Eksempel på CV for tannlege

Tannlegeyrket handler i stor grad om ta vare på tannhelsen til sine pasienter, ta korrekte beslutninger for hver enkelt og henvise videre ved behov. En tannlege har gått alt i fra fem til åtte år på universitet eller høyskole for å være kompetent innen sitt fagområde.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på tannlege CV

Selina Enebakk
Allmenntannlege
48 78 96 25
selinaenebakk@online.no
linkedin.com/in/selinaenebakk

Profesjonelt sammendrag
Svært erfaren allmenntannlege med over 8 års erfaring fra Halden tannlegesenter. Bred erfaring har orale sykdommer og behandling av det. Opptatt av å gi god, etisk og korrekt behandling tilpasset hver enkelt pasient sin situasjon. Strukturert og god kompetanse på journalføring.

Arbeidserfaring
Halden tannlegesenter
Allmenntannlege
Aug 2015 til dags dato

 •  Stilte diagnose og behandlet sykdommer i munnhule og kjeve
 •  Behandlet skadde tenner
 •  Utførte innsetting av tannerstatninger som kroner, broer og gebiss
 •  Håndterte journalføring
 •  Opptatt av pasientmedvirkning


Utdanning
Odontologi
Universitetet i Oslo
Juni 2015

Faglige ferdigheter

 •  Anatomi
 •  Fysiologi
 •  Oralmedisinsk kompetanse
 •  Praktiske ferdigheter
 •  Forsvarlig utøvelse
 •  Kosthold
 •  Orale sykdommer og tilstander
 •  Forebygge, undersøke, diagnostisere, behandle
 •  Fysiske undersøkelser


Personlige ferdigheter

 •  Kommunikasjonsevner
 •  Interesse for faglig samarbeid
 •  Relasjonelle ferdigheter
 •  Samhandle med andre yrkesgrupper
 •  Empatisk
 •  Profesjonell holdning
 •  Strukturert

Er du akkurat ferdig med studiene kan det være vanskelig å få seg jobb, og spesielt om du ønsker å arbeide på et tannlegesenter i de store byene som Oslo, Bergen og Stavanger. Dette gjelder både for det offentlige og det private. Derfor er det utrolig viktig at du skriver en tannlege CV med god struktur som viser frem din kunnskap og som samtidig fanger interessen til leseren.

Ved å bruke våre CV-maler kan du får den veiledning du trenger for å lykkes med jobbjakten. Her vil både du som er nyutdannet, men også erfaren, får gode tips om hvilke format du skal velge, hvordan du fører inn både utdannelse og arbeidserfaring, samt de siste små triksene som gjør at du skiller deg ut og ende opp med jobben du ønsker på en tannklinikk.

Etter at du har lest gjennom artikkelen vår vil du vite nøyaktig hvordan du skriver en CV som tannlege, og du vil få se et CV-eksempel fra oss. La oss komme i gang og få deg øverst i søknadsbunken. 👇


cv med erfaring for tannlege

Stillingssatser og lønn for tannleger

Hva du vil tjene ved å jobbe som tannlege er avhengige av flere faktorer, blant annet hvor du jobber og om du har noe videreutdanning med deg inn i yrket. En gjennomsnittlig årslønn for tannleger i det offentlige ligger på 752 040 kr. 💰

Arbeider du på en privat tannklinikk vil du ligge på rundt 100 000 kroner mer, er du kjeveortoped vil også lønnen være høyere sammenlignet med en offentlig allmenntannlege. Samtidig er det også mange tannleger som starter sin egen tannklinikk, og har flere tannleger ansatt hos seg. Da er mulighetene store for at man kan tjene langt over den vanlige årslønnen for tannleger.

Hvordan skrive en god søknad som tannlege

Når du skal forfatte en CV som tannlege er det viktig at du er kort, konkret og tydelig. Sett av den tiden som trengs for å gjøre arbeidet ordentlig, og ikke bare forvent at utdanningen din skal gjøre hele arbeidet for deg. En god CV vil gjøre deg bedre rustet blant andre kandidater og dermed øke sjansen for at det er du som ender opp med stillingen.

Derfor anbefaler vi at du benytter deg av en god mal for CV-en din som vil hjelpe deg med å skille deg ut, samt passer på at du får med de opplysningene som er nødvendige. Noen av avsnittene som tannleger bør inkludere i sin CV er:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her skal du få noen ekstra tips av oss som vil hjelpe deg når du skal søke på stillinger utlyst av en tannklinikk:

 • Send en åpen søknad! For deg som er nyutdannet kan det være en fot innenfor bransjen.
 • Fortell hvorfor du valgte medisinstudiet. Arbeidsgiver er alltid nysgjerrig på hvorfor du valgte å utdanne deg til å arbeide som tannlege.
 • Få frem hvorfor de skal velge akkurat deg. Få frem personlige egenskaper, kunnskaper og ferdigheter som er relevant for akkurat den stillingen du søker.
 • Vektlegg erfaringer du har. Det er nyttig informasjon for arbeidsgiver, og et ekstra pluss om du har noen refleksjoner rundt erfaringene du har.
 • Vis engasjement for yrket! Skal du søke jobb hos private er de avhengige av proaktive arbeidstakere.

Format, utforming og struktur

Når man skal skrive CV tannlege er det spesielt viktig at du får frem til arbeidsgiver hva du vil bidra med i jobben, og ikke minst få frem de personlige og faglige ferdighetene som er helt essensielt for en stilling som tannlege. I din CV må de komme tydelige frem hvilke kunnskap du har, informasjon om utdanning, og praksis du har arbeidet i tidligere.

📌Tips: Husk at forskning viser at arbeidsgiver bruker så lite som to sekunder på hver CV før de avgjør om du er aktuell eller ikke, vær derfor presis og konkret.

Når det gjelder skrifttype anbefaler vi en nøytral skrift som ikke tar for mye oppmerksomhet. eksempler på dette er Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman, samt at du holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Husk å fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

På dagens jobbmarked brukes det i hovedsak tre ulike CV-formater, og her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes for å fremheve relevant arbeidserfaring, noe som er viktig for tannleger.
 • Funksjonelt format : Blir i hovedsak brukt for helt nyutdannede tannleger som ikke har erfaring. Alle studenter har hatt noe praksis innen utdanningen sin som de bruke som arbeidserfaring i CV-en når de søker på en stilling.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.

Omvendt kronologisk er det beste formatet for de aller fleste tannleger og tannlegestudenter. Her viser du til hvilke arbeidserfaring du har som er relatert til stillingen du søker på, fordi du begynner med å skrive den nyeste erfaringen og utdanningen din. På den måten får en tannklinikk raskt oversikt over din kunnskap.


cv med erfaring for tannlege

Start med kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen din skal brukes som en overskrift og vil gi et godt førsteinntrykk på din tannlege CV. Pass derfor på at du leser over og at alt er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det bety at arbeidsgiver ikke får tak i deg, og du går glipp av stillingen. Husk at du får med riktig tittel og at dette inkludere felt som spesialister i videreutdanningen din.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Pål Kristiansen

Kjeveortoped

40 12 57 89

pålkristiansen@gmail.com

linkedin.com/in/pålkristiansen


DÅRLIG EKSEMPEL

Pål Kristinsen

Tannlege

dentistfun@gmail.com

linkedin.com/in/pålkristiansen

Lierbakken 6

0037 Oslo


Mange lurer på om man skal ha med bilde eller ikke, og det blir stadig vanligere å ta med et bilde på CV-en. I en ideell verden skal kandidater vurderes ut ifra faglige kvalifikasjoner, erfaring, resultatoppnåelse og lignende, og da kan det stilles spørsmål rundt hvor relevant utseende er.

Samtidig vet vi at arbeidsgivere og HR-rekruttere lettere får et førsteinntrykk av deg dersom du har med bilde på CV-en din. Våre tips er at et bilde ikke er det mest avgjørende på CV, men hvilket bilde du har med kan ha stor betydning.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og bruk et “hvitt portrett”
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Velg et godt format
  • se profesjonell ut ved å bruke et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke bruk et bilde der andre er med
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Ha en nøytral og god bakgrunn
  • den skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra deg
 • Velg et bilde av nyere dato
  • du vil ikke lure andre enn deg selv, for forhåpentligvis skal arbeidsgiver kalle deg inn til intervju og vil da se at du har nok forandret deg på 10 år

Profesjonelt sammendrag

Her må du stoppe opp og bruke god tid. Dette er et viktig og kritisk punkt på en CV for tannlege. Gjennom et profesjonelt sammendrag skal tannleger vise frem sine beste egenskaper, arbeidserfaring og profesjonelle prestasjoner.

Det skal skje ved hjelp av noen få setninger, og skal stå rett under kontaktinformasjonen din, og er det neste inntrykket arbeidsgiver skal få av deg.

Skriver du et godt sammendrag vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang, og dette kan være det avgjørende for om du lander en ledig stilling eller ikke. Gjennom en kort oppsummering kan du fortelle arbeidsgiveren hvilken verdi du vil gi bedriften basert på dine tidligere prestasjoner som tannlege.

GODT EKSEMPEL

Svært erfaren tannlege med over 7 års erfaring som allmenntannlege i Oslo kommune, samt turnus på tannlegevakt. Ønsker nå å bruke min opparbeidede erfaring på heltid hos deres tannlegepraksis. Økte positive pasientomtaler med over 20%, samt arbeidet som hovedtannlege gjennom de siste fire årene.


DÅRLIG EKSEMPEL

God tannlege med over syv års erfaring som tannlege søker nå nye muligheter. Lurer også på om jeg skal videreutdanne meg til spesialist. Hatt daglig ansvar på legekontoret.


Her er det lett å se forskjellen på forslagene, og det er lett å vite hvem som blir valgt av en potensiell arbeidsgiver. Pass derfor på at du bruker tid på dette avsnittet, slik at det er du som blir valgt til en stilling du søker på.

Du som akkurat er ferdig med studiene og ikke har rukket å jobbe så mye blir sikkert litt usikker på hva du skal skrive her. Her har du to valg når du skal sende søknad på en ledig stilling. Enten kan du skrive et karrieremål hvor du viser frem hva du ønsker å oppnå i yrket og hva du har som mål for fremtiden. Eller du kan bruke erfaringer du har opparbeidet gjennom praksis underveis i utdanningen. Velg det som passer best for deg når du søker på en ledig stilling.


cv med erfaring for tannlege

Avsnitt om utdanningen din

Det stilles høye akademiske kvalifikasjoner for å kunne bære tittelen tannlege, og det er ingen jobber som utlyses uten at det ligger et formelt krav til utdanningen din. Tannleger skal være faglige trygg etter et langt studieløp og med flere praksisperioder.

Det kanskje mest vanlige er at du har gjennomført et femårig profesjonsstudium i odontologi som gir autorisasjon som tannlege, eller eventuelt også en videreutdannelse som spesialist. Til tross for dette, er våre beste tips at du først og fremst fokusere på erfaringen din og deretter skriver dette avsnittet.

Uavhengig av hva du velger er best for deg, er det noen viktige punkter du må huske på for akkurat dette punktet på CV-en. Gjør det ved å bruke kulepunkter, slik at det er lett å lese, og ikke ta med lange tekster i denne delen. Bruk et konsistent format for å liste opp utdanningen din.

Det du ønsker å få frem her er gjerne at du er dyktig innen feltet ditt og at du har noe som gjør at du stiller høyere enn andre studenter. Oppgi utdanningen din i et omvendt-kronologisk format, slik at du får frem hva du nylig har studert.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
Odontologi - master

UiT Norges arktiske universitet

Vår 2017


Avsnitt om nøkkelferdigheter på tannlege CV

Ofte ser vi at søkere bruker litt for kort tid på akkurat dette avsnittet, noe som er svært uheldig. Ønsker du at din søknad skal komme gjennom nåløyet må du har gjort en grundig jobb når det gjelder avsnittet om nøkkelferdigheter. Det kan være nøkkelferdighetene du lister opp som avgjør om du er den som får innkalling til intervju eller ikke.

📌Visste du at mange arbeidsgivere bruker et datasystem for å søke gjennom CV-er for å lete etter bestemte ord? For at du skal slippe gjennom trenger du at søknaden din samsvarer med kravene i stillingsbeskrivelsen.

Bruk stillingsannonsen aktivt for å se hva arbeidsgiveren leter etter i søknader. Legg spesielt merke til ferdighetene som de ser etter i en person og som de ønsker at skal jobbe på deres tannklinikk. Få mer de samme ferdighetene i søknad din som arbeidsgiveren etterlyser.

Her er noen av de faglige og personlige ferdighetene det er behov for i stillinger som tannlege 👇

Faglige ferdigheter
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Oralmedisinsk kompetanse
 • Praktiske ferdigheter
 • Forsvarlig utøvelse
 • Kosthold
 • Orale sykdommer og tilstander
 • Forebygge, undersøke, diagnostisere, behandle
 • Fysiske undersøkelser
 • Arbeidsetikk
 • Problemløsning
 • Veiledning
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Interesse for faglig samarbeid
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Samhandle med andre yrkesgrupper
 • Empatisk
 • Profesjonell holdning
 • Etisk holdning
 • Disiplin og tydelig
 • Engasjement for allmennmedisin
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

Eventuelle avsnitt

Avsnittene vi har nevnt over skal være med i en CV for tannlege, men noen ganger er det annen informasjon du ønsker å dele som ikke passer inn under nevnte avsnitt. Det beste for deg er da å skrive inn nye avsnitt for den informasjon.

Her er noen av avsnitt som kan være aktuelle i en CV for tannlege:

 • Sertifiseringer
 • Lisenser
 • Priser
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser
📌Tips: Ikke ta med noe som ikke tilfører CV-en din verdi som er relevant for stillinger som tannlege.

cv med erfaring for tannlege

Datakunnskaper og sertifiseringer

I dagens arbeidssituasjon for tannleger kreves det kompetanse innen datasystemer for blant annet journalføringer, bildediagnostikk og henvisninger og annet som skjer på en tannklinikk. Det er derfor en fordel om du allerede i CV-en din kan nevne hvilke kompetanse du har innen området.

Presentasjoner

Har du du noen presentasjoner å vise til eller vunnet priser gjennom utdannelse eller arbeidserfaring, bør du lage et eget avsnitt for dette. Husk at det er lov å skryte av seg selv, du skal jo forhåpentligvis selge deg inn til en jobb på heltid hos en tannklinikk.

Språk

Språk er noe man ofte finner nevnt i stillinger for tannleger. De fleste potensielle arbeidsgivere ønsker søkere som behersker det norske språket godt og kan være tydelige formidlere overfor alle personer som er innom et tannlegesenter.

For enkelte områder kan det også være aktuelt med andre språkkunnskaper, og har har du noen språk du er middels god i eller bedre, kan det være akkurat det du trenger for at din søknad skal gå gjennom nåløyet.

Interesser

For en erfaren tannlege som søker på jobb er ikke dette avsnittet så interessant, men derimot for en student kan det være verdt noe. Har du noen interesser som kan være positivt for stillingen du søker på kan du føre den opp under dette avsnittet.

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV for tannlege

 • Bruk kontaktinformasjonen din, inkludert navnet ditt, som overskrift på søknad
 • Skriv det profesjonelle sammendraget slik at det fremhever din ekspertise og arbeidserfaring
 • Skriv erfaringene dine opp i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Skriv om utdanningen din i et format som inkludere kulepunkter
 • Bruk tid på avsnittet om de faglige og personlige ferdighetene dine
 • Skill deg ut mer ved å inkludere eventuelle avsnitt

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

En tannlege bør inkludere et følgebrev i sin søknad. Det vil øke sjansen din blant andre søkere, og gjøre hele søknaden mer personlig samt du får vist frem ditt engasjement for å drive en tannklinikk i positiv retning. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og lettere ser du kan være positiv for arbeidsgiver.

Det som skiller CV og følgebrev er at en CV fokuserer på utdanningen og det du allerede har gjort, mens et følgebrev har mer fokus på det som er nå og fremtiden. Skriv en kort innledning og deretter noen avsnitt i en personlig stil.

Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Et solid følgebrev kan hjelpe deg med å skille deg ut slik at du stikker deg ut i bunken av søknader.

FAQ

Hvordan skriver jeg en CV for tannlege på nett?

Du skriver enkelt en CV for tannlege på nett ved å bruke en av våre CV-maler. CV-malene våre gjør arbeidet mer nøyaktig og enklere for deg, samt at de følger de nyeste standard for CV-er.

Skal jeg ta med referanser i en søknad?

Nei, det er ikke vanlig å oppgi referanser lenger. Du kan skrive at heller oppgir dem ved forespørsel.

Skal jeg ta med alle utdanningene mine i CV for tannlege?

Nei, siden det kreves høyere utdanning er det ikke nødvendig med informasjon om videregående skole. Hold deg til den utdanningen som er relevant, men husk å ta med videreutdannelse som for eksempel spesialister inne nulike felt.


Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV