Veiviser for å skrive en profesjonell CV på Kroatisk

Å skrive en CV for det kroatiske arbeidsmarkedet krever en grundig forståelse av landets kulturelle normer og forventninger. Det kroatiske markedet er kjent for å verdsette detaljorientering, profesjonalisme og personlige forbindelser. Hva bør man inkludere i en kroatisk CV? Hvordan kan man uttrykke sin kompetanse og erfaring på en måte som tiltrekker seg kroatiske arbeidsgivere? Hvordan kan man bygge og formidle sterke personlige forbindelser gjennom en skriftlig CV?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Kroatisk

Osobne informacije:

Ime: Marko Kovačić
Adresa: Maksimirska 55, 10000 Zagreb
E-pošta: marko.kovacic@gmail.com
Telefon: +385 91 123 4567

Radno iskustvo:

Zagrebačka banka, Zagreb

 • Položaj: Menadžer odjela za korporativno bankarstvo
 • Razdoblje: Siječanj 2015. - sada
 • Glavne odgovornosti: upravljanje timom, razvijanje poslovnih strategija, vođenje pregovora s klijentima, analiza financijskih izvještaja

Privredna banka, Zagreb

 • Položaj: Analitičar financijskih tržišta
 • Razdoblje: Lipanj 2010. - Prosinac 2014.
 • Glavne odgovornosti: analiza tržišnih trendova, izrada izvješća, komunikacija s klijentima

Obrazovanje:

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 • Magistarski studij, smjer Financije
 • Razdoblje: Rujan 2005. - Lipanj 2010.

Vještine:

 • Odlično poznavanje MS Office paketa
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje njemačkog i talijanskog jezika
 • Izvrsne komunikacijske vještine
 • Sposobnost rada u timu
 • Analitički i strateški način razmišljanja

Reference:

 • Dostupne na zahtjev.

Interesi:

 • Putovanje, čitanje, planinarenje, nogomet

I det følgende vil vi ta for oss den detaljerte prosessen med å skrive en perfekt CV på Kroatisk, skreddersydd for det kroatiske arbeidsmarkedet. Dette er viktig fordi en godt skrevet CV, i henhold til lokale normer og forventninger, kan være avgjørende for din suksess i jobbsøkeprosessen. En CV på Kroatisk vil ikke bare demonstrere dine språkkunnskaper, men også gjøre det lettere for potensielle arbeidsgivere å forstå din bakgrunn og kvalifikasjoner. I tillegg vil det vise din forståelse og respekt for den lokale kulturen, og din vilje til å tilpasse deg nye miljøer.

Kroatisk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Kroatisk og deres Oversettelser


I det følgende vil du finne en nyttig liste over begreper relatert til å skrive en CV på kroatisk. Begrepene er oversatt til kroatisk for å hjelpe deg å forstå og bruke dem korrekt når du skriver din egen CV. Listen inneholder termer som CV-struktur, CV-formatering, utdanning, ferdigheter, praksisplass, arbeidserfaring og flere andre relevante begreper.

 • CV-struktur: Struktura životopisa
 • CV-formatering: Formatiranje životopisa
 • Utdanning: Obrazovanje
 • Ferdigheter: Vještine
 • Praksisplass: Praksa
 • Arbeidserfaring: Radno iskustvo
 • Personlig informasjon: Osobne informacije
 • Kontaktinformasjon: Kontakt informacije
 • Referanser: Reference
 • Språkferdigheter: Jezikne vještine
 • Profesjonelle sertifiseringer: Profesionalne certifikacije.
Husk at en effektiv CV bør være oversiktlig, tydelig og full av relevant informasjon som kan hjelpe deg å skille deg ut i jobbsøkerprosessen. Lykke til!

Nyttige Grammatikkregler for å Skrive en CV på Kroatisk


Når du skriver en CV på kroatisk, er det vanlig å bruke tredje person entall. Dette er en mer formell og profesjonell måte å presentere informasjonen på. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg fullførte mine studier ved Universitetet i Zagreb", ville du skrive "Fullførte studier ved Universitetet i Zagreb" ("Završio studij na Sveučilištu u Zagrebu").

Det er også viktig å bruke riktig tid når du skriver din CV på kroatisk. Tidligere erfaringer og utdannelse bør være i perfektum, som tilsvarer fortid på norsk. For eksempel, "Arbeidet som lærer fra 2015 til 2020" ("Radio kao učitelj od 2015. do 2020."). Nåværende jobb eller utdanning bør være i presens. For eksempel, "Arbeider som ingeniør" ("Radi kao inženjer"). Når du lister opp ferdigheter eller egenskaper, bør du bruke infinitiv. For eksempel, "Å kunne snakke flytende engelsk" ("Mogućnost tečnog govora engleskog jezika").

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Kroatisk


Dobro strukturiran životopis ključan je za uspješnu karijeru, posebno na hrvatskom tržištu. Izgled i struktura CV-a mogu značajno utjecati na dojam koji ostavljate na potencijalne poslodavce. S pravilno postavljenim CV-om, vaše vještine i postignuća jasno će biti prikazane, što će vam pomoći da se istaknete među ostalim kandidatima. To je vaša prilika da pokažete svoje profesionalne ciljeve i kako se suočavate s izazovima. Ne zaboravite, vaš je životopis odraz vaše profesionalne ličnosti.

I tillegg til den kroatiske CV-malen, har vi også andre lignende maler du kanskje vil finne interessante.

Viktigheten av korrekt formatering når du skriver din CV på Kroatisk

 • Skrifter: Velg en ren, profesjonell skrift som er lett å lese. Times New Roman, Arial eller Calibri er alle gode alternativer. Unngå skrifttyper som er for fancy eller vanskelig å lese, da dette kan distrahere arbeidsgiveren fra innholdet i CV-en din.
 • Format: Din CV bør være strukturert og godt organisert. Bruk klare overskrifter for hver seksjon, og sørg for at viktig informasjon er lett å finne. På det kroatiske markedet er det vanlig å starte med personlige detaljer (navn, kontaktinformasjon), etterfulgt av utdanning og arbeidserfaring.
 • Marger: Hold margene på din CV mellom 1-2 cm. Dette gir dokumentet ditt et rent, ryddig utseende og gjør det lettere å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister til å fremheve viktige detaljer i din CV. Dette kan inkludere ferdigheter, prestasjoner eller ansvarsområder i tidligere stillinger. Punktlistene bør være korte og konsise, og hver punkt bør starte med et handlingsverb.
 • Skilletegn: På kroatisk bruker man ofte punktum eller komma som skilletegn. Unngå å bruke for mange skilletegn, da dette kan gjøre CV-en din uklar og vanskelig å lese.
 • Mal og farger: Velg en enkel, profesjonell mal for din CV. Unngå for mange farger eller mønstre, da dette kan distrahere fra innholdet. På det kroatiske markedet er det vanlig å bruke nøytrale farger som svart, grått eller blått.

Slik bygger du en strukturert CV på kroatisk: En nøkkel til suksess

Kroatisk sprak


En kroatisk CV, også kjent som "životopis", har en meget strukturert format. Her er de kritiske komponentene du må inkludere:

 • Personlige Detaljer: Dette inkluderer ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I Kroatia er det også vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv.
 • Profesjonell Profil: I denne delen gir du en kort oversikt over deg selv, dine ferdigheter, og hva du kan tilby til en potensiell arbeidsgiver. Det er viktig å tilpasse denne delen til hver enkelt jobbsøknad.
 • Utdanning: List opp din utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge, med den nyeste først. Inkluder navnet på institusjonen, graden du har oppnådd, og datoene du deltok.
 • Arbeidserfaring: I likhet med utdannelsesdelen, skal du liste opp din arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge. For hver jobb du har hatt, inkluder navnet på selskapet, din stilling, datoene du jobbet der, og en kort beskrivelse av dine oppgaver og ansvar.
 • Ferdigheter: List opp eventuelle ferdigheter du har som er relevante for jobben du søker på. Dette kan omfatte tekniske ferdigheter, språkferdigheter, eller andre ferdigheter som er relevante for den spesifikke jobben. For eksempel kan du nevne at du snakker tysk hvis du søker på en jobb i et tysk selskap som opererer i Kroatia.
 • Referanser: Dette er ikke alltid nødvendig, men hvis du har tidligere arbeidsgivere eller lærere som kan bekrefte dine ferdigheter og kvalifikasjoner, kan det være til fordel å inkludere dem. Hvis du velger å inkludere referanser, sørg for å inkludere deres fulle navn, deres stilling, og hvordan de kjenner deg.
 • Tillegg: Dette kan være en seksjon hvor du kan inkludere eventuelle priser, sertifiseringer, publikasjoner, eller andre prestasjoner som kan være relevante for jobben du søker på.
Husk at en CV på kroatisk skal være kortfattet og til poenget, men samtidig detaljert nok til å gi en potensiell arbeidsgiver en god forståelse av din bakgrunn og erfaring. Det kan være lurt å få en innfødt kroatisk talende person til å lese gjennom CV-en din for å sikre at språket er korrekt og profesjonelt.

Slik lager du en effektiv overskrift på din kroatiske CV

Kroatisk sprak


Det er essensielt at overskriften på en kroatisk språklig CV er lett synlig og inneholder all nødvendig kontaktinformasjon, da dette er det første arbeidsgiveren vil se. For å lage en overskrift med denne strukturen, begynner du med å skrive ditt etternavn og fornavn. Deretter følger du opp med ditt yrke og disiplin, for eksempel "Lærer i matematikk". Deretter oppgir du din postadresse, inkludert gate, husnummer, postnummer og by. Etter dette skriver du inn ditt telefonnummer, inkludert landskode hvis du søker jobb i et annet land. Til slutt skriver du inn din epostadresse. Det er viktig å bruke en profesjonell epostadresse, helst basert på ditt navn. Denne overskriften vil gi arbeidsgiveren all den grunnleggende informasjonen de trenger for å kunne kontakte deg.

Prezime Ime

Pozicija i Disciplina

Poštanska Adresa

Telefon

E-mail Adresa


Hvordan inkludere et bilde i din kroatiske CV: Viktigheten og rollen det spiller

I Kroatia er det ikke et krav å inkludere et bilde i CV-en din, og det er heller ikke vanlig praksis. Grunnen til dette er for å unngå potensiell diskriminering basert på utseende, alder, kjønn eller rase. Arbeidsgivere er mer interessert i dine ferdigheter, erfaring og kvalifikasjoner enn hvordan du ser ut.

Men hvis man velger eller blir bedt om å inkludere et bilde, bør man følge noen retningslinjer. Bildet skal være profesjonelt, med nøytral bakgrunn og god belysning. Det er viktig å være pent kledd, helst i formelle klær, og å ha en vennlig, men seriøs uttrykk. Bilder skal være i passfoto-størrelse og plasseres i øverste høyre eller venstre hjørne av CV-en.

Husk at bildet skal gi et profesjonelt inntrykk og ikke distrahere fra det viktigste innholdet i CV-en, nemlig dine ferdigheter og erfaringer. Det er også viktig å merke seg at noen selskaper kan avvise CV-er med bilder for å opprettholde en rettferdig og ikke-diskriminerende ansettelsesprosess.

Betydningen av erfaring i en CV for det kroatiske arbeidsmarkedet


Hvordan skrive erfaringer på CV for det kroatiske arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen av en kroatisk CV er avgjørende da den gir potensielle arbeidsgivere en detaljert oversikt over dine tidligere arbeidsoppgaver, prestasjoner, og den kompetansen du har opparbeidet deg. Det er her du viser hvilke oppgaver du har håndtert, hvilke resultater du har oppnådd, og hvordan din tidligere erfaring vil være relevant for den stillingen du søker på.

 • Kronologisk rekkefølge: Begynn med din siste jobb og arbeid deg bakover. Dette gir arbeidsgiveren en oversikt over din karriereutvikling og viser din nåværende eller siste stilling først.
 • Arbeidsperiode: Inkluder de spesifikke datoene du begynte og sluttet i hver jobb. Hvis du fremdeles er i en stilling, skriv "nåværende" eller "til dags dato".
 • Stillingstittel: Skriv ned den offisielle stillingstittelen du hadde. Dette gir arbeidsgiveren en forståelse av ditt ansvarsnivå.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å beskrive dine oppgaver og ansvar i hver stilling. Dette gjør CVen lettere å lese og gir en klar oversikt over dine ferdigheter og erfaringer.
 • Stillingsbeskrivelse: Inkluder en kort beskrivelse av hver jobb. Dette kan innebære hovedansvar, viktige prosjekter og prestasjoner.
 • Bruk av stikkord: Bruk relevante stikkord som er nevnt i jobbannonsen. Dette kan hjelpe CVen din å bli lagt merke til av rekrutteringsprogramvare og potensielle arbeidsgivere.

Pozicija: Voditelj prodaje

Tvrtka: Hrvatski Telekom

Datum: Siječanj 2015. - Prosinac 2020.


Opis:

 • Upravljanje timom prodaje od 10 ljudi.
 • Postizanje i premašivanje kvartalnih prodajnih ciljeva.
 • Proaktivno pronalaženje novih poslovnih prilika.
 • Uspostavljanje dugoročnih odnosa s klijentima.
 • Provedba strategija za poboljšanje procesa prodaje.

Kroatisk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på kroatisk

Å fylle ut en CV på kroatisk kan være utfordrende, spesielt når man mangler relevant erfaring. Her presenteres enkle og effektive tips for å lage en overbevisende CV på kroatisk selv uten tidligere arbeidserfaring. Les videre for å finne ut hvordan du kan utnytte dine ferdigheter og styrker til å lage en attraktiv søknad.

 1. Osnovne informacije: Uključite svoje osnovne kontakt informacije, uključujući ime, adresu, telefonski broj i e-mail.
 2. Profesionalni sažetak: Pišite kratak sažetak o sebi, naglašavajući svoje ključne vještine i interese. Ovo je prilika da se predstavite potencijalnom poslodavcu.
 3. Obrazovanje: Navedite svoje obrazovanje, uključujući naziv škole ili fakulteta, stupanj koji ste postigli i datum kada ste ga postigli. Ako nemate radnog iskustva, ovo će biti vrlo važan dio vašeg CV-a.
 4. Vještine: Navedite sve relevantne vještine koje imate. To može uključivati tehničke vještine, jezike koje govorite, ili bilo koju drugu vještinu koju mislite da je relevantna za posao.
 5. Volonterski rad i izvanškolske aktivnosti: Ako nemate radnog iskustva, važno je istaknuti bilo kakav volonterski rad ili izvanškolske aktivnosti koje ste učinili. To može pokazati vašu posvećenost i sposobnost da preuzmete odgovornost.
 6. Kursy i certifikati: Ako ste završili bilo kakve relevantne kurseve ili ste stekli certifikate, svakako ih navedite.
 7. Reference: Ako možete, uključite reference od ljudi koji vas mogu preporučiti. To može biti profesor, mentor, ili netko s kim ste surađivali na volonterskom projektu.
 8. Prilagodite svoj CV: Prilagodite svoj CV za svaki posao za koji se prijavljujete. To pokazuje da ste uložili trud i da ste ozbiljno zainteresirani za posao.
 9. Profesionalna prezentacija: Provjerite je li vaš CV uredan, organiziran i lako čitljiv. Koristite profesionalni ton i izbjegavajte žargon ili nepotrebne detalje.
 10. Ispravno korištenje jezika: Pripazite na pravopis, gramatiku i interpunkciju. Pogreške mogu ostaviti loš dojam na poslodavca.
 11. Poštenost: Budite iskreni u svom CV-u. Ne pretjerujte s vještinama ili iskustvima, jer to može dovesti do problema kasnije.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på kroatisk


Utdanningsdelen i en Kroatisk CV er avgjørende fordi den gir arbeidsgivere innsikt i søkerens akademiske bakgrunn og prestasjoner. Informasjon om formell utdanning, kurs, opplæringsprogrammer og sertifiseringer kan hjelpe arbeidsgiverne å vurdere søkerens evne til å utføre jobboppgaver og tilpasse seg i den aktuelle stillingen.

Videre kan utdanningsdelen demonstrere søkerens engasjement i en bestemt bransje eller felt, og vise frem relevant kunnskap og ferdigheter. Dette gir et sterkt inntrykk til arbeidsgivere om søkerens potensial for vekst og utvikling i organisasjonen. Dermed er utdanningsdelen en nøkkelseksjon i en Kroatisk CV og bør presenteres på en profesjonell og detaljert måte.

Riktig Rekkefølge for Utdanning på en Kroatisk CV

I en Kroatisk CV er det vanlig å liste utdanningsbakgrunn før arbeidserfaring, spesielt for de som er nyutdannede eller har mindre arbeidserfaring. Dette er fordi utdanningen i disse tilfellene kan være mer relevant for potensielle arbeidsgivere enn begrenset arbeidserfaring. For eksempel, hvis en søker er nyutdannet fra et universitet med en grad i økonomi, ville det være fordelaktig å fremheve dette først for å vise at de har nødvendig kunnskap og ferdigheter for en stilling innen dette feltet.

Imidlertid er det et unntak for de som har betydelig arbeidserfaring. I dette tilfellet kan det være mer hensiktsmessig å liste arbeidserfaring før utdanning. For eksempel, hvis en person har jobbet i markedsføringsbransjen i over ti år, vil deres arbeidserfaring være mer relevant og imponerende for en potensiell arbeidsgiver enn deres utdanning. Derfor bør arbeidserfaringen presenteres først i CV-en.

Obrazovanje:

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet ekonomije i poslovanja, Zagreb, Hrvatska

Magistar ekonomije, smjer: Financije, rujan 2015. - lipanj 2017.

Tijekom studija sam stekao znanja iz područja financijskog menadžmenta, investicijske analize i financijskog planiranja. Za diplomski rad sam nagrađen Dekanovom nagradom.


Sveučilište u Zagrebu, Fakultet ekonomije i poslovanja, Zagreb, Hrvatska

Sveučilišni prvostupnik ekonomije, rujan 2012. - lipanj 2015.

Uključen u Studentski zbor i aktivan član ekonomskog kluba. Redovito sudjelovao na različitim konferencijama i radionicama povezanim s ekonomijom i financijama.


Gimnazija Lucijan Vranjanin, Zagreb, Hrvatska

Opća gimnazija, rujan 2008. - lipanj 2012.

Tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao sam u brojnim školskim projektima i natjecanjima, posebno iz područja matematike i fizike.


Betydningen av Ferdigheter for en Kroiatisk CV


Kroatisk sprak


I Kroatia, som i alle andre land, er ferdigheter en avgjørende del av CVen din. De gir potensielle arbeidsgivere et innblikk i hva du kan bidra med i selskapet og hvordan du kan takle ulike utfordringer og oppgaver. Det er viktig å inkludere både hard ferdigheter, som spesifikke tekniske ferdigheter og kunnskaper, og soft ferdigheter, som kommunikasjon, problemløsning og lederegenskaper. Dine ferdigheter kan være avgjørende for om du blir kalt inn til intervju eller ikke.

På arbeidsmarkedet i Kroatia ser rekrutterere etter kandidater som kan tilpasse seg raskt og effektivt til endringer i arbeidsmiljøet. De leter etter personer med høy arbeidsetikk, pålitelighet og evnen til å jobbe i team. I tillegg verdsettes språkferdigheter høyt, spesielt engelsk og tysk, på grunn av landets sterke økonomiske forbindelser med disse språkområdene. Et annet viktig aspekt er IT-kompetanse, da digitaliseringen av arbeidsplassen fortsetter å øke i Kroatia.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på kroatisk.

Personlige ferdigheter (Osobne vještine):

 • God kommunikasjonsevne - Dobre komunikacijske vještine
 • Selvstendighet - Samostalnost
 • Problemløsning - Rješavanje problema
 • Evne til å arbeide under press - Sposobnost rada pod pritiskom
 • Lederegenskaper - Vodstvene sposobnosti
 • Kreativitet - Kreativnost
 • Punktlig - Točnost
 • Lagarbeid - Timski rad

Faglige ferdigheter (Stručne vještine):

 • God IT-kunnskap - Dobro znanje informatike
 • Erfaring med prosjektledelse - Iskustvo u vođenju projekata
 • Salg og markedsføring - Prodaja i marketing
 • Kompetanse innen finans - Kompetencije u financijama
 • Erfaring med kundeservice - Iskustvo u korisničkoj službi
 • Kunnskap om fremmedspråk - Znanje stranih jezika
 • Sertifikater og lisenser knyttet til yrket - Certifikati i licence vezane za zanimanje
 • Erfaring med bruk av spesialisert programvare - Iskustvo u korištenju specijaliziranog softvera

Ulike avsnitt du kan inkludere i din kroatiske CV


Tilleggsoverskrifter i en kroatisk CV kan inkludere kategorier som personlige detaljer, arbeidserfaring, utdanning, språk, hobbyer eller interesser, sertifikater, førerkort, referanser, og IT-verktøy. Å legge til flere kategorier i CV-en kan være en fordel fordi det gir en mer helhetlig fremstilling av kandidatens ferdigheter, erfaringer og interesser. Det gir også en mer detaljert oversikt over kandidatens kompetanse, som kan være viktig for arbeidsgiveren når de vurderer om kandidaten er egnet for stillingen.

Språkkategorien i en CV er viktig fordi det viser arbeidsgiveren hvilke språk kandidaten behersker, og på hvilket nivå. Dette kan være avgjørende for stillinger som krever flerspråklighet eller internasjonal kommunikasjon. Kandidaten kan liste opp alle språkene de snakker, og vurdere deres ferdighetsnivå i henhold til det europeiske rammeverket for språk, som går fra A1 (grunnleggende) til C2 (profesjonell).

Kategorien hobbyer eller interesser gir en innsikt i kandidatens personlighet og interesser utenfor arbeidslivet. Dette kan gi arbeidsgiveren et bedre bilde av hvem kandidaten er som person, og hvordan de vil passe inn i bedriftskulturen. Hobbyer eller interesser kan også indikere overførbare ferdigheter som kan være relevante for stillingen, som for eksempel lagarbeid, lederskap, eller kreativitet.

Forbedringspunkter for å skrive en CV på Kroatisk


Å skrive en effektiv CV for det kroatiske arbeidsmarkedet kan være litt forskjellig fra andre land. Her er noen spesifikke tips for å forbedre din kroatiske CV:

 1. Bruk det kroatiske språket: Selv om du søker på en internasjonal jobb, bør du vurdere å skrive CVen din på kroatisk. Det viser respekt for landet og kulturen, og viser at du er villig til å tilpasse deg.
 2. Inkluder personlig informasjon: I Kroatia er det vanlig å inkludere litt mer personlig informasjon i CVen enn det som er vanlig i mange andre land. Dette kan inkludere sivilstatus, alder og nasjonalitet.
 3. Legg til et bilde: Det er vanlig i Kroatia å legge til et profesjonelt bilde på CVen. Dette bør være et klart, nøytralt bilde der du ser profesjonell ut.
 4. Inkluder språkkunnskaper: Kroatia er et flerspråklig land, så det er viktig å inkludere alle språk du snakker, samt nivået av flytende du er i hvert språk.
 5. Skriv om arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge: Kroater foretrekker å lese om din arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge, startende med den nyeste.
 6. Inkluder utdanning: Som med arbeidserfaring, bør utdanning også være i kronologisk rekkefølge. Det er viktig å inkludere alle relevante kvalifikasjoner.
 7. Legg til referanser: Hvis du har tidligere arbeidsgivere eller professorer som kan gi deg en god anbefaling, inkluder dem i CVen din. Dette er et vanlig trekk i Kroatia.
 8. Hold det kort og konsist: En kroatisk CV bør ikke være mer enn to sider. Hold det kort, konsist og til poenget.

Nøkkelelementene i en Kroatisk CV: En trinnvis veiledning


Kroatisk sprak


Å skrive en vellykket CV kan være en utfordrende oppgave, spesielt når du skal søke jobb i et annet land som Kroatia. Det er derfor viktig å kjenne til de spesifikke kravene og forventningene i det kroatiske arbeidsmarkedet. Her er noen nøkkelpunkter du bør vurdere når du skriver din kroatiske CV:

 1. Personlig informasjon: Inkluder fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og nasjonalitet. Dette er standard i Kroatia.
 2. Bilde: Det er vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv øverst i CV-en din i Kroatia.
 3. Utforming: Hold CV-en din enkel og profesjonell. Unngå for mye farge og grafikk. Bruk punktlister for å gjøre det enklere å lese.
 4. Språk: Skriv CV-en din på kroatisk hvis du kan, med mindre jobbannonsen spesifikt ber om en annen språk. Hvis du ikke behersker språket, kan du skrive den på engelsk.
 5. Arbeidserfaring: Start med den siste jobben din og jobb deg bakover. Inkluder jobbtittel, arbeidsgiver, datoer og en kort beskrivelse av dine oppgaver og prestasjoner.
 6. Utdanning: List opp alle relevante grader og kurs du har tatt. Start med den siste utdanningen din.
 7. Ferdigheter: Fremhev spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. Dette kan være språkferdigheter, dataferdigheter eller andre tekniske ferdigheter.
 8. Referanser: Kroatisk arbeidsgivere forventer ofte at du inkluderer referanser i CV-en din. Inkluder navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse til to til tre referanser.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Kroatisk


Når du søker på en jobb i Kroatia, er det viktig å legge ved et følgebrev med CV-en din. Følgebrevet gir deg en unik mulighet til å presentere deg selv, fremheve dine viktigste kvalifikasjoner og forklare hvorfor du er den beste kandidaten for stillingen. Dette gir arbeidsgiveren en bedre forståelse av hvem du er utover det som står i CV-en. I tillegg, siden mange kroatiske arbeidsgivere forventer et følgebrev, kan det å ikke inkludere ett gi inntrykk av at du ikke er seriøs om jobbsøknaden din. Et godt skrevet følgebrev kan derfor være avgjørende for å få en jobbintervju i Kroatia.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Søknadsprosessen og CV-Skriving på Kroatisk

Er det nødvendig å skrive CV-en min på kroatisk hvis jeg søker jobb i Kroatia?

Ja, det er sterkt anbefalt å skrive CV-en din på kroatisk når du søker jobb i Kroatia. Selv om mange kroater snakker engelsk, vil en CV på kroatisk vise respekt for landets kultur og språk, og kan gi deg en fordel i søknadsprosessen.

Hva er formatet for en kroatisk CV?

En kroatisk CV, også kjent som "životopis", følger generelt det samme formatet som en standard europeisk CV. Den bør begynne med personlige opplysninger (personlige podatke), etterfulgt av utdanning (obrazovanje) og arbeidserfaring (radno iskustvo). Hver del bør listes i omvendt kronologisk rekkefølge. Det er også vanlig å inkludere språkkunnskaper (jezici) og datakunnskaper (računalne vještine) i en kroatisk CV.

Er det vanlig å inkludere et bilde i en CV i Kroatia?

Ja, det er ganske vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv øverst på CV-en din når du søker jobb i Kroatia. Dette er imidlertid ikke et absolutt krav, og om du velger å inkludere et bilde eller ikke, kan avhenge av den spesifikke stillingen du søker på.

Hvordan bør jeg adressere min jobbsøknad på kroatisk?

Det er vanlig å adressere jobbsøknaden din til den spesifikke personen som er oppgitt i jobbannonsen, hvis det er mulig. Hvis ingen spesifikk person er nevnt, kan du bruke en generell hilsen som "Poštovani" (Kjære Sir / Madam). Det er viktig å være formell og høflig i all korrespondanse med potensielle arbeidsgivere.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement