CV-eksempel for sykepleierstudenter. Fullstendig guide med skrivetips, maler og eksempler

Du har akkurat, eller nærmer deg, ferdig med studiene som sykepleier. Rundt neste hjørne venter drømmejobben slik at du kan sette all teorien du har opparbeidet deg ut i praksis. Det eneste som du mangler er en sykepleierstudent CV som skiller deg fra de andre studentene som også søker på jobb.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Å skrive en enestående CV er ikke alltid en lett oppgave, og faktisk noe mange synes er vanskelig. Hvor skal du starte? Hva skal du ta med? Og ikke minst hvordan skal du organisere all informasjonen på en måte som gjør arbeidsgiver interessert i deg.

Vi har laget en komplett, men samtidig enkel, guide som du kan følge trinn for trinn, og på kort tid har du akkurat den perfekte CV du trenger som nyutdannet sykepleier. Bruk våre CV-eksempler og en CV-mal som vi vet at arbeidsgivere setter pris på.

Vi skal blant annet ta deg gjennom og fortelle deg:

 • Hvilke ferdigheter som er viktigst for en sykepleierstudent.
 • Hvordan du opplyser om arbeidserfaring på din CV
 • Hva som er riktig format og oppsett for en CV for sykepleiere
 • Og vise deg et komplett eksempel på en CV for sykepleierstudent

Hva tjener sykepleiere og er det lett å få arbeid?

Etter at sykepleierstudenter er ferdig med sine eksamener og bachelorgrad må de søke om å få autorisasjon for å bli registrerte sykepleiere. I følge undersøkelser er det svært lett å skaffe seg jobb etter studier, og faktisk kan ferdigutdannete velge mellom flere jobber alt etter hvilket felt de vil jobbe inn under.

En årlig gjennomsnittslønnen for en nyutdannet sykepleier er 612 000 kroner . Lønnen vil være litt forskjellig fra hvilke stilling du er ansatt i, og arbeider du på instutisjoner som innebærer kvelds- og nattevakt vil du få høyere lønn.

En annen side med lønnen er at du kan videreutdanne deg til spesialsykepleier og starter da med en grunnlønn på 670 000 kroner i året.


Sykepleierstudent CV

Hvordan lage en CV for sykepleierstudent

Å skrive CV som student kan være overveldende fordi du ikke har mye erfaring innen yrket. Prøv å ikke fokusere så mye på dette fordi det er mange muligheter innen det medisinske feltet som kan hjelpe deg med å få foten innenfor døren.

En stilling som sykepleier kan variere veldig fra en annen stilling, og det er viktig at du oppretter en ny sykepleier-CV for hver eneste stilling. Du må også oppsummere kvalifikasjonene dine på én side fordi de fleste arbeidsgivere ikke vil bruke mer tid enn dette på hver søknad.

Velg mellom passende CV-formater og se etter en CV-mal

Å velge et CV-format er nøkkelen som sikrer at dine kvalifikasjoner blir riktig lagt frem til leseren av søknaden. I tillegg kan det være smart å se etter en CV-mal for å få alt på rett sted og skape en god CV.

Det er tre CV-formater man kan vurdere, så la oss gå gjennom fordeler med hver enkelt format:

 • Det omvendt kronologiske formatet fokuserer på din profesjonelle erfaring. Dette formatet er perfekt for deg som har jobbet ved siden av studiet innen sykepleieryrket eller relatert arbeid.
 • Det funksjonelle CV-formatet fokuserer på ferdighetene dine. Hvis du er nyutdannet eller bytter karriere for å bli sykepleier, er dette formatet passende for deg.
 • En CV med kombinasjonsformat blander de beste egenskapene til de to andre formatene. Den passer for kandidater med den perfekte blandingen av ferdigheter og arbeidserfaring.

Når vi snakker om format på en CV, så er det skrifttype, skriftstørrelse, marger og den generelle utformingen av CV-en vi mener. Velg et enkelt design som er lett å lese og forstå. Skrifter som Helvetica, Georgia, Arial, Times New Roman og Calibri er de beste fordi de er enkle å lese. Bruk en skriftstørrelse på 10-12 pkt.

Strukturen på CV-en til sykepleierstudenten din bør bestå av følgende avsnitt:

 • Overskrift
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Ferdigheter
 • Legg til flere avsnitt der du forteller om relevante tema som interesser, digitale ferdigheter og sertifiseringer, språk og priser/utmerkelser.

Sykepleierstudent CV

Avsnitt med overskrift er begynnelsen

Den første delen av CV-en din, kalt overskriften, inneholder kontaktinformasjon og personlig informasjon. Det er alltid lurt å sjekke denne delen på nytt før du sender CV-en til arbeidsstedet for å sikre at alle detaljene er korrekte.

Legg til følgende informasjon under dette avsnittet:

 • Ditt fulle navn
 • Yrkestittel
 • Telefonnummer
 • Profesjonell e-postadresse
 • Bosted
 • Lenke til din LinkedIn-profil.
GODT EKSEMPEL

Nina Halland
Sykepleierstudent
92 34 54 23
ninahalland@online.no
Stavanger


DÅRLIG EKSEMPEL
Nina Halland

Sykepleierstudent

92 34 54 23

sykepleiernina@gmail.com

Musegata 23

4995 Stavanger

Født: 12.09.1987


Husk: Overskriften skal bare inneholde de viktige og nødvendige detaljene som arbeidsgiver trenger for å kontakte deg. Hold det kort og unngå for mange personlige detaljer.

Bilde eller ikke bilde

På det norske arbeidsmarkedet er et bilde unødvendig på CV-en din med mindre en arbeidsgiver ber deg spesifikt om å legge ved et. Det kan være en fordel å ikke ta det med fordi det kan i verste tilfelle føre til at du blir diskriminert og forårsake ubevisst skjevhet.

Samtidig kan et bilde være et blikkfang på en CV som gjør at du lettere blir husket blant alle andre søkere. Her kan du ta din egen avgjørelse og følge magefølelsen din om hva du bør gjøre.


Sykepleierstudent CV

Bevis arbeidserfaring på din sykepleierstudent CV

Denne delen skal gi en oppsummering av din yrkeserfaring. Når du er student kan det være utfordrende å fylle ut denne delen fordi du ikke har mye erfaring. Du kan imidlertid ikke la det stå tomt fordi det er en avgjørende del av CV-en din.

Vi skal hjelpe deg med hvordan du kan skrive avsnittet til tross for at du ikke har opparbeidet deg mye erfaring. En løsning er at du kan legge til relevante frivillige erfaringer om du har det, eller du kan bruke dine praksisperioder som arbeidserfaring på søknaden din.

Husk at det viktigste er at du skal vise arbeidsgiver at du har noe erfaring og ikke minst hvilke områder du har erfaring med. Når du skriver opp erfaring skal du starte med navnet på sykehuset eller legekontor, stillingstittelen din og perioden du jobbet ved hvert arbeidssted.

Under hver arbeidsplass legger du til tre til fem arbeidsoppgaver du har hatt, samt tar med tall og fakta for å bekrefte resultatene dine. Når du legger til ansvarsområder, bruk stillingsannonsen og gjenta de samme viktige ord og begrep som står her. Et eksempel er om stillingsbeskrivelsen nevner at du bør ha erfaring med DIPS, og du har jobbet med programmet, bør du passe på at dette kommer frem under arbeidsoppgaver.

Når du bruker de samme ord og begrep vil du lettere slippe gjennom systemer for søkeordsporing. Store helseinstutisjoner mottar mange søknader og bruker digitale programmer for å sile ut de best egnede søknadene som de ser nærmere på.

Et spørsmål de fleste sykepleierstudenter stiller er om de kan legge til erfaring som ikke er relatert til helsesektoren. Det er alltid lurt å holde seg til den relevante kliniske erfaringen knyttet til jobben. Hvis du ønsker å nevne andre jobber, fokuser på pliktene og ansvaret og vis arbeidsgiver hvordan ferdighetene du har fått vil være til hjelp i den nye stillingen.

GODT EKSEMPEL

Stavanger universitetsykehus
Sykepleierstudent
August 2019 - Mai 2020

 • Overvåket pasienter sin mobilisering, og hjalp dem med å flytte fra ett sted til det neste for å forhindre fall og andre skader.
 • Assisterte autorisert sykepleier med å undersøke og registrere vitale mål hos mer enn 10 pasienter hver dag.
 • Gav emosjonell, psykologisk og åndelig støtte til pasienter og pårørende, og pasienter og pårørende uttrykket i undersøkelser at de var 90% fornøyd med støtten.

Tips: Eksemplet ovenfor beskriver søkeren sine arbeidsoppgaver og inkluderer tall som kvantifiserer resultatene deres, slik at arbeidsgivere lett kan se verdien de kan tilføre i den nye stillingen.

DÅRLIG EKSEMPEL
Stavanger Universitetssykehus

Sykepleierstudent

Mars 2019 – August 2020

 • Fortalte pasienter om riktig pleie.
 • Videresendte pasientbehov og forespørsler til autoriserte sykepleiere.
 • Sørget for tilstrekkelige lagerbeholdnig til enhver tid.

Tips: Eksemplet ovenfor er vagt, og dette vil føre til at det ikke skiller seg ut blant mange andre sykepleierstudenter.


Sykepleierstudent CV

Beskriv din studiekompetanse

Avsnittet om utdanning er avgjørende for deg som student. Det er her du skal oppsummere de akademiske kvalifikasjonene som har forberedt deg til stillingen.

Start med det siste studiet ditt og gå deretter bakover så langt det er relevant. Hvis du jobber med mastergraden din eller har fullført den, kan du utelate videregående vitnemål.

Når du viser dine akademiske kvalifikasjoner, vil du inkludere navnet på graden, navnet på skolen og året for fullføring/forventet dato for uteksaminering. For å få din CV til å skille seg ut kan du legge til tre til fem kurs som er relevante for stillingen.

Siden du kanskje ikke har mye erfaring som sykepleierstudent, kan du starte din CV med denne delen og deretter legge til avsnitter om dine ferdigheter og arbeidserfaringer.

GODT EKSEMPEL
Relevante kursoppgaver
 • Grunnleggende helsesykepleie
 • Psykisk helse og psykiatrisk sykepleie
 • Farmakologi

De beste ferdighetene man trenger i en stilling som sykepleier

Avsnittet om ferdigheter er en annen viktig del på CV-en til sykepleierstudenten din. Du har kanskje ikke mye erfaring, men denne delen kan hjelpe deg med å skille deg ut. Sykepleierjobbene varierer, så det er viktig å sjekke stillingsbeskrivelsen og finne ut hvilke ferdigheter arbeidsgiver ser etter.

Å legge til de riktige ferdighetene til CV-en din sikrer også at den kommer forbi søkersporingssystemet. Den rette blandingen av harde og myke ferdigheter for en sykepleier vil hjelpe deg å komme langt, og faktisk ende opp med jobben du ønsker.

Faglige ferdigheter er de tekniske ferdighetene du har lært på skolen eller gjennom jobben som gjør deg i stand til å ta godt vare på pasienter. Personlige egenskaper er karaktertrekk som hjelper deg å samhandle godt med pasienter og kolleger. Begge deler er det like viktig for deg å skrive på din CV.

Hver jobb kan kreve forskjellige ferdigheter, både faglige ferdigheter og personlige egenskaper, så sørg for at ferdighetene du legger til er relevante for jobben. Skriv også ferdighetene ved å bruke punktlister for å sikre at de er mer synlige for arbeidsgiveren som leser gjennom din søknad.

Her er en liste over noen viktige ferdigheter du bør vurdere å ha med på din CV som sykepleierstudent.

Faglige ferdigheter

 • Sårstell
 • Sårforbinding
 • Medisinsk terminologi
 • Elektroniske helsejournaler
 • Budsjettering
 • Saksbehandling av pasient
 • Revmatologi
 • Flebotomi
 • Undersøkelse av vitale mål

Personlige ferdigheter

 • Strukturert
 • Tidsstyring
 • Multitasking
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Problemløsende
 • Kritisk tenking
 • Nøyaktig
 • Beslutningsevner

Sykepleierstudent CV

Profesjonelt sammendrag på en god CV for sykepleierstudent

Den andre delen av CV-en din er det profesjonelle sammendraget som fungerer som en introduksjon til CV-en din. Har du ikke med et sammendrag får du heller ikke til å skrive en virkelig god CV, så husk at det er en viktig del av søknaden din.

Sammendraget passer godt for sykepleiere som kan ta med seg mye arbeidserfaring inn i den nye jobben sin, samt også vise til oppnådde prestasjoner og ferdigheter han eller hun har tilegnet seg. Avsnittet er viktig fordi den avgjør om arbeidsgiver leser resten av en søknad eller ikke. Det skal være interessant, og fange de beste prestasjonene som vil få arbeidsgiveren sin oppmerksomhet.

GODT EKSEMPEL
Hardtarbeidende sykepleierstudent med fokus på detaljer og sterke kliniske ferdigheter, som ønsker å teste ut opparbeidet kunnskap. Høy kompetanse innen grunnleggende pasientbehandling, inkludert vurderinger, pasientmobilitet, behandling og helsefaglige utdanning. Gode lederegenskaper og medlem av Sykepleiestudentforeningen.

Eksemplet ovenfor beskriver kandidatens ferdigheter som gjør dem perfekte for rollen og fremhever et medlemskap som vil få oppmerksomheten til arbeidsgiver.

DÅRLIG EKSEMPEL
Dedikert sykepleierstudent med ekspertise innen medisinsk fakturering, innkreving og administrativ assistanse.

💡Eksemplet ovenfor er for kort og vagt og viser ikke arbeidsgiver de fremtredende kvalifikasjonene som gjør kandidaten unik for jobben.

Karrieremål

I mangel på arbeidserfaring kan du heller velge å skrive et karriermål inn på din CV. Dette målet oppsummerer hva du ønsker å oppnå gjennom yrket ditt, og hvordan de stemmer overens med sykehuset sine mål, samt det det uttrykker din interesse for stillingen. Hvis du velger å bruke et karrieremål, må du ikke skrive inn et profesjonelt sammendrag i tillegg, fordi de tjener samme formål.

GODT EKSEMPEL
Motivert sykepleierstudent med fire måneders klinisk erfaring. Opparbeidet bred kompetanse innen medisinsk utstyr, sårbandasje og ivaretakelse av pasienters personlige og medisinske behov. Ønsker en ytfordrende stilling hos dere hvor jeg kan gjøre best mulig nytte av gjennomførte studier.

Eksemplet ovenfor beskriver søkeren sin erfaring og ferdighetene som skiller dem fra alle andre. Målet er fremoverlent og vil fange interesse hos leseren på en god måte.

Legg til mer relevant informasjon for å få jobben du søker på

Å skrive en CV som skiller seg ut blant andre, kan være vanskelig siden dine kvalifikasjoner er ganske lik alle andre sykepleierstudenter sine. Et ekstra avsnitt er en fin måte å skille deg fra alle andre som søker på den samme jobben.

Etter at du har fylt ut de vanlige avsnittene, kan det være akkurat de ekstra avsnittene som gjør at din CV blir virkelig god og at du stikker deg ut blant veldig mange andre.

I tillegg kan du ve dhjelp av mer informasjon opplyse om ferdigheter, kompetanse og annet som er viktig, fremheve deg selv slik at arbeidsgiver ikke vil gå glipp av deg. Gjennom undersøkelser har man oppdaget at de alle fleste arbeidsgivere kaster bare et raskt blikk på hver søknad før de bestemmer seg for om det er en god eller dårlig kandidat de har foran seg.

Når du vet at tiden er så knapp må du gjøre avsnittene tydelige. På den måte legger du til rette for at leseren får med seg alle dine ferdigheter, studier, arbeidserfaring samt andre relevante opplysninger som er gode på en søkand for sykepleierstudenet.

Her er noen av kvalifikasjonene du kan legge til under denne delen.


Sykepleierstudent CV

Dataferdigheter og sertifiseringer

Du vi mest sannsunlig ha behov for grunnleggende datakunnskaper når du jobber som sykepleier. Imidlertid er det lett for arbeidsgiveren å gå glipp av denne type informasjon hvis du viser de frem i avsnittet for ferdigheter. Velg heller å lage et eget avsnitt for gjør det enkelt å se informasjon for arbeidsgiver.

Sertifiseringer er avgjørende for hver sykepleier for å vise at de har litt ekstra opplæring. I stedet for å legge den til under avsnittet om utdanning, det bedre om du legger den til under denne delen. Det finnes mange ulike sertifiseringer for sykepleiere, og ved å lage et eget avsnitt passer du opå at dte komme rtydelig frem, og informasjonen blir lett for leseren å finne.

Interesser

Under et eget avsnitt om interessese kan du gjerne gi leseren bedre innsikt i hvem du er utenfor jobben. Bruk denne delen til å fremheve interesser som hjelper deg å bygge videre på ferdighetene dine som kan være nyttige på jobben. Interesser som fotturer og CrossFit som bygger på din fysiske utholdenhet er gode. Dette fordi arbeidet ditt som sykepleierstudent vil innebære mye tid der du er på beina og beveger deg rundt.

Språk

Språkkunnskaper er noen av de mest ettertraktede ferdighetene i de fleste yrker. Å være en tospråklig søker er et stort pluss som sykepleier fordi du samhandler med pasienter fra ulike kulturer.


Sykepleierstudent CV

Tips og triks for å forbedre din CV

Her skal du få noen ekstra gode tips som vil gjøre din CV enda bedre på kort tid:

 • Korrekturles alltid CV-en din før du sender den til arbeidsgiver. Få gjerne hjelp fra andre for å oppdage slurvefeil og dårlige fornueringer.
 • Riktig CV-format er nøkkelen til å sikre at kvalifikasjonene dine er godt representert.
 • Prioriter relevant erfaring og ferdigheter på CV-en til sykepleierstudenten din.
 • Start med utdanning og ferdigheter, spesielt hvis du ikke har mye erfaring.
 • Skriv opp ferdighetene dine ved å bruke kulepunkter som gjerne er til god hjelp for leseren når han eller hun skal hente ut informasjon om deg.
 • Bruk et profesjonelt karrieremål for å oppsummere karrieremålene dine og vis arbeidsgiveren hvordan de stemmer overens med selskapets/sykehusets mål.

Sammendrag: Lage en profesjonell CV for en sykepleierstudent

La oss raskt oppsummere hva som er viktig for deg når du skal sende søknaden din avgårde for jobben du virkelig ønsker:

 • Den første delen av CV-en din bør inneholde kontaktinformasjonen din som må være nøyaktig.
 • Hold CV-en kort, og oppsummer alle kvalifikasjonene dine på én side.
 • Uansett om du velger et profesjonelt sammendrag eller karrieremål, så bør teksten du skriver være fengende og skaffe søknaden sin arbeidsgiver oppmerksomhet og interesse.
 • Kvantifiser resultatene dine med et faktum eller tall mens du viser til arbeidsoppgaver du har hatt i tidligere stillinger for å skille deg ut blant andre sine søknader.
 • Skreddersy hver ensete CV du skriver som sykepleierstudent, rett og slett for at CV-en din skal samvare med kravene som arbeidsgiver opplyser om i annonsen for jobben.
 • Legg til mer informasjon som er relevant innen arbeidet du eventuelt skal utføre innen jobben du søker på.

Sykepleierstudent CV

Skap en komplett CV ved å legge til et følgebrev

Et følgebrev er en viktig del av søknaden din. Følgebrev beskriver dine kvalifikasjoner ytterligere og lar deg vise frem dine skriveferdigheter og flotte personlighet. Hvis du ikke vet hvordan du kommer i gang, sjekk ut våre eksempler for følgebrev som har de beste ideene.

Dersom an arbeidsgiver ber deg om å ikke legge ved et følgebrev, så bør du faktisk ikke gjøre det. Det er ikke alltid nødvendig med et følgebrev for å få jobben man har så lyst på.

Står det ingenting i stillingsannonsen, så er regel at det er bedre å legge ved et slikt brev enn ikke.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvilke arbeidssteder kan en sykepleier jobbe?

Sykepleier kan få jobb veldig mange forskjellige steder, fra de største sykehusene, til legekontor, mindre instutisjoner innen psyksisk helse og mer. Mulighetene er mange for en som er utdannet sykepleier.

Hva er det viktigste å huske på når man skal skrive en CV som sykepleierstudent?

En sykepleierstudent må huske på trekke fem det som slår best mulig ut på søknaden sin. Har du lite erfaring, trekker du frem studier og karrieremål. Har du derimot fått jobbet en del ved siden av studiene er det viktig at du viser frem arbeidserfaring. Uansett må du ta med alle dine gode ferdigheter som også er av betydning, samt legge til relevante avsnitt som er vitkig.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV