uprofesjonelt inntrykk.
 • Mal: Bruk en enkel og profesjonell mal som passer til det indonesiske markedet. Dette betyr å unngå overdreven bruk av farger og grafikk, og i stedet fokuserer på en ren og ryddig layout. Dette gir et profesjonelt inntrykk og er mer tiltalende for indonesiske arbeidsgivere.
 • Farger: Hold fargene enkle og profesjonelle, med en hovedsakelig hvit bakgrunn og svart tekst. Dette er standarden i det indonesiske markedet og gir CVen din et klart og lettleselig utseende.

Slik Strukturerer du en CV på Indonesisk: Triks og Tips for Suksess

Indonesisk sprak


En CV på Indonesisk har en struktur som ligner på en standard CV, men med noen tilpasninger til det lokale arbeidsmarkedet. Her er hoveddelene som bør inngå i en slik CV:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og nasjonalitet. På grunn av kulturelle forskjeller kan det også være vanlig å inkludere informasjon om sivilstatus og religion i en CV på Indonesisk.
 • Utdanning: Her skal du liste opp utdanningen din, med den nyeste først. Det er viktig å inkludere navnet på institusjonen, studieprogrammet, og perioden du studerte der.
 • Arbeidserfaring: Denne delen skal inneholde informasjon om tidligere jobber, inkludert jobbtittel, arbeidsgiver, og perioden du jobbet der. Det er også viktig å inkludere en kort beskrivelse av jobboppgavene dine.
 • Ferdigheter: Dette punktet skal inneholde tekniske ferdigheter og språkkunnskaper. På det indonesiske arbeidsmarkedet kan det være en fordel å fremheve ferdigheter i engelsk og andre internasjonale språk.
 • Sertifikater og kurs: List opp relevante sertifikater og kurs du har tatt. For eksempel, hvis du søker jobb innen IT i Indonesia, kan det være lurt å inkludere sertifikater for programmeringsspråk.
 • Referanser: Dette er personer som kan bekrefte opplysningene i CV-en din. Det er vanlig å inkludere navn, stilling, og kontaktinformasjon til to referanser.
Et råd til jobbsøkere i Indonesia er å tilpasse CV-en til hver enkelt jobb du søker på. Analyser jobbannonsen nøye og legg vekt på de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for stillingen.

Viktigheten av en treffende overskrift i din indonesiske CV

Indonesisk sprak


Overskriften på en indonesisk språklig CV er viktig fordi den skal være godt synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en effektiv overskrift, bør man først skrive etternavnet og fornavnet sitt på toppen av siden. Deretter skal man følge med jobbtittelen og fagområdet man er spesialisert i, som gir mottakeren en umiddelbar forståelse av hvem du er som profesjonell. Etter dette skal man inkludere postadressen sin, som gir mottakeren en indikasjon på hvor man er basert. Deretter bør man legge til telefonnummeret sitt for å gi mottakeren en direkte linje for kommunikasjon. Til slutt skal man inkludere e-postadressen sin, som er en annen viktig metode for kommunikasjon. Alle disse elementene tilsammen utgjør en effektiv og informativ overskrift for en indonesisk språklig CV.

Sukarno Joko

Insinyur Sipil dan Konstruksi

Jl. Pahlawan No.53, Jakarta

Telepon: +628123456789

E-post: jokosukarno@email.com


Rollen til bilder i en indonesisk CV: Et must eller tabu?

I det indonesiske markedet er det vanligvis ikke nødvendig å inkludere et bilde på CV-en din, med mindre det spesifikt er forespurt av arbeidsgiveren. Dette er for å unngå diskriminering basert på utseende, alder, kjønn, rase, etc. Ditt fokus bør være på dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner som passer til jobben du søker på.

Hvis det imidlertid kreves et bilde, skal det være en nylig tatt, profesjonelt utseende passfoto. Bildet skal vise hodet og skuldrene, hvor søkeren ser direkte inn i kameraet med et nøytralt uttrykk. Bildet skal være i farger, i høy oppløsning, i størrelse 2x2 eller 3x3 cm, og plassert i øvre høyre hjørne av CV-en. Bildet skal ikke inneholde distraksjoner som for eksempel andre mennesker, dyr eller uklar bakgrunn.

Husk at hovedformålet med CV-en er å presentere dine ferdigheter og erfaringer på best mulig måte. Et bilde kan være et godt tillegg, men det bør ikke være hovedfokus.

Betydningen av erfaring i en CV for det indonesiske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for CV for Det Indonesiske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av en indonesisk CV er en kritisk komponent som gir potensielle arbeidsgivere et innblikk i søkerens tidligere arbeidsforhold, ansvarsområder og prestasjoner. Denne seksjonen kan være avgjørende for å overbevise arbeidsgivere om at kandidaten har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for den tiltenkte stillingen.

 • Kronologisk rekkefølge: Begynn med ditt siste arbeidsforhold og arbeid deg bakover i tid. Dette gir arbeidsgivere en klar ide om din karriereutvikling og faglige vekst.
 • Arbeidsperiode: Inkludér start- og sluttdatoer for hver stilling. Dette gir arbeidsgivere en forståelse av varigheten av hvert av dine tidligere arbeidsforhold, og kan også avdekke eventuelle arbeidsbrudd.
 • Stillingstittel: Påse at du inkluderer den korrekte tittelen for hver stilling du har hatt. Dette gir en indikasjon på ditt ansvarsnivå i hvert arbeidsforhold.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve dine ansvarsområder og prestasjoner i hver stilling. Dette gjør det lettere for arbeidsgivere å raskt skumme gjennom og identifisere dine kvalifikasjoner og prestasjoner.
 • Stillingsbeskrivelse: Skriv en kortfattet, men omfattende beskrivelse av dine oppgaver og ansvarsområder i hver stilling. Dette gir arbeidsgivere en detaljert forståelse av hva hver jobb innebar og hvordan du har bidratt i tidligere roller.
 • Bruk av stikkord: Inkluder stikkord som er relevante for stillingen du søker på. Dette kan øke sjansene dine for å bli plukket opp av rekrutteringssystemer og kan også demonstrere din forståelse og erfaring innenfor relevant felt.

Posisi: Manajer Operasional

Perusahaan: PT. Indomaret, Jakarta

Tanggal: Januari 2015 - Desember 2020


 • Mengelola operasional harian toko.
 • Bertanggung jawab atas penjadwalan dan penugasan staf.
 • Menyusun laporan penjualan dan keuangan bulanan.
 • Mengawasi persediaan barang dan melakukan pemesanan ulang.
 • Menerapkan standar layanan pelanggan dan menjamin kepuasan pelanggan.

Indonesisk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på indonesisk

Å skrive en CV kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du er nybegynner uten tidligere erfaring. Her presenteres noen enkle, brukervennlige tips for å fylle ut en CV på indonesisk. Disse rådene vil hjelpe deg å vise frem dine ferdigheter og talenter på en overbevisende måte.

 1. Fokus på utdanning: Jika Anda tidak memiliki pengalaman kerja, fokuskan CV Anda pada pendidikan Anda. Sertakan informasi tentang gelar Anda, jurusan, universitas, dan tahun lulus.
 2. Kemampuan dan keterampilan: Daftar semua kemampuan dan keterampilan yang Anda miliki yang mungkin relevan untuk pekerjaan yang Anda lamar. Ini bisa termasuk kemampuan komunikasi, kemampuan organisasi, atau keterampilan teknis.
 3. Pengalaman sukarela: Jika Anda pernah melakukan pekerjaan sukarela atau magang, pastikan untuk memasukkannya dalam CV Anda. Ini dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki inisiatif dan dedikasi.
 4. Aktivitas ekstrakurikuler: Jika Anda telah terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau universitas, seperti klub atau organisasi, sertakan ini dalam CV Anda. Ini dapat menunjukkan keterampilan kepemimpinan, kerja tim, dan komitmen.
 5. Kursus atau sertifikat: Jika Anda telah mengikuti kursus atau mendapatkan sertifikat yang relevan untuk pekerjaan yang Anda lamar, pastikan untuk memasukkannya dalam CV Anda.
 6. Referensi: Jika Anda memiliki referensi yang dapat membuktikan keterampilan dan kemampuan Anda, sertakan mereka dalam CV Anda.
 7. Penyusunan yang baik: Pastikan CV Anda ditulis dengan jelas dan rapi. Gunakan bullet points untuk membuat informasi mudah dibaca, dan pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa.
 8. Personalisasi: Sesuaikan CV Anda untuk setiap pekerjaan yang Anda lamar. Pastikan untuk menyoroti keterampilan dan pengalaman yang paling relevan dengan pekerjaan tersebut.
 9. Kehonestan: Jangan pernah berbohong atau membesar-besarkan pengalaman Anda di CV Anda. Lebih baik untuk jujur tentang kurangnya pengalaman dan menunjukkan bagaimana Anda dapat belajar dan berkembang.
 10. Kepercayaan diri: Meskipun Anda mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, jangan biarkan hal ini menghalangi Anda. Tunjukkan kepada pemberi kerja bahwa Anda percaya diri dan siap untuk belajar dan berkembang.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på indonesisk


Utdanningsdelen i en indonesisk CV er av største viktighet, da den gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over søkerens faglige kvalifikasjoner og kompetanse. Den gir en indikasjon på søkerens kunnskapsnivå, ferdigheter og evner innenfor det spesifikke fagfeltet, og hjelper arbeidsgivere med å vurdere om kandidaten har den nødvendige utdannelsen og opplæringen som kreves for jobben.

Videre gir utdanningsdelen i en CV også en indikasjon på søkerens evne til å lære og tilegne seg ny kunnskap, en egenskap som er svært verdsatt i alle arbeidssituasjoner. Dette kan være spesielt viktig i tekniske og hurtig utviklende bransjer, hvor evnen til kontinuerlig læring er avgjørende. Dermed spiller utdanningsdelen en nøkkelrolle i å forme en arbeidsgivers førsteinntrykk av en jobbsøker.

Hvilken Utdanning Du Bør Sette Først i Din Indonesiske CV

Utdanning er vanligvis en av de første delene som vises i en indonesisk CV. Dette er fordi utdanning er en viktig faktor som ofte vurderes av rekrutterere i Indonesia. Det demonstrerer ikke bare akademiske prestasjoner, men også disiplin, engasjement og potensial for fremtidig suksess i arbeidslivet. For eksempel, hvis en søker har en mastergrad i økonomi fra et anerkjent universitet, kan dette indikere at personen har en god forståelse av økonomiske prinsipper og er i stand til å håndtere komplekse oppgaver.

Plasseringen av utdanning i en CV kan imidlertid variere avhengig av søkerens individuelle situasjon og type jobb de søker på. For eksempel, hvis en søker har mange års relevant arbeidserfaring, kan det være mer passende å liste denne erfaringen først, da dette er mer direkte relevant for stillingen. Det samme gjelder for stillinger som vektlegger praktisk erfaring mer enn formell utdanning.

Likevel, for nylige utdannede eller de som søker på stillinger der en spesifikk utdanningsbakgrunn er nødvendig, bør utdanning fortsatt vises først for å fremheve deres akademiske kvalifikasjoner.

Pendidikan

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Sarjana Ekonomi, Manajemen, 2015 - 2019

 • Meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.7 dari 4.0
 • Aktif dalam organisasi mahasiswa dan mengikuti berbagai kompetisi bisnis nasional

Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Jakarta, Indonesia

Ilmu Sosial, 2012 - 2015

 • Meraih nilai rata-rata 90% dalam ujian nasional
 • Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub debat dan olahraga

Kursus dan Sertifikasi

 • Sertifikasi Manajemen Proyek Profesional (PMP), 2019
 • Kursus Bahasa Inggris Bisnis, EF English First, 2018

Betydningen av Ferdigheter for en Indonesisk CV


Indonesisk sprak


Å ha sterke ferdigheter fremhevet i din indonesiske CV er av avgjørende betydning for å skille seg ut i den konkurransedyktige jobbmarkedet. Ferdigheter er bevis på din evne til å utføre jobben effektivt og bidra positivt til arbeidsplassen. På et arbeidsmarked som det indonesiske, hvor det er mange kvalifiserte kandidater, kan en detaljert liste over relevante ferdigheter være det som får din CV til å skille seg ut. I tillegg setter mange indonesiske arbeidsgivere pris på å se bevis på kontinuerlig læring og utvikling, så det å inkludere eventuelle kurs eller kvalifikasjoner du har oppnådd kan være svært gunstig.

Når det gjelder hva rekrutterere ser etter på det indonesiske arbeidsmarkedet, er det et par nøkkelfaktorer å merke seg. En av de mest attraktive egenskapene for en potensiell ansatt er fleksibilitet. Dette inkluderer evnen til å tilpasse seg nye situasjoner og løse problemer effektivt. I tillegg er kommunikasjonsferdigheter svært viktige, da dette er nødvendig for å arbeide effektivt i team og bygge sterke forhold til både kolleger og kunder. En annen viktig faktor er teknologisk kompetanse, da dette er et område som fortsetter å vokse og utvikle seg, spesielt innenfor den indonesiske arbeidsstyrken. Å demonstrere en evne til å holde tritt med teknologiske fremskritt og anvende dem til arbeidet ditt vil være svært attraktivt for potensielle arbeidsgivere.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver en CV på indonesisk.

Personlige ferdigheter (Keterampilan Pribadi):

 • God kommunikasjonsevne (Kemampuan komunikasi yang baik)
 • Selvstendig (Bekerja secara mandiri)
 • Problem løsning (Pemecahan masalah)
 • Organisasjonsferdigheter (Keterampilan organisasi)
 • Pålidelighet (Keandalan)
 • Kreativitet (Kreativitas)
 • Lederevner (Kemampuan kepemimpinan)
 • Fleksibilitet (Fleksibilitas)
 • Arbeider godt under press (Bekerja dengan baik di bawah tekanan)
 • Time management (Manajemen waktu)

Faglige ferdigheter (Keterampilan Profesional):

 • IT ferdigheter (Keterampilan IT)
 • Prosjektledelse (Manajemen proyek)
 • Salgsferdigheter (Keterampilan penjualan)
 • Kundeserviceferdigheter (Keterampilan pelayanan pelanggan)
 • Språkferdigheter (Kemampuan bahasa)
 • Regnskapsferdigheter (Keterampilan akuntansi)
 • Markedsføringsferdigheter (Keterampilan pemasaran)
 • Teknisk kompetanse (Kompetensi teknis)
 • Analytiske ferdigheter (Keterampilan analitis)
 • Erfaring med sosiale medier (Pengalaman dengan media sosial)

Ulike Avsnitt å Inkludere i Din Indonesiske CV


Tilleggsoverskrifter i en indonesisk CV kan inkludere "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser" og "IT-verktøy". Å inkludere flere kategorier i CVen gir en mer komplett bilde av kandidaten. Det hjelper potensielle arbeidsgivere å forstå kandidatens ferdigheter, interesser og kvalifikasjoner bedre, og kan hjelpe dem med å bestemme om kandidaten er en god passform for stillingen.

"Sertifikater" er en viktig kategori da den demonstrerer kandidatens formelle kvalifikasjoner og prestasjoner. Inkludering av denne kategorien viser arbeidsgiveren at kandidaten har gjennomgått nødvendig opplæring og har oppnådd anerkjente standarder innen sitt felt. For eksempel kan sertifikater innen IT, prosjektledelse eller spesialistutdanninger være svært verdifulle, og skiller kandidaten ut fra andre søkere.

"IT-verktøy" er en annen viktig kategori å inkludere, spesielt i dagens digitaliserte arbeidsmarked. Å demonstrere kompetanse i ulike IT-verktøy kan være avgjørende for mange stillinger. For eksempel kan kunnskap om spesifikke programvareapplikasjoner, programmeringsspråk eller dataanalyseverktøy være høyt etterspurt av arbeidsgivere. Ved å inkludere denne kategorien kan kandidaten vise at de er teknologisk dyktige og i stand til å tilpasse seg nye teknologiske verktøy.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Indonesisk


Her er noen praktiske råd for å forbedre din indonesiske CV, som er skreddersydd til landets jobbmarked:

 1. Bruk Bahasa Indonesia: Selv om du søker på en internasjonal bedrift, er det viktig å vise respekt for det lokale språket. Dette vil også vise din evne til å tilpasse deg lokale forhold.
 2. Tilpass CV-en til stillingen: I Indonesia er det vanlig å tilpasse CV-en til hver enkelt jobbsøknad. Les jobbannonsen nøye og sørg for å fremheve de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for stillingen.
 3. Inkluder personlig informasjon: I motsetning til noen vestlige land, er det vanlig i Indonesia å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstand, og noen ganger også religion, i CV-en.
 4. Fokuser på utdannelse: Utdannelse er svært viktig i Indonesia. Sørg for å inkludere all relevant utdanning, kurs og sertifikater du har oppnådd.
 5. Inkluder språkferdigheter: Indonesia er et multikulturelt land, og mange arbeidsgivere verdsetter flerspråklige ansatte. Inkluder alle språk du snakker, og nivået på din ferdighet.
 6. Oppgi referanser: Det er vanlig å oppgi referanser i en indonesisk CV. Disse kan være tidligere arbeidsgivere, professorer, eller andre personer som kan vitne om din arbeidsetikk og kvalifikasjoner.
 7. Hold CV-en kort: En indonesisk CV bør ikke være mer enn to sider. Vær kortfattet og tydelig, og unngå unødvendig informasjon.
 8. Bruk et profesjonelt format: En ryddig og profesjonell layout kan gjøre din CV mer attraktiv for arbeidsgivere. Det er mange gratis CV-maler tilgjengelig på nettet som du kan bruke som utgangspunkt.

Hvordan Skrive en CV på Indonesisk: Nøkkelelementene du Trenger å Inkludere


Indonesisk sprak


Å skrive en effektiv CV for det indonesiske jobbmarkedet kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du ikke er kjent med lokale normer og forventninger. Her er noen nøkkelpunkter du bør huske på når du utformer din indonesiske CV:

 1. Personlige detaljer: Inkluder grunnleggende informasjon som navn, alder, kjønn, sivilstatus, nasjonalitet og kontaktinformasjon. Det er også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde.
 2. Utdanning: Start med din høyeste grad, og jobb deg nedover. Inkluder institusjonens navn, studieprogrammet, og datoene du deltok. Hvis du har en relevant grad, kan du også inkludere din avhandling eller forskningsfokus.
 3. Arbeidserfaring: Liste opp tidligere jobber i omvendt kronologisk rekkefølge, med de nyeste jobbene først. Inkluder jobbtittel, selskapsnavn, datoer for ansettelse, og en kort beskrivelse av dine oppgaver og prestasjoner.
 4. Ferdigheter: Inkluder en liste over relevante ferdigheter. Dette kan være tekniske ferdigheter, språkferdigheter, eller andre ferdigheter som er relevante for jobben du søker på.
 5. Referanser: Det er vanlig å inkludere minst to referanser på en indonesisk CV. Dette kan være tidligere arbeidsgivere, professorer, eller andre profesjonelle kontakter. Husk å få tillatelse fra referansene dine på forhånd.
 6. Formatering: Hold CV-en ren og profesjonell. Bruk enkel, lett lesbar skrift, og unngå å bruke for mange forskjellige skrifttyper eller farger.
 7. Tilpasning: Tilpass CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Dette kan innebære å fremheve spesielle ferdigheter eller erfaringer som er spesielt relevante for jobben.
 8. Korrekturles: Sørg for å korrekturlese CV-en din nøye for å unngå skrivefeil eller grammatiske feil. En feilfri CV viser at du er detaljorientert og tar jobbsøkingen din seriøst.

Hvordan skrive et følgebrev på Indonesisk for din CV


Å legge ved et følgebrev med din indonesiske CV er svært viktig når du søker jobb i Indonesia. Følgebrevet gir deg muligheten til å personlig presentere deg selv, fremheve dine ferdigheter og erfaringer, og forklare hvorfor du er den beste kandidaten for stillingen. Det gir også arbeidsgivere et innblikk i din skriftlige kommunikasjonsferdighet, noe som kan være avgjørende i mange jobber. Uten et følgebrev kan CV-en din lett bli oversett i en stor bunke med søknader, så det er viktig å ta seg tid til å skrive et overbevisende og godt strukturert brev. Til slutt, husk at et godt følgebrev også kan hjelpe deg med å skille deg ut i en konkurransepreget jobbmarked.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Indonesisk

Hvordan skal jeg skrive en CV på indonesisk?

En CV på indonesisk, kjent som "Daftar Riwayat Hidup", er vanligvis skrevet på en formell tone. Den bør inneholde dine personlige detaljer (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat), utdanning (pendidikan), arbeidserfaring (pengalaman kerja), ferdigheter (kemampuan), og referanser (referensi). Det er også viktig å inkludere et passbilde på CV-en. Sørg for at CV-en er kort, presis, og feilfri. Det er også viktig å tilpasse CV-en din til jobben du søker på.

Hva er de spesifikke kravene for en jobbsøknad i Indonesia?

I Indonesia er det vanlig å sende en jobbsøknad via e-post eller direkte til bedriftens nettsted. Foruten CV og søknadsbrev, kan du også bli bedt om å sende kopier av vitnemålene dine, en kopi av ditt KTP (indonesisk ID-kort), og noen ganger et fargepassfoto. Søknadsbrevet skal være på indonesisk, med mindre annet er spesifisert, og skrevet i en formell tone. Det er viktig å følge alle instruksjonene som er gitt i jobbannonsen.

Er det noen kulturelle normer jeg bør være oppmerksom på når jeg søker jobb i Indonesia?

Ja, det er viktig å forstå og respektere de lokale skikkene og kulturen når du søker jobb i Indonesia. For eksempel, er det vanlig å henvende seg til eldre eller overordnede med "Bapak" (for menn) eller "Ibu" (for kvinner) for å vise respekt. I tillegg, unngå å bruke første person ("saya") for ofte i søknadsbrevet ditt, da det kan virke arrogant. Det er også viktig å være ærlig om dine kvalifikasjoner og erfaringer, da løgn kan bli sett på som svært uakseptabelt.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement