Slik skriver du en overbevisende CV på portugisisk: En detaljert guide

Å skrive en CV for det portugisiske arbeidsmarkedet kan være en utfordring, ettersom det er et marked preget av kulturelle og språklige særegenheter. Markedet setter stor pris på både formell utdanning og arbeidserfaring, med vekt på personlige egenskaper og språkferdigheter. Hvordan kan man da best presentere sine kvalifikasjoner og erfaringer på en måte som appellerer til portugisiske arbeidsgivere? Hvordan bør man tilpasse sitt språk og format til det portugisiske markedet? Hva slags skriveteknikker er mest effektive for å lage en overbevisende CV for det portugisiske arbeidsmarkedet?

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV på Portugisisk

CURRÍCULO

Dados Pessoais:

Nome: João Silva
Endereço: Rua das Flores, 123, Lisboa
Telefone: +351 912 345 678
E-mail: joaosilva@email.com
Nacionalidade: Português
Data de nascimento: 20/05/1980

Formação Acadêmica:

 • 2000 - 2004: Licenciatura em Engenharia Civil, Universidade de Lisboa
 • 2004 - 2006: Mestrado em Engenharia de Estruturas, Universidade do Porto

Experiência Profissional:

2006 - 2010: Engenheiro Civil, Construtora ABC

 • Planejamento e execução de projetos de construção civil.
 • Gerenciamento de equipe de trabalho.
 • Elaboração de relatórios técnicos.

2010 - Presente: Engenheiro de Estruturas, Construtora XYZ

 • Desenvolvimento de projetos estruturais.
 • Supervisão de obras.
 • Coordenação de equipes multidisciplinares.

Idiomas:

 • Inglês - Fluente
 • Espanhol - Intermediário
 • Francês - Básico

Habilidades:

 • Proficiente em AutoCAD e Microsoft Project.
 • Excelente habilidade de liderança e gestão de equipe.
 • Forte capacidade analítica e resolução de problemas.

Referências:

Disponíveis sob solicitação.

João Silva

20 de Novembro, 2022.

I det følgende vil vi forklare hvordan du skriver en feilfri CV på portugisisk for det portugisiske arbeidsmarkedet. Det er nødvendig å fremstille dine ferdigheter og erfaringer på en måte som er tilpasset lokale forventninger og normer. En CV skrevet på portugisisk vil vise potensielle arbeidsgivere at du er seriøs om å arbeide i Portugal og at du har tatt deg tid til å forstå og tilpasse deg det lokale arbeidsmarkedet. Det viser også din evne til å kommunisere effektivt på portugisisk, noe som ofte er en forutsetning for mange jobber. Videre vil vi veilede deg gjennom hver seksjon av CV-en, og gi råd om hva du skal inkludere og hvordan du skal utforme det for å oppnå best mulig resultat.

Portugisisk sprak


Nyttige Portugisiske Setninger for å Skrive en CV og Deres Oversettelser


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på portugisisk. Dette kan være en stor hjelp for de som ønsker å søke jobb i et portugisisktalende land, eller for de som trenger å oversette sin eksisterende CV til portugisisk.

 • CV-struktur: Estrutura de CV
 • CV-formatering: Formatação de CV
 • Utdanning: Educação
 • Ferdigheter: Habilidades
 • Praksisplass: Estágio
 • Arbeidserfaring: Experiência de trabalho
 • Personlig informasjon: Informação pessoal
 • Kontaktinformasjon: Informação de contato
 • Referanser: Referências
 • Språkferdigheter: Competências linguísticas
 • Kvalifikasjoner: Qualificações
 • Frivillig arbeid: Trabalho voluntário
 • Interesser: Interesses
 • Profesjonell profil: Perfil profissional
 • Prestasjoner: Realizações.
Gjør deg kjent med disse begrepene før du begynner å skrive din CV på portugisisk, slik at du kan være sikker på at du inkluderer all nødvendig informasjon på en korrekt og profesjonell måte. Lykke til!

Å Forstå Grammatikk for å Skrive en CV på Portugisisk


Når du skriver en CV på portugisisk, er det viktig å fokusere på korrekt grammatikk og bøyning. Den bør skrives i tredje person, da dette er mer formelt og profesjonelt. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg har jobbet som lærer i fem år" (Eu trabalhei como professor por cinco anos), bør du skrive "Har jobbet som lærer i fem år" (Trabalhou como professor por cinco anos).

Når det gjelder tid, brukes oftest preteritum (fortid) for å beskrive tidligere erfaringer og presens for nåværende stillinger eller oppgaver. For eksempel, hvis du fortsatt jobber i en stilling, bør du bruke presens: "Er ansvarlig for markedsføringskampanjer" (É responsável por campanhas de marketing). Hvis du beskriver en tidligere stilling, bør du bruke preteritum: "Ledet et team på fem personer" (Liderou uma equipe de cinco pessoas). Det er også viktig å være konsekvent med verbformene du bruker gjennom hele CV-en for å unngå forvirring.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Portugisisk


Um currículo bem estruturado é fundamental para destacar-se no mercado de trabalho português. Ele apresenta o perfil profissional do candidato de forma clara e concisa, permitindo que os recrutadores entendam rapidamente suas qualificações e experiência. A organização eficaz do conteúdo pode destacar as habilidades e conquistas mais relevantes, alinhando-as com os objetivos da carreira. Esta é a primeira etapa para enfrentar os desafios de uma busca de emprego bem-sucedida. Lembre-se, um currículo estruturado de maneira eficaz pode ser a chave para abrir as portas do seu próximo emprego em Portugal.

I tillegg til vår portugisiske CV-mal, har vi mange andre maler du kanskje vil utforske.

Viktigheten av korrekt formatering når du skriver CV på Portugisisk

 • Skrifter: Bruk enkel og profesjonell skrifttype som Arial, Times New Roman eller Calibri. Disse skrifttypene er kjent for å være lettleste og formelle, noe som er viktig i det portugisiske markedet hvor profesjonalitet er høyt verdsatt.
 • Format: Velg et format som er enkelt og strukturert. Dette kan inkludere overskrifter, underoverskrifter, punktlister og lignende. Dette er viktig for å gjøre CVen lett å lese og forstå, noe som vil hjelpe potensielle arbeidsgivere å raskt identifisere nøkkelinformasjon.
 • Marger: Bruk standardmarg på 2,5 cm på alle sider. Dette gir dokumentet et rent og organisert utseende, noe som er viktig for å gjøre et godt inntrykk på potensielle arbeidsgivere.
 • Punktliste og skilletegn: Bruk punktlister for å organisere informasjonen i CVen din. Dette gjør det enklere for arbeidsgivere å raskt skanne dokumentet og finne viktig informasjon. Bruk komma eller semikolon til å skille elementer innenfor en liste.
 • Farger: Hold fargene nøytrale og profesjonelle. Sort skrift på hvitt papir er standard, men du kan bruke en subtil, mørk farge for overskrifter hvis du vil. Dette er fordi farger kan være distraherende og kan gjøre dokumentet ditt mindre profesjonelt i det portugisiske arbeidsmarkedet.

Slik Skriver Du en Strukturert og Effektiv CV på Portugisisk

Portugisisk sprak


En CV på Portugisisk følger en lignende struktur som en CV på norsk eller på engelsk, men det er noen kulturelle aspekter og normer som må tas i betraktning:

 • Personlige detaljer: Dette er det første avsnittet på en CV på Portugisisk. Det inkluderer ditt fulle navn, kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresse, og bostedsadresse. I motsetning til i Norge, er det ofte forventet at du inkluderer et profesjonelt bilde av deg selv i denne delen på en portugisisk CV.
 • Profesjonell Profil: Dette er en kort oppsummering av din karriere og dine mål. Den skal være kort og konsis, normalt ikke mer enn to til tre setninger.
 • Profesjonell Erfaring: I denne seksjonen skal du liste opp tidligere stillinger du har hatt, med de mest relevante og nylige først. For hver stilling, inkluder arbeidsgiver, stillingstittel, datoer for ansettelse og en kort liste over dine ansvar og prestasjoner.
 • Utdanning: I denne delen, list opp alle relevante utdanninger og kurs du har tatt. Dette inkluderer universitetsgrader, yrkesrettet utdanning og relevante kurs. For hver utdanning, inkluder utdanningsinstitusjon, grad, studieretning og dato for fullførelse.
 • Faglige Ferdigheter: Dette er stedet hvor du lister opp alle tekniske og faglige ferdigheter du har. For eksempel, hvis du søker på en IT-relatert stilling, kan du liste opp programmeringsspråk du behersker.
 • Språk: Portugisisk er hovedspråket i Portugal, men det er også mange som snakker engelsk. Hvis du behersker andre språk enn norsk og engelsk, er det en god idé å liste dem opp her. Det er også vanlig å rangere din ferdigheten i hvert språk på en skala fra en til fem.
 • Interesser og Hobbyer: Dette er ikke en obligatorisk del, men det kan være en god idé å inkludere den hvis dine interesser eller hobbyer er relevante for stillingen du søker på.
Råd: Tilpass CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Les jobbannonsen nøye og sørge for at din CV reflekterer de ferdighetene og erfaringene som arbeidsgiveren leter etter.

Slik lager du en effektiv overskrift til din portugisiske CV

Portugisisk sprak


Overskriften på en portugisisk språklig CV er viktig fordi den skal inneholde all nødvendig kontaktinformasjon og fange oppmerksomheten til leseren. For å lage en effektiv overskrift, bør du først skrive etternavnet ditt og deretter fornavnet. Deretter bør du angi yrket og disiplinen du arbeider innenfor. Deretter bør du inkludere postadressen din, slik at potensielle arbeidsgivere vet hvor de kan kontakte deg. Telefonnummeret ditt skal deretter skrives ned, slik at du er lett tilgjengelig for samtaler angående jobbmuligheter. Til slutt bør du oppgi e-postadressen din i overskriften, ettersom dette er en vanlig metode for kommunikasjon i forretningsverden.

Sobrenome Nome

Profissão e Disciplina

Endereço Postal

Telefone

Endereço de E-mail


Hvorfor er et bilde viktig på din portugisiske CV?

I det portugisiske markedet er det ikke obligatorisk å inkludere et bilde i CV-en. Likevel, hvis du velger å inkludere et, er det visse retningslinjer som bør følges. Bildet skal være profesjonelt, det vil si ingen selfies eller uformelle bilder. Det anbefales å bruke et bilde som er tatt mot en nøytral bakgrunn, hvor du ser direkte inn i kameraet med et vennlig, men profesjonelt uttrykk. Standard størrelse på bildet skal være 2x2 inches (5x5 cm). Selv om det ikke er obligatorisk, kan et bilde gi CV-en et mer personlig preg, så lenge det er passende og profesjonelt. Hvis du velger å ikke inkludere et bilde, vil det ikke skade sjansene dine for å få jobben. Vurderingen skal være basert på kvalifikasjonene og erfaringene dine, ikke på utseendet ditt.

Betydningen av erfaring i en CV for det portugisiske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for en CV for Det Portugisiske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i en portugisisk CV er avgjørende for å vise arbeidsgiveren din faglige bakgrunn og praktiske ferdigheter. Det gir en detaljert oversikt over dine tidligere roller, ansvarsområder og prestasjoner, og viser hvordan disse erfaringene gjør deg til en egnet kandidat for stillingen.

 • Start med den mest nylige jobben og jobb deg bakover i tid. Dette vil gi arbeidsgiveren en klar ide om din karriereprogresjon og utvikling av ferdigheter.
 • Gi nøyaktige datoer for arbeidsperioden for hver rolle du har hatt. Dette gir en indikasjon på din evne til å holde deg i en jobb og din stabilitet som ansatt.
 • Inkluder stillingstittelen for hvert arbeidsforhold. Dette gir arbeidsgiveren en umiddelbar forståelse av nivået på dine tidligere stillinger og omfanget av dine ansvarsområder.
 • Bruk punktlister for å gjøre det enkelt for arbeidsgiveren å skanne gjennom dine tidligere jobber og ansvarsområder. Dette gir også CVen din et ryddig og organisert utseende.
 • For hver stilling, gi en kort beskrivelse av jobben og de viktigste oppgavene du hadde. Dette gir arbeidsgiveren en forståelse av hva du faktisk har gjort, ikke bare tittelen på jobben.
 • Inkluder stikkord i beskrivelsen av dine tidligere stillinger. Sørg for at disse stikkordene er relevante for stillingen du søker på. Dette vil hjelpe CVen din å bli bemerket i systemer som bruker søkeordskanning.
Husk at det er viktig å være så presis og detaljert som mulig i erfaringsdelen av CVen din. Dette vil gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine ferdigheter og erfaringer, og hvordan de kan være til nytte for stillingen du søker på.

Experiência Profissional:

Gerente de Projetos, Microsoft Portugal

Janeiro 2016 - Dezembro 2020


 • Gestão de projetos de TI de grande escala.
 • Liderança de equipes multidisciplinares.
 • Desenvolvimento e implementação de metodologias ágeis.
 • Controle de orçamento e negociação com fornecedores.
 • Reporte direto à direção sobre progresso e desafios.

Portugisisk sprak


Håndtering av mangel på erfaring når du skriver en CV på portugisisk

Å lage en CV på portugisisk uten tidligere erfaring kan virke utfordrende, men med riktig tilnærming er det absolutt mulig. Nedenfor finner du enkle, direkte tips som vil hjelpe deg med å opprette en overbevisende CV på portugisisk selv uten tidligere erfaring. Følg disse retningslinjene for å få foten innenfor døren hos din fremtidige arbeidsgiver.

 1. Personlig informasjon: Inkluder alltid ditt fulle navn, kontaktinformasjon og adresse. Dette er grunnleggende informasjon som enhver arbeidsgiver vil trenge.
 2. Formål: Selv om du ikke har formell arbeidserfaring, bør du inkludere et mål eller en målsetning i CV-en din. Dette kan være en kort setning eller to som forklarer hva du håper å oppnå i din profesjonelle karriere.
 3. Utdanning: Detaljer om din utdanning er veldig viktig, spesielt hvis du ikke har arbeidserfaring. Inkluder informasjon om skolene du har gått på, grader du har oppnådd, og eventuelle spesielle kurs eller sertifiseringer du har fullført.
 4. Ferdigheter: Selv uten arbeidserfaring, har du sannsynligvis en rekke ferdigheter som kan være attraktive for en potensiell arbeidsgiver. Dette kan inkludere språkferdigheter, tekniske ferdigheter, eller ferdigheter du har oppnådd gjennom frivillig arbeid eller hobbyer.
 5. Frivillig arbeid og ekstracurricular aktiviteter: Hvis du har gjort frivillig arbeid eller vært involvert i ekstracurricular aktiviteter, skal dette absolutt inkluderes i CV-en din. Dette kan vise en arbeidsgiver at du har utviklet verdifulle ferdigheter og at du er engasjert og motivert.
 6. Referanser: Selv om du ikke har formell arbeidserfaring, kan du fortsatt ha personer som kan gi deg en positiv anbefaling. Dette kan være lærere, trenere, eller andre du har jobbet med i en frivillig kapasitet.
 7. Tilpass: Forsikre deg om at du tilpasser CV-en din til den spesifikke jobben du søker på. Dette kan bety at du fremhever bestemte ferdigheter eller erfaringer som er spesielt relevante for jobben.
 8. Korrekturles: Alltid korrekturles CV-en din nøye for å sikre at det ikke er noen stavefeil eller grammatiske feil. Dette kan gi et dårlig inntrykk til potensielle arbeidsgivere.
 9. Konsist og klar: Hold CV-en din kort og konsis. Det bør være lett for en arbeidsgiver å raskt skanne gjennom CV-en din og finne den informasjonen de trenger.
 10. Positiv holdning: Selv om du kanskje føler deg usikker på grunn av manglende erfaring, husk å alltid presentere deg selv og dine evner på en positiv måte.

Betydningen av utdanning når du skriver en CV på portugisisk


Utdannelsesdelen i en portugisisk CV er svært viktig fordi den gir arbeidsgivere en god forståelse av søkerens kunnskapsnivå, ferdigheter, og potensial for fremtidig vekst. Denne delen av CV-en gir en oversikt over søkerens akademiske prestasjoner, inkludert grader, diplomer, sertifikater, og relevante kurs. Den kan også vise om søkeren har den nødvendige kunnskapen og kompetansen for stillingen de søker på.

Videre kan utdannelsesdelen i en portugisisk CV også gi arbeidsgivere et innblikk i søkerens læringsevne. Ved å vise frem kontinuerlig læring og utvikling gjennom utdanning, kan søkeren demonstrere sin evne til å tilpasse seg nye situasjoner og løse problemer, noe som er avgjørende i dagens dynamiske arbeidsmarked. Derfor er det viktig å inkludere denne delen i en portugisisk CV, og sørge for at den er oppdatert og nøyaktig.

Hvordan Prioritere Utdanning i en Portugisisk CV

I en portugisisk CV, kommer utdanningsdelen vanligvis etter personlig informasjon og profesjonell erfaring. Dette er fordi arbeidsgivere i Portugal ofte fokuserer mer på praktisk erfaring og ferdigheter fremfor akademiske prestasjoner. De er mer interessert i å se hvordan du har anvendt din kunnskap i praktiske situasjoner, så det er viktig å fremheve din profesjonelle erfaring først.

Dette betyr imidlertid ikke at utdanning er mindre viktig i en portugisisk CV. Den skal fortsatt være godt detaljert med relevante kurs, grader og sertifikater du har oppnådd. For eksempel, hvis du har en mastergrad i internasjonal forretningsledelse, bør du definitivt inkludere den i CVen din, men den kommer etter delen om jobberfaring.

Det er likevel noen unntak fra denne regelen. Hvis du er en nyutdannet student uten mye arbeidserfaring, bør du fremheve din utdanning først i CVen. I dette tilfellet kan din akademiske bakgrunn og eventuelle praksisplasser eller forskningsprosjekter du har gjort være mer relevant for potensielle arbeidsgivere.

Educação:

2017 - 2021: Licenciatura em Engenharia Informática, Universidade do Porto, Portugal.

Durante o meu tempo na Universidade do Porto, adquiri uma sólida formação em programação, sistemas de informação e análise de dados. Completei vários projetos, incluindo o desenvolvimento de um sistema de gestão de base de dados para uma empresa local. Graduei-me com distinção, estando entre os 10% melhores da minha classe.


2014 - 2017: Ensino Secundário, Escola Secundária José Estêvão, Aveiro, Portugal.

Especializei-me em Ciências e Tecnologia, com particular ênfase em Matemática e Física. Fui membro ativo do clube de programação da escola e participei em várias competições nacionais de ciência. Terminei o ensino secundário com uma média de 18 valores.


Betydningen av Ferdigheter i en Portugisisk CV


Portugisisk sprak


Ferdigheter er en vesentlig del av en portugisisk CV fordi de gir rekrutterere en umiddelbar forståelse av din kompetanse og hvor godt du kan passe inn i en gitt stilling. Det er din mulighet til å vise at du har de nødvendige kvalifikasjonene til å utføre jobben effektivt. I Portugal, som et land med en voksende økonomi, er det mange jobber tilgjengelig, men konkurransen er også høy. En godt detaljert og organisert oversikt over dine ferdigheter kan være forskjellen mellom å bli betraktet for en stilling eller oversett.

På det portugisiske arbeidsmarkedet ser rekrutterere etter en rekke spesifikke ferdigheter avhengig av stillingen. Generelt sett, blir fleksibilitet, arbeidsetikk, kommunikasjonsevner og evnen til å jobbe i team verdsatt. Teknologiske ferdigheter, spesielt innen IT og digital markedsføring, er også svært etterspurt i mange sektorer. I tillegg er språkferdigheter, spesielt engelsk, svært viktig på grunn av landets økende internasjonalisering. Derfor er det viktig å inkludere alle relevante ferdigheter i CVen din når du søker jobb i Portugal.

Nedenfor vil vi presentere en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver CV på portugisisk.

Personlige Ferdigheter (Habilidades Pessoais):

 1. Teamarbeid (Trabalho em equipe)
 2. Pålitelig (Confiável)
 3. Selvstendig (Independente)
 4. God kommunikasjonsevne (Boa comunicação)
 5. Problemløsning (Resolução de problemas)
 6. Beslutningstaking (Tomada de decisão)
 7. Tidsstyring (Gerenciamento de tempo)
 8. Fleksibel (Flexível)
 9. Kreativ (Criativo)
 10. Motivert (Motivado)

Faglige Ferdigheter (Habilidades Profissionais):

 1. Prosjektledelse (Gestão de projetos)
 2. Markedsføring (Marketing)
 3. Salg (Vendas)
 4. Kundeservice (Atendimento ao cliente)
 5. IT-kunnskap (Conhecimento de TI)
 6. Språkkunnskaper (Conhecimento de idiomas)
 7. Regnskap (Contabilidade)
 8. Analytiske ferdigheter (Habilidades analíticas)
 9. Teknisk kunnskap (Conhecimento técnico)
 10. Ledelse (Liderança)

Ulike Avsnitt å Inkludere i en Portugisisk CV


Tilleggsoverskrifter i en portugisisk CV kan inkludere "Språk", "Hobbyer eller interesser", "Sertifikater", "Førerkort", "Referanser" og "IT-verktøy". Å inkludere flere kategorier i CV-en din kan gi en mer helhetlig fremstilling av dine ferdigheter, erfaringer og interesser. Det kan gi potensielle arbeidsgivere et mer komplett bilde av hvem du er som person, samt vise din mangfoldighet og tilpasningsevne.

Språk

Er en viktig kategori å inkludere, spesielt for internasjonale jobber eller jobber hvor kommunikasjon på flere språk er nødvendig. I denne seksjonen kan du liste opp hvilke språk du snakker, og på hvilket nivå. Dette gir arbeidsgivere en indikasjon på dine kommunikasjonsevner og din evne til å arbeide i et flerkulturelt miljø.

Sertifikater

Er en annen viktig kategori, spesielt for jobber som krever spesifikke ferdigheter eller kvalifikasjoner. I denne seksjonen kan du liste opp alle relevante sertifikater du har, enten det er faglige kvalifikasjoner, bransjesertifikater eller kurs du har fullført. Dette viser arbeidsgivere at du har dedikert tid og ressurser til å forbedre dine ferdigheter og kunnskaper, og at du er kvalifisert for jobben.

Forbedringspunkter for å Skrive en CV på Portugisisk


Når du skriver en CV for det portugisiske arbeidsmarkedet, er det viktig å ta hensyn til kulturelle og profesjonelle normer. Her er noen konkrete tips for å forbedre din portugisiske CV:

 1. Personlig informasjon: Inkluder fødselsdato og sivilstatus, da dette ofte er forventet på portugisiske CV-er. Ikke glem å legge ved kontaktinformasjonen din, inkludert telefonnummer og e-postadresse.
 2. Bilde: Selv om det ikke er obligatorisk, er det vanlig å inkludere et profesjonelt bilde av deg selv på en portugisisk CV.
 3. Språk: Skriv CV-en din på portugisisk, med mindre stillingsannonsen spesifikt ber om en engelsk versjon. Sørg for å få den korrekturlest for å unngå grammatikk- og stavefeil.
 4. Profesjonell erfaring: List opp din arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, med din siste jobb først. Inkluder selskapets navn, stillingstitler, datoer og korte beskrivelser av dine ansvarsområder.
 5. Utdanning: Også dette bør være i omvendt kronologisk rekkefølge. Inkluder navnet på institusjonen, graden, og datoer.
 6. Faglige kvalifikasjoner: Inkluder relevante sertifikater eller kurs du har fullført. Dette kan være spesielt viktig for tekniske eller spesialiserte yrker.
 7. Personlig profil: En kort personlig profil eller et mål kan være en god måte å introdusere deg selv på. Dette bør være en kort oppsummering av dine erfaringer, ferdigheter og karrieremål.
 8. Referanser: Det er vanlig å inkludere referanser i en portugisisk CV. Hvis du ikke har plass, kan du skrive "Referanser tilgjengelig på forespørsel".

Nøkkelelementer i en Portugisisk CV: En Trinnvis Guide


Portugisisk sprak


Å skrive en effektiv CV på portugisisk krever en forståelse av lokale skikker og forventninger. Selv om mange av de grunnleggende prinsippene for CV-skriving er universelle, er det noen spesifikke hensyn å ta når du søker jobb i portugisisk-talende land. Her er noen nøkkelpunkter å huske på:

 1. Personlig informasjon: I likhet med mange europeiske land, er det vanlig å inkludere personlig informasjon som fødselsdato, nasjonalitet og sivilstatus på en portugisisk CV.
 2. Profesjonell profil: Begynn CVen med en kort profesjonell profil som oppsummerer dine ferdigheter, erfaringer og karrieremål. Dette bør skrives på en overbevisende måte som vekker interessen til arbeidsgiveren.
 3. Språkferdigheter: Det er viktig å oppgi språkferdigheter på en portugisisk CV. Hvis du snakker portugisisk, bør du spesifisere nivået av flyt. Også andre språkferdigheter er verdt å nevne.
 4. Kjennetegn: Portugisiske arbeidsgivere setter pris på detaljerte beskrivelser av dine egenskaper og ferdigheter. Det vil være gunstig å inkludere punkter som fremhever din evne til å jobbe i team, lede prosjekter eller tilpasse deg nye situasjoner.
 5. Arbeidserfaring: Dette bør presenteres i omvendt kronologisk rekkefølge, med den mest nylige jobben først. Hver oppføring skal inneholde firmaets navn, din stilling, datoene du jobbet der, og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og prestasjoner.
 6. Utdanning: Også denne delen bør inkluderes i omvendt kronologisk rekkefølge. Oppgi navnet på institusjonen, graden du oppnådde, og datoene du studerte. Hvis du er en nyutdannet, kan du inkludere relevant kursarbeid eller prosjekter.
 7. Referanser: I motsetning til mange andre land, er det vanlig å inkludere referanser på en portugisisk CV. Sørg for å be om tillatelse før du oppgir noen som referanse.
Husk at en godt skrevet CV kan åpne dører for deg i den portugisiske arbeidsverden. Bruk disse tipsene til å lage en CV som reflekterer dine ferdigheter og erfaringer på en måte som vil appellere til portugisiske arbeidsgivere.

Hvordan skrive et følgebrev på Portugisisk for din CV


Å legge ved et følgebrev med CVen din når du søker jobb i Portugal er essensielt for å skille deg ut blant andre søkere. Følgebrevet gir deg en unik mulighet til å personliggjøre søknaden og detaljert vise til hvilke kvalifikasjoner og erfaringer du har som gjør deg til den rette kandidaten for stillingen. Det gir også arbeidsgiveren en innsikt i din motivasjon for å søke jobben og hvorfor du er interessert i deres selskap spesielt. Da mange portugisiske arbeidsgivere verdsetter god kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter, er et godt skrevet følgebrev en effektiv måte å demonstrere disse egenskapene på. Husk at førsteinntrykket er viktig, og et profesjonelt og gjennomtenkt følgebrev kan derfor være avgjørende for om du blir kalt inn til intervju.

Lag din CV med de beste malene

Vanlige Spørsmål om Jobbsøking og CV-Skriving på Portugisisk

Hva er det viktig å inkludere i en portugisisk CV?

En CV i Portugal skal være kort og konsis, helst ikke mer enn to sider. Den skal inkludere personlige detaljer, som navn, fødselsdato og kontaktinformasjon, samt en oversikt over utdanning og arbeidserfaring. Det er vanlig å inkludere et fotografi på CV-en i Portugal. I tillegg er det viktig å nevne språkkunnskaper, da det er høyt verdsatt i det portugisiske arbeidsmarkedet.

Hvordan er formatet på en jobbsøknad i Portugal?

En jobbsøknad i Portugal består vanligvis av en CV og et følgebrev. Følgebrevet skal være formelt og høflig, og det skal forklare hvorfor du er interessert i jobben og hva du kan tilby. Det er viktig å skrive begge dokumentene på portugisisk, med mindre stillingsannonsen spesifikt ber om noe annet.

Er det noen kulturelle særtrekk jeg bør være oppmerksom på når jeg søker jobb i Portugal?

Ja, det er flere kulturelle særtrekk du bør ta hensyn til. For eksempel er det vanlig å inkludere et fotografi av seg selv på CV-en i Portugal, noe som kan være uvanlig i andre land. I tillegg er det viktig å være formell og høflig i all kommunikasjon. Portugisere setter også pris på personlige referanser, så hvis du har noen relevante, kan det være en god idé å inkludere dem i søknaden din.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV