Prosjektleder CV for studenter | Slik skriver du en god CV uten mye erfaring

Skal du søke på en jobb som prosjektleder er det ingen tvil om at du virkelig har behov for en velfungerende CV der alle dine kvaliteter og ferdigheter lyser opp mot arbeidsgiver. Her holder det ikke at du skriver i full fart noen korte fakta for å få en sjanse for å bli innkalt til et intervju.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV Prosjektleder eksempel for student

Siri Helle  
Programvareingeniør
41 25 47 87
trulsgjerstad@online.no
linkedin.com/in/sirihelle  

Profesjonelt sammendrag

Snart ferdig med min erfaringsbaserte master i "Organisasjon og ledelse". Klar for å starte på min karriere og ta i bruk opparbeidet kompetanse med ulike prosjekter. Har fått bred arbeidserfaring under lengre praksisperioder knytte til masteroppgaven. Er strukturert  og god på å holde tidsskjema, og arbeider godt selvstendig og i team når det er hensiktsmessig.

Utdanning

Organisasjon og ledelse, Erfaringsbasert masterprogram
Prosjektledelse og samhandling
NTNU, 2021

Arbeidserfaring

Bane Nor
Praksisstudent  
2020-2021

 •  Lærte viktigheten av rett kompetanse på rett plass
 •  Deltok i etablering av plan for prosjekter
 •  Erfaring med aktiv oppfølging av fremdrift


Sport Norge
Skiftleder  
2018-2022

 •  Ansvarlig for nye utstillinger
 •  Deltok i kampanjer for mersalg
 •  Ledet team for å drive bedriften frem


Faglige ferdigheter

 •  Prosjektorganisering
 •  Skape effektive team
 •  Ledelsesverktøy
 •  Kravledelse
 •  Utviklingsverktøy
 •  PRINCE2®
 •  PMP®
 •  Risikoanalyse


Personlige ferdigheter

 •  Problemløsende
 •  Analytisk
 •  Tydelig leder
 •  Motiverende
 •  Utholdende
 •  Detaljorientert
 •  Engasjert
 •  Teamarbeider
 •  Ansvarsbevisst


Kurs og sertifiseringer

 •  2020: VDC-Certificate Program Norge, NTNU
 •  2021: Smidig praksis i prosjekt og organisasjoner, NTNU


Publikasjoner

"Studenter med spennende masteroppgave":      www.uib.no  

Språk

 •  Norsk - morsmål
 •  Engelsk - flytende
 •  Spansk - middels

En prosjektleder skal kunne ta mange beslutninger i løpet av kort tid, og dette krever som oftest en bred erfaring. Har du akkurat fullført, eller er snart ferdig med studiene innenfor ledelse, lurer du kanskje da på hvordan i alle dager du skal få dette til? Kan man i det hele tatt få en stilling som prosjektleder utelukkende på bakgrunn av studier?

Det enkel svaret er ja! Det som kan gjøre det vanskeligere er at du må buke litt mer tid når du skal skrive søknaden, og du bør velge det rette formatet slik at du all informasjon blir fremstilt på en god måte.

Her skal vi gå gjennom alle tispene våre slik at du får en perfekt CV som prosjektleder uten arbeidserfaring. Aller først anbefaler vi at du tar i bruk en av våre mange CV-maler , og ikke minst tar deg tid til å se på virkelig godt CV-eksempel for prosjektleder.

Slik får du en god prosjektleder CV uten erfaring

Dersom du ikke har klart å opparbeide deg så mye erfaring må du vise gjennom CV-en at du har god forståelse for hva en prosjektleder egentlig gjør. Vi vet at det kan være store forskjeller mellom teori og praksis, og det er gjerne derfor en arbeidsgiver helst er på utkikk etter en ansatt som har noen år med erfaring.

Prosjektleder CV

La oss starte med det grunnleggende først og hvilke avsnitt du bør ha med. Legg merke til rekkefølgen som vi kommer tilbake til etterpå.


prosjektleder cv

Følgende avsnitt bør du ta med i din søknad når du søker på stillinger som prosjektleder:

 • Avsnitt med overskrift
 • Avsnitt med profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt med utdanning
 • Avsnitt med arbeidserfaring
 • Avsnitt med ferdigheter
 • Ekstra avsnitt som kan være aktuelle. Les mer lenger nede.
Tips: Når du ikke har noe erfaring som prosjektleder bør du heller fokusere på utdannelsen din og la den komme før arbeidserfaring. Imponer leseren med studiene dine!

Bruk rette format og struktur på din søknad

Når du holder på å skape deg oversikt over avsnittene og hvordan du skal plassere dem, bør du også huske på at du skal ha det rette formatet. For en prosjektleder anbefaler vi at d bruker et ryddig og rent format, for å vise at du er effektiv og strukturert.

Du skal ikke være kreativ med skriften, men holde deg til de mest nøytrale slik som Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Skriv innholdet i med skriftstørrelse 10-12 pkt, og gjør overskrifter større.

📌Visste du at arbeidsgivere gjerne bruker mindre enn ti usle sekunder på å bestemme seg?For deg som manger arbeidserfaring er det enda viktigere at du imponerer fra første sekund!

Funksjonelt format er det best egnede formatet for en prosjektleder som ikke kan vise frem erfaring fra tidligere stillinger. I stedet fokuserer den funksjonelle søknaden på hvilke utdannelser du har, og kompetansen du har opparbeidet deg her.

Avsnitt som du lett får på plass

Flere av avsnittene er enkle for deg å finne ut av ved å se på vår fullstendige eksempel for en prosjektleder uten arbeidserfaring. Dette gjelder både kontaktinformasjon og avsnittet om utdannelse. Begge deler har du full oversikt over, så la oss heller se nærmere på de mer krevende avsnittene.


prosjektleder cv

Profesjonelt sammendrag

Et profesjonelt sammendrag skal vise til hvilke oppnåelser du har hatt i karrieren, og oppsummere din arbeidserfaring ved hjelp av noen korte setninger. For deg som da mangler erfaringer fra prosjekter, er dette et avsnitt som krever litt ekstra oppmerksomhet. Her er det to løsninger for hvordan du kan skrive denne teksten.

Ditt første alternativ er å se på hvilke overførbare ferdigheter du har. Overførbare ferdigheter vil si egenskaper du har opparbeidet deg gjennom andre stillinger, og som du kan ta med deg inn i stillingen din som prosjektleder.

La oss se på et eksempel slik at du bedre kan forstå hvordan du skriver et godt sammendrag:

GODT EKSEMPEL
Student innen prosjektledelse og administrasjon med erfaring fra flere praksisperioder. Har opparbeidet meg praktisk kompetanse for å utføre jobben som prosjektleder på en tydelig og strukturert måte i samarbeid med de ulike fagfeltene som trengs. Bred kunnskap om flere verktøy innen prosjekter, med fokus på detaljer og engasjement for å lykkes med prosjekter.

Velg karrieremål dersom du ikke har overførbare ferdigheter til prosjektleder CV

Er det slik at du ikke har noen som helst arbeidserfaring, eller du føler at ferdighetene fra tidligere stillinger ikke er relevante innen prosjektledelse? Da kan du heller se på om du skal skrive et karrieremål.

Et karrieremål for prosjektleder er en måte man kan fortelle arbeidsgivere litt om hvor du ser for deg at du er om noen år, så klart når det kommer til yrkeskarrieren. Avsnittet gjør det enkelt for deg å fortelle om hva du ser for deg at du skal oppnå som prosjektleder.

Under kan du se et godt eksempel, og som hjelper deg mye når du selv skal skrive avsnittet.

GODT EKSEMPEL
Leverer min master innen prosjektledelse om tre måneder, og søker på stilling som prosjektleder hos dere. Opparbeidet erfaringer gjennom praksisperioder knyttet til ledelse, verktøy for utarbeidelse av planer og samarbeid på tvers av fagfelt for å oppnå suksess. Er tydelig med kommunikasjon, ser nytte av godt samarbeid og motvirer medarbeidere til å drive prosjekter fremover.

Avsnitt om utdanning er viktig i en prosjektleder CV for studenter

Når du ikke har med deg erfaringer fra arbeidslivet, er det avgjørende at du skriver et godt avsnitt om hvilke utdanninger du har fullført. Det er nemlig gjennom utdanningen du kan være en egnet kandidat for stillingen.

Prosjektleder CV

Vær tydelig og informer godt, og ta gjerne med informasjon om enkelte emner du har arbeidet svært godt med. Kanskje har du levert inn en solid oppgave, og det er da lov å skryte litt av karakteren du har oppnådd. Har du klar en karakter på en master eller bachelor må det selvsagt føres opp.


prosjektleder cv

Bruket godt format, slik vi sier deg under:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Karakter (valgfritt)
GODE EKSEMPLER

Sivilingeniør, Bachelor

Universitetet i Bergen

Juni 2021

Karakter bachelor: A

Prosjektledelse, nettstudier

Universitet i Sør-Øst Norge

Juni 2020

Karakter mappeoppgave: B


Vær tydelig på hvilke arbeidserfaring du har

Selv om du ikke har arbeidet som prosjektleder før, er det viktig at du opplyser om hva du faktisk har jobbet som før. Det trenger bare å være helt enkelt ført opp, men husk at du alltid skal føre opp tre til fem punkter om hvilke arbeids- og ansvarsoppgaver du utførte under stillingen.

📌Tips: Her må du se på overførbare ferdigheter mellom tidligere stillinger og stillingen som prosjektleder.

Et eksempel på overførbare ferdigheter kan være om du har arbeidet i en kiosk ved siden av studiene. Hadde du da ansvar for noen? Var du kanskje teamleder for skiftet? Alt hjelper deg når du skal søke på stillingen som prosjektleder.

GODT EKSEMPEL
 • Ansvarlig for kasseoppgjør
 • Håndterte ordrebestilling nøyaktig
 • Tok ansvar for effektivisering av skiftet sammen med daglig leder


prosjektleder cv

Et annet godt tips er å føre opp praksisperioder fra studietiden under dette avsnittet. Gjennom praksis har du fått god kjennskap til prosjektledelse, og dte ikke bare gjennom teori. Ser arbeidsgivere at du har tilegnet deg mye kunnskap i praksis, gir det et godt bilde av at du er en person som alltid er på søken etter ny kompetanse og kunnskap. Med andre ord akkurat hva de trenger i sin nye prosjektleder.

GODT EKSEMPEL
Årdal kommune Praksis i prosjektledelse Februar 2021-Mars 2022
 • Lærte om bruk av MSP i praksis
 • Diskuterte ulike situasjoner som oppsto og kom med løsninger
 • Engasjerte meg i flere prosjekter sammen med team

Vis at ferdighetene dine samsvarer med å være en prosjektleder

For å være prosjektleder kreves det et bredt spekter av ferdigheter, blant annet for å håndtere de ulike situasjonene som oppstår og kunne drive ledelse på en eksepsjonelt godt måte. Under avsnittet må du ta med hvilke viktige ferdigheter du mener er relevante for å oppnå god prosjektledelse.

I tillegg vil dette være viktige opplysninger til arbeidsgiver, siden du ikke har tidligere stillinger som kan vise til at du har tilegnet deg disse ferdighetene. En potensiell arbeidsgiver vil føle seg mye tryggere på at du han lede et team i ulike prosjekter når du er tydelig på at du har nøkkelferdighetene som kreves.

Under kan du se noen av de viktige ferdighetene og hvilke kunnskap som hjelper en prosjektleder til å gjøre en solid jobb.

Eksempel på faglige ferdigheter

 • Prosjektforståelse
 • Utviklingsverktøy
 • PRINCE2®
 • PMP®
 • Skape effektive team
 • Prosjektlederskap
 • Byggherreforskriften
 • Risikoanalyse

Eksempel på personlige ferdigheter

 • Analytisk
 • Tydelig leder
 • Problemløsende
 • Motiverende
 • Utholdende
 • Detaljorientert
 • Engasjert
 • Teamarbeider
 • Ansvarsbevisst
 • Kunnskapstørst
 • Omgjengelig

prosjektleder cv

Legg til mer informasjon i eventuelle avsnitt

For deg som ikke har tidligere erfaringer å vise til, kan det være smart å ta med noen ekstra avsnitt for å gi arbeidsgivere mer informasjon om deg. Her er det viktig at avsnittene gir informasjon som påvirker søknaden din positivt.

📌Husk! Du skal ikke ta med avsnitt bare for å fylle på søknaden, informasjonen må være relevant for stillingen som prosjektleder.

Kurs og sertifiseringer

En prosjektleder har behov for ulike kurs knyttet til både ledelse, sikkerhet og annet alt etter hvilke bransje en prosjektleder arbeider innen. Kanskje har du fått gjennomført noen kurs gjennom skolegangen eller i skolepraksis. Absolutt gull verdt å opplyse arbeidsgiver om i et eget avsnitt slik at det kommer tydelig frem.

Publikasjoner

En del studenter opplever å få publikasjoner rundt større oppgaver. Gjelder dette deg er det lov å skryte litt ved å linke til en artikkel.

Verv

Har du hatt verv gjennom studiene som elevformann? eller kanskje du har påtatt deg roller innen idrett og fritidsorganisasjoner? Vis det frem til potensielle arbeidsgivere, fordi det viser at du ikke er redd for å ta i tak og gjerne gjør mye for å bidra.


prosjektleder cv

Språk

En prosjektleder må forholde seg til mange og skal holde oversikten over alle sider ved et prosjekt. Dette krever gjerne at du må beherske flere språk enn bare norsk. Fortell arbeidsgiver hvilke språkferdigheter du ha i et eget avsnitt.

FAQ

Hva skal jeg fremheve istedenfor erfaringer?

Du skal skrive en CV som fokuserer på utdanningen din, og under erfaringer fra arbeidslivet fører du opp overførbare ferdigheter fra stillinger innen andre bransjer.

Kan man skrive en for kort CV som student?

En CV skal være på helst en side, maks to. Naturlig nok vil din CV som student være litt kortere enn for en mer erfaringer fra prosjektledelse. Det viktige er derfor at du får med alle relevante avsnitt vi har vist deg her.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV