Eksempel på CV psykolog

Psykologer sitt arbeid består i stor grad av å undersøke, behandle og forsker på menneskers atferd og mentale prosesser. De grunnleggende arbeidsmålene for en psykolog er å fremme mennesker sin helse- og livskvalitet.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på psykolog CV

Martin Hansen
Psykolog
47 58 96 20
martinhansen@online.no
linkedin.com/in/martinhansen

Profesjonelt sammendrag
Dyktig og engasjert psykolog innen BUP, med over 7 års erfaring når det gjelder psykiske lidelser hos barn og unge. Samarbeider tett med PPT, og brenner for å fremme unges helse, samt gi grundig utredning for hver enkelt. Bred erfaring med å finne tilrettelagt terapi og klinisk diagnose.Trives svært godt med å samarbeide i team, samt godkjent som veileder for nyutdannede.

Arbeidserfaring
Haukeland Sykehus
Barne- og ungdomspsykologi
Aug 2016 til dags dato

 •  Utførte grundige kartlegginger barn og unges psykiske helse
 •  Kartlegging av omgivelsene og barnas fungering i familien, barnehage eller skole
 •  Brukte min kompetanse for å finne tiltak og behandling for hvert enkelt barn
 •  Samarbeid med PPT for å finne forebyggende tiltak for barn og unge
 •  Arbeidet som veileder for nyutdannede


Utdanning
Profesjonsstudiet i psykologi
Universitetet i Bergen
Juni 2015

Faglige ferdigheter

 •  Norsk autorisasjon som psykolog
 •  Klinisk arbeid
 •  Utredningsverktøy
 •  Kommunikasjonsevner
 •  Nevroutviklingsforstyrrelser
 •  Dokumentasjon
 •  DIPS
 •  Journalføring
 •  Identifisering
 •  Vitenskapelig tenkemåte


Personlige ferdigheter

 •  Kommunikasjonsevner
 •  Samarbeider
 •  Vekker tillit
 •  Analytisk tenkning
 •  Empatisk
 •  Profesjonell
 •  Ansvarsbevisst
 •  Strukturert


Utmerkelser

 •  Vant prisen Forskerprisen 2020 for “Skolefravær og psykisk helse” hos Norsk psykologforening.

Gjennom studiene har psykologer fått kunnskap om hvordan tenkning foregår, hvordan hjernen arbeider når vi sanser, tenker, føler og handler. Når man skal skrive en CV som psykolog er det viktig at man får med all kunnskapen og kompetansen man har, og ikke minst hvilke tidligere erfaringer man har gjort seg.

Bruker du en av våre mange CV-maler vil du raskt og enkelt få frem informasjonen som gjør at du lykkes med søknaden din, uansett om du er nyutdannet eller erfaren. Vi vil gi deg gode tips om hvilke format du skal velge, hvordan du skriver inn utdannelse, arbeidserfaring og kompetanse, samt de siste små triksene som gjør at du skiller deg ut blant andre søkere.

Etter at du har lest gjennom artikkelen vår vil du vite nøyaktig hvordan du skriver en CV som psykolog, og du vil få se et helt ferdig CV-eksempel fra oss. Så hva venter vi på? La oss få deg øverst i søknadsbunken. 👇

skrive cv psykolog

Stillingssatser og lønn for psykologer

Det er svært lav arbeidsledighet blant psykologer. Behovet for psykologer er stort, og behovet er økende. Er du spesialist innenfor et felt vil du mest sannsynligvis kunne få de jobbene du ønsker, mens helt nyutdannede kan streve med å få en stilling i storbyene, som for eksempel Oslo eller Bergen.

I det fleste tilfeller er psykologer ansatte i det offentlige eller i private helseforetak. Avhengig av hvor du er ansatt vil nok lønnen variere. Andre faktorer som kommer inn når det gjelder lønn er om du har fullført videreutdanningen innen spesialisering eller veiledning gjennom Norsk Psykologforening. En gjennomsnittlig årslønn for psykologer ligger på rundt 659 000 kr, men for en psykologspesialist kan lønnen være 760 000 kr. 💰

Hvordan skrive en god søknad som psykolog

Det viktigste du må tenke over når du skal skrive din CV er at du skal være kort og konkret, men samtidig få med den informasjonen som arbeidsgiver trenger å vite om deg. Du bør ikke forvente at utdanningen din bare skal fikse jobb for deg, det er flere søkere på en stilling. Bruk tid på CV-en din og du vil være mye mer aktuell for en arbeidsgiver enn andre søkere som bare har skrevet en CV i hui og hast.

Derfor anbefaler vi at du benytter deg av en god mal for CV-en din som vil hjelpe deg med å skille deg ut, samt passer på at du får med de opplysningene som er nødvendige. Noen av avsnittene som psykologer bør inkludere i sin CV er:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her komme rnoen ekstra tips akkurat for deg som søker på en stilling som psykolog:

 • Søk på vikariater! Er du nylig ferdig med studier, er vikariater er gylden mulighet for å få en fot innenfor fagmiljøet.
 • Fortell hvorfor du valgte akkurat dette yrket. Å arbeide innen psykologi krever noen helt spesielle personlige egenskaper og derfor bør arbeidsgiver få vite hva som ligger bak ditt valg.
 • Få frem hvorfor de skal velge akkurat deg. Få frem personlige egenskaper, erfaring og kompetanse som er relevant for akkurat den stillingen du søker.
 • Vektlegg erfaringer du har. Det er nyttig informasjon for arbeidsgiver, og fremhev om du er psykologspesialist innen et område.
 • Vis engasjement for yrket! Skal du søke jobb hos private er de avhengige av proaktive arbeidstakere som gir mye av seg selv.
skrive cv psykolog

Format, utforming og struktur

Når man skal skrive søknaden bør det komme tydelig frem hvordan du kan bidra i deres virksomhet, og ikke minst både dine faglige og personlige egenskaper. Personlige egenskaper er helt essensielt for en stilling som psykolog. Bruk et våre format slik at du får frem på en tydelige måte hvilke kompetanse du har, informasjon om utdanning, og erfaring fra behandling, terapi, klinisk psykologi og annet du har opparbeidet deg.

📌Tips: Ifølge undersøkelser bruker en arbeidsgiver bruker faktisk arbeidsgiver bare noen få sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for om kandidaten er aktuell eller ikke. Vær derfor presis og konkret.

Skrifttypen du bruker bør være nøytral, og vi anbefaler for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Disse skrifttypene vil ikke ta mye oppmerksomhet, og husk at holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Du må også fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

På dagens jobbmarked brukes det i hovedsak tre ulike CV-formater, og her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes av erfarne for å fremheve relevant arbeidserfaring, noe som kan være avgjørende for psykologer.
 • Funksjonelt format : Blir i hovedsak brukt for helt nyutdannede psykologer som ikke har erfaring, og her er fokuset på hvilke ferdigheter og kunnskap du har opparbeidet deg.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for de aller fleste psykologer. Her viser du til hvilke arbeidserfaring du har som er relatert til stillingen du søker på, fordi du begynner med å skrive om din nyeste erfaringen og utdanningen din. På den måten får virksomheten du søker jobb hos raskt oversikt over din kunnskap.

Start med kontaktinformasjon

Når du skal skrive overskrift på din CV, bruker du enkelt og greit kontaktinformasjonen din. Dette gir et godt førsteinntrykk på arbeidsgiver, og her bør du så klart passe på at du skriver alt helt korrekt. En liten feil kan føre til at arbeidsgiveren ikke får kontakt med deg, og du dermed går glipp av en stilling du søker på. Husk at du får med riktig arbeidstittel og få med dersom du har utdannet deg til psykologspesialist innen et felt.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Trine Ellingsen

Psykologspesialist rus og avhengighet

40 14 54 78

trineellingsen@online.no

linkedin.com/in/pålkristiansen


Mange lurer på om man skal ha med bilde eller ikke, og det blir stadig vanligere å ta med et bilde på CV-en. I en ideell verden skal kandidater vurderes ut ifra faglige kvalifikasjoner, erfaring, resultatoppnåelse og lignende, og da kan det stilles spørsmål rundt hvor relevant utseende er. Samtidig vet vi at arbeidsgivere bruker mindre av syv sekunder på å skanne gjennom CV-en din, og ønsker man at de verdifulle sekundene skal brukes på å studere et bilde? Egentlig ikke.

Det som kan tale for at du skal velge et bilde er at arbeidsgivere og HR-rekruttere lettere får et førsteinntrykk av deg dersom du har med bilde på CV-en din. Et av våre tips når det gjelder dette feltet er at et bilde ikke er det mest avgjørende på CV, men hvilket bilde du har med kan ha stor betydning.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og bruk et “hvitt portrett”
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og bilde fra festlige anledninger
 • Velg et godt format
  • se profesjonell ut ved å bruke et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke bruk et bilde der andre er med
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Ha en nøytral og god bakgrunn
  • den skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra deg
 • Ta et bilde for akkurat til bruk på CV-en din
  • da vil du lettere lykkes med å få et bilde som egner seg på søknaden
skrive cv psykolog

Profesjonelt sammendrag

Dette avsnittet skal ikke være langt, men er kanskje det avsnittet du skal bruke lengst tid på. Et profesjonelt sammendrag for psykologer skal vise frem dine beste egenskaper, arbeidserfaring og profesjonelle prestasjoner. Her skal arbeidsgiver få lyst til å velge deg blant alle de andre som søker arbeid.

Skriver du et kort, men godt sammendrag vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang, og dette kan være det avgjørende for om du lander en ledig stilling eller ikke. Gjennom en kort oppsummering kan du fortelle arbeidsgiveren hvilken verdi du vil gi bedriften basert på dine tidligere prestasjoner innen psykologi, terapi og behandling av pasienter.

GODT EKSEMPEL

Dyktig og engasjert psykolog innen rus og avhengighet med over 7 års erfaring. Behandlet og lagt til rette for forebyggende tiltak for rusavhengige med ulike tilleggsdiagnoser. Bred kompetanse innen klinisk psykologi. Gjennomført utredning innen rettssystemet ved flere anledninger, samt ferdigstilt skriftlige rapporter. Ønsker å ta med min kompetanse og erfaring for å bidra til et arbeidsmiljø for utvikling.


DÅRLIG EKSEMPEL

Flink og dyktig psykolog innen utredning og behandling av rusavhengige. Ser hvor viktig det er med samtaler og det er veien å gå. Ønske rnye muligheter for å bruke kunnskapen min.


Her er det lett å se forskjellen på forslagene, og det er lett å vite hvem som blir valgt av en potensiell arbeidsgiver. Pass derfor på at du bruker tid på dette avsnittet, slik at det er du som blir valgt til en stilling du søker på.

For deg som akkurat er ferdig med studiene og ikke har rukket å jobbe så mye enda, finnes det to valg når du skal sende søknad på en ledig stilling inne psykologi. Enten kan du skrive et karrieremål hvor du viser frem hva du ønsker å oppnå i yrket og hva du har som mål for fremtiden.

Eller du kan bruke erfaringer du har opparbeidet gjennom praksis underveis i utdanningen. Velg det som passer best for deg når du søker på en ledig stilling. Vi skal vise deg et eksempel på karrieremål for nyutdannede.

GODT EKSEMPEL

Nylig ferdig utdannet psykologspesialist innen sammensatte lidelser og smerte. Har gjennom praksis opparbeidet erfaring og brenner for å behandle denne pasientgruppen. Ønsker å ta i bruk psykologiske tilnærminger for å hjelpe denne pasientgruppen til å oppnå bedre mental helse. I fremtiden ser jeg for meg at jeg har fått enda mer erfaring og kompetanse slik at jeg får mulighet til å hjelpe enda flere på beste mulige måte.


Avsnitt om utdanningen din

For å kunne kalle seg psykolog kreves det at man har gjennomført en profesjonsutdanning inne psykologi. Det stilles høye akademiske kvalifikasjoner for at man kan kalle seg psykolog, og det er ingen jobber som utlyses uten at det ligger et formelt krav til utdanningen din. Psykologer skal være faglige trygg etter et langt studieløp og skape tillit hos sine pasienter.

Det mest vanlige er at du har gjennomført et femårig profesjonsstudium i psykologi som gir godkjent autorisasjon som psykolog. Her kan man velge å spesialisere seg også, og dermed oppnå tittelen psykologspesialist innen sitt valgte fagfelt. Derfor er det viktig at du fyller inn nøyaktige detaljer om din utdannelse, slik at arbeidsgiver vet akkurat hvilke fagkompetanse du besitter.

Husk derfor på følgende når du skal skrive inn utdannelsen din. Gjør det ved å bruke kulepunkter slik at det er lett å lese, og ikke ta med lange tekster i denne delen. Bruk et konsekvent format for å liste opp utdanningen din.

Det du ønsker å få frem her er gjerne at du er dyktig innen feltet ditt, har den en godkjent utdanning, samt enkelte utdanninger som gjør at du stiller høyere enn andre studenter. Oppgi utdanningen din i et omvendt kronologisk format, slik at du får frem hva du nylig har studert.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier

Universitetet i Oslo

Vår 2018


Avsnitt om nøkkelferdigheter på psykolog CV

Her må du passe på å ikke gjøre den feilen som dessverre mange søkere gjør. Det skriver avsnittet for fort, og tenker ikke over at hvilke ferdigheter de kan vise til har stor betydning for om de får stillingen de søker på eller ikke.

Ønsker du at din søknad skal komme gjennom nåløyet må du har gjort en grundig jobb når det gjelder avsnittet om nøkkelferdigheter. Det kan være nøkkelferdighetene du lister opp som avgjør om du er den som får innkalling til intervju eller ikke.

📌Visste du at mange arbeidsgivere bruker et datasystem for å søke gjennom CV-er for å lete etter bestemte ord? For at du skal slippe gjennom trenger du at søknaden din samsvarer med kravene i stillingsbeskrivelsen.

Bruk stillingsannonsen aktivt for å se hva arbeidsgiveren leter etter i søknader. Legg spesielt merke til ferdighetene som de ser etter i en person og som de ønsker at skal jobbe på deres virksomhet. Inkluder de samme ferdighetene i søknad din som arbeidsgiveren etterlyser.

Her er noen av de faglige og personlige ferdighetene det er behov for i stillinger innen psykologi 👇

Faglige ferdigheter
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Klinisk arbeid
 • Utredningsverktøy
 • Kommunikasjonsevner
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Dokumentasjon
 • DIPS Journalføring
 • Utrede
 • Diagnostisere
 • Behandle
 • Evaluere
 • Drive helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Likeverdig tjenestetilbud
 • Identifisering
 • Vitenskapelig tenkemåte
 • Støtte i forskning
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Interesse for faglig samarbeid
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Selvstendig
 • Reflektert
 • Empatisk
 • Profesjonell holdning
 • Etisk holdning
 • Evaluering
skrive cv psykolog

Eventuelle avsnitt

Noen gange ropplever man at man sitter med mer informasjon, men at de ikke passer inn under avsnittene i CV-en. Da er det letteste å legge til et avsnitt, og dermed kan du dele informasjonen med arbeidsgiver på en oversiktlig måte.

Her er noen av avsnitt som kan være aktuelle på psykologer sin CV:

 • Sertifiseringer
 • Lisenser
 • Priser
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser
📌Tips: Ikke ta med noe som ikke tilfører CV-en din verdi som er relevant for innen psykologi.

Datakunnskaper og sertifiseringer

I dagens arbeidssituasjon kreves det grunnleggende datakunnskaper innen de fleste bransjen, også psykologi som er knyttet til helseforetak. Når en pasient er under behandling kreves det at man journalfører, fører inn skriftlig rapporter under utredning, diagnostiserer og kanskje også må henvise pasienter videre. For å gjøre det lettere for arbeidsgiver er det beste at du viser skriftlig på CV-en din hvilke kompetanse du har.

Presentasjoner

Har du du noen presentasjoner å vise til eller vunnet priser gjennom utdannelse eller arbeidet ditt fra for eksempel Norsk psykologforening, bør du lage et eget avsnitt for dette. Husk at det er lov å skryte av seg selv, du skal jo forhåpentligvis selge deg inn som en god ansatt hos virksomheten.

Språk

Språk er noe man ofte finner nevnt i stillinger for innen psykologi, og det står ofte at man må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. De fleste potensielle arbeidsgivere ønsker søkere som behersker det norske språket godt slik at det ikke oppstår språkutfordringer i samhandling med pasienter.

Interesser

For en erfaren psykolog som søker på jobb er ikke dette avsnittet så interessant, men derimot for en student kan det være verdt noe. Har du noen interesser som kan være positivt for stillingen du søker på kan du føre den opp under dette avsnittet.

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV for psykolog

 • Bruk kontaktinformasjonen din, inkludert navnet ditt, som overskrift på søknad
 • Vær tydelig og konkret gjennom hele CV-en din
 • Bruk god tid på det profesjonelle sammendraget slik at det fremhever din ekspertise og arbeidserfaring
 • Skriv erfaringene dine opp i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Skriv om utdanningen din i et format som inkludere kulepunkter
 • Bruk tid på avsnittet om de faglige og personlige ferdighetene dine
 • Skill deg ut mer ved å inkludere eventuelle avsnitt, som er relevante.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

For psykologer er det anbefalt at man skriver et følgebrev og har det med som vedlegg. Det vil gjøre at arbeidsgiver blir enda bedre kjent med deg og dermed øke sjansene dine for at det er du som ender opp med den ledige stillingen. Et følgebrev gjør hele søknaden mer personlig samt du får vist frem ditt engasjement for fagområdet ditt. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og lettere ser du kan være positiv for arbeidsgiver.

Det som skiller CV og følgebrev er at en CV fokuserer på utdanningen og det du allerede har gjort, mens et følgebrev har mer fokus på akkurat hvem du er her og nå, samt fremtiden som ligger foran deg.

Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Et solid følgebrev kan hjelpe deg med å skille deg ut slik at du stikker deg ut i bunken av søknader.

FAQ

Hvordan skriver jeg en best mulig CV som psykolog?

Du skriver den beste CV-en for psykolog ved å følge våre tips og veiledning i denne artikkelen. Våre CV-maler gjør arbeidet mer nøyaktig og enklere for deg, samt at de følger de nyeste standard for CV-er.

Skal jeg ta med referanser i en søknad?

Nei, det er ikke vanlig å oppgi referanser lenger. Du kan skrive at heller oppgir dem ved forespørsel.

Skal jeg ta med alle utdanningene mine i CV for psykolog?

Nei, siden det kreves høyere utdanning, som skal være godkjent for autorisasjon, er det ikke nødvendig med informasjon om videregående skole. Hold deg til den utdanningen som er relevant, men husk å ta informasjon om du er psykologspesialist.

Psykolog CV eksempler

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV