Enkel guide til å skrive en CV på Tsjekkisk

Å lage en CV som er attraktiv for det tsjekkiske arbeidsmarkedet krever en forståelse av landets kulturelle og profesjonelle normer. Det tsjekkiske markedet verdsetter detaljert og presis informasjon, med sterk vekt på utdanning og ferdigheter. Men hvordan kan man best fremstille disse aspektene i en CV? Hvordan skal man strukturere informasjonen for å fange oppmerksomheten til tsjekkiske arbeidsgivere? Hvilke unike elementer bør inkluderes for å skille seg ut på det tsjekkiske arbeidsmarkedet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Tsjekkisk

Osobní údaje:

Jméno: Pavel Novák
Adresa: Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 123 456 789
Email: pavel.novak@email.cz
Datum narození: 1.1.1980

Pracovní zkušenosti:

Marketingový ředitel
XYZ, Praha
2015 - Současnost

 • Vedení a rozvoj marketingového oddělení
 • Plánování a realizace marketingových kampaní
 • Spolupráce s externími dodavateli a agenturami

Marketingový specialist
ABC, Praha
2010 - 2015

 • Návrh a realizace marketingových aktivit
 • Spolupráce na tvorbě marketingové strategie
 • Analýza trhu a konkurence

Junior Marketingový specialista
DEF, Praha
2005 - 2010

 • Podpora při přípravě marketingových kampaní
 • Práce s marketingovými daty
 • Komunikace s dodavateli a partnery

Vzdělání:

Magisterský titul v oboru Marketing
Univerzita Karlova, Praha
2000 - 2005

Jazykové znalosti:

 • Angličtina - pokročilá
 • Němčina - základní

Dovednosti:

 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Google Analytics
 • SEO a SEM
 • Social Media Marketing

Reference poskytnu na vyžádání.

I det følgende vil vi dykke dypt inn i hvordan man skriver en effektiv og overbevisende CV på Tsjekkisk, spesielt skreddersydd for det tsjekkiske arbeidsmarkedet. Hensikten med dette er å gi deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å skape en CV som vil skille seg ut og få oppmerksomhet fra potensielle arbeidsgivere i Tsjekkia. Å skrive en CV på Tsjekkisk, er ikke bare et spørsmål om språk, men også om å forstå kulturelle, sosiale og yrkesmessige normer og forventninger i Tsjekkia. Dette er avgjørende for å kunne presentere deg selv på en måte som er attraktiv og relevant for det tsjekkiske arbeidsmarkedet.

Tsjekkisk sprak


Nyttige setninger for å skrive en CV på Tsjekkisk: En oversettelsesguide


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på tsjekkisk. Begrepene er oversatt til tsjekkisk for å gjøre det enklere for deg som ønsker å skrive en CV på dette språket. Følgende er en oversikt over de mest sentrale termene du trenger å kjenne til:

 • CV-struktur: Struktura životopisu
 • CV-formatering: Formátování životopisu
 • Utdanning: Vzdělání
 • Ferdigheter: Dovednosti
 • Praksisplass: Praxe
 • Arbeidserfaring: Pracovní zkušenosti
 • Personlig informasjon: Osobní údaje
 • Kontaktinformasjon: Kontaktní informace
 • Referanser: Reference
 • Språkferdigheter: Jazykové dovednosti
 • Sertifikater og kurs: Certifikáty a kurzy
 • Hobbyer og interesser: Koníčky a zájmy
Håper denne listen kan være til hjelp for deg når du skal skrive en CV på tsjekkisk. Lykke til!

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Tsjekkisk


Når du skriver en CV på tsjekkisk, er det viktig å følge grunnleggende regler for tsjekkisk grammatikk og bøyninger. Tsjekkisk er et bøyningsrike språk med syv kasus (nominativ, genitiv, dativ, akkusativ, vokativ, lokativ og instrumental) for substantiv, adjektiv, pronomen og tall. For eksempel, når du skriver navnet ditt, plasseringen din eller stillingstitlene, må du være oppmerksom på korrekt kasus. Eksempel: "Jeg jobbet som lærer" vil være "Pracoval jsem jako učitel" på tsjekkisk. Her er "jsem" den første personen entall av verbet "å være" i fortid, og "učitel" er i nominativ form.

I en CV, skriver du hovedsakelig i tredje person entall eller flertall, avhengig av om du refererer til deg selv eller flere personer. Du bruker også hovedsakelig presens eller fortid, avhengig av om du snakker om nåværende eller tidligere jobber. Når du beskriver tidligere jobboppgaver, bruk fortid. For eksempel, "Jeg utviklet en ny strategi" vil være "Vyvinul jsem novou strategii" på tsjekkisk. Når du snakker om nåværende jobboppgaver, bruk presens. For eksempel, "Jeg utvikler nye strategier" vil være "Vyvíjím nové strategie" på tsjekkisk.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Tsjekkisk


Dobře strukturovaný životopis je nezbytný pro úspěch na trhu práce v České republice. Přehledný a jasný formát umožňuje zaměstnavatelům snadno nalézt klíčové informace. Struktura životopisu může odrážet profesní cíle uchazeče a pomáhá čelit výzvám při hledání práce. Kvalitní uspořádání životopisu může vést k lepšímu prvnímu dojmu a zvýšit šance na získání rozhovoru. Posiluje také sebedůvěru uchazečů, když vědí, že jejich životopis je dobře prezentován.

I tillegg til vår Tsjekkisk CV-mal, har vi også andre CV-maler du kanskje vil se på.

Hvordan formatering kan utgjøre forskjellen på din tsjekkiske CV: En essensiell guide

 • Skrifter: Det er viktig å velge en profesjonell og lettleselig skrifttype. Times New Roman eller Arial er ofte foretrukket for CV-er i Tsjekkia. Dette skyldes at disse skrifttypene er velkjente, enkle å lese og gir et profesjonelt utseende.
 • Format: En CV skal være oversiktlig og strukturert. I Tsjekkia er det vanlig å liste opp erfaring og utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste først. Dette gir arbeidsgiveren en rask oversikt over din mest relevante erfaring.
 • Marginer: Marginene i dokumentet bør være mellom 2,5 og 3 cm. Dette gir et ryddig og profesjonelt utseende, og gjør teksten lettere å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve hovedpunktene i hver seksjon. Dette gjør det enklere for leseren å skanne gjennom informasjonen og få et raskt overblikk over dine kvalifikasjoner og erfaringer.
 • Skilletegn: Bruk konsekvente skilletegn gjennom hele CV-en. I Tsjekkia er det vanlig å bruke komma for å skille elementer i en liste. Dette bidrar til klarhet og profesjonalitet.
Ved å følge disse tipsene vil din CV passe godt til det Tsjekkiske arbeidsmarkedet, og fremstå som profesjonell og lett å lese.

Master kunsten å strukturere din CV på Tsjekkisk!

Tsjekkisk sprak


En CV på tsjekkisk, også kjent som "životopis", har en struktur som er lik den vi er vant til, men det er noen unike aspekter som er viktige å merke seg. Her er hoveddelene av en tsjekkisk CV:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer ditt fulle navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. Det er også vanlig å legge ved et profesjonelt bilde av deg selv. Tsjekkia er et land der det er vanlig å inkludere sivilstatus og antall barn, selv om dette ikke er obligatorisk.
 • Profesjonell profil: Her gir du en kort oppsummering av din karriere så langt, og dine mål for fremtiden. Dette kan være spesielt viktig i Tsjekkia, hvor arbeidsgivere ofte er interessert i langsiktige mål og karriereplaner.
 • Utdanning: Listen over utdanning bør starte med den nyeste først. Inkluder navnet på institusjonen, studieretning og år. Tsjekkiske arbeidsgivere verdsetter høyere utdanning, så denne delen bør være godt detaljert.
 • Arbeidserfaring: Her lister du opp tidligere jobber, med den nyeste først. For hver jobb, inkluder selskapsnavn, rolletittel, datoer og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og prestasjoner. Det er viktig å tilpasse denne delen til den aktuelle stillingen du søker på.
 • Ferdigheter: Dette avsnittet er til for å fremheve dine tekniske og personlige ferdigheter. Eksempler kan være språkferdigheter, dataferdigheter eller lederegenskaper.
 • Referanser: I motsetning til norsk praksis, er det i Tsjekkia vanlig å inkludere referanser direkte i CV-en. Dette kan være tidligere arbeidsgivere, professorer eller andre profesjonelle kontakter.
Husk at det alltid er viktig å tilpasse CV-en til hver enkelt jobbsøknad, og å være ærlig i alle opplysninger du gir. Det kan være lurt å få en tsjekkisk venn eller kollega til å se over CV-en din for å sikre at den er korrekt og passende for det tsjekkiske arbeidsmarkedet.

Magien bak en effektiv overskrift på CV-en din på Tsjekkisk

Tsjekkisk sprak


Overskriften på en tsjekkisk språklig CV er av stor betydning da den skal være godt synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon som kan være avgjørende for en potensiell arbeidsgiver. For å lage en overskrift på en tsjekkisk CV, følg disse instruksjonene nøye:

Start med å skrive ditt etternavn, etterfulgt av fornavnet ditt. I tsjekkiske CV-er er det vanlig å først gi etternavnet, og deretter fornavnet. Dette er for å gi en klar identifikasjon av søkeren.

Deretter skal du skrive ditt yrke og disiplin. Dette gir arbeidsgiveren en rask forståelse av din profesjonelle bakgrunn og feltet du spesialiserer deg i.

Etter dette, oppgi din postadresse. Selv om mye kommunikasjon i dag skjer digitalt, er det fortsatt viktig å inkludere din fysiske adresse i tilfelle arbeidsgiveren har behov for å sende deg noe via posten.

Legg deretter til ditt telefonnummer. Dette er en viktig kontaktinformasjon som gir arbeidsgiveren mulighet til å nå deg raskt og effektivt.

Til slutt, skriv ned din epostadresse. Dette er ofte den primære kommunikasjonskanalen for mange arbeidsgivere, så sørg for at du oppgir en epostadresse du sjekker regelmessig.

Sørg for at all denne informasjonen er tydelig og lett å finne i overskriften på din tsjekkiske CV.

Novák Jan

Inženýr v oblasti strojírenství

Ulice Devětsilová 1234, 110 00 Praha 1

Telefon: +420 123 456 789

E-mail: novak.jan@email.cz


Rollen til bilder i en tsjekkisk CV: Hvordan utnytte visuell kommunikasjon

I Tsjekkia er det ikke obligatorisk å inkludere et bilde i CV-en din, men det er heller ikke uvanlig. Hvis du bestemmer deg for å inkludere et bilde, bør det være et profesjonelt portrettbilde av høy kvalitet. Bildet skal vise en nøytral eller vennlig ansiktsuttrykk, og du skal være kledd passende for jobben du søker på.

Bildet skal være i farger og i størrelse 4x5 cm, og det er foretrukket at det er tatt mot en lys, ensfarget bakgrunn. Unngå å bruke bilder med distraksjoner, som for eksempel andre mennesker, dyr eller uønskede gjenstander i bakgrunnen.

Dersom du velger å ikke legge til et bilde, er det ikke noe problem. Dette vil ikke ha noen negativ innvirkning på søknaden din. Hovedfokuset vil fortsatt være på dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner. Å inkludere et bilde er til slutt opp til personlig preferanse og hvordan du ønsker å presentere deg selv til potensielle arbeidsgivere.

Betydningen av arbeidserfaring i en tsjekkisk CV


Hvordan skrive om arbeidserfaringer for det tsjekkiske arbeidsmarkedet i din CV

Erfaringsdelen i et tsjekkisk CV er avgjørende for å formidle kandidatens ferdigheter og kompetanse til potensielle arbeidsgivere. Det gir arbeidsgiveren en konkret oversikt over kandidatens arbeidshistorikk, samt en forståelse av deres evne til å utføre de nødvendige oppgavene i den aktuelle stillingen.

 • Start med å ordne dine tidligere jobber i en kronologisk rekkefølge, med den nyeste jobben først. Dette gir arbeidsgiveren en klar og sammenhengende oversikt over dine profesjonelle fremskritt.
 • For hver jobb, oppgi arbeidsperioden. Inkluder måned og år for både start- og sluttdato. Dette gir arbeidsgiveren en nøyaktig representasjon av din erfaring og forpliktelse.
 • Stillingsbetegnelsen bør være tydelig angitt. Dette gir umiddelbart arbeidsgiveren en ide om hvilken rolle og ansvar du hadde i tidligere stillinger.
 • Bruk punktlister for å beskrive dine tidligere jobber. Dette gjør det enkelt for arbeidsgiveren å raskt skumme gjennom dine ansvarsområder og oppnådde resultater.
 • Når du beskriver tidligere stillinger, inkluder en kort, men omfattende, beskrivelse av dine oppgaver og ansvarsområder. Dette gir arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine kompetanseområder og prestasjoner.
 • Bruk stikkord relatert til jobben du søker på i erfaringsdelen. Dette vil hjelpe CV-en din til å bli mer synlig i søkeresultatene når arbeidsgivere bruker spesifikke søkeord for å finne passende kandidater.
Husk å unngå å bruke jeg-formen når du skriver erfaringsdelen av CV-en din. Hold teksten nøytral og profesjonell. Hvert råd skal være unikt og ikke repetere informasjon som allerede er gitt.

Pozice: Senior Account Manager

Společnost: Česká Spořitelna

Datum: Leden 2015 - Prosinec 2020


 • Správa a rozvoj vztahů se stávajícími klienty
 • Plánování a řízení obchodních aktivit
 • Příprava a prezentace obchodních návrhů
 • Spolupráce s interními týmy na dosažení obchodních cílů
 • Sledování tržních trendů a konkurence.

Tsjekkisk sprak


Håndtering av mangel på erfaring i CV på tsjekkisk

Å skrive en CV kan være utfordrende, spesielt hvis du ikke har tidligere arbeidserfaring og skal skrive på et annet språk. Nedenfor finner du enkle, brukervennlige tips for å fylle ut en CV på Tsjekkisk uten erfaring. Disse rådene er designet for å hjelpe deg med å lage en overbevisende og profesjonell CV.

Personlige opplysninger:

 • Start CV-en med dine personlige opplysninger: fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Målsetting:

 • Selv om du ikke har arbeidserfaring, kan du fortsatt ha en karrieremålsetting. Skriv en kort beskrivelse av hva du ønsker å oppnå jobbmessig.

Utdanning:

 • Legg vekt på utdanningen din. Hvis du nylig har fullført skolegangen, kan du inkludere detaljer om studiene dine, spesielle prosjekter, avhandlinger eller forskningsarbeid.
 • Hvis du har gjennomført kurs eller sertifiseringer som er relevante for jobben du søker, sørg for å nevne dem.

Frivillig arbeid og utvekslingsprogrammer:

 • Hvis du har vært del av frivillige organisasjoner, studentklubber eller utvekslingsprogrammer, kan dette også være relevant å inkludere.

Ferdigheter:

 • Dette er en flott mulighet til å fremheve ferdigheter du har tilegnet deg utenfor arbeidslivet. Dette kan være alt fra språkferdigheter, dataferdigheter, lederegenskaper, problemløsning og så videre.

Referanser:

 • Selv om du ikke har arbeidserfaring, kan du fortsatt ha personer som kan gi deg en positiv anbefaling, som lærere, trenere, eller ledere fra frivillig arbeid.

Tilpass CV-en:

 • Tilpass CV-en for hver jobb du søker på. Gjør research på selskapet og stillingen, og tilpass innholdet i CV-en til å passe med hva de ser etter.

Språk og layout:

 • Sørg for at CV-en er skrevet på et klart og forståelig språk, og at layouten er ryddig og oversiktlig. Det kan være lurt å få noen til å lese gjennom CV-en for å sjekke for skrivefeil og uklarheter.

Positiv holdning:

 • Vis en positiv holdning gjennom CV-en. Fremhev din vilje til å lære, din entusiasme for stillingen og din evne til å ta initiativ.

Ærlighet:

 • Selv om du prøver å fremheve dine beste sider, er det viktig å være ærlig. Ikke overdriv eller lyv om dine ferdigheter eller erfaringer.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på tsjekkisk


Utdanningsdelen i en Tsjekkisk CV er svært viktig fordi det gir arbeidsgivere et innblikk i søkerens formelle utdanningsbakgrunn. Dette inkluderer informasjon om gradsnivå, fagfelt, universitet eller skole, og årstall for avsluttet utdanning. All denne informasjonen er avgjørende for arbeidsgivere da den hjelper dem med å vurdere søkerens kvalifikasjoner og egnethet for stillingen.

I tillegg gir utdanningsdelen en indikasjon på søkerens evne til å tilegne seg ny kunnskap, hans eller hennes ferdigheter innenfor et bestemt område, og evne til å fullføre oppgaver og prosjekter over en lengre periode. Det kan også gi en indikasjon på søkerens interesser og engasjement i et bestemt fagområde, noe som kan være relevant for stillinger som krever spesialisert kunnskap eller lidenskap for et bestemt emne.

Hvilken Utdanning Du Bør Sette Først i en Tsjekkisk CV

I et tsjekkisk CV er det vanlig å vise utdanning før arbeidserfaring. Dette er fordi utdanning ofte er en viktig indikator på kompetanse og kvalifikasjoner i Tsjekkia. Det er vanlig å inkludere både formell utdanning, som universitetsgrader, og andre kurs eller opplæringer som er relevante for jobben. For eksempel, hvis du søker på en stilling som ingeniør, ville du liste opp din tekniske utdanning og eventuelle spesialiserte kurs du har tatt.

Denne organiseringen gir rekrutterere en rask oversikt over dine akademiske meritter og hjelper dem å vurdere om du har den nødvendige utdanningen for jobben. I tillegg er det en forventning i Tsjekkia at CV-er skal være organisert på denne måten, så det å følge denne konvensjonen kan hjelpe CV-en din til å bli bedre mottatt.

Det er imidlertid noen tilfeller der det kan være mer hensiktsmessig å vise arbeidserfaring før utdanning. Hvis du for eksempel har mange års relevant arbeidserfaring og din formelle utdanning er mindre relevant eller mangler, kan det være mer effektivt å fremheve din arbeidserfaring først. Dette kan være tilfelle for enkelte håndverks- eller yrkesfaglige stillinger, der praktisk erfaring er mer verdifull enn formell utdanning.

Vzdělání:

2007 - 2011: Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika

Magistr (Mgr.) v oboru Mezinárodní obchod

 • Závěrečná práce na téma "Využití strategií mezinárodního obchodu v České republice"
 • Absolvoval jsem několik kurzů zaměřených na mezinárodní obchodní právo a ekonomii.

2003 - 2007: Gymnázium, Brno, Česká Republika

Maturitní zkouška z matematiky, anglického jazyka, českého jazyka a literatury a světové historie.


Betydningen av Ferdigheter for en Tsjekkisk CV


Tsjekkisk sprak


Ferdigheter er en vesentlig del av en Tsjekkisk CV, da det er gjennom denne delen av CV-en at arbeidsgivere kan vurdere din kompetanse og evne til å utføre jobben du søker på. I tillegg til dine akademiske kvalifikasjoner og arbeidserfaring, er det dine ferdigheter som kan skille din CV fra andre søkere. Det er derfor viktig å inkludere relevante ferdigheter i din CV, enten det er språkkunnskaper, tekniske ferdigheter, lederegenskaper, eller andre spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker på.

Når det kommer til arbeidsmarkedet i Tsjekkia, ser rekrutterere etter kandidater som ikke bare har de nødvendige ferdighetene for jobben, men også de som er i stand til å tilpasse seg raskt til nye arbeidsmiljøer og utfordringer. Fleksibilitet, problemløsning og kommunikasjonsevner er spesielt verdsatt. Rekrutterere ser også etter kandidater som er pålitelige, har god arbeidsmoral, og som kan jobbe effektivt både selvstendig og i team. Så, ved å vise frem disse ferdighetene i din CV, vil du øke sjansene for å bli betraktet for jobben du søker på.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver en CV på tsjekkisk.

Personlige ferdigheter:

 • Evne til å jobbe under press - Schopnost pracovat pod tlakem
 • Utmerket kommunikasjonsevner - Vynikající komunikační dovednosti
 • Selvmotivert - Samomotivovaný
 • Evne til å jobbe i team - Schopnost pracovat v týmu
 • Problemløsningsevner - Řešení problémů
 • Beslutningstaking - Rozhodování
 • Lederegenskaper - Vůdčí schopnosti
 • Kreativitet - Kreativita
 • Tilpasningsevne - Přizpůsobivost
 • Tidshåndtering - Správa času

Faglige ferdigheter:

 • Språkkunnskaper (engelsk, tysk) - Jazykové znalosti (anglicky, německy)
 • IT ferdigheter (Microsoft Office) - IT dovednosti (Microsoft Office)
 • Prosjektledelse - Řízení projektů
 • Kundeservice ferdigheter - Dovednosti v oblasti zákaznického servisu
 • Analytiske ferdigheter - Analytické dovednosti
 • Erfaring med markedsføring - Zkušenosti s marketingem
 • Salgserfaring - Zkušenosti s prodejem
 • Evne til å håndtere konflikter - Schopnost řešit konflikty
 • Kunnskap om regnskap - Znalosti účetnictví
 • Erfaring med presentasjoner - Zkušenosti s prezentacemi

Ulike Avsnitt å Inkludere i Din Tsjekkiske CV


Tilleggsoverskrifter i en tsjekkisk CV kan ofte omfatte Språk, Hobbyer eller interesser, Sertifikater, Førerkort, Referanser og IT-verktøy. Å legge til flere kategorier i CVen gir en mer helhetlig oversikt over kvalifikasjonene dine. Det gir også arbeidsgiveren en bedre forståelse av hvem du er som person, ikke bare hva du kan gjøre. Det kan også avdekke potensielle overførbare ferdigheter som kan være relevante for jobben du søker på.

"Språk" er en viktig kategori å inkludere i en CV, spesielt hvis du søker på en stilling som krever flerspråklige ferdigheter. I denne delen, bør du liste opp de språkene du snakker, og nivået av flyt i hvert av dem. Hvis du har tatt noen språktester, kan du også inklude scoren din her. Å vise at du er flerspråklig kan gi deg en fordel i mange stillinger, spesielt innen internasjonal handel eller kommunikasjon.

"Hobbyer eller interesser" -delen kan virke mindre viktig, men den gir arbeidsgivere innsikt i din personlighet og lidenskaper. Dette kan være spesielt verdifullt hvis dine interesser overlapper med jobbens natur. For eksempel, hvis du søker på en jobb innen utendørsutstyrssalg, kan det være nyttig å nevne at du liker fjellklatring. Dine hobbyer kan også gi arbeidsgivere en ide om hvordan du kan passe inn i firmaets kultur.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Tsjekkisk


Å forbedre din Tsjekkisk CV kan øke sjansene dine for å lande drømmejobben. Her er noen praktiske tips som er relevante for det Tsjekkiske arbeidsmarkedet:

 1. Inkluder et profesjonelt bilde: I Tsjekkia er det vanlig å inkludere et passbilde av deg selv i CV-en. Sørg for at bildet er profesjonelt og formelt.
 2. Personlig informasjon: Utover navn og kontaktinformasjon, inkluder fødselsdato og sivilstatus. Dette er vanlig praksis i Tsjekkia.
 3. Språkferdigheter: Det er viktig å inkludere språkferdigheter, spesielt hvis du snakker tsjekkisk. Hvis ikke, bør du fremheve andre språk du behersker.
 4. Utmerkelser og sertifikater: Hvis du har mottatt noen priser eller sertifikater, enten akademisk eller profesjonelt, bør disse inkluderes i CV-en din.
 5. Skreddersy CV-en: Tsjekkiske arbeidsgivere foretrekker en skreddersydd CV. Sørg for å tilpasse CV-en din i henhold til jobben du søker på.
 6. Kort og presis: En tsjekkisk CV bør være kort og presis, vanligvis ikke mer enn to sider. Unngå unødvendig informasjon.
 7. Skriv en målrettet "Målsetting": I stedet for en generell karriereoversikt, skriv en målrettet "Målsetting" som er relevant for den spesifikke jobben du søker på.
 8. Inkluder referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en tsjekkisk CV. Hvis du ikke har plass, kan du skrive "referanser tilgjengelig på forespørsel".

Nøkkelelementer for å Skrive en CV på Tsjekkisk


Tsjekkisk sprak


Når du skal skrive et tsjekkisk CV, er det viktig å være oppmerksom på visse kulturelle og formatmessige forskjeller som kan påvirke hvordan informasjonen din blir mottatt. Her er noen nøkkelpunkter å huske på når du lager et profesjonelt og effektivt tsjekkisk CV.

 1. Personlig informasjon: I Tsjekkia er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet. Sørg for å inkludere denne informasjonen øverst i CVen din.
 2. Bilde: Det er også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv i det tsjekkiske CV-formatet. Pass på at bildet er nøytralt og formelt.
 3. Språkekunnskaper: Det er viktig å liste opp alle språk du snakker, sammen med din kompetansenivå for hvert språk.
 4. Utdanning: Start med den høyeste utdanningen din og jobb deg nedover. Inkluder navnet på institusjonen, tittelen på graden din, og datoene du deltok.
 5. Arbeidserfaring: Likt utdanning, start med den mest nylige jobben og jobb deg bakover. For hver jobb, inkluder tittelen på stillingen, navnet på selskapet, datoene du jobbet der, og en kort liste over ansvarsområder og prestasjoner.
 6. Referanser: I Tsjekkia er det vanlig å inkludere referanser på CVen. Sørg for å ha tillatelse fra referansene før du inkluderer dem.
 7. Til slutt, husk å holde CVen din kort og konsis. Det ideelle tsjekkiske CVen skal være maksimalt to sider.

Hvordan skrive et følgebrev på Tsjekkisk for din CV


Å legge ved et følgebrev med ditt tsjekkiske CV er avgjørende når du søker på en jobb i Tsjekkia. Følgebrevet gir deg muligheten til å fremheve dine ferdigheter og kvalifikasjoner på en mer detaljert måte enn det som er mulig i et CV. I tillegg gir det deg en sjanse til å vise din motivasjon for jobben, og hvordan du kan bidra til bedriften. Det gir også arbeidsgiveren et innblikk i din personlighet og kommunikasjonsevner, noe som kan være avgjørende for deres avgjørelse. Så et godt skrevet følgebrev kan gi deg et fortrinn i den tsjekkiske jobbmarkedet.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige spørsmål om jobbsøknad og CV-skriver på Tsjekkisk

Hvordan er formatet på en tsjekkisk CV?

Tsjekkiske CV-er er vanligvis strukturert på en lignende måte som de fleste europeiske CV-er. Men noen av de unike funksjonene inkluderer at det er obligatorisk å inkludere et bilde, og det anbefales også å inkludere personlige opplysninger som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet. Dette kan virke uvanlig for folk fra land der slik informasjon vanligvis ikke inkluderes i en CV.

Er det nødvendig å oversette min CV til tsjekkisk når jeg søker jobb i Tsjekkia?

Ja, det er sterkt anbefalt å oversette din CV til tsjekkisk, med mindre stillingsannonsen er skrevet på et annet språk. Å ha CV-en din på tsjekkisk vil ikke bare hjelpe arbeidsgivere å forstå din erfaring og kvalifikasjoner bedre, men det viser også respekt og forståelse for deres kultur og språk.

Hva er vanlig praksis for å sende inn en jobbsøknad i Tsjekkia?

I Tsjekkia er det vanlig å sende inn jobbsøknader elektronisk, enten via e-post eller gjennom et online søknadssystem. Det er vanlig å inkludere både en CV og et følgebrev. Følgebrevet skal være kort og presist, og forklare hvorfor du er interessert i stillingen, og hvordan dine kvalifikasjoner og erfaring passer med jobbkravene. I likhet med CV-en, bør følgebrevet også skrives på tsjekkisk, med mindre stillingsannonsen er på et annet språk.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement