Eksempel på CV for helsesekretær

Helsesekretærer arbeider blant annet på legekontorer, sykehus og poliknlinikker. En pasient møter som oftest aller først på en helsesekretær, og her er jobben deres å gjøre en vurdering av pasienten sin fysiske helsetilstand. De arbeider sammen med leger og bidrar til å opprettholde pasientenes velvære ved å sikre at de får den beste medisinske pleien.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på helsesekretær CV

Heidi Olsen
Helsesekretær
97 89 50 12
heidiolsen@gmail.com
linkedin.com/in/heidiolsen

Profesjonelt sammendrag

Autorisert helsesekretær med over 8 års erfaring. Hos Arken Legesenter utførte jeg daglig medisinsk arbeid som vaksinasjon, blodprøvetaking, vitale målinger. Hadde ansvar for registrering av pasientbesøk, telefon og pasientdialoger. Jeg arbeidet som veileder for nyutdannede og laget en opplæringsplan som inkluderte all nødvendig form for opplæring. ved å innføre denne sikret det at vi fikk dyktige og ansvarlige medarbeidere, og det reduserte standardfeil i DIPS med 20% gjort av nyansatte.

Arbeidserfaring

Arken Legesenter
Helsesekretæ
2017-dags dato

Haraldsplass diakonale sykehus
Helsesekretær ved ortopedisk
2014-2017

Utdanning

Helseledelse, bachelorgrad
Handelshøyskolen BI
2011-2014

Helsesekretær VG3
Årstad VGS
2008-2011
Karakter: 5.2

Faglige ferdigheter

 •  Svært god kjennskap til DIPS programvare
 •  Sterilisering av utstyr
 •  Preoperativ og postoperativ pasientbehandling
 •  Klinisk forskning og kliniske oppgaver
 •  Styring av medisinsk inventar for medisinsk utstyr
 •  Registrering av en omfattende medisinsk pasienthistorie
 •  Behandle og undersøke pasienter
 •  Utføre kliniske oppgaver
 •  Diagnostisk testing
 •  Samsvare med OSHA-regelverket


Personlige ferdigheter

 •  Dyktig på kommunikasjon
 •  Empatisk og medfølende
 •  Dyktig veileder
 •  Detaljorientert
 •  Strukturert
 •  Teamarbeid
 •  Profesjonell i møte med pasienter


Frivillig

Røde Kors
Hjelpekorpset
Besøksvenn med hund

I følge denne artikkelen er det et stort behov for helsesekretærer i det norske helsevesenet, og mangelen på arbeid skulle ikke være noe problem for en utdannet helsesekretær. Det som kan ødelegge er en CV som rett og slett ikke er god, og du kan risikere å ikke komme frem som en aktuell kandidat. En helsesekretær CV bør overbevise arbeidsgiver om at du er kompetent og har de riktige ferdighetene til å håndtere stillingen som helsesekretær.

Akkurat dette ønsker vi å hjelpe deg med! I vår database har vi CV-maler du kan bruke som hjelp, samt at du skal få gode tips om hvordan du skriver den beste CV for helsesekretær. Vi skal også vise deg et komplett CV-eksempel du kan bruke som veiledning. Og som et ekstra pluss skal vi lære deg å skrive et velformulert følgebrev, som vil gjøre CV-en din komplett!

Stillingssatser og lønn for servitører

En helsesekretær ble tidligere kalt en legesekretær, og det var ikke krav til formell autorisasjon for å arbeide i denne stillingen. I dag er det et krav om utdanning og helsesekretærer med godkjent utdanning får autorisasjon som helsepersonell. Årslønnen til en helsesekretær ligger i gjennomsnitt på 440 280 kr. 💰

Hvordan skrive en god CV for helsesekretær

For å sikre deg en stilling som helsesekretær, må du skrive en fengende CV. For å få frem opplysningene dine på en optimal måte kan det være lurt å se på en god mal for CVen som helsesekretær. En velfungerende Cv får frem opplysningene på en presis og direkte måte. Noen av avsnittene du bør inkludere i CV for helsesekretær er:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

cv helsesekretaer

🎁Her er noen ekstra tips slik for deg som skal søke på en stillingen som helsesekretær:

 • Søk på vikariater! Det er flest stillinger ledig i det offentlige, og her er det sjelden at man får fast stilling med en gang. Ta et vikariat som senere kan sikre deg den faste stillingen du ønsker.
 • Studer stillingsannonsen! Se at du bruker den samme fagterminologien som arbeidsgiver. Da er sjansen større for at du vil komme gjennom skanningssystemet deres.
 • Vis fleksibilitet . En helsesekretær har mange varierte oppgaver og må raskt kunne omstille seg etter behov. Få frem dette på din CV.
 • Ikke vær kreativ . En helsesekretær må være strukturert og følge alle prosedyrer til punkt og prikke. Dette bør også vises på CV.

Format, utforming og struktur

Arbeidsgivere er spesielt interessert i en ambisiøs helsesekretær som inkluderer de nødvendige kravene i CVen. Derfor er utdanningsnivå, faglige ferdigheter og arbeidserfaring som helsesekretær veldig viktig for denne type stilling.

📌Visste du forresten av forskningen viser at arbeidsgivere bruker mindre enn ti sekunder på CV-en din, før de bestemmer seg for om de skal satse på deg eller ikke.

Når det gjelder skrifttype anbefaler vi en nøytral skrift som ikke tar for mye oppmerksomhet. eksempler på dette er Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman, og at du holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Husk å fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

De er tre CV-formater som blir mest brukt, og som samtidig er de best egnede. Kjapt oppsummert kan vi si dette om det:

 • Omvendt kronologisk format: For deg som har mye relevant arbeidserfaring og t format som fremhever ekspertisen din først.
 • Funksjonelt format : Er for deg som er nyutdannet og et format som fremhever ferdighetene dine og utdanning din.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for en erfaren helsesekretærer med mange års erfaring. Her fremhever du din siste jobb, og arbeider deg bakover i tid med de andre stillingene du har hatt. For deg som er nyutdannet og prøver å sikre deg drømmejobben, anbefales det funksjonelle formatet. Her fremheves ferdighetene dine i stedet for, noe som er positivt ved mangel på erfaring.

Start med kontaktinformasjon


cv helsesekretaer

Ved å bruke kontaktinformasjonen din som overskrift skaper du er godt førsteinntrykk på din helsesekretær CV. Husk å les over en ekstra gang for å se at alt er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det betyr at arbeidsgiver får tak i deg.

⚠️Tips fra oss er å ikke skrive inn for mye informasjon, som nødvendigvis ikke relevant. Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Trine Hansen

Helsesekretær

97 89 50 12

trinehansen@gmail.com

linkedin.com/in/trinehansen


DÅRLIG EKSEMPEL

Trine Hansen

Helsesekretær

rødtoppen@gmail.com

linkedin.com/in/trinehansen

Hans Brunsgate 56

3004 Drammen


Mange lurer på om de skal ta med bilde på sin CV eller ikke. Det er ikke noe spesifikke krav til bilde i det norske arbeidsmarkedet, men stadig flere velger å ha med bilde på CV-en sin. Det kan være både fordeler og ulemper med bilde på en helsesekretær CV, noen kan være redd for at man opplever diskriminering og unødvendig forhåndsdømming.


cv helsesekretaer

En fordel med et bilde er at arbeidsgiver får et ansikt å feste informasjonen til, og dermed kan skape seg en bedre relasjon til hvem du egentlig er. Her er det altså opp til deg å vurdere hva du selv ønsker.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og gjør et godt klesvalg
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Velg et godt format
  • her bør du gå for et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke inkluder andre på bildet
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Gjør et godt valg av bakgrunn
  • den bør være nøytral og gjerne litt uskarpe.
 • Velg et relativt nytt bilde
  • du vil ikke gi arbeidsgiver en skikkelig overraskelse på første møte, fordi bildet du la ved var for 15 år siden

Profesjonelt sammendrag eller karrieremål

Gjennom et profesjonelt sammendrag kan en helsesekretær få frem sine beste egenskaper, arbeidserfaring og profesjonelle prestasjoner, på en kort og tydelig måte. Du skal også inkludere hvilke verdi du vil ha for arbeidsgiver. Skriver du et godt sammendrag vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang.

Gjennom denne korte oppsummering kan du fortelle arbeidsgiveren hvilken verdi du vil gi bedriften basert på dine tidligere prestasjoner. Det profesjonelle sammendraget bør du plassere rett under overskriften på CV, fordi du ønsker at det er noe av det første arbeidsgiver skal lese.

GODT EKSEMPEL

Dyktig helsesekretær med over 10 års erfaring. Hos ABC klinikk utførte jeg alle oppgaver knyttet til helsesekretær; vaksinasjon, blodprøvetaking, gjøre vitale målinger, registrerte pasientbesøk, besvarte telefonsamtaler og hadde omfattende pasientbehandling. Jeg gjennomførte og designet en hovedplan for å omdefinere forståelsen av pasientbehandling. Ved å innføre EPJ ble dokumentasjonsfeil reduserte med 10%.


DÅRLIG EKSEMPEL

Positiv helsesekretær ønsker ny jobb. Er pliktoppfyllende og omgjengelig. Trives med arbeidet mitt som helsesekretær.


Dersom du er snart eller nylig ferdig med din utdanning som helsesekretær og klar for å ta fatt på arbeidet, kan det logisk nok være vanskelig å skrive et profesjonelt sammendrag. Du bør heller skrive inn et karrieremål på CV.

Et karrieremål skal gi svar på hvor du ser for deg at du befinner deg noen år frem i tid. Prøv å skriv det så konkret som mulig, og ikke bare gi et utydelig bilde på at du har som mål å tjene mer penger eller bare bli bedre i arbeidet ditt.

✒️ Teksten skal være kort og oppriktig. Beskriv ferdighetene dine, de faglige målene dine og hva du ønsker å oppnå på vegne av firmaet du søker arbeid hos.

GODT EKSEMPEL

Ferdig utdannet helsesekretær til våren, som søker arbeid hos dere for å ta i bruk min kompetanse. Har gjennom studier og deltidsstillinger fått godt kjennskap til DipsClassic og DipsArena. Ønsker å bruke mine gode samarbeidsevner i møte med kollegaer og pasienter, og bidra i et strukturert og fleksibelt arbeidsmiljø. Gjennom arbeidet hos dere kan jeg utvikle mine ferdigheter og evne til ta initiativ på egenhånd for å finne løsninger.


Skriv et godt avsnitt om arbeidserfaring på helsesekretær CV

Arbeidsgivere er interessert i å få kjennskap til hvilke erfaringer du har. Dette kan blant annet være for se etter IKT-kompetanse som er relevant eller hvilke type pasientbehandlinger du har erfaringer med. Hvis du har relevant arbeidserfaring fra tidligere steder er det viktig å inkludere den i denne delen.

Arbeidsgivere pleier å bruke litt tid på denne delen, da det lar dem se hva du har gjort tidligere. Derfor er det viktig at du skriver opp informasjonen i punktlister, både når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsprestasjoner. Ha gjerne med tall og fakta for å kvantifisere viktige prestasjoner.


cv helsesekretaer

Du bør bruke det omvendte kronologiske formatet når du skriver avsnittet om arbeidserfaring. Inkluder stillingstittel du hadde på arbeidsstedet, hvilke år du var ansatt og navnet på bedriften eller institusjonen du arbeidet for. Du kan inkludere profesjonelle presentasjoner til slutt.

GODT EKSEMPEL

Haukeland Universitetssykehus

Helsesekretær

02/10/2016-05/02/2021


DÅRLIG EKSEMPEL

ABC Hospital, Texas

Medical Assistant

02/10/2016-05/02/2021


Avsnitt om utdanning på helsesekretær CV

I nyere tid er det som nevnt krav til formell utdanning for en helsesekretær for å få den nødvendige autorisasjon som helsepersonell må ha. Med dette formelle kravet som stilles er arbeidsgivere ute etter å ha en som er kvalifisert, og det er derfor ytterst viktig at du får med dette på CV-en din.

Utdanning og sertifiseringer viser at du er dyktig i det medisinske feltet og dermed stiller du høyere på listen enn kandidater som mangler dette. Avsnittet om utdanning på en CV for helsesekretær bør ha omvendt-kronologisk format, og du oppgir det slik:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Helsesekretær VG3

Årstad VGS

2009-2011

Karakter: 5.2


K2 Kompetanse

Bergen

2011-2015

DIPSArena


DÅRLIG EKSEMPEL

Helsesekretær VG3


cv helsesekretaer

Nøkkelferdigheter for helsesekretær

En arbeidsgiver innen helsesektoren er interessert i en helsesekretær med kompetanse innen det medisinske feltet og pasientbehandling, samt IKT. I stillingsbeskrivelsen oppgir de fleste arbeidsgivere et spesifikt sett med ferdigheter de søker etter i en kandidat. Derfor er det avgjørende at du analyserer stillingsbeskrivelsen for å skape en CV som treffer din potensielle sjef.

Hvis du har relevant kunnskap innen det medisinske feltet, for eksempel å utføre medisinske prosedyrer, bør du sørge for at du inkluderer slik informasjon i CVen. Du må også passe på at du får med de personlige egenskapene dine, som alltid er viktig for en arbeidsgiver innen helse, da arbeidet handler om å møte mennesker som kanskje er på sitt mest sårbare.

Her er noen faglige og personlige ferdigheter som er viktig for en helsesekretær:

Faglige ferdigheter
 • HIPAA-samsvar
 • Administrere injeksjoner
 • programvare for registrering av pasientinformasjon
 • Sterilisering av utstyr
 • Preoperativ og postoperativ pasientbehandling
 • Klinisk forskning og kliniske oppgaver
 • Styring av medisinsk inventar for medisinsk utstyr
 • Registrering av en omfattende medisinsk pasienthistorie
 • Oppdatere medisinske journaler
 • Undersøk pasienter i undersøkelsesrom
 • Behandle pasienter
 • Utføre kliniske oppgaver
 • Diagnostisk testing
 • Samsvare med OSHA-regelverket
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Medfølende og empati
 • Disiplin
 • Detaljorienterte
 • Teamarbeid
 • Tidshåndtering
 • Ta opp helseproblemer profesjonelt
 • Evne til pasientomsorg

Eventuelle avsnitt du kan inkludere på helsesekretær CV

Kanskje du oppdager underveis at det er noe informasjon du ønsker at arbeidsgiver burde få om deg, men det passer ikke inn i noen av de avsnittene vi nå har gått gjennom. Da er løsningen å legge til noen ekstra avsnitt. Her er noen aktuelle avsnitt du kan inkludere for å forsterke CV-en din.

Erfaring innen frivillighet

Avsnittet om frivillighet hjelper til med å imponere en potensiell arbeidsgiver og viser din profesjonelle kompetanse som helsesekretær. Det indikerer et høyt nivå av dedikasjon til yrket ditt, og vil dermed styrke din profesjonelle troverdighet.

Avsnittet om frivillighet på din CV skal ha en lignende struktur som avsnittet om stillingsbeskrivelse. Denne delen inneholder navnet på organisasjonen du var frivillig for, tidsrammen og geografisk beliggenhet. Oppgi også hva du har oppnådd i løpet av frivilligheten i det gjeldende selskapet.


cv helsesekretaer

Språk

Hvis du jobber i et dynamisk miljø, vil mestring av mange språk være nyttig. Arbeidsgivere vil sette pris på ansatte som på en dyktig måte kan kommunisere med pasienter av ulik etnisitet. Når du skriver denne delen må du sørge for at du viser hvilke ferdigheter du har innen de ulike språkene.

⚠️Husk: Ikke ta med språk du behersker under middels.

Interesser

Et avsnitt om interesser kan også være viktig. Den kommuniserer med din potensielle arbeidsgiver hvordan du bruker fritiden din.

Andre aktiviteter

Andre aktiviteter eller personlige prestasjoner er også gode å ta med i CVen din. Du kan oppgi hvilket som helst av dine publiserte verk eller andre samfunnsnyttige aktiviteter du gjør. Sørg for at tilleggsaktivitetene er relevante og ikke er i konflikt med kulturen til det potensielle medisinske stedet.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

For helsesekretærer anbefaler vi sterkt at du inkluderer et følgebrev med CV-en. Grunnen er at den personlige egnetheten er svært viktig når det gjelder stillinger innen helse. Gjennom et følgebrev får arbeidsgiver et mer fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du som person kan være et positivt tilskudd for bedriften. I CV-en din har fokuset vært på utdanning og fortid, et følgebrev tar sikte på det som er nå og fremtiden.

Følgebrevet har en mer personlig stil enn selve CV-en, og starter med en kort innledning og deretter noen avsnitt. Her er det viktig at du ikke bare gjengir det du har fortalt i CV, men kommer med annen informasjon.

Fortell om din unike erfaring og kunnskap, prøv å skap interesse og vær litt direkte i måten du skriver på. Få tydelig frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Et godt følgebrev kan øke interessen til en potensiell arbeidsgiver og dermed enkelt føre til et intervju.

Oppsummering: slik skriver du den perfekte helsesekretær CV

 • Skriv inn kontaktinformasjonen korrekt.
 • Velg riktig format, for erfarne omvendt kronologisk, og kombinasjonsformat for nyutdannede.
 • Velg hva som passer best for deg, og inkluder enten et profesjonelt sammendrag eller et karrieremål
 • Beskriv ferdighetene dine, både faglige og personlige, ved å bruke relevante nøkkelferdigheter som er nevnt i stillingsannonsen
 • Legg til eventuelle avsnitt om du har informasjon arbeidsgiver burde vite.
 • Inkluder et følgebrev for å gjøre helsesekretær CV-en din fullstendig.

cv helsesekretaer

FAQ

Kan jeg skrive en CV for helsesekretær når jeg ikke har noen erfaring?

Hvis du er akkurat ferdig med utdanningen din som helsesekretær kan du være fristet til å skrive en CV på grunn av konkurransen i bransjen. Imidlertid kan du fortsatt lage en CV som kommer øverst i bunken til tross for liten erfaring. Når du skriver CV-en, må du sørge for at du lager et engasjerende og imponerende sammendrag. Du bør også inkludere et omfattende avsnitt om utdanningen din.

Hva skal jeg ta med i helsesekretær CV som nyutdannet?

Når du skriver en CV rett etter endt utdanning, må du sørge for at du inkluderer alle ferdigheter og erfaringer som kan ha en positiv innvirkning på din helsesekretær CV. Siden du ikke har noen tidligere erfaring hos et medisinskrelatert sted, må du heller inkludere dine kvalifikasjoner innen utdanning, faglige og personlige ferdigheter, frivillig arbeid og naturlige evner.

Hvordan fremhever jeg sertifiseringer på en CV for helsesekretær?

Sertifiseringer informerer arbeidsgiver om at du har registrert deg i nasjonalt akkreditert opplæring og relevante undersøkelser, noe som gjør deg høyt kvalifisert for jobben. Generelt øker disse sertifiseringene CV din som helsesekretær. De viser også at du har fullført flere kliniske timer som gjør at du har tilstrekkelig erfaring med å håndtere ulike medisinske jobber.

Hvordan beskrive arbeidet til en helsesekretær på en CV?

Vanligvis samarbeider en sertifisert helsesekretær med leger om fysisk undersøkelse og behandling av pasienter. Som helsesekretær forventes det at du håndterer pasientenes vitale prøver, registrerer pasientbesøk, intervjuer pasienter, fysisk undersøkelse i undersøkelsesrommet, pasientavtaler og pasientundersøkelser. Du kan også bli bedt om å hente blod og forberede laboratorieprøver for analyse. Når du beskriver en helsesekretær i CVen, må du sørge for at du inkluderer all denne informasjonen.

Når du beskriver tittelen din i det profesjonelle sammendraget av CVen, inkluderer du titler som en sertifisert helsesekretær eller lisensiert helsesekretær med over 10 års erfaring. Slike fengende titler skiller deg ut fra kandidater som bare skriver helsesekretær.

Hvor lang skal en CV for helsesekretær være?

En profesjonell CV for helsesekretær bør være på to til tre sider, avhengig av erfaringen din. For en nyutdannet helsesekretær er det tillatt med en CV på to sider siden du har liten arbeidserfaring i felten. Det kan hende du trenger flere sider for å fange all relevant informasjon i en CV for helsesekretær med mange års erfaring.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement