En guide til å skrive en effektiv finsk CV

Å skrive en CV for det finske arbeidsmarkedet krever innsikt i landets egne unike trekk og forventninger. Det er viktig å merke seg at det finske arbeidsmarkedet verdsetter detaljert, grundig og presis informasjon. Hvordan presenterer man sin utdanning og erfaring på en klar og effektiv måte? Hvordan skiller man seg ut i en søknadsprosess? Hvor dyptgående skal man være i sin beskrivelse av tidligere arbeidsoppgaver? Dette er spørsmål man må ta stilling til når man skriver en CV for det finske arbeidsmarkedet.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Finsk

Henkilökohtaiset Tiedot:

Nimi: Kari Virtanen
Osoite: Kalevankatu 3, 00100 Helsinki
Puhelin: 0123456789
Sähköposti: kari.virtanen@email.com
Syntymäaika: 20.02.1985

Koulutus:

2003-2007
Turun Yliopisto, Turku

 • Kandidaatin tutkinto, Taloustiede

Työkokemus:

2011-Nykyinen
Päällikkö, OP Ryhmä, Helsinki

 • Vastaa taloushallinnon tehtävistä
 • Raportoi talouden tilasta ja suunnittelee tulevaa budjettia

2007-2011
Talousanalyytikko, Nordea Bank, Helsinki

 • Analysoi taloudellista tietoa
 • Suositteli sijoitusstrategioita

Taidot:

 • Tehokas Excelissä
 • Sujuva englannin ja ruotsin kielen taito
 • Erinomainen ymmärrys taloushallinnosta

Harrastukset:

 • Matkustaminen
 • Jalkapallon pelaaminen

Viitteet:

 • Saatavilla pyynnöstä

Kielitaito:

 • Suomi (äidinkieli)
 • Englanti (sujuva)
 • Ruotsi (sujuva)

I det følgende vil vi gå grundig inn på hvordan du skriver en perfekt CV på finsk for det finske arbeidsmarkedet. Å skrive en CV på finsk kan virke utfordrende, men det er avgjørende for å få fotfeste i jobbmarkedet i Finland. Finsk er det offisielle språket i Finland, og behersker du det, vil det gi deg en stor fordel når du søker jobb. I tillegg vil det vise arbeidsgivere at du respekterer og verdsetter den finske kulturen, og at du er villig til å tilpasse deg det finske arbeidsmiljøet. Dermed vil denne artikkelen veilede deg gjennom prosessen med å lage en effektiv finsk CV som vil hjelpe deg å skille deg ut i det finske arbeidsmarkedet.

Finsk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Finsk med Oversettelser


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Finsk. Disse begrepene er oversatt til Finsk, slik at du kan bruke dem for å effektivt lage din egen CV. Du vil finne alle de nødvendige termene for å strukturere, formatere og fylle ut nødvendig informasjon.

 • CV-struktur: ansioluettelon rakenne
 • CV-formatering: ansioluettelon muotoilu
 • Utdanning: koulutus
 • Ferdigheter: taidot
 • Praksisplass: harjoittelupaikka
 • Arbeidserfaring: työkokemus
 • Språkferdigheter: kielitaito
 • Referanser: suositukset
 • Personlig profil: henkilökohtainen profiili
 • Jobbsøknad: työhakemus
 • Interesser: kiinnostuksen kohteet
 • Kvalifikasjoner: pätevyydet
 • Fritidsaktiviteter: vapaa-ajan toiminta
 • Kontaktopplysninger: yhteystiedot

Nyttig grammatikk for å skrive CV på Finsk


Finsk grammatikk har en kompleks struktur med mange bøyninger og kasus. Når du skriver en CV på finsk, er det viktig å bruke presens, fordi du beskriver dine nåværende ferdigheter og erfaringer. I finsk er det ingen artikler ("a", "an", "the" på engelsk), så du trenger ikke å bekymre deg for det. Du vil også bruke den første personen singular, fordi du snakker om deg selv. For eksempel, i stedet for å si "Jeg har jobbet som en ingeniør", vil du si "Olen työskennellyt insinöörinä" (Jeg har jobbet som ingeniør).

Bøyning av verb og substantiv i finsk er svært viktig for å gi korrekt informasjon. For eksempel, verbet "työskennellä" (å jobbe) vil bli bøyd til "olen työskennellyt" (jeg har jobbet) i perfektum. Når det gjelder utdanning, vil du bruke uttrykket "Valmistuin" (Jeg ble uteksaminert) etterfulgt av din grad og skolen du gikk på. For eksempel, "Valmistuin insinööriksi Aalto-yliopistosta" (Jeg ble uteksaminert som ingeniør fra Aalto-universitetet). Husk at finsk er et agglutinerende språk, som betyr at det legger til suffikser for å formidle grammatiske relasjoner, så det er viktig å ha dette i bakhodet når du skriver din CV.

Betydningen av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Finsk


Hyvin rakennetun ansioluettelon merkitys on korvaamaton työnhakuprosessissa. Se on ensimmäinen asia, jonka työnantaja näkee, ja sen avulla luodaan ensivaikutelma hakijasta. Ansioluettelon tulee olla selkeä, johdonmukainen ja ammattimainen, jotta se vakuuttaa työnantajan hakijan pätevyydestä. Tämä on erityisen tärkeää Suomen työmarkkinoilla, joilla kilpailu on kovaa. Hyvin suunniteltu ansioluettelo voi auttaa erottumaan joukosta ja saavuttamaan uratavoitteet. Erityisesti alun haasteissa hyvin strukturoitu CV voi olla avain menestykseen.

I tillegg til vår Finsk CV-mal, har vi også andre maler du kanskje vil være interessert i å sjekke ut.

Behersk kunsten å formatere CV på Finsk: Viktigheten av korrekt utforming

Stilistiske innstillinger for en CV på finsk kan variere, men her er noen generelle retningslinjer:

 • Skrifter: Det anbefales å bruke skrifttyper som er enkle og klare å lese, slik som Arial eller Times New Roman. Skriftstørrelsen bør være mellom 10 og 12 punkter. Dette er fordi finske arbeidsgivere verdsetter klarhet og enkelhet, og disse skrifttypene gir et profesjonelt inntrykk.
 • Format: CVen bør være strukturert og organisert, med klare overskrifter. Det kan være lurt å bruke fet skrift for overskriftene for å skille dem fra resten av teksten. Dette øker lesbarheten og gjør det enklere for arbeidsgiveren å finne relevant informasjon.
 • Marginer: Marginene bør være mellom 2,5 og 3 cm. Dette gir CVen et ryddig og balansert utseende, og gjør det behagelig å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve viktige opplysninger, som arbeidserfaring og utdanning. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å få en rask oversikt over dine kvalifikasjoner.
 • Skilletegn: Bruk kommaer for å skille mellom ulike elementer i en liste, og punktum ved slutten av setninger. Dette er standard skilletegnbruk på finsk, og bidrar til å gjøre teksten klar og forståelig.

Slik Strukturerer Du en Effektiv CV på Finsk: Viktigheten av Riktig Oppsett

Finsk sprak


En CV er en viktig del av jobbsøknaden, og det er viktig å vite hvordan man strukturerer den riktig. Her er noen av de viktigste delene av en CV som er tilpasset det finske arbeidsmarkedet:

 • Personlig informasjon: Dette er den første delen av CV-en, og den skal inneholde ditt fulle navn, kontaktopplysninger og fødselsdato. I Finland er det også vanlig å inkludere et passbilde.
 • Utdanning: I denne delen skal du liste opp all relevant utdanning, med den mest nylige først. I Finland er det viktig å også nevne eventuelle utvekslingsprogrammer eller internasjonale studier du har deltatt i.
 • Arbeidserfaring: Her skal du liste opp tidligere jobber, med den mest nylige først. Det er viktig å legge vekt på de jobbene som er relevante for stillingen du søker på. For eksempel, hvis du søker på en stilling innen IT i Finland, er det viktig å fremheve eventuell erfaring du har med finske IT-systemer.
 • Ferdigheter: Listen over ferdigheter kan være ganske variert, avhengig av hva slags jobb du søker på. Det kan være alt fra språkferdigheter til tekniske ferdigheter. For finske arbeidsgivere er det viktig å se at du snakker flytende finsk.
 • Referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en finsk CV. Disse kan være tidligere arbeidsgivere, lærere eller andre personer som kan gi deg en god anbefaling.
 • Interesser og hobbyer: Selv om dette kanskje ikke virker så viktig, kan det gi arbeidsgiveren et innblikk i din personlighet og livsstil. For eksempel, mange finner verdsetter friluftsliv, så det kan være en god idé å nevne dette hvis du liker å være ute i naturen.
Et generelt råd er å tilpasse CV-en din til den spesifikke jobben du søker på. Fokuser på de delene av din utdanning og erfaring som er mest relevant for stillingen.

Slik lager du en effektiv overskrift for CV-en din på Finsk

Finsk sprak


Å ha en tydelig og informativ overskrift på en finsk CV er avgjørende for å fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere, og det er også her all viktig kontaktinformasjon skal være lett tilgjengelig. For å lage en slik overskrift, følg disse instruksjonene:

Start med ditt etternavn, etterfulgt av fornavnet ditt. Dette er den vanlige skrivemåten i Finland og det vil hjelpe arbeidsgiveren å identifisere deg raskt. Deretter skriver du ned yrket og disiplinen din. Dette gir en rask oversikt over hvilken type jobb du søker eller hvilken fagbakgrunn du har.

Videre er det viktig å inkludere din postadresse. Selv om mange prosesser er digitaliserte i dag, kan det fortsatt være tilfeller hvor arbeidsgivere trenger å sende deg post.

Så følger telefonnummeret ditt. Dette er en direkte kommunikasjonslinje, og det er ofte her intervjuer vil bli satt opp eller ytterligere informasjon vil bli forespurt.

Til slutt legger du til e-postadressen din. Dette er en annen viktig kommunikasjonskanal, og mange arbeidsgivere vil foretrekke å sende deg informasjon via e-post.

Ved å følge disse instruksjonene vil overskriften på din finske CV være tydelig, informativ og profesjonell.

Ved å følge disse instruksjonene vil overskriften på din finske CV være tydelig, informativ og profesjonell.

Virtanen Laura

Sairaanhoitaja ja hoitotyön ammattilainen

Kotikatu 5, 00100 Helsinki

+358 40 1234567

laura.virtanen@email.fi


Rollen til bilder i en finsk CV: hvordan du skiller deg ut

På det finske arbeidsmarkedet er det ikke nødvendig å inkludere et bilde i CV. Det er ingen spesifikk regel som krever det, og det er heller ikke en vanlig praksis. I stedet vektlegges det at informasjonen som er gitt i CV-en er relevant og presis. Dette skyldes at arbeidsgivere i Finland verdsetter kompetanse og erfaring mer enn fysisk utseende.

Men hvis det er en spesifikk jobbsøknad hvor et bilde kreves, for eksempel for skuespillere eller modeller, bør bildet være profesjonelt og av høy kvalitet. Bildet bør være i passstørrelse (ca. 45mm x 35mm), med en nøytral bakgrunn. Det er viktig å presentere seg selv på en seriøs og profesjonell måte i bildet, da det er den første visuelle kontakten arbeidsgiveren har med deg.

Husk at å inkludere et bilde i CV-en din kan føre til utilsiktet diskriminering. Derfor er det viktig å vurdere nøye om det er hensiktsmessig å inkludere et bilde, basert på stillingens krav og bedriftens kultur.

Betydningen av erfaring i en CV for det finske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for CV for Det Finske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i en finsk CV er avgjørende for å vise potensielle arbeidsgivere dine tidligere prestasjoner og ferdigheter. Den gir en oversikt over din yrkeskarriere, og legger vekt på dine ferdigheter og erfaringer som er relevante for jobben du søker.

 • Begynn med den mest nylige jobben din og gå bakover i tid. Dette er kjent som en kronologisk rekkefølge, og det er mest populært blant finske arbeidsgivere fordi det gir en klar og konsis oversikt over din karrierevekst.
 • For hver jobb du lister opp, inkluder arbeidsperioden. Dette kan være måneden og året du startet og sluttet i stillingen, eller nåværende hvis du fortsatt er i jobben. Dette gir arbeidsgivere en forståelse av din jobbstabilitet og forpliktelse.
 • Inkluder stillingstittelen din for hver jobb. Dette gir arbeidsgivere en rask forståelse av hvilke roller du har hatt og ditt ansvarsområde.
 • Bruk punktlister til å beskrive dine plikter og ansvar i hver stilling. Dette gjør det enkelt for arbeidsgivere å raskt skanne din CV og få en forståelse av hva du har oppnådd.
 • Skriv en kort stillingsbeskrivelse for hver jobb. Dette gir arbeidsgivere innsikt i dine spesifikke oppgaver, og hvordan de har bidratt til organisasjonens suksess.
 • Bruk stikkord som er relevante for jobben du søker. Dette kan være spesifikke ferdigheter, programvare du har brukt, eller prosjekter du har jobbet på. Disse nøkkelordene kan hjelpe din CV til å bli plukket opp av automatiserte søkesystemer, og gjøre det enklere for arbeidsgivere å se din relevans for stillingen.

Työkokemus:

Tittel: Asiakaspalvelupäällikkö

Työnantaja: Nokia Oyj

Päivämäärät: Heinäkuu 2015 - Elokuu 2020


 • Vastuu asiakastyytyväisyydestä ja palvelun laadusta.
 • Asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen.
 • Uusien palveluiden lanseeraus ja markkinointi.
 • Tiimin johtaminen, koulutus ja kehitys.
 • Strategisten tavoitteiden saavuttaminen yrityksen vision mukaisesti.

Finsk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på finsk

Å fylle ut en CV på finsk kan være en utfordring, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Men fortvil ikke, vi har samlet noen enkle og brukervennlige tips for deg. Fortsett å lese for å lære hvordan du kan lage en sterk CV på finsk, selv uten tidligere erfaring.

Personlige opplysninger:

 • Skriv ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse i toppen av CV-en.
 • Ikke glem å inkludere fødselsdato, nasjonalitet og sivilstatus hvis det er vanlig å gjøre det i Finland.

Selvpresentasjon:

 • Skriv en kort og konsis selvpresentasjon i begynnelsen av CV-en.
 • Fortell kort om dine sterke sider, interesser og mål.
 • Selv om du ikke har arbeidserfaring, kan du fokusere på dine personlige egenskaper og ferdigheter som gjør deg egnet for jobben.

Utdanning:

 • Start med den siste utdanningen du har fullført.
 • Inkluder skolens navn, studieretning, og datoer for når du startet og fullførte utdanningen.
 • Hvis du har fullført noen kurs eller sertifiseringer som er relevante for jobben, inkluder dem også.

Praksisplasser og frivillig arbeid:

 • Hvis du har hatt praksisplasser eller gjort frivillig arbeid, inkluder disse i CV-en.
 • Beskriv hva du gjorde og hvilke ferdigheter du lærte.

Fritidsaktiviteter og interesser:

 • Hvis du har noen fritidsaktiviteter eller interesser som kan være relevante for jobben, inkluder dem i CV-en.
 • For eksempel, hvis du søker på en jobb innen markedsføring og du driver en blogg eller en sosial media side, kan dette være verdifull erfaring å inkludere.

Språkferdigheter:

 • Ikke glem å inkludere dine språkferdigheter.
 • Hvis du snakker flere språk, inkluder dem i CV-en og ranger ferdighetsnivået ditt for hvert språk.

Dataferdigheter:

 • De fleste jobber krever i dag grunnleggende dataferdigheter.
 • Angi hvilke programvare eller systemer du har erfaring med.

Referanser:

 • Hvis du har noen som kan anbefale deg for jobben, inkluder dem som referanser.
 • Dette kan være tidligere lærere, veiledere fra praksisplasser, eller noen du har jobbet med i frivillig arbeid.

Layout og design:

 • Hold CV-en enkel og oversiktlig.
 • Bruk punktlister, overskrifter og underoverskrifter for å gjøre det lett å lese.
 • Unngå å bruke for mange forskjellige skrifttyper og farger.

Korrekturlesing:

 • Sjekk CV-en nøye for stavefeil og grammatiske feil.
 • Hvis mulig, få noen andre til å lese gjennom CV-en for deg.

Betydningen av utdanning i en finsk CV


Utdanningsdelen i en finsk CV er av stor betydning da den gir en detaljert oversikt over søkerens akademiske bakgrunn. Denne delen inneholder informasjon om det høyeste utdanningsnivået som er oppnådd, samt andre relevante kurs eller opplæringer. Denne informasjonen gir potensielle arbeidsgivere innsikt i søkerens evne til å utføre jobber som krever spesifikk utdanning eller opplæring.

Videre kan utdanningsdelen i en finsk CV også gi arbeidsgivere en forståelse av søkerens ferdigheter, kunnskaper og kompetanse innenfor bestemte områder. Det kan også gi en indikasjon på søkerens engasjement og dedikasjon til kontinuerlig læring og profesjonell utvikling. Derfor bør denne delen være godt organisert og presentere all relevant utdanningsinformasjon på en klar og konsis måte.

Riktig rekkefølge for utdanning i en finsk CV

I en finsk CV, er det vanlig å plassere utdanningsdelen først, spesielt for nyutdannede eller de som har nylig fullført en høyere grad. Grunnen til dette er at den mest relevante og oppdaterte informasjonen skal presenteres først, og for disse kandidatene er utdanningen deres mest aktuelle og relevante kvalifikasjon. For eksempel, hvis en kandidat har nylig fullført en mastergrad i økonomi, vil dette være den første delen på deres CV for å vise at de har oppdatert kunnskap og ferdigheter i feltet.

For erfarne fagfolk, kan imidlertid arbeidserfaring bli lagt først, da det er mer relevant og viktig for potensielle arbeidsgivere. For eksempel, hvis en kandidat har over ti års erfaring i IT-bransjen, vil deres arbeidserfaring bli lagt først for å fremheve deres praktiske ferdigheter og erfaring i feltet.

En unntakstilfelle kan være en kandidat som har hatt en lang pause fra arbeidslivet, men har nylig fullført en relevant utdanning. I dette tilfellet, kan det være mer hensiktsmessig å plassere utdanning først for å vise at de har oppdaterte ferdigheter og kunnskap, selv om de ikke har nylig arbeidserfaring.

Koulutus:

2005-2010: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Oikeustieteen maisteri, erikoistunut kauppaoikeuteen ja sopimusoikeuteen.

2010-2012: Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu

 • MBA, erikoistunut johtamiseen ja strategiaan. Lopputyön aiheena yrityksen muutosjohtaminen globalisoituvilla markkinoilla.

Jatkuva koulutus:

 • 2015: Suomen Lakimiesliitto, Sopimusoikeuden erikoiskurssi
 • 2016: Markkinointi-instituutti, Digitaalisen markkinoinnin kurssi
 • 2017: Aalto EE, Johtamisen erikoiskurssi

Kielitaito:

 • Suomi - äidinkieli
 • Englanti - sujuva
 • Ruotsi - hyvä
 • Venäjä - perusteet

Betydningen av Ferdigheter for en Finsk CV


Finsk sprak


I Finland er det viktig å fremheve ferdighetene dine i CV-en din, da dette er en kritisk faktor for rekrutterere. Dette inkluderer både hard skills og soft skills. Hard skills er spesifikke, lærte ferdigheter som kan måles, som for eksempel datakunnskap, språkferdigheter eller maskinoperasjon. På den annen side er soft skills mindre konkrete og kan være vanskeligere å kvantifisere, som for eksempel problemløsning, kommunikasjonsevner og lederskap. I det finske arbeidsmarkedet er det viktig å vise et bredt spekter av ferdigheter for å skille seg ut fra mengden og bevise at du kan tilpasse deg ulike arbeidsmiljøer og oppgaver.

Rekrutterere på det finske arbeidsmarkedet ser etter kandidater som er tilpasningsdyktige, har gode kommunikasjonsevner og kan jobbe effektivt både individuelt og i team. De verdsetter også kandidater som viser vilje til kontinuerlig læring og utvikling, da dette er en indikasjon på at de vil være i stand til å vokse med selskapet og tilpasse seg endringer over tid. Derfor er det viktig å fremheve disse ferdighetene i din finske CV. Hvis du har erfaring eller ferdigheter som er spesielt relevante for stillingen du søker på, bør disse være fremtredende på CV-en din.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på finsk.

Personlige ferdigheter (Henkilökohtaiset taidot):

 • God kommunikasjonsevne - Hyvä kommunikaatiokyky
 • Løsningsorientert - Ratkaisukeskeinen
 • Selvstendig - Itsenäinen
 • Pålitelig og punktlig - Luotettava ja ajoissa
 • Godt organisert - Hyvin järjestetty
 • Motivert og engasjert - Motivoitunut ja sitoutunut
 • Godt samarbeidsevne - Hyvä yhteistyökyky
 • Kreativ og innovativ - Luova ja innovatiivinen
 • Fleksibel - Joustava
 • Lederevner - Johtamistaidot

Faglige ferdigheter (Ammatilliset taidot):

 • Prosjektledelse - Projektinjohto
 • Kunnskap om Microsoft Office - Tietämys Microsoft Officesta
 • Erfaring med kundeservice - Kokemus asiakaspalvelusta
 • Salgserfaring - Myyntikokemus
 • Erfaring med administrativt arbeid - Hallinnollisen työn kokemus
 • Språkkunnskaper (spesifiser hvilke språk) - Kielitaito (erittele, mitkä kielet)
 • IT-kunnskaper (spesifiser hvilke programmer/verktøy) - IT-taidot (erittele, mitkä ohjelmat/työkalut)
 • Kompetanse innen markedsføring - Markkinointiosaaminen
 • Erfaring med regnskap - Kirjanpitokokemus
 • Teknisk kompetanse (spesifiser hva) - Tekninen osaaminen (erittele, mikä)

Ulike avsnitt du kan inkludere i en finsk CV


I en finsk CV, kan det være nyttig å inkludere tilleggsoverskrifter som Språk, Hobbyer eller interesser, Sertifikater, Førerkort, Referanser og IT-verktøy. Dette er fordi hver av disse kategoriene gir potensielle arbeidsgivere mer innsikt i dine ferdigheter og erfaringer som kan være relevante for jobben du søker på. For eksempel, hvis du søker på en jobb som krever kommunikasjon med internasjonale kunder, vil det være nyttig å vise dine språkferdigheter.

Språk: Dette er en viktig del av din CV fordi det viser din evne til å kommunisere med mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner. Hvis du snakker mer enn ett språk flytende, vil dette øke dine sjanser for å få en jobb, spesielt i et multinasjonalt selskap. Du bør inkludere alle språk du snakker, og ditt nivå av flyt i hvert språk.

IT-verktøy: I dagens teknologi-drevne verden, er det nesten umulig å finne en jobb som ikke krever noen form for IT-kunnskap. Derfor er det viktig å inkludere dine IT-ferdigheter i din CV. Dette kan inkludere alt fra grunnleggende datakunnskaper, til mer avanserte ferdigheter som programmering eller bruk av spesialisert programvare. Ved å vise at du er komfortabel med å bruke IT-verktøy, viser du potensielle arbeidsgivere at du er i stand til å tilpasse deg og lære nye teknologier.

Forbedringspunkter for å skrive en CV på Finsk


Å forstå hvordan du skal utforme din CV for det finske arbeidsmarkedet kan være en utfordring. Her er noen praktiske tips for å forbedre din finske CV:

 1. Personlig informasjon: Start CV-en med ditt fulle navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og nasjonalitet. Dette er standard i Finland og forventes av arbeidsgivere.
 2. Bruk av foto: I motsetning til mange andre land, er det vanlig å inkludere et profesjonelt fotografi av deg selv i din finske CV. Pass på at bildet er av høy kvalitet og at du er profesjonelt kledd.
 3. Språkkunnskaper: Finland er et flerspråklig land, så det er viktig å liste opp alle språkene du snakker, inkludert ditt morsmål.
 4. Arbeidserfaring: Finnene foretrekker CV-er som er enkle og rett på sak. List opp din arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, med de nyeste jobbene først. For hver jobb, gi en kort beskrivelse av dine oppgaver og ansvar.
 5. Utdanning: Detaljer om din utdanning bør også inkluderes i omvendt kronologisk rekkefølge. Inkluder navnet på institusjonen, studieretning, grad og datoer for når du startet og fullførte.
 6. Referanser: I Finland er det vanlig å inkludere to referanser i din CV. Dette kan være tidligere arbeidsgivere eller professorer.
 7. Tilpass CV-en: Finnene setter pris på detaljer, så tilpass CV-en din for hver enkelt jobbsøknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva arbeidsgiveren ser etter.
 8. Hold det kort: En typisk finsk CV bør ikke være mer enn to sider lang. Husk at det er kvaliteten på informasjonen som teller, ikke mengden.

Nøkkelelementer i en finsk CV: En trinnvis guide


Finsk sprak


Å skrive en CV kan være en utfordrende oppgave, spesielt når du skal skrive en i et annet språk eller for et annet marked. For å hjelpe deg med å skrive en effektiv finsk CV, har vi satt sammen noen nøkkeltips som vil gi deg den beste muligheten til å lykkes.

 1. Personlige detaljer: Start med å inkludere ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er også vanlig å inkludere fødselsdato, nasjonalitet og sivilstatus i Finland.
 2. Profilsammendrag: Dette er din sjanse til å gi en kort oversikt over dine kvalifikasjoner, ferdigheter og karriereambisjoner. Hold det kort og konsist, og fokuser på hva du kan tilby arbeidsgiveren.
 3. Utdannelse: Begynn med din nyeste utdannelse og jobb deg bakover i tid. Inkluder detaljer som institusjonsnavn, studiedatoer, kvalifikasjoner oppnådd og eventuelt relevante kurs eller sertifikater.
 4. Arbeidserfaring: Igjen, start med din mest nylige jobb og jobb deg bakover i tid. For hver jobb, inkluder jobbtittel, arbeidsgiver, datoer for ansettelse og en kort liste over dine oppgaver og prestasjoner.
 5. Språkkunnskaper: List opp språkene du snakker og nivået på ferdigheten din. Dette er spesielt viktig i Finland, hvor mange jobber krever tospråklighet.
 6. Referanser: Det er vanlig å inkludere minst to referanser på en finsk CV. Dette kan være tidligere arbeidsgivere, lærere eller profesjonelle kontakter.
 7. Tilpass CV-en: Tilpass CV-en din til hver jobbsøknad. Les jobbbeskrivelsen nøye og sørg for at CV-en din reflekterer de nødvendige ferdighetene og erfaringene.
 8. Korrekturles: Til slutt, sørg for at CV-en din er fri for stavefeil og grammatiske feil. En godt skrevet og feilfri CV gir et profesjonelt inntrykk.
Husk at en CV er ditt førsteinntrykk til en potensiell arbeidsgiver, så bruk disse tipsene for å sikre at du presenterer deg selv på best mulig måte.

Hvordan skrive et følgebrev på Finsk for din CV


Å legge ved et følgebrev med din finske CV er viktig for flere grunner. For det første gir det deg en mulighet til å uttrykke din interesse for stillingen på en personlig og engasjerende måte. For det andre kan du bruke følgebrevet til å utdype informasjonen i CV-en din, slik at arbeidsgiveren får et mer komplett bilde av dine ferdigheter og erfaringer. Det er også en mulighet til å vise din forståelse av bedriftens behov og hvordan du kan bidra til å oppfylle dem. Til sist, i Finland legger mange arbeidsgivere vekt på god skriftlig kommunikasjon, så et godt skrevet følgebrev kan gi deg en fordel i konkurransen om jobben.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Finsk

Hvordan skal jeg skrive CV på finsk?

Når du skriver en CV på finsk, er det viktig å huske på at finske arbeidsgivere verdsetter presisjon, nøyaktighet og punktlighet. CVen bør være kortfattet, tydelig og uten feil. Den bør inneholde informasjon om din utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter, IT-ferdigheter og eventuelle andre ferdigheter eller kvalifikasjoner. Det anbefales også å inkludere referanser. Finske CV-er har ikke nødvendigvis et foto, men det kan inkluderes hvis du ønsker det.

Skal jeg inkludere personlig informasjon i min finske CV?

I Finland er det ikke vanlig å inkludere personlig informasjon som alder, sivilstatus eller religiøs tro i en CV. Det er heller ikke vanlig å inkludere et bilde, med mindre du søker en stilling der utseende kan være relevant, som for eksempel i underholdningsindustrien.

Hvordan skal jeg skrive en jobbsøknad på finsk?

En jobbsøknad på finsk, kjent som "työhakemus", skal være formell og profesjonell. Den skal være kortfattet og direkte, og bør ikke overstige en side. Søknaden skal inneholde informasjon om hvorfor du søker jobben, hva du kan tilby selskapet, og hvorfor du er kvalifisert for stillingen. Det er også viktig å inkludere kontaktopplysningene dine øverst i søknaden. Avslutt alltid med en høflig avslutning, og husk å sjekke søknaden for stave- og grammatikkfeil før du sender den.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement