Veiledning for å Skrive en Effektiv Koreansk CV

Å lage en CV som er tilpasset det koreanske arbeidsmarkedet kan være avgjørende for å oppnå suksess i jobbsøknadsprosessen. Koreansk arbeidsmarked er kjent for sin høye konkurranse og sterke preferanser for strukturert og detaljert informasjon om kandidatens bakgrunn og ferdigheter. Hvordan bør du strukturere din CV for å møte disse kravene? Hvilke detaljer om din akademiske og profesjonelle bakgrunn er mest verdifulle for koreanske arbeidsgivere? Hvilke skriveteknikker kan du bruke for å fremheve dine kvalifikasjoner og gjøre din CV mer tiltalende for det koreanske arbeidsmarkedet?
Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Koreansk

이름: 김영수

생년월일: 1990년 5월 2일
주소: 서울특별시 강남구
이메일: youngsu90@example.com
연락처: 010-1234-5678

학력

 • 서울대학교 경영학과 학사 (2008-2012)
 • 서울대학교 경영학과 석사 (2012-2014)

경력

회사명: 삼성전자
기간: 2014년 3월 ~ 2018년 8월
직책: 마케팅 팀장
주요 업무: 마케팅 전략 수립, 캠페인 관리, 팀 관리

회사명: LG전자
기간: 2018년 9월 ~ 현재
직책: 마케팅 부장
주요 업무: 기업 전체 마케팅 전략 수립, 부서 간 협업 관리, 마케팅 팀 관리

자격증

 • 마케팅 전문가 자격증
 • 사회조사분석사 1급

어학능력

 • 영어: 토플 110점 (읽기:30, 듣기:30, 말하기:25, 쓰기:25)
 • 일본어: JLPT N1

기타 활동

 • 대학교 시절 마케팅 동아리 활동
 • 서울대학교 경영학과 대학원생회 회장

추천인

 • 삼성전자 이전 상사: 이순신 이사 (이메일: leess@example.com)
 • LG전자 현재 상사: 박중훈 본부장 (이메일: parkjh@example.com)

Videre i denne artikkelen vil vi detaljert forklare hvordan du skriver en perfekt CV på koreansk for det koreanske arbeidsmarkedet. Å kunne skrive en CV på koreansk er ikke bare en demonstrasjon av dine språkferdigheter, men det viser også respekt for kulturen og at du er villig til å tilpasse deg den koreanske arbeidskulturen. I tillegg vil en godt skrevet koreansk CV øke sjansene dine for å bli lagt merke til av arbeidsgivere, da det skiller deg ut fra andre internasjonale søkere som kanskje ikke har tatt det ekstra steget. Vi vil guide deg gjennom alle de nødvendige trinnene for å lage en skreddersydd, profesjonell CV som vil gjøre et sterkt inntrykk på potensielle koreanske arbeidsgivere.

Koreansk sprak


Nyttige Setninger for å Skrive en CV på Koreansk: En Oversettelsesguide


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på Koreansk med deres oversettelser til Koreansk. Det å forstå disse begrepene kan være til stor hjelp når du skal utforme din egen CV og søke jobb i Korea. Her er en punktliste med noen av de viktigste termene du bør kjenne til:

 • CV-struktur: 이력서 구조 (Ilyeokseo gujo)
 • CV-formatering: 이력서 포맷팅 (Ilyeokseo pomaeting)
 • Utdanning: 교육 (Gyo-yuk)
 • Ferdigheter: 기술 (Gisul)
 • Praksisplass: 실습 장소 (Silsup jangso)
 • Arbeidserfaring: 직무 경험 (Jikmu gyeongheom)
 • Referanser: 참조 (Chamjo)
 • Personlig informasjon: 개인 정보 (Gaein jeongbo)
 • Språkferdigheter: 언어 능력 (Eoneo neungryeok)
 • Sertifikater: 자격증 (Jagyeokjeung)
 • Karrieremål: 직업 목표 (Jigeop mokpyo)
Husk at det er viktig å tilpasse CV-en din etter den spesifikke jobben du søker, og disse begrepene kan hjelpe deg med å forstå hva som forventes i en koreansk CV.

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Koreansk


Når du skriver en CV på koreansk, er det viktig å bruke høflighetsformen, også kjent som 존댓말 (jondaetmal). Dette er fordi en CV er et formelt dokument, og du vil vise respekt mot de som leser det. Du vil skrive i tredje person, for å opprettholde en profesjonell og objektiv tone. For eksempel, i stedet for å skrive "jeg har jobbet..." (저는 일했습니다), skriver du "Kandidaten har jobbet..." (지원자는 일했습니다).

Når det gjelder tid, skal du bruke fortid for å beskrive tidligere erfaringer og nåtid for å beskrive nåværende jobber eller ansvarsområder. For eksempel, "Kandidaten jobbet som lærer" (지원자는 선생님으로 일했습니다) og "Kandidaten jobber som lærer" (지원자는 선생님으로 일하고 있습니다). Det er viktig å være konsekvent med tidsformene gjennom hele dokumentet for å unngå forvirring.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Koreansk


Viktigheten av en veloppbygd CV understrekes i arbeidsmarkedet. En CV er et viktig verktøy som demonstrerer en persons profesjonelle evner og erfaring, og en godt konstruert CV kan gjøre et godt førsteinntrykk på rekrutterere. Når du skriver en CV for det koreanske markedet, er strukturen og utformingen av CVen din nøkkelelementer for å vise din profesjonalitet. Strukturen på CV-en din skal tydelig vise dine karrieremål og utfordringer. Derfor er det viktig å forstå viktigheten av CV-oppsett og skrive en profesjonell CV som gjenspeiler dette.

I tillegg til den koreanske CV-malen, har vi flere andre lignende maler du kanskje vil utforske.

Behersk kunsten å skrive en overbevisende CV på Koreansk - Viktigheten av korrekt formatering

Når det gjelder å skrive en CV for det koreanske markedet, er det viktig å ta hensyn til noen bestemte stilistiske innstillinger for å sikre at CV-en din er attraktiv og profesjonell. Her er noen tips for å hjelpe deg med det:

 • Skrifter: Bruk enkel og klar skrifttype som "Arial" eller "Times New Roman". Unngå overdrevent kunstneriske eller komplekse skrifttyper, da de kan være vanskelige å lese og kan virke uprofesjonelle. I Korea verdsettes klarhet og enkelhet.
 • Format: Hold formatet enkelt og elegant, gjerne med en lineær og kronologisk struktur. I Korea er det vanlig å starte med den mest nylige erfaringen og jobbe seg bakover.
 • Marginer: Bruk standardmarg på alle sider av dokumentet for å sikre at CV-en ser organisert og ryddig ut. For smale marger kan gjøre dokumentet overfylt og uorganisert.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve viktige opplysninger og gjøre CV-en mer lesbar. Dette er spesielt effektivt for å fremheve ferdigheter, kvalifikasjoner og prestasjoner.
 • Skilletegn: Bruk komma eller punktum for å skille mellom ulike punkter innen samme kategori. Unngå å bruke spesielle symboler eller tegn som kan være forvirrende for leseren.
 • Mal: Det er ikke obligatorisk, men det er best å bruke en enkel, profesjonell CV-mal som er tilpasset det koreanske markedet. Det vil sikre at CV-en din er tilpasset lokale forventninger og standarder.
 • Farger: Hold fargene nøytrale og profesjonelle. I Korea er det vanlig å bruke svart skrift på hvit bakgrunn. Fargerike eller mønstrede bakgrunner kan virke distraherende og uprofesjonelle.
Husk at en CV er et profesjonelt dokument som skal fremheve dine ferdigheter og erfaringer, så hold designet enkelt og innholdet klart og konsist.

Behersk kunsten å skrive en CV på Koreansk: Viktigheten av riktig struktur

Koreansk sprak


Strukturen og hoveddelene av en CV på Koreansk følger et format som er litt forskjellig fra det vi er vant med i vestlige land. Her er en oversikt over hva en typisk koreansk CV kan inneholde:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er også vanlig å inkludere et passbilde på CV-en i Korea.
 • Utdanning: Her lister man opp utdanningen sin, startende med den siste. Det er også vanlig å inkludere karakterer, da disse har høy betydning for mange koreanske arbeidsgivere.
 • Arbeidserfaring: Dette avsnittet skal inneholde tidligere jobber, praksisplasser og frivillig arbeid. Det er viktig å nevne spesifikke oppgaver og ansvarsområder, samt resultater man har oppnådd.
 • Ferdigheter: Her lister man opp både hard og soft skills. Det er viktig å inkludere språkferdigheter, spesielt engelsk, da dette er høyt verdsatt i det koreanske arbeidsmarkedet.
 • Sertifikater og priser: Dette avsnittet er spesielt viktig i Korea, hvor mange jobber krever spesifikke sertifikater. Eksempler kan være TOEIC-score for engelsk, eller sertifikater for datasystemer.
 • Foreningsaktiviteter og frivillig arbeid: Dette er en god måte å vise bredden i erfaringene dine, og kan også bidra til å vise at du er en engasjert og aktiv person.
 • Selvpresentasjon: Dette er et kort avsnitt der du presenterer deg selv, dine mål og ambisjoner. Det er viktig å tilpasse denne delen til den spesifikke jobben du søker på.
Råd: Det kan være lurt å få noen som er kjent med det koreanske arbeidsmarkedet til å se over CV-en din før du sender den inn. Sørg også for at CV-en er skrevet på et klart og konsist språk, og at all informasjon er oppdatert og korrekt.

Slik fanger du oppmerksomheten med overskriften på din koreanske CV

Koreansk sprak


Overskriften på en koreansk språklig CV er av stor betydning; den skal være lett å identifisere og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en slik overskrift, skulle man følge disse instruksjonene:

Først og fremst, skriv ditt etternavn og fornavn. I Korea er det vanlig å skrive etternavnet før fornavnet, så sørg for å følge denne normen. Etter navnet, indiker ditt yrke og disiplin. Dette gir arbeidsgiveren et øyeblikkelig inntrykk av din profesjonelle bakgrunn og område for ekspertise.

Deretter, skriv ned din postadresse. Dette er viktig slik at arbeidsgiveren vet hvor de kan sende eventuell postkommunikasjon. Husk å inkludere både gate, by og postnummer for å sikre at adressen er fullstendig.

For det fjerde, legg til ditt telefonnummer. Dette gir arbeidsgiveren en direkte linje for å komme i kontakt med deg, enten det er for å avtale et intervju eller diskutere jobbmuligheter.

Til slutt, skriv inn din epostadresse. Dette er en annen viktig kommunikasjonskanal, og mange arbeidsgivere vil bruke e-post som deres primære metode for å kontakte potensielle kandidater. Pass på at e-postadressen du inkluderer er profesjonell og noe du sjekker regelmessig.

김영수

컴퓨터 공학자 및 소프트웨어 개발자

서울특별시 강남구 테헤란로 123

010-1234-5678

youngsoo.kim@email.com


Rollen til et bilde på din koreanske CV: En nøkkel til suksess?

I det koreanske arbeidsmarkedet er det vanlig å inkludere et bilde i CV-en. Dette skyldes at arbeidsgivere ofte ønsker å få et førsteinntrykk av søkeren. Imidlertid er det viktig å merke seg at bildet skal være profesjonelt og representere personen på en positiv måte.

Bildet skal være i passfoto-størrelse (3.5 x 4.5 cm) og skal være tatt i løpet av de siste tre månedene. Det er best å bruke et bilde med nøytral bakgrunn, hvor ansiktet er klart synlig. Unngå å bruke bilder fra sosiale medier som ikke er profesjonelle. Det anbefales å ha på seg formell eller semi-formell antrekk, avhengig av jobbtypen du søker på. Det er viktig å ha et naturlig uttrykk, og smil er ofte foretrukket.

Men det er også situasjoner der det ikke er nødvendig med bilde i CV. Dette er ofte tilfellet når man søker jobb i internasjonale selskaper basert i Korea, da de kan ha mer vestlige standarder og praksis når det gjelder rekruttering.

Det kan også være unødvendig å legge ved bilde hvis stillingsannonsen uttrykkelig sier at bilder ikke er nødvendige. Dette er fordi noen selskaper forsøker å unngå enhver form for diskriminering i rekrutteringsprosessen. I slike tilfeller er det best å fokusere på innholdet i CV-en, snarere enn utseendet.

Betydningen av erfaring i en CV for det koreanske arbeidsmarkedet


Hvordan skrive ned dine erfaringer for et koreansk CV

Erfaringsdelen i en koreansk CV er av særlig betydning da den gir arbeidsgiveren en detaljert oversikt over kandidatens tidligere arbeidserfaring, ferdigheter og prestasjoner. Denne delen fungerer som et speil som reflekterer kandidatens profesjonelle reise, og gir arbeidsgiverne innsikt i hvordan kandidaten kan bidra i den aktuelle stillingen.

 • Start med å liste opp jobberfaringer i kronologisk rekkefølge, begynnende fra den siste eller nåværende jobben. Dette gir arbeidsgiveren en forståelse av din karriereprogresjon og utvikling av ferdigheter over tid.
 • Inkluder arbeidsperioden for hvert arbeidsforhold. Dette gir en indikasjon på hvor lenge du har oppholdt deg i hver jobb, og kan også bidra til å forklare eventuelle hull i arbeidshistorikken din.
 • Stillingstittelen for hvert arbeidsforhold skal være tydelig angitt. Dette gir en umiddelbar forståelse av nivået på din tidligere arbeidserfaring, og kan også indikere hvilke typer oppgaver og ansvar du har hatt.
 • Bruk en punktliste for å beskrive oppgavene dine i hver stilling. Dette gjør informasjonen lett å lese og forstå, samtidig som det gir en tydelig oversikt over dine ansvarsområder.
 • Gi en detaljert stillingsbeskrivelse for hvert arbeidsforhold. Dette gir arbeidsgivere en forståelse av de spesifikke oppgavene du har hatt, og hvordan disse kan relatere til den aktuelle stillingen.
 • Bruk stikkord som er relevante for jobben du søker på. Dette kan bidra til å fremheve din relevante erfaring og ferdigheter, og kan også være nyttig for å passere gjennom eventuelle automatiserte CV-skanningsverktøy.

직위: 마케팅 코디네이터

회사: 삼성전자

기간: 2018년 1월 - 2020년 12월


 • 신제품 출시 전략 개발 및 실행
 • 광고 캠페인 생성 및 관리
 • 소셜미디어 채널을 통한 브랜드 인지도 증대
 • 시장조사 및 경쟁사 분석 실시
 • 온라인 및 오프라인 이벤트 기획 및 운영

Koreansk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på koreansk

Å lage en CV kan være utfordrende, spesielt hvis det er første gang og du ikke har noen tidligere erfaring. Men ikke bekymre deg, nedenfor finner du enkle og brukervennlige tips for å fylle ut en CV på koreansk. Disse tipsene er designet for å hjelpe deg med å lage en profesjonell og effektiv CV, selv uten tidligere erfaring.

 1. Gi grunnleggende informasjon tydelig: Grunnleggende informasjon som navn, kontaktinformasjon og e-postadresse må oppgis nøyaktig og tydelig.
 2. Fremhev utdannelsen og sertifiseringene dine: Ta med utdannelsen din, hovedfag og relaterte sertifiseringer på CV-en. Hvis du ikke har erfaring ennå, er det viktig å fremheve denne informasjonen.
 3. Frivillig arbeid: Frivillig arbeid kan hjelpe deg med å fylle på CV-en uten erfaring. Dette er en fin måte å fremheve ferdigheter som teamarbeid, problemløsning og lederskap.
 4. Erfaring med skoleprosjekter: Ta med alle prosjekter eller oppgaver du har fullført på skolen. Dette vil hjelpe deg å vise hvilke ferdigheter du har og hvilke oppgaver du kan håndtere.
 5. Praktisk erfaring: Oppgi din faktiske erfaring, for eksempel deltidsjobb, praksisopphold eller elevrådsaktivitet. Disse aktivitetene er en fin måte å få praktisk erfaring på.
 6. Fremmedspråkkunnskaper: Hvis du har fremmedspråkkunnskaper, angi dem eksplisitt. Dette er en flott måte å demonstrere din evne til å jobbe i et flerkulturelt miljø.
 7. Fremhev prestasjonene dine: Fremhev prestasjonene dine, selv om du ikke har noen erfaring ennå. Ta for eksempel med priser du har vunnet på skolen eller prestasjoner du har oppnådd på et teamprosjekt.
 8. Hobbyer og interesser: Skriv ned hva du gjør på fritiden og hva som interesserer deg. Dette er en fin måte å vise din personlighet og lidenskap på.
 9. Referanseperson: Hvis mulig, vennligst oppgi en referanseperson. Dette vil hjelpe personen som leser CV-en din til å forstå deg bedre.
 10. Rydig og oversiktlig format: CV-en din bør være pent organisert. Det er viktig å formidle informasjon tydelig og fremheve viktige punkter. For å oppnå dette, fjern så mye unødvendig informasjon som mulig.

Betydningen av utdanning i en koreansk CV


Utdanningsdelen i en koreansk CV er av avgjørende betydning ettersom det gir et innblikk i søkerens akademiske prestasjoner, spesialiserte kunnskap og ferdigheter. I en kultur der utdanning og akademiske meritter har høy anseelse, kan denne delen av CV-en være avgjørende for arbeidsgivernes førsteinntrykk og deres vurdering av søkerens potensial.

Videre er det i Korea vanlig å innbefatte detaljer som ikke alltid er vanlig i vestlige CV-er, som for eksempel karakterer og rangeringer fra universitetet. Dette gir arbeidsgiverne en dypere forståelse av søkerens akademiske engasjement og prestasjoner. Dermed, kan utdanningsdelen i en Koreansk CV være en avgjørende faktor i ansettelsesprosessen.

Riktig Rekkefølge for Utdanning på en Koreansk CV

I en koreansk CV, er det vanlig praksis å liste opp utdanning først. Dette er på grunn av det høye presset på akademiske prestasjoner i Korea, og mange arbeidsgivere vurderer utdanning som en viktig indikator på en kandidats potensial. For eksempel, er det ikke uvanlig for arbeidsgivere å vurdere hvilken skole eller universitet du gikk på, dine karakterer, og om du har studert i utlandet.

I tillegg til dette er det kulturelle aspekter som bidrar til prioriteten gitt til utdanning i en koreansk CV. I Korea, er det et sterkt fokus på “specs” (spesifikasjoner), som inkluderer elementer som alder, utdanning, språkferdigheter, og sertifiseringer. Disse "specs" er ofte sett på som en refleksjon av en persons dyktighet og dedikasjon, og derfor er det viktig å fremheve dem i en CV.

Men i noen tilfeller kan denne regelen ikke gjelde. For eksempel, hvis en kandidat har betydelig arbeidserfaring eller ferdigheter som er direkte relevante for jobben de søker på, kan det være fordelaktig å liste dette før utdanning. Dette kan være tilfelle for høyere stillinger eller spesialiserte roller der arbeidserfaring og ferdigheter er mer verdifulle enn utdanning.

교육 이력

2013년 - 2017년 : 서울대학교 컴퓨터공학과 학사

 • 주요 과목 : 알고리즘, 데이터베이스, 운영체제, 네트워크
 • 학점 : 3.8/4.5

2018년 - 2020년 : 국민대학교 정보보호학과 석사

 • 주요 과목 : 정보보호 이론, 네트워크 보안, 암호화 이론, 데이터 분석
 • 학점 : 4.2/4.5

자격증

 • 정보처리기사 (2017년 취득)
 • 정보보호기사 (2019년 취득)

관련 프로젝트

 • "안전한 네트워크 시스템 구축" : 팀장으로서 프로젝트를 성공적으로 이끌어 큰 호평을 받음 (2017년)
 • "데이터 분석을 이용한 보안 위협 탐지" : 복잡한 보안 시스템에서의 위협을 식별하고 예방하는 인공지능 기반 솔루션 개발 (2019년)

Betydningen av Ferdigheter for en Koreansk CV


Koreansk sprak


Ferdigheter er en viktig del av en koreansk CV fordi de gir rekrutterere en indikasjon på hva du kan bidra med i en bestemt stilling. Det er vanlig i Korea å inkludere både tekniske ferdigheter (som programmering, fremmedspråk, eller bruk av bestemte verktøy eller programvare) og myke ferdigheter (som kommunikasjon, problemløsning eller samarbeid). Ved å vise at du har de nødvendige ferdighetene, kan du skille deg ut fra andre kandidater og øke sjansene dine for å bli kalt inn til et intervju.

På arbeidsmarkedet i Korea ser rekrutterere etter kandidater som ikke bare har de nødvendige ferdighetene, men også en evne til å tilpasse seg raskt og lære nye ting. Koreanske selskaper verdsetter ofte ansatte som er fleksible, har gode mellommenneskelige ferdigheter, og som kan bidra positivt til selskapets kultur. I tillegg er det en økende etterspørsel etter kandidater med internasjonal erfaring og fremmedspråkkunnskaper, da mange koreanske selskaper utvider sine virksomheter globalt.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på koreansk.

Personlige ferdigheter (개인적 기술)

 • God kommunikasjonsevne (우수한 커뮤니케이션 능력)
 • Lagspiller (팀 플레이어)
 • Selvstendig og initiativrik (독립적이며 주도적인)
 • God problemløser (우수한 문제 해결 능력)
 • Tilpasningsdyktig (적응력이 좋은)
 • Pålitelig og punktlig (신뢰할 수 있고 정시에 출근하는)
 • God til å organisere og planlegge (조직력과 계획력이 우수한)
 • Kreativ og innovativ (창의적이고 혁신적인)
 • Godt humør (긍정적인 기분)
 • Selvdisiplin (자기 통제 능력)

Faglige ferdigheter (전문적 기술)

 • God i Excel (엑셀에 능숙한)
 • Erfaring med prosjektledelse (프로젝트 관리 경험)
 • Kjennskap til programmering (프로그래밍에 대한 지식)
 • Erfaring med digital markedsføring (디지털 마케팅 경험)
 • Sterk presentasjonsevne (우수한 프레젠테이션 능력)
 • Kjennskap til økonomistyring (재무 관리에 대한 지식)
 • Erfaring med kundeservice (고객 서비스 경험)
 • Behersker flere språk (여러 언어를 구사하는)
 • Kjennskap til grafisk design (그래픽 디자인에 대한 지식)
 • Erfaring med dataanalyse (데이터 분석 경험)

Ulilke avsnitt å inkludere i en Koreansk CV


Tilleggsoverskriftene i en koreansk CV kan inkludere "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser" og "IT-verktøy". Å legge til flere kategorier i CV-en din kan være svært gunstig, da det gir potensielle arbeidsgivere en bredere forståelse av dine ferdigheter, evner og interesser. Disse kategoriene kan også vise flere aspekter av din personlighet og vise din allsidighet og vilje til å lære.

"Sertifikater" er en viktig kategori å inkludere i din CV, spesielt hvis du har noen som er relevante for jobben du søker på. Sertifikater viser at du har tatt deg tid til å forbedre dine ferdigheter og kunnskaper, og de kan gi deg et konkurransefortrinn i jobbsøknadsprosessen. Sertifikater kan også være et bevis på din dedikasjon og forpliktelse til ditt felt.

"IT-verktøy" er en annen viktig kategori å inkludere, spesielt i dagens teknologidrevne arbeidsmarked. Å ha ferdigheter i ulike IT-verktøy kan være svært attraktivt for arbeidsgivere, ettersom det viser at du er teknologisk kompetent og kan tilpasse deg nye systemer og teknologier. Å vise din kompetanse i IT-verktøy kan også vise at du er i stand til å øke produktiviteten og effektiviteten i din rolle.

Forbedringsområder for å skrive en CV på Koreansk


Å skrive en effektiv CV for det koreanske arbeidsmarkedet kan være utfordrende, men her er noen praktiske tips som kan hjelpe deg med å forbedre din koreanske CV:

 1. Bruk korrekt format: Sørg for at CV-en din følger det koreanske CV-formatet. Dette vil normalt innebære å inkludere et passbildet på toppen, etterfulgt av personlig informasjon, utdanning, arbeidserfaring og ferdigheter.
 2. Inkluder et 'Self-Introduction' avsnitt: Dette er en viktig del av en koreansk CV hvor du presenterer deg selv, dine styrker og hvorfor du vil være en god fit for stillingen. Denne delen bør være kort og til poenget, og skrevet på en høflig og formell tone.
 3. Oversett til Koreansk: Hvis du kan, bør du oversette CV-en din til koreansk. Dette vil vise potensielle arbeidsgivere at du er villig til å tilpasse deg det koreanske arbeidsmiljøet.
 4. Legg vekt på språkferdigheter: Dersom du snakker koreansk, sørg for å nevne det i CV-en din. Om du har bestått TOPIK (Test of Proficiency in Korean), legg også til det.
 5. Tilpass CV-en for hver jobbsøknad: Koreanske arbeidsgivere setter pris på CV-er som er skreddersydd for den spesifikke stillingen du søker på. Sørg for å fremheve relevant erfaring og ferdigheter.
 6. Unngå å inkludere unødvendig personlig informasjon: I motsetning til mange vestlige land, er det vanlig i Korea å inkludere personlig informasjon som alder og sivilstatus på en CV. Men du trenger ikke å gi for mye informasjon. Hold den relevant og profesjonell.
 7. Inkluder referanser: Hvis du har jobbet i Korea tidligere, er det en god idé å inkludere referanser fra tidligere arbeidsgivere. Dette kan gi CV-en din en ekstra boost.
 8. Korrekturles: Sørg for at CV-en din er fri for skrivefeil eller grammatiske feil. Dette vil vise potensielle arbeidsgivere at du er detaljorientert og profesjonell.

Nøkkelelementer i en Koreansk CV: En trinnvis guide


Koreansk sprak


Skriving av en koreansk CV innebærer visse unike aspekter som skiller den fra en typisk vestlig CV. Det er viktig å forstå og følge disse kulturelle normene for å øke sjansene dine for å få jobben. Her er noen nøkkelpunkter du bør huske når du skriver en koreansk CV:

 1. Profesjonelt portrett: I Korea er det vanlig å inkludere et profesjonelt portrett av deg selv i CVen din. Pass på at bildet er tatt i et studio og at du er pent kledd.
 2. Personlig informasjon: I motsetning til vestlige CV-er, forventes det at du inkluderer personlig informasjon som alder, kjønn og nasjonalitet i din koreanske CV.
 3. Kort og konsis: Hold CVen din kort og konsis. Ideelt sett bør det ikke være mer enn en side.
 4. Språkferdigheter: Hvis du er flytende i koreansk, bør du absolutt nevne det. Hvis ikke, bør du i det minste vise vilje til å lære og forbedre dine språkferdigheter.
 5. Utdanningsbakgrunn: I Korea er utdanning veldig viktig, så sørg for å inkludere detaljer om din utdanningsbakgrunn, inkludert navnet på skolen du gikk på og hvilket fag du studerte.
 6. Arbeidserfaring: I likhet med en vestlig CV, bør du også inkludere detaljer om din tidligere arbeidserfaring. Men husk at det er viktig å fokusere på hvordan din tidligere erfaring vil være relevant for jobben du søker på.
 7. Sertifiseringer og priser: Hvis du har relevante sertifiseringer eller har mottatt noen priser, er det viktig å inkludere dette i din koreanske CV.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Koreansk når du Søker Jobb


Å legge ved et følgebrev med din koreanske CV er essensielt når du søker på en jobb i Sør-Korea. Dette er fordi et følgebrev gir deg muligheten til å presentere og markedsføre deg selv på en mer personlig måte enn det en CV tillater. I tillegg er det gjennom følgebrevet du kan forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer til jobbens krav. Et godt skrevet følgebrev kan vise din forståelse av selskapets behov og hvordan du kan bidra til å møte disse, noe som kan gi deg en fordel i en konkurransepreget jobbmarked. Til slutt, i en kultur som verdsetter høflighet og formalitet, viser et profesjonelt følgebrev at du respekterer disse normene.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Koreansk

Hvordan skal jeg formatere min CV for jobbsøknader i Korea?

I Korea er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv i CV-en. Det er også viktig å nevne alder og sivilstatus, noe som kan være forskjellig fra andre land. Formatet er generelt mer formelt, og du bør unngå første-personspråk.

Hva slags informasjon er det viktig å inkludere i en koreansk CV?

Utdanning og yrkeserfaring er selvfølgelig viktig, men også personlig informasjon som alder, kjønn og sivilstatus er vanlig å inkludere. I tillegg er det viktig med referanser, og du bør inkludere minst to. I Korea er det også vanlig å inkludere en personlig uttalelse eller et essay der du snakker om dine mål og ambisjoner.

Hvordan skal jeg skrive en jobbsøknad på koreansk?

Sørg for at du bruker høflig og formelt språk. I koreansk kultur er respekt for eldste og overordnede svært viktig, og dette skal reflekteres i søknaden din. Det er også viktig å tilpasse søknaden til den spesifikke jobben du søker på, og å vise at du har forsket på selskapet. Sørg for å dobbeltsjekke søknaden for stavefeil eller grammatiske feil.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement