Juridisk assistent CV og søknad | Eksempler, tips og maler

Juridisk assistenter, også kalt advokatsekretær, skal være en god teamarbeider og en dyktig medhjelper for advokater, samtidig som man skal ha en faglig bakgrunn for å utføre selvstendige arbeidsoppgaver.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for juridisk assistent

Siril Teige
Juridisk assistent DNA
47 87 52 14
sirilteige@online.no
linkedin.com/in/sirilteige

Profesjonelt sammendrag

Erfaren, nøyaktig og effektiv juridisk assistent med over ti års erfaring fra privat praksis. Utfører grundige undersøkelser for å samle informasjon, skrive velformulerte utkast til stevninger og har god kompetanse på å sende utfyllende dokumentasjon til ulike instanser. Trives med å arbeide i team, men er også faglig trygg til å ta velinformerte valg og arbeide selvstendig.

Arbeidserfaring

Advokatfirmaet Hillesvåg AS
Juridisk assistent DNA
2012- dags dato

 •  Undersøkte og formulerte kontraktsrett
 •  Opparbeidet solide kunnskap om arbeidsrett
 •  Deltok i klientmøter og utarbeidet dokumentforslag
 •  Ansvarlig for registrering via Altinn og Brønnøysundregisteret


Utdanning

Forretningsjus
Oslo Fagskole
2008-2010
Karakter: A

Advokatassistent DNA
Juristenes Utdanningssenter
2010-2012

Faglige ferdigheter

 • Altinn
 • Brønnøysundregisteret
 • Microsoft Word, Excel
 • Arbeidsrett
 • Personrett
 • Kunnskap om rettsprosedyrer
 • Juridisk metode
 • Juridiske dokumenter
 • Regnskap
 • Kontoradministrasjon


Personlige ferdigheter

 • Kommunikasjonsevner
 • Effektiv
 • Nøyaktig
 • Selvstendig i arbeid
 • Diskresjon
 • Teamarbeider
 • Arbeidsetikk
 • Organisert
 • Strukturert
 • Arbeidsetikk

Interesser

2010-dd
Verv Juristenes utdanningssenter

Språk

 •  Norsk flytende, muntlig og skriftlig
 •  Engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 •  Fransk, middels

Stillinger som juridiske assistenter krever både profesjonalitet og diskresjon, og skal du søke på slike stillinger må CV-en din bære preg av begge deler.

Så, hvordan skal man får både CV og søknad helt perfekt? Selv om du er svært dyktig på lover, er du kanskje ikke så trygg på uskrevne regler som gjelder for CV. Dette skal vi hjelpe deg med, siden vi vet akkurat hva arbeidsgivere og rekrutteringsbyrå ser etter når de leser søknadene de mottar.

Ved hjelp av vår veiledning skal vi vise deg hvordan den perfekte CV-mal ser ut og komme med gode tips til hva og hvordan du bør skrive informasjonen. Vi vil også vise deg et helt ferdig CV-eksempel for juridiske assistenter slik at du kan føle deg trygg på at du bygger din CV opp på en optimal måte.

Lønnsnivå for juridiske assistenter

For å kunne kalle seg en advokatassistent kreves det en juridisk relatert utdanning, som er kortere og mindre krevende en jussutdanningen. For å kunne bruke tittelen advokatassistent DNA må du ta advokatassistent utdanningen, som skjer i regi av juristenes utdanningssenter.

Etter endt utdanning kan du søke på arbeid hos ulike advokatfirma og i gjennomsnitt ligger en årslønn for advokatsekretærer på rett over 543 360 kroner.

I følge Foreningen Advokatassistenter DNA er det et stort spenn og litt uoversiktlig når det kommer til lønnsnivået for advokatassistenter, men det er en pågående undersøkelse for å få oversikt over området.

Hvordan skrive en velformulert CV innen juss

Det kan være krevende å få akkurat jobben man drømmer om innenfor yrket, og konkurransen kan være veldig krevende. Advokatfirmaer er på jakt etter de mest effektive og dyktige sekretærene som kan hjelpe til på best mulig måte. Du har derfor et behov for en solid og sterk CV, slik at du vil skille deg raskt ut fra de andre søkerne.

Når du skal skrive CV bør du bruke din faglige kompetanse, og aller først starte med å undersøke firmaet du vil jobbe for. Samle inn informasjon og organisere alt du har for til slutt å legge all informasjon frem på en organisert og hensiktsmessig måte.

Skal du søke på arbeid hos en større bedrift vil det også være avgjørende at du kommer gjennom sporingen deres etter søkeord, mer kjent som ATS-systemet. Ved hjelp av et datasystem søkes det etter spesifikke kvalifikasjoner i hver enkelt søknad. Har du ikke inkludert søkeordene i din CV, havner den dessverre svært ofte i bunken over ikke aktuelle kandidater.


cv for juridisk assistent

Å bruke en CV-mal kan være svært effektivt, samtidig som den hjelper deg med å få alt du trenger på plass ved hjelp av en profesjonell struktur. Våre CV-maler hjelper deg med å bygge CV-en din og sikrer at du får med all nødvendig informasjon.

I en CV for juridiske assistent bør følgende avsnitt være med:

 • Avsnitt med overskrift
 • Avsnitt med faglig sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt med arbeidserfaring
 • Avsnitt med utdanning
 • Avsnitt med ferdigheter
 • Ekstra avsnitt for eventuelt, for eksempel språk, frivillig arbeid, datakunnskaper og sertifiseringer, priser/utmerkelser og interesser.

🎁Her skal du få noen ekstra tips som vil hjelpe godt på når du skal skrive din CV som advokatsekretær:

 • Tilpass språket i søknaden din. Vær kort og tydelig i CV-en din, men mer personlig og forklarende i følgebrevet ditt.
 • Få med de riktige ferdighetene og kvalifikasjonene. Les hva arbeidsgiver ønsker av ferdigheter og kvalifikasjoner, og få de på plass i søknaden.
 • Skriv en unik CV for hver eneste stilling du søker på. Finn aldri på å sende samme CV til flere bedrifter, tilpass alltid søknaden slik at den kommunisere direkte til den aktuelle arbeidsgiver.
 • Ta med et profesjonelt sammendrag. Her løfter du frem dine viktigste egenskaper eller erfaringer som vil komme til nytte i din nye jobb.
 • Unngå skrivefeil. En advokatsekretær skal være presis og nøyaktig i sitt arbeid, og inneholder teksten din mange feil blir du raskt lagt vekk som ikke aktuell.

cv for juridisk assistent

Utforming, format og struktur

Når du skal arbeide på et kontor og spesielt knyttet til juss er noen av de viktigste ferdighetene dine å formulere tekster med god utforming og struktur. Derfor er det essensielt at du viser dette på søknaden din.

Utforming bør være strukturert og oversiktlig. Bruk en skrifttype som ikke tar for mye oppmerksomhet, vi anbefaler at du velger mellom Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman, samt at du skriver i størrelsen 10-12 pkt. Husk at du må fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

📌Undersøkelser har kommet frem til at arbeidsgivere bruker så lite som ti sekunder på å bestemmes seg for om din CV skal videre eller ikke. Vær derfor tydelig og presis.

Når man skal skrive CV-er kan man i hovedsak velge mellom tre ulike CV-format, som kjapt kan oppsummere slik:

 • Omvendt kronologisk format: For deg som har mye relevant arbeidserfaring og et format som fremhever ekspertisen din først.
 • Funksjonelt format : Er for deg som er nyutdannet og et format som fremhever ferdighetene dine og utdanning din.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.

For erfarne advokatassistenter anbefaler vi å bruke formatet omvendt kronologisk . Her får du fremhevet din siste stilling først, og skriver deretter opp dine tidligere arbeidsplasser.

Hvis du akkurat er ferdig med utdannelse innen jus, vil det funksjonelle formatet være det beste alternativet for deg. Her er det utdanningen din og ferdighetene dine som er i fokus, noe som er positivt når du ikke har noe erfaring å vise til.


cv for juridisk assistent

Begynn med kontaktinformasjon

Gjennom overskriften ønsker du å skape et godt førsteinntrykk av deg selv. Da er den beste løsningen å bruke kontaktinformasjonen din som overskrift. Se alltid over en ekstra gang for å være sikker på at den er korrekt, samt at du bruker en fornuftig e-postadresse.

⚠️Tips: Ikke skriv inn unødvendig informasjon. Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem.

Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Truls Helle Larsen

Juridisk assistent

42 15 87 95

larsen@online.no

linkedin.com/in/trulslarsen


DÅRLIG EKSEMPEL

Truls H. Larsen

Erfaren advokatsekretør

law_and_order@gmail.com

linkedin.com/in/trulshellelarsen

Haraldsgata 789 B

0161 OSLO


Et spørsmål mange stiller seg er om de skal inkludere et bilde eller ikke på CV-en sin. På det norske arbeidsmarkedet er dette ikke noe som er påkrevd, men vi ser at flere velger å ta med bilde. Ved å ta med et bilde kan en potensiell arbeidsgiver lettere huske deg og det er med på å forsterke førsteinntrykket av deg. Her er det opp til deg selv hva du ønsker.


cv for juridisk assistent

Følgende er viktig å huske dersom du velger å inkludere et bilde på CV:

 • Fremstå som profesjonell og kle deg som en advokat
  • Unngå bilder i friluftsliv med sportsklær og solbriller, samt for mye hud og sminke.
 • Bruk et passende format
  • Det beste er et bilde med utsnitt fra brystet og opp, en helfigurbilde
 • Ta et bilde beregnet for CV-en din
  • Ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Sjekk bakgrunnen
  • Gode bakgrunner er gjerne nøytrale og litt uskarpe.
 • Velg et bilde av nyere dato
  • Ikke la arbeidsgiver få sjokk på første intervju fordi du har sendt med et bilde fra yngre dager

Profesjonelt sammendrag

Juridiske assistenter kan arbeide innenfor varierte felt, og i det profesjonelle sammendraget skal det komme frem om du har erfaring fra advokatbyråer, kommune, departementer eller andre instanser. Prøv å fremheve dine egenskaper, erfaringer og kompetanse på en effektiv måte som fanger interessen til leseren.

Her skal du altså fremheve dine største prestasjoner og kvaliteter, og det gjør du ved å bruke handlingsverb og nevne mest mulig jobbrelatert informasjon. Målet med det profesjonelle sammendraget er at det skal skape stort nok engasjement hos arbeidsgiver slik at han eller hun velger å lese resten av CV-en din.

GODT EKSEMPEL

Erfaren og nøyaktig juridisk assistent med over ti års erfaring fra privat praksis. Solid kompetanse med å samle informasjon, skrive utkast til stevninger og sende utfyllende dokumentasjon til Altinn. Bred kompetanse på fagfalter som eiendom, skjøter, testament og ektepakt. Dyktig på kommunikasjon både med klienter og kollegaer, samt har evne til å se når det er behov for å arbeide selvstendig og i team.


DÅRLIG EKSEMPEL

Dyktig sekretær som stiller opp med en gang det er behov. Arbeider godt alene og ta egne avgjørelser. Flink til å skrive dokumenter innen mange områder. Opptatt av å gjøre mitt beste slik at en advokat kan vinne frem i saken. Behersker norsk.cv for juridisk assistent

Vis frem din arbeidserfaring

Et avsnitt både advokatkontor, offentlige avdelinger og firmaer i næringslivet alltid sjekker er hvilke arbeidserfaring du har fra før, og dette gjelder spesielt siden de ulike feltene innenfor jus kan variere mye. Her bør du være tydelig på hvilke felt du har arbeidet med og hvilke arbeidsoppgaver du har hatt i tidligere stillinger.

📌Tips: Bruk god tid på avsnittet, enkelte arbeidsgivere fokuserer kun på arbeidserfaringen til søkere.

Når du skal formulere noen punkter om de ulike arbeids- og ansvarsoppgaver bør du være kort og nøyaktig, slik at arbeidsgiver raskt kan hente ut informasjonen han eller hun ønsker. Husk å bruke de samme formuleringene som arbeidsgiver gjorde i stillingsannonsen for å slippe gjennom ATS-systemet.

Skriv i omvendt kronologisk rekkefølge og start med din nåværende stilling. Rett etter hver stilling skal du også føre opp 3-5 punkter som beskriver roller og ansvar du har hatt. En klar fordel her er å bruke tall og fakta for å dokumentere hva du har oppnådd profesjonelt. Bruk verb når du skriver punktene for å vise konkret hva du har gjort.

GODT EKSEMPEL

Advokatfirmaet Hansen

Juridisk assistent

2015-2022

 • Undersøkende arbeid knyttet til klienter
 • Utforming av kontrakter, rettslige dokumenter og klientkontakt
 • Dokumentasjon knyttet til arve- og familierett

DÅRLIG EKSEMPEL

August 2010-2022

Advokatfirmaet AS

 • Skrev mange dokumenter
 • Tilrettela for advokater
 • Fulgte alltid instrukser

Avsnitt om utdanning

For å kunne bære tittelen advokatassistent eller advokatsekretær kreves den en formell utdanning som er jusrelatert, men det er også en lite forskjell mellom dem. Advokatassistent DNA er en beskyttet tittel som kan bare brukes av de som har gjennomført advokatforeningens utdanning for advokatassistenter og har jobbet som advokatsekretær i tre år.


cv for juridisk assistent

Derfor er det viktig at det tydelig kommer frem hvilke utdanninger du har og at dette kommer tydelig frem. Her er rekkefølgen på hvordan du bør legge til informasjonen om utdanningen din:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Karakter (valgfritt)
EKSEMPEL

Advokatsekretær

NKI Nettstudier

Mai 2019

Karakter: B


Avsnitt om ferdigheter

På CV-en din bør de kommer frem hvilke ferdigheter du har som en arbeidsgiver ønsker fra sine juridiske assistenter. Når man skrive opp ferdigheter deler man de opp i personlige og faglige ferdigheter.

⚠️Her må du tenke godt gjennom slik at det ikke mangler noen vesentlige ferdigheter som en potensiell arbeidsgiver er ute etter i sine arbeidstakere.

Her er noen ferdigheter som er aktuelle for juridiske advokater og advokatsekretærer:

Faglige ferdigheter
 • IT og programvare
  • Spesifiser gjerne hvilke
 • Kunnskap om lov
 • Kunnskap om rettsprosedyrer
 • Juridisk metode
 • Juridiske dokumenter
 • Regnskap
 • Kontoradministrasjon
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Effektiv
 • Nøyaktig
 • Selvstendig i arbeid
 • Diskresjon
 • Teamarbeider
 • Arbeidsetikk
 • Organisert
 • Strukturert
 • Arbeidsetikk

cv for juridisk assistent

Eventuelle avsnitt du kan inkluderer

Etter at du har fylt ut informasjonen for alle avsnitt, kan det være at du ønsker å tilføye annen informasjon. Det gjør du på en ryddig og oversiktlig måte ved å inkludere ekstra avsnitt på CV-en din. Tilpass til din CV ved å se på hva som er aktuelt for deg.

📌Tips: Ikke ta med informasjon som ikke er relevant for stillingen du søker på. Det eneste du oppnår er at informasjonen som er viktig forsvinner i mengden.

Datakunnskaper og sertifiseringer

Skriv opp hvilke ferdigheter du har innen IT, samt list opp sertifiseringer du har. Alle som arbeider innen juss er det forventet at har grunnleggende kompetanse innen IT, men for potensielle arbeidsgivere kan det være fint å få det frem tydelig hva du kan fra før. Har du gjennomført noen sertifiseringer vil arbeidsgiver også vite om dette.

Interesser

Et avsnitt som er aktuelt for deg som har interesser som er relevant for yrket, og som arbeidsgiver kan se på noe som noe positivt for oppgavene du skal gjøre. Et godt eksempel på en interesse som er relevant er frivillig arbeid, samt verv du har påtatt deg på bakgrunn av din juridiske kompetanse.

Språk

Når du skal arbeide innenfor dette yrket er språkkompetanse en svært viktig kompetanse du tar med deg. Du må beherske norsk både skriftlig og muntlig, men har du i tillegg andre språk er det en klar fordel. Ikke skriv opp språk du behersker under middels, da du sjelden kan bruke det relatert til yrket ditt.

Språk
 • Engelsk - flytende
 • Tysk - morsmål
 • Fransk - middels


cv for juridisk assistent

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV som advokatassistent

 • Pass på at hele søknaden din fremstår profesjonell fra start til slutt.
 • Gjør litt research og finn ut hva din potensiell arbeidsgiver er opptatt av ved sin praksis og ser etter i sine arbeidstakere.
 • Bruk navn og kontaktinformasjon som overskrift
 • Skriv et godt profesjonelt sammendrag der du fremhever dine beste prestasjoner, erfaringer og ferdigheter i en setning på 2-3 setninger.
 • Lag en liste som du deler opp i faglige og personlige ferdigheter.
 • Lag ekstra avsnitt om du vil dele informasjon om sertifiseringer, datakunnskaper, interesser eller språk.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Følgebrev er ikke et generelt krav for CV-er, men når du skal arbeide tett på advokater er det veldig gunstig om du tar deg tid til å formulere et følgebrev som du legger ved. Ikke bare vil det heve standard på CV-en din, men også hjelpe deg å skille deg ut blant alle de andre søkerne.

I et følgebrev kan du være mer personlige og vise frem ditt engasjement for yrket ditt. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du kan være positiv for bedriften, og helst på en halv side.

Tidligere i din CV har fokuset vært på utdanning og fortid, et følgebrev tar sikte på det som er nå og fremtiden. Det skal derfor inneholde en kort innledning og deretter noen avsnitt, i en personlig stil. Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Det kan være akkurat følgebrevet som gjør at du skiller deg fra resten av søkerne.


cv for juridisk assistent

FAQ

Kan hvem som helst arbeide som juridiske assistenter DNA?

Nei, i dag er dette en beskyttet tittel som krever både formell utdannelse og praksis. Har du denne utdanningen inkludert i din CV vil du definitivt stille sterkt.

Skal man ta med all utdanning og kurs i CV for juridiske assistener?

Både ja og nei. Du trenger ikke inkludere informasjon om videregående skole, men bør ta med all relevant utdanning, samt kurs.

Hvorfor skal man ta med frivillig arbeid og verv i CV-en?

Fordi arbeidsgivere liker engasjerte arbeidstakere, som også engasjerer seg utenfor arbeidstiden og dette vil alltid skape et positivt og hyggelig bilde av en person.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV