Veiledning til å skrive en effektiv Gresk CV

Å navigere i det greske arbeidsmarkedet krever en solid CV som reflekterer kulturelle og profesjonelle normer i Hellas. Forskjellen ligger i detaljene, som inkluderer å ha en forståelse for hva greske arbeidsgivere verdsetter, samt å tilpasse språk og presentasjon til gresk stil og preferanser. Hvordan kan man da skrive en effektiv CV tilpasset det greske arbeidsmarkedet? Hva er noen nøkkelkomponenter greske arbeidsgivere ser etter? Hvordan kan man balansere universelle CV-prinsipper med kulturelle aspekter unike for Hellas?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV på Gresk: Et Eksempel

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Διεύθυνση: Ακρόπολη 123, Αθήνα, 10558
Τηλέφωνο: (30) 210-1234567
Email: ipapadopoulos@gmail.com

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Διευθυντής Εξαγωγών, ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα, 2015-Σήμερα
 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξαγωγών σε πάνω από 20 χώρες
 • Επίβλεψη της επιτυχούς διείσδυσης στην αγορά της Κίνας
 • Ανώτερος Σύμβουλος, ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα, 2010-2015
 • Επίβλεψη ομάδας 10 ανθρώπων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών πωλήσεων

Εκπαίδευση

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008-2010
 • Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004-2008

Δεξιότητες

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας
 • Προχωρημένες γνώσεις MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Εμπειρία στη χρήση CRM λογισμικού

Προσωπικά Ενδιαφέροντα

 • Ταξίδια, Ποδόσφαιρο, Ανάγνωση

I det følgende vil vi ta for oss hvordan du kan skrive en perfekt CV på gresk, spesielt tilpasset det greske arbeidsmarkedet. En CV er ditt første møte med en potensiell arbeidsgiver, og det er derfor essensielt at den er godt skrevet og presenterer deg på best mulig måte. Å skrive en CV på gresk når du søker jobb i Hellas, er ikke bare et spørsmål om språk. Det handler også om å forstå og tilpasse seg de spesielle kulturelle og profesjonelle normene i det greske arbeidsmarkedet. Dette kan øke sjansene dine for å få jobben du ønsker. Vi vil derfor i det følgende gi deg en detaljert veiledning på hvordan du skriver en effektiv gresk CV.

Gresk sprak


Nyttige Greske Setninger for å Skrive en Effektiv CV


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på gresk, med oversettelser til gresk. Dette kan være en nyttig ressurs hvis du skal søke på jobb i et gresktalende land, eller hvis du bare ønsker å utvide ordforrådet ditt og forståelse av arbeidsmarkedet på gresk.

 • CV-struktur (Δομή βιογραφικού)
 • CV-formatering (Μορφοποίηση βιογραφικού)
 • Utdanning (Εκπαίδευση)
 • Ferdigheter (Δεξιότητες)
 • Praksisplass (Πρακτική άσκηση)
 • Arbeidserfaring (Εργασιακή εμπειρία)
 • Ansettelsesdato (Ημερομηνία πρόσληψης)
 • Referanser (Αναφορές)
 • Personlig informasjon (Προσωπικές πληροφορίες)
 • Språkferdigheter (Γλωσσικές δεξιότητες)
 • Karrieremål (Στόχοι καριέρας)
 • Sertifiseringer og kurs (Πιστοποιήσεις και μαθήματα)
Ved å kjenne til disse termene og hvordan de brukes i en CV-kontekst, vil det være lettere for deg å lage et profesjonelt og effektivt CV på gresk.

Nyttig Grammatikk for å Skrive en CV på Gresk


Når du skriver en CV på gresk, er det viktig å følge grammatikalske regler og struktur for å sikre at informasjonen din blir forstått korrekt. Gresk grammatikk inkluderer bøyninger for kjønn, tall og kasus for både substantiver og adjektiver. For eksempel bøyes ordet for "jobb" (δουλειά) i entall og flertall, og det samme gjelder for adjektiver som beskriver jobben. Når du beskriver tidligere jobber, bør du bruke fortid, mens du bør bruke nåtid når du snakker om din nåværende stilling.

Personen som skal brukes når du skriver en CV på gresk, er vanligvis tredje person entall. Dette er fordi du snakker om deg selv i en formell kontekst. For eksempel, i stedet for å si "Εγώ εργάστηκα" (Jeg jobbet), vil du si "Εργάστηκε" (Han/Hun jobbet). Dette kan føles litt uvant, spesielt for de som er vant til å skrive CV-er på engelsk, hvor førsteperson er normen. Men det er viktig å huske at dette er en formell skrivestil på gresk, og at det kan være annerledes enn det du er vant til.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Gresk


Ένα καλά δομημένο βιογραφικό σημείωμα είναι κρίσιμο για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αγορά εργασίας. Η δομή και η οργάνωση του βιογραφικού σας μπορεί να προσφέρει το πλεονέκτημα που χρειάζεστε για να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό. Ένα καλά δομημένο βιογραφικό σημείωμα δεν μεταφέρει απλώς τις προσόντα και τις ικανότητες του υποψηφίου, αλλά δείχνει επίσης την επαγγελματικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Με το σωστό επίπεδο οργάνωσης και προσεκτικής προετοιμασίας, το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη των καριεριστικών σας στόχων.

I tillegg til vår greske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke ut.

Hvordan formatering kan løfte din greske CV til nye høyder

Stilistisk innstilling for en CV på Gresk kan variere noe, men det er visse prinsipper og retningslinjer man bør følge for å sikre at den er klar, profesjonell og lett å lese.

 • Skrifter: Bruk enkel, klar font som Arial eller Times New Roman. Disse er klassiske skrifttyper som er enkle å lese og ser profesjonelle ut. Unngå kreative skrifter som kan være vanskelige å lese eller kan virke uprofesjonelle.
 • Format: CV'en bør være enkel og oversiktlig. Bruk et format som er standard i det greske arbeidsmarkedet, som er kronologisk rekkefølge med den nyeste jobben først.
 • Marger: Hold margene konsekvente og rene. En marge på 2,5 cm rundt hele dokumentet er vanligvis akseptabelt. Dette gir CV'en et ryddig utseende og gjør det enklere for arbeidsgiveren å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve viktige detaljer og gjøre CV'en mer lesbar. Dette kan inkludere arbeidserfaring, utdanning og ferdigheter.
 • Skilletegn: Bruk komma eller punktum for å skille mellom ulike elementer i en liste. Dette gjør CV'en klar og lett å følge.

Strukturer din greske CV som en proff: Her er hvordan!

Gresk sprak


En gresk CV bør være tydelig strukturert og inneholde visse hoveddeler for å være effektiv. Her er hoveddelene av en gresk CV:

 • Personlig informasjon: Dette er den første delen av CV-en, og inkluderer ditt fulle navn, fødselsdato, nasjonalitet, sivilstatus og kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer og e-postadresse. I noen tilfeller kan du også inkludere et profesjonelt bilde.
 • Profesjonell profil: Skriv en kort sammendrag av dine ferdigheter, erfaringer og karrieremål. Dette bør tilpasses stillingen du søker på. For eksempel, hvis du søker på en stilling som ingeniør, fokuser på tekniske ferdigheter og tidligere erfaring innen ingeniørfaget.
 • Utdanning: Liste opp din utdanning i kronologisk rekkefølge, med den mest nylige først. Inkluder navnet på institusjonene, gradene du har oppnådd, og datoene du gikk der. Hvis du har studert i Hellas, kan det være en god idé å inkludere noen få detaljer om dine studier, da det greske utdanningssystemet kan være litt annerledes enn i andre land.
 • Arbeidserfaring: Angi dine tidligere stillinger i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste først. For hver jobb, inkluder jobbtittel, firma, sted, start- og sluttdatoer, og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og prestasjoner.
 • Ferdigheter: Liste opp dine ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. Hvis du søker på en jobb i en internasjonal organisasjon i Hellas, inkluder ferdigheter som språkkunnskaper og interkulturell kommunikasjon.
 • Anbefalinger: Hvis du har tidligere sjefer, kolleger eller professorer som kan gi deg en positiv anbefaling, inkluder dette i CV-en din. Dette er spesielt viktig i Hellas, hvor personlige relasjoner ofte spiller en stor rolle i jobbsøkingsprosessen.

Slik fanger du oppmerksomheten med overskriften på din greske CV

Gresk sprak


Overskriften på en gresk språklig CV er viktig fordi den skal være lett synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en overskrift, følger man disse instruksjonene:

Først skrives etternavn og fornavn, for å gi umiddelbar identifikasjon av søkeren. Dernest inkluderer man yrket og disiplinen, som gir en rask forståelse av søkerens faglige bakgrunn og kompetanse. Deretter skal postadressen inkluderes, som gir en indikasjon på søkerens geografiske plassering eller bosted. Telefonnummeret skal også være med, slik at potensielle arbeidsgivere har mulighet til å ringe for ytterligere dialog eller for å avtale et intervju. Til slutt legger man ved epostadressen, som gir en alternativ kommunikasjonskanal som er rask og effektiv. Ved å følge disse instruksjonene vil overskriften på en gresk språklig CV inneholde all nødvendig kontaktinformasjon på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte.

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μηχανικός Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών

Οδός Ευριπίδου 10, 10432, Αθήνα

Τηλ: 2101234567

Email: ioannis.papadopoulos@gmail.com


Håndtering av bildebruk i CV for det greske arbeidsmarkedet

I det greske jobbmarkedet er det ikke obligatorisk å ha et bilde på CV-en din. Det er imidlertid alltid lurt å tilpasse CV-en din til den spesifikke stillingen du søker på. Hvis du velger å inkludere et bilde, bør det være et profesjonelt portrettbilde som er tatt mot en nøytral bakgrunn. Bildet bør være i god kvalitet, men ikke for stort - omtrent samme størrelse som et passbilde er passende.

Husk at bildet ikke skal være hovedfokus i CV-en din, men heller et komplement til informasjonen du gir. Framtoningen på bildet bør være profesjonell og passende for stillingen du søker på. Unngå for mye sminke eller smykker, og sørg for at klærne er rene og ryddige.

Hvis du velger å ikke inkludere et bilde, er det helt akseptabelt. I noen tilfeller kan det til og med være fordelaktig, da det kan bidra til å unngå potensielle fordommer hos arbeidsgiveren. Det viktigste er at CV-en din er godt strukturert, tydelig og relevant for stillingen du søker på.

Betydningen av erfaring i en CV for det greske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for CV for det Greske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av et gresk CV er avgjørende for å vise potensielle arbeidsgivere dine tidligere roller, ansvar og prestasjoner. Dette er din mulighet til å vise hvordan du har brukt dine ferdigheter og kunnskaper i praksis, og hvordan disse kan overføres til den stillingen du søker på.

 • Begynn med å liste opp dine arbeidserfaringer i kronologisk rekkefølge, med din nyeste jobb først. Dette gir arbeidsgivere en klar oversikt over din karriereutvikling og fremhever din mest relevante erfaring.
 • Under hver jobb du lister opp, inkluder arbeidsperioden. Dette gir arbeidsgivere en ide om hvor lenge du har holdt hver stilling, og kan hjelpe dem med å vurdere din stabilitet og lojalitet.
 • Inkluder stillingstittelen for hver jobb du har hatt. Dette gir en umiddelbar indikasjon på ditt ansvarsområde og nivået på din rolle.
 • Bruk punktlister for å beskrive dine ansvar og prestasjoner i hver jobb. Dette gjør din CV lettere å lese og lar arbeidsgivere raskt identifisere dine mest relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Når du skriver stillingsbeskrivelsene, vær spesifikk. Inkluder relevante detaljer om de prosjekter du har jobbet med, de ferdighetene du har brukt, og de resultatene du har oppnådd.
 • Husk å bruke stikkord som er relevante for stillingen du søker på. Dette kan være tekniske termer, bransjejargon, eller spesifikke ferdigheter eller sertifiseringer. Disse ordene kan hjelpe CV-en din til å bli lagt merke til av rekrutteringssystemer og potensielle arbeidsgivere.

Θέση: Διευθυντής Επικοινωνίας

Εργοδότης: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ημερομηνίες: Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2020


 • Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας
 • Διαχείριση κρίσεων και διαχείριση θεμάτων δημοσίων σχέσεων
 • Εποπτεία της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Συνεργασία με διάφορα τμήματα για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Διαχείριση ομάδας 10 ατόμων

Gresk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på gresk

Å skrive en CV kan virke utfordrende, spesielt hvis du gjør det på gresk og ikke har tidligere erfaring. Men bekymre deg ikke, vi har satt sammen noen enkle, praktiske tips for å hjelpe deg. Følg disse rådene for å fylle ut din greske CV på en effektiv og profesjonell måte.

Personlige detaljer:

 • Fyll ut alle nødvendige personlige detaljer som navn, adresse, kontaktinformasjon, og nasjonalitet.

Målsetting:

 • Skriv en klar og konsis målsetning. Vis at du er motivert og villig til å lære, selv om du ikke har tidligere erfaring.

Utdannelse:

 • Inkluder all relevant utdanning, enten det er en videregående skole, universitet, eller noen kurs du har tatt.
 • Legg vekt på ferdigheter og kunnskap du har fått gjennom utdanningen din som kan være relevant for jobben du søker.

Språkkunnskaper:

 • Om du kan snakke gresk, enten det er grunnleggende eller flytende, inkluder dette i CV-en din.
 • Ikke glem å nevne andre språk du kan snakke.

Frivillig arbeid:

 • Hvis du har gjort noen frivillige arbeider, inkluder disse i CV-en. Dette kan vise din vilje til å bidra og arbeide, selv uten lønn.

Fritidsinteresser:

 • Del dine interesser og hobbyer. Dette kan gi arbeidsgiveren et bedre bilde av hvem du er som person.

Referanser:

 • Selv om du ikke har jobberfaring, kan du fremdeles inkludere referanser fra lærere, professorer, eller andre som kan snakke til din karakter og arbeidsetikk.

Tilpass CV-en:

 • Tilpass CV-en din for hver jobb du søker på. Fokusér på ferdigheter og erfaringer som er mest relevant for den spesifikke jobben.

Profesjonell utforming:

 • Sørg for at CV-en din ser profesjonell ut. Bruk en enkel og klar skrifttype, og unngå for mange farger eller distraherende elementer.

Korrekturlesning:

 • Til slutt, sørg for å korrekturlese CV-en din for å unngå noen skrivefeil. Det kan være lurt å få en annen person til å se over den.

Betydningen av utdanning i en gresk CV


Utdanningsdelen i en gresk CV er ekstremt viktig ettersom den gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over kandidatens akademiske kvalifikasjoner. Det viser ikke bare nivået på deres formelle utdanning, men det kan også gi innsikt i deres dedikasjon, disiplin og evne til å fullføre utfordrende oppgaver. I tillegg kan det indikere spesialiserte ferdigheter eller kunnskap som kan være relevant for stillingen de søker på.

I det greske arbeidsmarkedet, hvor konkurranse om jobber ofte er høy, kan utdanningsbakgrunn være en avgjørende faktor for arbeidsgivere når de vurderer potensielle kandidater. Derfor er det viktig at alle relevante detaljer om utdanning, inkludert institusjon, grad, felt av studier og prestasjoner, er tydelig og nøyaktig presentert i CV-en.

Riktig Rekkefølge for Utdanning på en Gresk CV

I en gresk CV er det vanlig å vise utdanning før arbeidserfaring. Dette er fordi utdanning er sett på som et fundament for den faglige kompetansen til en person, og dermed anses det som viktig informasjon for rekrutterere å vurdere først. For eksempel, hvis en person har en mastergrad i økonomi fra et velkjent universitet i Hellas, vil dette være viktig informasjon for en rekrutterer å vite tidlig i CV-en, spesielt for stillinger innen økonomi og finans.

En annen grunn til at utdanning vises først i en gresk CV er at det er tradisjonell struktur og forventet av de fleste greske arbeidsgivere. Å vise utdanning først kan også hjelpe nyutdannede eller de med mindre arbeidserfaring til å fremheve sine akademiske prestasjoner og kvalifikasjoner.

Det kan imidlertid være tilfeller der denne regelen ikke gjelder. For eksempel, hvis en person har betydelig arbeidserfaring, men en mindre relevant utdanningsbakgrunn, kan det være mer passende å vise arbeidserfaring først. For eksempel, hvis en person har jobbet i hotellbransjen i mange år, men har en utdanningsbakgrunn i biologi, vil arbeidserfaringen være mer relevant og bør presenteres først.

Εκπαίδευση

 • 2015 - 2019: Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη διάρκεια των σπουδών μου, ειδικεύτηκα στην Ανάπτυξη Λογισμικού και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ συμμετείχα επίσης σε πολλά ερευνητικά πρότζεκτ.
 • 2019 - 2020: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επικεντρώθηκα στην Επεξεργασία Δεδομένων και την Ανάλυση Δεδομένων, αποκτώντας έτσι μια ισχυρή βάση στα αναγκαία εργαλεία και τεχνικές.

Betydningen av Ferdigheter for en Gresk CV


Gresk sprak


Ferdigheter er en viktig del av en gresk CV fordi det gir rekrutterere en sjanse til å se hva du kan tilby og hvordan du kan bidra til selskapet. Ferdigheter kan være alt fra språkkunnskaper, tekniske ferdigheter, lederegenskaper, til organisatoriske evner. Spesielt i det greske arbeidsmarkedet, hvor konkurransen er høy, er det viktig å utmerke seg ved å vise en bred spekter av ferdigheter. Ditt sett av ferdigheter kan også være avgjørende for om du blir kalt inn til et intervju, siden mange rekrutterere bruker dette som et første filter når de vurderer kandidater.

På det greske arbeidsmarkedet ser rekrutterere spesielt etter kandidater som er fleksible, tilpasningsdyktige og har et sterkt ønske om å lære og utvikle seg. Det er også en fordel å ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig, og å kunne jobbe godt i team. I tillegg til faglige kvalifikasjoner, er personlige egenskaper og myke ferdigheter også svært viktige. Rekrutterere ser etter kandidater som viser initiativ, er løsningsorienterte og har evnen til å tenke kritisk. Det er også viktig å kunne vise til tidligere erfaringer hvor disse ferdighetene har blitt brukt og utviklet.

I det følgende vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skal skrive en CV på gresk.

Personlige ferdigheter (Προσωπικές δεξιότητες):

 • Evne til å arbeide i team (Ικανότητα εργασίας σε ομάδα)
 • God kommunikasjonsferdigheter (Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες)
 • Tilpasningsdyktig (Προσαρμοστικός)
 • Selvstendig (Αυτόνομος)
 • Løsningsorientert (Επίλυση προβλημάτων)
 • Kreativ (Δημιουργικός)
 • Beslutningstaking (Λήψη αποφάσεων)
 • Organisasjonsevne (Ικανότητα οργάνωσης)
 • Tålmodig (Υπομονετικός)
 • Lederegenskaper (Ικανότητες ηγεσίας)

Faglige ferdigheter (Επαγγελματικές δεξιότητες):

 • IT-ferdigheter (Δεξιότητες Πληροφορικής)
 • Prosjektledelse (Διαχείριση έργου)
 • Salg og markedsføring (Πωλήσεις και Μάρκετινγκ)
 • Kundeservice (Εξυπηρέτηση πελατών)
 • Språkkunnskaper (Γνώσεις γλωσσών)
 • Økonomistyring (Διαχείριση οικονομικών)
 • Regnskap (Λογιστική)
 • HR-ferdigheter (Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Forhandlingsevner (Δεξιότητες διαπραγμάτευσης)
 • Teknisk kompetanse (Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη)

Ulike Avsnitt å inkludere i din Greske CV


Tilleggsoverskrifter i en gresk CV kan omfatte Språk, Hobbyer eller interesser, Sertifikater, Førerkort, Referanser og IT-verktøy. Det er viktig å inkludere flere kategorier i en CV for å gi en mer detaljert og helhetlig fremstilling av din personlige og profesjonelle profil. Disse kategoriene kan hjelpe potensielle arbeidsgivere til å få et bredere bilde av dine ferdigheter, interesser, og kvalifikasjoner.

"Språk" er en viktig kategori å inkludere, spesielt i et flerkulturelt og globalisert arbeidsmarked. Dette avsnittet kan vise din evne til å kommunisere effektivt på forskjellige språk, noe som kan være avgjørende i mange jobber. For eksempel, hvis du søker en stilling som krever regelmessig kommunikasjon med internasjonale kunder, vil din kompetanse i flere språk være en stor fordel.

"I.T. verktøy" er en annen verdifull kategori å inkludere i en moderne CV. I dagens teknologidrevne verden, er det nesten umulig å finne en jobb som ikke krever noen form for data- eller teknologikompetanse. Ved å liste opp de IT-verktøyene du er kjent med, viser du arbeidsgivere at du er komfortabel med å bruke teknologi i arbeidssammenheng, noe som kan gjøre deg mer attraktiv for potensielle arbeidsgivere.

Forbedringspunkter for å skrive en CV på Gresk


Forbedring av din CV kan være avgjørende for å lande jobben du ønsker i Hellas. Her er noen tips som kan hjelpe deg å tilpasse din CV til det greske arbeidsmarkedet:

 1. Inkluder et profesjonelt fotografi: Mange greske arbeidsgivere forventer å se et bilde på CVen din, så sørg for å inkludere et nylig, profesjonelt fotografi.
 2. Fokuser på relevante ferdigheter og erfaring: Greske arbeidsgivere verdsetter relevant erfaring og ferdigheter. Legg vekt på tidligere jobber eller prosjekter som er relevante for stillingen du søker på.
 3. Bruk av språket: Hvis du kan snakke gresk, sørg for å inkludere dette i din CV. Hvis ikke, bør du vurdere å få CVen oversatt til gresk for å vise respekt for lokal kultur og språk.
 4. Ikke glem å nevne ekstra ferdigheter: I tillegg til dine faglige kvalifikasjoner, er det lurt å nevne eventuelle ekstra ferdigheter du har, som datakunnskaper eller kjennskap til andre språk.
 5. Hold det kort og konsist: En gresk CV bør ikke være mer enn to sider lang. Hold informasjonen kort og relevant.
 6. Inkluder referanser: Det er vanlig i Hellas å inkludere referanser i CVen. Disse kan være tidligere arbeidsgivere eller personer som kan bekrefte dine ferdigheter og erfaringer.
 7. Personlig informasjon: Greske arbeidsgivere forventer at du inkluderer personlig informasjon som alder, sivilstatus og antall barn i din CV. Dette er ikke uvanlig i Hellas, selv om det kan være annerledes i andre kulturer.
 8. Tilpass CVen for hver jobb: Ikke send ut samme CV til alle jobber. Skreddersy hver CV for hver stilling du søker på. Dette viser at du virkelig er interessert i jobben og at du har gjort din forskning.

Nøkkelelementer i en Gresk CV: En trinnvis guide


Gresk sprak


Når du skriver en gresk CV, er det viktig å huske at det skal være en refleksjon av dine ferdigheter, erfaringer og personlige egenskaper. Det skal være en presentasjon som gir potensielle arbeidsgivere et klart og presist bilde av deg som en potensiell ansatt. Her er noen nøkkelpunkter å huske på:

 1. Personlige detaljer: Inkluder fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Også fødselsdato og sivilstatus kan være relevant.
 2. Profesjonell profil: Skrive en kort oversikt over dine ferdigheter, erfaringer og karrieremål. Dette skal være en kraftig salgstale som trekker leseren inn.
 3. Utdanning og kvalifikasjoner: Start med den siste eller nåværende utdanningen din og arbeid deg bakover. Inkluder navnet på institusjonen, datoene du var der, og kvalifikasjonene du fikk.
 4. Arbeidserfaring: Igjen, start med den siste eller nåværende jobben din og arbeid deg bakover. Inkluder jobbtittel, selskapsnavn, datoer og en kort oversikt over dine ansvarsområder og prestasjoner.
 5. Ferdigheter: List opp relevante ferdigheter. Dette kan være språk du snakker, programvare du kan bruke, eller spesifikke ferdigheter relatert til jobben du søker.
 6. Referanser: Det er vanlig å inkludere minst to referanser. Dette kan være tidligere arbeidsgivere, lærere eller profesjonelle kontakter.
 7. Språk: Hvis du snakker mer enn ett språk, skal dette definitivt være med i CVen. Husk å oppgi nivået på språkkunnskapene dine.
 8. Layout og design: Hold CVen ren, enkel og profesjonell. Bruk tydelige overskrifter og bullet points for å gjøre den lett å lese.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Gresk: En Del av Din CV


Å legge ved et følgebrev med din greske CV når du søker jobb i Hellas er svært viktig. Følgebrevet gir deg muligheten til å presentere deg selv på en mer personlig måte, og å utdype informasjonen som er oppgitt i CV-en. Det er også en sjanse til å vise din interesse og entusiasme for stillingen og selskapet du søker på. I tillegg gir det potensielle arbeidsgivere en ekstra mulighet til å vurdere din skriftlige kommunikasjonsevne, noe som kan være avgjørende i mange jobber. Følgebrevet kan også hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere, og gi arbeidsgiveren et mer helhetlig bilde av hvem du er som potensiell ansatt. Derfor er det viktig å bruke tid på å lage et godt og profesjonelt følgebrev sammen med din greske CV.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Gresk

Hvordan skal en CV skrives på gresk for å søke jobb i Hellas?

I Hellas, er det vanlig å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstatus og nasjonalitet i en CV, noe som kan være annerledes enn i mange andre land. CV-en skal være skrevet på gresk med mindre stillingsannonsen spesifiserer et annet språk. Den bør være kort og konsis, vanligvis ikke mer enn en side. Det er også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde.

Hvordan skal jeg skrive en jobbsøknad på gresk?

Jobbsøknaden skal være formell og profesjonell, skrevet på gresk med mindre annet er spesifisert. Du bør inkludere din kontaktinformasjon, en introduksjon om deg selv, din utdanning, arbeidserfaring, og hvorfor du er interessert i stillingen. Avslutt søknaden med en høflig avslutning og din signatur.

Hva er noen kulturelle særtrekk jeg bør være oppmerksom på når jeg søker jobb i Hellas?

I Hellas er det viktig å vise respekt og høflighet, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det er også viktig å være punktlig og profesjonell. I tillegg er det vanlig å inkludere personlig informasjon i CV-en, som alder, sivilstatus og nasjonalitet, noe som kan være ulikt andre land. Det er også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde i CV-en.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement