Forsker CV - fullstendig veiledning for perfekt CV!

Når man søker på jobben som forsker er det viktig at man skriver en vinnende CV som skaper interesse hos arbeidsgive. Bruker du vårt gode eksempel og våre nyttige råd er du langt på vei!

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Forsker CV-eksempel

Harald Brekke
Forsker, kjemi
47 55 44 55
haraldbrekke@online.no
linkedin.com/no/haraldbrekke

Profesjonelt sammendrag
Profesjonell kjemiker med over 5 års forskningserfaring innen høyfelt NMR, høyytelses væskekromatografi og røntgenkrystallografi med sterk interesse for medisinsk kjemi. Ønsker å bruke mine ferdigheter innen rensing og analytisk kjemi for å løse problemer innen kreftforskning.

UTDANNING

 •  PhD Programme in Chemistry    
   NTNU Trondheim  
   Fullført 2018Masteoppgaver: Karakterisering av nye inhibitorer mot et TUDOR-domeneprotein for behandling av kreft  
 •  Kjemi, bachelor    
   NTNU Trondheim  
   Fullført 2016  


FORSKNINGSERFARING

NTNU Trondheim | Institutt for kjemi | 2016 – i dag
Forskningsassistent for Dr. Anna Nilsen

 • Tilpasset nye rensemetoder til et aldri før isolert TUDOR-domeneprotein
 • Utførte medikamentscreeninger for å identifisere inhibitorer av kreftfremkallende protein 1 (CCP1)
 • Veiledet to juniorstudenter og fire studenter i analytiske kjemiteknikker, noe som resulterte i 1 medforfattet publikasjon og presentasjoner på tre nasjonale konferanser


NTNU Trondheim | Institutt for kjemi | 2014 – 2016
Forskningstekniker for Dr. Hans Hansen

 • Forberedte prøver og utførte affinitetsrensing massespektrometri på humane cellelinjer, optimaliseringsprotokoll for cytoplasmatiske, membranbundne, nukleære og utskilte proteiner
 • Utviklet kode for en proteinstrukturmodell i Python, inkludert Rosetta-data og kryssbinding av massespektrometridata i laboratoriet for å forutsi konformasjoner av supramolekylære proteinkomplekser


FERDIGHETER

 •  Proteinrensing (HPLC, affinitet) og massespektrometri
 •  Røntgenkrystallografi
 •  Programmering og statistisk analyse i Python, R (avansert)
 •  Cellekultur av pattedyr


PUBLIKASJONER

 • Nilsen, A., Johnson, D., Gran, W. et al.     Røntgenkrystallografi av en TUDOR-domeneproteinhemmer på et nytt bindingssted for bruk i onkogen terapi    . MediForsker (2021)
 • Hansen, H., Widding, J., Fransen, F. et al.     Forenklet protokoll for affinitetsrensing etterfulgt av massespektrometri av RTK-er i HEK293-celler.    Forskerjournalen (2016)


STIPENDIER, PRISER OG utmerkelser

NTNU Trondheim, 2018 – 2022    
12 % akseptgrad  
Folkehelseinstituttet  

KURS OG Seminar

 •  Introduksjon til organisk kjemi    
   2018 – 2021, høstsemester  
 •  Assistent for hovedlærer (forelesning) og foreleser (labseksjon)    
   Avansert seminar i medisinsk kjemi  
   Våren 2021  

PRESENTASJON

 •  "Nylige fremskritt innen medisinsk kjemi" | 2021    
    MediForsker, presentasjon  
 •  "TUDOR-domeneproteiner som mål for kreftterapi" | 2019    
    Epigenetikk og kromatinkonferanse ved NTNU Trondheim, presentasjon  

Vi vet hva arbeidsgiver ser etter når de skal ansette nye personer i en forskerstilling, og hvordan du skiller deg ut blant andre som søker.

Start allerede i dag så er du et steg nærmere drømmejobben du forventer med din erfaring.

Komplett CV-eksempel for eiendomsmegler.


Forsker CV

Hvordan skrive en CV innen forskning

Stillinger innen forskning øker i 2023, spesielt ettersom COVID og andre helseutfordringer tvinger oss til å bedre forstå områder som biologi, og finne løsninger som svar på virus og andre utfordringer.

Har du studert til forsker innen et felt og ønsker å begynne på din forskerkarriere? Eller kanskje du allerede har god erfaring fra feltet ditt, men ønsker å arbeide i en ny stilling?

Det første du må begynne med er å se hvilke kvalifikasjoner som er påkrevd for stillingen du ønsker, og se at du har den erfaring og kompetanse som samsvarer.

Har du dette på plass? Da er du klar for å skrive en vinnende CV som gir deg stillingen!

Det første du må være oppmerksom på er at det kreves noen ekstra avsnitt i en CV for forskere, rett og slett for å bekrefte at du er klar for det stillingen innebærer. Når du skriver enCV for forsker må du også ta med følgende avsnitt i din søknad:

 • Forsknings- og undervisningsstillinger
 • Akademiske forfremmelser
 • Tilskudd og stipend
 • Priser
 • Publikajsoner

Enten du er en ambisiøs eller erfaren forsker som ønsker å få drømmejobben din innen forskning eller undervisning, bør du være klar over hva arbeidsgivere ser etter i sine forskere.

La oss komme i gang med de ulike avsnittene du må ha på plass før du sender avgårde søknaden din.

Oppgi fullstendig kontaktinformasjon

Sammenlignet med før er forskere i dag mer avhengige av sosiale medier og plattformer for å kommunisere med hverandre. Derfor bør du også legge til denne type informasjon under dette avsnittet, i tillegg til de vanlige opplysningene slik som profesjonell e-postadresse, telefonnummer og LinkedIn.

Se at du også opplyser om dine profiler på for eksempel ORCID, Google Scholar, Twitter, eget nettsted eller andre plattformer du har i bruk og en oppdatert profil på.


Forsker CV

Slik skal du skrive et profesjonelt sammendrag

Har du mye arbeidserfaring må du bruke det profesjonelle sammendraget til en oppsummering. Oppsummeringen viser hva du har oppnådd i tidligere stillinger, og gjennom sammendraget skal du bevise hvilke felt du har bred kompetanse innen. Her nevner du både studier, undersøkelser og ikke minst hvilke undervisning du har gjennomført alene eller sammen med andre.

Er du ganske fersk innen feltet ditt, og ikke har fått mye erfaring du kan vise til, er det mer aktuelt for deg å skrive et karrieremål. Her gir du en kort, men detaljert beskrivelse av ferdighetene dine og hvordan du vil bruke disse ferdighetene i stillingen du søker på.

Beskriv din arbeidserfaring slik at den passer til stillingen

Forskeren kan ta med seg mye erfaring inn i en ny stilling. Det er kanskje ikke hensiktsmessig at man viser frem alt, men heller bruker tid slik at du får inkludert erfaring som er aktuell for jobben du søker på.

Gir du arbeidsgiver opplysninger som er relevante, er det lettere å se akkurat hvilke ulike erfaringer du kommer med. Hvis du for eksempel søker som forskerlege i et laboratorium, bør du være spesifikk i å beskrive teknikkene og konseptene du kjenner.

Tips: Se vårt eksempel for gode tips når du skal skrive avsnittet.

Tips til arbeidserfaring for oversettere!

Vær tydelig om utdanning

Forskere kommer med mer utdanning enn de fleste søkere. Dette er en jobb som krever mye kunnskap, og her må du vurdere hvor mye du skal ta med. Du må ikke ta med alt for å få en jobb du ønsker.

Godt råd: Fokuser på hvilken tidligere studier som er nædvendige, gi detaljerte opplysninger om dem og dropp studier som ikke er viktig for en jobb du vil ha.


Forsker CV

Vær oppmerksom på formateringen

For denne type jobber er formatering viktig, og du bør holde deg til et profesjonelt format som er akspert for et norsk arbeidsmarked.

Du tmå nødvendigvis ikke være helt A4 fordi om du arbeider innen vitenskapen, men du skal heller ikke gå for et svært kreativt design på din CV. Du må vurdere hva som passer for stillingen, og viktigst av alt, du må skrive en CV som er lett lese.

Se hvilke avsnitt som er viktige for deg. For eksempel bør avsnittene om undervisning og kurs du har undervist plasseres høyere opp i søknaden hvis du søker på en undervisningsfokusert stilling.

Å ha tydelige avsnitt med overskrifter gjør det også enkelt for leseren å finne frem til opplysningene man trenger.

Tips: Og hvis du fortsatt er uklar om formatering, sjekk ut CV-eksempler innen ditt spesifikke felt eller bransje for flere ideer.

Følg praksisene for ditt spesifikke vitenskapsfelt

For eksempel, mens det forventes av fysikere å skrive opp sine forhåndstrykk, foretrekker andre felt at du bare inkluderer arbeid etter at det er publisert i et fagfellevurdert tidsskrift.

Du må også huske å formater publikasjonene dine i henhold til stilguiden som tradisjonelt brukes innen ditt felt.

Tips: Understrek eller fremhev navnet ditt i forfatterlisten for å umiddelbart gi publikum en idé om omfanget av bidragene dine til hver artikkel.

Beste tips for CV for produktsjef!


Forsker CV

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hva gjør en forsker i jobben sin?

Gjennom sin erfaring og sine studier søker forskere etter nye løsninger innen sine arbeidsfelt. Akkurat hva jobben innebærer vil være avhengig av hvilket felt man arbeider innen.

Trenger man mer språkkunnskaper enn norsk i stillingen?

Ja, det vil du garantert. Forskere vil i store grad bruke språk som engelsk, og flere utdaninnger i Norge foregår også kun på engelsk.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV