Slik skriver du en effektiv CV på polsk: En trinnvis guide

Å lage en effektiv CV for det polske arbeidsmarkedet krever en grundig forståelse av landets arbeidskultur og forventninger. Polske arbeidsgivere verdsetter detaljert faglig erfaring, språkferdigheter og tilpasningsdyktighet. Hvordan presenterer man disse kvalifikasjonene effektivt i en CV? Hvilke formater foretrekker polske arbeidsgivere? Er det noen unike elementer i CV skriving som er spesielt relevante for det polske arbeidsmarkedet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Polsk

Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Adres: ul. Polska 123, 00-000 Warszawa
Telefon: 123 456 789
Email: jankowalski@email.com

PROFESJONALNE DOŚWIADCZENIE

Menadżer Sprzedaży, XYZ Sp. z o.o., Warszawa

Luty 2018 - obecnie

 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym składającym się z 10 osób
 • Planowanie i wdrażanie strategii sprzedażowych
 • Monitorowanie wyników sprzedaży i podejmowanie działań korygujących

Specjalista ds. Sprzedaży, ABC S.A., Poznań
Styczeń 2015 - Styczeń 2018

 • Obsługa klientów biznesowych
 • Przygotowywanie ofert handlowych
 • Negocjacje warunków sprzedaży

EDUKACJA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Magister, Zarządzanie i Marketing, 2010 - 2015

SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Certyfikat Zarządzania Projektami - PMI, 2017

Szkolenie z negocjacji handlowych - ABC Academy, 2016

UMIEJĘTNOŚCI

 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia

ZAINTEORESOWANIA

Podróże, bieganie, literatura faktu

Referencje dostępne na życzenie.

I resten av denne artikkelen skal vi detaljert forklare hvordan du kan skrive en perfekt CV på Polsk, spesielt tilpasset for det polske arbeidsmarkedet. Med en økende globalisering blir det stadig mer vanlig å søke jobber internasjonalt, og å kunne skrive en effektiv CV på mottakerens språk kan gi deg en stor fordel. En CV skrevet på Polsk vil ikke bare gjøre det enklere for arbeidsgivere å forstå din bakgrunn og erfaring, men det vil også vise din vilje og evne til å tilpasse deg det polske markedet. Det vil også kunne vise respekt og forståelse for polsk kultur og forretningspraksis. Så, om du sikter på å gjøre et sterkt inntrykk og skille deg ut i det polske arbeidsmarkedet, er en godt skrevet CV på Polsk et viktig første skritt.

Polsk sprak


Nyttige Polske Setninger for å Skrive en CV: En Oversettelsesguide


I dette avsnittet vil du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Polsk. Hvert begrep er oversatt til Polsk for å gjøre det enklere for deg å forstå og bruke dem korrekt i din egen CV.

 • CV-struktur: struktura CV
 • CV-formatering: formatowanie CV
 • Utdanning: edukacja
 • Ferdigheter: umiejętności
 • Praksisplass: praktyki
 • Arbeidserfaring: doświadczenie zawodowe
 • Personlig informasjon: dane osobowe
 • Referanser: referencje
 • Språkferdigheter: znajomość języków
 • Sertifikater og kurs: certyfikaty i kursy
 • Profesjonell profil: profil zawodowy
 • Karrieremål: cel zawodowy
 • Interesser og hobbyer: zainteresowania i hobby
 • Yrkeskvalifikasjoner: kwalifikacje zawodowe
 • Personlige egenskaper: cechy osobowe
Ved å bruke disse begrepene korrekt, vil du kunne skrive en overbevisende og profesjonell CV på Polsk.

Nyttig grammatikk for å skrive CV på Polsk


Når man skriver en CV på polsk, benyttes vanligvis tredje person entall. Det er fordi CV-en er et formelt dokument der du presenterer deg selv og dine kvalifikasjoner til en potensiell arbeidsgiver. Man bruker fortid for å beskrive tidligere arbeidserfaring og utdanning. For eksempel, "Han fullførte sine studier ved Universitetet i Warszawa" oversettes til "Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim".

På polsk er det også viktig å være oppmerksom på bøyninger. Polsk er et språk med syv kasus, og endringene i kasus påvirker substantiver, adjektiver, tallord og pronomen. Dette påvirker hvordan du skriver din utdanning og arbeidserfaring. For eksempel, "Hun jobbet som lærer ved en videregående skole" oversettes til "Pracowała jako nauczycielka w szkole średniej". Her er "szkole" dativformen av "szkoła" (skole), noe som er nødvendig etter preposisjonen "w" (i).

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Polsk


Dobrze zorganizowane CV jest kluczowe dla skutecznego przedstawienia swoich kwalifikacji potencjalnym pracodawcom na polskim rynku pracy. Struktura CV jest ważna, ponieważ umożliwia klarowne i zrozumiałe przedstawienie niezbędnych informacji. Właściwie sformatowane CV pozwala na łatwe zidentyfikowanie kluczowych umiejętności, doświadczeń i osiągnięć kandydata. Może to znacznie zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Dlatego warto poświęcić czas na skonstruowanie przemyślanego i dobrze zorganizowanego CV, które pomoże w realizacji zawodowych celów i sprostaniu wyzwaniom. Przede wszystkim, jest to inwestycja, która może przynieść znaczne korzyści w przyszłości.

I tillegg til den polske CV-malen, har vi også andre lignende maler du kan være interessert i å sjekke ut.

Behersk kunsten å skrive en polsk CV: Viktigheten av riktig formatering

Stilistisk innstilling for en CV på Polsk kan variere litt basert på individuell smak, men det er noen generelle retningslinjer som kan hjelpe deg å lage et dokument som er profesjonelt og lett å lese.

 • Skrifter: Bruk enkel, profesjonell skrifttype som Arial, Calibri eller Times New Roman. Dette er populære valg fordi de er klare og enkle å lese. Størrelsen skal være mellom 10 og 12 punkter for hovedteksten, og overskrifter kan være litt større for å fremheve seksjonene i CV-en din.
 • Format: Gjør CV-en din oversiktlig ved å organisere informasjonen i tydelige seksjoner. Dette kan inkludere personlig informasjon, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og referanser. Polske arbeidsgivere foretrekker ofte en kronologisk format, der du lister opp erfaringene dine fra nyeste til eldste.
 • Marginer: Sørg for at CV-en din har ryddige marger på alle sider. En standard margin på 2,5 cm på alle sider gir et rent, profesjonelt utseende.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve nøkkeldetaljer og gjøre CV-en din lettere å lese. Hver kulepunkt bør begynne med et sterkt verb for å vise hva du har oppnådd.
 • Skilletegn: Bruk komma og punktum konsekvent for å skille setninger og ideer. Unngå overdreven bruk av utropstegn eller spørsmålstegn.
For en CV på Polsk, kan det være lurt å unngå for mange farger og for mye design, da dette kan distrahere fra innholdet. Hold det enkelt og profesjonelt for å passe det polske markedet.

Slik mestrer du strukturen til en polsk CV: En nøkkel til suksess

Polsk sprak


Strukturen og hoveddelene av en CV på Polsk er i stor grad lik den vi er kjent med i Norge, men det er noen viktige tilpasninger som må tas i betraktning:

 • Personlige data (Dane osobowe): Dette er den første delen av en polsk CV. Her inkluderer du navn, kontaktinformasjon, og ofte også fødselsdato og sivilstatus. I Polen er det mer vanlig å inkludere personlige detaljer som ikke er vanlig å ha i en norsk CV.
 • Profesjonell profil (Profil zawodowy): Dette avsnittet gir en kort oversikt over din profesjonelle bakgrunn og dine karrieremål. Her kan du inkludere oppnådde resultater, erfaringer og ferdigheter som er relevante for jobben du søker på.
 • Arbeidserfaring (Doświadczenie zawodowe): Her inkluderer du tidligere jobber, med start- og sluttdato, jobbtittel og en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene dine. Det er viktig å tilpasse denne delen til det polske arbeidsmarkedet, ved for eksempel å legge vekt på erfaringer som er spesielt etterspurt i Polen.
 • Utdanning (Edukacja): Her skriver du ned all formell utdanning du har, med start- og sluttdato, institusjon og studieretning. Hvis du har studert i utlandet, bør du inkludere dette, da det er sett på som en fordel i det polske arbeidsmarkedet.
 • Ferdigheter (Umiejętności): I denne delen skal du liste opp alle relevante ferdigheter du har. Dette kan være alt fra dataferdigheter til språkferdigheter. Husk å nevne om du snakker polsk, da dette er svært viktig for polske arbeidsgivere.
 • Interesser (Zainteresowania): Dette er en frivillig del av CV-en, men kan være nyttig for å vise litt av din personlighet. Her kan du for eksempel nevne hobbyer eller frivillig arbeid.
Et viktig råd er å alltid tilpasse CV-en din til den spesifikke jobben du søker på. Dette inkluderer å fremheve de mest relevante erfaringene og ferdighetene dine.

Overskriften på CV-en din på polsk: Hvordan få den til å skille seg ut

Polsk sprak


Overskriften i en polsk CV er av stor betydning, da den skal være godt synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en overskrift, følg disse enkle instruksjonene:

Først skriver du etternavnet ditt, etterfulgt av fornavnet. Dette er standard format i mange land, inkludert Polen. Deretter legger du til ditt yrke og disiplin. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar ide om hvilken type jobb du søker og hvilke kvalifikasjoner du har.

Videre skriver du ned postadressen din. Selv om mye kommunikasjon nå skjer elektronisk, kan det fortsatt være nødvendig for arbeidsgiveren å ha den fysiske adressen din.

Deretter legger du til telefonnummeret ditt. Dette er viktig fordi det gir arbeidsgiveren en rask og enkel måte å kontakte deg på.

Til slutt legger du til e-postadressen din. Dette er ofte den primære kommunikasjonsmetoden mellom arbeidsgivere og jobbsøkere, så det er viktig at du inkluderer en e-postadresse som du sjekker regelmessig.

Husk at all informasjon i overskriften skal være lett synlig og lett å finne for arbeidsgiveren.

Kowalski Jan

Inżynier Budownictwa

ul. Kwiatowa 15, 00-001 Warszawa

Telefon: +48 123 456 789

E-post: j.kowalski@gmail.com


Rollen til bilder i en polsk CV: En avgjørende faktor

I det polske markedet er det ikke nødvendig å inkludere et bilde i CV-en din, med mindre det spesifikt er bedt om i stillingsannonsen. Dette skyldes at det er en økende bevissthet om diskriminering på grunnlag av utseende. Imidlertid, hvis stillingsannonsen klart angir at et bilde er nødvendig, bør du inkludere det.

Bildet skal være profesjonelt, med en nøytral bakgrunn, og det skal bare vise ansiktet og overkroppen. Du bør være kledd passende for stillingen du søker på. Størrelsen på bildet bør ikke være for stort - det bør ikke ta mer enn 15-20% av siden. Det er ikke nødvendig med en ramme rundt bildet.

Husk at hovedfokuset i CV-en din skal være dine ferdigheter og erfaringer, ikke ditt utseende. Det er viktig å gi et godt førsteinntrykk, men det er innholdet i CV-en din som vil avgjøre om du blir kalt inn til intervju.

Betydningen av erfaring i en CV for det polske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer på CV for Polsk Arbeidsmarked

Erfaringsdelen i et polsk CV er en av de mest betydningsfulle delene, da den gir potensielle arbeidsgivere en umiddelbart innsikt i din yrkesbakgrunn og kompetanse. Denne delen bør være detaljert og inneholde alle relevante arbeidserfaringer som gjør deg til den mest passende kandidaten for jobben du søker.

 • Først og fremst, presenter arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge, med den mest nylige jobben først. Dette gir arbeidsgiveren en rask oversikt over din karriereprogresjon.
 • Inkluder alle nødvendige detaljer om arbeidsperioden for hver jobb du har hatt. Dette inkluderer startdato og sluttdato. Hvis du fortsatt er ansatt, kan du skrive "til dags dato".
 • Stillingsbetegnelsen er en annen viktig detalj å inkludere. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av hva din rolle var i tidligere jobber.
 • Bruk en punktliste for å beskrive dine ansvarsområder og prestasjoner i hver stilling. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å skanne gjennom og identifisere de viktigste poengene.
 • Inkluder en detaljert stillingsbeskrivelse for hver jobb. Dette gir arbeidsgiveren en mer inngående forståelse av hva jobben din innebar, og hvordan du brukte dine ferdigheter og kunnskaper i praksis.
 • Til sist, bruk stikkord relatert til jobben du søker. Dette kan være ferdigheter, teknikker eller systemer som er relevante for stillingen. Dette gjør det lettere for arbeidsgiveren å se at du har nødvendig kompetanse, og det kan også være nyttig hvis CVen din blir skannet av et automatisert system.
Husk at denne delen av CVen er din sjanse til å virkelig vise hva du kan, så bruk et variert og rikt ordforråd for å beskrive dine erfaringer. Vær så spesifikk som mulig om dine tidligere oppgaver og ansvar, og hvordan disse har forberedt deg på den jobben du søker.

Pozycja: Kierownik Działu Sprzedaży

Firma: ABC Sp. z o.o., Warszawa

Daty: lipiec 2015 - obecnie


 • Zarządzanie zespołem 10 pracowników.
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii sprzedaży.
 • Negocjowanie umów z kluczowymi klientami.
 • Monitorowanie i analiza wyników sprzedaży.
 • Organizacja szkoleń dla zespołu sprzedaży.

Polsk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på polsk

Å skrive en CV kan være en utfordrende oppgave, spesielt når du skal gjøre det på polsk og uten tidligere erfaring. Men frykt ikke, det er faktisk enklere enn du tror. Her er noen enkle trinn for trinn-tips som vil hjelpe deg å fylle ut din polske CV uten problemer.

 1. Personlige opplysninger: Start med å liste opp dine personlige opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse. På polsk vil dette være "Dane Osobowe".
 2. Profil: Skriv en kort profil som beskriver hvem du er, hva du studerer eller har studert, og hva du ønsker å oppnå i din framtidige karriere. På polsk vil dette være "Profil".
 3. Utdanning: Selv om du ikke har relevant arbeidserfaring, skal du liste opp all utdanning du har fullført, inkludert videregående skole, universitet, og eventuelle kurs eller sertifiseringer. På polsk vil dette være "Edukacja".
 4. Frivillig arbeid: Hvis du har gjort frivillig arbeid, kan dette være en god erstatning for arbeidserfaring. Det viser at du har engasjement og initiativ, og at du har fått praktisk erfaring. På polsk vil dette være "Wolontariat".
 5. Fritidsaktiviteter: Legg ved informasjon om fritidsaktiviteter eller hobbyer som kan være relevante for jobben du søker på. Dette kan gi en indikasjon på interessene og ferdighetene dine. På polsk vil dette være "Zainteresowania".
 6. Språkferdigheter: Hvis du snakker flere språk, er dette en stor fordel. List opp språkene du snakker, og hvor flytende du er i hvert språk. På polsk vil dette være "Znajomość języków".
 7. Referanser: Selv om du ikke har yrkeserfaring, kan du kanskje gi referanser fra lærere, professorer, eller andre mennesker som kan attestere til din karakter og arbeidsetikk. På polsk vil dette være "Referencje".
 8. Ferdigheter: List opp alle ferdigheter du har som kan være relevante for jobben, for eksempel dataferdigheter, organisatoriske ferdigheter, eller kommunikasjonsferdigheter. På polsk vil dette være "Umiejętności".
 9. Tilpass CV-en: Tilpass CV-en for hver jobb du søker på. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva jobben krever, og at du er en seriøs kandidat.
 10. Korrekturles: Korrekturles CV-en din nøye for å sikre at den er fri for stavefeil og grammatikalske feil. Dette vil vise at du har god oppmerksomhet på detaljer.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på polsk


Utdanningsdelen i en polsk CV er svært viktig, da den gir potensielle arbeidsgivere en klar forståelse av søkerens faglige bakgrunn. Den gir en oversikt over den formelle utdannelsen, inkludert institusjonene de har studert ved, kursene de har tatt, og gradene de har oppnådd. Dette er nyttig for arbeidsgivere for å avgjøre om kandidaten har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for stillingen.

Videre kan utdanningsdelen i en polsk CV også gi innblikk i søkerens engasjement og dedikasjon. Fullførte grader, spesielt de som krever flere år med studier, kan illustrere en persons evne til å forplikte seg til langvarige prosjekter og fullføre dem med suksess. Dette er kvaliteter som mange arbeidsgivere verdsetter og ser etter i potensielle ansatte.

Hvilken Utdanning Du Bør Sette Først i Din Polske CV

I en polsk CV er det tradisjonelt å liste utdanning før arbeidserfaring. Dette er spesielt vanlig for nyutdannede eller de som har betydelig mer utdanning enn arbeidserfaring. Det er også vanlig hvis utdanningen er spesielt relevant for jobben du søker. For eksempel, hvis du søker på en jobb som krever en bestemt grad eller sertifikat, vil du gjerne plassere denne informasjonen først for å umiddelbart vise at du oppfyller dette kravet.

Imidlertid er det noen tilfeller der utdanning ikke nødvendigvis skal vises først i en polsk CV. Dette er spesielt sant hvis du har lang og relevant arbeidserfaring innen feltet du søker på. I dette tilfellet kan det være mer fordelaktig å liste arbeidserfaring før utdanning for å fremheve din praktiske erfaring og kompetanse i feltet.

For eksempel, hvis du er en erfaren ingeniør med over ti års erfaring, men du har en generell grad i naturvitenskap, kan det være mer hensiktsmessig å først fokusere på din spesifikke ingeniørerfaring. På den annen side, hvis du er en nylig uteksaminert jurist som søker på advokatstillinger, vil det være passende å fremheve din juridiske grad og relevante kurs først.

Edukacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (2016-2020)

 • Kierunek: Zarządzanie
 • Specjalizacja: Zarządzanie Procesami Biznesowymi
 • Tytuł pracy dyplomowej: "Optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie X na przykładzie działu logistyki"
 • Uzyskany tytuł: magister

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie (2012-2016)

 • Profil: matematyczno-ekonomiczny

Dodatkowe Kwalifikacje i Szkolenia:

 • Certyfikat Project Management Professional (PMP) – PMI, 2020
 • Kurs "Zarządzanie zespołem" – Akademia Liderów, 2019
 • Szkolenie "Analiza SWOT w praktyce" – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018

Języki obce:

 • Angielski – poziom C1
 • Niemiecki – poziom B2
 • Francuski – poziom B1

Betydningen av Ferdigheter for en Polsk CV


Polsk sprak


Å ha de rette ferdighetene uthevet i din polske CV er av stor betydning, spesielt i det konkurransepreget polske arbeidsmarkedet. Det er fordi rekrutterere og arbeidsgivere ofte er på jakt etter kandidater som kan bringe spesifikke ferdigheter til bordet, som passer til de spesifikke kravene i stillingsbeskrivelsen. Tilstrekkelig fremstilling av dine ferdigheter kan gi deg et fortrinn over andre kandidater, og øke sjansene dine for å lande jobben.

Når det gjelder hva rekrutterere ser etter på det polske arbeidsmarkedet, er det noen ferdigheter som ofte er i høy etterspørsel. Dette inkluderer spesialiserte tekniske ferdigheter, for eksempel i IT og ingeniørfag, samt språkferdigheter, spesielt engelsk og tysk. Imidlertid er også generelle ferdigheter som problemløsning, kommunikasjon og teamarbeid høyt verdsatt. Rekrutterere ser også etter kandidater som har vist initiativ, selvstendighet og evnen til å lære og tilpasse seg raskt i tidligere stillinger.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på Polsk.

Personlige ferdigheter (Umiejętności osobiste):

 1. God kommunikasjonsevne - Dobra zdolność komunikacji
 2. Selvstendig - Samodzielny
 3. Pålitelig - Niezawodny
 4. Punktlighet - Punktualność
 5. Evne til å arbeide under press - Zdolność do pracy pod presją
 6. Problemløser - Rozwiązywanie problemów
 7. Teamarbeider - Praca zespołowa
 8. Lederegenskaper - Zdolności przywódcze
 9. Fleksibilitet - Elastyczność
 10. Positiv holdning - Pozytywne nastawienie

Faglige ferdigheter (Umiejętności zawodowe):

 1. God i Microsoft Office - Dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 2. Erfaring med prosjektledelse - Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 3. Kjennskap til regnskap - Znajomość rachunkowości
 4. Førerkort klasse B - Prawo jazdy kategorii B
 5. Erfaring med kundeservice - Doświadczenie w obsłudze klienta
 6. God i engelsk og spansk - Dobra znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego
 7. Erfaring med salg - Doświadczenie w sprzedaży
 8. Kjennskap til markedsføring - Znajomość marketingu
 9. Erfaring med HR-arbeid - Doświadczenie w pracy HR
 10. God forståelse for IT - Dobra znajomość IT.

Tilleggselementer du kan inkludere i din polske CV


Tilleggsoverskriftene i en Polsk CV kan omfatte Språk, Hobbyer eller interesser, Sertifikater, Førerkort, Referanser og IT-verktøy. Det er viktig å legge til flere kategorier i en CV for å gi en komplett fremstilling av dine ferdigheter, erfaringer og interesser. Dette kan hjelpe arbeidsgiveren å få et mer omfattende bilde av deg som en potensiell ansatt.

Kategorien "Språk" er viktig fordi den viser hvor mange språk du kan snakke, lese eller skrive, noe som er et sterkt pluss i mange jobber, spesielt i et internasjonalt miljø. Det er viktig å nevne hvilket nivå du har i hvert språk, for eksempel er du en nybegynner, middels, avansert eller flytende.

Kategorien "IT-verktøy" er også viktig å inkludere i en CV, spesielt i dagens digitale verden. Denne delen skal inneholde en liste over programvare, systemer eller verktøy du er kjent med. For eksempel kan du nevne at du har erfaring med Microsoft Office, Adobe-programvare, programmeringsspråk eller bestemte datasystemer. Dette kan vise en potensiell arbeidsgiver at du har de tekniske ferdighetene som kreves for stillingen.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Polsk


Å søke jobb i Polen krever en unik tilnærming når det kommer til å utforme din CV. Her er noen tips for å forbedre din polske CV:

 1. Personlig informasjon: Start din CV med personlig informasjon som fullt navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og nasjonalitet. Dette er standard i Polen.
 2. Profesjonell foto: I motsetning til mange andre land, er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på CVen i Polen.
 3. Språkferdigheter: Polsk arbeidsgivere setter stor pris på flerspråklige kandidater. Sørg for å angive alle språk du snakker og på hvilket nivå.
 4. Utdanning: Start med din nyeste utdanning og jobb deg bakover. Inkluder navn på institusjon, grad, og datoer for når du startet og fullførte.
 5. Arbeidserfaring: Som med utdanning, start med den mest relevante eller siste jobben din. Inkluder jobbtittel, selskapsnavn, arbeidsperioder og en kort liste over dine ansvarsområder og prestasjoner.
 6. Faglige ferdigheter: Det er viktig å inkludere en liste over dine tekniske og faglige ferdigheter, spesielt de som er relevante for jobben du søker på.
 7. Referanser: Polske arbeidsgivere forventer ofte at du oppgir referanser. Hvis du ikke har plass på CVen, kan du skrive "referanser tilgjengelig på forespørsel".
 8. Tilpass CVen: Til slutt, husk å tilpasse din CV til hver enkelt rolle du søker på, og sørg for at den er fri for skrivefeil og grammatiske feil.

Nøkkelelementer i en Polsk CV: En Trinnvis Guide


Polsk sprak


Å skrive et imponerende polsk CV krever en forståelse av hva polske arbeidsgivere leter etter. Det er viktig å presentere din erfaring og ferdigheter på en måte som fremhever din profesjonalitet og egnethet for jobben. Her er noen nøkkelpunkter å huske på når du skriver ditt polske CV:

 1. Personlig informasjon: Inkluder grunnleggende personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Alder og sivilstatus er også vanligvis inkludert i et polsk CV.
 2. Bilde: I motsetning til mange andre land, er det vanlig å inkludere et profesjonelt fotografi av deg selv i et polsk CV. Pass på at bildet er nøytralt og profesjonelt.
 3. Utdanning: Start med den nyeste utdanningen din og jobb deg bakover. Inkluder navnet på institusjonen, studieretning og datoer. Hvis du har en universitetsgrad, er det ikke nødvendig å liste opp videregående utdanning.
 4. Arbeidserfaring: Igjen, start med den mest nylige jobben din og jobb deg bakover. Inkluder jobbtittel, firma, datoer og en kort beskrivelse av dine oppgaver og ansvar.
 5. Ferdigheter: List opp relevante ferdigheter. Dette kan inkludere språkferdigheter, dataprogrammer du behersker, eller spesifikke ferdigheter relatert til jobben du søker på.
 6. Referanser: Polske arbeidsgivere forventer ofte å se referanser listet opp på CV-en din. Inkluder navn, tittel og kontaktinformasjon til to eller tre personer som kan attestere til din profesjonelle ytelse.
 7. Format: Hold CV-en din klar og konsis. Den bør være lett å lese, med tydelige overskrifter og punktlister der det er passende. Den bør ikke overstige to sider.
 8. Til slutt, husk å tilpasse CV-en din for hver jobbsøknad. Fremhev de erfaringene og ferdighetene som er mest relevante for jobben du søker på.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Polsk for din CV


Å inkludere et følgebrev med ditt polske CV er av stor betydning når du søker jobb i Polen. Følgebrevet gir deg muligheten til å presentere deg selv, fremheve dine ferdigheter og kvalifikasjoner, samt forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hvordan du kan bidra til bedriften. Det gir også arbeidsgiveren et mer komplett bilde av deg som kandidat, og kan skille deg ut fra andre søkere. Uten et følgebrev, kan CV-en din virke upersonlig og mangelfull, og du kan miste sjansen til å gjøre et godt førsteinntrykk. I et arbeidsmarked som ofte er konkurransedyktig, kan et godt skrevet følgebrev være nøkkelen til å få foten innenfor døren.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Polsk

Hvordan skal jeg strukturere CV-en min på polsk?

I Polen starter en CV vanligvis med personlige detaljer (imie i nazwisko) som navn, fødselsdato og kontaktinformasjon. Deretter følger utdanning (wykształcenie), arbeidserfaring (doświadczenie zawodowe), og ferdigheter (umiejętności). Det er vanlig å inkludere bilde (zdjęcie) i CV-en i Polen, selv om det ikke er obligatorisk. CV-en avsluttes vanligvis med en erklæring om at du gir tillatelse til at dine personopplysninger kan behandles i rekrutteringsprosessen.

Hva er viktig å inkludere i en jobbsøknad i Polen?

I en polsk jobbsøknad, kjent som "List motywacyjny", er det viktig å inkludere hvorfor du er interessert i stillingen og hvordan dine kvalifikasjoner og erfaring gjør deg til et godt valg. Du bør også inkludere referanser til spesifikke krav eller ønsker i jobbannonsen. I motsetning til i mange andre land, er det vanlig å inkludere detaljerte personlige opplysninger som sivilstatus og antall barn i jobbsøknader i Polen.

Er det noen spesielle etiketteregler jeg bør være oppmerksom på når jeg søker jobb i Polen?

Ja, det er noen spesielle høflighetsregler i Polen. For eksempel, når du skriver en formell e-post eller brev, starter du vanligvis med å si "Szanowna Pani" eller "Szanowny Panie" som betyr "Ærverdige Dame" eller "Ærverdige Herre". Det er også viktig å være formell og respektfull i språkbruken, og å underskrive med fullt navn. Hvis du sender en fysisk søknad, bør den være skrevet på høykvalitetspapir og leveres i en ren konvolutt.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV