Veiledning for å Skrive en Effektiv Norsk CV

Å lage en CV tilpasset det norske arbeidsmarkedet kan være en utfordrende oppgave, særlig for de som ikke er kjent med de unike egenskapene ved norsk jobbsøking. Det norske markedet verdsetter enkelhet, tydelighet og relevans i en CV. Hva er de mest effektive skriveteknikkene for å utforme en slik norsk CV? Hvordan kan man sørge for at CV-en treffer mål i et norsk jobbsøkingsmiljø? Hva er de viktigste elementene å inkludere for å få en norsk arbeidsgivers oppmerksomhet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV på Norsk

PERSONLIG INFORMASJON:

Navn: Ola Nordmann
Adresse: Nordmannsveien 1, 0101 Oslo
Telefon: 12345678
E-post: ola.nordmann@eksempel.no
Fødselsdato: 01.01.1990
Nasjonalitet: Norsk

UTDANNELSE:

2012 - 2016: Universitetet i Oslo
Bachelorgrad i økonomi og administrasjon

2008 - 2011: Oslo Handelsgymnasium
Studiekompetanse, økonomi og samfunnsfag

ARBEIDSERFARING:

2016 - Dato: X Bedrift AS, Oslo
Stilling: Økonomimedarbeider

 • Ansvarlig for regnskap og budsjett
 • Utarbeidelse av økonomiske rapporter
 • Rådgivning for økonomiske beslutninger

Sommeren 2015: Y Bedrift AS, Oslo
Stilling: Sommermedarbeider i markedsavdelingen

 • Assistanse i markedsføringsprosjekter
 • Utarbeidelse av markedsføringsmateriale
 • Kundekontakt og -oppfølging

KOMPETANSE:

Språk:

 • Norsk: Morsmål
 • Engelsk: Flytende
 • Tysk: Grunnleggende

Data:

 • God kjennskap til Microsoft Office-pakken
 • Erfaring med regnskapsprogrammer som Visma og SuperOffice
 • Grunnleggende kjennskap til HTML og CSS

SERTIFIKATER OG KURS:

2017: Prosjektledelse, BI Norwegian Business School

2016: Regnskap og økonomistyring, Høgskolen i Oslo og Akershus

REFERANSER:

Er tilgjengelig på forespørsel.

I det følgende skal vi ta for oss en grundig guide til å skrive en knirkefri CV på norsk, spesielt tilrettelagt for det norske arbeidsmarkedet. Målet med denne artikkelen er å utruste deg med kunnskap og ferdigheter som vil hjelpe deg å fremstille dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter på en klar og effektiv måte. Å skrive en CV på norsk når du søker jobb i Norge er essensielt for å vise at du forstår og kan kommunisere på språket som er mest brukt i arbeidslivet. Dette gir også arbeidsgiveren et inntrykk av at du er integrert i den norske kulturen og samfunnet, noe som kan være en stor fordel i jobbsøknadsprosessen. Så, la oss dykke ned i kunsten å skrive en overbevisende norsk CV.

Norsk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Norsk og deres Oversettelser


Her vil du finne en liste over nyttige begreper som er direkte relatert til å skrive en CV på norsk. Vi har oversatt disse begrepene til norsk for å gjøre det lettere for deg å forstå dem. Ved å kjenne til og forstå disse begrepene, vil du være bedre rustet til å skrive en profesjonell og effektiv CV som kan hjelpe deg med å få jobben du søker på.

 • CV-struktur: Strukturen på din CV er hvordan du organiserer informasjonen. Det er viktig at informasjonen er lett å finne og forstå for arbeidsgiveren.
 • CV-formatering: Dette refererer til måten du presenterer informasjonen på i din CV. Det kan inkludere valg av skrifttype, størrelse, farger, og hvordan du bruker fet skrift, kursiv, og punktmerking.
 • Utdanning: Dette er en oversikt over all formell utdanning du har gjennomført, inkludert grunnskole, videregående skole, universitet, og eventuelle kurs eller sertifiseringer.
 • Ferdigheter: Dette er en liste over ting du er god til, enten det er hardfaglige ferdigheter som programmering eller språk, eller myke ferdigheter som kommunikasjon eller problemløsning.
 • Praksisplass: En praksisplass er en type jobb som ofte er en del av en utdanning, hvor du får praktisk erfaring i en bestemt bransje eller yrke.
 • Arbeidserfaring: Dette er en liste over tidligere jobber du har hatt, inkludert stillingstitler, datoer du jobbet der, og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og prestasjoner.
 • Referanser: Dette er personer som kan bekrefte dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner. Det kan være tidligere arbeidsgivere, lærere, eller andre som kjenner deg godt i en profesjonell sammenheng.
 • Personlig profil: Dette er en kort introduksjon av deg selv, dine ferdigheter og dine karrieremål. Den skal være kort, konsis og gi arbeidsgiveren en ide om hvem du er og hva du kan tilby.

Anvendelse av korrekt grammatikk ved skriving av CV på Norsk


Når du skriver en CV på norsk, er det viktig å bruke korrekt grammatikk og bøyninger for å reflektere din profesjonalitet og oppmerksomhet på detaljer. En CV bør være kortfattet og tydelig, så bruk enkle, direkte setninger. Norsk, som mange andre språk, har ulike tidsskjemaer (fortid, nåtid, fremtid), men i en CV skal du hovedsakelig bruke presens (nåtid) når du snakker om dine nåværende ansvarsområder, og preteritum (fortid) når du snakker om tidligere erfaringer. For eksempel, "Jeg leder et team på fem personer" (I am leading a team of five people), eller "Jeg ledet et prosjekt som økte salget med 20%" (I led a project that increased sales by 20%).

Når det gjelder hvilken person du skal bruke, er det mest vanlig å skrive en CV i første person, men uten å bruke personlige pronomen. Dette betyr at du bør unngå å bruke "jeg", "meg" eller "min", og heller strukturere setningene dine rundt handlingene du har utført. For eksempel, i stedet for å si "Jeg har jobbet i markedsføringsbransjen i fem år", kan du si "Har jobbet i markedsføringsbransjen i fem år". På denne måten holder du teksten profesjonell og fokusert på dine prestasjoner og erfaringer.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Norsk


En godt strukturert CV kan være avgjørende for karrieremål og potensielle utfordringer i det norske arbeidsmarkedet. Et klart og oversiktlig oppsett kan hjelpe arbeidsgivere å raskt identifisere dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter. Det gir også et profesjonelt inntrykk, noe som kan være avgjørende i en konkurransepreget jobbmarked. En nøye utformet CV kan være nøkkelen til å lande drømmejobben og oppnå de karrieremålene du har satt deg. Husk, en CV er mer enn bare en liste over dine prestasjoner, det er et verktøy for å markedsføre deg selv som den beste kandidaten for jobben.

I tillegg til vår norske CV-mal, har vi flere andre maler du kanskje vil sjekke ut.

Hvorfor er korrekt formatering nøkkelen til en overbevisende CV på norsk?

En CV skal være tydelig og oversiktlig, og det er viktig å tenke på den stilistiske innstillingen. Her er noen punkter å vurdere:

 • Skrifter: Velg en enkel og lesbar font som Arial, Calibri eller Times New Roman. Unngå overdreven bruk av forskjellige fonter, da dette kan virke rotete og distraherende. Hold deg til en standard fontstørrelse, som 11 eller 12.
 • Format: En tradisjonell lineær eller kronologisk format er ofte foretrukket i Norge. Det betyr at du starter med din mest relevante eller siste erfaring først, og deretter jobber deg bakover. Dette formatet er lettest for arbeidsgivere å følge.
 • Marger: Hold margene konsekvente og ryddige. En tomme (2,54 cm) rundt er vanligvis passende. For mye hvitt rom kan få CV-en din til å se ut som den mangler innhold, og for lite kan gjøre den vanskelig å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve nøkkelopplysninger, som arbeidserfaring og utdanning. Dette gjør det enklere for en potensiell arbeidsgiver å skanne gjennom CV-en din raskt.
 • Skilletegn: Det er vanlig å bruke komma og punktum for å separere forskjellig informasjon. Unngå å bruke for mange utropstegn eller spørsmålstegn, da dette kan virke uprofesjonelt.
Husk, din CV er din sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Hold det enkelt og profesjonelt, og bruk disse stilistiske tipsene til å hjelpe deg med å lage en CV som er lett å lese og tiltalende for norske arbeidsgivere.

Behersk strukturen - Slik skriver du en effektiv CV på norsk

Norsk sprak


En CV, eller curriculum vitae, er et dokument som gir en oversikt over en persons profesjonelle kvalifikasjoner og erfaringer. Strukturen og hoveddelene av en CV kan variere litt avhengig av den enkeltes bakgrunn og yrkeserfaring, men det er noen felles elementer som ofte er inkludert:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer grunnleggende informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Husk at det ikke er nødvendig å inkludere sensitiv informasjon som fødselsdato eller personnummer.
 • Profesjonell profil: Dette er et kort sammendrag av din karriere til dags dato. Du bør fokusere på dine mest relevante ferdigheter og erfaringer i forhold til jobben du søker på.
 • Arbeidserfaring: Her bør du liste opp alle relevante jobber du har hatt, med den nyeste først. For hver jobb, inkluder stillingstittel, arbeidsgiver, datoer for ansettelse og en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene dine. For eksempel, hvis du søker på en jobb innen salg og har tidligere jobbet som butikksjef, kan du nevne at du hadde ansvar for salg og kundeservice.
 • Utdanning: Liste opp alle relevante utdanninger du har fullført, med den nyeste først. Inkluder navn på institusjon, grad og fagområde. Hvis du for eksempel har en mastergrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, bør dette være fremhevet.
 • Ferdigheter: Dette er et sted å vise frem spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. Dette kan være alt fra tekniske ferdigheter, som programvare du behersker, til myke ferdigheter, som kommunikasjon eller ledelse.
 • Referanser: Hvis du har tidligere arbeidsgivere eller andre profesjonelle kontakter som kan gi deg en god anbefaling, kan du inkludere dem her. Pass på å be om tillatelse før du legger til noen som referanse.
 • Ytterligere informasjon: Dette kan inkludere alt fra språkkunnskaper til frivillig arbeid. Hvis du for eksempel snakker flytende norsk og engelsk, og har grunnleggende kunnskaper i tysk, kan dette være relevant å inkludere, spesielt hvis jobben innebærer internasjonalt samarbeid.
Et viktig råd er å alltid tilpasse CV-en din til den spesifikke jobben du søker på. Sørg for å fremheve de erfaringene og ferdighetene som er mest relevante for stillingen.

Hemmeligheten bak en effektiv CV: Kunsten å formulere en fengende overskrift

Norsk sprak


Overskriften i en norsk språklig CV er viktig fordi den gir en rask oversikt over den sentrale informasjonen og gjør det enkelt for arbeidsgiveren å ta kontakt. Å lage en overskrift krever noen få trinn. Først skriver du etternavnet og fornavnet ditt. Dette er grunnleggende informasjon som hjelper arbeidsgiveren å identifisere deg. Deretter skriver du yrket og disiplinen din, som gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av hva du er kvalifisert for. Neste trinn er å inkludere postadressen din. Dette er viktig fordi det gir arbeidsgiveren en indikasjon på hvor du bor, og kan være nyttig hvis de ønsker å sende deg noen form for korrespondanse. Telefonnummeret ditt er neste, noe som gir arbeidsgiveren en direkte måte å kontakte deg på. Til slutt legger du til e-postadressen din. Dette er en annen direkte kontaktmetode og er ofte foretrukket for formell kommunikasjon. På denne måten, ved å inkludere all denne informasjonen i overskriften på CV-en din, gjør du det enkelt for arbeidsgiveren å finne den informasjonen de trenger.

Hansen John

Ingeniør innen Bygg og Konstruksjon

Kongens gate 123, 0152 Oslo

+47 12345678

john.hansen@email.no


Rollen til bilder i din norske CV: En nøkkel til suksess

Det er ikke et krav å inkludere et bilde i en norsk CV, men noen velger å gjøre det for å gi arbeidsgiveren et visuelt inntrykk. En viktig ting å vurdere er at bildet skal være profesjonelt og representere deg på en passende måte for den aktuelle jobben. Unngå feriebilder eller bilder hvor du er i uformelle sammenhenger.

Hvis du velger å inkludere et bilde, bør det være av høy kvalitet, i farger, og i størrelse 2x2 tommer (ca 5x5 cm). Plasser bildet øverst på CV-en, enten i midten, venstre eller høyre hjørne. Enkel og nøytral bakgrunn er å foretrekke.

Det er viktig å huske at inkludering av et bilde i CV-en kan føre til at du blir diskriminert, bevisst eller ubevisst, basert på utseendet ditt. Dette er grunnen til at mange eksperter anbefaler å ikke inkludere et bilde med mindre det er spesifikt bedt om. Det er dine ferdigheter, erfaring og kvalifikasjoner som skal vurderes, ikke ditt utseende.

Betydningen av arbeidserfaring i en norsk CV


Hvordan Skrive Erfaringer for din CV for Det Norske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av en norsk CV er en vesentlig del som fremhever din kompetanse og tidligere jobberfaringer. Den gir potensielle arbeidsgivere en konkret oversikt over dine ferdigheter, og demonstrerer hvordan du har anvendt disse i praksis. Det er viktig å være detaljert og nøyaktig når du beskriver tidligere stillinger.

 • Kronologisk rekkefølge: Start med din mest nylige stilling og arbeid deg bakover. Dette gir arbeidsgiver en umiddelbar innsikt i din ferskeste erfaring og relevante kompetanse.
 • Arbeidsperiode: Angi den eksakte perioden du jobbet i hver stilling, inkludert måned og år. Dette gir et bilde av hvor lenge du har vært i hver stilling, og hvor stabil din arbeidshistorikk er.
 • Stillingstittel: Inkluder den offisielle tittelen på stillingen du hadde. Dette gir en umiddelbar indikasjon på nivået på din erfaring og dine ansvarsområder.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å gjøre informasjonen enklere å lese. Dette gir en klar og konsis oversikt over dine arbeidsoppgaver og resultater.
 • Stillingsbeskrivelse: Beskriv dine viktigste oppgaver, ansvar og resultater i hver stilling. Vær konkret og bruk kvantifiserbare resultater der det er mulig.
 • Bruk av stikkord: Inkluder relevante stikkord i erfaringsdelen for å fange oppmerksomheten til arbeidsgiver og for å matche stillingsbeskrivelsen. Dette kan øke sjansene dine for å bli innkalt til intervju.
Husk at erfaringsdelen er din mulighet til å vise frem din kompetanse og erfaring, så sørg for å bruke denne delen av CVen din til å markedsføre deg selv på best mulig måte.

Stilling: Salgsrepresentant

Arbeidsgiver: Telenor Norge AS

Datoer: Januar 2016 - Desember 2019


Beskrivelse:

 • Ansvarlig for salg av Telenors produkter og tjenester.
 • Bygget og opprettholdt sterke kundeforhold.
 • Overgikk salgsmål på regelmessig basis.
 • Koordinerte med markedsføringsteam for salgskampanjer.
 • Ble tildelt “Årets selger” i 2018 og 2019.

Norsk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV

Å utforme en CV kan være utfordrende, spesielt når man mangler relevant erfaring. Men fortvil ikke, det finnes flere måter å fremheve dine ferdigheter på. Her er noen enkle tips for å fylle ut en CV på norsk uten tidligere arbeidserfaring.

Personlig informasjon:

 • Start med grunnleggende informasjon som fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Målsetting:

 • En kort uttalelse om dine karrieremål kan være nyttig for arbeidsgivere å se hva du håper å oppnå.

Utdanning:

 • Inkluder all relevant utdanning du har fullført, selv om det ikke direkte knytter seg til jobben du søker.

Ferdigheter:

 • Skriv en liste over ferdigheter du har som kan være relevante for jobben. Dette kan være tekniske ferdigheter, språkferdigheter, organisatoriske ferdigheter, osv.

Frivillig arbeid:

 • Hvis du har gjort frivillig arbeid, tilfør dette i CVen din. Dette kan vise at du er engasjert, initiativrik, og har gode samarbeidsevner.

Interesser:

 • Det kan være nyttig å inkludere noen av dine interesser eller hobbyer, spesielt hvis de er relevante for jobben du søker.

Referanser:

 • Hvis du har noen som kan være en referanse for deg, tilfør dette i CVen din. Dette kan være en lærer, en trener, en tidligere arbeidsgiver, osv.

Kurs og sertifiseringer:

 • Hvis du har fullført kurs eller har sertifiseringer, tilfør dette i CVen din.

Språk:

 • Inkluder hvilke språk du kan snakke, lese, og skrive.

Tilpasning til jobben:

 • Forsøk å tilpasse CVen din til hver enkelt jobb du søker på. Dette kan bety at du fremhever ulike ferdigheter og erfaringer basert på hva jobben krever.

Skriv en god søknad:

 • Selv om du ikke har mye erfaring, kan en godt skrevet søknad vise at du er motivert og villig til å lære.

Vær ærlig:

 • Ikke overdriv eller lyv om din erfaring. Det er bedre å være ærlig og vise at du er villig til å lære, enn å lyve og bli fanget i det senere.

Betydningen av utdanning i en norsk CV


Utdanningsdelen i en norsk CV er svært viktig, da den gir en oversikt over kandidatens akademiske bakgrunn og kompetanse. Denne seksjonen hjelper arbeidsgivere å forstå hvilket kunnskapsnivå og hvilke ferdigheter kandidaten har innenfor relevante fagområder. Det kan være avgjørende for om kandidaten har de nødvendige kvalifikasjonene for stillingen som er utlyst.

I tillegg gir utdanningsdelen arbeidsgiveren en indikasjon på kandidatens evne til å lære og tilegne seg ny kunnskap. Det er også en mulighet for kandidaten å vise frem eventuelle spesialiseringer, kurs eller sertifikater som er relevante for jobben. Det er derfor essensielt at denne delen av CVen er godt strukturert og oppdatert.

Riktig Rekkefølge for Utdanning på Din Norske CV

I en norsk CV er det vanlig å plassere utdanningen etter personopplysninger, men før arbeidserfaring. Dette er fordi utdanning ofte er et viktig kvalifikasjonskrav og gir en innledende oversikt over kandidatens faglige bakgrunn. For nyutdannede uten mye arbeidserfaring, kan utdanningen være det sterkeste salgspunktet og bør derfor presenteres tidlig.

Noen ganger kan det være lurt å legge utdanning først i CV-en, spesielt hvis stillingen kandidaten søker på krever en spesifikk utdanning. For eksempel, hvis en stilling krever en mastergrad i økonomi, og kandidaten har denne utdanningen, kan det være en god idé å legge utdanning først for å umiddelbart vise at kandidaten møter dette kravet.

Imidlertid kan det være situasjoner der det er mer hensiktsmessig å plassere arbeidserfaring før utdanning. Dette kan være tilfellet for kandidater med en bred og relevant arbeidserfaring, men med en mindre relevant eller lavere utdanning. For eksempel, hvis en kandidat søker på en lederstilling i en restaurant og har mange års erfaring fra restaurantbransjen, men kun en generell videregående utdanning, kan det være mer relevant å fremheve arbeidserfaringen først.

Utdanning

2015-2018: Universitetet i Oslo, Master i Økonomi og Administrasjon

Oppnådd karakter: B. Skrev masteroppgave om økonomisk effektivitet i offentlig sektor, med særlig fokus på helsevesenet.


2012-2015: Universitetet i Bergen, Bachelor i Økonomi og Administrasjon

Oppnådd karakter: B. Spesialiserte meg i makroøkonomi og økonomisk politikk.


Kontinuerlig Utdanning

2019- Nåværende: Diverse nettbaserte kurs i prosjektledelse og dataanalyse, inkludert sertifisering i Microsoft Excel og Power BI.

Denne utdanningen har gitt meg en solid forståelse av økonomiske prinsipper, og den praktiske anvendelsen av disse. Jeg har også utviklet sterke analytiske ferdigheter og erfaring med å bruke dataanalyseverktøy i en forretningskontekst.


Betydningen av Ferdigheter for en Norsk CV


Norsk sprak


Ferdigheter er en kritisk del av en norsk CV fordi de viser arbeidsgiveren hva du kan bidra med til selskapet. De kan være tekniske ferdigheter, som programmering eller bruk av spesifikk programvare, eller myke ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og samarbeidsevne. Ved å vise frem dine ferdigheter på en strukturert og tydelig måte, kan du gi arbeidsgiveren et bedre bilde av hva du kan og hva du er god til. Dette kan øke sjansene dine for å bli kalt inn til et intervju.

Rekrutterere i det norske arbeidsmarkedet ser etter en kombinasjon av relevante ferdigheter, erfaring og utdanning. De ser også etter kandidater som er gode kulturelle tilpasninger for selskapet de rekrutterer for. Dette kan bety at de ser etter personer som deler selskapets verdier, har riktig holdning til arbeid, og kan samarbeide effektivt med resten av teamet. I tillegg kan rekrutterere også legge vekt på språkferdigheter, spesielt hvis selskapet opererer internasjonalt.

I det følgende vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige å inkludere når du skriver din CV på Norsk.

Personlige ferdigheter:

 • Sterke kommunikasjonsevner - God til å uttrykke meg både skriftlig og muntlig.
 • Samarbeidsvillig - Trives godt med å jobbe i team og har lett for å samarbeide med andre.
 • Selvstendig - Kan arbeide uten tilsyn og tar egne initiativ.
 • Problemløser - Har god evne til å finne løsninger på utfordrende situasjoner.
 • Tilpasningsdyktig - Kan raskt tilpasse meg nye situasjoner eller endringer.
 • Punktlig - Alltid presis og respekterer tidsfrister.
 • Kreativ - Har evne til å tenke utenfor boksen og komme med innovative ideer.

Faglige ferdigheter:

 • Teknisk kompetanse - Har kunnskap om og erfaring med bruk av tekniske verktøy og programvare.
 • Prosjektledelse - Har erfaring med å lede prosjekter fra start til slutt.
 • Analytisk - God til å analysere data og trekke konklusjoner.
 • Salg og markedsføring - Har erfaring med salg og markedsføringsstrategier.
 • Kundeservice - Har sterk erfaring med kundeservice og kan håndtere kundesamtaler effektivt.
 • Fremmedspråk - Behersker flere språk, noe som kan være en fordel i internasjonale bedrifter.
 • Regnskap og økonomi - Har kunnskap om grunnleggende regnskap og økonomistyring.

Diverse avsnitt du kan inkludere i din norske CV


Tilleggsoverskriftene som kan inkluderes i en norsk CV gir en mer detaljert oversikt over jobbsøkers kompetanse og erfaring. Det er viktig å legge til flere kategorier for å gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av hvem du er som person, dine interesser, dine ferdigheter og din evne til å utføre jobben. Dette kan også bidra til å skille deg ut fra andre søkere og vise at du har en bred kompetanse.

"Sertifikater" er en viktig kategori å inkludere i en CV fordi den gir en oversikt over formell opplæring og kvalifikasjoner du har oppnådd. Sertifikater kan være alt fra fagbrev, kursbevis, grader og andre kvalifikasjoner. Ved å inkludere denne kategorien, kan arbeidsgivere raskt se at du har den nødvendige opplæringen og kompetansen som kreves for jobben.

"IT-verktøy" er en annen viktig kategori å inkludere, spesielt i dagens digitale verden. Denne kategorien bør inkludere en liste over programvare, applikasjoner og plattformer du er komfortabel med å bruke. Dette kan være alt fra Microsoft Office Suite til mer spesialiserte verktøy som Adobe Photoshop eller programmeringsspråk. Ved å inkludere denne kategorien, viser du at du har de teknologiske ferdighetene som kan være nødvendige for jobben.

Forbedringspunkter for å Skrive en Effektiv CV på Norsk


Å ha en sterk og profesjonell CV er viktig for å få drømmejobben i Norge. Her er noen spesifikke tips for å forbedre din norske CV:

 1. Bruk et enkelt og profesjonelt språk: Sørg for at teksten er klar og forståelig. Bruk punkter for å gjøre det lettere å lese og unngå komplisert fagspråk.
 2. Tilpass CV-en til stillingen: Ikke bruk samme CV for alle jobbsøknader. Tilpass den til hver jobb du søker på, og fremhev de erfaringene og ferdighetene som er mest relevante for stillingen.
 3. Hold den kort: En norsk CV bør være mellom en og to sider lang. Arbeidsgivere har lite tid til å lese gjennom lange CV-er, så det er viktig å være konsis.
 4. Inkluder nøkkelinformasjon: Din CV bør inneholde kontaktinformasjon, utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter og eventuelle andre relevante ferdigheter.
 5. Skriv på norsk: Hvis du søker jobb i Norge og kan norsk, er det best å skrive CV-en din på norsk. Dette viser at du kan språket og er villig til å tilpasse deg det norske arbeidsmarkedet.
 6. Unngå personlige opplysninger: I Norge er det ikke vanlig å inkludere informasjon som alder, sivilstatus eller nasjonalitet i CV-en. Fokuser på dine profesjonelle kvalifikasjoner.
 7. Bruk en profesjonell mal: Det finnes mange gratis maler tilgjengelig på nettet som du kan bruke. En profesjonell mal kan hjelpe deg med å organisere informasjonen på en ryddig og tiltalende måte.
 8. Korrekturles: Det er viktig å sjekke CV-en for skrivefeil og grammatikkfeil. En CV med mange feil kan gi et uprofesjonelt inntrykk.

Nøkkelelementer i en Norsk CV: En trinnvis guide


Norsk sprak


Et godt skrevet CV kan være nøkkelen til å få drømmejobben. Det er viktig å huske at en CV skal være kortfattet, men samtidig gi en full oversikt over dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner. Her er noen tips du kan følge for å skrive en overbevisende norsk CV:

 1. Personlig informasjon: Inkluder navn, telefon, e-postadresse og eventuelt LinkedIn-profil.
 2. Profilbeskrivelse: Skriv en kort paragraf som oppsummerer dine kvalifikasjoner, erfaringer og mål. Dette er ditt førsteinntrykk, så sørg for at det er sterkt.
 3. Utdanning: List opp all relevant utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste først. Inkluder institusjonens navn, graden du fikk, og datoene du studerte der.
 4. Arbeidserfaring: Igjen i omvendt kronologisk rekkefølge, list opp tidligere jobber med tittel, selskap, og datoene du jobbet der. Inkluder også en kort beskrivelse av ansvarsområdene og oppgavene du hadde.
 5. Ferdigheter: List opp spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. Dette kan inkludere språk, tekniske ferdigheter, eller programvare du er kjent med.
 6. Referanser: Hvis det er plass, kan du inkludere referanser. Hvis ikke, kan du skrive "Referanser tilgjengelige på forespørsel".
 7. Tilpass CV-en: Husk å tilpasse CV-en din for hver jobb du søker på. Dette viser at du har gjort research og er genuint interessert i stillingen.
Å lage en effektiv CV kan ta tid, men ved å følge disse tipsene, vil du være på god vei til å lage en CV som skiller seg ut i mengden. Lykke til med jobbsøkingen!

Hvordan Skrive et Følgebrev på Norsk: En Del av Din CV


Å legge ved et følgebrev med CV-en din når du søker på en jobb i Norge er svært viktig fordi det gir deg muligheten til å uttrykke dine kvalifikasjoner og ferdigheter på en mer personlig måte. Følgebrevet er din mulighet til å utdype informasjonen på CV-en din og vise potensielle arbeidsgivere at du har forstått jobbkravene og at du er i stand til å oppfylle dem. Det gir deg også sjansen til å vise din motivasjon for jobben, og hvorfor du er interessert i nettopp denne stillingen og bedriften. Videre kan et godt skrevet følgebrev hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere, noe som kan være avgjørende i en konkurransepreget jobbmarked.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøknad og CV Skriving på Norsk

Hvilken informasjon er viktig å inkludere i en CV når man søker jobb i Norge?

I Norge er det viktig å inkludere personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg bør man inkludere en kort oppsummering av seg selv, utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter og eventuelle ferdigheter eller kvalifikasjoner som er relevante for jobben man søker på. Det er også vanlig å inkludere referanser i CVen.

Hvordan bør en jobbsøknad på norsk struktureres?

En jobbsøknad på norsk bør være strukturert, klar og til punkt. Det anbefales å starte med en kort introduksjon om deg selv og hvorfor du søker på jobben. Deretter bør du forklare hvordan dine kvalifikasjoner og erfaringer gjør deg til en god kandidat for stillingen. Til slutt er det vanlig å takke for vurderingen og uttrykke håp om et videre samarbeid eller intervju.

Hva er spesielt for en norsk CV og jobbsøknad sammenlignet med andre land?

I Norge er det viktig å være nøktern og ærlig i CV og jobbsøknad. Overdreven skryt eller uærlighet blir ikke sett på som positivt. Det er også viktig å skrive på en klar og forståelig måte, og unngå unødvendig bruk av fagjargon. Norske arbeidsgivere verdsetter også at man viser engasjement og interesse for jobben man søker på, så det kan være lurt å inkludere dette i søknaden.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV