Skriv en god turnuskandidat CV. Få de beste tips og se CV-eksempler

Endelig er man ferdig med flere år på skolebenken og skal i gang med å sette teori ut i praksis, og ikke minst lære enda mer gjennom egne erfaringer. Turnusperioden er kanskje den mest spennende delen av utdanningen for å bli lege, samt også hard.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for turnuskandidat

Trine Hansen
Legestudent
98 07 85 65
trinehansen@online.no
linkedin.com/in/trinehansen

Profesjonelt sammendrag

Målrettet legestudent med gjennomført LIS1 fra kommunal legevakt og ortopedisk avdeling. Gjennom praksis i LIS1 og studier har jeg  tilegnet med både praktiske og teoritiske evner for å kunne gi rett behandling til pasienter, samt rådføre meg med andre for å finne  gode løsninger. Sterkt ønske om å gå veien videre på LIS2 for spesialisering innen ortopedi.

Arbeidserfaring

Bergen Legevakt
LIS1 lege
September 2020 til Januar 2021

 •  Mottok mellom 20-25 pasienter daglig i akutte alvorlige og mindre alvorlige situasjoner innen allmenn medisin.
 •  Undersøkte, vurderte og henviste videre ved behov.
 •  Arbeidet tett sammen med andre instanser for å gi god pasientbehandling.
 •  Rykket ut til svært akutte situasjoner når det var behov.


Utdanning

Medisin (profesjon)
Universitetet i Bergen
Juni 2019

 •  Gjennomsnittskarakter B
 •  Leder for studentforeningen


Arbeidserfaring

Ortopedisk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
LIS1 lege
Januar 2021 til Juli 2021

 •  Deltok og fikk bred erfaring innen ortopedi
 •  Utførte pasientvisitt og førte blant annet journalnotater, epikriser, sykemeldinger.
 •  Utførte en rekke behandlinger av pasienter, deri blant blærekateterisering, sårskade, grovreponering av ekstremitetsbrudd, insisjon og drenasje av abscess, og revisjon og sutur av enkle sår.


Faglige ferdigheter

 •  Pasientbehandling
 •  Gipsing av brudd
 •  Behandling av brudd
 •  Blærekateterisering
 •  Injeksjon av medisin
 •  Førstehjelpsbehandling
 •  Grovreponering av ekstremitetsbrudd
 •  Insisjon og drenasje av abscess
 •  Revisjon og sutur av enkle sår
 •  DIPS


Personlige ferdigheter

 •  Gode kommunikasjonsevner
 •  Interesse for faglig samarbeid
 •  Fleksibel
 •  Relasjonelle ferdigheter
 •  Samhandle med andre yrkesgrupper
 •  Medfølende og empati
 •  Disiplin og tydelig
 •  Pasientorientert
 •  Ansvarsbevisst
 •  Beslutningsdyktig
 •  Engasjert
 •  Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 •  Trives i et hektisk arbeidsmiljø

Turnuskandidater må få gjennomføre sin praksis for å fullføre utdanningen sin. De siste årene har det vært en krevende oppgave å skaffe seg turnusstillinger for svært mange legestudenter. Mange sikter seg inn på legestudiet og konkurransen om å få en turnusstilling er derfor har.

Skal du klare å få ende opp som en vinnende turnuskandidat trenger du derfor å få på plass en CV som gjør at arbeidsgiver vil ansette akkurat deg foran alle de andre. Etter flere år på skolebenken er du vant til å skrive oppgaver, men er du vant til å skrive om deg selv?

Det er ganske vanlig at studenter finner det vanskelig å skape en egen tekst om seg selv, men her hos oss skal du få vite alt du trenger om å produsere en solid og dyktig CV for turnuskandidater. Vi har de beste tipsene, steg for steg veiledning og ikke minst helt ferdige CV-eksempler.

Hva tjener egentlig leger og får man lett en jobb?

Akkurat hvilke lønn du ender opp er vanskelig å si på forhånd, siden det er et stort gap mellom de ulike legestillingene som finnes innen helsesektoren. Årslønnen for leger kan variere mellom 700 000 kroner til nesten tre millioner, alt etter hvor du blir ansatt og hvor mye du arbeider.

Lønnen man mottar under turnusperioden har fått et nytt minstekrav fra 2020, og alle turnusleger i kommuner skal nå motta 606.000 kroner i årslønn. Kanskje noe som er bare rett og rimelig siden vi vet hvor krevende turnusleger kan ha det.💰

Mange legetsudenter opplever det som utfordrende å skaffe seg en stilling som turnuskandidat innenfor emnet de ønsker. Det nye systemet fører til at flere står etter utdanning uten at det venter en ledig stilling innenfor både LIS1, LIS2 og LIS3.

Derfor tror vi at det er god hjelp at du skriver CV og søknad under kyndig veiledning fra eksperter. Arbeidet går raskere, du kan være helt sikke rpå at du får med alt du trenger i søknaden din og sjansene dine for å ende opp med en stilling du virkelig vil ha er mer til stede for deg.

Dette må du gjøre for å få en god CV so turnuskandidat

Noe av det viktigste med en turnuskandidat sin CV, er at den skal være kort og konkret. Du skal ikke finne på å fylle inn mye unyttig informasjon. Hold deg til akkurat det arbeidsgiver trenger å vite for at du vil være en god og dyktig turnuslege.


turnuskandidat cv

Her vil en god mal for CV være helt uvurdelig for deg. Du får med alt nødvendig informasjon, utformingen er på plass og den hjelper deg med å skille deg ut som profesjonell.

La oss starte med avsnittene du bør ta med i en CV for turnusleger:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt
🎁 Ønsker du også noen helt personlige tips for deg som er snart eller akkurat ferdig med medisinstudiet bør du lese her:

 • Fremstå som en tydelig og presis person! Dette kan vi ikke fremheve nok ganger, men hvem vil ha en unnvikende lege som ikke kan fatte seg presist om en pasient.
 • Få frem hvorfor du vil arbeide som lege. En lege er kanskje mer enn livsstil enn et yrke noen ganger, og arbeidsgivere ønsker gjerne en kandidat som er engasjert utover sitt yrke.
 • Skriv noe om hva du ønsker å bidra med. Her kommer personlige egenskaper på banen, og ikke minst hvilke kunnskaper og ferdigheter du tar med deg som turnuskandidat.
 • Vis frem hvilke erfaringer du har opparbeidet deg. Bruk all erfaringen din fra praksisperioder og andre jobberfaring som er relevant for stillingen du søker på. Det er alltid positivt for arbeidsgiver når det kommer en søker som har med seg litt i bagasjen.

Format, utforming og struktur

En CV skal holde seg til noen bestemte strukturer for at leseren skal få en lettest mulig jobb med å lese den. Dette er grunnen for at vi ønsker å gå raskt gjennom dette aller først.

📌 Tips: Var du klar over at de fleste arbeidsgivere kanskje bare bruker noen få sekunder før de avgjør om du skal være med til neste runde? Derfor er et godt format avgjørende!

Det finnes mange forskjellige skrifttyper og vi forstår at det kan være fristende å velge en litt fancu skrift, men ikke gjør det! En CV skal ha en nøytral skrifttype som Arial, eller du kan velge Calibri eller andre lignende. Størrelsen på skriften bør være 10-12 punkter, og overskriftene velger man gjerne å fremheve litt større.


turnuskandidat cv

På det norske, og internasjonale, arbeidmarkdet er de tre CV-formater som blir foretrukket:

 • Omvendt kronologisk format: Ofte brukt av personer som vil fremheve viktig arbeidserfaring, og egner seg best for erfarne leger.
 • Funksjonelt format : Er å fortrekke for nyutdannede leger som skal søke turnus. Her fremhever man i hovedsak studier, så kommer arbeidserfaring etterpå.
 • Kombinasjonsformat: Kan være aktuell for en turnuskandidat som både har arbeidserfaring og studier å vise til. Her kombineres nemlig det beste fra de to overnevnte formatene.

Som du ser, et det funksjonelle formatet en god løsning for de fleste turnusleger, og noe vi anbefaler at du bruker.

Start med kontaktinformasjon

Kanskje du synes det er overraskende, men overskriften på din CV skal være kontaktopplysnigene dine, som gir et raskt og solid førsteinntrykk av deg. Her er det ekstremt viktig at du ikke skriver noe feil, slik at du kan være sikker på at en aktuell arbeidsgiver faktisk kan ringe deg om du er plukket ut for intervju.

⚠️ Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem.

Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt hele navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til din profil på LinkedIn
GODT EKSEMPEL
Hans Hansen

99 09 07 06

hanshansen@online.no

linked.com/in/hanshansen


DÅRLIG EKSEMPEL
HansHansen

99090706/55223534

dr.good@online.no

St.hanshaugen 87

4020 Bergen


turnuskandidat cv

Skal leger ta bilde med på sin CV?

Når det gjelder søknader på det norske arbeidsmarkedet er det i dag veldig vanlig å legge ved et bilde. I følge koordinator for LIS-leger så velger nærmest 60-70 % av leger å putte et bilde på sin søknad. Skal vi tro arbeidsgiver er det ikke avgjørende om du har bilde eller velger det bort, men derimot kan bildet du bruker være av stor betydning.

📌 Derfor bør du følgende råd om du vil ta med et bilde på din søknad for stillinger innen turnus:

 • Opptre profesjonelt slik du ville gjort på jobb
  • ikke legg ved et feriebilde, og ikke ha på deg uformelle klær eller vis mye hud.
 • Bruk et fint format
  • de fleste bilder ser mer profesjonell ut når man velger et portrettbilde og ikke helfigur. Pass på at du ikke tar det for nært ansiktet heller.
 • Se hvordan bakgrunn du har
  • et "hvitt portrett" med nøytral bakgrunn egner seg godt.

Slik skriver leger i turnus et profesjonelt sammendrag

Har man lært litt om CV-er og søknader, så vet man at et profesjonelt sammendrag skal vise frem egenskaper, ferdigheter og erfaringer en arbeidstaker tar med seg til en jobb. Når man fortsatt er i turnus kan det virke vanskelig å vite hva man skal skrive her, siden man nødvendigvis ikke føler seg helt ferdig utlært.

Det er absolutt mye man kan fylle ut avsnittet med og som er viktige opplysninger til leseren av søknaden din. Husk at dette avsnittet skal bare bestå av bare et par setninger, og skrives inn under kontaktopplysningene dine.

En lege som ønsker å få en stilling i turnus kan bruke erfaringer fra praksisperioder for å vise hva personen kan fra før, og ikke minst skrive noe om hva man ønsker å oppnå i turnusstillingen man søker på.


turnuskandidat cv

Vi viser deg her med et godt eksempel på hvordan du kan forfatte dette avsnittet:

GODT EKSEMPEL
Dyktig legestudent faglig opparbeidet kompetanse gjennom fullførte studier med solide resultater. Erfaring fra kommunale legevakt og fatslegeordning gjennom praksisperioder der jeg utførte både undersøkelser, foreslo behandling og henviste videre for utredning. Ønsker nå å opparbeide meg erfaring og kunnskap gjennom turnusstilling på sykehus.

Avsnitt om utdanning

Det finnes flere veier til Roma, og det gjør det også for legeyrket. Du må av den grunn være tydelig på akkurat hvilke utdanning du holder på å gjennomføre eller er ferdig med.

Arbeidsgivere ønsker å vite hvor du studerte, hva du studerte og når du var ferdig eller eventuelt blir ferdig. I tillegg kan du legge til karakter om du ønsker det.

For leger som er på jakt etter turnusplass er det viktig å plassere avsnittet om utdanning før arbeidserfaring, fordi dette er den sterkeste siden din. Når du har jobbet noen år i legeyrke kan det være mer aktuell for deg å plassere arbeidserfaring først.

For at det skal være lett å få tak i informasjon anbefaler vi kulepunkter for dette avsnittet, i likhet med de fleste avsnitt i en søknad. Bruk et godt format, bruk korte setninger og ikke utbroder avsnittet.

Du gjør det enkelt og formelt ved å føre opp følgende opplysninger:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)

Dette fører du opp under arbeidserfaring

Alle som har fullført medisinstudiet og er klar for en jobb som turnuslege har gjennomført flere praksisperioder. Det er akkurat praksis du skal føre opp under din erfaring, samt også annet relevant arbeid du har hatt gjennom studietiden.


turnuskandidat cv

Det første du må gjøre er å lese gjennom stillingsannonsen og finne ut hva arbeidsgiverne leter etter i en aktuell kandidat. Prøv om du kan bruke samme beskrivelsen om det seg selv når du skriver om erfaringene dine.

GODT EKSEMPEL
Holdalen Legesenter

LIS1 Fastlege

Juni 2020 - Desember 2021

 • Deltok i arbeidet med pasientbehandling og utførte undersøkelser selv
 • Kom med forslag om behanding etter undersøkelser
 • Utførte sårbehandling, blodprøver og ordnet klart utstyr fastlegen trengte
 • Oppdaterte journaler og fylte ut henvisninger korrekt

DÅRLIG EKSEMPEL
Holdalen Legesenter

Praksis fastlege

Oktober 2020 - Januar 2021

 • Jobbet hardt og gjorde alt jeg skulle
 • Ble godt likt av pasienter
 • Lærte mye om fastlegeyrket

Her er det ikke vanskelig å se hvilke søker som stiller sterkest. Det er som er viktig med dette avsnittet er at du tydelig og kortfattet kan gjenfortelle hvilke arbeidsoppgaver du utførte og hva du har erfaring med!

Vis frem dine viktigste ferdigheter

Når man jobber som ege trenger man å bruke mange ferdigheter på samme tid, og det gjelder både faglige og personlige ferdigheter.

Bestem deg for at du skal bruke tid på avsnittet og være grundig når du skal føre opp ferdighetene dine. Alle sykehus og legekontorer vil ha søkere som vet hva denne type jobb krever.

Her finner du på nytt frem stillingsannonsen for å sjekke hva sykehuset erute etter hos sine turnuskandidater. Før opp alle de samme ferdigheter som du finner her, og du går garantert gjennom ATS-systemet!


turnuskandidat cv

For at du ikke skal glemme viktig kompetanse, har vi laget lister over flere faglige og personlige ferdighetene en turnuskandidat bør ha:

Faglige ferdigheter
 • Akuttmedisin
 • Bruk av relevante laboratorie hurtigtester
 • Artikulære og periartikulære injeksjoner
 • Fjerning av fremmedlegeme fra øyet
 • Øreskylling
 • Helseundersøkelse av barn
 • Forebyggende helsearbeid rettet mot ungdom
 • Graviditetskontroll
 • RTV-skjema
 • Smittevernloven
 • Skjema for innleggelse
 • Legeerklæring og rutiner ved dødsfal

Personlige ferdigheter

 • Gode evner for kommunikasjon
 • Engasjement for faglig samarbeid
 • Skape relasjoner
 • Samarbeid med ulike yrkesgrupper
 • Medfølende
 • Profesjonell
 • Empatisk
 • Disiplin
 • Tydelig
 • Ansvarlig
 • Besluttsom

turnuskandidat cv

Du kan legge til relevante avsnitt

Utenom avsnittene vi allerede har gjennomgått, så er det andre avsnitt du kan legge til dersom du oppnår noe positivt ved å opplysningene. Du skal aldri finne på å føre opp urelevante opplysninger for å fylle ut en CV.

Tenk gjennom og se om noen av avsnittene under kan gjøre en forskjell i positiv retning for deg:

 • Sertifiseringer eller kurs
 • Lisenser
 • Priser og utmerkelser
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser

Kan avsnittene ikke gi noe bra til din søknad, da dropper du dem rett og slett.

Raskt oppsummert: Slik skriver turnuskandidater sin CV

 • Fremstå profesjonelt med teksten: vær kortfattet og konsis i formuleringene dine.
 • Start med kontaktinformasjon som overskrift, deretter profesjonelt sammendrag, ,og videre utdanning og arbeidserfaring.
 • Bruk praksisperioder for å beskrive både ferdigheter og arbeidserfaringen din.
 • Ta med andre avsnitt som er relevante og tilfører nye opplysninger.
 • Bruk tid på ferdigheter og tenk over alt du har lært gjennom studier og praksis.

Ta gjerne med et følgebrev

De fleste som søker på turnusstillinger kommer med samme arbeidserfaring og studier. Derfor kan et følgebrev hjelpe deg slik at du skiller deg litt ut fra mengder av studenter. I tillegg vil følgebrevet ditt føre til at leseren blir mye mer kjent med deg gjennom et mer komplett bilde av deg som turnuskandidat.

Når du skriver brevet bør du passe på at du holder deg til nåtiden og fremtiden, og ikke repetere det samme som du har ført opp i CV-en din. Du begynner brevet med en rask innledning og hele brevet skal være maks et par avsnitt.

Her kan du tillate deg å være personlig i skrivestilen, prøve å skape interesse hos leseren og fremheve hva du vil tilføre arbeidsplassen din.


turnuskandidat cv

Raskt oppsummert: Slik skriver turnuskandidater sin CV

 • Fremstå profesjonelt med teksten: vær kortfattet og konsis i formuleringene dine.
 • Start med kontaktinformasjon som overskrift, deretter profesjonelt sammendrag, ,og videre utdanning og arbeidserfaring.
 • Bruk praksisperioder for å beskrive både ferdigheter og arbeidserfaringen din.
 • Ta med andre avsnitt som er relevante og tilfører nye opplysninger.
 • Bruk tid på ferdigheter og tenk over alt du har lært gjennom studier og praksis.

Ta gjerne med et følgebrev

De fleste som søker på turnusstillinger kommer med samme arbeidserfaring og studier. Derfor kan et følgebrev hjelpe deg slik at du skiller deg litt ut fra mengder av studenter. I tillegg vil følgebrevet ditt føre til at leseren blir mye mer kjent med deg gjennom et mer komplett bilde av deg som turnuskandidat.

Når du skriver brevet bør du passe på at du holder deg til nåtiden og fremtiden, og ikke repetere det samme som du har ført opp i CV-en din. Du begynner brevet med en rask innledning og hele brevet skal være maks et par avsnitt.

Her kan du tillate deg å være personlig i skrivestilen, prøve å skape interesse hos leseren og fremheve hva du vil tilføre arbeidsplassen din.

FAQ

Er det enkelt å få tak i jobber som turnuskandidat?

Nei, det er det dessverre ikke. Derfor er du svært avhengig av en CV som vinner frem hos leseren og gjør at sjansene dine økes.

Skal jeg ta med alle praksisperiodene i min CV?

Ja, det er fornuftig å føre opp alt du har av erfaring for å fremstå som en solid turnuskandidat. Bare pass på at du skriver i kulepunkter og med korte setning slik at det er lettest mulig å lese.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV