Eksempel på CV for lærere

Læreryrket er et krevende og komplekst yrke, og arbeidshverdagen innebærer at du må håndtere mange ulike situasjoner, samt samarbeide med både kollegaer, ledelse, PPT og andre instanser som er knyttet til skolen. Det er et stort behov for lærere i den norske skolen, og spesielt blant de yngste elevene.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på lærer CV

Truls Hansen
Adjunkt
40 12 54 71
trulshansen@gmail.com
linkedin.com/in/trulshansen

Profesjonelt sammendrag

Adjunkt med over 7 års erfaring innen undervisning. Gjennom arbeidet på Leirvollen Skole har jeg arbeidet med trygg og strukturert klasseledelse, tilpasninge for enkeltelever og nye utforminger av læreplaner knyttet til Kunnskapsløftet 2020. Bred kompetanse innen praktisk undervisning som skaper aktive og engasjerte elever. Opplevd godt klima for  samarbeid med både foreldre, kollega og ledelse.

Arbeidserfaring

Leirvollen Skole
Kontaktlærer
2015-dags dato

 •  Kontaktlærer for klasse på 28 elever
 •  La til rette for best mulig faglig støtte og omsorg for elevene
 •  Utarbeidet undervisningsopplegg og -planer som la til rette for aktiv læring
 •  Fulgte skolen sine retningslinjer og forskrifter for å drifte en trygg og forsvarlig


Bakkeløkka Skole
SFO-leder
2010-2015

 •  La tilrette for aktiviter som fremmet fysisk helse
 •  Ansvarlig for bemanning og vikarbruk
 •  Ansvar for skole-hjem samarbeid


Utdanning

 • Engelsk videreutdanning    
  Universitet i Sørøst-Norge, Notodden  
  2020-2021  
 • GLU 1.-7., bachelorgrad    
  Universitet i Sørøst-Norge, Notodden  
  2011-2015  


Faglige ferdigheter

 •  Google Classroom
 •  Digitale læreplattformer
 •  DIPS-samspill
 •  Læreplan og instruksjon
 •  Pedagogisk planlegging
 •  IOP og SPU
 •  Klasseromsledelse


Personlige ferdigheter

 •  Dyktig på kommunikasjon
 •  God formidlingsevner
 •  Evne til å se enkeltelever
 •  Oppdatert på kunnskap
 •  Strukturert


Språk

 •  Tysk
 •  Engelsk


Interesser

Nesemyra IL    
Fotballtrener  

Svømmeinstruktør  

Lærerutdanningen er delt inn i ulike retninger. Det er en vesentlig forskjell på hva en lærer blant de yngste eleven har som arbeidsoppgaver og en lærer på videregående skole gjør. Det som er likt er at alle lærere skal drive undervisning, pedagogisk virksomhet og legge til rette for den beste utvikling for elevene sine.

Når lærere vet at skolesektoren mangler deres kompetanse tenker man at en god CV kanskje ikke er så viktig. Det er en tankegang som man ikke vinner frem med, man trenger en solid og strukturert lærer CV for å vise rektor at man har de ferdighetene og den kompetansen som trengs.

Akkurat dette ønsker vi å hjelpe deg med! I vår database har vi CV-maler du kan bruke som hjelp, samt at du skal få gode tips om hvordan du skriver den beste CV for lærere. Vi skal også vise deg et komplett CV-eksempel du kan bruke som veiledning. Og som et ekstra pluss skal vi lære deg å skrive et velformulert følgebrev, som vil gjøre CV-en din komplett!

Stillingssatser og lønn for lærere

Lærere kan ha ulike utdanninger, og spesielt de siste årene har utdanningen endret seg mye. Ser vi på et gjennomsnitt blant to største gruppene innenfor yrket oppdager vi at det er en viss forskjell på lønnen. En lektor i videregående skole vil ha en gjennomsnittslønn på 602 640 kr, mens en lærer i grunnskolen vil tjene 561 000 kr i gjennomsnitt hvert år. 💰

For en som er utdannet og arbeider i grunnskolen vil få årslønn ligge på 504 700 kroner, men utdanner du deg til lektor med tilleggsutdanning vil lønnen øke med nesten 50 000 kr i året. En lektor som ikke har tilleggsutdanning vil starte på 532 800 kroner.

Samtidig vet vi at store fagforeninger legger et stort press på myndighetene for at lærere skal få økt lønn de kommende årene, og om det vinner frem eller ikke blir spennende å se.

Hvordan skrive en god CV lærer

En fengende og engasjerende CV vil hjelpe deg langt på vei for å skaffe deg den lærerstillingen du ønsker. CV-en din bør fremheve formidlingsevne dine på en effektiv måte, og at du har kompetanse i de ulike fagene til å skape gode undervisningsrammer for alle de ulike behovene en elevgruppe kan ha.

På CV-en din bør også dine personlige ferdigheter kommer tydelig frem. En lærer trenger personlige ferdigheter som evne til omsorg, veiledning og interesse for elevene sine. Samtidig skal en lærer kunne være tydelig og skape trygge rammer for alle i klasserommet. vise at du har omsorg for elevene og kan veilede dem i skolehverdagen.

En annen side ved læreryrket er kommunikasjon og samarbeid, to viktige egenskaper for alt personell innen skolesektoren. Ved hjelp av vår god mal for CV kan du strukturert og tydelig få vist frem både kompetansen og ferdighetene dine innen pedagogikk og fagene.


cv med erfaring for lærer

En god CV for lærer bør inneholde følgende avsnitt:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her er noen ekstra tips slik for deg som skal søke på en jobb som lærer:

 • Søk på vikariater! Kommune kan sjelden gi den en fast stilling med en gang, men de fleste lærere har fått stillingen sin ved å være vikar først.
 • Vis ordenssans! Pass på at du bruker marger, overskrifter og avsnitt riktig. Så klart må du også se på rettskrivingen! Ingen skoler vil ansette en lærer som ikke kan oppdage sine egne feil.
 • Vær åpen for det meste. En lærer må være omgjengelig og kunne håndtere mange ulike situasjoner, så være åpen for at du kan undervise i de fagene du ikke har mest kompetanse også.
 • Bruk stillingsannonsen aktivt . Se hva den aktuelle skolen ønsker ut av sine lærere, og bruk de samme ordene og begrepene i din CV.

Format, utforming og struktur

Blant kommuner og utdanningsinstitusjoner er det vanlig praksis å bruke digitale plattformer for utlysning av ledige jobber. Her legger søkere inn informasjonen, og har du en ferdig CV klar går denne jobben raskere unna og med bedre nøyaktighet. Velg et godt format som fremhever hva din kompetanse er innen fag, samt at du får fremhevet ferdigheter innen relasjonsbygging med både elever, foreldre og kollegaer.

📌Arbeidsgivere bruker i gjennomsnitt under 10 sekunder på å skumlese en CV før de bestemmer seg for om søkeren er aktuell. Format og utforming har derfor stor betydning for om du kommer gjennom nåløyet.

Når det gjelder skrifttyper bør du ikke være veldig kreativ, hold deg til en nøytral variant slik som for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Heller ikke eksperimenter med størrelsen på skriften, det enkle er ofte det beste. Husk derimot å fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.


cv med erfaring for lærer

De er tre CV-formater som blir mest brukt, og som samtidig er de best egnede. Kjapt oppsummert kan vi si dette om det:

 • Omvendt kronologisk format: For deg som har mye relevant arbeidserfaring der din ekspertise først og fremst fremheves.
 • Funksjonelt format : Er for deg som er nyutdannet der det er ferdigheter og utdannelse som fremheves.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.

Omvendt kronologisk er det beste formatet for en erfaren lærer med mange års erfaring. Her fremhever du den siste stillingen du hadde, og arbeider deg bakover i tid med de andre stillingene du har hatt. For deg som er nyutdannet og prøver å sikre deg drømmejobben, anbefales det funksjonelle formatet. Her fremheves ferdighetene dine i stedet for, noe som er positivt ved mangel på erfaring.

Start med kontaktinformasjon

Ved å bruke kontaktinformasjonen din som overskrift skaper du er godt førsteinntrykk på din lærer CV. Husk å les over en ekstra gang for å se at alt er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det betyr at arbeidsgiver får tak i deg, og en lærer bør uansett ikke gjøre slike feil.

⚠️Tips fra oss er å ikke skrive inn for mye informasjon, som nødvendigvis ikke relevant. Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Randi Berg

Adjunkt

97 89 58 78

randiberg@gmail.com

linkedin.com/in/randiberg


DÅRLIG EKSEMPEL

Frank Berg

Grunnskolelærer med tilleggsutdanning og bachelorgrad

yo_man@gmail.com

linkedin.com/in/frankberg

Hans Holgersgate 87

3587 FJELL


Stadig flere velger å ta med bilde på CV-en sin, men i likhet med de fleste bransjer er det ikke noe krav om det innen helse og oppvekst. En lærer blir ansatt på grunnlag av utdannelse og kompetanse, ikke utseende.


cv med erfaring for lærer

En fordel med et bilde er at arbeidsgiver får et ansikt å feste informasjonen til, og dermed kan skape seg en bedre relasjon til hvem du egentlig er. På dette punktet er det opp til deg selv å avgjør om du ønsker å inkludere et bilde eller ikke.

📌Velger du å ta med bilde bør du huske på dette:

 • Se profesjonell ut
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Bruk et passende format
  • Helst et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ta et eget bilde beregnet for CV-en din
  • Unngå å bruke et bilde du beskjærer deg selv ut fra
 • Bruk en nøytral bakgrunn
  • Ikke la bakgrunnen stjele oppmerksomheten fra deg
 • Velg et oppdatert bilde
  • Og ihvertfall ikke et fra de yngre dager der du var på ferie

Et profesjonelt sammendrag bør du ha med

I det profesjonelle sammendraget skal du fremheve dine største presentasjoner som lærer. Et godt tips er å bruke handlingsverb for å beskrive tydelig hva du har gjort. Få også med hvilken verdi du vil ha for en rektor og hvordan du vil være et positivt innslag for deres skole ved hjelp av din kompetanse og erfaring.

Det profesjonelle sammendraget bør du plassere rett under overskrift på CV, fordi du ønsker at det er noe av det første arbeidsgiver skal lese. Husk at lærere bør ha utmerkede kompetanse når det kommer til forskjellige undervisningsmetoder, og ikke minst kommunikasjonsevner. I eksemplene under kan du se hvordan den første søkeren forteller om sin motivasjon for stillingen og fremhever hvilke betydning søkeren vil ha for arbeidsplassen. Den andre søkeren skriver egentlig ingenting om hva han eller hun vil tilføre arbeidsplassen, bortsett fra at personen tydeligvis trives i arbeidet sitt.

GODT EKSEMPEL

Erfaren og engasjert lærer med bred erfaring fra variert undervisning som treffer flere elever. God faglig kompetanse som blir brukt for å lage pensum som oppfyller Kunnskapsløftet. Praktisere strukturert og tydelig klasseledelse som skaper rom for omsorg og respekt, etter kjente pedagogiske tilnærminger. Bred erfaring med omfattende hjem-skole samarbeid, samt godt arbeidsklima med kolleger og ledelse.


DÅRLIG EKSEMPEL

Glad og aktiv lærer som brenner for undervisning. God tilbakemeldinger fra elever på at de liker meg godt. Elsker arbeidet mitt!


Presenter arbeidserfaringene dine på en god måte

Arbeidsgivere er interessert i å få kjennskap til hvilke erfaringer du har. Grunnen er at de lurer på om du har den erfaringen de ser etter. Trenger de en lærer som skal inn for undervise elever med utfordringer ønsker de helst at læreren har akkurat den erfaringen. Hvis du har relevant arbeidserfaring fra tidligere steder er det viktig å skrive det under denne delen i CV-en.

Arbeidsgivere pleier å bruke litt tid på denne delen av søknaden din, da det lar dem se hva du har gjort tidligere. Derfor er det viktig at du skriver opp informasjonen i punktlister, både når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsprestasjoner. Ha gjerne med tall og fakta for å kvantifisere viktige prestasjoner. I eksemplene under kan de se en stor forskjell på hvilke informasjon arbeidsgiver får og ikke får.


cv med erfaring for lærer

Du bør bruke det omvendte kronologiske formatet når du skriver avsnittet om arbeidserfaring. Inkluder stillingstittel du hadde på på tidligere arbeidsplasser, hvilke år du var ansatt og navnet på bedriften eller institusjonen du arbeidet for. Du kan inkludere profesjonelle presentasjoner til slutt.

GODT EKSEMPEL

Kruseløkka Skole

Kontaktlærer

2011-2018

 • Kontaktlærer for elevgruppe på 28 elever
 • Drev praktisk undervisning der elevene var aktive deltakere
 • Førte filer for hver elev sin fremgang for å kunne gi strukturerte tilbakemeldinger
 • Teamleder for trinnet og ansvar for felles aktiviteter på skolen
 • Var med å arrangerer ulike tverrfaglige prosjekter på tvers av klassetrinn

DÅRLIG EKSEMPEL

Kruseløkka skole

Adjunkt

2011-2018


Avsnitt om utdanning på lærer CV

Alle som søker på en jobb innen skolesektoren må ha godkjent lærerutdanning, men hvilke fag en lærer er utdannet i kan variere. Arbeidsgiver er ofte opptatt av om en søker ha en den fagkomptenasen med seg som de ønsker. Her i avsnittet om arbeidserfaring bør du derfor få med hvilke fag du har studert gjennom utdanningen din.

Dersom en skole har mange ansatte innen naturfag og samfunnsfag, men mangler lærere i de praktisk estetiske fagene stiller en kandidat som har kompetanse innen musikk og kroppsøving sterkere på listen. Når du skal føre opp informasjon om utdanningen din inkluderer du følgende informasjon:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Fagkompetanse
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

GLU 1.-7.

Universitetet i Sørøst Norge

2011-2015

Norsk(60 stp), Matematikk(30 stp), Kroppsøving (30 stp),

Naturfag(30 stp), KRLE (30 stp), PEL (60 stp)


Nøkkelferdigheter for lærere

Det er ikke alltid så enkelt å komme på hvilke ferdigheter man selv har i arbeidssammenheng. En vei å gå for å finne ut av dette er ved å starte med å dele ferdighetene dine opp i faglige ferdigheter og personlige egenskaper. Ved å gjøre det får du en bedre oversikt som også gjør det lettere å få skrive inn på CV-en din.


cv med erfaring for lærer

Faglige ferdigheter skal liste opp som en oversikt over hva du har tilegne deg av kunnskap og kompetanse gjennom studier og kurs. For en lærer kan dette gjelde fra den grunnleggende utdannelsen, men også kurs og videreutdanninger du har tatt i ettertid. Digitale ferdigheter er også en del av de faglige og er mer aktuelt enn noen gang i skolevesenet.

Personlige egenskaper er litt mer diffuse, men samtidig like viktige i jobben du skal gjøre. Hvordan en lærer møter elevene sine, fungerer i skolehverdagen, skaper struktur og orden, samt samarbeider med kollegaer har utrolig mye å si for om en lærer er dyktig eller ikke.

Her er noen faglige og personlige ferdigheter som er relevante for en lærer:

Faglige ferdigheter
 • Google Classroom
 • Digitale læreplattformer
 • DIPS-samspill
 • Læreplan og instruksjon
 • Pedagogisk planlegging
 • IOP og SPU
 • Klasseromsledelse
 • Kommunikasjonsteknikker
 • Læringsmiljø i praksis
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Formidlingsevner
 • Evne til å se enkeltelever
 • Oppdatert på kunnskap
 • Strukturert
 • Samarbeidsvillig
 • Tidsstyring
 • Empatisk
 • Raus

Eventuelle avsnitt du kan inkludere på lærer CV

En lærer har en viktig rolle, også utenfor klasserommet. Dette er et yrke du tar med deg hjem, og du kan oppleve at du må gå inn i yrkesrollen din når du treffer foreldre og lærere på fritiden også. Derfor kan det være en fordel å fortelle arbeidsgiver hva du gjør utenom arbeidet ditt, og noen interesser kan være til fordel for skolen. Et ivrig friluftsmenneske har større sannsynlighet for å tilbringe tid ute med elevene, og en musikkinteressert lærer som spiller i en gruppe vil bruke mer musikk med elevene. Eller kanskje det er annen informasjon du ønsker å ta med. Løsningen er å legge til noen ekstra avsnitt for å forsterke CV-en din.


cv med erfaring for lærer

Erfaring innen frivillighet

Avsnittet om frivillighet vil alltid heve søknaden, uansett yrke. Frivillighet sier mye om evnen til empati og omsorg for andre, og er noe som er en viktig del av lærergjerningen og det spesielt for de yngste elevene.

Avsnittet om frivillighet på din CV skal ha en lignende struktur som avsnittet om stillingsbeskrivelse. Denne delen inneholder navnet på organisasjonen du var frivillig for, tidsrammen og geografisk beliggenhet. Oppgi også hva du har oppnådd i løpet av frivilligheten i det gjeldende selskapet.

Språk

Har du en språkkompetanse som skiller seg fra det flest har, er det en viktig ferdighet i skolesystemet. Her kommer det elever fra mange land og dersom du har ferdigheter innen språk vil det alltid være en fordel. Arbeidsgivere vil sette pris på ansatte som på en dyktig måte kan kommunisere med elever og foreldre av ulik etnisitet. Når du skriver denne delen må du sørge for at du viser hvilke ferdigheter du har innen de ulike språkene.

⚠️Husk: Ikke ta med språk du behersker under middels.

Interesser

Som nevnt i starten av dette avsnittet, interessene til lærere vil ofte bli tatt med inn i klasserommet og er gjerne noen en rektor ønsker informasjon om.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Selv om det er mer vanlig å kun sende inn en CV, anbefaler vi at lærere legger med et følgebrev. Grunnen er at den personlige egnetheten til læreryrket er svært viktig for rektorer som skal velge kandidater. CV-en din har fortalt mye om erfaring og kompetanse, men et følgebrev gir arbeidsgiver et mer fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du som person kan være et positivt tilskudd for skolen..

Følgebrevet har en mer personlig stil enn selve CV-en, og starter med en kort innledning og deretter noen avsnitt. Her er det viktig at du ikke bare gjengir det du har fortalt i CV, men kommer med ny informasjon.

Fortell om din unike erfaring og kunnskap, prøv å skap interesse og vær litt direkte i måten du skriver på. Få tydelig frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Et godt følgebrev kan øke interessen til en potensiell arbeidsgiver og dermed enkelt føre til et intervju.


cv med erfaring for lærer

Oppsummering: slik skriver du den perfekte lærer CV

 • Start med kontaktinformasjonen.
 • Velg riktig format, for flest lærere vil dette være formatet omvendt kronologisk
 • Skriv et godt profesjonelt sammendrag og utfyllende om arbeidserfaringen slik at rektor raskt få interessen for din kompetanse og erfaring dine.
 • Få med hvilke fagkompetanse du har under avsnittet om utdannelse.
 • Beskriv ferdighetene dine, både faglige og personlige, ved å bruke relevante nøkkelferdigheter som er nevnt i stillingsannonsen
 • Legg til eventuelle avsnitt om du har informasjon arbeidsgiver burde vite.
 • Inkluder et følgebrev for å gjøre søknaden din komplett.

cv med erfaring for lærer

FAQ

Hvorfor må jeg nevne fagkompetanse på CV?

Fagkompetanse er noe som stadig blir viktigere og det er et stort tema at lærere uten kompetanse driver med for mye undervisning i den norske skolen.

Hvilke arbeidsoppgaver har en lærer?

En lærer har et vidt spekter av arbeidsoppgaver. De skal planlegge undervisning, drive undervisning, gi tilbakemeldinger og evaluere elever. Samtidig skal de samarbeide godt med foreldre, kollegaer og andre instanser knyttet til skolen.

Hvor lang skal en CV for lærere være?

En profesjonell CV for lærere bør holdes til en side, men du kan utvide til to sider om du har flere utdannelser det er viktig at arbeidsgiver får informasjon om.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement