Guide til å skrive en effektiv ukrainsk CV

Å navigere i det ukrainske arbeidsmarkedet krever et godt forstått og tilpasset CV. Med arbeidsgivere som verdsetter detaljert informasjon og formell stil, er det avgjørende å vite hvordan du best fremstiller dine kvalifikasjoner og erfaringer. Hvordan kan man effektivt strukturere en CV for det ukrainske markedet? Hvordan integrerer man formelle toner og hvilke detaljer er mest verdifulle for ukrainske arbeidsgivere? Dette er sentrale spørsmål som vil bli utforsket i denne artikkelen.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV på Ukrainsk

Особисті дані:

Ім'я: Софія Левченко
Адреса: Київ, вулиця Крещатик, 22
Телефон: +380 50 123 4567
Електронна пошта: sofia.levchenko@gmail.com

Освіта:

2009-2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Спеціальність - міжнародні відносини

Досвід роботи:

2013-2015
Міністерство закордонних справ України
Посада - помічник консула

2015-2019

Посольство України в США
Посада - третій секретар

2019-до цього часу

Посольство України в Канаді
Посада - другий секретар

Навички:

 • Вільне володіння англійською, російською та французькою мовами
 • Вміння працювати в команді
 • Організаційні навички
 • Вміння працювати в умовах тиску

Хобі:

Читання, подорожі, вивчення іноземних мов.

Рекомендації:

Надані за запитом

I det følgende vil vi ta for oss hvordan man skriver en perfekt CV på ukrainsk, spesifikt rettet mot det ukrainske arbeidsmarkedet. Dette er viktig fordi en CV er din personlige markedsføring, og kvaliteten på den kan være avgjørende for om du får ønsket jobb eller ikke. Ved å skrive CV-en din på ukrainsk når du søker jobb i Ukraina, viser du ikke bare respekt for landets språk og kultur, men det kan også gi deg en fordel over andre kandidater som ikke har gjort det samme. En godt skrevet ukrainsk CV kan bidra til å skape et sterkt førsteinntrykk og øke sjansene dine for å bli innkalt til intervju.

Ukrainsk sprak


Nyttige setninger for å skrive en CV på Ukrainsk: En oversettelsesguide


Her vil du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Ukrainsk, oversatt til Ukrainsk. Disse termene kan gi deg en bedre forståelse av hva en CV på Ukrainsk bør inneholde, og kan hjelpe deg med å lage en mer effektiv og profesjonell CV.

 • CV-struktur: Структура резюме (Struktura rezyume)
 • CV-formatering: Форматування резюме (Formatuvannya rezyume)
 • Utdanning: Освіта (Osvita)
 • Ferdigheter: Навички (Navychky)
 • Praksisplass: Стажування (Stazhuvannya)
 • Arbeidserfaring: Досвід роботи (Dosvid roboty)
 • Personlig informasjon: Особиста інформація (Osobysta informatsiya)
 • Referanser: Рекомендації (Rekomendatsii)
 • Språk: Мови (Movy)
 • Kurs og sertifikater: Курси та сертифікати (Kursy ta sertyfikaty)
 • Interesser og hobbyer: Інтереси та хобі (Interesy ta hobi)

Nyttig Grammatikk for å Skrive en CV på Ukrainsk


Ukrainsk grammatikk har flere bøyninger og grammatiske former enn det engelske språket, og det er viktig å ha dette i tankene når du skriver en CV på ukrainsk. For det første er det viktig å bruke den tredje personen når du skriver en CV på ukrainsk. Dette er fordi det er mer formelt og profesjonelt. For eksempel, i stedet for å si "Jeg har jobbet som lærer i fem år" (Я працював вчителем п'ять років), ville du si "Han/hun har jobbet som lærer i fem år" (Він/Вона працював/працювала вчителем п'ять років).

Når det gjelder tidsformer, er det mest hensiktsmessig å bruke fortid i en CV på ukrainsk for å beskrive tidligere jobber og erfaringer. Denne tiden brukes til å uttrykke handlinger som begynte og ble fullført i fortiden. For eksempel, "Han/hun fullførte en bachelorgrad i økonomi på National University of Kyiv" (Він/Вона отримав/отримала бакалавра з економіки в Київському національному університеті). Det er også viktig å være konsekvent med bøyningene, da ukrainsk har mange grammatiske kjønn og kasus.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Ukrainsk


Ефективне резюме є важливим інструментом для досягнення кар'єрних цілей та викликів на українському ринку праці. Відповідне формування та структурування резюме може бути вирішальним фактором у процесі залучення відповідної уваги роботодавців. Безперечно, грамотно складене резюме допомагає відобразити професійні навички, освіту та досвід кандидата, що забезпечує велику перевагу у конкурентній боротьбі. Отже, важливо розуміти, що ефективне оформлення резюме може відіграти величезну роль у досягненні кар'єрного росту. Завдяки грамотному формату та структурі резюме, кандидати зможуть краще представити свої навички та здобутки потенційним роботодавцям.

I tillegg til vår ukrainske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke ut.

Hvordan Mestre Formateringen av Din CV på Ukrainsk: Viktigheten av Riktig Struktur

Når du skriver en CV for det ukrainske markedet, er det viktig å ta hensyn til visse stilistiske innstillinger for å sikre at den er klar, profesjonell og lett å lese. Her er noen viktige punkter å huske på:

 • Skrifter: Velg en klar og profesjonell skrift som Arial, Times New Roman eller Calibri. Disse er allment akseptert som profesjonelle skrifter og vil sikre at CVen din lett kan leses av potensielle arbeidsgivere.
 • Format: Hold formatet enkelt og ryddig. I Ukraina er det vanlig å bruke en kronologisk CV, som starter med din mest nylige jobb og jobber seg bakover. Dette formatet er kjent for sin klarhet og lett for arbeidsgivere å følge.
 • Marginer: Bruk standard marginer på 1 tomme på alle sider. Dette gir CVen din et ryddig og organisert utseende, og gir også plass for arbeidsgiveren å gjøre notater.
 • Punktliste: Bruk punktlister til å fremheve nøkkelinformasjon som ferdigheter, jobbansvar og prestasjoner. Dette gjør informasjonen lett å skanne for arbeidsgivere og hjelper deg med å organisere informasjonen på en klar og effektiv måte.
 • Skilletegn: Vær oppmerksom på bruken av skilletegn. I ukrainske dokumenter er det vanlig å bruke punktum etter forkortelser, men ikke mellomrom. For eksempel: "Dr.Petrov", ikke "Dr. Petrov".
Husk at en godt presentert CV kan gjøre en stor forskjell når det kommer til å lande det jobbintervjuet. Følg disse retningslinjene for å sikre at CVen din presenterer deg selv på best mulig måte for det ukrainske markedet.

Strukturér Din Ukrainske CV på en Imponerende Måte: Viktigheten av Riktig Oppsett

Ukrainsk sprak


En ukrainsk CV kan variere noe i struktur og innhold basert på individets personlige profil, men det er noen hoveddeler som generelt skal inkluderes:

 • Personlige detaljer: Dette er vanligvis den første delen av en ukrainsk CV og inkluderer informasjon som navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, og statsborgerskap. I motsetning til mange vestlige land, er det ikke uvanlig i Ukraina å inkludere et passfoto i CV-en.
 • Yrkesprofil: Dette avsnittet er en kort oppsummering av arbeidserfaring, ferdigheter og mål. Det gir en hurtig oversikt over hva kandidaten kan tilby en potensiell arbeidsgiver. For eksempel, hvis man søker jobb innen IT-sektoren i Ukraina, kan man fremheve erfaring med spesifikke programmeringsspråk eller prosjektledelse.
 • Utdanning: Her lister man opp all relevant utdanning, fra videregående skole til høyere utdanning, inkludert eventuelle kurs eller sertifiseringer. For yngre kandidater eller de som nettopp har fullført utdannelsen, kan denne delen være mer fremtredende i CV-en.
 • Arbeidserfaring: Dette avsnittet skal inkludere tidligere stillinger, arbeidsgiver, stillingstittel, arbeidsperioder og korte beskrivelser av arbeidsoppgaver og prestasjoner. For eksempel, om man har jobbet i Ukrainas voksende landbrukssektor, kan man inkludere spesifikke prosjekter eller kampanjer man har jobbet med.
 • Faglige ferdigheter: Her listes spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben man søker. Dette kan være alt fra språkferdigheter til tekniske ferdigheter.
 • Referanser: Noen ukrainske CV-er inkluderer en referansedel, men det er ikke alltid nødvendig. Hvis man velger å inkludere referanser, bør man sørge for at personene man lister opp er informert og er i stand til å gi en positiv anbefaling.
Merk: Det er viktig å tilpasse CV-en til den spesifikke jobben man søker, og vise hvordan ens erfaring og ferdigheter passer med jobbkravene.

Slik lager du en effektiv overskrift på CV-en din på Ukrainsk

Ukrainsk sprak


Overskriften på en ukrainsk språklig CV er utrolig viktig, da den skal være lett synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. Det er her en potensiell arbeidsgiver først vil skanne for å se om kandidaten oppfyller deres umiddelbare krav.

Å lage en overskrift på en CV følger en ganske enkel struktur. Først skriver du ditt etternavn, deretter ditt fornavn. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar introduksjon til hvem du er.

Deretter skriver du ned ditt yrke og disiplin. Dette gir en rask oversikt over hva slags kompetanse og erfaring du har, og hjelper arbeidsgiveren å forstå om du kan være en passende kandidat for jobben.

Etter dette følger postadressen din. Dette er viktig fordi det gir arbeidsgiveren en ide om hvor du bor og om det vil være praktisk for deg å pendle til jobben.

Deretter legger du til ditt telefonnummer. Dette gir arbeidsgiveren en direkte måte å kontate deg på hvis de ønsker å invitere deg til et intervju.

Til slutt, inkluderer du din e-postadresse. Dette er en annen viktig kontaktinformasjon som gjør det enkelt for en potensiell arbeidsgiver å sende deg ytterligere informasjon eller dokumenter.

Så for å oppsummere, en effektiv overskrift på en ukrainsk CV skal inneholde ditt etternavn, fornavn, yrke og disiplin, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, alle klart og tydelig presentert for å tiltrekke seg oppmerksomheten til en potensiell arbeidsgiver.

Петров Володимир

Менеджер Проекту в ІТ

вулиця Шевченка, 45, Київ, Україна, 01032

Телефон: +380501234567

E-mail: petrov.v@gmail.com


Betydningen av bilde i din ukrainske CV: En nøkkelfaktor du ikke må overse

På det ukrainske arbeidsmarkedet er det ikke obligatorisk å legge ved et bilde i CV-en. Likevel, hvis stillingen du søker på krever et bilde, er det noen retningslinjer du bør følge.

Bildet skal være profesjonelt og nøytralt, ikke et bilde fra en sosial sammenheng eller ferie. Bildet skal være i farger og av god kvalitet. Pass på at du er den eneste personen i bildet, kle deg pent og prøv å ha en nøytral bakgrunn. Størrelsen på bildet skal ikke være for stort, et passfoto størrelse er vanligvis passende.

Husk at formålet med bildet er å gi en profesjonell representasjon av deg selv, ikke å vise din personlige stil. Derfor, hold smykker og sminke til et minimum. Hvis du bruker briller til daglig, skal du ha dem på på bildet.

Hvis stillingen du søker på ikke krever et bilde, er det vanligvis ikke nødvendig å inkludere det. I noen tilfeller kan et bilde til og med være uønsket, da det kan føre til diskriminering basert på utseende. Det er viktig å huske at dine ferdigheter og erfaringer er det som teller mest.

Betydningen av erfaring i en CV for det ukrainske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for en CV til det Ukrainske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i et ukrainsk CV er en kritisk komponent som gir potensielle arbeidsgivere en forståelse av din tidligere arbeidshistorie og ferdigheter. Det hjelper dem å vurdere om du vil være en verdifull tillegg til deres organisasjon. I denne delen skal du nøye dokumentere alle relevante roller du har hatt, sammen med de tilhørende ansvarsområdene og oppnåelsene.

 • Følg en kronologisk rekkefølge: Start med den nyeste jobben og arbeid deg bakover. Dette vil hjelpe arbeidsgivere å se din mest relevante erfaring først.
 • Tydeliggjør arbeidsperioden: For hver jobb du lister opp, inkluder start- og sluttdatoene. Dette gir arbeidsgivere en indikasjon på din stabilitet og engasjement.
 • Stillingsbeskrivelse: For hver jobb, gi en kortfattet, men informativ oversikt over dine oppgaver og ansvarsområdene. Dette vil gi arbeidsgivere en ide om hva du har oppnådd før.
 • Inkluder stillingstittel: Dette er avgjørende for å vise hvilket ansvar du har hatt i dine tidligere stillinger. Det gir også arbeidsgivere en ide om din potensielle rolle i deres organisasjon.
 • Bruk punktlister: Dette gjør det lettere for arbeidsgivere å raskt skanne gjennom dine tidligere jobber og forstå hva du bringer til bordet.
 • Bruk av stikkord: Dette vil hjelpe CVen din til å skille seg ut, spesielt hvis arbeidsgiveren bruker et automatisert søkesystem. Bruk relevante stikkord som er relatert til jobben du søker.
 • Spesifiser oppnåelser: I stedet for å bare liste opp oppgavene dine, prøv å fremheve dine prestasjoner i hver rolle. Dette kan være i form av salgstall, kundetilfredshet eller andre kvantifiserbare resultater.

Позиція: Старший менеджер з продажу

Роботодавець: ТОВ "УкрПродаж"

Період: Січень 2016 - Травень 2020


Обов'язки та досягнення:

 • Керування командою з 15 продавців.
 • Планування та організація продажів.
 • Підвищення загального обсягу продажів на 20%.
 • Розробка стратегії продажу продуктів.
 • Проведення навчань для нових співробітників.

Ukrainsk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på ukrainsk

Å lage en CV kan være utfordrende, spesielt når du ikke har tidligere erfaring. Men det er ikke umulig. Nedenfor finner du noen enkle, brukervennlige tips for å lage en overbevisende CV på ukrainsk, selv uten tidligere jobberfaring.

Personlig informasjon:

 • Begynn med å inkludere din personlige informasjon som navn, fødselsdato, kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Karriere Mål:

 • Uten tidligere erfaring, kan du begynne med å skrive om dine karrieremål. Dette vil gi arbeidsgiveren en ide om hva du forventer av jobben og din fremtidige karriere.

Utdanning:

 • Inkluder detaljer om din utdanning, inkludert navnet på skolen eller universitetet du gikk på, graden du oppnådde, og noen spesielle kurs eller prosjekter du fullførte.

Faglige ferdigheter:

 • Selv om du ikke har jobberfaring, kan du ha ferdigheter som er relevante for jobben. Disse kan være tekniske ferdigheter som datakunnskaper, språkferdigheter, eller personlige ferdigheter som problemløsning, teamarbeid, eller tidsstyring.

Frivillig arbeid og Praksisplasser:

 • Hvis du har gjort frivillig arbeid eller praksisplasser, inkluder disse i CV-en din. Selv om de ikke er betalte jobber, viser de fortsatt din arbeidsetikk og ferdigheter.

Ekstracurricular aktiviteter:

 • Hvis du deltok i noen ekstra fritidsaktiviteter mens du studerte, som klubbmedlemskap, studentorganisasjoner, idrettslag, etc., bør du også inkludere disse i CV-en din.

Referanser:

 • Hvis du har noen lærere, veiledere, eller andre profesjonelle kontakter som kan gi en referanse for deg, inkluder dem i CV-en din.

Skriv på et klart og konsist språk:

 • Bruk et klart og konsist språk for å gjøre CV-en din enkel å lese. Unngå å bruke for komplisert språk eller jargon.

Korrekturles:

 • Sørg for å korrekturlese CV-en din flere ganger for å unngå eventuelle stave- eller grammatikkfeil.

Tilpass CV-en:

 • Tilpass CV-en din for hver jobbsøknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå jobbkravene og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer med dem.

Hold det kort og søtt:

 • En CV bør være kort og konsis. Prøv å holde det til en side hvis mulig.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på ukrainsk


Utdanningsdelen i en ukrainsk CV er avgjørende fordi den gir potensielle arbeidsgivere en forståelse av søkerens faglige bakgrunn og kompetanse. Det er her en kandidat kan vise frem sin formelle utdanning, relevante kurs, sertifiseringer og andre akademiske prestasjoner som kan være relevante for stillingen de søker på.

I tillegg gir dette avsnittet arbeidsgiveren muligheten til å vurdere om kandidaten har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utføre jobben effektivt. For mange arbeidsgivere kan utdanningsinformasjonen være avgjørende for å avgjøre om en kandidat går videre i ansettelsesprosessen eller ikke. Derfor er det viktig at utdanningsdelen er nøyaktig, oppdatert og godt presentert på den ukrainske CVen.

Hvordan Prioritere Utdanning på Din Ukrainske CV

I en ukrainsk CV kan utdanning enten være det første elementet etter personlige detaljer eller det kan plasseres etter arbeidserfaring, avhengig av kandidatens individuelle profil og jobbsøknadens natur. Generelt, hvis søkeren er en nyutdannet student eller hvis utdanningen deres er spesielt relevant for jobben de søker på, bør utdanningsdelen komme først. For eksempel, hvis du søker på en stilling som krever en spesifikk grad eller avansert kunnskap i et bestemt område, vil det være hensiktsmessig å fremheve din utdanning først.

Men hvis en kandidat har betydelig arbeidserfaring som er mer relevant for stillingen de søker på, kan det være mer fordelaktig å plassere denne informasjonen før utdanningsdelen. For eksempel, hvis du søker på en lederstilling og har mange års erfaring i ledende roller, vil det være mer effektivt å fremheve denne erfaringen før din utdanning.

Et unntak til denne regelen kan være når du søker på en akademisk eller forskningsorientert stilling. Selv om du kanskje har betydelig arbeidserfaring, vil akademiske kvalifikasjoner og forskningserfaring ofte være det mest relevante for disse rollene, så det kan være lurt å plassere utdanningen først i disse tilfellene.

Освіта:

2007-2011 рр. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет прикладної математики та інформатики, спеціальність "Системний аналіз".


Курси та тренінги:

 • 2013 р. - Курс "Основи програмування на Java", IT School, Київ.
 • 2015 р. - Сертифікат "Професійний менеджер проекту", PMI, Київ.

Мови:

 • Українська - рідна,
 • Англійська - вільно,
 • Російська - вільно.

Betydningen av Ferdigheter for en Ukrainsk CV


Ukrainsk sprak


Å ha sterke ferdigheter på en ukrainsk CV er svært viktig. Dette er fordi rekrutterere i Ukraina, som i mange andre land, ser etter kandidater som kan demonstrere at de har de nødvendige ferdighetene til å utføre jobben effektivt. Dette inkluderer både tekniske ferdigheter som er relevante for stillingen, og myke ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og evnen til å jobbe i team. Ved å vise at du har disse ferdighetene på din CV, kan du øke sjansene dine for å bli vurdert for stillingen.

Rekrutterere på det ukrainske arbeidsmarkedet ser også etter bevis på at du er i stand til å lære og tilpasse deg. Dette skyldes at arbeidsmarkedet i Ukraina er i kontinuerlig endring, og det er viktig for ansatte å være fleksible og i stand til å tilegne seg nye ferdigheter når det er nødvendig. Derfor er det en god idé å inkludere eksempler på tidligere erfaringer der du har lært nye ferdigheter eller tilpasset deg nye situasjoner på din CV.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på ukrainsk.

Personlige ferdigheter:

 • Evne til å jobbe i team - Здатність працювати в команді
 • Punktlig og pålitelig - Пунктуальний та надійний
 • Sterke kommunikasjonsevner - Сильні комунікативні навички
 • Selvstendig - Самостійний
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig - Гнучкий та здатний адаптуватися
 • God problemløsningsevne - Добре вміння розв'язувати проблеми
 • God til å organisere og planlegge - Добре вміння організовувати та планувати
 • Kreativ og innovativ - Креативний та інноваційний
 • Utmerket tidsstyring - Відмінне управління часом
 • Utmerket i multitaske - Відмінне виконання кількох завдань одночасно

Faglige ferdigheter:

 • Kompetanse i Microsoft Office - Компетентність у Microsoft Office
 • Erfaring med prosjektledelse - Досвід управління проектами
 • Erfaring med databehandling - Досвід обробки даних
 • Sterke analytiske ferdigheter - Сильні аналітичні навички
 • Erfaring med salg og markedsføring - Досвід у сфері продажу та маркетингу
 • Kompetanse i kundeservice - Компетентність у сфері обслуговування клієнтів
 • Teknisk kyndig - Технічно обізнаний
 • Erfaring med finansforvaltning - Досвід управління фінансами
 • Kompetanse i forretningsutvikling - Компетентність у розвитку бізнесу
 • Kompetanse i flere språk - Знання кількох мов

Ulike Avsnitt Du Kan Inkludere i Din Ukrainske CV


Tilleggsoverskrifter i en ukrainsk CV kan inkludere "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser" og "IT-verktøy". Det er viktig å legge til flere kategorier for å gi en mer helhetlig representasjon av deg selv som kandidat. Disse kategoriene gir potensielle arbeidsgivere et bedre innblikk i din personlighet, ferdigheter, og kvalifikasjoner utover det som er oppført i din utdanning og arbeidserfaring.

"Sertifikater" og "IT-verktøy" er to viktige kategorier å inkludere.

"Sertifikater" gjør det mulig for arbeidsgivere å se hvilke formelle kvalifikasjoner du har oppnådd utenfor din akademiske utdanning. Dette kan inkludere alt fra bransjespesifikke kvalifikasjoner til bredere ferdigheter som førstehjelpstrening eller ledelseskurs. Dette gir arbeidsgivere en ide om dine ekstra ferdigheter og interesser, og kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater.

"IT-verktøy" delen gir deg muligheten til å fremheve dine tekniske ferdigheter. I dagens digitaliserte verden, er IT kunnskap svært ettertraktet i mange yrker. Å vise at du er komfortabel med å bruke et bredt spekter av programvare og applikasjoner kan være en stor fordel. Denne delen kan inkludere alt fra grunnleggende kontorprogramvare, til mer spesialiserte verktøy relevant for din bransje.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Ukrainsk


Her er noen praktiske tips for å forbedre din ukrainske CV og gjøre den mer relevant for det ukrainske arbeidsmarkedet:

 1. Skriv på ukrainsk: Selv om mange ukrainere er flerspråklige, vil en CV på ukrainsk være mer respektert og forstått. Pass på å bruke korrekt grammatikk og staving.
 2. Personlig informasjon: I Ukraina er det vanlig å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstatus og noen ganger et bilde på CVen. Pass på at bildet er profesjonelt og passende.
 3. Bruk et europeisk CV-format: Det europeiske CV-formatet (Europass) er mye brukt i Ukraina. Det hjelper arbeidsgivere å se din utdanning, ferdigheter og erfaring på en klar og konsis måte.
 4. Inkluder språkkunnskaper: Ukraina er et flerspråklig land, så det er viktig å inkludere alle språk du snakker flytende, samt ditt nivå av engelsk.
 5. Detaljer om arbeidserfaring: I stedet for bare å liste opp tidligere jobber, gi en kort beskrivelse av hver rolle, ansvaret du hadde, og eventuelle prestasjoner eller ferdigheter du oppnådde.
 6. Fokuser på relevante ferdigheter: Hvis du søker på en spesifikk stilling, sørg for å fremheve ferdigheter og erfaringer som er relevante for stillingen.
 7. Inkluder referanser: Det er vanlig i Ukraina å inkludere referanser fra tidligere arbeidsgivere. Hvis dette ikke er mulig, kan du i det minste inkludere en setning som sier "referanser tilgjengelig på forespørsel".
 8. Tilpass CVen: Til slutt, pass på å tilpasse din CV for hver jobbsøknad. Dette viser potensielle arbeidsgivere at du er seriøs om deres spesifikke stilling og selskap.

Nøkkelelementer for å Skrive en CV på Ukrainsk


Ukrainsk sprak


Å skrive en CV på ukrainsk kan være litt forskjellig fra å skrive en på engelsk eller andre språk. Det er viktig å forstå hva arbeidsgivere i Ukraina leter etter og hvilke forventninger de har. Følgende tips vil hjelpe deg med å lage en sterk CV som vil fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere.

 1. Personlig informasjon: Start med kontaktdetaljene dine. I Ukraina er det vanlig å inkludere fullt navn, fødselsdato, kontaktnummer, e-postadresse og bostedsadresse. Det er også akseptabelt å inkludere et profesjonelt bilde.
 2. Språk: Skriv CV-en på ukrainsk med mindre stillingen krever et annet språk. Hvis du søker på en internasjonal jobb, kan du også inkludere en engelsk versjon av CV-en.
 3. Utdanning og erfaring: Begynn med den siste utdannelsen eller jobberfaringen din og jobb deg bakover. Inkluder detaljer som datoer, jobbtitler, bedriftens navn, og en kort beskrivelse av dine arbeidsoppgaver og prestasjoner.
 4. Ferdigheter: Legg til en del om ferdighetene dine. Dette kan inkludere tekniske ferdigheter, språkferdigheter, og andre relevante ferdigheter for jobben du søker på.
 5. Referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en ukrainsk CV. Sørg for å ha tillatelse fra personene du lister opp som referanser.
 6. Formatering: Hold CV-en ren, profesjonell og lett å lese. Bruk punkter for å organisere informasjon og hold teksten kort og konsis.
 7. Korrekturles: Sørg for at det ikke er noen stave- eller grammatikkfeil. Dette kan gi et uheldig inntrykk av deg som kandidat. Det kan være lurt å få noen til å lese gjennom CV-en for å sjekke for feil.
Husk, en god CV kan være avgjørende for om du blir kalt inn til intervju eller ikke. Bruk disse tipsene for å lage en sterk ukrainsk CV.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Ukrainsk til din CV


Å legge ved et følgebrev med det ukrainske CVet ditt når du søker på en jobb i Ukraina er viktig av flere grunner. For det første, gir det deg muligheten til å presentere deg selv på en mer personlig måte og forklare dine ferdigheter og erfaringer på en mer detaljert måte enn det CVet tillater. Videre gir det deg en anledning til å forklare hvorfor du er interessert i den spesifikke stillingen og hvordan dine kvalifikasjoner og erfaringer gjør deg til det beste valget. I tillegg kan et godt skrevet følgebrev vise din motivasjon og engasjement, samtidig som det kan gi arbeidsgiveren et innblikk i dine skriftlige kommunikasjonsevner. Til slutt, i Ukraina kan det å sende et følgebrev sammen med CVet ditt vise profesjonalitet og respekt for den tradisjonelle jobbsøknadsprosessen.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Ukrainsk

Hvordan skal jeg strukturere CV-en min på ukrainsk?

Generelt sett bør du strukturere CV-en din på ukrainsk på samme måte som du ville gjort det på engelsk, med personlige detaljer øverst, etterfulgt av en personlig profil, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og referanser. Men husk å inkludere informasjon om din språkkompetanse, spesielt hvis du snakker ukrainsk. I Ukraina er det også vanlig å inkludere et fotografi i CV-en.

Hva skal jeg unngå å inkludere i en ukrainsk CV?

I Ukraina er det vanlig å inkludere personlige detaljer som alder, sivilstatus og nasjonalitet i CV-en. Men det er viktig å unngå å inkludere for mye personlig informasjon, som religiøs tro eller politisk tilhørighet. Du bør også unngå å inkludere informasjon som ikke er relevant for stillingen du søker på.

Hvordan skal jeg skrive en jobbsøknad på ukrainsk?

En jobbsøknad på ukrainsk bør være kort og presis, og den bør tydelig forklare hvorfor du er kvalifisert for stillingen. Det er viktig å bruke en formell tone og å være høflig. I Ukraina er det vanlig å adressere mottakeren med deres fulle navn og tittel i stedet for å bruke en generisk hilsen som "Kjære Sir/Madam". Du bør også bruke korrekt grammatikk og stavekontroll for å sikre at søknaden virker profesjonell.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement