En Guide til å Skrive en Effektiv Slovakisk CV

Å lage en effektiv CV for det slovakiske arbeidsmarkedet krever en forståelse av landets kulturelle og profesjonelle normer. Det slovakiske markedet verdsetter klarhet, nøyaktighet og relevante ferdigheter fremhevet på en strukturert og lettleselig måte. Hvordan kan man fremheve sine ferdigheter i en slovakisk CV? Hva er de viktigste elementene å inkludere? Og hvordan kan man gjøre CV-en tiltalende for slovakiske arbeidsgivere?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV på Slovakisk

Osobné údaje:

Meno: Ján Novák
Adresa: Hlavná 23, 81101 Bratislava
Telefón: +421 123 456 789
Email: jan.novak@example.com
Dátum narodenia: 1. januára 1990
Národnosť: Slovenská

Cieľ:

Hľadám pozíciu manažéra projektu, kde môžem využiť svoje zručnosti a skúsenosti v oblasti riadenia projektov a práce s tímom. Mám silné organizačné zručnosti a schopnosť efektívne komunikovať na všetkých úrovniach.

Vzdelanie:

2009-2013: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu

Bakalársky študijný program: Manažment

Pracovné skúsenosti:

2013-súčasnosť: Manažér projektu, ABC spoločnosť, Bratislava

 • riadenie projektov od začiatku až po dokončenie
 • koordinácia práce tím
 • komunikácia s klientmi a dodávateľmi

2008-2013: Asistent projektového manažéra, XYZ spoločnosť, Bratislava

 • podpora pri riadení projektov
 • zabezpečovanie komunikácie v rámci projektového tímu
 • príprava dokumentácie

Jazykové zručnosti:

 • Angličtina – pokročilá
 • Nemecký jazyk – stredná úroveň

IT zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – pokročilá
 • MS Project – pokročilá
 • AutoCAD – základná

Záujmy:

Cestovanie, šport, literatúra

Referencie:

K dispozícii na vyžiadanie.

I det følgende avsnittet vil vi dykke dypere inn i hvordan du skriver en perfekt CV på Slovakisk, spesifikt utformet for det Slovakiske arbeidsmarkedet. Det er viktig å forstå at når du søker jobb i Slovakia, vil en CV på Slovakisk ikke bare demonstrere dine språkkunnskaper, men det vil også vise respekt for kulturen og forretningspraksisen i landet. Målet er å gi deg en fordel når du søker jobb ved å tilpasse din CV til de spesifikke kravene og forventningene i det Slovakiske arbeidsmarkedet. En velstrukturert og godt skrevet CV på Slovakisk kan være nøkkelen til å skille deg ut i en konkurransepreget jobbmarked.

Slovakisk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Slovakisk: En Oversettelsesguide


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Slovakisk. Disse termene er oversatt til Slovakisk for å hjelpe deg med å forstå de grunnleggende prinsippene for CV-skriving på dette språket. Listen kan være spesielt nyttig hvis du planlegger å søke på jobber i Slovakia, eller hvis du skal skrive en CV på Slovakisk for et annet formål.

 • CV-struktur: štruktúra životopisu
 • CV-formatering: formátovanie životopisu
 • Utdanning: vzdelanie
 • Ferdigheter: zručnosti
 • Praksisplass: stáž
 • Arbeidserfaring: pracovné skúsenosti
 • Personlige detaljer: osobné údaje
 • Referanser: referencie
 • Frivillig arbeid: dobrovoľnícka práca
 • Sertifiseringer: certifikáty
 • Språkferdigheter: jazykové zručnosti
 • Kontaktinformasjon: kontaktné informácie
 • Karrieremål: kariérne ciele
 • Publikasjoner: publikácie
 • Prosjektarbeid: projektová práca.

Hvordan bruke slovakisk grammatikk når du skriver en CV


Slovakisk grammatikk har en kompleks struktur med et stort antall bøyninger. Når du skriver en CV på slovakisk, er det viktig å bruke korrekt bøyning av verb, substantiv, adjektiver og pronomen. Når du beskriver dine tidligere arbeidserfaringer, bør du bruke fortid. For eksempel, hvis du vil si "I worked as a manager", vil det på slovakisk være "Pracoval som ako manažér". Vær oppmerksom på at verbet "pracoval" er i fortid og passer med subjektet "som" (jeg).

En CV på slovakisk skal normalt sett skrives i første person. Du refererer til deg selv og dine egne erfaringer, så det er naturlig å bruke "jeg" og "min". For eksempel, "I completed my studies in 2015" blir "štúdium som ukončil v roku 2015". Legg merke til at verbet "ukončil" er i fortid og passer med subjektet "som" (jeg). Når du beskriver dine ferdigheter og kvalifikasjoner, kan du bruke adjektiver og beskrive dem i maskulin form, for eksempel "Som kompetentný" (Jeg er kompetent), "Mám dobrou komunikáciu" (Jeg har god kommunikasjonsevne).

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Slovakisk


Dobre štruktúrovaný životopis je kľúčovým nástrojom pre úspešné napredovanie v kariére na slovenskom trhu. Jeho význam spočíva v jasnom a účinnom prezentovaní schopností, skúseností a cieľov uchádzača. Prvotriedne usporiadanie životopisu môže potenciálnym zamestnávateľom pomôcť rýchlo a jasne pochopiť kandidátov potenciál. Výzvou je vytvoriť životopis, ktorý je atraktívny, ale zároveň profesionálny a informatívny. Pri vytváraní životopisu je dôležité myslieť strategicke a zvážiť, ako najlepšie predstaviť svoje silné stránky a kariérne ciele. Správne štruktúrovaný životopis môže byť rozhodujúcim faktorom pri dosahovaní profesionálnych úspechov.

I tillegg til den slovakiske CV-malen, har vi også andre lignende maler du kanskje vil sjekke.

Behersk Kunsten å Skrive en Slovakisk CV: Viktigheten av Riktig Formatering

Når det kommer til å lage en CV på slovakisk, er det flere stilistiske innstillinger som skal tas i betraktning for å sikre at CV-en ser profesjonell ut og passer for det slovakiske markedet:

 • Skrifter: Bruk klare, lesevennlige skrifter som Times New Roman, Arial eller Calibri. Unngå bruk av uvanlige eller kunstneriske skrifter, da disse kan være vanskelige å lese og kan virke uprofesjonelle.
 • Format: Slovaker foretrekker tradisjonelle CV-formater. Begynn med kontaktinformasjonen din øverst, etterfulgt av en kort profil eller sammendrag. Dette skal etterfølges av arbeidserfaring, utdanning, og til slutt ferdigheter og referanser.
 • Marger: Hold margene mellom 2-2,5 cm. Dette gir dokumentet et rent og ryddig utseende, og gjør det lettere å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister når du beskriver arbeidserfaring og utdanning. Dette gjør informasjonen enklere å fordøye for leseren.
 • Skilletegn: I slovakisk språk er det vanlig å bruke punktum etter forkortelser, men ikke mellomrom. For eksempel "Ing." i stedet for "Ing. ".
 • Farger: Hold fargene nøytrale og profesjonelle. Svart skrift på hvit bakgrunn er det mest aksepterte og foretrukne. Unngå lyse farger eller noe som kan distrahere fra innholdet i CV-en din.
Følger du disse rådene, vil du ha en CV som er tilpasset det slovakiske markedet og som vil bli godt mottatt av potensielle arbeidsgivere.

Behersk Kunstverket av å Skrive en Slovakisk CV: Viktigheten av Riktig Struktur

Slovakisk sprak


En CV på Slovakisk har mange likheter med en norsk CV, men det er også noen spesifikke aspekter å ta hensyn til. Her er hoveddelene av en typisk CV på Slovakisk:

 • Personlige detaljer: I likhet med en norsk CV, bør en slovakisk CV inneholde grunnleggende personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er vanlig i Slovakia å inkludere fødselsdato og sivil status, selv om dette ikke er vanlig praksis i Norge.
 • Profesjonell profil: Dette avsnittet gir en kort oversikt over arbeidserfaring, ferdigheter og karrieremål. Det er viktig å tilpasse denne delen til den spesifikke jobben du søker på. For eksempel, hvis du søker på en jobb innen IT-sektoren, bør du legge vekt på relevant teknisk erfaring og ferdigheter.
 • Arbeidserfaring: Her skal du liste opp tidligere jobber, med den nyeste først. For hver jobb, inkluder rolletittel, arbeidsgiver, datoer, og en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvar. Det er vanlig på det slovakiske arbeidsmarkedet å være veldig detaljert i denne delen.
 • Utdanning: Listen over utdanning bør også være i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste utdanningen først. Inkluder grad, institusjon, og datoer. I Slovakia er det også vanlig å inkludere karakterer.
 • Faglige ferdigheter: Dette avsnittet bør inneholde en liste over ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. Eksempler kan være språkferdigheter, tekniske ferdigheter, eller ledelsesferdigheter.
 • Referanser: I Slovakia er det vanlig å inkludere referanser i en CV. Du bør inkludere navn, tittel, og kontaktinformasjon for hver referanse. Pass på å spørre referansene på forhånd om det er greit at du inkluderer dem.
Råd: Husk å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva jobben krever, og at du er seriøs om å få jobben.

Knekker koden: Hvordan skrive en effektiv overskrift på CV-en din på Slovakisk

Slovakisk sprak


Overskriften på en slovakisk språklig CV er av stor betydning; den skal være lett å se og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. Det første steget i å lage en slik overskrift er å skrive etternavnet, etterfulgt av fornavnet. Deretter legger du til yrket og disiplinen du jobber innenfor. Den tredje linjen skal inneholde postadressen din, slik at potensielle arbeidsgivere vet hvor de kan sende korrespondanse. Deretter bør du oppgi telefonnummeret ditt, slik at du kan bli nådd direkte for eventuelle jobbintervjuer eller spørsmål. Til slutt bør du inkludere e-postadressen din i overskriften, som et alternativt kommunikasjonsmiddel. På denne måten vil overskriften på din slovakiske CV være komplett og tydelig for alle som leser den.

Novák Ján

Inžinier v strojárstve

Hlavná ulica 123, 900 01 Modra

+421 900 123 456

novak.jan@email.com


Rollen til et bilde i din slovakiske CV: nødvendighet eller valgfritt?

På det slovakiske markedet er det ikke strengt nødvendig å inkludere et bilde i CV-en din. Dette skyldes at det viktigste er dine faglige kvalifikasjoner og erfaring, ikke ditt fysiske utseende. Imidlertid, hvis du velger å inkludere et bilde, eller hvis det spesifikt etterspørres av arbeidsgiver, bør det være et profesjonelt portrettbilde.

Bildet bør være i farger, med en nøytral bakgrunn og godt lys. Du bør være pent kledd, med en profesjonell og vennlig fremtoning. Størrelsen på bildet bør være liten, vanligvis ikke mer enn 2x2 tommer, og det bør plasseres enten øverst i høyre eller venstre hjørne av CV-en.

Det er ikke nødvendig med en ramme rundt bildet. Husk at bildet skal legge til verdi til CV-en din, ikke distrahere fra den viktige informasjonen den inneholder. Derfor er det viktig å bruke et bilde av høy kvalitet. Hvis du er usikker på om du skal inkludere et bilde eller ikke, kan du vurdere stillingen du søker på og bedriftens kultur.

Betydningen av arbeidserfaring i en slovakisk CV


Hvordan Skrive Arbeidserfaringer i en CV for det Slovakiske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen er en av de mest sentrale delene i et slovakisk CV. Den gir en grundig oversikt over kandidatens tidligere arbeidserfaringer, og gir potensielle arbeidsgivere en klar indikasjon på kandidatens ferdigheter og ekspertise. Denne delen skal være detaljert og gi en omfattende oversikt over hver stilling kandidaten har hatt.

Når du skriver erfaringsdelen i et slovakisk CV, bør du:

 • Begynn med den nyeste jobben først: Dette er kjent som en kronologisk rekkefølge, som gir en klar og lett forståelig oversikt over din karriereprogresjon.
 • Angi arbeidsperioden: Dette inkluderer start- og sluttdato for hver stilling. Hvis du fortsatt er i den aktuelle stillingen, kan du skrive "nåværende".
 • Inkluder stillingstittelen: Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar indikasjon på ditt ansvarsområde i den tidligere rollen.
 • Lag en punktliste: Dette hjelper med å gjøre informasjonen lettere å fordøye. Hver punkt bør begynne med et handlingssverb for å vise hva du har oppnådd.
 • Gi en stillingsbeskrivelse: Dette bør være en kort oppsummering av dine hovedoppgaver og ansvarsområder i stillingen.
 • Bruk stikkord: Dette vil hjelpe potensielle arbeidsgivere med å skanne din CV raskt. Stikkordene skal være relevante for stillingen du søker på.
Husk å unngå bruk av første person og å gjenta det samme rådet. Målet er å gi en klar og konkret oversikt over dine tidligere roller og prestasjoner.

Pozícia: Vedúci marketingového oddelenia

Firma: ABC Marketingové riešenia, Bratislava

Dátumy: Október 2016 - Prítomnosť


 • Riadenie a koordinácia tímu 10 marketingových špecialistov.
 • Vypracovanie a implementácia marketingových stratégií a kampaní.
 • Sledovanie a analýza trhových trendov a konkurencie.
 • Príprava a kontrola marketingového rozpočtu.
 • Organizácia a vedenie marketingových stretnutí a prezentácií.

Slovakisk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver CV på slovakisk

Å fylle ut en CV kan være en utfordring, spesielt hvis du gjør det på et fremmed språk og uten erfaring. I det følgende vil du finne enkle og brukervennlige tips for å hjelpe deg med å skrive en effektiv CV på slovakisk. Disse rådene er spesielt nyttige for nybegynnere og de som er nye til jobbmarkedet.

 1. Personlig informasjon: Start med å legge inn dine personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er standardinformasjon som alltid bør være med i en CV.
 2. Profilbeskrivelse: Selv om du ikke har tidligere arbeidserfaring, kan du skrive en kort profilbeskrivelse som fremhever dine styrker, egenskaper og interesser.
 3. Utdanning: Legg inn all relevant utdanning, inkludert videregående skole, universitet, kurs, opplæring osv. Husk å inkludere navnet på institusjonen, studieprogrammet eller -området og perioden du studerte der.
 4. Ferdigheter: Listen over ferdigheter kan være veldig viktig, spesielt hvis du mangler arbeidserfaring. Tenk på hvilke ferdigheter du har som kan være nyttige i jobben du søker på. Dette kan være alt fra språkferdigheter, IT-ferdigheter, organisatoriske ferdigheter, osv.
 5. Frivillig arbeid og praksisplasser: Hvis du har gjort frivillig arbeid eller hatt praksisplasser, er dette verdifull erfaring som absolutt bør inkluderes i din CV. Dette viser at du er initiativrik og villig til å lære.
 6. Personlige prosjekter: Hvis du har gjennomført personlige prosjekter som er relevante for stillingen du søker på, kan du inkludere disse i din CV. Dette kan være alt fra skoleprosjekter, hobbyprosjekter, osv.
 7. Referanser: Selv om du ikke har arbeidserfaring, kan du fortsatt ha referanser fra lærere, trenere, veiledere osv. som kan gi en attest på dine ferdigheter og egenskaper.
 8. Interesser: Det kan også være nyttig å inkludere en seksjon om dine interesser, spesielt hvis de er relevante for stillingen du søker på.
 9. Tilpass CVen: Husk å tilpasse CVen til hver enkelt jobb du søker på. Dette viser at du har tatt deg tid til å virkelig forstå hva jobben innebærer, og at du er seriøs om å få den.
 10. Profesjonell presentasjon: Sørg for at CVen ser profesjonell ut. Bruk en klar og lesbar skrift, hold designet enkelt og ryddig, og sørg for at det ikke er noen stavefeil eller grammatiske feil.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på slovakisk


Utdanningsdelen i en slovakisk CV er svært viktig, da den gir potensielle arbeidsgivere innsikt i kandidatens akademiske bakgrunn og kvalifikasjoner. Det er denne delen av CV-en som illustrerer kandidatens kunnskapsnivå, spesialisering innenfor et bestemt felt, og deres evne til å fullføre et strukturert læringsprogram.

Videre er utdanningsdelen avgjørende fordi den kan bidra til å skille kandidaten fra andre søkere. For eksempel, en kandidat med høyere utdanning eller spesialiserte sertifikater vil sannsynligvis bli favorisert i konkurransedyktige jobbmarkeder. Derfor er det viktig å inkludere all relevant utdanning, inkludert videregående opplæring, høyere utdanning, og eventuelle faglige sertifiseringer eller kvalifikasjoner.

Rekkefølgen på Utdanning i en Slovakisk CV

I en slovakisk CV, er det vanlig å vise utdanningsinformasjon etter personlige detaljer, men før arbeidserfaring, spesielt for de som er nyutdannede eller de som har oppnådd høyere nivåer av utdanning. Dette er fordi utdanning ofte er mest relevant for jobben de søker, spesielt når de ikke har mye arbeidserfaring. For eksempel, hvis du søker på en jobb innen ingeniørfeltet, vil det være viktig å vise din ingeniørgrad og eventuelle spesialiserte kurs du har tatt.

Imidlertid, hvis du har mange års relevant arbeidserfaring, kan det være mer fordelaktig å vise denne informasjonen før utdanning. Dette er fordi din arbeidserfaring i dette tilfellet vil være mer relevant og imponerende for arbeidsgiveren. For eksempel, hvis du søker på en senior stilling og har over 20 års erfaring i feltet, bør denne informasjonen presenteres først i din slovakiske CV. Dette er et unntak fra den generelle regelen og viser hvordan plasseringen av utdanning i en CV kan variere basert på individets unike erfaring og kvalifikasjoner.

Vzdelanie

V rokoch 2010 - 2014 som študoval na Ekonomická univerzita v Bratislave, kde som získal titul Ing. v odbore Podnikové financie. Počas môjho štúdia som sa zúčastnil viacerých špecializovaných kurzov zameraných na finančnú analýzu a riadenie rizík. Mojou bakalárskou prácou bola analýza finančnej situácie konkrétnej firmy a návrh na jej zlepšenie. V roku 2017 som úspešne dokončil magisterské štúdium na rovnakej univerzite, kde som sa špecializoval na medzinárodné podnikové financie. Mojou diplomovou prácou bola analýza vplyvu Brexitu na finančný sektor v Európskej únii.


Betydningen av Ferdigheter for en Slovakisk CV


Slovakisk sprak


Ferdigheter er en avgjørende del av enhver CV, og det er ikke annerledes for en slovakisk CV. Dette er fordi ferdigheter gir en oversikt over hva en kandidat kan tilby en arbeidsgiver. De viser en kandidats evner som er relevante for jobben de søker på, og gir en indikasjon på hvordan de vil prestere i rollen. I Slovakia er dette ekstra viktig fordi arbeidsmarkedet er sterkt konkurransedyktig, og arbeidsgivere søker etter kandidater som kan demonstrere at de har de nødvendige ferdighetene for å utføre jobben effektivt.

Rekrutterere i Slovakia ser etter en rekke ferdigheter på arbeidsmarkedet. Disse inkluderer både hard og soft skills. Hard skills er spesifikke, lærte ferdigheter som inkluderer tekniske ferdigheter som programmering eller maskinteknikk. Soft skills, derimot, er mer generelle ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og evnen til å arbeide i team. I tillegg til disse ferdighetene, verdsetter slovakiske arbeidsgivere også språkferdigheter, spesielt engelsk og tysk, da mange slovakiske selskaper opererer internasjonalt. Det er derfor viktig at en slovakisk CV tydelig fremhever disse ferdighetene for å øke sjansene for å bli ansatt.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på slovakisk.

Personlige ferdigheter (Osobné zručnosti):

 • Selvstendig (Samostatný)
 • God kommunikasjonsevne (Dobré komunikačné schopnosti)
 • Ansvarsbevisst (Zodpovedný)
 • Fleksibel (Flexibilný)
 • Kreativ (Kreatívny)
 • Punktlig (Presný)
 • Pålitelig (Spoľahlivý)
 • God i teamarbeid (Dobrý v práci v tíme)
 • Problem-løser (Riešiteľ problémov)
 • Lederegenskaper (Vedúce schopnosti)

Faglige ferdigheter (Odborné zručnosti):

 • God med Microsoft Office (Dobrý v Microsoft Office)
 • Erfaring med prosjektledelse (Skúsenosti s vedením projektov)
 • Avanserte språkferdigheter i engelsk (Pokročilé jazykové znalosti v angličtine)
 • Kompetanse innen salg (Kompetencie v oblasti predaja)
 • Erfaring med grafisk design (Skúsenosti s grafickým dizajnom)
 • Kunnskap om regnskap (Znalosti v účtovníctve)
 • Avansert bruker av sosiale medier (Pokročilý užívateľ sociálnych médií)
 • Erfaring med programmering (Skúsenosti s programovaním)
 • Kundebehandling (Zákaznícky servis)
 • Kompetanse innen markedsføring (Kompetencie v oblasti marketingu)

Ulike Avsnitt å Inkludere i Din Slovakiske CV


Tilleggsoverskrifter i en slovakisk CV kan variere avhengig av søkerens individuelle kvalifikasjoner og erfaringer. Å legge til flere kategorier kan være nyttig for å gi en mer omfattende oversikt over søkerens ferdigheter, kunnskap og interesser. Dette kan inkludere språkferdigheter, hobbyer eller interesser, sertifikater, førerkort, referanser og IT-verktøy.

"Sertifikater" er en viktig kategori å inkludere, da den gir et konkret bevis på søkerens ferdigheter og kunnskap. Dette kan være alt fra akademiske vitnemål til profesjonelle sertifiseringer, og gir et klart bilde av søkerens kvalifikasjoner. Denne kategorien bør omfatte navnet på sertifikatet, institusjonen som utstedte det, og dato for oppnåelse.

"Hobbyer eller interesser" kan virke mindre viktig, men denne kategorien gir en innsikt i søkerens personlighet og kan også indikere verdifulle ferdigheter eller egenskaper. For eksempel kan en interesse for friluftsliv tyde på gode samarbeidsferdigheter og utholdenhet, mens en hobby som sjakk kan indikere strategisk tenkning. Denne kategorien bør inneholde en kort liste over relevante hobbyer eller interesser, med eventuelle tilleggsopplysninger som kan være relevante for stillingen.

Forbedre Din Slovakiske CV: Tips og Råd


Her er noen spesifikke råd for å forbedre din slovakiske CV, tilpasset det slovakiske arbeidsmarkedet.

 1. Bruk formell tone: På slovakisk er det viktig å bruke en formell tone i en CV. Unngå uformelt språk og slang.
 2. Inkluder personlig informasjon: I Slovakia er det vanlig å inkludere mer personlig informasjon i CV-en enn i mange andre land. Dette kan inkludere alder, nasjonalitet, sivilstatus og antall barn.
 3. Legg ved et bilde: Selv om det ikke er obligatorisk, er det vanlig i Slovakia å inkludere et profesjonelt bilde på CV-en din. Pass på at det er et nøytralt og profesjonelt bilde.
 4. Prioriter utdanning: Utdanning anses som svært viktig på det slovakiske arbeidsmarkedet. Sørg for at utdanningsseksjonen i CV-en din er grundig og oppdatert.
 5. Ikke glem språkkunnskaper: I Slovakia er det viktig å inkludere språkkunnskaper på CV-en din. Pass på å inkludere nivået på hver språkkunnskap du har.
 6. Inkluder datamaskinkunnskaper: I dagens arbeidsmarked er datamaskinkunnskaper viktige. Pass på å inkludere en seksjon i CV-en din som beskriver dine datamaskinkunnskaper.
 7. Hold det kort og konsist: En slovakisk CV bør være kort og konsis, vanligvis ikke lenger enn to sider. Sørg for å bare inkludere relevant informasjon og unngå unødvendige detaljer.
 8. Korrekturles: Pass på å korrekturlese CV-en din nøye for å unngå feil. En CV med stavefeil eller grammatiske feil kan gi et dårlig inntrykk.

Hvordan skrive en CV på Slovakisk: Nøkkelelementer å inkludere


Slovakisk sprak


Å skrive det perfekte slovakiske CV kan være en utfordrende oppgave, spesielt hvis du ikke er kjent med kulturen og forventningene i Slovakias jobbmarked. Men, med de riktige nøkkelpunktene i bakhodet, kan du lage et CV som er tilpasset og attraktivt for slovakiske arbeidsgivere. Her er noen viktige tips til å lage et velformulert slovakiske CV.

 1. Personlige detaljer: Inkluder grunnleggende personlige detaljer i begynnelsen av CV-en din, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato.
 2. Profesjonell profil: Ha en kort profesjonell profil som oppsummerer dine ferdigheter, erfaringer og karriere mål. Dette vil gi arbeidsgiveren en rask oversikt over hvem du er.
 3. Språkferdigheter: Slovakisk er det offisielle språket, så det er viktig å inkludere din ferdighet i slovakisk, i tillegg til eventuelle andre språk du snakker.
 4. Utdanning og kvalifikasjoner: Liste opp alle dine relevante kvalifikasjoner, inkludert grader, kurs og sertifikater. Begynn med den mest nylige.
 5. Arbeidserfaring: Start med den mest nylige jobben først og jobb deg bakover. For hver jobb, inkluder jobbtittel, navn og sted for selskapet, og datoene du jobbet der. Legg også til en kort liste over dine ansvarsområder og prestasjoner.
 6. Referanser: Slovaker foretrekker ofte å ha referanser oppført direkte i CV. Inkluder navn, tittel, selskap og kontaktinformasjon for hver referanse.
Husk at et godt CV er nøkkelen til å få foten innenfor døren til jobbintervjuet. Med disse tipsene, er du godt på vei til å lage et sterkt slovakisk CV.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Slovakisk som Komplement til CVen Din


Et følgebrev med et slovakisk CV er viktig fordi det gir arbeidsgiverne en bedre forståelse av dine ferdigheter og erfaringer som ikke er klart definert i CV-en. I tillegg kan det bidra til å skille deg ut fra andre søkere ved å vise din entusiasme og lidenskap for jobben du søker på. Følgebrevet gir også en mulighet til å forklare eventuelle hull i arbeidshistorikken din, eller hvorfor du skifter karriere. Til slutt, et godt skrevet følgebrev kan demonstrere din skriveferdighet, noe som kan være viktig i mange stillinger.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige spørsmål om jobbsøking og CV-skriving på Slovakisk

Er det noen spesifikke formater jeg bør følge når jeg skriver CV på slovakisk?

Ja, på slovakisk er det vanlig å inkludere personlige detaljer som fødselsdato og sivilstatus i CV-en, noe som kan være uvanlig i andre land. I tillegg bør CV-en være kronologisk, med den siste jobben først. Den bør være kort og presis, vanligvis ikke mer enn to sider.

Er det vanlig å inkludere et bilde i CV-en min i Slovakia?

Ja, det er faktisk ganske vanlig å inkludere et profesjonelt bilde i CV-en din når du søker jobb i Slovakia. Dette kan variere i andre land, men i Slovakia er det forventet.

Hvordan skal jeg håndtere jobbsøknaden min på slovakisk?

Når du søker jobb i Slovakia, er det forventet at både CV-en og følgebrevet er skrevet på slovakisk, med mindre stillingsannonsen er på et annet språk. Følgebrevet skal være kort og presist, og tydelig forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hva du kan bringe til selskapet. Husk å være høflig og formell, og adresser brevet til den aktuelle personen hvis navnet er oppgitt i stillingsannonsen.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement