Eksempel på CV for teamleder

Er du er en som prøver å søke en lederstilling rett fra start, må du eksemplifisere spesifikke egenskaper en leder skal ha.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Lederegenskapene kan omfatte alt fra å løse konflikter og administrajson av bedrift til å kommunisere med andre mennesker på en profesjonell måte.

Fordi en teamleder trenger å eksemplifisere disse ferdighetene som er nevnt ovenfor, bør det ikke være noe problem for deg å vise dette til en gruppe mennesker eller under et intervju.

Men hva gjør du når du må presentere dine evner og ferdigheter som leder når det må vises skriftlig? Dette kan være en annen type utfordring for deg.

Heldigvis er vi her for å veilede deg gjennom å skrive en sterk CV for teamleder ved hjelp av teamlederens CV-eksempler, maler og tips.

Du kan sjekke ut flere CV-eksempler og CV-byggeren vår ved å klikke her.


Eksempel på CV for teamleder Budapest CV

Hva ser arbeidsgivere etter i en CV for teamleder

Du kan være en god teamleder som eksemplifiserer alle lederegenskapene som er nødvendige for å lede en gruppe mennesker. Du kan være i stand til å bevege publikum og skape tillit ved hjelp av talegavene dine.

Når du er i prosessen som jobbsøker, må du imidlertid skrive alle dine tidligere arbeidserfaringer, prestasjoner, ferdigheter og andre kvalifikasjoner ned på papir.

Du skriver for å få arbeidsgiver sin oppmerksomhet og få sjansen til å imponere dem enda mer under et intervju. En solid CV er det første store steget for å sikre en stilling som teamleder.

Mange faktorer spiller inn når vi snakker om å lage en effektiv CV for team lederen.

En god søknad vil bli delt opp i flere avsnitt. Hvert avsnitt må vise arbeidsgiver hvorfor du er det beste valget for å lede et team, administrere et prosjekt, føre tilsyn med ansatte, etc.

Hvert avsnitt må fremheve hvorfor du er en god teamleder.

Hva er det perfekte formatet på en CV for teamleder

Før vi kommer i gang med skrivingen og viser våre avsnitt i en Cv for teamledere, er det viktig å merke seg at en CV ikke vil være sterk uten et godt nok format og en god struktur.

For at teamlederen sin CV virkelig skal skinne, må den formateres logisk og forståelig. Formatet til en CV bestemmer flyten og strukturen til søknaden, antall sider og skrifttype og skriftstørrelse.

Vi anbefaler at du bruker omvendt kronologisk formatering når du skriver avsnittene i CVen din. Dette betyr ganske enkelt at informasjonen du gir i avsnittene om arbeidserfaring eller utdanning, begynner fra eldste til nyeste.

Her er et profftips, prøv å få all informasjonen om deg som teamleder på en side. Arbeidsgivere leser sjelden gjennom hele CVen, og dersom du har flere sider kan vise seg å hindre at du oppnår ønsket resultat med søknaden din.

I tillegg anbefaler vi å velge lignende skrifttyper og formatering hele veien. Du kan justere skrifttypen for områder som stillingstittel under arbeidserfaring og titler på ulike avsnitt med fet skrift.

Start med å velge rett format for din CV

I tillegg til å gi din CV et effektivt format, må du også fokusere på å gjøre søknaden enkel å lese. Du kan gjøre dette ved å gi CVen en struktur som er lett å følge.

En god struktur, ellers kjent som CV-malen , vil skille din CV som teamlederen ut fra konkurrentene og fange arbeidsgiver sitt blikk. En god mal vil sikre at utformingen av alle avsnittene er logisk og riktig plassert.

Vårt råd vil være å skrive delene av CVen din med en mal i tankene. For flere ideer til CV-maler, besøk vår nettside.

Her er en liste over alle avsnittene du bør ta med i en teamledere sin CV for å gjøre den så sterk som mulig; Vi vil gå gjennom hvert avsnitt trinn for trinn i denne artikkelen. Vi anbefaler å strukturere disse avsnittene i følgende rekkefølgen:

 • Kontaktinfo
 • Karrieremål eller profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt om ferdigheter
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning

Eksempel på CV for teamleder Budapest CV

Hvordan skriver avsnitt om utdanning på en CV for teamleder

Nå som du forstår viktigheten av å formatere søknaden riktig og bruke en sterk CV-mal, er det på tide å diskutere det første avsnittet som skal stå på CVen din som teamleder- utdanningsdelen.

Å inkludere et avsnitt om utdannings i CVen vil utvilsomt øke arbeidsgiver sin interesse for søknaden og kandidaturet ditt.

Avsnittet gir innsikt i din akademiske bakgrunn og gir leseren en forståelse av hva slags utdannelse og kunnskap du tar med til bordet.

Delen som handler om utdanningsseksjonen er en mulighet du har for å fremhever din verdi. Dette gjelder spesielt for søkere som ikke har mye arbeidserfaring i bagasjen.

Inkluder alltid informasjon om utdanning i CVen din

Her er et eksperttips, hold denne delen kort og liste opp alle viktige aspekter av utdanningen din med kulepunkter, for eksempel bachelorgraden din. Du kan legge til karakteren din dersom den er gjennomsnittlig eller aller helst over.

Vanligvis vil en effektiv CV for teamleder ha avsnittet om utdanning skrevet under avsnittet om arbeidserfaring på søknaden.

Dette er en liste med informasjon som skal inkluderes i avsnittet om utdanning:

 • Skolens navn og sted
 • Årstall for skolegang
 • Bachelorgrad eller høyere
 • Relevante kurs
 • Relevante klubber og aktiviteter utenfor skolen

Velg mellom karrieremål eller sammendrag på CV for teamleder

Fakta er at de fleste arbeidsgivere i dag ikke engang bryr seg med å lese gjennom hver eneste CV de får daglig. Dette har alltid vært tilfelle med arbeidsgivere.

På grunn av den store mengden CVer som blir sendt til bedrifter vil arbeidsgiver bla raskt gjennom søknadene de mottar.

En god måte å øke sjansen på, i dette tilfellet, og få arbeidsgiveren sin oppmerksomhet er å inkludere et avsnitt med et karrieremål eller et profesjonell sammendrag på din CV.

Avsnittet kommer vanligvis på toppen av CVen din, rett under kontaktinformasjonen din. Et sammendrag eller mål lar deg presentere deg for arbeidsgiver uten å snakke om alle dine erfaringer.

Tenk deg at du i denne delen skal selge deg inn hos arbeidsgiver.

Hva er forskjellen mellom et sammendrag og et mål, spør du kanskje? Forskjellene er som følger:

Profesjonelt sammendrag : Et sammendrag er et bedre valget for mer erfarne teamledere som har jobbet og administrert grupper tidligere. Du må kort snakke om dine tidligere prestasjoner, ferdigheter og hvorfor du passer perfekt for selskapet.

Karrieremål
: Et karrieremål passer for nye teamledere som ikke har mye erfaring. Du bruker denne delen som en måte å presentere deg selv for arbeidsgiver. Snakk kort om målene du har for karrieren din og før opp ferdighetene dine. Prøv å nevne tidligere prestasjoner og utdannelse.


Sørg for å tilpasse ferdighetene, erfaringene og prestasjonene dine til stillingsbeskrivelsen.


Eksempel på CV for teamleder Budapest CV

Hvordan skrive et perfekt karrieremål eller sammendrag

Sørg for at karrieremålet ditt dekker ferdigheter dine innen kommunikasjon, evnene dine til å håndtere en stilling som til teamleder, så vel som egne mål for karrieren din. Husk å holde det kort.

Nedenfor viser vi deg eksempler på et effektivt og ineffektivt karrieremål på en CV:

Karrieremål

Målrettet og resultatstyrt utdannet innen bedriftsadministrasjon, med en vellykket bakgrunn med å lede mennesker som teamleder for tre prosjektgrupper. Min ambisjon er å bli teamleder for Jensen Gruppen. Jeg er sikker på at mine ferdigheter, tankesett og dedikasjon vil hjelpe selskapet ditt å overgå rekorden for lønnsomhet på 200 millioner registrert i 2018.


Dette målet er kortfattet og dekker alt det grunnleggende, introduksjon, karrieremål og ferdigheter.

Karrieremål

Utdannet innen bedriftsadministrasjon, ledet tre prosjektgrupper. Ønsker å bli teamleder. Jeg har et sterkt tankesett og engasjement, som kan være gunstig for din bedrift.


Dette CV-målet er svakt. Det er for vagt og tegner ikke et godt nok bilde av personens ferdigheter, erfaringer og mål.

En profesjonell oppsummering må være kortfattet og komme til poenget. Husk å liste opp de beste ferdighetene dine og prestasjonene dine for å bygge verdien av CV din som teamleder.

Nedenfor viser vi deg eksempler på et effektivt og ineffektivt profesjonelt sammendrag:

Sammendrag

Resultatorientert teamleder med kompetanse innen utestående saldo, fakturering, dokumentkontroll og finansiell rapportering. Effektiv på å administrere forskjellige avdelinger og nyansettelser for å oppnå forretningsmål. Detaljorientert og effektiv, i stand til å oppmuntre personalet og danne sterke relasjoner, med styrker i kandidatopplæring, samt prosjekt- og tidsstyring.


Dette sammendraget er sterkt. Det er kort, men beskriver personens ferdigheter og prestasjoner perfekt. Alt er klart.

Sammendrag

Teamleder med kunnskap om økonomisk rapportering. Erfaring med lede et mangfoldig team av mennesker, dyktige i både prosjekt- og tidsstyring.


Dette sammendraget er svakt av flere grunner. Vi kan ikke forstå nøyaktig hva det står: det er for vagt, og det er ingen detaljer. Denne CVen ville ikke gå videre til intervjufasen.

Tips til å få arbeidserfaringen din til å skille seg ut

Nå som vi er ferdige med mål og sammendrag, er det på tide å begynne å skrive den viktigste delen på en teamlederen sin CV - avsnitt om arbeidserfaring.

Mange flotte teamledere vil ha et bredt spekter av kunnskap og ekspertise fra arbeidserfaringen. Likevel kommer de seg ikke videre fordi de ikke kan sette disse tidligere arbeidserfaringene inn i et CV-format.

Faktisk er halvparten av jobben å skrive et vellykket avsnitt om arbeidserfaring for å få en effektiv CV for teamleder.

Sørg for å liste opp alle viktige og vellykkede stillingsbeskrivelser i denne delen. Bruk punktlister for å gjøre beskrivelsen for hver jobb mer synlig.

Husk også at arbeidsgivere pleier å bruke skanningsprogrammer for å filtrere gjennom CV-er de mottar. Sporingssystemene for jobbsøknader (ATS) er designet for å velge følgebrev med flest treff av søkeord.

Det er avgjørende å skape en balanse mellom handlingsverb, nøkkelord og bransjetermer relatert til sektoren du søker jobb i og vanlige ord. Prøv å ikke overbelast arbeidserfaringen din med sjargong; det må fortsatt være lesbart.

Det er også viktig at du ser på stillingsannonsen for å skrive eller redigere avsnittet om arbeidserfaring slik at den passer bedre til jobben du søker på.

Eksempel på arbeidserfaring

En god stillingsbeskrivelse bør liste opp alle dine relevante oppgaver, erfaringer og prestasjoner klart og forståelig. Ikke gjør CVen veldig basert på servicenivåer, prøv å vise frem din evne som teamleder også.

Her er et eksempel på en effektiv stillingsbeskrivelse:

Arbeidserfaring

Operasjonsteamleder

Guddal Telekommunikasjon

06/2015 - 11/2018

Stavanger, Stavanger

 • Utarbeider evalueringsrapport for teamytelse med assistanse fra ytelsesanalytiker for innlevering til toppledelsen under teammøter.
 • Kalibrert prediktivt oppringingsprogram for å redusere døde samtaler med 80% og øke produktiviteten til menneskelige ressurser med 400%.
 • Analyserte individuelle teammedlems personlige data for å finne svakheter, og planlegg deretter en-til-en-trening for å ta opp mulige faktorer og forbedre ytelsen.
 • Benyttet seg av teledataprogrammet og økte produktiviteten med 40% og reduserte kostnadene med 25%.
 • Etablerte referanser for salg, kundetilfredshet og ledelse av nye teammedlemmer.

Her har teamlederen klart å dekke alt det grunnleggende inn på CVen; det nevner nøkkelferdigheter og viktige beregninger i beskrivelsen, og skaper et sterkt og profesjonelt avsnitt om arbeidserfaring.

Nedenfor kan vi derimot se en ineffektiv stillingsbeskrivelse:

Arbeidserfaring

Operasjonsteamleder


Guddal Telekommunikasjon

06/2015 - 11/2018

Stavanger, Stavanger

 • Utarbeidet evaluering av resultatrapporter basert på personlige data og foreslåtte treningsprogrammer.
 • Utnyttet teledataprogram for å øke teamets effektivitet.
 • Omprogrammert prediktivt oppringingsprogram for å øke produktiviteten.
 • Handlet med tredjeparter tilknyttede selskaper og sørget for kundetilfredshet for interne og eksterne kunder.

Som du kan se er det ikke mye å gå i denne CVen for teamlederen. I motsetning til det første eksemplet er denne stillingsbeskrivelsen for kort og involverer ingen viktige beregninger eller nøkkelferdigheter som teamlederen benyttet.

Vi ser ikke hvordan oppgaven som teamleder ble gjennomført, eller hvordan han eller hun interagerte med teammedlemmene. Dette er en svak CV for en teamleder.

Hvis du ønsker å se en mer bedriftsleder orientert CV, kan du klikke her for CV.eksempler for teamleder.


Eksempel på CV for teamleder Budapest CV

Skriv ferdigheter som er viktige for en teamleder for å administrere teammedlemmer

Etter å ha skrevet om arbeidserfaringen, bør du fortelle arbeidsgivere om dine andre spesifikke lederegenskaper som er til fordel for bedriften som skal ansette deg. Du kan gjøre dette med et avsnitt om ferdigheter.

Denne delen skal generelt bestå av 6-12 faglige ferdigheter. Inkludering av personlige ferdigheter vil ikke øke interessen ettersom de er mer generiske og vanskelig å teste. Inkluder ferdigheter som krever mer trening.

Her er en liste over viktige ferdigheter for en teamleder:

 • Kundeservice
 • Effektiv kommunikasjon
 • Salg hos undergrupper
 • Nødsituasjon
 • Salgsmål
 • Sikkerhetsprosedyrer
 • Selskapets retningslinjer
 • Avtaler på servicenivå
 • Prosessforbedringer
 • Opprette rapporter
 • Gi opplæring
 • Bedriftsledelse
 • Beslutningstaking
 • Coaching
 • Ressurstildeling
 • Administrere utvikling
 • Gjennomgang av ytelses
 • Problemløsning

Vi anbefaler å se på stillingsannonsen for å matche ditt avsnitt om ferdigheter i CVen med et bedriften er ute etter.

Ikke glem å føre opp kontaktinformasjon

I starten av CVen din må du sørge for å øke skriftstørrelsen på navnet ditt og skriv kontaktinformasjonen nedenfor. Dette vil være den første delen av CVen.

Etter at du har lagt til navn, e-postadresse og telefonnummer, er det fremdeles noen elementer du bør vurdere for å få CVen til å skille seg ut enda mer.

Her er et profesjonelt tips, bruk en profesjonell e-postadresse. Ikke legg til en e-post med morsomme ord eller uklare tall. E-postadressen skal stemme overens med tonen i bedriften du søker jobb hos. Det anbefales også å legge til en LinkedIn-profil, bare i tilfelle konkurrentene dine har gjort det også.

Viktige punkt å ta med videre og ekstra tips for å skrive en CV for teamleder

Nedenfor er de viktigste punktene for å skape den beste CV:

 • Design din CV spesielt for teamleder jobben du søker på.
 • Ditt profesjonelle sammendrag eller karrieremål skal vise din evne, karrierefremgang, utvikling og arbeidsrelaterte ferdigheter kort og godt.
 • Demonstrerer verdi ved å berøre viktige punkter og prestasjoner fra ditt tidligere arbeidet.
 • Skriv arbeidserfaringene dine i formatet omvendt-kronologisk rekkefølge.
 • Koble dine ferdigheter og erfaringer til jobben du søker på en passende måte.

FAQ

Hva er en CV?

En CV er et dokument der du skriver om dine ferdigheter, arbeidserfaring, fagutvikling og kvalifikasjoner. Du bruker en CV for å sende det senere og søke jobber hos ulike arbeidsgivere i andre bedrifter.

Hva er relevante ansvarsområder for en teamleder?

Teamledere er ansvarlige for å motivere teammedlemmer og vurdere ytelse og fremgang. Noen av deres daglige driftsoppgaver inkluderer sikkerhetspraksis og tidsfrister med utpekte team.

Hva gjør en god teamleder?

Gode ​​teamledere skal for eksempel lykkes med å styre og motivere teamet sitt, ha sterke kommunikasjonsevner samt evnen til å oppfylle sine tilleggsoppgaver. Å ha en bachelorgrad kan også hjelpe.

Ansvaret som teamleder vil variere avhengig av jobben, men det er en operasjonsteamleder sitt ansvar å redegjøre for hele teamets ytelse, ta beslutninger, veilede teammedlemmer og noen ganger håndtere tilknyttede selskaper..

Skal jeg inkludere referanser på en CV for teamleder?

Selv om det ikke er nødvendig, vil tilføying av referanser til arbeidserfaringen øke sjansene for at du oppnår suksess. Interessert arbeidsgivere kan kontakte disse referansene for å få mer informasjon om dine ferdigheter.

Referanser kan også legge til stillingsbeskrivelsene du har som teamleder på CVen din.

Hvordan skal jeg legge følgebrevet som vedlegg til en CV for teamleder?

I ett eller to avsnitt kobler du dine tidligere prestasjoner med kravene som er oppført i stillingsbeskrivelsen. Fokuser på din mest relevante erfaring, kvalifikasjoner og ferdigheter. Når det er mulig, kvantifiser prestasjonene dine med fakta og data. Unngå å gjenta punktene fra CVen.

For flere eksempler på hvordan du legger ved et følgebrev til en CV for teamleder, klikk her.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV