Eksempel på CV sosialarbeider

En sosialarbeider kan på det norske markedet være både en barnevernspedagog, en sosionom eller en vernepleier. I tillegg kan sosialarbeidere også ha annen fagutdannelse og det er også dem som arbeider uten noen utdanning.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV for sosialarbeider

Grete Bergh
Sosionom
45 41 21 58
grethebergh@online.no
linkedin.com/in/grethebergh

Profesjonelt sammendrag

Dyktig, empatisk og faglig sterk sosionom er med over 8 års erfaring fra barnevernet. Brenner for å veilede og skape trygge rammer for våre brukere og finne frem til gode løsninger. Effektiv og rask, samtidig grundig i avgjørelser som skal besluttes i hver enkelt sak. Solid kompetanse innen lover og hjemmel som gjelder, og er opptatt av å skape tryggest mulig rammer for familiene. Svært dyktig på kommunikasjon og arbeider optimalt i team, samtidig som egne beslutninger noen ganger kreves.

Arbeidserfaring

Oslo kommune, Barnevernet
Sosionom
Aug 2014 til dags dato

 •  Bred erfaring med ulike hjelpetiltak for hvert enkelt hjem
 •  Fremsto empatisk og profesjonell i møte med andre
 •  Utførte administrativ arbeid i forhold til gjeldende retningslinjer


Utdanning

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier    
Høgskulen i Innlandet  
Juni 2013  

Faglige ferdigheter

 •  Konflikthåndtering
 •  Utagerende atferd
 •  Barns utvikling
 •  Miljøterapautiske tiltak
 •  Faglig forsvarlig
 •  Etisk forsvarlig
 •  Føre rapporter


Personlige ferdigheter

 •  Kommunikasjonsevner
 •  Samarbeider
 •  Tillitsvekkende
 •  Selvstendig
 •  Ansvarsbevisst
 •  God psykisk helse
 •  Teamarbeid
 •  Omsorg
 •  Skaper trygghet
 •  Empatisk
 •  Pliktoppfyllende


Kurs

 •  ‘Emosjonelle vansker hos unge’, Helse Vest, 2020
 •  ‘Hvordan skape relasjoner til barn og unge’, St. Olavs hospital 2018


Språk

 •  Norsk, morsmål
 •  Engelsk, flytende
 •  Tysk, middels


Fritidsinteresser

CrossFit Bergen, konkurransenivå

Det siste er vanligst innen privat virksomhet, innen offentlig virksomhet kreves det nesten alltid godkjent og relevant utdanning for å kunne tiltre en stilling.

Er du nylig utdannet, eller på jakt etter ny jobb, trenger du som sosialarbeider en god og velformulert CV som inneholder de rette opplysningene. I en hektisk arbeidshverdag innen for eksempel barnevernet kan det fremstå som umulig å finne tid til å skrive en CV, og du vet knapt nok hvor du skal begynne.

Tar du i bruk en av våre CV-maler vil du raskt og enkelt få frem informasjonen som gjør at du lykkes med søknaden din. Les gjennom vår veiledning så vil du være mer forberedt og dermed mer effektiv når du skal skrive søknaden din. I tillegg vil du få se flere gode eksempler og ikke minst et helt ferdig CV-eksempel for sosialarbeidere her hos oss. 👇

Stillingssatser og lønn for sosialarbeidere

Sosialarbeidere kan arbeide både i det offentlige og det private, og har varierende stillinger alt etter hvor der arbeider. Noen arbeider dagtid, andre i turnusstillinger. Hvor du arbeider og hvilke turnus du har, vil være av stor betydning for lønnen din. Arbeider du flere nattevakter eller helger i måned vil du få tillegg og dermed høyere lønn sammenlignet andre sosialarbeidere som kun jobber dagvakter.

Lønnen du vil motta som vil til slutt avhenge av hvilke stillingstype du søker på. En sosionom har en årslønn på rundt 510 480 kroner, en miljøarbeider 534 600 kroner i årslønn og en barnevernspedagog tjener rundt 500 000 kroner i året. 💰


cv for sosialarbeider

Slik skriver du en velformulert sosialarbeider CV

Det viktigste du må tenke over når du skal skrive din CV er at du skal være kort og konkret, men samtidig få med den informasjonen potensielle arbeidsgivere trenger å få vite om deg. Det viktigste du gjør er å bruke tiden som er nødvendig, slik at arbeidsgivere får svar på alt det de er nysgjerrige på om akkurat deg. Mangler du vesentlige opplysninger vil de raskt gå videre til neste søker.

Derfor anbefaler vi at du benytter deg av en god mal for CV-en din som vil hjelpe deg med å skille deg ut, samt passer på at du får med de opplysningene som er nødvendige.

Her er avsnittene som sosialarbeider bør inkludere i sin CV:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her kommer noen andre gode tips akkurat for deg som søker på en stilling innen sosialt arbeid:

 • Søk på vikarstillinger! Når du skal søke arbeid i det kommunale eller offentlige, oppdager du raskt at du må starte som vikar og senere kan få deg en fast stilling.
 • Skap en fengende start på CV-en din. Tør å skille deg litt ut i starten når du skriver det profesjonelle sammendraget, slik at du fanger leseren sin interesse.
 • Vis at du er ryddig og strukturert. Når man arbeider innen sosialt arbeid er det svært viktig at du kan være både effektiv og nøyaktig i arbeidet ditt, og du bør skrive en ryddig CV som viser god sans for orden.
 • Vektlegg erfaring og kompetanse du har opparbeidet deg. Siden sosialt arbeid omfatter flere områder og er et bredt yrke, er det viktig at du er tydelig på hva du kan og har erfaring med.
 • Ikke send samme CV til flere instanser. Du kan gjerne bruke en felles mal for flere søknader, men du må alltid tilpasse hver enkelt til stillingen det gjelder.

cv for sosialarbeider

Format, utforming og struktur

Når man skal skrive søknaden bør det komme tydelig frem hvordan du kan bidra i deres virksomhet, og ikke minst både dine faglige og personlige egenskaper. Personlige egenskaper og egnethet for yrket er helt essensielt når du skal arbeide med sosialt arbeid som lam omfatte psykisk helsevern og mennesker i sårbare situasjoner.

For å være sikker på at du skriver opp all informasjonen som er viktig kan du bruke et våre format slik at du får frem på en tydelige måte, men samtidig koftfattet.

📌Tips: Ifølge undersøkelser bruker faktisk arbeidsgiver bare noen få sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for om kandidaten er aktuell eller ikke. Vær derfor presis og konkret.

Skrifttypen du bruker bør være nøytral, og vi anbefaler for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Disse skrifttypene vil ikke ta mye oppmerksomhet, og husk at det holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Du må også fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

På dagens jobbmarked brukes det i hovedsak tre ulike CV-formater, og her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes av arbeidstakere innen sosialt arbeid for å fremheve relevant arbeidserfaring, og som dermed øker sjansen deres betraktelig for å få en stilling.
 • Funksjonelt format : Blir i hovedsak brukt for helt nyutdannede som ikke har erfaring fra eventuelle praksisperioder, og her er fokuset på hvilke ferdigheter og kunnskap du har opparbeidet deg gjennom studier.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for en erfaren sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier. Her viser du til hvilke arbeidserfaring du har som er relatert til stillingen du søker på, fordi du begynner med å skrive om nyeste erfaring og utdanning. På den måten får arbeidsgiver raskt oversikt over all din kompetanse og erfaringer.

Start med kontaktinformasjon

Når du skal søke på ny jobb starter du søknaden din ved å lage en overskrift. Overskriften skal bestå av kontaktinformasjonen din, fordi dette gir et godt førsteinntrykk på arbeidsgiver og man får raskt vite hvem du er. Her bør du så klart passe på at du skriver alt helt korrekt. En liten feil kan føre til at arbeidsgiveren ikke får kontakt med deg, og du kan kanskje gå glipp av en jobb du virkelig drømmer om.

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem.


cv for sosialarbeider

Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Rune Helleland

Vernepleier

41 54 87 95

runehelleland@online.no

linkedin.com/in/runehellelandcv for sosialarbeider

Bilde på CV

Dersom du har sett på ulike CV-er har du kanskje oppdaget at andre velger å legge til et bilde på CV-en sin. Dette er noe som stadig flere gjør, og her er det både fordeler og ulemper med begge deler. De færreste av oss bli ansatt på grunn av utseendet vårt, og det er heller ikke lov å diskriminere på bakgrunn av utseende, etnisitet og religion. Dermed finnes det ikke noen krav som sier at du må ta med bilde i en søknad.

Det som kan tale for at du skal velge et bilde er at arbeidsgivere lettere får et førsteinntrykk av deg dersom du har med bilde på CV-en din. Et av våre tips når det gjelder dette feltet er at et bilde ikke er det mest avgjørende på CV, men hvilket bilde du har med kan ha stor betydning.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og bruk et “hvitt portrett”
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og bilde fra festlige anledninger
 • Velg et godt format
  • se profesjonell ut ved å bruke et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke bruk et bilde der andre er med
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Ha en nøytral og god bakgrunn
  • den skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra deg
 • Ta et bilde for akkurat til bruk på CV-en din
  • da vil du lettere lykkes med å få et bilde som egner seg på søknaden

Profesjonelt sammendrag

Selv om dette avsnittet skal ikke være langt er kanskje det avsnittet du bør bruke lengst tid på for å få det til å bli skikkelig godt. Et profesjonelt sammendrag for deg som er sosionom eller annet innenfor sosialt arbeid bør vise frem dine beste personlige egenskaper, faglige bakgrunn og arbeidserfaring. Her skal arbeidsgiver få lyst til å velge deg blant alle de andre søknadene de mottar.


cv for sosialarbeider

Sammendraget skal plasseres rett etter overskriften, og ved å gjøre denne teksten kort, men informativt, vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang. Det profesjonelle sammendraget kan absolutt være de avgjørende faktoren for om du ender om med en jobb eller ikke.

GODT EKSEMPEL

Dyktig og engasjert sosionom med over 10 års erfaring fra psykisk helse blant barn og unge gjennom mitt arbeid i Oslo kommune. Solid kompetanse innen relasjonsbygging og alltid rolig i mitt møte med unge. Sterk faglig kompetanse for gjeldene lover, samt erfaring fra NAV og kunnskap om rettigheter og oppfølging av prosedyrer.


DÅRLIG EKSEMPEL

Flink og dyktig vernepleier som alltid er glad for å møte mine brukere. Trives med å hjelpe til med å finne frem til løsninger for ulike behov hver enkelt pasient har. Har også arbeidet lit hos NAV.


Fremhev din arbeidserfaring

I dette avsnittet skal du fremheve hvilke arbeidserfaring du har oppnådd opp gjennom årene innen sosialt arbeid. Er du nylig utdannet kan du bruke praksisperioder som arbeidserfaring, eller kanskje du har vært sommervikar eller ringevikar som innen for eksempel psykisk helsevern, hos barnevern eller andre instanser under studiene.

Siden sosialt arbeid omfatter flere yrkesgrupper som sosionomer, pedagoger og miljøterapauter, må du være tydelig på hvilke stilling du har hatt. Selv om de fleste får en grunnleggende kompetanse gjennom studiene, er det ikke tvil om akkurat denne form for yrker også tilfører uvurderlig kompetanse gjennom arbeidserfaringer.

Før du skriver opp i din arbeidserfaring, bør du først lese gjennom stillingsannonsen på jobben du søker på. Her står det informasjon om hva din potensielle arbeidsgiver er på utkikk etter av erfaring og få dine tidligere oppgaver til å passe med det. Dette vil gjøre at ATS-systemer velger ut din CV fordi den inneholder relevante nøkkelordene som de leter etter.

Start alltid med din siste arbeidserfaring, og skriv deg bakover i tid. Under hvert punkt for en stilling skal du også føre opp 3-5 punkter som beskriver roller og ansvar du har hatt.

GODT EKSEMPEL

Oslo kommune

Barneavdelingen, psykisk helsevern

Miljøterapaut

Januar 2016 - Mai 2022

 • Observasjon og vurdering for oppfølgende tiltak
 • Veiledet og tilrettela for positive aktiviteter for hvert enkelt barn sitt behov
 • Utførte administrativt arbeid i henhold til gjeldende retningslinjer

Avsnitt om utdanningen din

For å kunne arbeide innen sosialt arbeid kan du velge mellom flere ulike muligheter når det kommer til utdanningen. Her er det derfor viktig at du er tydelig på hvilke skole du har gjennomført og dermed hvilke tittel du har endt opp med etter fullførte studier.

Når du skal føre opp hvilke utdanningen gjør du det punktvis og du bør være nøye detaljene, og skrive dem gjerne i en punktliste. Har du fullført flere studier som er relevante må du ta med alle. Husk at du bør bruke et konsekvent format for å liste opp utdanningen din.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
 • Vernepleier , bachelor

  Universitetet i Sørøst-Norge

  Vår 2018

 • Miljøarbeid innen rus

  Folkeuniversitetets fagskole

  Vår 2016cv for sosialarbeider

Vis frem ferdighetene på din CV

Akkurat i dette avsnittet finnes det mange eksempler på at søkere gjør litt feil, som kan få store konsekvenser. Det skriver avsnittet for fort, og tenker ikke over at hvilke ferdigheter de kan vise til har stor betydning for om de ender opp med stillingen de søker på eller ikke.

Ønsker du at nettopp din CV skal komme øverst i bunken må du har gjort en grundig jobb når det gjelder avsnittet om ferdigheter, og dette gjelder spesielt for en person som skal arbeide innen sosialt arbeid og tett på andre mennesker. Akkurat hvilke ferdigheter du fører opp, eller ikke skriver opp, kan være avgjørende for om du blir kalt inn for et intervju eller ikke.

📌Visste du at mange arbeidsgivere bruker et datasystem for å søke gjennom CV-er for å lete etter bestemte ord? For at du skal få en jobb du søker på må teksten din samsvare med kravene i stillingsbeskrivelse.

Det første du skal gjøre er å bruke stillingsannonsen aktivt for å se hva arbeidsgiveren leter etter i søknader, og dette vil variere mellom ulike stillinger som sosionomer og vernepleiere. Legg veldig godt merke hvilke ferdigheter arbeidsgiver nevner selv at de er på utkikk etter og pass på at du tar med de samme ferdigheter i din CV.

Her er noen av de viktigste faglige og personlige ferdighetene du må vurdere: 👇

Faglige ferdigheter
 • Faglige ferdigheter
 • Konflikthåndtering
 • Utagerende atferd
 • Barns utvikling
 • Miljøterapautiske tiltak
 • Faglig forsvarlig
 • Etisk forsvarlig
 • Føre rapporter
 • Forebyggende tiltak
 • Relasjonsbygging
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Samarbeider
 • Tillitsvekkende
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • God psykisk helse
 • Teamarbeid
 • Omsorg
 • Skaper trygghet
 • Empatisk
 • Pliktoppfyllende
 • Strukturert
 • Fleksibel

cv for sosialarbeider

Eventuelle avsnitt

Ofte opplever man at det er informasjon man trenger at at arbeidsgivere vet om, men som ikke passer veldig godt inn under avsnittene i CV-en. Da er det den beste løsningen å skrive inn et nytt avsnitt, og dermed kan du dele nyttig informasjon på en oversiktlig måte.

Her er noen av avsnitt som kan være aktuelle på din CV:

 • Datakunnskaper
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser
📌Tips: Bare ta med avsnitt som er relevante og har noe med sykepleieryrket å gjøre.

Datakunnskaper

I dagens arbeidssituasjon i helse, omsorg og NAV kreves det grunnleggende datakunnskaper for å blant annet kunne skrive rapporter, følge retningslinjer for lover og prosedyrer. Arbeidsgivere ønsker i stor grad å lett kunne finne denne informasjon veldig lett, og derfor bør du føre det opp i kulepunkter dersom du har mye digital kompetanse.

Presentasjoner

Har du du noen presentasjoner å vise til eller vunnet priser gjennom utdannelse eller arbeidet ditt bør du lage et eget avsnitt for dette. Husk at det er lov å skryte av seg selv, du skal jo forhåpentligvis selge deg inn som en god ansatt, og på en måte er det bedre å si for mye enn for lite.

Språk

Språk er noe man ofte finner nevnt i stillinger for sykepleier siden man ofte møter mennesker som gjerne er fra andre land. I tillegg jobber du i en stilling som krever at du møter mennesker som kan være i veldig vanskelige situasjoner og føler seg sårbare. Jo bedre du kan kommunisere med andre og hjelpe dem er viktig for den som skal ansette deg å vite om. Vi vet at språk gode fordeler å skrive opp på CV, men husk at du ikke skal skrive opp språk du behersker under middels.

Interesser

Å fortelle litt om hva du driver med utenom jobben din kan være nyttig, og tilfører gjerne et enda mer positiv bilde av deg som søker. Tenk over hvilke interesser du fører opp og om de er positive for jobben du skal utføre.

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV

 • Husk at å bruke kontaktinformasjonen din, inkludert navnet ditt, som overskrift på søknad gir et veldig godt førsteinntrykk.
 • Vær tydelig og konkret gjennom hele CV-en din
 • Bruk god tid på det profesjonelle sammendraget slik at det fremhever din ekspertise og arbeidserfaring for stillingen.
 • Skriv erfaringene dine fra tidligere jobber opp i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Skriv om utdanningen din i et format som inkludere kulepunkter
 • Bruk god tid på avsnittet om de faglige og personlige ferdighetene dine
 • Skill deg ut mer ved å inkludere eventuelle avsnitt, inkluder gjerne hva du gjør for å holde din fysiske form ved like, eller hvilke språk du behersker.


Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Både en sosionom, vernepleier og miljøteraput har et variert arbeid som alle krever et unikt sett med personlige ferdigheter slik at de er i stand til å møte sårbare og krevende voksne, ungdom og barn på best mulig måte. I møte med andre mennesker som kanskje kan være både krevende, svært syke og i sårbare situasjoner trenger derfor arbeidsgivere å vite at du kan møte brukerne på best mulig måte.

Denne siden av deg kommer nødvendigvis ikke tydelig fram i en CV, men ved å inkludere et følgebrev kan arbeidsgivere bedre få et bilde av hvordan din personlighet er, og hvorda du vil fungere i stillingen du søker på. En god CV blir komplett ved å legge til et følgebrev som kan gjøre at arbeidsgiver får tak i hele bildet av deg. Et følgebrev vil gjøre hele søknaden mer personlig samt du får vist ditt engasjement for fagområdet ditt, og øker sjansene dine betraktelig for at du ender opp med stillingen du ønsker.

Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne jobben. Et solid følgebrev kan hjelpe deg med å skille deg ut slik at du stikker deg ut i bunken av søknader, og du får drømmejobben som sykepleier.

FAQ

Hvor lang skal en CV for sosialarbeider være?

Når du skal skrive CV din må du prøve å få alt ned på en til to sider, helst bare en side. Pass derfor på at du kun tar med det som det er behov for og at du er tydelig med informasjonen din.

Skal jeg ta med referanser i en sosialarbeider CV?

Nei, det er ikke vanlig å oppgi referanser lenger. Det er bedre at du heller skrive at du kan oppgi dem ved forespørsel.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV