En guide til å skrive en CV på Katalansk: Trinn for trinn

Å lage en CV for det katalanske arbeidsmarkedet krever forståelse for regionens unike kulturelle og forretningsnormer. Hvordan presenterer man seg best mulig for potensielle arbeidsgivere i Katalonia? Hvordan tilpasses CV-ens struktur og innhold for å reflektere preferansene i det katalanske arbeidsmarkedet? Denne artikkelen vil gi nyttige råd og tips om hvordan man skriver en effektiv CV som kan hjelpe deg å skille deg ut i Katalonias konkurransedyktige arbeidsmiljø.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Presentasjon av CV-eksempel på Katalansk

Nom i Cognoms: Jordi Pujol Martínez
Adreça: Carrer de la Marina, 123, 08013 Barcelona
Telèfon: +34 123 456 789
Correu electrònic: jordipujol@gmail.com

OBJECTIU

Posició de Director de Màrqueting amb més de 10 anys d'experiència en la creació i implementació de campanyes de màrqueting, amb forta competència en estratègies de màrqueting digital.

EDUCACIÓ

Màster en Màrqueting Digital
Universitat de Barcelona, 2008 - 2010

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Pompeu Fabra, 2004 - 2008

EXPERIÈNCIA

DIRECTOR DE MÀRQUETING
Empresa XYZ, Barcelona, 2015 - Present

 • Creació i execució de campanyes de màrqueting multicanal.
 • Gestió de pressupostos de màrqueting, incloent la negociació de contractes amb proveïdors.
 • Supervisió d'un equip de 10 professionals de màrqueting.

COORDINADOR DE MÀRQUETING
Empresa ABC, Barcelona, 2010 - 2015

 • Desenvolupament de plans de màrqueting i estratègies de comunicació.
 • Coordinació de campanyes publicitàries online i offline.
 • Anàlisi de dades per a la presa de decisions basades en dades.

HABILITATS

 • Expert en màrqueting digital
 • Forta competència en SEO i SEM
 • Experiència en gestió de projectes
 • Competència en Google Analytics i AdWords

IDIOMES

 • Català (natiu)
 • Castellà (bilingüe)
 • Anglès (fluent)
 • Francès (intermedi)

REFERÈNCIES

Disponibles a petició.

I det følgende vil vi se nærmere på hvordan du kan skrive en feilfri CV på Katalansk, spesifikt tilpasset for det Katalanske arbeidsmarkedet. Vi vil gi deg tips og veiledning for å lage en CV som vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra arbeidsgivere i Catalonia. Hensikten med å skrive en CV på Katalansk er å vise din kulturelle forståelse og språkkunnskaper, noe som kan være et stort pluss når du søker på jobber i denne regionen. Dette er særlig viktig, ettersom mange arbeidsgivere i Katalonia har en preferanse for ansatte som kan kommunisere effektivt på det lokale språket. Med en godt strukturert og korrekt skrevet CV på Katalansk, vil du dermed kunne øke sjansene dine for å bli kalt inn til intervju.

Katalansk sprak


Nyttige setninger for å skrive en CV på Katalansk og deres oversettelser


Her kan du finne en liste over nyttige begreper knyttet til å skrive en CV på katalansk. Det er viktig å merke seg at det kan være små forskjeller i terminologien avhengig av region, men disse oversettelsene vil gi deg et solid grunnlag når du skal skrive din CV på katalansk.

 • CV-struktur: Estructura del CV
 • CV-formatering: Format del CV
 • Utdanning: Educació
 • Ferdigheter: Habilitats
 • Praksisplass: Pràctiques
 • Arbeidserfaring: Experiència laboral
 • Jobb tittel: Títol del treball
 • Referanser: Referències
 • Kontaktinformasjon: Informació de contacte
 • Personlig profil: Perfil personal
 • Språkferdigheter: Competències lingüístiques
 • Frivillig arbeid: Treball voluntari
 • Sertifiseringer: Certificacions
 • Hobbyer og interesser: Aficions i interessos
 • Personlig erklæring: Declaració personal
 • Karrieremål: Objectius de carrera.
Husk at en godt skrevet CV kan være nøkkelen til å få drømmejobben, så det er verdt å investere tid i å lage en profesjonell og overbevisende CV. Lykke til!

Nyttig grammatikk for å skrive CV på Katalansk


Når du skriver en CV på katalansk, vil du hovedsakelig bruke presens (present de indicatiu) og preteritum (passat perifràstic) til å beskrive dine tidligere arbeidserfaringer og dine nåværende ferdigheter. Du vil vanligvis skrive i første person entall (jo), selv om det også er vanlig å utelate subjektet i setningen på katalansk. For eksempel, i stedet for å skrive "Jeg har jobbet hos..." (Jo he treballat a...), kan du bare skrive "Har jobbet hos..." (He treballat a...).

Bøyninger av verb og adjektiv er også viktige i katalansk grammatikk. For eksempel, hvis du vil beskrive at du snakker flytende engelsk, vil du skrive "Parlo anglès fluid" (Jeg snakker flytende engelsk). Hvis du ønsker å beskrive at du har gode kommunikasjonsevner, kan du skrive "Tinc bones habilitats de comunicació" (Jeg har gode kommunikasjonsevner). Husk at adjektivet vanligvis kommer etter substantivet på katalansk, ikke før det som på engelsk.

Viktigheten av Struktur og Formatering når du Skriver en CV på Katalansk


Un currículum ben estructurat és essencial per aconseguir els teus objectius professionals al mercat català. No només proporciona una representació clara i concisa de les teves habilitats i experiències, sinó que també destaca la teva dedicació i atenció al detall. Un bon disseny de currículum pot ajudar a captar l'atenció dels reclutadors i destacar entre la competència. A més, una estructura clara i lògica pot facilitar la comprensió de la teva trajectòria professional i acadèmica. Per tant, és important invertir temps i esforç en la creació d'un currículum que reflecteixi adequadament el teu potencial. Recorda, un bon currículum pot ser la clau que obri les portes de les teves aspiracions professionals.

I tillegg til vår Katalanske CV-mal, har vi også andre lignende maler du kanskje vil utforske.

Slik formaterer du en CV på Katalansk: Viktigheten av riktig utforming for suksess

En CV på katalansk skal ha en stilistisk innstilling som er profesjonell og enkel å lese. Her er noen punkter å vurdere:

 • Skrifter: Bruk en skrifttype som er enkel å lese, som Arial, Calibri eller Times New Roman. I Katalansk markedet er det viktig å unngå skrifttyper som kan være vanskelig å lese eller som kan virke uformelle.
 • Format: En CV på katalansk bør være strukturert og organisert. Vanligvis inkluderer det personlig informasjon, utdanning, arbeidserfaring, ferdigheter og referanser. Alle disse delene skal være klart merket og lett å finne.
 • Marger: Hold margene på CVen din mellom 2,5 cm til 3 cm. Dette gir dokumentet ditt et ryddig og profesjonelt utseende og gjør det lettere å lese.
 • Punktliste: Bruk punktlister for å presentere informasjon på en klar og konsis måte. Dette gjør det lettere for arbeidsgiveren å skanne gjennom CVen din og finne nøkkelinformasjonen de leter etter.
 • Skilletegn: Bruk komma eller semikolon for å skille elementer i en liste. Unngå å bruke for mange skilletegn, da dette kan gjøre CVen din vanskelig å lese.
Når du lager en CV for det katalanske markedet, husk at det er viktig å fremstille informasjonen din på en klar og profesjonell måte. Bruk av riktig skrifttype, format, marginer og punktlister kan hjelpe deg med å oppnå dette.

Slik Masterer du Strukturen på en CV på Katalansk: En Enkel Guide

Katalansk sprak


Når du skriver en CV på katalansk, er det viktig å følge en struktur og inneholde nødvendige hoveddeler for å gjøre det lett for arbeidsgiver å lese og forstå din bakgrunn og kvalifikasjoner. Her er noen av de viktigste delene som bør inkluderes:

 • Personlig Informasjon: Dette inkluderer ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er også vanlig å inkludere fødselsdato og nasjonalitet i en katalansk CV.
 • Profesjonell Profil: En kort oppsummering av din karriere til dags dato. Dette bør være en kort og konsis oversikt over dine ferdigheter, erfaringer og karrieremål.
 • Utdanning: Listen over utdanningsinstitusjoner du har deltatt i, fra den mest nylige til den første. Det er viktig å inkludere navnet på institusjonen, studieprogrammet, og perioden du studerte der. I Katalonia er det for eksempel viktig å nevne om du har studert ved en av de prestisjetunge universitetene som Universitat de Barcelona eller Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Arbeidserfaring: En kronologisk liste over dine tidligere jobber, med den mest nylige først. For hver jobb, inkluder det selskapet du arbeidet for, dine jobbtitler, datoene du var ansatt og en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og oppnåelser.
 • Ferdigheter: En liste over dine tekniske og personlige ferdigheter. I Katalonia er det spesielt nyttig å nevne språkferdigheter, da mange jobber krever at du er flink i både katalansk og spansk.
 • Referanser: Hvis du har tidligere arbeidsgivere eller professorer som kan gi deg en god referanse, bør du inkludere deres kontaktinformasjon her.
 • Ekstra Informasjon: Dette inkluderer eventuelle andre relevante detaljer, som frivillig arbeid, publikasjoner, kurs eller seminarer du har tatt, og profesjonelle medlemskap. I Katalonia kan det være nyttig å nevne om du har deltatt i lokale kulturelle eller sosiale aktiviteter, da dette kan vise din forståelse og tilpasning til den katalanske kulturen.
Husk at det er viktig å tilpasse CV-en til den spesifikke jobben du søker på. Dette inkluderer å inkludere nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen og å fremheve de mest relevante ferdighetene og erfaringene dine.

Viktigheten av en treffende overskrift på din katalanske CV

Katalansk sprak


En god og informativ overskrift i en katalansk CV er avgjørende, da den skal være godt synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon. For å lage en overskrift, følg disse instruksjonene:

Start med å skrive ditt etternavn, etterfulgt av fornavnet ditt. For eksempel, hvis ditt navn er Anna Martinez, vil overskriften starte med "Martinez, Anna".

Deretter skal du nevne ditt yrke og disiplin. Hvis du er en regnskapsfører, vil overskriften din nå se slik ut: "Martinez, Anna - Regnskapsfører".

Neste trinn er å inkludere din postadresse. La oss si at Anna bor i Barcelona, da vil overskriften bli: "Martinez, Anna - Regnskapsfører, Carrer de la Marina, 08013 Barcelona".

Videre skal du legge til ditt telefonnummer. La oss si at telefonnummeret til Anna er +34 123 456 789, da vil overskriften se slik ut: "Martinez, Anna - Regnskapsfører, Carrer de la Marina, 08013 Barcelona, +34 123 456 789".

Til slutt, inkluder din e-postadresse. Hvis e-postadressen til Anna er anna.martinez@gmail.com, vil den endelige overskriften være: "Martinez, Anna - Regnskapsfører, Carrer de la Marina, 08013 Barcelona, +34 123 456 789, anna.martinez@gmail.com".

Å følge disse instruksjonene vil sikre at overskriften på din katalanske CV er informativ, godt synlig og inneholder all nødvendig kontaktinformasjon.

Cognom Nom

Ingenier de Sistemes Informàtics

Carrer de l'Exemple, 123, 08001, Barcelona

+34 123 456 789

nom@cognom.com


Rollen til bilder i din katalanske CV: Viktigere enn du tror?

På det katalanske arbeidsmarkedet er det ikke vanlig eller nødvendig å legge et bilde til CV-en din. I mange tilfeller foretrekker arbeidsgivere å fokusere på ferdighetene, erfaringen og kvalifikasjonene dine, og et bilde kan distrahere fra dette.

Å legge til et bilde på CV-en din kan også potensielt føre til diskriminering, bevisst eller ubevisst, basert på utseendet ditt. I noen tilfeller kan det til og med være ulovlig for arbeidsgivere å etterspørre et bilde.

Det er imidlertid noen få unntak. For visse jobber innenfor områder som skuespill, modellering eller TV, kan det være nødvendig eller forventet at du inkluderer et profesjonelt bilde. Hvis dette er tilfellet, bør bildet være av god kvalitet, med en nøytral bakgrunn, og du bør være kledd passende for jobben du søker på. Størrelsen på bildet skal ikke overstige 2x2 inches, og det skal være plassert øverst på CV-en, enten i midten, venstre eller høyre hjørne.

Generelt sett, hvis det ikke spesifikt kreves, er det best å utelate et bilde fra CV-en din når du søker jobb i det katalanske markedet.

Betydningen av erfaring i en CV for det katalanske arbeidsmarkedet


Hvordan Skrive Erfaringer for en CV for det Katalanske Arbeidsmarkedet

Erfaringsdelen i et katalansk CV er av avgjørende betydning, da det gir arbeidsgivere en klar indikasjon på dine tidligere roller, ansvarsområder og suksesser. Det er viktig å gi en komplett og presis fremstilling av dine tidligere jobber, med detaljer som vil hjelpe potensielle arbeidsgivere til å forstå dine kompetanser og ferdigheter.

 • Organiser jobbhistorikken din i en kronologisk rekkefølge: Begynn med din nyeste jobb og arbeid deg bakover. Dette gir arbeidsgiveren en forståelse av dine nyeste oppgaver og prestasjoner.
 • Inkluder arbeidsperioden for hver jobb: Spesifiser måneden og året du startet og avsluttet hver stilling. Dette gir arbeidsgiveren et innblikk i din karrierevekst og stabilitet.
 • Spesifiser stillingstittelen din: Dette gir en umiddelbar forståelse av nivået på ditt ansvar og type arbeid du har utført.
 • Bruk punktlister for å strukturere stillingsbeskrivelsen: Dette gjør det enkelt for arbeidsgiveren å skanne og forstå dine oppgaver og ansvar.
 • Gi en detaljert stillingsbeskrivelse: Beskriv hovedoppgavene, prosjektene du har jobbet med, og resultatene du har oppnådd. Dette gir arbeidsgiveren en grundig forståelse av hva du kan bringe til teamet.
 • Bruk stikkord relatert til jobben du søker: Dette vil gjøre CV-en din mer relevant for stillingen, og kan bidra til å få CV-en din gjennom automatiske CV-skannere (ATS).
Husk at målet med erfaringsdelen av CV-en din er å demonstrere hvordan din tidligere erfaring gjør deg kvalifisert for jobben du søker.

Posició: Director de Màrqueting

Empresa: Grup Alimentari Barcelona

Dates: Gener 2015 - Present


 • Desenvolupament i implementació d'estratègies de màrqueting innovadores.
 • Gestió d'un equip de 10 professionals del màrqueting.
 • Augment dels ingressos de l'empresa en un 30% en 3 anys.
 • Organització de més de 50 esdeveniments promocionals exitosos.
 • Creació de campanyes de publicitat en xarxes socials que han aconseguit més de 1 milió d'interaccions.

Katalansk sprak


Håndtering av manglende erfaring når du skriver en CV på katalansk

Å fylle ut en CV på katalansk kan være en utfordring, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Men det trenger ikke å være vanskelig. Her er noen enkle, brukervennlige tips for å hjelpe deg med å lage en overbevisende CV på katalansk, selv uten tidligere erfaring.

Personlig informasjon:

 • Det er viktig å inkludere din personlige informasjon som fullt navn, kontaktinformasjon, bostedsadresse og nasjonalitet.

Utdanning:

 • Inkluder all relevant utdanning, selv om du ikke har fullført den. Det er viktig å vise at du har hatt en viss form for utdanning, selv om du ikke har erfaring.

Fritidsaktiviteter:

 • Hvis du har vært involvert i noen form for fritidsaktivitet som sport, frivillig arbeid, hobbyer eller klubber, kan dette være viktig å inkludere. Dette kan vise din evne til å samarbeide, din dedikasjon og engasjement.

Språkkunnskaper:

 • Hvis du snakker flere språk, er dette viktig å inkludere. Språkkunnskaper er ofte etterspurt i mange jobber.

Kurs og seminarer:

 • Hvis du har deltatt på kurs eller seminarer, er dette viktig å inkludere. Dette kan vise din vilje til å lære og utvikle deg.

Personlige egenskaper:

 • Beskriv dine personlige egenskaper og hvordan de kan være relevante for jobben du søker.

Referanser:

 • Hvis du kan, inkluder referanser fra tidligere lærere, trenere eller andre personer som kan vitne om din karakter og evner.

Tilpass CV-en:

 • Tilpass CV-en din til hver jobbsøknad. Dette viser at du har en genuin interesse for jobben du søker på.

Profesjonelt layout:

 • Sørg for at CV-en din ser profesjonell ut. Bruk en enkel og klar layout, med god bruk av mellomrom og overskrifter.

Korrekturles:

 • Ikke glem å korrekturlese CV-en din nøye for å unngå grammatiske feil og skrivefeil. Dette kan gi et dårlig inntrykk.

Vær ærlig:

 • Selv om du ikke har erfaring, er det viktig å være ærlig. Ikke overdriv eller lyv om dine ferdigheter eller erfaringer.

Betydningen av utdanning i en katalansk CV


Utdanningsdelen i en katalansk CV er avgjørende for å gi potensielle arbeidsgivere innsikt i søkerens akademiske bakgrunn og kvalifikasjoner. Det gir en oversikt over den formelle kunnskapen og ferdighetene de har ervervet gjennom deres skolegang og høyere utdanning. Denne delen kan også hjelpe arbeidsgivere å bedømme om søkeren har nødvendig teoretisk forståelse og praktisk trening som kreves for å lykkes i den aktuelle jobbrollen.

I tillegg kan utdanningsdelen på et katalansk CV gi arbeidsgivere informasjon om søkerens evne til å forplikte seg til langvarige prosjekter, deres evne til å lære og anvende ny informasjon, og deres generelle evne til å oppnå mål. Denne informasjonen kan være avgjørende for arbeidsgivere når de velger mellom kandidater med lignende arbeidserfaringer.

Prioritering av Utdanning i Din Katalanske CV

I en katalansk CV er det vanlig å vise utdanning først, spesielt hvis søkeren er nyutdannet eller har minimal arbeidserfaring. Dette er fordi det gir en klar indikasjon på søkerens faglige bakgrunn og kompetanse, og kan være spesielt relevant for stillinger som krever spesifikk faglig kunnskap eller kvalifikasjoner. For eksempel, hvis en stilling krever en bachelorgrad i økonomi, vil det være nyttig for rekruttereren å se denne informasjonen øverst i CV-en.

Imidlertid kan det være unntak til denne regelen. Hvis en søker har omfattende arbeidserfaring som er direkte relevant for stillingen de søker på, kan det være mer hensiktsmessig å vise denne informasjonen først. For eksempel, hvis en person søker på en lederstilling og har ti år med ledererfaring, men bare en generell bachelorgrad, vil det være mer relevant for rekruttereren å se arbeidserfaringen først.

I tillegg, i tilfeller der søkeren har både relevant utdanning og arbeidserfaring, anbefales det å vise arbeidserfaring først. Dette fordi arbeidserfaring ofte gir en mer direkte indikasjon på søkerens evne til å utføre jobben, mens utdanning gir mer generelle indikasjoner på kunnskapsnivå og potensial.

Formació Acadèmica:

 • 2012-2016: Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Universitat de Barcelona. Durant els meus estudis, em vaig especialitzar en gestió financera i comercial, adquirint una sòlida base en l'àmbit dels negocis. També vaig participar activament en diverses activitats extracurriculars, incloent el club d'emprenedoria de la universitat.
 • 2016-2018: Màster en Gestió Internacional, ESADE Business School, Barcelona. Aquest programa intensiu em va permetre desenvolupar les meves habilitats de lideratge i em va proporcionar una comprensió profunda dels mercats internacionals.

Cursos Adicionals:

 • 2019: Certificat en Analítica de Dades per a Negocis, Universitat Oberta de Catalunya. Aquest curs em va donar les habilitats per analitzar i interpretar dades complexes, una competència cada vegada més valorada en l'actualitat.

Idiomes:

 • Català: Llengua materna
 • Castellà: Competència professional completa
 • Anglès: Competència professional completa
 • Francès: Competència bàsica

Informàtica:

 • Domini de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), habilidades avançades en Salesforce i competència en programació Python.

Betydningen av Ferdigheter for en Katalansk CV


Katalansk sprak


Ferdigheter er en nøkkelelement i en katalansk CV fordi de hjelper rekrutterere å vurdere en kandidats evne til å utføre bestemte oppgaver og løse utfordringer i jobben. De gir et innblikk i kandidatens profesjonelle bakgrunn, kompetanseområder og potensielle bidrag til selskapet. Katalanske arbeidsgivere verdsetter både generelle og spesifikke ferdigheter, inkludert språkkunnskaper (spesielt katalansk og spansk), tekniske ferdigheter, problemløsning, kommunikasjon, lederskap og teamarbeid.

På arbeidsmarkedet i Catalonia ser rekrutterere etter kandidater som kan tilpasse seg raskt, er fleksible og har evnen til å lære nye ferdigheter. De ser også etter bevis på kandidatens tidligere prestasjoner og resultater, så det er viktig å fremheve disse i CVen. I tillegg er personlig initiativ, kreativitet og entreprenørskap høyt verdsatt. Kulturell forståelse og evnen til å arbeide i multikulturelle team er også viktige faktorer, gitt regionens sterke internasjonale forbindelser.

Nedenfor presenterer vi en liste over personlige og faglige ferdigheter som kan være nyttige når du skriver din CV på Katalansk.

Personlige ferdigheter:

 • Lederegenskaper - Capacitat de lideratge
 • Kommunikasjonsferdigheter - Habilitats de comunicació
 • Kreativitet - Creativitat
 • Beslutningstaking - Presa de decisions
 • Selvstendighet - Independència
 • Tidsstyring - Gestió del temps
 • Problemløsning - Resolució de problemes
 • Teamarbeid - Treball en equip
 • Pålitelighet - Fiabilitat
 • Fleksibilitet - Flexibilitat

Faglige ferdigheter:

 • Dataanalyse - Anàlisi de dades
 • Prosjektledelse - Gestió de projectes
 • Salgsferdigheter - Habilitats de venda
 • Kundeservice - Atenció al client
 • Teknisk skriving - Escriptura tècnica
 • Markedsføring - Màrqueting
 • Programmering - Programació
 • Økonomistyring - Gestió financera
 • Sosiale medier - Xarxes socials
 • Fremmedspråk (Spesifiser hvilke) - Llengües estrangeres (Especificar quines)

Ulike avsnitt du kan inkludere i din katalanske CV


Tilleggsoverskrifter i en katalansk CV kan inkludere en rekke forskjellige kategorier som hjelper arbeidsgivere å få en bedre forståelse av søkerens kvalifikasjoner, ferdigheter og interesser. Ved å legge til flere kategorier kan du skreddersy CVen din for å fremheve de kvalifikasjonene og ferdighetene som er mest relevante for stillingen du søker på. Dette kan inkludere kategorier som språk, hobbyer eller interesser, sertifikater, førerkort, referanser og IT-verktøy.

Språkkategorien er viktig fordi den viser arbeidsgiveren din evne til å kommunisere effektivt med forskjellige grupper. Dette kan være spesielt viktig i stillinger som innebærer internasjonal forretningskommunikasjon eller kundeservice. Du bør inkludere alle språk du snakker, samt ditt kompetansenivå i hvert språk.

Kategorien IT-verktøy er også viktig, spesielt i dagens digitale arbeidsmiljø. Å vise at du er kompetent og komfortabel med å bruke forskjellige IT-verktøy kan være en stor fordel, spesielt hvis jobben du søker på innebærer mye datarbeid. Du bør liste opp alle IT-verktøy du har erfaring med, inkludert operativsystemer, programvare og programmeringsspråk.

Forbedre din katalanske CV: Nyttige tips og råd


For å maksimere sjansene dine for å få jobb i Catalonia, er det viktig at du tilpasser CVen din til det katalanske jobbmarkedet. Her er noen praktiske tips for å forbedre din katalanske CV:

 1. Språk: Skriv CVen på katalansk eller spansk. Selv om engelsk er anerkjent, foretrekker mange lokale arbeidsgivere at dokumenter er på deres morsmål.
 2. Personlig informasjon: Inkluder fullt navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og nasjonalitet øverst i CVen. Det er også vanlig å inkludere et passfoto, men dette er ikke obligatorisk.
 3. Utdanning: Start med den siste utdanningen du har fullført. Inkluder navnet på institusjonen, studieretningen, graden og datoene du deltok. Hvis du har studert i utlandet, er det viktig å nevne dette, da det kan være et pluss i det internasjonale arbeidsmarkedet i Catalonia.
 4. Arbeidserfaring: Som med utdanning, start med den mest nylige jobben. Inkluder navnet på selskapet, stillingstitelen, arbeidsoppgavene og datoene du jobbet der.
 5. Ferdigheter: Inkluder en liste over relevante ferdigheter. Dette kan omfatte språkferdigheter, tekniske ferdigheter eller andre spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker på.
 6. Referanser: I Catalonia er det vanlig å inkludere referanser i CVen. Du kan enten inkludere kontaktinformasjonen til referansene dine, eller bare skrive "referanser tilgjengelig på forespørsel".
 7. Tilpass CVen: Tilpass CVen din for hver jobbsøknad. Dette viser at du har gjort research om selskapet og stillingen, og at du virkelig er interessert i jobben.
 8. Hold det kort: En god katalansk CV bør ikke være mer enn 1-2 sider lang. Husk at arbeidsgivere ofte bare skummer gjennom CVene de mottar, så det er viktig å holde informasjonen klar og konsis.

Nøkkelelementene i en Katalansk CV: En Trinnvis Guide


Katalansk sprak


Når du skriver et katalansk CV, er det viktig å tilpasse det til den lokale kulturen og forventningene. Husk at et godt CV er det første skrittet mot å få drømmejobben din, så det er viktig å få det riktig. Her er noen nøkkelpunkter du bør ha i bakhodet:

 1. Inkluder en "Datos Personales" seksjon: I motsetning til mange engelskspråklige CV-er, forventes det at du inkluderer personlig informasjon som fødselsdato, nasjonalitet, og sivilstatus.
 2. Bruk et profesjonelt fotografi: I Spania, og derfor også i Catalonia, er det vanlig å inkludere et profesjonelt fotografi øverst på CV-en din.
 3. Oversett nøkkelinformasjon til katalansk: Selv om mange i Catalonia snakker både spansk og engelsk, vil det å inkludere noen nøkkelinformasjon på katalansk vise respekt for den lokale kulturen og språket.
 4. Skill mellom "Formación Académica" og "Experiencia Profesional": Disse to seksjonene skal være separate på ditt katalanske CV, med den mest relevante informasjonen først.
 5. Inkluder en "Idiomas" seksjon: Hvis du snakker flere språk, er det viktig å inkludere dette i CV-en din. Husk å spesifisere ditt ferdighetsnivå.
 6. Hold det kort og konsist: I Catalonia er det vanlig med ett- eller tosidige CV-er. Hold informasjonen klar, konsis og relevant for stillingen du søker.
 7. Fokuser på ferdigheter og resultater: I stedet for bare å liste opp tidligere jobber, fokuser på hva du oppnådde og hvilke ferdigheter du utviklet.
 8. Korrekturles: Dette er viktig i alle CV-er, men spesielt når du skriver på et annet språk. Sørg for at det ikke er noen stave-, grammatikk- eller punktueringsfeil.

Hvordan Skrive et Følgebrev på Katalansk for Din CV


Å legge ved et følgebrev med ditt katalanske CV er avgjørende når du søker jobb i Catalonia. Følgebrevet er din mulighet til å presentere deg selv på en personlig måte, og forklare hvorfor du er den mest passende kandidaten for stillingen. Den gir deg sjansen til å fremheve dine ferdigheter og erfaringer som ikke nødvendigvis kommer fram i CV-en. Videre viser det at du har tatt deg tid til å forstå jobbkravene og tilpasse din søknad til dem. I det katalanske arbeidsmarkedet, hvor konkurranse kan være tøff, kan et godt skrevet følgebrev være nøkkelen til å skille seg ut fra mengden.

Lag din CV med de beste malene

Ofte Stilte Spørsmål om Søknadsskriving og CV på Katalansk

Hvordan skriver jeg en CV på katalansk?

Å skrive en CV på katalansk er ikke veldig forskjellig fra å skrive en på engelsk eller norsk. Likevel, er det visse ting du bør ta hensyn til. Du må selvfølgelig skrive på korrekt katalansk, og det er viktig å tilpasse CV-en til den katalanske kulturen. For eksempel er det vanlig å inkludere et passbilde på CV-en din i Catalonia, noe som ikke er vanlig i Norge.

Hva skal jeg inkludere i en jobbsøknad på katalansk?

I en jobbsøknad på katalansk skal du inkludere din personlige informasjon, utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter og andre relevante ferdigheter. Det er også vanlig å inkludere et kort avsnitt om hvorfor du søker på stillingen og hva du kan bidra med. Husk å være høflig og formell, da dette er normen i Catalonia.

Er det noen spesielle høflighetsnormer jeg bør være klar over når jeg søker jobb i Catalonia?

Ja, det er det. Når du søker jobb i Catalonia, er det viktig å vise respekt og høflighet. Dette gjelder både i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det er vanlig å bruke formelle hilsener og avslutninger i e-poster og brev, og du bør alltid adressere personen du kommuniserer med ved deres etternavn, med mindre de har gitt deg tillatelse til å bruke deres fornavn.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement