Veiledning for å skrive en effektiv CV på Malayisk

Å forstå de unike kravene til det malaysiske arbeidsmarkedet er nøkkelen til å lage en effektiv CV. Er du klar over at det malaysiske markedet verdsetter detaljerte arbeidshistorikker og sterke ferdigheter? Denne artikkelen vil veilede deg gjennom prosessen med å lage en malaysisk CV som vil hjelpe deg å skille deg ut fra konkurrentene.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av en CV på Malayisk: Et Eksempel

Nama: Ahmad bin Mohamed
Alamat: 123, Jalan Meranti, 50480, Kuala Lumpur
Telefon: +60 123456789
Email: ahmadbinmohamed@gmail.com

MAKLUMAT PERIBADI

Tarikh Lahir: 12 Mac 1989
Status: Bujang
Warganegara: Malaysia
Agama: Islam

OBJEKTIF KERJAYA

Mencari peluang dalam bidang pembangunan perisian di mana saya boleh memanfaatkan kemahiran teknikal dan pengaturcaraan saya, serta mendapatkan pengalaman yang berharga dalam prosesnya.

PENDIDIKAN

2012-2016

Universiti Teknologi Malaysia

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer

SKILLS

 • Pengaturcaraan: Java, C++, Python
 • Sistem Pengoperasian: Windows, Linux
 • Alat: Git, Docker, Jenkins, JIRA

PENGALAMAN KERJA

2017-sekarang
Pengaturcara Perisian, ABC Sdn Bhd

 • Menyumbang kepada pengembangan produk utama syarikat.
 • Membantu menguruskan aliran kerja pengaturcaraan dan menyelesaikan isu-isu pengaturcaraan.

2016-2017
Pembantu Pengaturcara, XYZ Sdn Bhd

 • Menyokong pasukan pembangunan dengan menguji dan membetulkan kod.
 • Membantu dalam pengurusan projek dan penjadualan tugasan.

BAHASA

 • Bahasa Melayu (Asas)
 • Bahasa Inggeris (Lancar)

RUJUKAN

Tersedia atas permintaan.

I det følgende avsnittet vil vi gi deg en detaljert veiledning på hvordan du kan skrive en imponerende CV på Malayisk for det Malaysiske arbeidsmarkedet. Det er viktig å forstå at det å skrive CVen din på Malayisk kan gi deg en stor fordel når du søker jobb i Malaysia. For det første, gir det en indikasjon på at du respekterer og forstår den lokale kulturen. For det andre, kan det være enklere for arbeidsgivere å forstå dine kvalifikasjoner og erfaringer. Til slutt, kan det vise din vilje til å integrere deg i det Malaysiske samfunnet, noe som kan være en viktig faktor for arbeidsgivere. Derfor, vil det å forstå hvordan du kan skrive en effektiv CV på Malayisk, kunne øke sjansene dine for å lykkes i det Malaysiske arbeidsmarkedet.

Malayisk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Malayisk og deres Oversettelser


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Malayisk. Disse termene er oversatt til Malayisk for å gi en bedre forståelse og å gjøre det enklere å skrive en CV på det språket.

 • CV-struktur - Struktur Resume
 • CV-formatering - Format Resume
 • Utdanning - Pendidikan
 • Ferdigheter - Kemahiran
 • Praksisplass - Latihan Industri
 • Arbeidserfaring - Pengalaman Kerja
 • Personlig informasjon - Maklumat Peribadi
 • Referanser - Rujukan
 • Karrieremål - Matlamat Kerjaya
 • Kvalifikasjoner - Kelayakan
 • Språkkunnskaper - Kemahiran Bahasa
 • Frivillig arbeid - Kerja Sukarela
 • Sertifiseringer og lisenser - Pensijilan dan Lesen
Vennligst merk at oversettelsene er direkte og kan variere basert på kontekst og regionale forskjeller innenfor det malayiske språket.

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Malayisk


Malayisk, også kjent som Bahasa Malaysia, har en relativt enkel grammatikkstruktur sammenlignet med mange andre språk. Når du skriver en CV på malayisk, er det viktig å huske at det ikke er noen spesifikk konjugering av verb for ulike tider. Dette betyr at verbene forblir de samme, uavhengig av om du snakker om fortid, nåtid eller fremtid. Tiden blir i stedet indikert ved bruk av tidsadverb, som "sudah" (allerede) for fortid, "sedang" (nå) for nåtid og "akan" (skal) for fremtid. For eksempel, "Saya sudah bekerja sebagai guru" betyr "Jeg har allerede jobbet som lærer".

Når det gjelder person, er det vanlig å skrive en CV i første person på malayisk. Imidlertid, i motsetning til engelsk, er det ikke nødvendig å inkludere personlige pronomen som "jeg" (saya) eller "vi" (kami) i hver setning. Ofte kan disse utelates for å unngå repetisjon. For eksempel, i stedet for å skrive "Saya har en mastergrad i økonomi. Saya har også arbeidet i en bank i tre år", kan du skrive "Har en mastergrad i økonomi. Har også arbeidet i en bank i tre år" ("Memiliki ijazah sarjana dalam ekonomi. Juga telah bekerja di bank selama tiga tahun").

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Malayisk


Struktur yang baik dalam resume adalah kunci untuk menarik perhatian majikan. Penyusunan resume yang berstruktur dapat membantu calon menonjol dalam tumpukan permohonan kerja dan menunjukkan profesionalisme mereka. Selain itu, struktur yang baik dan jelas dalam resume memudahkan majikan untuk mencari maklumat yang relevan dengan cepat. Dalam pasaran kerja Malaysia yang kompetitif, struktur resume yang baik memastikan bahawa kemahiran, pengalaman dan pencapaian anda ditonjolkan dengan jelas. Ini penting untuk mencapai matlamat karier dan menghadapi cabaran kerjaya yang seterusnya. Jadi, penting untuk meluangkan masa dan usaha untuk menyusun resume anda dengan baik.

I tillegg til vår Malayiske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil se på.

Skap en uimotståelig CV på Malayisk: Viktigheten av riktig formatering

En CV for det malayiske markedet bør ha en passende stilistisk innstilling for å fremstå som profesjonell og attraktiv for potensielle arbeidsgivere. Her er noen tips for format, skrifttype, marger, punktlister og skilletegn:

 • Skrifter: Velg en enkel og lettleselig font som Arial eller Times New Roman. Disse fontene er universelt akseptert og gir CVen en profesjonell utseende.
 • Format: Hold formatet enkelt og ryddig. En kronologisk format er generelt best akseptert i Malaysia da det gir en klar oversikt over din arbeidserfaring og utdanning.
 • Marger: Hold margene mellom 2-2.5 cm. Dette gir CVen et ryddig utseende og gjør den lettere å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve viktige detaljer som ferdigheter og oppnåelser. Dette gjør det lettere for arbeidsgivere å raskt skanne gjennom din CV.
 • Skilletegn: Bruk enkle skilletegn som komma og punktum. Unngå overdreven bruk av spesialtegn som kan distrahere og gjøre CVen vanskelig å lese.
Det er viktig å huske at en CV er et profesjonelt dokument og stilistisk innstilling bør reflektere dette. Konsistens i bruk av skrifttyper, formatering og skilletegn vil gi et godt inntrykk og fremheve din profesjonalitet.

Behersk kunsten å skrive en effektiv CV på Malayisk: Viktigheten av riktig struktur

Malayisk sprak


Å lage en CV for det malayiske arbeidsmarkedet krever en forståelse av de grunnleggende strukturene og hoveddelene som er relevante i en malaysisk CV. Et viktig råd er å tilpasse CV-en til malayisk kultur og forventninger, som kan være forskjellig fra andre land.

 • Personlige detaljer: Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og, i noen tilfeller, et passbilde. I Malaysia er det vanlig å inkludere et bilde i CV-en.
 • Karriere Målsetting: Dette avsnittet gir en oversikt over dine karrieremål og hva du håper å oppnå i din neste jobb. Dette bør være spesifikt og tilpasset den jobben du søker.
 • Utdanning: Detaljene om din utdanning, inkludert skoler, universiteter og andre kurs du har tatt. I Malaysia er det viktig å inkludere eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Arbeidserfaring: En liste over tidligere jobber, inkludert selskapsnavn, stilling, og hvilke oppgaver og ansvar du hadde. Inkluder også eventuelle prestasjoner eller resultater du oppnådde i disse jobbene.
 • Ferdigheter: En liste over ferdigheter som er relevante for jobben du søker. Dette kan inkludere tekniske ferdigheter, språkferdigheter, eller andre ferdigheter som er relevante.
 • Referanser: Dette er vanligvis de siste delen av en CV. I Malaysia kan det være lurt å inkludere referanser fra tidligere arbeidsgivere eller professorer, da dette ofte er en viktig del av ansettelsesprosessen.
 • Ekstra informasjon: Dette kan inkludere interesser, hobbyer, frivillig arbeid, eller andre aktiviteter du har vært involvert i som kan vise din personlighet og tilleggsferdigheter. For eksempel, hvis du har vært aktiv i et frivillig arbeid for et miljøorganisasjon, kan dette vise at du er engasjert og har lederegenskaper.
Disse hoveddelene skal være tydelige og godt organisert i CV-en din, slik at potensielle arbeidsgivere kan finne nødvendig informasjon raskt og enkelt.

Slik lager du en effektiv overskrift på CV-en din på Malayisk

Malayisk sprak


Overskriften på en malaysisk språklig CV er viktig fordi det er det første arbeidsgiveren ser, og den skal inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en slik overskrift, starter man med å skrive etternavnet og fornavnet øverst. Deretter skriver man yrket og disiplinen man jobber innenfor. Postadressen er neste punkt på listen, etterfulgt av telefonnummeret. Til slutt legger man til e-postadressen. Disse detaljene skal være godt synlige og lett å finne for en potensiell arbeidsgiver.

Abdullah Fatima

Jururawat Terlatih dan Disiplin

Jalan Meranti 123, 50480 Kuala Lumpur

Telefon: +60 123456789

Epost: fatimaabdullah@email.com


Hvordan bildet ditt kan gjøre CV-en din mer attraktiv i det malaysiske markedet

I Malaysia er det vanligvis ikke nødvendig å inkludere et bilde i CV-en din. Dette er fordi arbeidsgivere fokuserer mer på dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner enn ditt utseende. Å legge til et bilde kan også potensielt introdusere bias i ansettelsesprosessen.

Imidlertid, hvis en jobbsøknad spesifikt ber om et bilde, bør du følge anvisningene nøye. Pass på at bildet er profesjonelt og passende. Det bør være et nylig bilde som viser ansiktet ditt klart, helst med en nøytral bakgrunn. Bildet bør være i passfoto-størrelse (35mm bredt og 50mm høyt) og plasseres vanligvis i øvre høyre hjørne av CV-en.

Husk at bildet skal tjene som en representasjon av deg selv i en profesjonell sammenheng, så det bør være kledd på en måte som er passende for jobben du søker.

Betydningen av erfaring i en CV for det malayiske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for CV for Det Malayiske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i en malayisk CV spiller en avgjørende rolle da den gir en omfattende oversikt over din yrkeserfaring og evner. Denne delen gir potensielle arbeidsgivere en dypere innsikt i dine tidligere roller, ansvarsområder og prestasjoner, og hjelper dem å bestemme om du er den rette kandidaten for jobben.

 1. Organiser i kronologisk rekkefølge: Start med den siste eller nåværende jobben din og arbeid deg bakover. Dette gir arbeidsgiverne en klar ide om din karriereprogresjon.
 2. Angi arbeidsperioden: Inkluder start- og sluttdatoene for hver stilling. Dette gir arbeidsgivere en forståelse av varigheten av dine tidligere roller.
 3. Nevn stillingstittelen: Tydeliggjør tittelen på hver stilling du har hatt. Dette gir et klart bilde av nivået av ansvar du har hatt.
 4. Bruk punktlister: Når du beskriver din rolle og ansvar, bruk punktlister i stedet for lange avsnitt. Dette gjør CVen din mer lesbar og informativ.
 5. Gi en stillingsbeskrivelse: For hver jobb, gi en kort beskrivelse av dine hovedansvarsområder og oppgaver. Dette gir en tydelig ide om hva jobben innebar.
 6. Bruk stikkord: Inkluder relevante stikkord relatert til jobben du søker. Dette øker sjansene for at CVen din blir plukket opp av rekrutteringsprogramvare.
Husk at hvert element i erfaringsdelen skal være relevant og verdifullt for den jobben du søker på. Bruk et rikt og presist ordforråd for å gi en overbevisende beskrivelse av dine ferdigheter og erfaringer.

Pengalaman Kerja:

Pegawai Pemasaran, Syarikat ABC

Januari 2015 - Disember 2018


 • Membangunkan dan melaksanakan strategi pemasaran
 • Menyelaras dengan pasukan jualan untuk mencapai matlamat
 • Mengendalikan pelbagai projek pemasaran serentak
 • Melakukan analisis pasaran dan persaingan
 • Menyediakan laporan dan analisis prestasi pemasaran

Malayisk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på Malayisk

Å fylle ut en CV på Malayisk kan være en utfordring, spesielt for de som mangler arbeidserfaring. Nedenfor finner du enkle, brukervennlige tips for hvordan du best kan utforme en effektiv CV, selv uten tidligere jobberfaring. Disse anbefalingene vil hjelpe deg med å presentere dine ferdigheter og kvalifikasjoner på en overbevisende måte.

Personlig Informasjon:

 • Inkluder ditt fulle navn, alder, kjønn, sivilstatus, nasjonalitet, og kontaktinformasjon.
 • Sørg for at e-postadressen din er profesjonell og enkel. Unngå kallenavn eller kreative uttrykk.

Karriere Målsetting:

 • Skriv en kort paragraf som beskriver dine karrieremål og hva du håper å oppnå i det potensielle selskapet.
 • Sørg for at dine mål er i tråd med stillingen du søker på.

Utdanning:

 • Start med den siste utdanningen du har fullført, inkluder skolens navn, studietiden, og eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt.
 • Hvis du er en fersk utdannet, kan du legge til kurs og prosjekter du har gjort i løpet av studietiden.

Ferdigheter:

 • Listen over ferdigheter bør være relevante for jobben du søker på.
 • Dette kan inkludere tekniske ferdigheter, språkferdigheter, og myke ferdigheter som problemløsning, lederskap, og tidsstyring.

Frivillig Arbeid og Ekstra-Curricular Aktiviteter:

 • Hvis du har deltatt i noen frivillig arbeid eller ekstra-faglige aktiviteter, inkluder dem i CV-en din.
 • Dette kan vise din vilje til å ta initiativ, lederegenskaper, og evne til å jobbe i team.

Referanser:

 • Inkluder referanser hvis du har noen. Dette kan være tidligere lærere, veiledere, eller til og med kolleger.
 • Sørg for å informere dine referanser at de kan bli kontaktet.

Sørg for at CV-en er ryddig og organisert:

 • Bruk enkel og klar skrifttype og -størrelse.
 • Bruk punkter for å gjøre det lettere å lese.
 • Hold CV-en din til en til to sider.

Korrekturles CV-en din:

 • Gjennomgå CV-en din for eventuelle staveeller grammatikkfeil.
 • Be noen andre om å lese gjennom den for å sikre at den er klar og forståelig.

Tilpass din CV:

 • Tilpass din CV for hver jobbsøknad for å sikre at du fremhever de mest relevante ferdighetene og erfaringene for den spesifikke jobben.

Vær ærlig:

 • Ikke lie eller overdriv dine ferdigheter eller erfaringer. Arbeidsgivere vil sette pris på din ærlighet og integritet.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på malayisk


Utdanningsdelen i en malaysisk CV er av betydelig viktighet, da det gir potensielle arbeidsgivere en klar indikasjon på kandidatens formelle kvalifikasjoner og akademiske prestasjoner. Dette inkluderer detaljer om skolegang, høyere utdanning, grader, diplom og eventuelle andre relevante kurs eller sertifiseringer. Informasjonen hjelper arbeidsgivere å vurdere om kandidaten har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for den aktuelle stillingen.

I tillegg gir utdanningsdelen i CV-en arbeidsgivere innsikt i kandidatens læringskapasitet og engasjement i utdannelsesforløp. Dette kan være en indikator på kandidatens evne til å tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter som kan være nødvendige i jobben. Derfor er det viktig for jobbsøkere å inkludere en omfattende og nøyaktig beskrivelse av sin utdanningsbakgrunn i CV-en.

Hvordan Ordne Utdanningen Din i en Malayisk CV: Hvilken Utdannelse Bør Settes Først?

I en Malayisk CV er det vanlig å vise utdanningsbakgrunn først, spesielt for nyutdannede eller de som har begrenset arbeidserfaring. Dette er fordi utdanning er ofte den mest relevante kvalifikasjonen de har å tilby. For eksempel, hvis du er en fersk ingeniørutdannet, vil det være viktig å fremheve din ingeniørutdanning og eventuelle spesialiserte kurs eller prosjekter du har fullført.

Dette formatet hjelper arbeidsgivere å raskt identifisere kandidatens kvalifikasjoner og kompetanseområder. I tillegg, i Malaysia, legger mange arbeidsgivere stor vekt på utdanning fra anerkjente universiteter, både lokalt og internasjonalt, så å vise utdanning først kan gi et sterkt førsteinntrykk.

Det er imidlertid et unntak. Hvis du er en erfaren profesjonell med flere års arbeidserfaring, bør arbeidserfaringen vises først på CV-en. Dette er fordi din praktiske erfaring og oppnådde resultater nå vil være mer relevant for arbeidsgiveren enn din utdanningsbakgrunn. For eksempel, hvis du har jobbet som en markedsføringsleder i over ti år, vil arbeidsgiveren være mer interessert i dine prestasjoner og erfaringer i denne rollen enn din bachelorgrad i markedsføring.

Pendidikan:

2008 - 2012: Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Perisian, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Dalam kursus sarjana muda ini, saya telah mempelajari dasar-dasar pengaturcaraan, pengujian perisian, dan pengurusan projek. Saya juga menunjukkan keupayaan untuk belajar dengan cepat dan bekerja secara efisien dalam pasukan.


2012 - 2014: Master dalam Pengurusan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Dalam kursus master ini, saya telah memperoleh pengetahuan lanjutan dalam pengurusan IT dan strategi perniagaan. Saya juga telah memperoleh keterampilan dalam analisis data dan membuat keputusan berdasarkan analisis tersebut.


Betydningen av Ferdigheter for en Malayisk CV


Malayisk sprak


Ferdigheter er utrolig viktige å fremheve i en malaysisk CV. Dette skyldes at rekrutterere og arbeidsgivere i Malaysia verdsetter spesifikke ferdigheter som er relevant for stillingen de ønsker å fylle. Arbeidsgivere ser etter kandidater som kan bidra positivt til deres organisasjon og oppnå virksomhetens mål. Derfor er det viktig å klart og tydelig presentere sine ferdigheter, enten det er tekniske ferdigheter relatert til jobben, myke ferdigheter som kommunikasjon og teamarbeid, eller språkferdigheter, spesielt i et flerkulturelt land som Malaysia.

På arbeidsmarkedet i Malaysia, ser rekrutterere ikke bare etter ferdigheter, men også etter evnen til å tilpasse seg og lære raskt i et raskt skiftende arbeidsmiljø. I tillegg til jobbspesifikke ferdigheter, er personlige egenskaper som pålitelighet, initiativ, problemløsning og lederskap også høyt verdsatt. For eksempel, i teknologisektoren, kan en kandidat med erfaring i prosjektledelse og kjennskap til de nyeste teknologiske trender være mer attraktivt for arbeidsgivere. Derfor er det viktig å inkludere både hard og myke ferdigheter i en malaysisk CV for å vise en balansert profil til potensielle arbeidsgivere.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver en CV på Malayisk.

Personlige ferdigheter (Kemahiran peribadi):

 • Evne til å jobbe under press - Kebolehan bekerja di bawah tekanan
 • Problemløsning - Penyelesaian masalah
 • Lederegenskaper - Kemahiran kepimpinan
 • Tidshåndtering - Pengurusan masa
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne - Fleksibilitet dan kemampuan menyesuaikan diri
 • Kreativ tenkning - Pemikiran kreatif
 • Selvstendig - Bekerja secara mandiri
 • Teamarbeid - Kerja berpasukan
 • God kommunikasjon - Komunikasi yang baik
 • Positiv holdning - Sikap positif

Faglige ferdigheter (Kemahiran profesional):

 • Teknisk kompetanse - Kemahiran teknikal
 • Prosjektledelse - Pengurusan projek
 • Forretningsstrategi - Strategi perniagaan
 • Kundeservice - Perkhidmatan pelanggan
 • Salg og markedsføring - Jualan dan pemasaran
 • Regnskap og budsjettering - Perakaunan dan bajet
 • IT-ferdigheter (Microsoft Office, etc.) - Kemahiran IT (Microsoft Office, dll.)
 • Språk (engelsk, malayisk, etc.) - Bahasa (Inggeris, Melayu, dll.)
 • Produktutvikling - Pembangunan produk
 • Kvalitetskontroll - Kawalan kualiti

Avsnittene du kan inkludere i en Malaysisk CV


Tilleggsoverskriftene i en malayisk CV kan inkludere "Bahasa" (Språk), "Hobi atau Minat" (Hobbyer eller interesser), "Sijil" (Sertifikater), "Lesen Memandu" (Førerkort), "Rujukan" (Referanser) og "Alat IT" (IT-verktøy). Disse kategoriene gir en mer detaljert oversikt over kandidatens ferdigheter, erfaringer og interesser, som kan være relevante for stillingen de søker på. Ekstra kategorier kan gi en mer komplett bilde av kandidaten, som kan hjelpe arbeidsgivere å ta en mer informert beslutning.

"Alat IT" (IT-verktøy) er en viktig kategori fordi den viser kandidatens teknologiske ferdigheter. I dagens digitale verden er det mange jobber som krever kunnskap om ulike IT-verktøy, programvare og applikasjoner. I denne delen kan kandidaten liste opp de IT-verktøyene de har erfaring med, som for eksempel Microsoft Office, Adobe Photoshop, programmeringsspråk, etc.

"Bahasa" (Språk) er en annen viktig kategori, spesielt for jobber som krever interaksjon med mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner. I denne delen kan kandidaten liste opp de språkene de kan snakke, lese og skrive, og hvor flytende de er i hvert språk. Dette kan være spesielt viktig for stillinger som krever kommunikasjon på flere språk, som for eksempel i internasjonale organisasjoner eller i kundeservice.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Malayisk


For å øke sjansene dine for å få jobb i Malaysia, er det viktig at CV-en din er så sterk som mulig. Her er noen tips for å forbedre din Malayisk CV:

 1. Bruk korrekt språk: Når du søker jobb i Malaysia, er det viktig å kunne vise at du kan kommunisere effektivt på Malayisk. Bruk det formelle språket Bahasa Malaysia i CV-en din, og unngå slang og uformelle uttrykk.
 2. Inkluder personlig informasjon: I motsetning til mange vestlige land, forventes det ofte i Malaysia at du inkluderer personlig informasjon i CV-en din. Dette kan inkludere ting som din alder, sivilstatus og nasjonalitet.
 3. Plassering av viktig informasjon: I Malaysia er det vanlig å starte CV-en med personlig informasjon, etterfulgt av utdanning og deretter arbeidserfaring. Sørg for at all viktig informasjon er lett å finne.
 4. Bruk nummer for å demonstrere suksess: Hvis du kan, bruk kvantitative data for å vise dine prestasjoner. For eksempel, i stedet for å si "forbedret salget", si "økte salget med 20%".
 5. Inkluder referanser: Det er vanlig å inkludere minst to referanser i en malaysisk CV. Disse kan være tidligere arbeidsgivere eller professorer.
 6. Hold det kort og enkelt: En god malaysisk CV bør ikke være mer enn to sider lang. Hold språket klart og konsist, og unngå unødvendig jargon.
 7. Tilpass CV-en din for hver jobb: Ikke send den samme CV-en til hver jobb du søker på. Tilpass den for hver stilling ved å fremheve de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for jobben.
 8. Korrekturles: Som alltid, sørg for at CV-en din er fri for stave- og grammatikkfeil. En godt skrevet, feilfri CV gir et profesjonelt inntrykk.

Nøkkelelementene i en Malayisk CV: En Trinnvis Guide


Malayisk sprak


Å skrive en effektiv CV på malayisk kan være en utfordrende oppgave, men med de riktige tipsene kan det bli enklere. Her er noen nøkkelpunkter som kan hjelpe deg med å lage en overbevisende og profesjonell malayisk CV.

 1. Bruk en formell og profesjonell tone: Skriv CVen din på høflig og formell malayisk. Unngå uformell språk og slang.
 2. Inkluder personlig informasjon: Start med å gi grunnleggende informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 3. Tydelige overskrifter: Bruk tydelige overskrifter for hver seksjon som utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter osv.
 4. Utdanning: Start med den siste utdannelsen din. Inkluder navn på institusjon, grad og årstall.
 5. Arbeidserfaring: List opp dine tidligere jobber i omvendt kronologisk rekkefølge, med den siste jobben først. Inkluder jobbtittel, firma, datoer og jobbansvar.
 6. Ferdigheter: List opp relevante ferdigheter. Hvis du søker på en jobb der språkferdigheter er viktige, nevn din flyt i forskjellige språk.
 7. Referanser: Hvis mulig, inkluder to referanser. Disse kan være tidligere arbeidsgivere eller professorer.
 8. Korrekturles: Sørg for å korrekturlese CVen din for å unngå grammatikk- og stavefeil.

Ved å følge disse tipsene, kan du lage en profesjonell og imponerende malayisk CV. Lykke til!

Hvordan Skrive et Følgebrev på Malayisk Når du Lager din CV


Når du søker på en jobb i Malaysia, er det viktig å legge ved et følgebrev sammen med CV-en din. Et følgebrev gir deg muligheten til å presentere deg selv på en mer personlig måte, og forklare hvorfor du er kvalifisert for stillingen du søker på. Det gir også arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine ferdigheter og erfaringer som ikke nødvendigvis kommer frem i CV-en. I tillegg viser et godt skrevet følgebrev din skriftlige kommunikasjonsevne, noe som er svært viktig i mange stillinger. Derfor er et følgebrev en viktig del av jobbsøknaden din i Malaysia.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Malayisk

Hvordan skal en CV skrives på Malayisk?

En CV på Malayisk, også kjent som "resume" eller "riwayat hidup", skal være kortfattet og presis. Den bør inkludere dine personlige detaljer (nama, alamat, tarikh lahir), utdanning (pendidikan), arbeidserfaring (pengalaman kerja), ferdigheter (kemahiran), og referanser (rujukan) om nødvendig. Sørg for å skrive på et klart, korrekt og formelt Malayisk språk.

Hva er den vanlige lengden på en CV i Malaysia?

I Malaysia er det vanlig at en CV er mellom en til to sider lang. Det er viktig å være konsis og tydelig, og kun inkludere relevant informasjon. Arbeidsgivere i Malaysia ønsker å se CV-er som er rett på sak, uten unødvendig informasjon.

Hva er spesielle krav til jobbsøknader i Malaysia?

Jobbsøknader i Malaysia krever ofte et passbilde, så det er viktig å inkludere dette i CV-en din. I tillegg er det forventet at du inkluderer personlige detaljer som alder og statsborgerskap. Det er også vanlig å inkludere en kort beskrivelse av dine karrieremål, og hvordan du kan bidra til selskapet du søker jobb i.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement