CV eksempel | Slik skriver du CV som VGS-elev

Når man har startet på videregående skole har man som oftest blitt 16 år, og mulighetene for å skaffe seg en deltidsstilling øker betraktelig. Det er flere fordeler for elever å ha en liten jobb ved siden av skolegangen. Du starter tidlig med å skaffe seg arbeidserfaring som kan være en fordel senere i livet, samt at du kan få tilgang på litt ekstra lommepenger.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for videregående elev

Geir Nedstrand
Elev, Studiespesialiserende
geirner@online.no

Profiltekst

Pliktoppfyllende og positiv elev ved Årstad videregående skole, med utmerkede ferdigheter innen teknologi og samarbeid. Håndterer multitasking og tidsstyring på en effektiv og strukturert måte, samt er kjent for en positiv innstilling og liker en utfordring. Søker på arbeid hos dere, og ønsker en deltidsstilling ved siden av skolegangen. Vil gjerne lære mer om salg, kundeservice og merchandise.

Utdanning

Årstad VGS,
Studiespesialiserende (matte, fysikk og kjemi)
2018 - uteksamineres vår 2022
Redaktør i skoleavis

Erfaring

Årstad IL
Fotballtrener
Juni 2018-dato

 •  Skapte gode relasjoner til spillere og foreldregruppen
 •  Kommuniserte tydelig all viktig informasjon
 •  Planlagte ukentlige treningsopplegg for å skape utvikling


Faglige ferdigheter

 •  Programmering
 •  Kundeservice
 •  Korrekturlesing
 •  Matematiske ferdigheter
 •  Førerkort klasse B


Personlige ferdigheter

 •  Evne til å motta veiledning og opplæring
 •  Evne til å holde fokus
 •  Pålitelig
 •  Handlekraftig
 •  Tidsstyring
 •  Kommunikasjonsferdigheter


Publikasjoner

“Fotballtrivelsen er stor på Årstad”, hentet fra     ba.no    , 18.11.2021

Kurs

Førstehjelpskurs, i regi av Røde Kors, mai 2020

Språk

 •  Norsk - morsmål
 •  Engelsk - flytende
 •  Tysk - middels
 •  Spansk - middels

De fleste ungdommer kjenner behovet for litt ekstra penger etterhvert som de blir eldre, og det er ikke alltid like populært å spørre foreldrene. Derfor kan du allerede som ungdom begynne din arbeidskarriere. Men så dukker det kanskje opp noen utfordringer, for hvordan skal du skrive en CV og sende en søknad på en jobb når du ikke har noe arbeidserfaring å vise til?

Akkurat dette ønsker vi å hjelpe deg med og vi skal veilede deg fint gjennom hvordan du som videregående elev kan forfatte en solid og god CV. Vi er her for å hjelpe deg og har mal for CV som passer akkurat for deg og ikke minst skal vi vise deg et fullstendig eksempel på CV .

Stillingssatser og lønn for elever ved videregående skole

Hva lønnen din blir er veldig avhengig av om du har fylt 18 år eller ikke, samt også hvor du skal arbeide og til hvilke tider. De fleste elever ved videregående skole arbeider i deltidsstillinger, og gjerne arbeider de på kvelder og i helgene. Dette kan føre til at du vil få et ekstra tillegg for ubekvem arbeidstid som øker timelønnen din.

I Norge har vi ingen regler for minstelønn, og dermed en arbeidsgiver gi deg 50 kroner i timelønn om du aksepterer det. Noe vi ikke anbefaler at du gjør så klart!

Det som derimot regulerer lønnsnivået på det norske arbeidsmarkedet er tariffavtalene, og dersom du søker jobb hos et firma med tariffavtale kan du sjekke hva minstelønn er for de ulike bransjene her.

Slik skriver du først og fremst en god CV

Når du skal skrive en CV må du hele tiden ha med deg i tankene at formålet med en CV er å vise en potensiell arbeidsgiver hvorfor du er riktig kandidat for stillingen de etterlyser. Samtidig bør du også klare å skape nok interesse hos arbeidsgiver slik at du blir innkalt til et intervju.

Gjennom CV-en din skal du få frem om du har ferdigheter som arbeidsgiver ser etter i sine ansatte, samt også vise til eventuell arbeidserfaring om du har noen. Med arbeidserfaring for videregående elever mener vi nødvendigvis ikke at du har vært ansatt noen steder tidligere, men dette skal vi komme tilbake til i et senere avsnitt.

Start alltid med å lese nøye gjennom stillingsannonsen for å finne ut hva arbeidsgiver etterlyser av egenskaper og ferdigheter, og pass på at du får med flest mulig av nøkkelordene i annonsen i din egen CV.

Det er mange ungdommer som ønsker seg en liten stilling ved siden av skole, og konkurransen er derfor stor og bedrifter kan faktisk motta søknader daglig. Derfor er det helt nødvendig at du bruker god tid på din CV for å få den best mulig, og dermed sjansene dine for å komme gjennom nåløyet.

Siden du mest sannsynligvis ikke har opparbeidet deg noen arbeidserfaring bør du fokusere på andre elementer i din CV. En god CV for videregående elever fremhever egenskaper når det kommer til samarbeid, villighet for å få opplæring og evnene til å balansere skole og jobb.


cv for videregaende elev

I en CV for student bør følgende avsnitt være med:

 • Avsnitt med navn som overskrift
 • Avsnitt med profiltekst/profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt med utdanning
 • Avsnitt med arbeidserfaring
 • Avsnitt med ferdigheter

Format, layout og struktur

Arbeidsgivere eller rekrutteringsbyråer mottar jevnlig søknader og har derfor ikke tid til å lese alle CV-er nøye. Undersøkelser viser at de bruker mindre enn ti sekunder på en CV før de bestemmer seg for om den skal videre eller forkastes.

Det er derfor svært viktig at søknaden din har en god struktur og er oversiktlig, og gi arbeidsgiver raskt overblikket over den viktigste informasjonen om deg.

Er CV-en din rotete og uorganisert vil den havne i søpla. Ved å bruke Vår CV-bygger kan du skrive unike CV-er med profesjonelle design, som vil forbedre CV-en din slik at den blir lagt merke til.

Først av alt må du velge en god skrifttype og vi anbefaler skrifter som Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Du bør skrive i hovedsak i størrelsen 10-12 pkt., og ha større overskrifter for tittel og avsnitt.

Når man skal skrive CV-er er det tre vanlige formater å velge mellom:

 • Omvendt kronologisk format: Her kommer det du har gjort i nyere tid først. Du starter dermed med den det som er “jobben” din akkurat nå, nemlig å være elev på videregående skole.
 • Funksjonelt format : Ved å bruke dette formatet fremheves ferdigheter, kompetanse og utdanningen din. Et godt format for videregående elever som har kanskje har begynt på nytt studieløp og allerede har med seg et fullført studieporgram.
 • Kombinasjonsformat: Her kombinere man fomatene til omvendt kronologisk og funksjonelt. Et velegnet formt for arbeidssøkere som har mange års erfaring og med den nødvendige kompetanse som er aktuell for stillingen.

For elever i videregående skole anbefaler vi omvendt kronologisk format som lar deg starte med skolegangen du holder på med nå. Ved å bruke dette formatet får du raskt frem hva du tenker å utdanne deg til, og kanskje du gjennom din påbegynt skolegang allerede har opparbeidet deg noen av de relevante ferdighetene og kompetansen som arbeidsgiver er på jakt etter.

Søker du på en stilling som nødvendigvis ikke er relatert til studieløpet ditt, kan du prøve å fokusere på hvilke overførbare ferdigheter du har fått i løpet av skolegangen din.


cv for videregaende elev

Tittel og kontaktinformasjon

CV står for curriculum vitae, og er latinsk og betyr på norsk “livets løp”. En curriculum vitae viser altså til hva du har oppnådd så langt i løpet av livet ditt. Før brukte man curriculum vitae som overskrift når man skulle skrive CV. Heldigvis har vi i dag funnet bedre løsningen.

Overskriften i en CV bør være navnet ditt, etterfulgt av kontaktinformasjonen din. Dette skaper et godt førsteinntrykk og lar arbeidsgiver med en gang vite hvem akkurat du er. Se over at alt stemmer med kontaktinformasjon, slik at du ikke opplever at en liten feil i telefonnummer eller e-post fører til at potensielle arbeidsgivere ikke får tak i deg.

Informasjon du skal inkludere i dette dette avsnittet er fullt navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel, bosted og eventuelle nettside eller nettbaserte porteføljer.

GODT EKSEMPEL

Trine Hansen

Elev videregående skole

45 88 57 10

trihan@online.no

DÅRLIG EKSEMPEL

Trine Hansen

Elev

45 88 57 10

trihan@online.no

Håkonsgate 78a

7031 Trondheim

Født: 12.05.1991


Du kan gjerne legge ved et bilde i CV-en din. Det kan gjøre at arbeidsgiver lettere husker deg og legger raskere merke til deg. Dersom du skulle være redd for å oppleve diskriminering eller forhåndsdømming av ulike årsaker, kan du så klart sende CV-en uten bildet. Det er aldri et bilde som avgjør om du får en stilling eller ikke.

Skriv en profiltekst som er relevant for stillingen du søker på

De fleste elever ved videregående skole har ikke hatt noe arbeidserfaring, først og fremst fordi du fortsatt er ung og egentlig akkurat blitt gammel nok til å søke på jobber. Dette vet arbeidsgivere, men likevel er mange sjefer veldig åpen for å gi unge mennesker en sjanse til å komme inn på arbeidsmarkedet. Her må du bare fortsette å sende søknad på flest mulig ledige stillinger, her til du treffer på den rette arbeidsgiver.

Vårt tips til elever som fortsatt går på videregående skole, er at de tenker gjennom alle erfaringer de har opparbeidet seg gjennom sitt relativt korte liv. Dette kan være gjennom fritidsinteresser, eller kanskje du har hjulpet et familiemedlem med ulike arbeidsoppgaver. Her må du ikke være redd for å bruke det du kan!

Ved å skrive et profesjonelt sammendrag, også kalt profiltekst, kan du fremhever dine personlige egenskaper og relevante erfaringer fra andre områder. Ha fokus på overførbare ferdigheter som du har fått andre steder og som kan komme til nytte i den stillingen du søker på.


cv for videregaende elev

Se nøye på eksemplene under, og prøv å tenke gjennom hvilke erfaringe rdu har i livet som du kan bruke på dette avsnittet i din søknad.

GODT EKSEMPEL

VGS-elev Byggfag, søker jobb på bensinstasjon

Strukturert og motivert byggfagselev som søker deltidsjobb. Er positiv og pliktoppfyllende, og har litt erfaring med å hjelpe til med varelevering og påfylling av varer hos min onkel i sommerferiene. Er god på digitale verktøy og lærer nye ting raskt. Har høy arbeidsmoral, samarbeidsvillig og kan yte god kundeservice.

VGS-elev Studiespesialiserende, søker jobb som telefonselger

Positiv og dyktig elev ved studiespesialiserende som ønsker jobb hos dere. Er omgjengelig og fremoverlent, og har en tydelig stemme som egner seg godt i telefonen. Arbeider med god struktur, er pliktoppfyllende og lærer raskt nye systemer.

VGS-elev Idrettsfag, søker på ledig stilling som barnepasser på treningssenter

Sporty og utdadvendt iderettsfagelev som sterkt ønsker arbeid hos dere. Har mye erfaring med barn fra jeg var barnepike for småsøsken og nabobarna. Er i godt humør, liker å sette i gang rollespill og aktivisere barna i trygge omgivelser. Kan samtidig påta meg andre ansvarsområder om det er behov.


Utdanning: slik fører du opp hvilke skolegang du holder på med

Selv om du allerede har nevnt i din søknad at du er VGS-elev, kan du utdype dette litt mer i et eget avsnitt. Det kan være viktig for arbeidsgiver å vite hvilke utdanningsløp du har valgt for fremtiden din.

Når du skal skrive utdanningen din starter du med skolen du går på akkurat nå, og skriver deg bakover i tid dersom du har flere videregående skole å vise til.

Når du skal føre opp skolene du har vært elev ved, gjør du det i følgende rekkefølge:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Eventuelle priser, utmerkelser, karakterer

Eksempler

Idrettsfag, allidrett

Sotra VGS

2021- til dags dato

Planlagt fullført våren 2023cv for videregaende elev

Før opp erfaring fra arbeidslivet om du har det

Har du hatt tidligere arbeid og opparbeidet deg litt erfaring fra arbeidslivet, er det viktig at du inkluderer dette i søknaden din. Dette trenger ikke være viktige og store stillinger, og et godt eksempel på arbeidserfaring kan være at du har vært fotballtrener for mindre barn, vært utplassert i korte praksisperioder eller hatt en liten sommerjobb.

All erfaring du kan vise til er viktig, fordi det skaper et svært positivt bilde av en ungdom som ønsker jobben som det søkes på og sier mye om egeninnsats for å kunne tjene litt penger.

Når du skal føre opp tidligere erfaringer gjør du det på følgende måte:

GODT EKSEMPEL
Arbeidserfaring

Årstad IL

Fotballtrener

Juni 2019 - November 2021

 • Ansvarlig for treningsopplegg for 6-åringer
 • Skapte gode relasjoner til barna
 • Tok imot råd og veiledning fra foreldre og ansatte i klubben for å skape et godt miljø

Ta med disse ferdighetene på din CV

Siden du ikke mye erfaring fra tidligere arbeid bør du sette av god tid til å vise frem de ulike ferdighetene du har som er relevante for søknaden din. Akkurat dette avsnittet kan være avgjørende for om det er akkurat du som blir innkalt til et intervju.

Arbeidsgivere vektlegger både faglige og personlige ferdigheter når de skal velge arbeidstakere. De faglige ferdighetene er rettet mot hvilke kompetanse du har til å utføre den aktuelle jobben du skriver søknad for. For eksempel om du skal søke arbeid i butikk bør du du kunne vise til digitale ferdigheter for å håndtere kassasystemer.

De personlige ferdighetene handler om personligheten, holdningene, verdier og sosial kunnskap. Rett og slett hvordan du fremstår som en god kollega og arbeidstaker.

Når du skal skrive opp ferdighetene dine på en Cv for videregående elev bør du først tenke over hva som kreves for den aktuelle stillingene. Vi vil her liste opp en generell liste, og anbefaler deg å lese stillingsbeskrivelsen nøye for å få med deg hvilke ferdigheter du bør inkludere i din søknad, og på den måten ha et fortrinn foran andre søkere.

Faglige ferdigheter

 • Programvarer
 • Kundeservice
 • Maskiner du kan håndtere
 • Kassasystemer
 • Fremmedspråk
 • Ferdigheter innen IT
 • Logistikk
 • Ledelse

Personlige ferdigheter

 • Evne til å motta veiledning og opplæring
 • Evne til å holde fokus
 • Pålitelig
 • Positiv holdning
 • Lederegenskaper
 • Handlekraftig
 • Tidsstyring
 • Kommunikasjonsferdigheter

cv for videregaende elev

Ta med referanser om du har

Vanligvis skriver man ikke opp referanser i en CV dersom man har flere erfaringer fra arbeidslivet, men for deg som er elev kan dette være positivt for din søknad. Når vi snakker om referanser er dette personer du har utført arbeidsoppdrag for tidligere, og som kan fortelle positive ting om deg til bedrifter du søker jobber hos.

Du kan med fordel bruke familiemedlemmer, men ikke mor eller far, eller du kan skrive opp en lærer, fotballtrener eller annen voksen person som du har skapt et godt inntrykk hos. Har du flere personer fører du det opp i en punktliste.

GODT EKSEMPEL
Referanse
 • Truls Lillehagen

  Fotballtrener

  47 85 97 87

 • Hilde Hauge

  Kontaktlærer

  57 84 74 12

 • Grete Haugetun

  Nabo, utførte diverse hagearbeid for

  47 58 97 35


⚠️Husk: Før du skriver opp en person som referanse i en søknad, må du lage en avtale om at det er i orden for vedkommende.

Ekstra avsnitt i CV for VGS elever

For å gi mer informasjon i din CV kan du med fordel legge til ekstra avsnitt i søknaden. Informasjon som kan være relevant er som oftest knyttet til akkurat den stillingen du sender en søknad på. Pass på at du ikke bare fyller på med andre opplysninger som ikke er relevante.

Nedenfor kan se på noen eksempler på hva som kan være relevant for deg.


cv for videregaende elev

Datakunnskaper og sertifiseringer

Før opp datakunnskaper du har tilegnet deg, enten gjennom andre stillinger, utdannelse eller fritidsinteresser. Dette gir arbeidsgiver raskt en oversikt over hvilke kunnskaper og programmer du kjenner til som er relevant i stillingen når du fører dem opp i en liste. Dersom du har noen sertifiseringer eller kurs skal de også inn under dette avsnittet, men i en egen liste.

Språk

Språkkunnskaper er ferdigheter som blir mer verdifull for hvert år som går. Store bedrifter samarbeider ofte internasjonalt og behovet for ansatte som er flerspråklig vokser. Under dette avsnittet fører du opp de språkkunnskapene du har som fra middels og høyere. Her må du huske at du kun tar med språk du har kunnskaper som er middels, flytende eller som morsmål nummer to.

Språk
 • Engelsk - flytende
 • Nederlandsk- morsmål
 • Spansk - middels

Publikasjoner

Dersom du som elev har deltatt i prosjekter og oppgaver som har blitt publisert, kan du med klar fordel opplyse arbeidsgiver om dette i din søknad. Har du flere kan du liste dem opp, og starter da med tittel på publikasjon, navnet på tidskriften/magasinet og dato for publisering. Et siste tips er å sette inn en lenke til publikasjonen din slik at det er enkelt for å arbeidsgiver å lese den.

Siste råd før du begynner å skrive en søknad

 • Bruk korrekt språk og husk at en CV er et formelt dokument.
 • Korrekturles CV-en flere ganger for å unngå for skrivefeil og slurv.
 • Ikke inkluder opplysninger på CV-en som allerede står i søknadsskjemaet. Lag din CV kortere eller inkluder ekstra informasjon som du ellers hadde utelatt.
 • Ikke være flau over lite arbeidserfaring, pass heller på å inkludere det du har gjort.
 • Tilpass hver søknad til stillingen du søker på, ikke gå i fella med å bruke den samme om igjen.

Sammendrag: slik skriver du den perfekte CV for videregående elev

 • Sett av nok tid, det er mange som skriver søknad til samme stillinger og du trenger en virkelig god CV for å få jobben
 • Legg inn korrekt kontaktinformasjon, slik at du vet at arbeidsgiver får tak i deg
 • Bruk et ryddig format som raskt gir oversikt
 • Les stillingsannonsen nøye, let etter nøkkelord og verb som du bruker i CV-en din.
 • Legg vekt på alt du kan vise til av både ferdigheter og erfaring
 • Skriv en profiltekst, og ikke profesjonelt sammendrag, om du mangler arbeidserfaring.
 • Fokuser på ferdigheter du har som kan overføres til stillingen du søker på.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Legg ved et følgebrev som styrker CV-en din betraktelig og sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du kan være positiv for bedriften.

CV-en din legger vekt på utdannelse og erfaring som er i fortiden. Følgebrevet tar sikte mot det som er nå og fremtiden og er derfor noe som gjør søknaden din komplett.

Følgebrevet inneholder en kort innledning og deretter noen avsnitt, i en personlig stil. Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en.

Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Fortell om din unike erfaring og kunnskap, du skal rett og slett selge deg inn til arbeidsgiver.


cv for videregaende elev

FAQ

Vil en arbeidsgiver velge en elev fremfor en erfaren søker?

Det avhenger av hva arbeidsgiver har behov for. Trenger bedriften noen som kan arbeide i helger og på kvelder, vil som oftest en elev være mer aktuell enn en eldre person som stort sett ønsker å arbeide på dagtid.

Skal jeg ta med referanser på en student CV?

Ja, det kan du med fordel gjøre dersom du ikke har mye erfaringer å vise til En referanse kan være viktig og avgjørende for om du ender opp med jobben du ønsker.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV