Grafisk designer CV

En grafisk designer er kjent for å være kreativ, nytenkende og visuelt sterk. Arbeidet deres innebærer å designe kreative annonser, produktemballasje og nettsider på daglig basis.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for grafisk designer

Trond.Nordvik@gmail.com
TNordvik@gmail.com

Svært kreativ grafisk designer med lang erfaring innen multimedia, markedsføring og printdesign. Eksepsjonelle samarbeids- og mellommenneskelige ferdigheter; dynamisk lagspiller med velutviklede kommunikasjonsevner. Svært dyktig i kunde- og leverandørrelasjoner og forhandlinger; dyktige til å bygge og opprettholde partnerskap. Lidenskapelig og oppfinnsom skaper av innovative markedsføringsstrategier og kampanjer.

Arbeidserfaring
Grafisk Designer
GDI DESIGN
2018 - dags dato
Oslo

 •  Ansvarlig designer for digitale og trykkrelaterte medier, samt logo og identitetsarbeid.
 •  Gjennomførte og fullførte vellykkede klientprosjekter, verdt opptil 5 000 000 kr.
 •  Levert forslag til layout og design for firmakontrakter for millioner under ekstremt stramme tidsfrister.
 •  Etablert tillitsfulle relasjoner med designere, leverandører og nøkkelkunder.


Utdanning

Master in interaction design, NTNU
Gjøvik
2012-2016

Bachelor i mediedesign    
Høgskolen i Telemark  
2010-2014  

Harde ferdigheter:

 •  Grafisk design
 •  Webutvikling
 •  Eventfoto
 •  Adobe Photoshop
 •  Visuell identitet
 •  Infografikk
 •  Flyer-design


Myke ferdigheter:

 •  Løsningsorientert
 •  Imøtekommende
 •  Selvstendig
 •  Nytenkende
 •  Kreativ
 •  Samarbeidende
 •  Strukturert


Språk:

 •  Engelsk - flytende
 •  Norsk - flytende
 •  Tyske - middels


Publikasjoner

 E-portefølje for arbeid:     www.trondnordvik.com  

I gjennomsnitt vil lønnen til en grafisk designer ligge på rundt 560 000 kr og hver eneste stilling som ligger ute har mange søkere. Derfor er det viktig å få frem de samme kreative sidene ved deg på din grafisk designer CV.

Nå tenker du kanskje hvordan jeg skal jeg få frem dette på CV-en min? Hva skiller en CV for grafisk designer fra andre yrker? Ikke bekymre deg, vi skal hjelpe deg gjennom hele prosessen med å skrive en CV for grafisk designer. På vår nettside finner grafisk designer CV-mal og CV-eksempler som du kan bruke.

grafisk designer cv pdf

Stillingssatser og lønn for grafiske designere i Norge

Resultat fra lønnsundersøkelse i kreativ bransje utført av Grafill, viser at lønnen variere etter hvilke stillingstype du har. En frilanser har en gjennomsnittslønn på rundt 311 000 kr, mens en som er fast ansatt har gjennomsnittslønn på 623 000 kr. Det viser seg også at å søke på fast jobb hos et firma, helst innen digital design, det som er lønnsmessig best.

Hvordan skrive en grafisk designer CV

Når du skal skrive en CV handler det om å få frem det viktigste på en tydelig og effektiv måte. Undersøkelser viser at arbeidsgivere bare bruker noen få sekunder på hver CV før de velger om kandidaten skal få komme til et intervju eller ikke.

Få frem informasjonen med korte setninger, og velg hva som er best for deg å fokusere på. Har du lang arbeidserfaring er det fokuset ditt, men er du nyutdannet bør fokuset ditt være på utdanningen din.

Husk at du aldri skal bruke en CV flere ganger. Start på nytt og tilpass hver eneste CV til akkurat den stillingen du søker på, slik at får frem hvorfor den potensielle arbeidsgiveren skal velge akkurat deg til stillingen som er ledig.


grafisk designer cv

For cv-er for grafiske designere gjelder følgende tips også:

 • Vær kreativ, slik arbeidet ditt krever at du er
 • Ha balanse mellom det kreative og ryddige
 • Vis frem dine personlige ferdigheter

Format, layout og struktur

En CV bør være oversiktlig og ha god struktur som raskt gir potensielle arbeidsgivere et overblikk over hvem du er og hva du kan bidra med i bedriften deres. Dersom du ikke setter av nok tid og CV-en din fremstår som rotete, vil den raskt bli lagt bort og glemt. Ved å bruke vår CV-bygger vil du få den gode strukturen som gjør at din CV blir lagt merke til og blir tatt med videre.

Husk at når det gjelder layout har skrift stor betydning. Her anbefaler vi at du velger en av følgende skrifttyper: Arial, Cambria, Calibri eller Times New Roman. Skriftstørrelsen bør ligge mellom 10-12 pkt., mens du fremhever overskrifter for tittel og avsnitt ved å gjøre skriften større.

Når man skal skrive CV-er er det tre klassiske formater å velge mellom.

 • Omvendt kronologisk format starter med dine siste arbeidserfaringer eller utdanninger, og så skriver du deg tilbake i tid så langt det er hensiktsmessig.
 • Funksjonelt format brukes for å fremheves ferdigheter, kompetanse og utdanning.Et format som anbefales for studenter som ikke har så mye arbeidserfaring å vise til.
 • Kombinasjonsformat kombinere formatene til omvendt kronologisk og funksjonelt. Et passende format for erfarne arbeidssøker med den nødvendige kompetanse for stillingen.

For grafiske designere som deg, anbefaler vi det omvendte kronologisk formatet, slik at du fokuserer på det siste du har gjort, samt at det passer både for nyutdannede og erfarne.

Tittel og kontaktinformasjon

Når du har funnet frem til det rette formatet på CV-en din, skal du starte med det første av flere avsnitt. Det første avsnittet skal opplyse om din kontaktinformasjon.

Her velger du en litt større skriftstørrelsen på navnet ditt øverst i CV-en, og skriver videre nøyaktig og korrekt informasjon om hvordan du kan kontaktes. Sjekk alltid over at du har fått rett telefonnummer og e-post. Det er veldig unødvendig at potensielle arbeidsgivere opplever at de ikke får kontakt med deg, fordi du har skrevet et tall eller en bokstav feil.


grafisk designer cv

Vi anbefaler å bruke en profesjonell e-postadresse. Ikke legg til en morsom eller tullete e-post. E-postadressen skal fremstå profesjonell, slik som du selv ønsker å fremstå som arbeidstaker.

KORREKT
KORREKT

Trond.Nordvik@gmail.com

TNordvik@gmail.com


URIKTIG
FEIL

ToyTrond@gmail.com

PikenesJens@gmail.com


På det norske markedet er HR-rekruttere delt om man skal inkludere et bilde på CV-en eller ikke. I prinsippet skal man ansette arbeidstakere på bakgrunn av kompetanse, og et bilde skal i utgangspunktet være unødvendig.

På den andre siden, de aller fleste nordmenn har ulike profiler på flere nettsteder. Sannsynligheten for at en arbeidsgiver vil søke deg opp på nettet er stor. Derfor kan det være for det beste at du legger ved et bilde, og dermed selv kan bestemme hvilket førsteinntrykk et bilde av deg skal skape.

Beskriv din arbeidserfaring innen grafisk design

For grafiske designere er det viktig å få frem tidligere erfaringer for å fremheve både ferdighetene dine og hva du tidligere har oppnådd.

Vi anbefaler at du bruker kulepunkter for å beskriver ditt tidligere arbeid på en nøyaktig og tydelig måte. Hvert kulepunkt må ha informasjon om hvordan du brukte og utviklet ferdighetene dine, eller hvordan du var til nytte for din tidligere arbeidsgiver. Start gjerne hvert kulepunkt med et handlingsverb for å legge til innflytelse på innholdet.

Her bruker du det nevnte omvendt kronologisk rekkefølgen, start med din nyeste stilling og arbeid deg så bakover i tid. Pass på at du skriver stillingstittel og ansettelsesdato over stillingsbeskrivelsen.


grafisk designer cv

Her er et godt eksempel:

KORREKT
Arbeidserfaring

Grafisk Designer

BA Link

2018 - dags dato

Oslo

 • Ansvarlig designer for digitale og trykkrelaterte medier, samt logo og identitetsarbeid.
 • Samarbeidet om identitetsarbeid for firma sammen med lederne
 • Ansvarlig for kundeoppfølging
 • Fungerte som designrådgiver og hadde ansvar for publisering av innhold
 • Ansvar for oppfølging av programmerere.

Her er et dårlig eksempel:

URIKTIG
Arbeidserfaring
Grafisk Designer
BA Link
2018 - dags dato
Oslo
 • Gjorde oppdrag for kunder
 • Jobbet med identitetsarbeid
 • Hadde egne oppdrag
 • Var godt likt blant kollegaer

Her er et godt eksempel på arbeidserfaring som frilanser:

KORREKT

Grafisk Designer

Frilans designer

2016 - 2018

Oslo

 • Egen nettside med jevnlige publikasjoner av arbeid
 • Illustratør for private og offentlige kunder som Bokforlaget AS og Hamar kommune
 • Opprettet nettsider og forbedret webdesign for firmakunder

Her er et dårlig eksempel:

URIKTIG

Frilans designer

2016 – 2018

Oslo

 • Oppdrag innen digitale og trykkrelaterte medier.
 • Laget illustrasjoner på oppdrag
 • Laget nettsider for kunder

Hvis du ikke har noen erfaring…

Vi må alle begynne et sted og uten erfaring. Dette vet arbeidsgivere og det trenger ikke å stoppe deg fra å få drømmejobben. Her finnes det flere løsninger for hva du fyller dette avsnittet med.


grafisk designer cv

Start med å tenke tilbake på hva du har av erfaring som kan overføres til den aktuelle stillingen du søker på. Det kan være erfaringer du har tilegnet deg gjennom deltidsjobber, praksisplass, studentverv eller interesser.

For å få frem de overførbare ferdighetene skriver du heller et profesjonelt sammendrag. Et profesjonelt sammendrag er en profiltekst som fremhever dine personlige egenskaper og relevante erfaringer fra andre steder. Fokuser på de overførbare ferdighetene og vis din potensielle arbeidsgiver hvordan du kan ta med deg de ferdighetene inn i den nye stillingen du ønsker.

Utdanning: hvordan inkludere din akademiske bakgrunn

Etter at du har fått på plass arbeidserfaring eller profilteksten din er neste steg å vise arbeidsgiver hvilke utdaninng du har. Innen grafisk design er det et formelt krav til utdanning og derfor er det viktig at du inkluderer et avsnitt om utdanning i CVen.

Avsnittet skal vise frem til arbeidsgiver at du har den rette utdanningsbakgrunnen, samt at du kan vise frem ytterligere kvalifikasjoner du har du under denne delen. Dette kan være kurs eller sertifikater du har innen grafisk design eller digitale program.

Start med den høyeste utdanningen din og bruk en omvendt kronologisk tilnærming, slik at du starter med din nyeste utdanning og går bakover i tid. Men ikke ta med videregående utdanning hvis du har en universitetsgrad.

Sørg for at du skriver opp graden, navnet til utdanningsinstitusjonen og årene du tok utdanningen på. Ta også med tilleggsinformasjon som for eksempel relevante verv og kursarbeid ved hjelp av en punktliste.

Eksempler

Utdanning

 • Bachelor i mediedesign
  Høgskolen i Telemark
  2010-2014
  Styremedlem i studentforening, 3. og 4. Semester

Utdanning

Master in interaction design, NTNU

Gjøvik

2018- planlagt ferdig vår 2022
Mottatt utmerkelsen: “Årets student 2020”

 • Bachelor i mediedesign
  Høgskolen i Telemark
  2010-2014


Mest ønskede ferdigheter på CV for grafisk design

Du kan med fordel tilføre et ferdighetsavsnitt på din CV for grafisk design. Grafisk design handler om å utvikle seg og holde seg oppdatert på ulike programmer, og arbeidsgiver vil se på det som en fordel om du forteller tydelig hvilke kompetanse du har.

Her skal du ta med alt fra grunnleggende kompetanse innen design til erfaring med mer avanserte programmer du har. Bruk stillingsannonsen for å se hva firmaet du søker jobb hos er på jakt etter. Prøv å matche evnene du har til det som kreves av arbeidsgiveren.

Du kan gjerne dele opp ferdighetene dine i harde og myke. Harde ferdigheter er de faglige områdene du behersker, mens de myke handler mer om dine personlige egenskaper.


grafisk designer cv

Harde ferdigheter på en grafisk designer sin CV:

 • Grafisk design
 • Webutvikling
 • Wordpress
 • Eventfoto
 • Adobe Photoshop
 • Visuell identitet
 • Interaksjonsdesign
 • Infografikk
 • Flyer-design
 • Plakat-design

Myke ferdigheter på en grafisk designer sin CV:

 • Løsningsorientert
 • Fantasifull
 • Imøtekommende
 • Selvstendig
 • Nytenkende
 • Kreativ
 • Samarbeidende
 • Ærlig
 • Strukturert
 • Teamarbeider

Profesjonelt sammendrag: Kort presentasjonen av CV-en din

Når man vet at en arbeidsgiver bruker i gjennomsnitt seks små sekunder på å lese en CV, vet vi at den må være effektiv og fange interessen med en gang.

Det kan du gjøre ved å skrive et profesjonelt sammendrag og plassere den under kontaktinformasjonen på CV-en din. Formålet med sammendraget er å presentere deg som en profesjonell grafisk designer og selge inn din kompetanse hos arbeidsgiver.

Med bare noen få setninger skal du beskrive de beste ferdighetene dine for bransjen, prestasjoner og motivasjon for karriere. Tenk deg at dette er en kampanje for deg selv der du prøver å vise frem verdien du vil ha for arbeidsgiver.

For grafiske designere som er nyutdannet, og ikke har mye erfaring, kan det være mer aktuelt å skrive et karrieremål. Bruk avsnittet til å introdusere deg selv for arbeidsgiver. Fortell kort om målene du har for karrieren din og få tydelig frem ferdighetene dine, både harde og myke. Inkluder også tidligere presentasjoner og utdanningen din.


grafisk designer cv

Et siste tips før du skriver et profesjonelt sammendrag eller karrieremål er at du må lese stillingsannonsen og tilpasse teksten med det som etterlyses i beskrivelse for stillingen.

KORREKT
Et godt eksempel på profesjonelt sammendrag

Grafisk designer med mastergrad og bred erfaring med å skape visuell identitet for bedrifter. Solide kunnskaper om HTML/CSS, XD/Figma og rammeverk som Vue, React. Løsningsorientert og selvstendig, men vet viktighet av godt smarbeid. Utviklet over 200 grafiske designprosjekter (logoer, brosjyrer, annonser, infografikk) som økte kundetransaksjoner med 25 %.


URIKTIG
Et dårlig eksempel på profesjonelt sammendrag

Grafisk designer med kunnskap om løsninger som kan hjelpe bedrifter med identitet. Har arbeidet mye med HTML/CSS, XD/Figma. Liker å arbeide på egenhånd, men kan også samarbeide.


KORREKT
Et godt eksempel på karrieremål

Nylig ferdig masterstudent søker på deres stilling som grafisk designer. Er svært kreativ og vil stadig oppdage nye smarte løsninger. Arbeider godt under press og ønsker å utvide mine ferdigheter i et kreativt og faglig teknologimiljø, samt bidra til å utvikle miljøet.


URIKTIG
Et dårlig eksempel på karrieremål

Akkurat ferdig med master som grafisk designer og ønsker nå en jobb. Søker på deres stilling og kan bidra med mine ferdigheter på en god måte. Er selvstendig og kan ta egne valg.


Ekstra avsnitt du kan inkludere på en CV for grafisk design

Grafisk designere kan ha behov for ekstra avsnitt for å vise frem kompetanse som ikke passer inn under avsnitt. Sjekk alltid om stillingsannonsen etterlyser noen spesifikke ferdigheter eller kompetanse, og bruk et ekstra avsnitt for å vise arbeidsgiver at du har det de leter etter. For grafisk designere kan avsnittene under være aktuelt.

Datakunnskaper og sertifiseringer

Dette er et viktig område for innen grafisk design og det vil alltid være en fordel for arbeidsgiver at arbeidstaker allerede er kjent med dataprogrammene bedriften bruker i arbeidshverdagen. Inkluder relevante dataprogrammer og generell datakunnskap. Bruk gjerne en liste for å gjøre det enkelt for arbeidsgiver.

Språk

Kan du flere språk må du vise arbeidsgiver det. Dette gjør du enkelt ved å skrive en punktliste over språk du behersker og i hvilken grad du behersker dem (flytende eller middels). Språk du bare behersker under middels skal du ikke ta med.


grafisk designer cv

Publikasjoner

En grafisk designer bør opprette seg en digital portefølje der tidligere arbeid og publikasjoner legges inn. På CV-en din kan du legge inn en lenke til din portefølje slik at potensiell arbeidsgiver enkelt kan sjekke ut arbeidet du har gjort tidligere.

Tips for å optimalisere din CV

Du har allerede lest mange av våre beste råd, men her skal du få noen ekstra tips for å gjøre din CV innen grafisk design best mulig.

 • Vær litt kreativ, men husk at det er fakta som fanger arbeidsgiver sin oppmerksomhet
 • Korrekturles alltid CV-en før du sender den
 • Bruk nøkkelordene i stillingsannonsen for å komme gjennom sporingssystemet til store bedrifter
 • Ikke være for generell, være spesifikk på kunnskap, erfaring og oppnåelser du har
 • En nyutdannet innen grafisk design kan vise frem sitt arbeid i en nettbasert portefølje

Oppsummering: slik skriver du CV innen grafisk design

 • Velg riktig format, mest aktuelt for grafisk design er omvendt kronologisk
 • Skriv inn kontaktinformasjon korrekt
 • Skriv inn profesjonelt sammendrag eller karrieremål under kontaktinformasjon
 • Les stillingsannonsen nøye, let etter nøkkelord som du bruker i CV-en din.
 • Fremhev kompetanse og ferdigheter du har i egne avsnitt
 • Vis noen frem designeren i deg ved å ha en god utforming

Kompletter din CV med et følgebrev

Ved å legge ved et følgebrev gjør du CV-en din komplett. Her kan du legge til informasjon som ikke fremgår andre steder i CV-en din, og som dermed gir et enda bedre bilde av deg til din aktuelle arbeidsgiver.

Et følgebrev et skrevet i en personlig tilnærming og starter med en kort innledning og avsluttes etter noen få avsnitt. Vær oppmerksom når du skriver det slik at du ikke bare gjentar elementer fra selve CV-en. Selv om stadig flere dropper å skrive et følgebrev, kan det være akkurat dette som skal til for at du får jobben du drømmer om. Uansett, det skader aldri å ha gjennomført prosessen med søknaden ett hundre prosent.


grafisk designer cv

FAQ

Ha arbeider egentlig grafiske designere med?

Grafiske designere utformer visuell kommunikasjon. De utvikler visuelle konsepter og utarbeider designelementer som skal informere, inspirere eller fenge målgrupper.

Hvordan skriver jeg et godt følgebrev?

Et godt følgebrev er noe du kan lære deg å skrive. Et godt tips er å følge våre maler som du finner på nettsiden.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV