Eksempel på CV for lege

Legeyrket kan være svært utfordrende og det krever fokus på det som skjer der og da. Dette mestrer du godt, men som lege kan du oppleve at å skrive søknader kan gjøre deg usikker på hvilke og hvordan du skal få med all nødvendig informasjon.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på lege  CV

Ståle Fredheim
Allmennlege
48 78 96 25
staalefredheim@online.no
linkedin.com/in/staalefredheim

Profesjonelt sammendrag

Svært erfaren allmennlege med 5 års erfaring som fastlege i Bergen kommune. Bred erfaring fra turnus på legevakt. Søker på plass som LIS1 hos dere for spesialisering. Økte positive pasientomtaler med over 20%, samt hatt det daglige ansvaret for legekontoret.

Arbeidserfaring

Krokstad Legesenter
Fastlege
Aug 2019 til dags dato

 •  Utførte gjennomsnittlig 25 pasientkonsultasjoner daglig innen allmenn medisin, sendte videre relevante henvisninger og hatt tett samarbeid med andre instanser.
 •  Utførte helsetjenester av høy kvalitet til alle pasienter i samarbeid med ledelse og teamet
 •  Utførte og veiledet nyansatte når det gjaldt journalføringer.


Utdanning

Medisin (profesjon)
Universitetet i Oslo
Juni 2015

 •  Gjennomsnittskarakter B


Faglige ferdigheter

 •  Praktisere medisin
 •  Fysiske undersøkelser
 •  DIPS
 •  Veiledning


Personlige ferdigheter

 •  Gode kommunikasjonsevner
 •  Interesse for faglig samarbeid
 •  Relasjonelle ferdigheter
 •  Samhandle med andre yrkesgrupper
 •  Medfølende og empati
 •  Disiplin og tydelig
 •  Engasjement for allmennmedisin

Kanskje du ikke engang vet hvor du skal starte, og hva som gjør at en lege CV skiller seg ut i mengden av søknader som kommer inn til arbeidsgivere. Dette ønsker vi å hjelpe deg, både du som er nyutdannet og du som er erfaren.

Ved å bruke våre CV-maler kan du får den veiledning du trenger for å lykkes med jobbjakten. Her vil både du som skal søke på jobben som LIS1 og du som er en erfaren lege med mye praksis, få den kunnskapen du trenger.

Lær hva som er det beste formatet og hva du skal ta med av informasjon. Etter at du har lest deg gjennom artikkelen vår vil du vite nøyaktig hvordan du skriver skal skrive en CV som lege, og du vil få se et CV-eksempel fra oss.

La oss komme i gang og få deg øverst i søknadsbunken. 👇

Stillingssatser og lønn for leger

Hvilke lønn en lege har varierer veldig, og det er store forskjell knyttet til hvilke legestilling du arbeider i. En årslønn for lege kan ligge mellom 750 000 kr til 2 700 000 kr.

I hovedsak har en legespesialist 2-300 000 kr mer enn en allmennpraktiserende lege, og en gjennomsnittlig årslønn ligger på litt over 1 million kroner året.

Samtidig så driver fastlegene nærmest sin egen bedrift gjennom næringsavtaler med kommunene og kan dermed styre lønnen til en viss grad selv. Har en fastlege mange pasienter på listen sin og andre arbeidsoppgaver som for eksempel legevakt, som vil si mange flere arbeidstimer, vil også lønnen stige mye mer. Av den grunn kan en fastlege tjene over 2 000 000 millioner kroner. 💰


lege cv eksempel

Hvordan skrive en god søknad som lege

Når du skal skrive CV din som lege er det viktig at du er kort, konkret og tydelig, og faktisk sette av den tiden som trengs for å gjøre arbeidet. Det vil gjøre deg bedre rustet blant andre kandidater om du har en solid CV.

Derfor anbefaler vi at du benytter deg av en god mal for CVen som vil hjelpe deg med å skille deg ut, samt passer på at du får med de opplysningene som er nødvendige. Noen av avsnittene du bør inkludere i CV for lege er:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her er noen ekstra tips slik for deg som skal søke på stillinger for lege:

 • Vær tydelig og presis! Skriv i fullstendig setninger, og bruk et godt og variert språk. Mange leger skriver faktisk for kort og rotete.
 • Fortell hvorfor du valgte medisinstudiet. Arbeidsgiver er alltid nysgjerrig på hvorfor du valgte legeyrket og hva som driver deg i arbeidet ditt.
 • Fortell hva du vil bidra med. Få frem dine personlige egenskaper, kunnskaper og ferdigheter som er relevant for akkurat den stillingen du søker.
 • Velktlegg erfaringer du har. Det er nyttig informasjon for arbeidsgiver, og et ekstra pluss om du har noen refleksjoner rundt erfaringene dine.
 • Husk å skrive noe om kommunehelsetjenesten! Nesten så mange som 70-80% glemmer dette og det er noe som trekker veldig ned for søkere til LIS1.

Format, utforming og struktur

Når det gjelder søknader fra leger er arbeidsgivere spesielt interessert hva du vil bidra med i jobben, samt at legeyrket krever både personlige og faglige ferdigheter. Derfor må det komme tydelig frem informasjon om arbeidserfaring, utdanninger og spesialiseringer, samtidig som du viser til dine personlige egenskaper.

📌Tips: Husk at forskning viser at arbeidsgiver bruker så lite som to sekunder på hver CV før de avgjør om du er aktuell eller ikke.

Når det gjelder skrifttype anbefaler vi en nøytral skrift som ikke tar for mye oppmerksomhet. eksempler på dette er Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman, og at du holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Husk å fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.


lege cv eksempel

På dagens jobbmarked brukes det i hovedsak tre ulike CV-formater, og her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes for å fremheve relevant arbeidserfaring, noe som er viktig innen legepraksisen.
 • Funksjonelt format : Blir i hovedsak brukt for helt nyutdannede som ikke har erfaring. De fleste legestudenter har deltidsstillinger innen helsesektor de kan vise til som arbeidserfaring.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for de aller fleste leger og legestudenter. Her viser du til hvilke arbeidserfaring du har som er relatert til stillingen du søker på, fordi du begynner med å skrive den nyeste erfaringen og utdanningen din.

Start med kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen din skal brukes som en overskrift og vil gi et godt førsteinntrykk på din lege CV. Du tror det kanskje ikke, men mange søknader fra leger inneholder små skrivefeil og litt slurv. Pass derfor på at du leser over og at alt er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det bety at arbeidsgiver ikke får tak i deg, og du går glipp av stillingen.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Gunnar Gjærstad

Ortoped

48 78 96 25

gunnar.gjarstad@online.no

linkedin.com/in/trinehansen


DÅRLIG EKSEMPEL

Gundar Gjærsta d

Kirurg

gunnar_the_doc@gmail.com

linkedin.com/in/gunnargjærstad

Haugenstua

0037 Oslo


Mange lurer på om man skal ha med bilde eller ikke, og dte blir stadig vanligere å ta med et bilde på CV-en. Innen søknader for leger er det nok bortimot 60-70 % av søknadene som leveres med bilde. Å ha med et bilde er nok ikke det mest avgjørende på CV, men hvilket bilde du har med kan ha stor betydning.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og bruk et “hvitt portrett”
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Velg et godt format
  • se profesjonell ut ved å bruke et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke bruk et bilde der andre er med
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Ha en nøytral og god bakgrunn
  • den skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra deg
 • Velg et bilde av nyere dato
  • du vil ikke lure andre enn deg selv, for forhåpentligvis skal arbeidsgiver kalle dge inn til intervju og vil da se at du har nok forandret deg på 10 år

lege cv eksempel

Profesjonelt sammendrag

Her kommer vi til et viktig og kritisk punkt på en CV for lege. Gjennom et profesjonelt sammendrag skal leger vise frem sine beste egenskaper, arbeidserfaring og profesjonelle prestasjoner.

Det skal skje ved hjelp av noen få setninger, og skal stå rett under kontaktinformasjonen din, og er det neste inntrykket arbeidsgiver skal få av deg.

Skriver du et godt sammendrag vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang. Gjennom en kort oppsummering kan du fortelle arbeidsgiveren hvilken verdi du vil gi bedriften basert på dine tidligere prestasjoner.

GODT EKSEMPEL

Svært erfaren lege med over 7 års erfaring som fastlege i Oslo kommune, samt turnus på legevakt. Ønsker nå å bruke den opparbeidete erfaringen på deres legekontor. Økte positive pasientomtaler med over 20%, samt hatt det daglige ansvaret for legekontoret.


DÅRLIG EKSEMPEL

Lege med over syv års erfaring som fastlege søker nå nye muligheter. Hatt daglig ansvar på legekontoret.


Her er det lett å se forskjellen på forslagene, og det er lett å vite hvem som blir valgt av en potensiell arbeidsgiver. Pass derfor på at du bruker tid på dette avsnittet, slik at det er du som blir valgt til en jobb du ønsker.

Du som akkurat er ferdig med medisinstudiet, og ikke har denne type arbeidserfaring blir sikkert litt usikker på hva du skal gjøre med søknaden din til LIS1.

De fleste som søker på LIS1 har de formelle kravene, men om du kan vise til relevante verv, frivillig arbeid og egne erfaringer fra praksis,vil det hjelpe deg med å skille deg tydelig ut fra blant andre søknader. Det viser at du er dedikert, det viser arbeidskapasitet og det viser tilpasningsevne.

Avsnitt om arbeidserfaring

Selv om du har brukt mange timer på søknaden din til en jobb, så skjer det ofte at arbeidsgivere raskt kun leser gjennom avsnittet om arbeidserfaring. Dette gjelder spesielt for leger, da arbeidserfaring er svært viktig for hvor raskt du vil håndtere den nye jobben din. Derfor bør du ta deg god tid når du skal skrive avsnittet om arbeidserfaring.

Mange nyutdannede vil nok mangle en solid erfaring. En nyutdannet lege skal bruke de samme prinsippene, og vise til den praktiske erfaringen de fra studiet eller stillinger de har hatt på deltid gjennom studiet.

📌 Tips: Det handler ikke alltid om hva jobb du har gjort. Det handler i grunnen om hvordan du beskriver det du har gjort!

Uansett om du har mye erfaring eller lite, det er noen ting du trenger å tenke mer gjennom enn andre når du skal skrive om arbeidserfaring på en CV for lege. Les hva som står i stillingsannonsen og bruk de samme ordene som arbeidsgiver gjør.

Start alltid med den stillingen du har nå, og arbeid de bakover i tid, altså den omvendt kronologiske rekkefølgen.

Bruk alltid tall og fakta for å begrunne presentasjonene dine når det er mulig. Skriv kort under hver av punktene dine for å beskrive hva du har gjort i de ulike jobber. Det siste tips fra oss er at du alltid bruker handlingsverb i starten av setningene.

GODT EKSEMPEL

Arkaden Legesenter

Fastlege

Aug 2019 til dags dato

 • Konsulterte over 30 pasienter hver dag innen generell medisin og sendte henvisninger som var relevante
 • Utførte helsetjenester av høy kvalitet til alle pasienter i samarbeid med ledelse og teamet
 • Utførte journalføringer med 100% nøyaktighet

DÅRLIG EKSEMPEL

Arken Legekontor

Lege

Aug 2019

 • Hadde inne mange pasienter hver dag og rakk over alle
 • Hadde alltid høy kvalitet på det jeg gjorde
 • Journalføring 100%

Avsnitt om utdanning

Det stilles høye akademiske kvalifikasjoner for å kunne titulere seg lege, og det er ingen jobber som utlyses uten at det ligger et formelt krav til utdanningen din. Leger skal være faglige trygg etter et langt studieløp og med flere praksisperioder.


lege cv eksempel

Det kanskje mest vanlige er at du etter utdanningen har en bachelorgrad, eller eventuelt også en spesialisering innen et felt. Til tross for dette, er det bedre at du fokuserer først på erfaringen din og deretter skriver et avsnitt om utdanning. For nye og ferske leger som skal søke på LIS1 kan det være mer aktuelt å fremheve utdanningen sin først.

Uavhengig av hva du velger er best for deg, er det noen viktige punkter du må huske på når du skal skrive avsnittet om utdanning. Gjør det ved å bruke kulepunkter, slik at det er lett å lese, og ikke ta med lange tekster i denne delen. Bruk et konsistent format for å liste opp utdanningen din. Vær tydelig og konsis på hva du skal skrive. Ikke skriv lange avsnitt i denne delen.

Det du ønsker å få frem under dette punktet, er gjerne at du er dyktig innen feltet ditt og at du har noe som gjør at du stiller høyere enn andre studenter. Oppgi utdanningen din i et omvendt-kronologisk format, slik at du får frem hva du nylig har studert.

Slik skal du skrive opp avsnitt om utdanning, kort og konsist 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
Cand.med.

Universitet i Bergen

Vår 2018

Godkjent LIS1

Under spesialisering i allmennmedisin


Avsnitt om nøkkelferdigheter på lege CV

Å bruke tid på avsnittet om ferdigheter er noe du bør gjøre for å være sikrere på at du får jobben du ønsker. Veldig mange glemmer å inkludere avsnittet og tenker at det er de akademiske kvalifikasjonene som teller.

Det er riktig at du må være kvalifisert, men det kan være nøkkelferdighetene du lister opp som avgjør om du er den som får innkalling til intervju eller ikke.

📌Visste du at mange arbeidsgivere bruker et datasystem for å søke gjennom CV-er for å lete etter bestemte ord? For at du skal slippe gjennom trenger du at søknaden din samsvarer med kravene i stillingsbeskrivelsen.

Bruk stillingsannonsen aktivt for å se hva arbeidsgiver leter etter i søknader. Les hvilke ferdigheter de ønsker at personen som skal tiltre stillingen innehar. Ferdighetene som blir nevnt i stillingsannonsen, er ferdigheter du trenger å skrive i din søknad.


lege cv eksempel

Her er noen av de faglige og personlige ferdighetene en trenger i legeyrket👇

Faglige ferdigheter
 • Kardiologi
 • Onkologi
 • Gynekologi
 • Kritisk omsorg
 • Anestesi
 • Familiemedisin
 • Kosthold
 • Farmasøyt
 • Fysiske undersøkelser
 • Assistere pasienter
 • Praktisere medisin
 • Nettverksarbeid
 • Arbeidsetikk
 • Budsjettering
 • Problemløsning
 • Veiledning

Legg merke til at de faglige ferdighetene kan variere veldig ut fra hvilke utdannelse du har og hva du eventuelt har spesialisert deg innen.

For en som skal ut i Lege i spesialisering 1 (LIS 1) er det viktig å fremheve at du er klar for å samarbeide med leger og sykepleiere, samt stå i frontlinjen og håndtere det som kommer.

Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Interesse for faglig samarbeid
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Samhandle med andre yrkesgrupper
 • Medfølende og empati
 • Disiplin og tydelig
 • Engasjement for allmennmedisin
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

lege cv eksempel

Eventuelle avsnitt

Avsnittene vi har nevnt over skal være med i en CV for lege, men noen ganger er det annen informasjon du ønsker å dele som ikke passer inn under nevnte avsnitt. Det beste for deg er da å skrive inn nye avsnitt for den informasjon.

Her er noen av avsnitt som kan være aktuelle i en CV for lege:

 • Sertifiseringer
 • Lisenser
 • Priser
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser
📌Tips: Ikke ta med noe som ikke tilfører CV-en din verdi som er relevant for stillinger som lege.

Datakunnskaper og sertifiseringer

Leger kan velge mellom flere retninger i arbeidslivet, og kanskje du er en av dem som ønsker å sikte deg inn på ledelse. Da trenger du at det kommer frem hvilke datakunnskaper og sertifiseringer du har når det gjelder bedriftsledelse, markedsføring eller administrasjon. noe som vil åpne opp for helt nye muligheter i helsesektoren.

Skulle du ikke være interessert i ledelse, bør du allikevel nevne hvilke dataprogrammer du kjenner til. Helsesektoren er svært avhengig av kompetente mennesker som håndterer de ulike datasystemene som for eksempel DIPS.

Presentasjoner

Har du du noen presentasjoner å vise til eller vunnet priser gjennom din utdanning eller erfaring, bør du lage et eget avsnitt for dette. Husk at det er lov å skryte av seg selv, du skal jo selge deg inn til en potensiell arbeidsgiver.

Språk

Språk er noe man ofte finner nevnt i stillinger for leger. De fleste potensielle arbeidsgivere ønsker søkere som behersker det norske språket godt og kan være tydelige formidlere overfor pasienter og kolleger.

For enkelte områder kan det også være aktuelt med andre språkkunnskaper, og har har du noen språk du er middels god i eller bedre, kan det være akkurat det du trenger for at din søknad skal gå gjennom nåløyet.

Interesser

På de fleste søknader og for den vanlige jobben til en lege, vil ikke dette avsnittet være aktuelt. Det er mye bedre informasjon en erfaren lege kan tilføre CV-en sin enn hva han eller hun driver med på fritiden.

Avsnittet om interesser kan være mer aktuelt for en medisinstudent, og har du interesser som kan være positive for jobben du søker på så skriv det opp.

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV for lege

 • Bruk kontaktinformasjonen din, inkludert navnet ditt, som overskrift på søknad
 • Skriv det profesjonelle sammendraget slik at det fremhever din ekspertise og erfaring
 • Skriv erfaringene dine opp i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Skriv om utdanningen din i et konsekvent format
 • List opp en blanding av faglige og personlige ferdigheter
 • Skill deg ut mer ved å inkludere eventuelle avsnitt

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Når det gjelder følgebrev, bør en lege inkludere dette på sin CV. Det vil øke sjansen din blant andre søkere, og kan være mer personlig og vise frem ditt engasjement for legeyrket. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du kan være positiv for arbeidsgiver.

Det som skiller CV og følgebrev er at en CV fokuserer på utdanning og fortid, mens et følgebrev har mer fokus på det som er nå og fremtiden. Skriv en kort innledning og deretter noen avsnitt, i en personlig stil.

Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Med et solid følgebrev vil du skulle mer ut og kommer bedre frem blant andre søkere.


lege cv eksempel

FAQ

Hvordan skriver jeg en CV for lege på nett?

Det gjør du enkelt ved å bruke en av våre CV-maler. CV-malene våre gjør arbeidet mer nøyaktig og enklere for de, samt at de følger de nyeste standard for CV-er.

Skal jeg ta med referanser i en søknad?

Nei, det er ikke vanlig å oppgi referanser lenger. Du kan skrive at heller oppgir dem ved forespørsel.

Skal jeg ta med alle utdanningene mine i CV for lege?

Nei, siden det kreves høyere utdanning er det ikke nødvendig med informasjon om videregående skole. Hold deg til den utdanningen som er relevant.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement