Guide til å Skrive en Effektiv Dansk CV

Å skrive en CV for det danske arbeidsmarkedet krever en forståelse av landets unike jobbsøkningskultur. Dette markedet verdsetter direkte kommunikasjon, klarhet og en sterk vekt på teamarbeid. Hvordan kan man best fremheve disse egenskapene i en CV? Hvilke skriveteknikker er mest effektive for å fange oppmerksomheten til danske arbeidsgivere? Er det noen formateringsregler man bør være oppmerksom på når man skriver en CV for det danske arbeidsmarkedet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV på Dansk

Personlig Information

Navn: Jens Hansen
Adresse: Nygade 5, 8000 Aarhus
Telefon: 12345678
E-mail: jenshansen@email.com
Fødselsdato: 01.01.1980
Civilstand: Gift

Uddannelse

2010 - 2014: Kandidat i Marketing, Aarhus Universitet

2006 - 2009: Bachelor i Business Administration, Aarhus Universitet

Arbejdserfaring

2015 - nu: Marketing Manager, ABC Virksomhed, Aarhus

 • Ledet et team på 10 marketing specialister
 • Planlagde og implementerede marketing strategier
 • Øgede firmaets synlighed med 30% gennem effektive markedsføringskampagner

2010 - 2015: Marketing Assistant, XYZ Virksomhed, Aarhus

 • Assisterede marketing manager med diverse opgaver
 • Koordinerede markedsføringskampagner
 • Bidrog til forbedring af virksomhedens image

Kompetencer

 • Erfaring med digital marketing
 • Stærke kommunikative evner
 • God til at arbejde i team
 • Erfaring med Google Analytics og SEO

Sprog

 • Dansk: Modersmål
 • Engelsk: Flydende
 • Tysk: Grundlæggende

Referencer

Kan gives ved anmodning

I det følgende vil vi ta for oss hvordan du kan skrive den perfekte CV for det danske arbeidsmarkedet. Det er et viktig tema å belyse, fordi en godt skrevet CV kan være avgjørende for om du blir kalt inn til jobbintervju eller ikke. En CV på dansk er ikke bare en oversettelse av din norske CV, men krever forståelse for det danske arbeidslivets krav og forventninger. Så hvis du tenker på å søke jobb i Danmark, er det avgjørende å tilpasse CVen din til det danske markedet. Målet med denne artikkelen er å gi deg de nødvendige verktøyene for å skrive en overbevisende og effektiv CV som vil hjelpe deg å skille deg ut i det danske arbeidsmarkedet.

Dansk sprak


Nyttige Danske Setninger for CV-Skriving og Deres Oversettelser


Her på denne siden vil du kunne finne en oversiktlig liste over nyttige begreper knyttet til det å skrive en CV på dansk, med oversettelser til dansk. Disse termene er nøkkelen til å forstå hvordan man skriver en effektiv og profesjonell CV som kan forbedre dine sjanser for å få jobben du søker. Listen vil dekke viktige områder som struktur og formatering av CV, utdanning, ferdigheter og arbeidserfaring, samt andre relevante emner.

 • CV-struktur: CV-struktur
 • CV-formatering: CV-format
 • Utdanning: Uddannelse
 • Ferdigheter: Færdigheder
 • Praksisplass: Praktikplads
 • Arbeidserfaring: Arbejdserfaring
 • Personlig profil: Personlig profil
 • Referanser: Referencer
 • Jobbsøknad: Jobansøgning
 • Kontaktinformasjon: Kontaktinformation
 • Yrkeserfaring: Erhvervserfaring
 • Sertifikater og kurs: Certifikater og kurser
 • Språkkunnskaper: Sprogkundskaber
 • Frivillig arbeid: Frivilligt arbejde
 • Hobbyer og interesser: Hobbies og interesser.
Disse termene vil hjelpe deg å navigere gjennom det danske arbeidsmarkedet og forstå hva som kreves når du skal skrive en CV.

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Dansk


I en dansk CV er det viktig å følge den grunnleggende grammatikken og bøyningene i det danske språket. Det er vanlig å bruke presens eller nåtid når man beskriver sine nåværende jobber eller roller, mens preteritum eller fortid brukes for tidligere jobber eller erfaringer. For eksempel, hvis du vil skrive "Jeg arbeider nå hos..." på dansk, vil det være "Jeg arbejder nu hos...". Hvis du vil skrive "Jeg arbeidet hos..." vil det være "Jeg arbejdede hos...".

I en CV skrives teksten vanligvis i første person, men uten å bruke personlige pronomen som "jeg". Dette er for å gjøre teksten mer formell og profesjonell. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg har ledet et team på 10 personer", skriver man "Ledet et team på 10 personer". På dansk vil det være "Ledede et team på 10 personer". Husk også at på dansk brukes det ikke store bokstaver i titler og jobbroller, med mindre de starter en setning eller er et egennavn.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Dansk


En velstruktureret CV er nøglen til at fremhæve dine styrker og opnå dine karrieremål på det danske marked. Den fungerer som dit professionelle visitkort og er første skridt i retning af at skabe et positivt indtryk hos potentielle arbejdsgivere. En klar og logisk struktur hjælper med at præsentere dine erfaringer og færdigheder på en overskuelig måde, hvilket gør det nemmere for arbejdsgiveren at identificere din relevans for den ledige stilling. En velorganiseret CV kan derfor være afgørende for, om du bliver inviteret til en jobsamtale. Det er vigtigt at huske, at en godt struktureret CV er en investering i din fremtidige karriere, der kan hjælpe dig med at overvinde professionelle udfordringer.

Foruten vår danske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kan være interessert i å se.

Mester kunsten av formatering når du skriver CV på Dansk

 • Skrifter: Det er viktig å velge en skrifttype som er lett å lese og profesjonell. Times New Roman, Arial eller Calibri er gode alternativer for en dansk CV. Unngå å bruke forskjellige skrifter i samme dokument for å beholde en ensartet stil.
 • Format: En dansk CV bør være konsis og oversiktlig. Bruk en standard A4-side og begrens CV-en til maksimalt to sider. Informasjonen skal være lett å finne, så bruk overskrifter, underoverskrifter og avsnitt for å organisere innholdet.
 • Marger: Hold margene mellom 2,5 cm og 3 cm. Dette gir et ryddig og organisert utseende, samtidig som det gir nok plass til all nødvendig informasjon.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å gjøre CV-en mer oversiktlig og for å fremheve de viktigste poengene. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å skanne gjennom dokumentet.
 • Skilletegn: I Danmark er det vanlig å bruke punktum som skilletegn i datoer (f.eks. 12.12.2020) og komma for å skille tusener (f.eks. 1,000). Pass på å være konsistent med skilletegnene gjennom hele dokumentet.
 • Farger og mal: Hold designet enkelt og profesjonelt. Bruk nøytrale farger som svart, grått og hvitt. Enkelte bransjer kan tillate mer kreative CV-er, men det er viktig å tilpasse CV-en til det danske markedet og jobbens natur.

Strukturer Din CV på Dansk: Nøkkelen til Suksess

Dansk sprak


En dansk CV bør følge en strukturert layout med klare overskrifter og plassert i en rekkefølge som best fremhever de mest relevante delene av kandidatens profil. Følgende seksjoner er typiske for en dansk CV:

 • Personlig informasjon: Dette er den første delen av CV-en, hvor du oppgir navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I Danmark er det for eksempel vanlig å inkludere fødselsdato, men ikke bilde, i motsetning til i mange andre land.
 • Profesjonell profil: Her gir du en kort oppsummering av din profesjonelle bakgrunn og karrierefokus. Dette kan inkludere dine ferdigheter, erfaringer og mål.
 • Utdanning: Inkluder all relevant utdanning, fra videregående skole til universitetsgrader. Hvis du har utdannelse fra utlandet, kan det være lurt å forklare hva det tilsvarer i Danmark.
 • Arbeidserfaring: Listen over dine tidligere stillinger bør inkludere firmaets navn, dine stillingstitler, arbeidsoppgaver og resultater. For eksempel, i Danmark er det viktig å vektlegge internasjonal erfaring og språkferdigheter i denne delen.
 • Faglige kompetanser: Dette kan være tekniske ferdigheter, språkferdigheter eller andre spesifikke ferdigheter relevante for jobben du søker.
 • Referanser: Dette er personer som kan bekrefte din erfaring og ferdigheter. I Danmark er det vanlig å skrive "kan oppgis ved forespørsel" i stedet for å inkludere referanser direkte i CV-en.
Til slutt, husk å tilpasse CV-en til hver enkelt jobbsøknad ved å fremheve de mest relevante ferdighetene og erfaringene for den aktuelle stillingen.

Optimaliser overskriften din: Hvordan skrive en slagkraftig CV på Dansk

Dansk sprak


Overskriften på en dansk språklig CV er avgjørende fordi den skal være lett å se og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en slik overskrift, skal man først skrive sitt etternavn og fornavn. Deretter skal man legge til hva slags yrke man har og hvilken disiplin man jobber innenfor. Så skal man skrive sin postadresse, slik at potensielle arbeidsgivere vet hvor de kan sende brev. Til slutt skal man inkludere sitt telefonnummer og epostadresse for å gi arbeidsgivere en enkel måte å komme i kontakt på.

Jensen Peter

Elektriker og Sikkerhetstekniker

Kongensgade 10, 3700 Rønne

+45 12345678

peterjensen@mail.dk


Hvordan bildet ditt kan påvirke CV-en din i det danske markedet

På det danske markedet er det ikke nødvendig å inkludere et bilde i CVen din. Det er en generell regel at bilde ikke skal inkluderes, med mindre det spesifikt er bedt om det. Dette skyldes at mange danske arbeidsgivere vil unngå enhver antydning av diskriminering basert på utseende.

Hvis det imidlertid kreves et bilde, er det noen retningslinjer å følge. Bildet skal være profesjonelt og av god kvalitet. Pass på at du er kledd passende for jobben du søker på, og at du ser presentabel ut. Bildet skal være i farger og i passbilde-stil. Det vil si et bilde av hodet og skuldrene, hvor du ser rett frem.

Størrelsen på bildet skal være mellom 2x2 og 2,5x2,5 tommer. Det er viktig å sørge for at bildet ikke er for stort, da det kan ta opp unødvendig plass på CVen din.

Det er ikke nødvendig med en ramme rundt bildet, men hvis du velger å inkludere en, sørg for at det er en enkel og profesjonell ramme.

Husk at det viktigste med CVen din er innholdet, og et bilde skal kun inkluderes hvis det er nødvendig eller spesifikt bedt om.

Betydningen av erfaring i en CV for det danske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for en CV for Det Danske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i et Dansk CV er avgjørende for å fremheve dine tidligere jobber, arbeidsoppgaver og ferdigheter. Det er her du har muligheten til å demonstrere din relevante arbeidserfaring og vise hvordan du har brukt og utviklet dine ferdigheter i praksis.

 • Kronologisk rekkefølge: Start med din siste jobb og jobb deg bakover. Dette gir arbeidsgiveren en rask oversikt over din faglige utvikling og din nåværende status.
 • Arbeidsperiode: For hver jobb du lister opp, sørg for å inkludere start- og sluttdato. Dette gir en indikasjon på din erfaring innen feltet og eventuelle hull i arbeidshistorikken din.
 • Stillingstittel: Din jobbtittel gir en klar indikasjon på hvilket nivå du jobbet på og hvilke ansvarsområder du hadde. Bruk den offisielle betegnelsen og unngå interne eller uforståelige titler.
 • Punktliste: Bruk punktformer for å beskrive dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette gjør informasjonen lett å lese og forstå.
 • Stillingsbeskrivelse: I tillegg til stillingstittelen, bør du gi en kort beskrivelse av jobben. Dette kan inkludere hovedoppgavene, ansvarsområdene, hvem du rapporterte til, og eventuelle spesielle prestasjoner.
 • Bruk av stikkord: Bruk stikkord som er relevante for jobben du søker på. Dette kan være spesifikke ferdigheter, verktøy eller teknikker du har brukt. Dette vil hjelpe CVen din til å bli plukket opp av elektroniske søkesystemer og vise at du har den nødvendige erfaringen.

Stilling: Salgsassistent

Arbejdsgiver: H&M

Datoer: Januar 2015 - December 2018


Beskrivelse:

 • Varetagelse af kundeservice og salg
 • Håndtering af kassearbejde og vareudstillinger
 • Deltagelse i lageroptælling og vareopfyldning
 • Medansvarlig for butikkens daglige drift
 • Samarbejde med det øvrige salgsteam om butikkens målsætninger

Dansk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på dansk

Første gang man fyller ut en CV kan virke overveldende, spesielt hvis man mangler arbeidserfaring. Her er noen enkle, brukervennlige tips for å fylle ut en CV på Dansk selv uten tidligere jobberfaring. Disse tipsene vil hjelpe deg å presentere dine ferdigheter og kvalifikasjoner på best mulig måte.

Personlige Opplysninger:

 • Inkluder viktig informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Kompetanse og Faglige Evner:

 • Skriv ned alle dine faglige evner, selv om de ikke direkte er relatert til jobben du søker, kan de vise din allsidighet.
 • Meld om eventuelle sertifiseringer eller kurs du har tatt.
 • Hvis du har datamaskinfærdigheter, skal de også være på listen.

Utdanning:

 • Begynn med den siste utdanningen du har fullført.
 • Hvis du er student, legg til det aktuelle studiet med forventet eksamen dato.
 • Inkluder relevante kurs, seminarer og workshops du har deltatt på.

Frivillig Arbeid:

 • Hvis du har gjort frivillig arbeid, kan dette være en god erstatning for mangel på jobberfaring.
 • Beskriv hva du gjorde, hvilke ferdigheter du fikk og hvordan disse kan overføres til den jobben du søker.

Praksisplasser og Studiejobber:

 • Selv om du ikke har profesjonell arbeidserfaring, kan praksisplasser og studiejobber telle som erfaring.

Fritidsaktiviteter og Interesser:

 • Hvis du har hobbyer eller interesser som kan knyttes til jobben du søker, legg dem til.
 • Det viser at du har en lidenskap for feltet, selv uten formell erfaring.

Referanser:

 • Hvis du har tidligere arbeidsgivere, lærere eller veiledere som kan gi deg en positiv referanse, inkluder dem.

Språk:

 • Liste over alle språkene du snakker, sammen med ditt kompetansenivå.

Struktur og Format:

 • Sørg for at CV-en din er tydelig og enkel å lese.
 • Bruk punktpunkter for å gjøre innholdet mer fordøyelig.
 • Hold CV-en din til maksimalt to sider.

Tilpass CV:

 • Tilpass din CV for hver jobbsøknad.
 • Sørg for at du fremhever de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for jobben du søker.
Husk, selv om du ikke har mye arbeidserfaring, er det mange andre måter å vise dine ferdigheter og evner på.

Betydningen av utdanning i en dansk CV


Utdanningsdelen i en dansk CV er svært viktig da den gir en oversikt over kandidatens akademiske bakgrunn og kvalifikasjoner. Det er denne delen som gir arbeidsgiveren innsikt i hvilken formell kunnskap og kompetanse kandidaten besitter, og kan være avgjørende for om de blir innkalt til et jobbintervju.

Utdanning er ikke bare et bevis på at kandidaten har tilegnet seg spesifikk kunnskap innenfor et gitt felt, men det viser også evnen til å lære, tenke kritisk og løse problemer. Uten denne delen, vil CV-en være ufullstendig og kan redusere sjansene for å lande drømmejobben. Derfor er det essensielt å inkludere og oppdatere utdanningsdelen i en dansk CV.

Riktig Rekkefølge av Utdanning i en Dansk CV

I en dansk CV er det vanlig vis mest hensiktsmessig å vise arbeidserfaring før utdanning, spesielt hvis du har relevant erfaring knyttet til stillingen du søker på. Dette skyldes at rekrutterere ofte legger størst vekt på praktisk erfaring og hvordan du har anvendt din utdanning i arbeidslivet. For eksempel, hvis du søker på en stilling som markedsføringsleder, og du allerede har arbeidet i en lignende rolle, bør du fremheve denne erfaringen før din bachelorgrad i markedsføring.

Det er imidlertid noen tilfeller der utdanning kan vises først i en dansk CV. Dette gjelder spesielt for nyutdannede som kanskje ikke har mye relevant arbeidserfaring ennå. I dette tilfellet er det mer fornuftig å fremheve utdanningen først, da dette er den mest relevante kvalifikasjonen for stillingen.

Et moteksempel kunne være hvis du søker på en stilling som krever en spesifikk grad eller sertifisering, som for eksempel en advokat eller lege. I disse tilfellene kan det være mer hensiktsmessig å vise utdanningen først, selv om du har relevant arbeidserfaring, fordi graden eller sertifiseringen er en obligatorisk kvalifikasjon for stillingen.

Uddannelse:

2016 - 2020: Københavns Universitet, Bachelor i Kommunikation og IT

Her fokuserede jeg på at kombinere tekniske og kommunikative færdigheder. Jeg har arbejdet med projekter, der involverede webdesign, softwareudvikling og digital mediekommunikation.


2014 - 2016: Frederiksberg Gymnasium, Studentereksamen

Valgte linje: Samfundsvidenskabelig med matematik. Herudover tog jeg valgfagene informatik og mediefag, hvor jeg fik en solid grundlæggende forståelse for IT og mediekommunikation.


Kurser og certifikater:

 • Certificeret i Adobe Photoshop og Illustrator (2019)
 • Deltog i en 6-ugers intensiv kodning bootcamp hvor jeg lærte grundlæggende HTML, CSS og JavaScript (2018)

Kompetencer:

 • Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Erfaring med projektledelse og teamarbejde
 • Dygtig til problemløsning og kritisk tænkning
 • Flydende i dansk og engelsk
 • Grundlæggende kendskab til tysk og fransk.

Betydningen av Ferdigheter for en Dansk CV


Dansk sprak


Ferdigheter er en vesentlig del av en dansk CV fordi de gir en oversikt over en kandidats evner og kompetanse. Dette er spesielt viktig i Danmark, hvor arbeidsmarkedet er svært konkurransepreget, og arbeidsgivere leter etter spesifikke ferdigheter som kan bidra til virksomhetens suksess. En godt strukturert CV som tydelig fremhever relevante ferdigheter kan derfor hjelpe kandidaten med å skille seg ut fra mengden.

Når rekrutterere i Danmark vurderer en CV, ser de ikke bare etter tekniske ferdigheter, men også etter myke ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og samarbeid. De ser etter bevis på at kandidaten kan tilpasse seg raskt i en skiftende arbeidsmiljø, og at de har evnen til å lære nye ferdigheter når det kreves. I tillegg er det å kunne snakke dansk og engelsk flytende ofte en forutsetning på det danske arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig å inkludere språkferdigheter i CVen.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige å inkludere når du skriver din CV på dansk.

Personlige ferdigheter (Personlige kompetencer):

 • Selvstendig (Selvstændig)
 • Punktlig (Punktlig)
 • God til å samarbeide (God til at samarbejde)
 • Fleksibel (Fleksibel)
 • Motivert (Motiveret)
 • Rask til å lære (Hurtig til at lære)
 • God til å løse problemer (God til at løse problemer)
 • Ansvarsbevisst (Ansvarsbevidst)
 • Organisert (Organiseret)
 • Kreativ (Kreativ)

Faglige ferdigheter (Faglige kompetencer):

 • Erfaring med prosjektledelse (Erfaring med projektledelse)
 • God i matematikk (God til matematik)
 • Erfaring med dataanalyse (Erfaring med dataanalyse)
 • God til å skrive rapporter (God til at skrive rapporter)
 • Behersker flere språk (Behersker flere sprog)
 • Erfaring med markedsføring (Erfaring med markedsføring)
 • Dyktig bruker av Microsoft Office (Dygtig bruger af Microsoft Office)
 • Erfaring med kundeservice (Erfaring med kundeservice)
 • God kjennskap til Adobe-programmer (Godt kendskab til Adobe-programmer)
 • Erfaring med salg (Erfaring med salg)

Oversikt over ulike avsnitt du kan inkludere i din danske


Tilleggsoverskrifter i en CV gir en mer detaljert oversikt over kandidatens kvalifikasjoner og erfaringer, noe som kan være avgjørende for arbeidsgiveren ved ansettelse. De hjelper også med å strukturere informasjonen på en mer lesbar måte. I en dansk CV kan man inkludere kategorier som Språk, Hobbyer eller interesser, Sertifikater, Førerkort, Referanser og IT-verktøy.

"Sprog" (Språk) er en viktig kategori å inkludere i CVen din, spesielt hvis du søker jobb i et flerspråklig miljø eller internasjonalt selskap. Evnen til å snakke mer enn ett språk er en stor fordel i dagens globaliserte verden. I denne delen kan du liste opp alle språkene du snakker, samt ditt ferdighetsnivå i hver av dem.

"IKT-verktøy" (IT-verktøy) er en annen nyttig kategori å ha med i CVen din. I den digitale tidsalderen er det nesten obligatorisk å ha grunnleggende datakunnskaper, og mange jobber krever spesifikke programvareferdigheter. Ved å legge til en seksjon om IKT-verktøy i CVen din, kan du demonstrere din teknologiske kompetanse til potensielle arbeidsgivere. Her kan du liste opp alle relevante programvare- og teknologiferdigheter du har. Dette kan være alt fra Microsoft Office-pakken til mer avanserte programmeringsspråk.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Dansk


For å forbedre din danske CV og øke sannsynligheten for å lande jobben, er det viktig å tilpasse den til det danske arbeidsmarkedet. Her er noen praktiske tips som kan hjelpe deg:

 1. Språk: Selv om mange i Danmark snakker engelsk, vil det være en fordel å skrive CV-en din på dansk hvis du kan. Det viser at du er villig til å integrere deg i det danske samfunnet.
 2. Personlig profil: Start CV-en din med en kort personlig profil som oppsummerer dine ferdigheter, erfaringer og karrieremål. Dette gir arbeidsgivere en rask oversikt over hva du kan tilby.
 3. Oversiktlig struktur: I Danmark er det viktig med en klar og oversiktlig struktur på CV-en. Begynn med de mest relevante opplysningene, som utdanning og arbeidserfaring, før du tar for deg andre ferdigheter og interesser.
 4. Tilpasset jobben: Sørg for å tilpasse CV-en til den spesifikke jobben du søker på. Fremhev de kvalifikasjonene og erfaringene som er mest relevante for stillingen.
 5. Kort og presis: En dansk CV bør være kort og presis, helst ikke mer enn to sider. Det er viktig å være konkret og gå rett på sak.
 6. Referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en dansk CV. Husk å oppgi navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse til referansene dine.
 7. Bilde: Selv om det ikke er obligatorisk, kan det være en fordel å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på CV-en din.
 8. Kontaktinformasjon: Ikke glem å inkludere kontaktinformasjon, inkludert mobilnummer og e-postadresse, på toppen av CV-en din.

Nøkkelelementer i en Dansk CV: En veiledning for å skrive CV på Dansk


Dansk sprak


Når du skal skrive en dansk CV, er det viktig å være nøye og klar i din presentasjon. Det er noen spesifikke punkter du bør vurdere for å sikre at din CV oppfyller de danske standardene.

 1. Start med personlig informasjon: Din danske CV bør starte med ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette gjør det enkelt for potensielle arbeidsgivere å kontakte deg.
 2. Fokus på kompetanser: I Danmark er det vanlig å legge vekt på kompetanser fremfor tidligere jobberfaring. Derfor bør du liste opp dine ferdigheter og hvordan de kan anvendes i jobben du søker.
 3. Oversiktlig struktur: Danske arbeidsgivere foretrekker en oversiktlig og lettleselig CV. Det er derfor viktig å bruke underoverskrifter og punktlister for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig.
 4. Inkluder språkkunnskaper: I Danmark er det svært viktig å kunne flere språk. Derfor bør du inkludere en oversikt over hvilke språk du kan og hvor godt du behersker dem.
 5. Relevant jobberfaring: Det er viktig å inkludere all relevant jobberfaring i din danske CV. Dette inkluderer både fulltids- og deltidsjobber, frivillig arbeid og praksisplasser.
 6. Korte og konsise beskrivelser: Danske CV-er bør være korte og konsise. Prøv å begrense beskrivelsen av hver jobb til noen få setninger.
 7. Inkluder referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en dansk CV. Dette kan være tidligere arbeidsgivere eller kolleger som kan bekrefte dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Dansk i Din CV


Når du søker på en jobb i Danmark, er det viktig å legge ved et følgebrev med ditt danske CV. Et følgebrev gir deg muligheten til å gi en mer personlig og detaljert beskrivelse av dine kvalifikasjoner, erfaringer og hvorfor du er interessert i stillingen. I tillegg gir det arbeidsgiveren en bedre forståelse av hvem du er som person, og hvorfor du vil være en god match for jobben. Et godt skrevet følgebrev kan derfor være avgjørende for om du blir invitert til et jobbintervju. Uten et følgebrev, kan ditt CV risikere å bli oversett i mengden av andre søknader.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Dansk

Hva er de viktigste elementene jeg bør inkludere i min danske CV?

I en dansk CV er det viktig å inkludere personlig informasjon som navn, alder, nasjonalitet, sivilstatus og kontaktinformasjon. Du bør også inkludere din utdanning med detaljer om graden, universitetet, og når du fullførte studiene. Arbeidserfaring er også viktig, med en liste over tidligere arbeidsgivere, stillingstitler, og oppgaver. Danskene setter også pris på en kort personlig profil der du beskriver deg selv, dine styrker og din motivasjon.

Hvordan skal jeg formatere min danske CV og jobbsøknad?

Danskene liker klarhet og enkelhet, så sørg for at CV-en og jobbsøknaden din er lett å lese. Bruk bullet points for å fremheve viktig informasjon, og hold CV-en til maksimalt to sider. Jobbsøknaden bør være kort og konsis, vanligvis ikke mer enn en side. Den bør være skrevet på en formell, men vennlig tone, og bør tydelig forklare hvorfor du er interessert i stillingen og hva du kan tilby.

Er det noen kulturelle særtrekk jeg bør være klar over når jeg søker jobb i Danmark?

Ja, i Danmark er det vanlig å inkludere et bilde av deg selv i CV-en. Dette er ikke et krav, men det er ganske vanlig. Dessuten, dansk arbeidskultur verdsetter ærlighet og direkthet, så det er viktig å være oppriktig og rett frem i jobbsøknaden din. Det er også en forventning om at du har undersøkt bedriften og stillingen du søker på, slik at du kan skreddersy søknaden din til å vise hvordan du kan bidra.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement