Eksempel på CV sykepleier

Behovet for sykepleiere har kanskje aldri vært større enn nå, og de fleste sykepleiere har alltid en jobb å gå til. Samtidig så er det stor kamp om stillingene som gjerne er mer attraktive enn andre, og skal du klare å havne øverst på toppen blant alle søkerne trenger du en velformulert CV som fungerer.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV sykepleier eksempel

Heidi Hauge
Intensivsykepleier
45 41 21 58
heidihauge@online.no
linkedin.com/in/heriklysen

Profesjonelt sammendrag

Dyktig, empatisk og fagloig sterk intensivsykepleier med over 8 års erfaring. Brenner for å gi optimal akuttmedisinsk behandling for hver enkelt pasient. Effektiv og rask, samtidig grundig i avgjørelser som man skal gjøre.  Solid kompetanse innen digitale hjelpemidler på akutten, og tilegner meg raskt nye apparater. Svært dyktig på kommunikasjon og arbeider optimalt i team, samtidig som egne beslutninger noen ganger kreves.

Arbeidserfaring

Haukeland Universitetssjukehu
Intensivsykepleier
Aug 2014 til dags dato

 •  Fikk bred erfaring innen de fleste akuttmedisinske tilstander
 •  Arbeidet som skiftleder for sykepleiere i perioder
 •  Stabiliserte, overvåket og gav akuttsykepleie
 •  Tok hånd om pårørende, lyttet og informerte på en empatisk måte


Utdanning

 • Bachelor i Sykepleie    
  Høgskulen på Vestlandet  
  Juni 2016  
 • Intensivsykepleie    
  Universitetet i Sørøst-Norge  
  Juni 2014  


Faglige ferdigheter

 • Pasientvurdering
 • Pasientbehandling
 • Infeksjonskontroll
 • Intravenøs terapi
 • Føre rapporter
 • IKT-systemer
 • Smertebehandling
 • Utvikling av omsorgsplaner
 • Pårørende omsorg
 • Grunnleggende livredning
 • Hjerte- og lungeredning


Personlige ferdigheter

 •  Kommunikasjonsevner
 •  Samarbeider
 •  Tillitsvekkende
 •  Selvstendig
 •  Ansvarsbevisst
 •  Besluttsom
 •  Stresshåndtering
 •  God fysisk helse
 •  God psykisk helse
 •  Teamarbeid
 •  Omsorg
 •  Jobber godt under press
 •  Skape trygghet
 •  Empatisk
 •  Pliktoppfyllende


Kurs

Årets veileder for studenter’, Helse Vest, 2020/2021

Språk

 •  Norsk, morsmål
 •  Engelsk, flytende
 •  Tysk, middels


Fritidsinteresser

CrossFit Bergen, konkurransenivå

Gjennom utdanning og erfaring har sykepleiere opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter for å kunne gi den beste pasientbehandlingen innen ulike felt, og det er forskjeller på hva for eksempel en intensivsykepleier og kreftsykepleier gjør i arbeidet sitt. I en CV skal du få frem hvilke ferdigheter og arbeidserfaring du har, hva de personlige egenskapene dine er og hvordan du vil ha verdi for avdelingen du søker jobb hos.

I en hektisk hverdag som sykepleier kan det fremstå som umulig å finne tid til å skrive en CV, men bruker du en av våre CV-maler vil du raskt og enkelt få frem informasjonen som gjør at du lykkes med søknaden din. Les gjennom vår veiledning så vil du være mer forberedt og dermed mer effektiv når du skal skrive søknaden din. I tillegg vil du få se flere gode eksempler og ikke minst et helt ferdig CV-eksempel på sykepleiere her hos oss. 👇

Stillingssatser og lønn for sykepleiere

Det er behov for sykepleiere innen mange ulike institusjoner, og hvor du arbeider og hvilke turnus du har, vil være av stor betydning for lønnen din. Arbeider du flere nattevakter i måned vil du få tillegg og dermed høyere lønn sammenlignet andre sykepleiere som kun jobber dagvakter. Samtidig vet vi at sykepleieryrket er preget av mange som ufrivillig må arbeide i deltidsstillinger, og spesielt rett etter endt utdanning.

Medregnet tilleggene vil sykepleiere i gjennomsnitt ha en årslønn som ligger på 593 040 kroner, men har du tatt videreutdanning til spesialsykepleier vil årslønn stige til 642 480 kroner. 💰

Slik skriver du en velformulert CV sykepleier

Det viktigste du må tenke over når du skal skrive din CV er at du skal være kort og konkret, men samtidig få med den informasjonen potensielle arbeidsgivere trenger å få vite om deg. Det viktigste du gjør er å bruke tiden som er nødvendig, slik at arbeidsgivere får svar på alt det de er nysgjerrige på om akkurat deg. Mangler du vesentlige opplysninger vil de raskt gå videre til neste søker.

Derfor anbefaler vi at du benytter deg av en god mal for CV-en din som vil hjelpe deg med å skille deg ut, samt passer på at du får med de opplysningene som er nødvendige.

Her er avsnittene som sykepleiere bør inkludere i sin CV:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

cv sykepleier

🎁Her kommer noen andre gode tips akkurat for deg som søker på en stilling som sykepleier:

 • Søk på vikarstillinger! Når du skal søke arbeid i det kommunale eller offentlige, oppdager du raskt at du må starte som vikar og senere kan få deg en fast stilling.
 • Skap en fengende start på CV-en din. Tør å skille deg litt ut i starten når du skriver det profesjonelle sammendraget, slik at du fanger leseren sin interesse.
 • Vis at du er ryddig og strukturert. Sykepleiere må være både effektive og nøyaktige i arbeidet sitt, og du bør skrive en ryddig CV som viser god sans for orden.
 • Vektlegg erfaring og kompetanse du har opparbeidet deg. Siden sykepleieryrket er såpass bredt og kan være svært ulike alt etter hvilket område du arbeider innen, er det viktig at du er tydelig på hva du kan og har erfaring med.
 • Ikke send samme CV til flere instanser. Du kan gjerne bruke en felles mal for flere søknader, men du må alltid tilpasse hver enkelt til stillingen det gjelder.

Format, utforming og struktur

Når man skal skrive søknaden bør det komme tydelig frem hvordan du kan bidra i deres virksomhet, og ikke minst både dine faglige og personlige egenskaper. Personlige egenskaper og egnethet for yrket er helt essensielt når du skal arbeide innen helse og medisin.

For å være sikker på at du skriver opp all informasjonen som er viktig kan du bruke et våre format slik at du får frem på en tydelige måte, men samtidig koftfattet.

📌Tips: Ifølge undersøkelser bruker faktisk arbeidsgiver bare noen få sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for om kandidaten er aktuell eller ikke. Vær derfor presis og konkret.


cv sykepleier

Skrifttypen du bruker bør være nøytral, og vi anbefaler for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Disse skrifttypene vil ikke ta mye oppmerksomhet, og husk at det holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Du må også fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

På dagens jobbmarked brukes det i hovedsak tre ulike CV-formater, og her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes av erfarne sykepleiere for å fremheve relevant arbeidserfaring, og som dermed øker sjansen deres betraktelig for å få en stilling.
 • Funksjonelt format : Blir i hovedsak brukt for helt nyutdannede sykepleiere som ikke har erfaring fra annet enn praksis, og her er fokuset på hvilke ferdigheter og kunnskap du har opparbeidet deg gjennom studier.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk

er det beste formatet for sykepleiere, og kan gjerne brukes av sykepleierstudenter som har opparbeidet seg erfaring gjennom praksisperioder. Her viser du til hvilke arbeidserfaring du har som er relatert til stillingen du søker på, fordi du begynner med å skrive om nyeste erfaring og utdanning. På den måten får arbeidsgiver raskt oversikt over all din kompetanse og erfaringer.

Start med kontaktinformasjon

Når du skal søke på ny jobb starter du søknaden din ved å lage en overskrift. Overskriften skal bestå av kontaktinformasjonen din, fordi dette gir et godt førsteinntrykk på arbeidsgiver og man får raskt vite hvem du er. Her bør du så klart passe på at du skriver alt helt korrekt. En liten feil kan føre til at arbeidsgiveren ikke får kontakt med deg, og du kan kanskje gå glipp av en jobb du virkelig drømmer om.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem.

Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Rune Helleland

Intensivsykepleier

41 54 87 95

runehelleland@online.no

linkedin.com/in/runehellelandcv sykepleier

Bilde på CV for ambulansepersonell

Dersom du har sett på ulike CV-er har du kanskje oppdaget at andre velger å legge til et bilde på CV-en sin. Dette er noe som stadig flere gjør, og her er det både fordeler og ulemper med begge deler. De færreste av oss bli ansatt på grunn av utseendet vårt, og det er heller ikke lov å diskriminere på bakgrunn av utseende, etnisitet og religion. Dermed finnes det ikke noen krav som sier at du må ta med bilde i en søknad.

Det som kan tale for at du skal velge et bilde er at arbeidsgivere lettere får et førsteinntrykk av deg dersom du har med bilde på CV-en din. Et av våre tips når det gjelder dette feltet er at et bilde ikke er det mest avgjørende på CV, men hvilket bilde du har med kan ha stor betydning.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og bruk et “hvitt portrett”
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og bilde fra festlige anledninger
 • Velg et godt format
  • se profesjonell ut ved å bruke et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke bruk et bilde der andre er med
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Ha en nøytral og god bakgrunn
  • den skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra deg
 • Ta et bilde for akkurat til bruk på CV-en din
  • da vil du lettere lykkes med å få et bilde som egner seg på søknaden

Profesjonelt sammendrag

Selv om dette avsnittet skal ikke være langt er kanskje det avsnittet du bør bruke lengst tid på for å få det til å bli skikkelig godt. Et profesjonelt sammendrag for sykepleiere bør vise frem dine beste personlige egenskaper, medisinsk bakgrunn og arbeidserfaring. Her skal arbeidsgiver få lyst til å velge deg blant alle de andre søknadene de mottar.

Sammendraget skal plasseres rett etter overskriften, og ved å gjøre denne teksten kort, men informativt, vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang. Det profesjonelle sammendraget kan absolutt være de avgjørende faktoren for om du eder om med en jobb eller ikke.

GODT EKSEMPEL

Dyktig og engasjert sykepleier med over 10 års erfaring fra ortopedisk avdeling. Solid kompetanse for observasjon og vurdering av pasienter sin helsetilstand før og etter operasjon knyttet til smertelindring og eventuelle komplikasjoner. Alltid nøyaktig ved administrasjon av medikamenter og prosedyrer rundt medikamentbruk. Brenner for et godt arbeidsmiljø med lav takhøyde der vi gjør hverandre gode, og dermed kan ivareta pasienter og pårørende på best mulig måte.


DÅRLIG EKSEMPEL

Flink og dyktig sykepleier som alltid gjør mitt beste for pasienter og pårørende. Jobber for at alle pasienter skal bli sett og hørt, slik at vi kan ivareta dem best. Er alltid nøye når jeg deler ut medisiner.cv sykepleier

Fremhev din arbeidserfaring

I dette avsnittet skal du fremheve hvilke arbeidserfaring du har oppnådd gjennom din karriere som sykepleier. Er du nylig utdannet kan du bruke praksisperioder som arbeidserfaring, eller kanskje du har vært sommervikar eller ringevikar som helsefagarbeider under studiene.

En sykepleier kan ha erfaring fra flere medisinske felt, og her må du være tydelig på hvilke stilling du har hatt. Selv om en sykepleier opparbeider seg mye kompetanse gjennom studiet, vil arbeidserfaringen din lære deg enda mer da du stadig vil havne opp i nye situasjoner der du kan ta med deg ny kunnskap.

Før du skriver opp i din arbeidserfaring, bør du først lese gjennom stillingsannonsen på jobben du søker på. Her står det informasjon om hva din potensielle arbeidsgiver er på utkikk etter av erfaring og få dine tidligere oppgaver til å passe med det. Dette vil gjøre at ATS-systemer velger ut din CV fordi den inneholder relevante nøkkelordene som de leter etter.

Start alltid med din siste arbeidserfaring, og skriv deg bakover i tid. Under hvert punkt for en stilling skal du også føre opp 3-5 punkter som beskriver roller og ansvar du har hatt.

GODT EKSEMPEL

Haukeland Universitetssykehus

Hjerte- og lungekirurgi

Sykepleier

Januar 2016 - Mai 2022

 • Observasjon og vurdering i forbindelse med operasjoner
 • Oppdaget akutte situasjoner som oppsto underveis og handlet raskt
 • Kommuniserte med pasienter og pårørende profesjonelt og empatisk


cv sykepleier

Avsnitt om utdanningen din

Utdanningen til en sykepleier består av 50% praksis og gjennom utdanningen har du fått kompetanse til å møte pasienter innen alle aldersgrupper. Sykepleie gir en utdanning som gir mulighet til et mangfold valg av arbeidsmuligheter og videre spesialutdanninger.Akkurat hvilke utdanning du har gjennomført er det viktig at arbeidsgivere får kjennskap til og dermed dine faglige ferdigheter.

Når du skal føre opp hvilke utdanningen gjør du det punktvis og du bør være nøye detaljene, og skrive dem gjerne i en punktliste. Har du mye utdanning som er relevant for sykepleie må du ta med alle. Husk at du bør bruke et konsekvent format for å liste opp utdanningen din.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
 • Bachelor i sykepleie

  Universitetet i Sørøst-Norge

  Vår 2018

 • Avansert klinisk allmennsykepleie

  Universitetet i Sørøst-Norge

  Vår 2020


Vis frem ferdighetene dine på sykepleier CV

Akkurat i dette avsnittet finnes det mange eksempler på at søkere gjør litt feil, som kan få store konsekvenser. Det skriver avsnittet for fort, og tenker ikke over at hvilke ferdigheter de kan vise til har stor betydning for om de ender opp med stillingen de søker på eller ikke.

Ønsker du at din sykepleier CV skal komme øverst i bunken må du har gjort en grundig jobb når det gjelder avsnittet om ferdigheter, og dette gjelder spesielt for en sykepleier som skal arbeide tett på pasienter og gi medisinsk behandling. Akkurat hvilke ferdigheter du fører opp, eller ikke skriver opp, kan være avgjørende for om du blir kalt inn for et intervju eller ikke.

📌Visste du at mange arbeidsgivere bruker et datasystem for å søke gjennom CV-er for å lete etter bestemte ord? For at du skal få en jobb du søker på må teksten din samsvare med kravene i stillingsbeskrivelse.

Det første du skal gjøre er å bruke stillingsannonsen aktivt for å se hva arbeidsgiveren leter etter i søknader. Legg veldig godt merke hvilke ferdigheter arbeidsgiver nevner selv at de er på utkikk etter hos en sykepleier. Her er det viktig at du tar med de samme ferdigheter i din sykepleier CV.


cv sykepleier

Her er noen av de viktigste faglige og personlige ferdighetene du bør føre opp i en sykepleier CV: 👇

Faglige ferdigheter
 • Pasientvurdering
 • Rehabilitering
 • Pasientbehandling
 • Infeksjonskontroll
 • Psykisk helsevern
 • Intravenøs terapi
 • Føre rapporter
 • IKT-systemer
 • Kateterisering
 • Smertebehandling
 • Utføre blodprøver
 • Utvikling av omsorgsplaner
 • Pasienternæring
 • Pasient- og familieveiledning
 • Grunnleggende livredning
 • Hjerte- og lungeredning
 • Behandling av rusproblematikk
 • Barnesykepleie
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Samarbeider
 • Tillitsvekkende
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Besluttsom
 • Stresshåndtering
 • God fysisk helse
 • God psykisk helse
 • Teamarbeid
 • Omsorg
 • Beslutningstaking
 • Medfølelse
 • Jobber godt under press
 • Skape trygghet
 • Empatisk
 • Pliktoppfyllende

cv sykepleier

Eventuelle avsnitt

Ofte opplever man at det er informasjon man trenger at at arbeidsgivere vet om, men som ikke passer veldig godt inn under avsnittene i CV-en. Da er det den beste løsningen å skrive inn et nytt avsnitt, og dermed kan du dele nyttig informasjon på en oversiktlig måte.

Her er noen av avsnitt som kan være aktuelle på en sykepleier CV:

 • Datakunnskaper
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser
📌Tips: Bare ta med avsnitt som er relevante og har noe med sykepleieryrket å gjøre.

Datakunnskaper

I dagens arbeidssituasjon i helsevesenet kreves det grunnleggende datakunnskaper for de fleste bransjer, og ikke minst er det viktig for sykepleiere å kunne skrive rapporter og beregne medikamentbruk digitalt. Arbeidsgivere ønsker i stor grad å lett kunne finne denne informasjon veldig lett, og derfor bør du føre det opp i kulepunkter dersom du har mye digital kompetanse.

Presentasjoner

Har du du noen presentasjoner å vise til eller vunnet priser gjennom utdannelse eller arbeidet ditt bør du lage et eget avsnitt for dette. Husk at det er lov å skryte av seg selv, du skal jo forhåpentligvis selge deg inn som en god ansatt, og på en måte er det bedre å si for mye enn for lite.

Språk

Språk er noe man ofte finner nevnt i stillinger for sykepleier siden man ofte møter mennesker som gjerne er fra andre land. I tillegg jobber du i en stilling som krever at du møter mennesker som kan være i veldig vanskelige situasjoner og føler seg sårbare. Jo bedre du kan kommunisere med andre og hjelpe dem er viktig for den som skal ansette deg å vite om. Vi vet at språk gode fordeler å skrive opp på CV, men husk at du ikke skal skrive opp språk du behersker under middels.

Interesser

Å fortelle litt om hva du driver med utenom jobben din kan være nyttig, og tilfører gjerne et enda mer positiv bilde av deg som søker. Tenk over hvilke interesser du fører opp og om de er positive for jobben du skal utføre, vi vet at arbeidsgivere ikke trenger å få vite om relevante interesser. Idrett som holder deg i fysisk god form er relevant, og det samme er frivillige organisasjoner som Røde Kors som viser en humanitær del av deg som person.


cv sykepleier

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte sykepleier CV

 • Husk at å bruke kontaktinformasjonen din, inkludert navnet ditt, som overskrift på søknad gir et veldig godt førsteinntrykk.
 • Vær tydelig og konkret gjennom hele CV-en din
 • Bruk god tid på det profesjonelle sammendraget slik at det fremhever din ekspertise og arbeidserfaring for stillingen.
 • Skriv erfaringene dine fra tidligere jobber opp i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Skriv om utdanningen din i et format som inkludere kulepunkter
 • Bruk god tid på avsnittet om de faglige og personlige ferdighetene dine
 • Skill deg ut mer ved å inkludere eventuelle avsnitt, inkluder gjerne hva du gjør for å holde din fysiske form ved like, eller hvilke språk du behersker.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Jobben som sykepleier krever at en person har et variert og unikt sett med personlige ferdigheter slik at de er i stand til å møte sårbare og krevende pasienter på best mulig måte. I møte med andre mennesker som kanskje kan være både krevende, svært syke og i sårbare situasjoner trenger de at du vet hvordan du best mulig kan møte dem.

Ved å inkludere et følgebrev kan arbeidsgivere bedre få et bilde av hvordan din personlighet er, og hvorda du vil fungere i stillingen du søker på. En god CV blir komplett ved å legge til et følgebrev som kan gjøre at arbeidsgiver får det komplette bildet av deg som han eller hun trenger. Et følgebrev vil gjøre hele søknaden mer personlig samt du får vist ditt engasjement for fagområdet ditt, og øker sjansene dine betraktelig for at du ender opp med stillingen du ønsker.

Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne jobben. Et solid følgebrev kan hjelpe deg med å skille deg ut slik at du stikker deg ut i bunken av søknader, og du får drømmejobben som sykepleier.


cv sykepleier

FAQ

Hvordan skriver jeg en god CV som sykepleier?

Når du skal skrive sykepleier CV bør du bruke tiden som er nødvendig, bruke et godt format som viser informasjonen på en korrekt og oversiktlig måte. I tillegg bør du få vist fram deg selv som person og din egnethet for yrket.

Skal jeg ta med referanser i en sykepleier CV?

Nei, det er ikke vanlig å oppgi referanser lenger. Det er bedre at du heller skrive at du kan oppgi dem ved forespørsel.

Hvordan får jeg jeg akkurat den stillingen jeg ønsker som sykepleier?

Først og fremst ved å ha den rette utdanningen som kreves for de ulike stillingene som sykepleier, siden det er et bredt fagområde. Deretter bør du skrive en god CV som viser at du har kompetanse og ferdigheter som kreves for stillingen, og bruke samme søkeord som i stillingsannonsen.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement