En trinnvis guide til å skrive en effektiv bulgarsk CV

Å navigere i det bulgarske arbeidsmarkedet krever en skreddersydd tilnærming, spesielt når det gjelder utformingen av CV-en din. Med en vekt på detaljer, formalitet og nøyaktig presentasjon av kvalifikasjoner, er det viktig å forstå hva bulgarske arbeidsgivere leter etter. Hvordan kan du effektivt formidle dine ferdigheter på en måte som resonnerer med bulgarske firmaer? Hvordan skal du tilpasse CV-en din til å reflektere de kulturelle og profesjonelle normene i Bulgaria? Disse spørsmålene vil bli utforsket i denne artikkelen.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Bulgarsk

Лична Информация

Име: Иван Иванов
Адрес: ул. "България" 10, 1000 София
Телефон: +359 123 456 789
Email: ivan.ivanov@email.bg

Образование

Септември 2015 – Юни 2019
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Бакалавър в областта на Икономиката

Септември 2011 – Май 2015
Езикова Гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“, София
Специалност „Английска и Немска Филология“

Работен Опит

Юли 2019 – Настоящ
Асистент Консултант, „Ай Би Ем“, София

 • Консултация и подкрепа на клиенти
 • Работа с бази данни и анализ на информация

Юни 2015 – Септември 2015
Стажант, „Теленор“, София

 • Подкрепа на отдел „Продажби“
 • Анализ на пазара и конкуренцията

Езици

 • Английски – отлично владеене
 • Немски – добро владеене
 • Руски – основни познания

Лични Умения

 • Способност за работа в екип
 • Отлични комуникативни умения
 • Организираност и внимание към детайлите

Компютърни Умения

 • MS Office – отлично владеене
 • Adobe Photoshop – добро владеене
 • Сертификат за владеене на програма „Сап“

Интереси

Пътуване, Фотография, Четене

Референции

Предоставят се при поискване.

I det følgende skal vi dykke ned i hvordan du kan skrive en feilfri CV på bulgarsk for det bulgarske arbeidsmarkedet. Målet med å skrive CV-en din på bulgarsk når du søker på en jobb i Bulgaria, er å sikre at potensielle arbeidsgivere kan lese og forstå din profesjonelle bakgrunn og kvalifikasjoner uten språklige hindringer. Dette kan øke sjansene dine for å bli kalt inn til et intervju og potensielt lande jobben du ønsker. Å tilpasse CV-en din til det bulgarske arbeidsmarkedet viser også din respekt for landets kultur og din vilje til å integrere deg, noe som kan være en verdifull egenskap for mange arbeidsgivere.

Bulgarsk sprak


Nyttige setninger for å skrive en CV på Bulgarsk: En praktisk oversikt og oversettelse


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på bulgarsk. Disse begrepene er oversatt til bulgarsk, slik at du enkelt kan forstå og bruke dem riktig i din egen CV. Dette kan være spesielt nyttig hvis du planlegger å søke på jobb i Bulgaria eller i et selskap der bulgarsk er hovedspråket.

 • CV-struktur: Структура на автобиографията
 • CV-formatering: Форматиране на автобиография
 • Utdanning: Образование
 • Ferdigheter: Умения
 • Praksisplass: Стаж
 • Arbeidserfaring: Работен опит
 • Kontaktinformasjon: Контактна информация
 • Referanser: Препоръки
 • Sertifiseringer: Сертификати
 • Frivillig arbeid: Доброволческа работа

Nyttig grammatikk for å skrive en CV på Bulgarsk


Bulgarsk grammatikk er forskjellig fra norsk, og det er viktig å forstå de grunnleggende reglene før du skriver en CV på bulgarsk. Når du skriver en CV på bulgarsk, skal den være i tredje person entall (han, hun, det) og i fortid. Dette er fordi du refererer til deg selv og tidligere erfaringer. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg arbeidet som salgsleder", ville du skrive "Arbeidet som salgsleder". På bulgarsk ville det være "Работил като търговски директор".

Bulgarsk har også forskjellige bøyninger for substantiv, adjektiv og verb basert på kjønn, tall og kasus. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg har en bachelorgrad i økonomi", ville du skrive "Har en bachelorgrad i økonomi". På bulgarsk ville det være "Има бакалавърска степен по икономика". Husk at det er viktig å bøye adjektiv og substantiv korrekt basert på kjønn og tall. For eksempel, hvis du er en kvinne, må du endre "бакалавърска" til "бакалавърска".

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Bulgarsk


Добре структурираното автобиография е от съществено значение за успеха на кандидатстването ви. То е визитната ви картичка, която представя вашите умения, опит и кариерни цели на потенциалния работодател. С правилната структура и подредба на информацията, вашето CV може да направи силно първо впечатление и да ви открои пътя към интервю. Подчертавайки важните моменти в кариерата ви, можете да поставите акцент на способностите си да се справите с предизвикателствата на предлаганата позиция. Подгответе се за успех на българския пазар с добре структурирано CV.

I tillegg til vår bulgarske CV-mal, har vi en rekke andre CV-maler du kanskje vil sjekke ut.

Øk Din Sjanse for Suksess: Hvordan Formatere Din CV på Bulgarsk

Å skrive en CV på Bulgarsk krever en viss stilistisk innstilling for å passe det bulgarske markedet. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 • Skrifter: Det anbefales å bruke enkle og profesjonelle skrifter som Arial, Times New Roman eller Calibri. Dette er fordi disse skriftene er lettleste og allment aksepterte i profesjonelle sammenhenger i Bulgaria.
 • Format: CV-er i Bulgaria følger ofte formatet med omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si at den siste eller nåværende jobben listes først. Dette er standardformatet som mange bulgarske arbeidsgivere forventer.
 • Marger: Hold margene mellom 1 og 1,5 cm. Dette gir CV-en din et ryddig og organisert utseende, og gjør det enklere for arbeidsgivere å lese gjennom informasjonen.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å fremheve nøkkelinformasjon, som arbeidserfaring, ferdigheter og prestasjoner. Dette gjør det enklere for arbeidsgivere å raskt skumlese CV-en din.
 • Skilletegn: Bruk standard skilletegn som punktum, komma og semikolon for å strukturere setningene dine. Unngå overdreven bruk av utropstegn eller spørsmålstegn da det kan virke uprofesjonelt.
I tillegg til disse punktene, er det viktig å presentere informasjonen på en klar og konsis måte. Husk at CV-en din er et profesjonelt dokument, så unngå uformelt språk eller slang.

Slik bygger du en effektiv CV på bulgarsk: Viktigheten av struktur

Bulgarsk sprak


En CV på Bulgarsk følger en lignende struktur som en på norsk, men det er noen spesifikke elementer å ta hensyn til. Her er de viktigste delene av en bulgarsk CV:

 • Personlige opplysninger: Dette inkluderer navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og nasjonalitet. I Bulgaria er det også lovlig å inkludere et passfoto på CV-en.
 • Jobberfaring: Listen over tidligere arbeidsgivere skal starte med den siste jobben. For hver jobb, inkluder detaljer om stilling, arbeidsoppgaver og varighet. I bulgarske CV-er er det vanlig å inkludere detaljer om hvorfor du forlot tidligere jobber.
 • Utdanning: Her skal du liste opp alle relevante utdanningsinstitusjoner du har deltatt i, startende med den siste. Inkluder navnet på institusjonen, fagområdet og graden du fikk.
 • Språkkunnskaper: I motsetning til i Norge, er det i Bulgaria vanlig å rangere språkkunnskaper på en skala fra 1-5, hvor 1 er grunnleggende og 5 er flytende.
 • Faglige ferdigheter: Listen over ferdigheter bør være spesifikk og relevant for jobben du søker på. For eksempel, hvis du søker på en jobb innen IT, bør du liste opp hvilke programmeringsspråk du kan.
 • Referanser: Referanser er valgfritt i en bulgarsk CV, men kan være en fordel hvis du har sterke referanser fra tidligere arbeidsgivere.
Husk at det er viktig å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Dette inkluderer å endre rekkefølgen på seksjonene hvis nødvendig, for å fremheve de mest relevante opplysningene for jobben du søker på.

Slik lager du en fengende overskrift til din bulgarske CV

Bulgarsk sprak


Det er avgjørende for en bulgarsk språklig CV at overskriften er klar og lett synlig, da den inneholder all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en slik overskrift, bør du følge disse instruksjonene:

Start med å skrive ditt etternavn, etterfulgt av ditt fornavn. Dette er standard rekkefølge i Bulgaria og mange andre land. Dette vil hjelpe arbeidsgiveren å identifisere deg raskt.

Deretter skriver du ditt yrke og disiplin. Dette gir en rask oversikt over din profesjonelle bakgrunn og kompetanseområder, noe som kan være avgjørende for å fange arbeidsgiverens interesse.

Videre bør du inkludere din postadresse. Selv om mye kommunikasjon i dag er digital, kan det fortsatt være behov for å sende deg fysisk post i noen tilfeller.

Legg til ditt telefonnummer. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar og direkte måte å kontakte deg på hvis de er interessert i din søknad.

Til slutt, inkluder din e-postadresse. Dette er ofte den foretrukne metoden for kommunikasjon i mange bedrifter, så sørg for at den er korrekt og profesjonell.

Så, en komplett overskrift på en bulgarsk språklig CV kan se slik ut:

Ivanov Ivan

Ingeniør, Maskinteknikk

Sofia 1000, Ivan Vazov 24

+359 88 1234567

ivanovivan@email.com


Фамилия Име

Професия и дисциплина

Пощенски адрес

Телефон

Имейл адрес


Hvordan bildet ditt kan påvirke CV-en din i Bulgaria

I Bulgaria er det ikke et obligatorisk krav å legge bilde på CV, men det er heller ikke uvanlig. Hvis man velger å inkludere et bilde, bør det være et profesjonelt portrettbilde. Bildet bør være i farger, og man bør være kledd på en måte som er passende for jobben man søker på. Størrelsen på bildet bør ikke være for stort, men heller ikke så lite at det er vanskelig å se. En god tommelfingerregel er et bilde på rundt 4x5 cm.

Hvis bildet ikke er nødvendig, kan det være lurt å utelate det. Dette kan være fordi man ønsker at arbeidsgiveren skal fokusere på kvalifikasjonene og erfaringen man har, heller enn utseendet. I tillegg kan det være lurt å utelate bildet for å unngå mulig diskriminering basert på utseende, alder, kjønn eller etnisitet. Det er viktig å huske på at det endelige målet med CV er å vise frem kompetansene dine, og alt som kan distrahere fra dét, kan være uheldig.

Betydningen av erfaring i en CV for det bulgarske arbeidsmarkedet


Hvordan skrive dine erfaringer i en CV for det bulgarske arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i et bulgarsk CV er avgjørende da det gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over dine tidligere jobber, oppgaver, ansvarsområder og prestasjoner. Det gir også et innblikk i din profesjonelle utvikling og hvordan du kan bidra til organisasjonen basert på tidligere erfaringer.

 • Kronologisk rekkefølge: Begynn med din siste eller nåværende jobb og arbeid deg bakover. Dette gir en klar og logisk oversikt over din karriereutvikling og viser frem din siste og mest relevante erfaring først.
 • Arbeidsperiode: For hver stilling, angi når du begynte og sluttet å jobbe der. Dette gir arbeidsgiveren en ide om hvor lenge du har holdt på med ulike typer arbeid og hvor stabil du har vært i tidligere jobber.
 • Stillingstittel: Vær nøyaktig med din stillingstittel, da dette gir et klart bilde av din rolle og ansvar i tidligere jobber.
 • Punktliste: Bruk punktlister til å oppsummere dine hovedoppgaver, ansvarsområder og prestasjoner i hver jobb. Dette gjør det enklere for arbeidsgiveren å raskt skumme gjennom og forstå hva du har gjort.
 • Stillingsbeskrivelse: For hver jobb, gi en kort beskrivelse av hva din rolle var, hva selskapet gjorde, og hvordan du bidro til selskapets mål og suksess.
 • Bruk av stikkord: Inkluder relevante stikkord i beskrivelsene av dine tidligere jobber og oppgaver. Dette kan være tekniske ferdigheter, programvare du har brukt, prosjekter du har jobbet på, eller spesifikke prestasjoner. Disse stikkordene kan hjelpe din CV til å bli merkbar i automatiserte CV-skannere.

Позиция: Мениджър продажби

Работодател: ООД "Веселата патка"

Период: Януари 2015 - Декември 2020


 • Управление на екип от 15 служители, включващи продажби и обслужване на клиенти
 • Организиране на ежемесечни срещи за отчитане на продажбите
 • Изготвяне и изпълнение на планове за увеличаване на продажбите
 • Анализиране на продажбите и предлагане на подобрения
 • Провеждане на обучения за нови служители

Bulgarsk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på bulgarsk

Å skrive en CV kan være utfordrende, spesielt hvis du gjør det på et fremmed språk og uten tidligere erfaring. Nedenfor finner du praktiske og enkle tips for å fylle ut en CV på bulgarsk selv om du ikke har tidligere erfaring. Følg disse trinnene for å fremheve dine ferdigheter og kvalifikasjoner på en effektiv måte.

 • Velg riktig format: Siden du ikke har noen jobberfaring, kan det være lurt å velge et funksjonelt CV-format som fokuserer mer på dine ferdigheter enn din arbeidshistorie.
 • Legg vekt på din utdannelse: Ta med detaljer om din skolegang, inkludert grader, diplomer og sertifikater. Hvis du har deltatt i noen relevante kurs, bør disse også inkluderes.
 • Skriv om dine frivillige erfaringer: Hvis du har gjort frivillig arbeid, kan du inkludere det i din CV. Dette kan vise din arbeidsmoral og engasjement, selv om du ikke har betalt arbeidserfaring.
 • Fokuser på dine ferdigheter: Skriv en liste over dine ferdigheter og hvordan du har brukt dem i det virkelige liv. Dette kan være noe du har lært på skolen, gjennom frivillig arbeid, eller i din fritid.
 • Inkluder dine språkferdigheter: Hvis du snakker mer enn ett språk, er dette en stor fordel og bør inkluderes i din CV. Vær ærlig om ditt nivå av flyt i hvert språk.
 • Ta med ekstrakurrikulære aktiviteter: Hvis du har deltatt i noen klubber, sport, eller andre organisasjoner, kan du inkludere disse i din CV. Dette kan vise dine interesser og ferdigheter utenfor klasserommet.
 • Profesjonell profil: Skriv en kort oppsummering av deg selv på toppen av din CV. Dette bør inkludere dine mål, ferdigheter, og hva du håper å oppnå i din karriere.
 • Referanser: Hvis du har noen som kan gi deg en profesjonell referanse, som en lærer eller frivillig koordinator, bør du inkludere dette i din CV.
 • Korrekturles: Dette er viktig for alle CV-er, men spesielt hvis du skriver på et annet språk. Pass på at det ikke er noen stave- eller grammatikkfeil.
 • Personaliser din CV: Til slutt, husk å tilpasse din CV for hver jobb du søker på. Dette kan bety at du fremhever forskjellige ferdigheter eller erfaringer, avhengig av hva jobben krever.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på bulgarsk


Utdanningsdelen i en bulgarsk CV er avgjørende da det gir potensielle arbeidsgivere innsikt i kandidatens akademiske bakgrunn og kvalifikasjoner. Denne informasjonen kan hjelpe arbeidsgivere å vurdere om kandidaten har den nødvendige kunnskapen og kompetansen for stillingen. Det kan også være en indikator på kandidatens evne til å lære nye ferdigheter og hans/hennes engasjement i personlig og profesjonell utvikling.

I tillegg, i et konkurranseintensivt arbeidsmarked, kan utdanningsdelen i en CV hjelpe en kandidat til å skille seg ut. Arbeidsgivere kan se etter kandidater som har fullført spesielle kurs eller grader som er relevante for stillingen. Derfor kan inkludering av detaljert utdanningsinformasjon være avgjørende for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra potensielle arbeidsgivere.

Hvilken Utdanning Du Bør Sette Først i Din Bulgarske CV

I en bulgarsk CV er det typisk å vise utdanning før arbeidserfaring, spesielt for nyutdannede eller de som søker jobber innen akademia eller utdanning. Dette skyldes at i disse tilfellene er den akademiske bakgrunnen ofte den mest relevante kvalifikasjonen for jobben. For eksempel, hvis du søker en jobb som universitetslærer i Bulgaria, vil rekrutterere være mer interessert i din PhD i det relevante feltet enn din tidligere jobberfaring i et ikke-relatert område.

Derimot, hvis du har mange års arbeidserfaring som er relevant for jobben du søker, kan du velge å vise denne først. Dette kan være tilfelle for senior stillinger hvor praktisk erfaring og resultater ofte vurderes som viktigere enn formell utdanning. For eksempel, hvis du søker en topplederstilling i en bulgarsk bedrift, vil det være mer hensiktsmessig å fremheve din erfaring med å lede lignende organisasjoner først fremfor å fokusere for mye på din MBA-grad.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes en fast regel om dette, og det beste formatet for din CV kan variere avhengig av din individuelle situasjon og den spesifikke jobben du søker. Det er derfor alltid best å tilpasse CV-en din for å fremheve dine sterkeste og mest relevante kvalifikasjoner først.

Образование:

Септември 2015 - Юни 2019

Софийски Университет "Св. Климент Охридски", София, България

Бакалавър по Икономика

 • Специализация в областта на международната търговия и финанси.
 • Участие в студентски проекти и инициативи, свързани с развитието на икономическите знания и умения.

Септември 2011 - Май 2015

Езикова Гимназия "Проф. Д-р Асен Златаров", Пловдив, България

Диплома за средно образование

 • Интензивно изучаване на английски и немски език.
 • Участие в училищни конкурси и олимпиади по английски език.

Betydningen av Ferdigheter for en Bulgarsk CV


Bulgarsk sprak


I Bulgaria er det viktig å ha en detaljert og godt strukturert CV, da dette er det første inntrykket en potensiell arbeidsgiver får av deg. Ferdigheter, både faglige og personlige, er en essensiell del av dette dokumentet. De demonstrerer din evne til å utføre oppgavene som kreves i den aktuelle stillingen, og hvordan du kan bidra til bedriftens vekst og utvikling. I tillegg gir ferdigheter en indikasjon på din læreevne, problemløsningsevner og evne til å tilpasse deg nye situasjoner og utfordringer. Dette er egenskaper som er svært attraktive for bulgarske arbeidsgivere.

I det bulgarske arbeidsmarkedet ser rekrutterere ikke bare etter kandidater med sterke tekniske ferdigheter og relevant arbeidserfaring, men også etter de som har sterke mellommenneskelige og kommunikasjonsevner. Evnen til å samarbeide effektivt i et team, vise initiativ og ha en proaktiv tilnærming til arbeidet er også høyt verdsatt. I tillegg blir språkferdigheter, spesielt i engelsk, sett på som en stor fordel på grunn av landets økende internasjonale forbindelser og forretningsmuligheter. Derfor er det viktig å fremheve alle disse ferdighetene i din bulgarske CV for å øke dine sjanser for å lykkes på arbeidsmarkedet.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på bulgarsk.

Personlige ferdigheter (Лични умения):

 • God kommunikasjonsevne (Добри комуникативни умения)
 • Selvstendig (Самостоятелност)
 • Ansvarsfull (Отговорност)
 • Punktlig (Пунктуалност)
 • Beslutningstaking (Вземане на решения)
 • Kreativitet (Креативност)
 • Problemløsning (Решаване на проблеми)
 • Evne til å jobbe under press (Способност за работа под натиск)
 • Fleksibilitet (Гъвкавост)
 • Samarbeidsevne (Способност за работа в екип)

Faglige ferdigheter (Професионални умения):

 • God kunnskap om Microsoft Office-pakken (Добри познания по пакета Microsoft Office)
 • Erfaring med prosjektledelse (Опит в управлението на проекти)
 • Avansert nivå i engelsk (Авансирано ниво на английски език)
 • Erfaring med kundeservice (Опит в обслужването на клиенти)
 • Salgsferdigheter (Умения за продажби)
 • Evne til å lære nye teknologier raskt (Способност за бързо усвояване на нови технологии)
 • Erfaring med regnskap (Опит в счетоводството)
 • Erfaring med digital markedsføring (Опит в дигиталния маркетинг)
 • Evne til å forhandle (Умения за преговаряне)
 • Erfaring med HR management (Опит в управлението на хуманни ресурси)

Ulike Avsnitt du Kan Inkludere i en Bulgarsk CV


Tilleggsoverskriftene i en bulgarsk CV kan inkludere kategorier som personlig informasjon, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter, språk, hobbyer eller interesser, sertifikater, førerkort, referanser og IT-verktøy. Å inkludere flere kategorier i CV-en gir deg en mulighet til å fremvise dine mange fasetter som en profesjonell. Det gir også arbeidsgivere en mer detaljert oversikt over dine kompetanser, interesser og erfaringer, noe som kan hjelpe dem med å avgjøre om du er en god match for stillingen.

"Språk" er en viktig kategori å inkludere i CV-en, spesielt hvis du søker jobber der flerspråklighet er et pluss. I denne delen kan du liste opp de språkene du snakker, samt ditt kompetansenivå i hver. Hvis du for eksempel er flytende i bulgarsk og engelsk, men har grunnleggende kunnskaper i russisk, vil dette være viktig informasjon for arbeidsgivere som har kunder eller partnere i disse språkområdene.

"Sertifikater" er en annen verdifull kategori å inkludere. Denne delen gir deg muligheten til å fremheve eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har som kan være relevante for jobben du søker. For eksempel, hvis du søker en IT-jobb, kan du liste opp sertifiseringer du har i bestemte programmeringsspråk eller programvare. Eller hvis du søker en jobb innen helsevesenet, kan du nevne eventuelle sertifikater du har i førstehjelp eller medisinsk teknologi. Denne delen kan gi arbeidsgiverne et tydelig bilde av dine spesifikke ferdigheter og ekspertise.

Forbedring av din bulgarske CV: Effektive tips og råd


Å lage en god CV er viktig for å tiltrekke seg potensielle arbeidsgivere i Bulgaria. Her er noen tips for å forbedre din bulgarske CV:

 1. Inkluder personlig informasjon: I Bulgaria er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet på CV-en. Pass på at denne informasjonen er korrekt og oppdatert.
 2. Legg vekt på språkkunnskaper: Bulgaria er et flerspråklig land, så det er viktig å fremheve dine språkkunnskaper. Hvis du kan snakke bulgarsk eller andre språk, bør du definitivt inkludere dette på CV-en din.
 3. Skreddersy CV-en for hver jobbsøknad: I stedet for å sende den samme CV-en til alle jobber, bør du tilpasse den til hver enkelt stilling. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva jobben innebærer og at du er en seriøs kandidat.
 4. Inkluder referanser: Bulgarere setter stor pris på anbefalinger, så det er lurt å inkludere referanser på CV-en din. Hvis mulig, inkluder tidligere arbeidsgivere som kan bekrefte dine kvalifikasjoner og erfaringer.
 5. Vær ærlig: Det er svært viktig å være ærlig på din bulgarske CV. Overdrivelse eller løgner kan lett bli oppdaget og vil ødelegge sjansene dine for å få jobben.
 6. Hold det kort og konsist: En bulgarsk CV bør være kort og konsis, vanligvis ikke mer enn to sider. Arbeidsgivere har ikke tid til å lese lange CV-er, så sørg for å inkludere bare den mest relevante informasjonen.
 7. Bruk en profesjonell tone: Selv om du kanskje vil vise din personlighet, er det viktig å huske på at CV-en din er et profesjonelt dokument. Bruk en formell tone og unngå slang eller uformell språkbruk.
 8. Korrekturles: Sørg for å korrekturlese CV-en din nøye for å unngå stavefeil eller grammatiske feil. Dette viser at du er detaljorientert og tar jobbsøknaden din seriøst.

Nøkkelelementene i en Bulgarsk CV: En trinn-for-trinn guide


Bulgarsk sprak


Å skrive en CV for det bulgarske jobbmarkedet kan være litt annerledes enn det du er vant med. Det er viktig å forstå hvilke spesifikke ting bulgarske arbeidsgivere ser etter, og hvordan du kan presentere dine ferdigheter og erfaringer på en tiltalende måte. Her er noen nøkkelpunkter å huske på når du lager din bulgarske CV:

 1. Personlig informasjon: I Bulgaria er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato, sivilstatus og nasjonalitet. Men husk å aldri inkludere sensitiv informasjon som personnummer.
 2. Bilde: Det er vanlig, men ikke obligatorisk, å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på toppen av CV-en din.
 3. Språk: Hvis du søker jobb i Bulgaria, bør CV-en din være på bulgarsk, med mindre stillingsbeskrivelsen spesifikt ber om en annen språk.
 4. Fokus på ferdigheter: Bulgarske arbeidsgivere verdsetter ferdigheter høyt. Du bør derfor legge vekt på dine tekniske og språklige ferdigheter, samt din evne til å jobbe i team.
 5. Arbeidserfaring: Start med den mest relevante arbeidserfaringen og jobb deg bakover i tid. Inkluder stillingstittel, navn og sted for bedriften, og datoene du jobbet der.
 6. Utdanning: Inkluder detaljer om din utdanning, inkludert grader, universiteter, og datoene du var student. Start med den høyeste graden du har oppnådd.
 7. Referanser: I Bulgaria er det vanlig å inkludere referanser i CV-en. Sørg for å spørre personene du lister opp om det er greit at du inkluderer dem, og at kontaktinformasjonen deres er oppdatert.
Husk at en god CV er tydelig, konsis og lett å lese. Suksess med jobbsøkingen!

Hvordan Skrive et Følgebrev på Bulgarsk


Når du søker på en jobb i Bulgaria, er det av stor betydning å legge ved et følgebrev sammen med din bulgarske CV. Følgebrevet gir deg en unik mulighet til å presentere deg selv på en mer personlig måte, og fremheve de mest relevante kvalifikasjonene og erfaringene dine for den aktuelle stillingen. Det er også et sted der du kan forklare hvorfor du er interessert i jobben, og hvordan du kan bidra til å oppfylle selskapets mål. I et arbeidsmarked som er så konkurransedyktig som i Bulgaria, kan et godt skrevet følgebrev være det som skiller deg ut fra de andre kandidatene og sikrer deg en jobbintervju. Ikke bare viser det at du har tatt deg tid til å tilpasse søknaden din til stillingen, men det vitner også om din profesjonalitet og oppmerksomhet på detaljer.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Bulgarsk

Hvordan er formatet på en bulgarsk CV vanligvis?

I Bulgaria er det vanlig å starte en CV med personlig informasjon som navn, fødselsdato, kontaktdetaljer, og nasjonalitet. Deretter følger en kort personlig profil, utdanning, arbeidserfaring (liste med de nyeste jobbene først), språkkunnskaper og ferdigheter. Det er også vanlig å nevne om du har førerkort og hvilken type. CV-en skal være på en til to sider.

Skal jeg inkludere et bilde på CV-en min når jeg søker jobb i Bulgaria?

Ja, det er vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv øverst i CV-en i Bulgaria. Dette er imidlertid ikke et krav, så hvis du føler deg ukomfortabel med det, kan du utelate det.

Hvordan er det vanlig å strukturere en jobbsøknad i Bulgaria?

En bulgarsk jobbsøknad, eller motivasjonsbrev, bør være strukturert i tre deler. Først en introduksjon hvor du nevner den aktuelle stillingen og hvor du fant den. Deretter en hoveddel hvor du argumenterer for hvorfor du passer for stillingen, med eksempler på relevante erfaringer og kvalifikasjoner. Til slutt en avslutning hvor du takker for oppmerksomheten og uttrykker håp om videre samtale. Brevet bør ikke være mer enn en side langt.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement