Skrive CV uten arbeidserfaring

Vi har alle vært der. Vi skal søke på en av våre første jobber, men har lite eller ingen erfaring fra arbeidsmarkedet vi kan føre opp på CV-en. Det kan være mange grunner for at man ikke har erfaring, du kan være ung, vært syk og ufør, gjennomført et krevende og langt studie eller du har faktisk bare ikke klart å skaffe deg en jobb.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV uten arbeidserfaring

Truls Hansen
Helsefagarbeider student
47 56 18 01
trulshansen@online.no
linkedin.com/trondedvardsen

Karrieremål

Pliktoppfyllende og engasjert student som ønsker arbeidserfaring innen bransjen jeg utdanner meg til. Klar for å ta i bruk kunnskaper og kompetanse jeg har opparbeidet meg gjennom studier og praksisperioder. Solide faglige kunnskaper som vil komme brukere til gode. Kjent for en positiv holdning og ønsker å bidra til et faglig godt arbeidsmiljø.

Arbeidserfaring

Praksisutplassering,
Hanøytangen Eldresenter
Januar 2019-2022

 •  Fire praksisperioder på tre uker hver
 •  Fikk veiledning i morgen- og kveldsstell
 •  Utførte sårstell og annen nødvendig behandling
 •  Loggførte arbeidet i Compilo


Faglige ferdigheter

 •  Utføre god helsehjelp
 •  Forebyggende tiltak
 •  Assistere ved stell


Personlige ferdigheter

 •  Strukturert
 •  Ansvarsbevisst
 •  Gode kommunikasjonsevner
 •  Serviceinnstilt
 •  Selvstendig i arbeid
 •  Fleksibel i arbeidsdagen
 •  Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 •  God fysisk helse


UTDANNELSE

Helsefagarbeider
Fyllingsdalen VGS
Mai 2017- til dags dato

SPRÅK

Norsk - flytende
Engelsk - flytende
Tysk - middels

FRITIDSINTERESSE

Bergen Vest Svømmeklubb, konkurransesvømming

FRIVILLIG ARBEID

 • Frivilligheten, Haraldsplass DIakonale Sykehus  
 • Matservering, følge av pasienter, bibliotektjeneste  

La ikke dette stoppet deg i drømmen om en stilling! Klarer du å skrive CV-en din på rett på måte, på tross av manglende arbeidserfaring, vil du være et stort steg på veien. Ved vår hjelp kan du likevell klar å overbevise arbeidsgiver om at akkurat du er den rette for arbeidet.

Det finnes mange gode tips og råd på hvordan du kan løse problemet med manglende arbeidserfaring. Les videre og gjør deg klar for å skrive en vinnende CV.

Velg de rette jobben du søker på

Når man ikke har arbeidserfaring må man kanskje være litt ydmyk når det kommer til hvilke stillinger man søker på. Gjerne tenk at det viktigste er at du får en fot innenfor arbeidsmarkedet slik at du kan opparbeide deg erfaring, og som du kan bruke på senere CV-er du skal skrive.

Skal du skaffe deg en jobb etter å ha fullført videregående skole, bør du altså ikke sende en søknad på en direktørstilling. Samtidig kan du ha mulighet for en annen stilling selv om du ikke oppfyller alle kravene som kreves, dersom du for eksempel har de personlige egenskapene.

Vi vil gjerne legge til at for deg som er ung, er ikke arbeidserfaring det aller viktigste. De fleste arbeidsgivere forventer ikke en ung arbeidstaker som har over ti års erfaring innenfor yrket. Har du fullført en utdanning har du store sjanser for å få en relatert stilling, uten arbeidserfaring. Dette gjelder spesielt om du skriver en svært god CV.

✒️ - Er du usikker på om du egner deg for å søke på en stilling, er det bedre å søke en gang for mye.

Bygg CV-en din opp riktig

Før vi går videre skal vi fortelle kort hva en CV egentlig er. Dermed kan du få et tydeligere bilde av hvordan du skal bygge opp en solid CV.

CV stå for Curriculum Vitae, og dette kan bety noe slikt som “livets vei”. En CV er derfor et lite sammendrag av livet ditt så langt, og har gjerne fokus på utdanningen din og erfaringene dine.

En CV skal i hovedsak inneholde følgende avsnitt, men det kan være lov å justere dersom du mangler for eksempel arbeidserfaring:

 • Avsnitt med overskrift
 • Avsnitt med arbeidserfaring
 • Avsnitt med ferdigheter
 • Avsnitt med utdanning
 • Avsnitt med faglig sammendrag eller karrieremål

cv uten arbeidserfaring

Bruk kontaktinformasjon som overskrift

Det første du skal begynne med når du skal skrive en god CV er personopplysninger, og dette skal du bruke som overskrift på din CV. Dette gjør at du skaper et godt førsteinntrykk, arbeidsgiver får raskt oversikt over hvem du er og ikke minst ser det estetisk fint ut.

Overskriften skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Eventuelt en lenke til digital portefølje
💡Nå vet arbeidsgiver hvordan han eller hun skal få tak i deg, men pass på at du sjekker at alt er korrekt!

Når du har fått på plass kontaktinformasjon følger du på med resten av avsnittene, og videre skal vi forklare hva du kan fylle inn under avsnittet om arbeidserfaring når du ikke har så mye erfaring å vise til.

GODT EKSEMPEL

Solveig Austgarden

Studiespesialiserende,student

47 89 52 10

solveigaust@online.no

Skriv en god CV uten arbeidserfaring

Har du lagt merke til at i en stillingsannonse skrives det gjerne flere ting enn bare hvilke faglig kompetanse en arbeidsgiver er på utkikk etter? Det er nemlig slik at de er mye mer enn bare faglige ferdigheter og arbeidserfaring som spiller en rolle for jobben du søker på.

Det er klart at enkelte stillinger har formelle krav til en utdanning, slik som sykepleier og lege, men en god del stillinger handler i stor grad om at du er skikket for rollen du skal inn i. For en arbeidsgiver er det også viktig med motivasjon for arbeidet og hvordan du opptrer og fremstår.

På CV-en din kan du få frem flere nyttige egenskaper ved deg selv, og du har garantert noe erfaring du kan vise til som er relevant for jobben du søker på. Kanskje du du har vært arbeidet frivillig? Dette kan være både i den lokale fotballklubben, på et eldresenter eller for eksempel for Røde Kors.

📌 Ved å vise til frivillig arbeid på søknaden din uttrykker du at du tar samfunnsansvar og er villig til å strekke ut en hjelpende hånd til andre

Her kan det også være aktuelt å ta litt vanlige erfaringer som ungdommer har. Eksempler på dette kan være at du har hatt rollen som kaptein for et idrettslag, vært elevrådsformann, eller kanskje du har fått noe arbeidserfaring fra praksisuker, OD-dagen, hundepass, barnepass eller lignende.


cv uten arbeidserfaring

Andre ting du kan velge å føre opp på CV-en er din kompetanse når det kommer til språk og digitale ferdigheter. De fleste velger et språkfag på ungdomsskolen. Har du hatt et annet valgfag på ungdomsskolen eller videregående kan det også være nyttig, for eksempel Arbeidslivserfaring eller Programmering.

Her er en nyttig liste over erfaring du kan inkludere når du skal skrive en god CV uten arbeidserfaring:

 • Erfaring som elevrådsrepresentant
 • Frivillig arbeid
 • Medlemskap eller lederskap i organisasjoner
 • Praksisuker/praksisperioder gjennom skolen
 • Pass av barn eller dyr
 • Språkferdigheter
 • Digitale ferdigheter
 • Arbeidslivserfaring som valgfag

Dersom du er usikker på hvordan du skal formatere en CV kan vi gjerne hjelpe deg med det. Vi har mange CV-maler og gode CV-eksempler du kan bruke når du skal skrive søknaden din. Her er får du raskt hjelp og veiledning for hvordan du inkluderer dette avsnittet på CV-en din.

GODT EKSEMPEL

Arbeidserfaring

Instruktør på Tine Fotballskole

Sommer 2022

 • Veiledet barn og unge
 • Tilrettela for fysisk aktivt
 • Planla og utførte tekniske øvelser


cv uten arbeidserfaring

Bruk dine interesser og ferdigheter på CV

Bruk gjerne det du har av fritidsinteresser for å skape et mer helhetlig bilde av deg selv til arbeidsgiver. Når du skal søke jobb uten erfaring er det viktig at du skriver opp andre sider ved deg selv som hjelper arbeidsgiver med å se et klart bilde av hvem du er og hva du kan bidra med. Her er hobbyer og fritidsinteresser av stor betyding.

📌Bruk erfaring fra fritidsinteressene dine til å vise at du har erfaring som er relevant for jobben du søker på.

Dersom du skal søke på en stilling som innebærer at du skal tilberede mat, kan det ha stor betydning om du driver med baking og matlaging på fritiden. Kanskje har du deltatt på et kurs som du også kan føre opp. Dette sier noe til arbeidsgiver om at dette ikke bare er et yrke for deg, men også noe du brenner for utenom arbeidstiden.

Driver du med dataspill og programmering på fritiden, kan du ha lært deg mye nyttig kunnskap og opparbeidet deg erfaring som kan være aktuelt for en stilling som krever digitale ferdigheter, for eksempel innen IT.

Tenk over hvilke hobbyer du har som kan være relevant for det arbeidet du skal gjøre, tenk også over om det er noen ting som har overførbare ferdigheter når det kommer til strukturering, organisering eller utholdenhet. Har du drevet med idrett på et høyere nivå i ungdomsårene vet alle at det krever mye selvdisiplin, og er absolutt noe som sier noe positivt om deg på en CV.

GODT EKSEMPEL

Fritidsinteresser

Vestklang skulemusikk

 • Solist i flere fremføringer
 • Underviste yngre musikanter
 • Valgt til årets musikant

Vis frem dine personlige ferdigheter

På en CV er det et eget avsnitt som handler om ferdigheter. Vi deler ferdighetene våre opp i to ulike kategorier, personlige og faglige. Dette er informasjon som alle arbeidsgivere er veldig opptatt av og som de alltid finner frem til på en CV. f

Når du skal se på de faglige ferdighetene må du tenke over om du har opparbeidet deg noen som er relevante for jobben du søker på. Dette kan for eksempel være førerkort, digital kompetanse eller kurs du har deltatt på gjennom skolegangen din.

Har du ikke noen av de relevante faglige ferdighetene kan du heller fokusere mer på dine personlige ferdigheter. De personlige ferdighetene blir gjerne kalt de myke ferdighetene og handler i stor grad om hvordan du er som person.

Det kan for eksempel være relevant for stillingen om du er en strukturert person, god på kommunikasjon med andre, villig til å strekke deg litt lenger for andre eller veldig lærevillig? Selv om du mangler faglige erfaringer, kan du som person har relevante egenskaper som egner seg for stillingen.

Ved å bruke litt tid på dette avsnittet i CV-en din kan du tydeliggjøre for arbeidsgiver informasjon om at det du mangler på erfaringer kan du ta igjen med personlige egenskaper i stillingen du søker på.


cv uten arbeidserfaring

Her er noen av de personlige ferdighetene som du kan skrive inn på CV-en din, og som de fleste arbeidsgivere setter pris på:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt
 • Strukturert
 • Selvstendig i arbeid
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel i arbeidsdagen
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø

Er du usikker på hva som er de sterke personlige ferdighetene dine, kan et godt tips være at du hører litt rundt med venner og familie. Gjennom å bli litt mer kjent med deg selv er du også mer rustet for å stille til et intervju.

⚠️ Skriv opp faglige ferdigheter om du har noe relatert til stillingen, eller fokuser mer på de personlige ferdigheter om du mangler de faglige.

Slik skriver du følgebrevet uten arbeidserfaring

Det er ikke påkrevd at du skal skrive et følgebrev på det norske arbeidsmarkedet, men spesielt for deg som mangler erfaring vil dette være spesielt positivt. I følgebrevet kan du være mer personlige og vise frem ditt engasjement for å få jobben du søker på.

Ved å skrive et følgebrev sørger du for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du kan være positiv for bedriften deres, men bare om du gjør det på rett måte. Et godt råd fra oss er at du bør unngå de mest vanlige frasene, som for eksempel: “Jeg viser til deres stillingsannonse og søker herved på jobb…”

Denne teksten skal være på omtrent en halv side, og skal derfor inneholde en kort innledning og deretter noen avsnitt, i en personlig stil. Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. For at søknadsteksten skal bli best mulig, kan du med fordel utelate standardfraser som «jeg søker herved på stillingen dere utlyste…».

Siden du mangler erfaring er vårt beste tips at du har sier noe om hvorfor du er den rette personen for denne jobben. Fokuser på eksempler som viser hvordan dine personlige egenskaper kan komme til rette i det du skal gjøre for arbeidsgiver. Prøv å vise frem alt du har med deg som kan være relevant for jobben du vil ha.

Andre gode tips for deg som mangler arbeidserfaring

I tillegg til det vi nå ha vært gjennom finnes det også flere konkrete og enkle tips som gjør at sjansen din for å bli innkalt til et intervju og ende opp med jobben du ønsker, øker betraktelig.

🎁 Her får du noen ekstra tips som gjør CV-en din enda bedre.

cv uten arbeidserfaring

 • Vurder om du skal inkludere et bilde. Tar du med et bilde i søknad din er det lettere for arbeidsgivere å huske igjen søknaden din. Ta et formelt bilde kun for dette formålet, med nøytral bakgrunn og et passende antrekk.
 • Les stillingsannonsene nøye. Sjekk etter hvilke personlige egenskaper arbeidsgiver er på utkikk etter, og pass på at du inkluderer de samme ordene i søknaden din.
 • Bruk lidenskapene dine. Du kan ha opparbeidet deg kunnskap og mye kompetanse gjennom interesser du har. Bruk dem aktivt i søknaden din.
 • Vurder hvilke utdannelse du skal ta med. Er du ung skal du føre opp ungdomsskole/videregående, men har du tatt mastergrad kan du sløyfe denne informasjonen.
 • Skriv et karrieremål. Velg heller å skrive et karrieremål, og ikke profesjonelt sammendrag. Frå frem hva du ønsker å oppnå i arbeidet ditt.
 • Inkluder kun språk du behersker godt. I en CV skal du kun føre opp språk du behersker middels eller bedre.

Oppsummert: Slik skriver du en perfekt CV uten arbeidserfaring

 • Tenk over hvilke stillinger du søker på.
 • Bruk en god mal for CV-en din og få det rette formatet på den.
 • Tenk over hvilke erfaringer du har gjort deg gjennom livet, og hvordan du kan skrive dem opp i CV.
 • Bruk både fritidsinteresser og frivillig arbeid som din erfaring, få frem i en søknad hvilke kompetanse du har opparbeidet deg gjennom dette.
 • Fokuser på de overførbare ferdighetene du har som er relevant for jobben du søker på.
 • I en søknad uten arbeidserfaring skal du gi tydelig informasjon om de personlige egenskapene dine.
 • Bruk tid på følgebrevet slik at arbeidsgivere får et tydelig bilde av hvem du er og hvordan du som person passe inn på deres arbeidsplass.

FAQ

Hva gjør jeg når jeg ikke har noe arbeidserfaring å skrive i en søknad?

Da skal du fokusere på hvordan du har opparbeidet viktig kunnskap og kompetanse gjennom andre områder, som for eksempel utdanning, frivillig arbeid, fritidsinteresser eller praksis.

Kan jeg få en jobb dersom jeg ikke har noe jobberfaring?

Ja, absolutt! Vi har alle startet på bar bakke og dette vet alle arbeidsgivere også. Skriver du en god søknad og CV, og viser til relevant erfaring fra andre områder er sjansene til stede for at du klarer å få den en jobb.

Hjelper det om jeg leverer søknad og CV personlig?

Ja, det kan være av stor betydning og viser klart og tydelig at du virkelig er motivert for å skaffe deg en jobb. Det vil aldri være negativt å levere en søknad persolig.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV