Eksempel på CV for reisebyrå

Når man skal jobbe på et reisebyrå utfører man mange interessante arbeidsoppgaver og man kan arbeide fra Norge eller være stasjonert på et av reisebyråets reisemål. Mange ønsker å skaffe seg en jobb innen reiseliv, og konkurransen om ledige stillinger kan være tøff.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på reisebyrå CV

Tonje Sandvik
Selger
tonjesandvik@online.no
linkedin.com/in/tonjesandvik

Profesjonelt sammendrag

Erfaren og profesjonell selger innen reiselivsbransjen med over 7 år i bransjen, både utenlands og stasjonert i Norge. Stor interesse for å skape reiseopplevelser som kunder setter pris på. Opparbeidet solide dataferdigheter for å arbeide selvstendig og effektivt, men kan samtidig samarbeider godt med kollegaer for å drive bedriften fremover.

Arbeidserfaring

Ving
Reiselivskonsulent
2011-2018

 •  Utstasjonert på hovedkontor på Mallorca
 •  Kommuniserte og hjalp reisefølge i oppståtte situasjoner
 •  Løste situasjoner på en vellykket og trygg måte
 •  Tilrettela for ulike turer til reisefølge


Visit Telemark
Turguide
2010-2011

 •  Gjennomførte turguider til historiske områder
 •  Planla trygge og opplelvelserike turer
 •  Tett samarbeid med kollegaer


Utdanning

Salg, service og reiseliv    
Holmen VGS  
2010-2012  

Faglige ferdigheter

 •  Økonomisk drift
 •  Bærekraftig drift
 •  Markedsføring
 •  Administrative ferdigheter
 •  Turisme
 •  Kundeservice
 •  Sikkerhet
 •  Kunnskap om ulike reisemål
 •  Salg


Personlige ferdigheter

 •  Dyktig på kommunikasjon
 •  Interessert i mennesker og kulturer
 •  Selvstendig
 •  Tillitsvekkende
 •  Kreativ
 •  Strategisk
 •  Resultatorientert
 •  Strukturert


Språk

 •  Norsk - flytende
 •  Engelsk- flytende
 •  Spansk - flytende


Frivillig arbeid

Det Norske Turistforening
2010-2013

 •  Frivillig arbeider for DNT sine sommeraktiviteter for barn


Interesser

Dykkersertifikat

Når du skal skrive en CV og søke på jobb er det derfor viktig at du skaper en CV som skaper interesse hos arbeidsgiver. Dette gjør du blant annet ved å få frem at du har en oppriktig interesse for fremmede kulturer og mennesker, er strukturert og kan planlegge, har gode kommunikasjonsferdigheter og ikke minst kan håndtere situasjoner på en rolig og konstruktiv måte.

I tillegg er der flere sider med søknaden din du bør ta de rette valgene for, og her på siden vår kan du få all den hjelpen du trenger. Våre CV-maler vil veilede deg gjennom hvilke informasjon CV-en din skal inneholde. Du vil også få tilgang til våre CV-eksempler for reisebyrå, og ikke minst noen ekstra tips for å gjøre søknaden din personlig.

Stillingssatser og lønn for reiselivsmedarbeider

En reiselivsmedarbeider også kalt reiselivskonsulent, kan arbeide innenfor flere ulike områder. Stillingen kan innebære at du arbeider på et hotell og har ansvar for ulike arrangmenter eller fungerer som en konsulent som hjelper gjester med ulike utfordringer. Stillinger som dette kalles ofte for reiseledere eller guider, og her ligger lønnen på rundt 403 920 kroner i året .

En reiselivsmedarbeider kan også sitte fast på et kontor og ha en stilling hos en turoperatør, transportselskap eller lignenede. Stillingen blir da gjerne betegnet som en reiselivskonsulent og årslønnen ligger på 473 040 kroner. Du kan arbeide hjemme fra Norge, eller du kan arbeide på et callsenter i et annet land.

Hvordan skrive en god CV for en stilling hos et reisebyrå

Når du skal skrive en søknad som skal sendes till et reisebyrå bør du hele tiden passe på at får vist frem din kompetanse og interesse for fagfeltet. Du skal vise at du har ferdigheter som gir kunde en god opplevelse i møte med reiseselskapet, samt at du er strukturert til å holde følge med alt som rører seg rundt ein reiseopplevelse.

Samtidig må du får frem at du har kunnskap om ulike reisemål, og at du kan veilede kundene når de trenger tips til å finne sin drømmereise, samt også kunder som trenger akutt hjelp på reise. Ikke minst må du få med at du har digital kompetanse for å kunne resevere reiser og følge opp tekniske problemer som kundene kan møte på.

I tillegg til dette er det utrolig viktig at du kan samarbeide og kommunisere godt med dine kollegaer og ledere. Som du ser er det mye som skal være på plass i en CV, og ved hjelp av vår gode mal for CV kan du føle deg trygg på at du vil inkludere alle de ulike avsnittene på en strukturert og tydelig måte.


cv for reisebyra

En god CV for reiselivsmedarbeider bør inneholde følgende avsnitt:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her er noen ekstra tips slik for deg ønsker en stilling hos et reisebyrå:

 • Vis engasjement for ulike kulturer! Få frem om du har interesse for andre land og kulturer man møter der, noe som er spesielt viktig om du skal være stasjonert på et reisemål.
 • Skriv en overbevisende søknad! Pass på at du får frem at du kan stå i de utfordringer man kan oppleve i et reisebyrå, som for eksempel fortvilte kunder.
 • Tydeliggjør at du er selvstendig. Reisebyråer trenger at menneskene som skal jobbe hos dem kan ta gode avgjørelser som kreves i øyeblikket.
 • Bruk stillingsannonsen aktivt . Se hva det aktuelle reisebyrået ønsker fra sine ansatte, og bruk de samme ordene og begrepene i CV-en din.

Format, utforming og struktur

Skal du søke jobb hos et reisebyrå kan det være at du må levere søknaden via en digital plattformen der du oppretter en CV gjennom systemet deres. Skriver du en CV allerede nå, har du alle opplysninger klar og det vil være lettere for deg å bare fylle direkte inn. Velg et godt format som fremhever både kompetanse for det faglige og kundeservice.

📌Arbeidsgivere bruker i gjennomsnitt under 10 sekunder på en CV før de bestemmer seg for om søkeren er aktuell. Format og utforming har derfor stor betydning for om du kommer gjennom nåløyet.


cv for reisebyra

Når det gjelder skrifttyper bør du holde deg til noe nøytralt og profesjonelt. Generelt anbefales skrifttyper som Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman og at man holder størrelsen på skriften til 11-12. Bare husk at du må fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

I dag er det tre CV-formater som blir aller mest brukt, og som samtidig er de best egnede. Kjapt oppsummert kan vi si dette om det:

 • Omvendt kronologisk format: For deg som har mye relevant arbeidserfaring og ønsker at din ekspertise først og fremst fremheves.
 • Funksjonelt format : Er for deg som er nyutdannet. Her er det ferdigheter og kompetanse som vektlegges.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for reiselivsmedarbeider med mange års erfaring. Her fremhever du den siste stillingen du hadde, og arbeider deg bakover i tid med de andre stillingene du har hatt.

For deg som er nyutdannet innen reiseliv og ikke tidligere har arbeidet innenfor bransjen, kan et funksjonelt format være mer aktuelt, fordi fokuset ligger på hvilke kunnskap du har om alt som er tilknyttet reiser generelt.

Start med kontaktinformasjon

Ved å bruke kontaktinformasjonen din som overskrift skaper du er godt førsteinntrykk på din.Husk å les over en ekstra gang for å se at alt er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det betyr at arbeidsgiver får tak i deg, og du går glipp av stillingen du drømmer om.

⚠️Tips fra oss er å ikke skrive inn for mye informasjon, som nødvendigvis ikke relevant. Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem.

Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Tiril Straume

Reiselivskonsulent

95 41 25 87

tirilstraume@online.no

linkedin.com/in/tirilstraume


DÅRLIG EKSEMPEL

Tiril StraumE

Guide

travellinggirl@gmail.com

linkedin.com/in/tirilstraume

Marken 76

5003 Bergencv for reisebyra

Stadig flere velger å ta med bilde på CV-en sin, men i likhet med de fleste bransjer er det ikke noe krav om det innen reiseliv. Dersom du ønsker kan du gjerne legge ved et bilde, men det skal ikke være avgjørende for om du ender om med jobben eller ikke.

For deg som skal søke på jobbe som reiseguide og være ansiktet til reisebyrået utad, kan det være en fordel med et bilde, samt at arbeidsgiver får et ansikt å feste informasjonen til. I tillegg vil leseren raskere kunne skape seg en relasjon til hvem du egentlig er. På dette punktet er det opp til deg selv å avgjør om du ønsker å inkludere et bilde eller ikke.

📌Velger du å ta med bilde bør du huske på dette:

 • Se profesjonell ut
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Bruk et passende format
  • Helst et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ta et eget bilde beregnet for CV-en din
  • Unngå å bruke et bilde du beskjærer deg selv ut fra
 • Bruk en nøytral bakgrunn
  • Ikke la bakgrunnen stjele oppmerksomheten fra deg
 • Velg et oppdatert bilde
  • Og ihvertfall ikke et fra de yngre dager der du var på ferie

Et profesjonelt sammendrag bør du jobbe med

Poenget med det profesjonelle sammendraget er at du skal fremheve dine største presentasjoner innen yrket ditt. Prøv at du bruker handlingsverb for å beskrive tydelig hva du har oppnådd i dine tidligere stillinger, samt at du også får med hvilken verdi du vil ha for reisebyrået og hvordan du vil være et positivt innslag ved hjelp av din kompetanse og erfaring.

Det profesjonelle sammendraget skal du plassere rett under overskriften på CV-en din, fordi du ønsker at det er noe av det første arbeidsgiver skal lese. Husk at medarbeidere innen reiseliv bør ha en indre entusiasme for reiser og hva det kan tilføre kundene. Du skal selge inn et produkt for folk, og dette bør komme tydelig frem at du brenner for.


cv for reisebyra

I eksemplene under kan du se hvordan den første søkeren forteller om sin motivasjon for stillingen og fremhever hvilke betydning søkeren vil ha for arbeidsplassen. Den andre søkeren skriver egentlig ingenting om hva han eller hun vil tilføre arbeidsplassen, bortsett fra at personen tydeligvis trives i arbeidet sitt.

GODT EKSEMPEL

Dyktig og engasjert reiselivsmedarbeider som alltid har som formål at kunder skal få en opplevelserik og trygg reise. Solid kompetanse innen ulike kulturer, kundeservice og strukturert håndtering av uforutsigbare situasjoner. Erfaren med å arbeide både selvstendig og i team. Dyktige på digitale ferdigheter og flere ulike programmer innen bransjen.


DÅRLIG EKSEMPEL

Positiv medarbeider som elsker å reise, og vil gi kundene den samme gleden over å finne nye og eksotiske reisemål.


Presenter arbeidserfaringene dine på en god måte

Dette er et avsnitt arbeidsgivere bruker litt tid på, siden de ønsker å få kjennskap til hvilke erfaringer du har, og sammenligne den med hva de har behov for i sitt reisebyrå. Trenger de en ansatt som har mye kunnskap knyttet til et spesielt land eller sett med dataferdigheter finner de raskt ut av det under dette avsnittet.

Eet godt tips er å bruke punktlister, både når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsprestasjoner. Ha gjerne med tall og fakta for å kvantifisere viktige prestasjoner.

Du bør bruke det omvendte kronologiske formatet når du skal skrive avsnittet om arbeidserfaring. Inkluder stillingstittel du hadde på på tidligere arbeidsplasser, hvilke år du var ansatt og navnet på bedriften du arbeidet for. Du kan inkludere profesjonelle presentasjoner til slutt.

GODT EKSEMPEL

TUI

Kundeservice, Puerto Rico

2015-2018

 • Teamleder for kundesenter
 • Tok i mot samtalaer fra reisende
 • Hjalp til og løste uforutsette utfordringer for reisende
 • Strukturerte dagsplan og turnusvakter

DÅRLIG EKSEMPEL

TUI

Kundeservice

2015-2018cv for reisebyra

Avsnitt om utdanning på reisebyrå CV

Man kan arbeide for et reisebyrå uten en formell utdanning, men har du relevant skolegang er det viktig at du får det frem i CV-en din. Du vil såklart bli en mer aktuell kandidat, samt at du også kan forvente høyere lønn. Arbeidsgiver er ofte opptatt av om en søker har en den fagkomptansen med seg som de ønsker.

Slik fører du opp utdannelsen din i en reisebyrå CV:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Fokusområde
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Bachelor i reiselivsledelse

Høgskolen i Innlandet

2012-2016


Nøkkelferdigheter for reiselivskonsulenter

Vi kjenner alle til den følelse når man skal oppsummere hvilke ferdigheter man har, det er jammen ikke alltid like lett. Du kan begynne med å dele ferdighetene dine opp i faglige ferdigheter og personlige egenskaper, slik at du får en bedre oversikt og det blir lettere å få det på plass på CV-en din. I tillegg er det lettere for arbeidsgiver.

Faglige ferdigheter skal liste opp som en oversikt over hva du har tilegne deg av kunnskap og kompetanse gjennom studier og kurs. Stillinger i et reisebyrå krever at du kan planlegge, sette sammen og finne frem til nye spennende reisemål for kundene. I dag foregår mye av planleggingen ved hjelp av digitale verktøy, som også inngår i de faglige ferdighetene.

Personlige egenskaper er litt mer diffuse, men samtidig like viktige i jobben du skal gjøre. Her skal du vise at du kan møte kundene på en positiv og hjelpsom måte, og samtidig kan arbeide godt sammen med kollegaer.

Her er noen faglige og personlige ferdigheter som er relevante for jobb i et reisebyrå:

Faglige ferdigheter
 • Kunnskap om ulike reisemål
 • Kundeservice
 • Salg
 • Markedsføring
 • Transport
 • Utvikling av reiseprodukt
 • Ledelse
 • Økonomi
 • Innovasjon
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Håndtere uike situasjoner
 • Strukturert
 • Evne til å planlegge
 • Samarbeidsvillig
 • Tidsstyring
 • Teamarbeider

cv for reisebyra

Eventuelle avsnitt du kan inkludere på reisebyrå CV

Reisebyrå har som oppgave å sette sammen unike reiseopplevelser til sine kunder, og ved å fortelle arbeidsgiver hva du gjør utenom arbeidet ditt kan du bedre skape et bilde av hvordan du skal løse arbeidsoppgavene dine. Husk at du kan skal ta med eventuelle avsnitt du ser at tilbyr noe positivt til søknaden din.

Erfaring innen frivillighet

Avsnittet om frivillighet vil alltid heve søknaden uansett yrke, men har du i tillegg arbeidet utenlands er det svært positivt for en som vil arbeide for et reisebyrå. Generelt sier frivillighet mye om evnen til empati og omsorg for andre, samt at du er opptatt av samfunnet generelt.

Avsnittet om frivillighet på din CV skal ha en lignende struktur som avsnittet om stillingsbeskrivelse. Denne delen inneholder navnet på organisasjonen du var frivillig for, tidsrammen og geografisk beliggenhet. Oppgi også hva du har oppnådd i løpet av frivilligheten i det gjeldende selskapet.

Språk

Språkkompetanse stiller sterk for en som skal arbeide i reiselivsbransjen. En jobb innen reiseliv vil ofte kreve at du i det minste kan gjøre deg forstått på engelsk, men en søker som kan beherske flere språk ved siden av norsk, vil komme høyere opp i bunken når personen skal søke på ulike stillinger.

⚠️Husk: Ikke ta med språk du behersker under middels.

Interesser

Dersom du driver med ulike idretter som svømming, fotball eller bare generelt er et ivrig friluftsmenneske, ville dette gjøre søknaden din bedre spesielt om du skal sette sammen pakkereiser innen reiser som tilbyr aktiviteter for kundene.

Det kan også være annen informasjon du ønsker å ta med, og da er løsningen at du legger til noen ekstra avsnitt for å forsterke CV-en din.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Selv om det er vanlig å kun sende inn en CV, anbefaler vi at alle arbeidssøkere skriver et velformulert følgebrev som de legger ved CV-en. I denne teksten kan du skape et helhetlig bilde av hvem du er, si litt om hvorfor du brenner for reiseliv og få med at du tilbyr personlig egnethet som bedriften søker etter i sine ansatte.

Følgebrevet har en mer personlig stil enn selve CV-en, og starter med en kort innledning og deretter noen avsnitt. Her er det viktig at du ikke bare gjengir det du har fortalt i CV, men kommer med ny informasjon.

Våre tips er at du forteller om din unike arbeidserfaring og kunnskap. Prøver å skape interesse for deg som arbeidstaker og gjerne er litt direkte i måten du skriver på. Få tydelig frem hvorfor du vil ha denne stillingen. Et godt følgebrev kan øke interessen til en potensiell arbeidsgiver og dermed enkelt føre til et intervju.


cv for reisebyra

Oppsummering: slik skriver du den perfekte reisebyrå CV

 • Start med kontaktinformasjonen, sjekk alltid over for skrivefeil!
 • Velg riktig format, for de fleste innen reiseliv vil dette være formatet omvendt kronologisk
 • Skriv et solid profesjonelt sammendrag og utfyllende om arbeidserfaringen slik at arbeidsgiver raskt få interessen for din kompetanse og erfaring dine.
 • Skap en jevn balanse mellom faglige og personlige ferdigheter, og bruk relevante nøkkelferdigheter som er nevnt i stillingsannonsen
 • Legg til eventuelle avsnitt som kan heve søknaden din og få frem at du har en gennuin interesse for reiseopplevelser.
 • Inkluder et følgebrev for å gi arbeidsgiver et nyansert og komplett bilde av deg.

cv for reisebyra

FAQ

Hvorfor må jeg skrive følgebrev?

Et følgebrev skaper gir et bedre bilde av hvem du er, og er derfor med å gjøre CV din komplett. En følgebrev er aldri negativt.

Må man kunne flere språk for å arbeide i et reisebyrå?

Nei, det er avhengig av hvor arbeidsstedet ditt blir og hvilke byrå du arbeider for. Du bør beherske englesk mddels, og språkkompetanse vil heve søknaden din.

Hvor lang skal en CV for reiseliv være?

Våre undersøkelser viser at en profesjonell CV for reiseliv bør holdes til en side, men du kan utvide til to sider om du har flere utdannelser det er viktig at arbeidsgiver får vite om.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV