Eksempel på CV for politikere

Som politiker må du ha store sosiale og faglige ferdigheter samt betydelig kunnskap om ledelse, økonomi og politikk.||

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Å være politiker kan faktisk være ganske krevende og utfordrende. Selv om du har jobbet i det politiske feltet i flere år, kan du likevel ha vanskelig for å sette ekspertisen din på papir.

Uansett hvor flinke du er til å kommunisere med en stor gruppe mennesker og jobbe med store politiske team, kan du fremdeles synes det er vanskelig å skrive en effektivt CV som politiker.

Heldigvis er vi her for å hjelpe deg med det! Artikkelen vår skal veilede med å skrive den mest vellykkede søknaden for en politiker, ved hjelp av våre CV-maler og CV-eksempler.


CV for politikere

Hva skal man inkludere på en CV for politiske rådgivere

Politikkens verden er et stort sted. Det er mange felt og næringer i denne sektoren. Så du trenger ikke være Jens SToltenberg eller Erna Solberg for å finne suksess!

For å lykkes med søket etter en stilling må du imidlertid begynne et sted. Det første og viktigste trinnet i søket etter drømmejobben er å skrive en effektiv CV for politikere.

Husk at det er mange andre arbeidssøkere i markedet som prøver å bli ansatt for samme jobb som du søkte om.

For å komme foran konkurrentene må din politiske CV være velskrevet. Kvaliteten på en politisk søknad avhenger av flere faktorer.

I tillegg til å strukturere og gi din CV et riktig oppsett, må du vurdere hvordan du skal dele opp CV din.

Å dele innholdet i søknaden opp i avsnitt vil gjøre at teksten og informasjonen du har med vises mye mer synlig og logisk.

Her er listen over alle viktige elementer for en vellykket politisk CV, som vi vil gjennomgå i denne artikkelen:

 • Format
 • Oppsett
 • Avsnitt

Hvordan formatere en CV for politiker

Det politiske feltet er fullt av sterke konkurrenter. Alle prøver å overgå hverandre med deres kunnskap og ekspertise. Dette gjelder også for politiske arbeidssøkere.

For å komme foran konkurrentene under jobbsøkingen, er et viktig første skritt å bestemme seg for et effektivt CV-format.

Det er kjent at arbeidsgivere innen politikk bare vil bruke 6 sekunder på hver søknad de mottar.

På grunn av den korte tidsperiode hver CV får, er det viktig å forstå at CVen din må ha materiale som er både kortfattet, poengtert og visuelt lett å lese.

Passende formatering vil sikre at din politiske CV blir skrevet på en måte som vil gi størst innvirkning på leseren.

Når det gjelder å skrive en riktig CV finner du her en kort liste over viktige elementer for formatering av en politisk CV:

 • Bruk en oppdatert CV. Den politiske verden er alltid under utvikling. Du må vise at du kan følge med på nye trender og evner. Gjør det til en vane å oppdatere CVen regelmessig.
 • Bruk kronologisk format. I dag er det aksepterte formatet for å skrive om dine tidligere erfaringer og arbeidserfaring ved hjelp av et kronologisk oppsett. Formatering av avsnittene i CVen din fra eldste til nyeste erfaring er den beste måten for å få søknaden din å skille seg ut.
 • Bruk nøkkelord. Det er ingen hemmelighet at arbeidsgivere i dag bruker ordskanningsprogrammer, også kjent som søkersporingssystemer (ATS). Disse programmene er laget for skanne gjennom alle søknadene bedriftene mottar daglig.

Programmene fungerer ved å raskt skanne gjennom søknader og bare beholde de som inneholder riktige nøkkelord, for eksempel sjargong som er relevant for bransjen.

Sørg for å opprettholde en sunn balanse mellom vanlige ord og passende søkeord for bransjen. Ikke bruk overdreven terminologi, da det kan hindre søknaden din mer enn hjelp.

Velg riktig format på CVen din som politiker

I tillegg til å lykkes med å formatere CVen din, må du vurdere hvordan du får søknaden til å se bra ut. Du kan få CVen til å virke visuelt tiltalende ved å gi den en skikkelig, ordentlig struktur.

En effektiv struktur, også kjent som CV-maler, vil skille din politiske CV fra konkurrentene og fange arbeidsgiver sin interesse.

En god mal sørger for at oppsettet og flyten til alle avsnittene er logiske og passende.

Vårt råd til deg vil være å skrive delene av CVen din med en bestemt mal i tankene. Prøv å visualisere utseendet på søknaden ved å skape en utforming før du begynner å skrive.

Her er en liste over alle avsnittene du bør ta med i din politiske CV. Vi vil gå gjennom hver og en trinn for trinn i denne artikkelen. Vi anbefaler å strukturere disse avsnittene i henhold til rekkefølgen du ser her:

 • Kontaktinfo
 • Profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om ferdigheter

For flere CV-maler, trykk her.


Eksempel på CV for politikere

Begynn din CV for politiker med kontaktinformasjonen din

Etter å ha bestemt deg for riktig format og mal for din politiske CV, er det på tide å begynne å skrive avsnittet som handler om følgebrev. Den første delen vi skal gjennom er selvfølgelig kontaktinformasjonen.

Selv om du er statsminister må du fremdeles oppgi kontaktinformasjonen din. Skriv navnet ditt helt øverst i søknaden. Dette vil være tittelen på CVen din. Sørg for å øke skriftstørrelsen på navnet ditt og skriv kontaktinformasjonen nedenfor. Dette vil være den aller første delen av CVen din.

Etter at du har skrevet navnet, e-postadresse og telefonnummeret ditt, er det fortsatt noen faktorer du bør vurdere for å få CVen til å skille seg mer ut.

Vi anbefaler å bruke en profesjonell e-postadresse. Ikke legg til en morsom e-post med uklare tall. E-postadressen skal stemme overens med tonen i det politiske CV.

Vi foreslår også at du legger til en LinkedIn-profil, i tilfelle konkurrentene dine har gjort det også!

Hvordan skrive et profesjonelt sammendrag på CV for politiker

En effektiv CV er avhengig av kvaliteten på struktur og skrivemåte; i tillegg må søknaden fange leserens oppmerksomhet. Tross alt, som nevnt ovenfor, har en CV bare 6 sekunder på seg til å imponere arbeidsgiver.

En påvist måte å fange arbeidsgiver sin interesse på er å skrive et profesjonelt sammendrag under kontaktinformasjonen på søknaden.

Noen CVer vil ha et karrieremål i stedet for et sammendrag; Vi tror imidlertid at det profesjonelle sammendraget kan omfatte dine ferdigheter og verdier bedre, og på en mer meningsfull måte.

Det faglige sammendraget tjener et par formål.

Denne delen gir deg muligheten til å presentere deg selv som arbeidstaker i det politiske miljøet.

Du må raskt grunngi hvorfor du søker på den spesifikke stillingen gjennom å beskrive dine beste bransjerelaterte ferdigheter, prestasjoner og motivasjon for karrieren.

Sørg for å nevne kort din tidligere arbeidserfaring som en politisk rådgiver eller tid tilbrakt i et politisk kontor eller politisk miljø.

All denne informasjonen må være kompakt og på bare noen få setninger. Tenk deg at dette er en valgkampanje og du prøver å fremheve verdien din for leseren.

Nedenfor har vi gitt eksempler på et effektivt faglig sammendrag. Hvis du leter etter flere politiske CV-eksempler, trykk her.

Eksempel på sammendrag på CV for politisk rådgiver

Sammendrag
KORREKT

Erfaren politisk rådgiver med 3 års erfaring innen kampanjeledelse og politisk analyse. Dyktig til å analysere politiske klimaer, håndtere forhold til media, forberede tiltak og koordinere finansiering og planlegging. Spesialisering innen i å drive avstemning og forskning for å bestemme politisk status, økonomi og maksimere tilgjengelige ressurser.


Inkluder alltid et avsnitt om utdanning på din CV som politiker

I politikkens verden, setter folk stor pris på og har en sterk interesse i bakgrunn til kollegene, det gjelder for eksempel politiske rådgivere. Det betyr at CVen din må presentere et sterkt bilde av din utdanningsbakgrunn.

For å gjøre CVen sterkere og mer effektiv, anbefaler vi at du inkluderer et avsnitt om utdanning.

Det er viktig å inkludere utdannelsen din i CVen din; dette gjelder spesielt for en politisk CV for nybegynnere.

Å skrive hvilken grad du har og hvilken skole du har fått den fra, gir mer informasjon om din kunnskap, ekspertise og politiske erfaringer.

Hvis du har mer enn to års erfaring, oppgi navnet på universitetet, stedet, år du har deltatt i og grad.

Hvis du akkurat nå går inn i den politiske sektoren og ikke har nok arbeidserfaring med deg i bagasjen, kan du inkludere karakterer og relevante kurs.

Vi anbefaler å bruke punktlister for ytterligere informasjon, for eksempel aktiviteter utenfor skolen, relevante kurs og karakterer.

Generelt sett er avsnittet om utdanning skrevet øverst i CVen. For flere tilpassede maler og CV-eksempler trykk her .


CV for politikere

Hvordan skrive arbeidserfaring på din CV som politiker?

Når du er ferdig med å skrive ditt profesjonelle sammendrag, må du fokusere på andre deler av søknaden.

Avsnittet om arbeidserfaring er en viktig del av søknad innen politikken. Dette gjelder både for en profesjonell og erfaren søker sin CV, men også en nyutdannet på begynnernivå.

I denne delen må du beskrive dine tidligere arbeidserfaringer og prestasjoner.

Vi foreslår at du beskriver din tidligere relaterte jobb(er) med presis og klar formulering. Bruk kulepunkter for å få informasjonen til å se bedre ut.

Hvert kulepunkt må ha informasjon om settet med ferdigheter du har eller hva du oppnådde i din tidligere stilling.

Som nevnt tidligere, er det best å skrive om din tidligere arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge, fra eldste til nyeste. I tillegg må du vise stillingstittel og dato for ansettelse over stillingsbeskrivelsen.

Sørg for å balansere terminologi og relevante søkeord med vanlige ord for å gjøre hvert punkt forståelig.

Unngå å være generell. Skriv om dine prestasjoner og oppgi beregninger og numeriske data som er resultatet av arbeidet ditt. Dette vil skape ytterligere interesse for dine evner.

Faglige og personlige ferdigheter på en CV for politiker

Politikkens verden krever at du er kjent med et bredt spekter av ferdigheter og informasjon. En vellykket og profesjonell CV må vise frem en kombinasjon av ekspertise, samt en dyp kunnskap om statsvitenskap.

Når du er ferdig med å skrive avsnittene sammendrag og stillingsbeskrivelse, og har brukt riktig format på dem, er det på tide å fokusere på en annen viktig del av CV - avsnitt om ferdigheter.

Denne delen skal bare bestå av overførbare faglige og personlige ferdigheter. Dette vil demonstrere at du er en passende søker og vil passe inn med organisasjonen. Prøv å inkludere ferdigheter som sammenfaller med stillingsbeskrivelsen.

Her er en liste over vanlige faglige og personlige ferdigheter som du kan inkludere i din politiske CV:

 • Relasjonsutvikling
 • Krav til samsvar
 • Salg
 • Strategisk utvikling
 • Kunnskap om forsikring
 • Forretningsplanlegging
 • Produktsalg
 • Akademisk rådgivning
 • Prospektere klienter
 • Dekning av media
 • PR
 • Offentlig tjeneste

Tips for nyutdannet som skal skrive en CV som politiker

Hvis du er nylig utdannet fra universitetet nettopp og vil starte på en karriere innen politikk, må du begynne med å skrive en effektivt politisk CV for nybegynnere.

Vi er her for å hjelpe deg med det.

Hvis du finner ut at sammendraget eller at avsnittet ditt om arbeidserfaring mangler innhold, kan du prøve å inkludere tidligere arbeid og aktiviteter der du viste relevante evner og kunnskaper for bransjen.

Legg til en setning i ditt profesjonelle sammendrag som snakker om din motivasjon for karriere og hva slags evner, erfaring og ferdigheter du kan tilføre selskapet.

Prøv også å inkludere mer innhold i avsnittet om utdanningen din. ved hjelp av punkter fortell om dine aktiviteter utenfor skolen, som kan relateres til stillingsbeskrivelsen. Nevn relevante kurs.

Nevn bransjespesifikke tekniske og personlige ferdigheter som er nevnt i stillingsbeskrivelsen for jobben du søker på.

Sørg for å ta med politisk sjargong og nøkkelord i teksten for å komme gjennom ATS-skanninger.

Viktige punkter å ta med seg

Her er noen viktige punkter for å skrive den beste CVen innen politikk:

 • Design din CV spesielt for jobben du søker på.
 • Ditt profesjonelle sammendrag må vise dine evner, motivasjon for karriere og arbeidsrelaterte ferdigheter, husk kortfattet.
 • Fremhev verdi din ved å vise til viktige punkter og prestasjoner fra dine tidligere stillinger.
 • Skriv dine erfaringer i kronologisk rekkefølge.
 • Koble dine ferdigheter og erfaringer til jobben på en passende måte.

CV for politikere

Ofte stilte spørsmål

Hva kan du gjøre med en utdanning innen statsvitenskap?

For å få jobb i den politiske sektoren trenger du nesten helt sikkert en utdanning innen statsvitenskap eller lignende. I dag krever de fleste jobber en universitetsgrad.

Her er en liste over stillingene du kan begynne i med en utdanningen innen statsvitenskap:

 • Lobbyist
 • Advokat
 • Diplomat eller ansatt innen utenrikstjenesten
 • Statsviter
 • Professor
 • Næringslivsleder
 • Politisk konsulent
 • Embetsmann

Hvilke ferdigheter er nødvendige for å bli politiker?

Politikere må ha utmerket kommunikasjonsevne samt dyp kunnskap om statsvitenskap. De trenger også alltid å være oppdatert på det politiske klimaet rundt i verden, blant annet.

Hvor mye tjener en politiker?

Politikernes lønn varierer enormt ut i fra stillingen personen har, men stortingsrepresentant kan ha rundt 980 000 kr i årslønn.

Hvor lang skal en CV for politikere være?

Vi anbefaler å holde CVen din til 1 side. Arbeidsgivere har en tendens til å hoppe over lengre CV.

Tilpass dine egne CVer som politisk kandidat med vår CV-bygger, ved å klikke her!


Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement