Slik skriver du engelsklærer CV

Det er et stort behov for lærere i den norske skolen, og engelsk er et basisfag som man skal undervise i fra 1.klasse og helt opp til videregående skole. Selv om det er stor forskjell på hvordan en lærer underviser de yngste og de eldste elevene skal alle lærere gjøre en kompleks jobb som består av flere ulike sider.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV for engelsklærer

Heidi Nilsen Adjunkt, engelsk

40 12 54 71
heidinilsen@gmail.com
linkedin.com/in/trulshansen

Profesjonelt sammendrag

Pliktoppfyllende og engasjert adjunkt som virkelig brenner for å arbeide med barn og unge.Bred erfaring med å skape trygg og strukturert klasseledelse og tilpasninge for enkeltelever. Solid kompetanse innen utforminger av engelske læreplaner knyttet til Kunnskapsløftet 2020. Aktiv læring og engasjement er en viktig faktor for min undervisning.

Arbeidserfaring

Hansebakken skole
Vikarlærer
2019-2021

 •  Underviste fast flere klasser i engelsk
 •  Vurderte alle elevene
 •  Samarbeidet tett med kollegaer om utfordringer i klasser

Utdanning

 • Engelsk videreutdanning    
  Universitet i Sørøst-Norge, Notodden  
  2020-2021  
 • GLU 1.-7., bachelorgrad    
  Universitet i Sørøst-Norge, Notodden  
  2014-2019  


Faglige ferdigheter

 •  Google Classroom
 •  Digitale læreplattformer
 •  DIPS-samspill
 •  Læreplan og instruksjon
 •  Pedagogisk planlegging
 •  IOP og SPU
 •  Klasseromsledelse


Personlige ferdigheter

 •  Dyktig på kommunikasjon
 •  God formidlingsevner
 •  Evne til å se enkeltelever
 •  Oppdatert på kunnskap
 •  Strukturert


Språk

 •  Norsk, morsmål
 •  Engelsk, flytende
 •  Tysk, middels

Læreryrket er en krevende jobb handler om å drive pedagogisk virksomhet og legge til rette for den beste utvikling for elevene sine. Gjennom en solid og informativ engelsklærer CV kan man vise rektor at man er klar for det stilling krever.

Er du usikker på hvordan du skriver en CV som vinner frem, anbefaler vi at du leser gjennom vår artikkel. Her kan du finne flere CV-maler som du kan bruke når du skal komme i gang med skriving, samt at du skal få gode tips om hvordan du skriver den beste engelsklærer CV. Vi skal også vise deg et komplett CV-eksempel du kan bruke som veiledning.

Stillingssatser og ledige stillinger for engelsklærere

Lærere kan ha ulike utdanninger, og spesielt de siste årene har utdanningen endret seg mye. Et raskt søk på gjennomsnittslønn blant to største gruppene innenfor yrket viser at det er en viss forskjell på lønnen. En lektor i videregående skole vil ha en gjennomsnittslønn på 602 640 kr, mens en adjunkt i grunnskolen vil tjene 561 000 kr i gjennomsnitt hvert år. 💰

For en som er akkurat ferdig med utdanningen sin arbeider i grunnskolen vil få årslønn ligge på 504 700 kroner, men utdanner du deg til lektor med tilleggsutdanning vil lønnen øke med nesten 50 000 kr i året. En lektor som ikke har tilleggsutdanning vil starte på 532 800 kroner.

Et av våre beste tips for en nylig utdannet engelsklærer er at de søker på vikarstillinger. Det er sjelden at man får fast stillingen med en gang, og du må kanskje være ansatt i tre år før du kan regne med å få en fast stilling.

Hvordan skrive en god CV engelsklærer

En fengende og engasjerende CV vil hjelpe deg langt på vei for å skaffe deg en jobb som lærer som du vil ha. I dag er er det viktig at du har en CV-en som viser frem de relevante ferdighetene læreren trenger. Få tydelig frem at du har formidlingsevne, hvilke fagkompetanse du har innen engelsk og at du kan skape gode rammer for å tilpasse til hele elevgruppen.

På CV-en din bør også dine personlige egenskaper kommer tydelig frem. Samtidig som du må ha en solid fagkompetanse må du også ha evne til omsorg, veiledning og interesse for elever, samt skape trygge rammer for alle i klasserommet.

En annen side ved læreryrket er kommunikasjon og samarbeid, to viktige egenskaper for alt personell innen skolesektoren. Ved hjelp av vår god mal for CV kan du strukturert og tydelig få vist frem både kompetansen din og ferdighetene dine innen pedagogikk og fagene.


cv for engelsklaerer

En god CV for engelsklærer bør inneholde følgende avsnitt:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her er noen ekstra tips slik for deg som skal skrive CV for en jobb som engelsklærer:

 • Søk på vikariater! OFte vil du finne flere ledige stillinger som vikar, fordi kommune kan sjelden gi den en fast stilling med en gang, men de fleste lærere har fått stillingen sin ved å være vikar først.
 • Vis ordenssans! Pass på at du bruker marger, overskrifter og avsnitt riktig. Så klart må du også se på rettskrivingen! Ingen skoler vil ansette en lærer som ikke kan oppdage sine egne feil.
 • Vær åpen for det meste. En lærer må være omgjengelig og kunne håndtere mange ulike situasjoner, så være åpen for at selv om du er engelsklærer i bunn må du kanskje starte med å undervise i andre fag først.
 • Bruk stillingsannonsen aktivt . Se hva den aktuelle skolen ønsker ut av sine lærere, og bruk de samme ordene og begrepene i din CV. De ulike skolene har ofte konkrete fokusområder for sin pedagogiske virksomhet.

Format, utforming og struktur

Blant kommuner og utdanningsinstitusjoner er det vanlig praksis å bruke digitale plattformer for utlysning av ledige jobber. Her legger søkere inn informasjonen, og har du en ferdig CV klar går denne jobben raskere unna og med bedre nøyaktighet. Velg et godt format som bør inneholde informasjon om din fagkompetanse som engelsklærer, men få også med annen fagkompetanse du har. .

📌Arbeidsgivere bruker i gjennomsnitt under 10 sekunder på å skumlese en CV før de bestemmer seg for om søkeren er aktuell. Format og utforming har derfor stor betydning for om du kommer gjennom nåløyet.

Når det gjelder skrifttyper bør du ikke være veldig kreativ, hold deg til en nøytral variant slik som for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Heller ikke eksperimenter med størrelsen på skriften, det enkle er ofte det beste. Husk derimot å fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.


cv for engelsklaerer

Her finner du de tre mest brukte, og egnede, formater som er i bruk:

 • Omvendt kronologisk: For deg som har mye relevant arbeidserfaring der din ekspertise først og fremst fremheves.
 • Funksjonelt : Er for deg som er nyutdannet der det er ferdighetene og utdannelsen som fremheves.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for en erfaren engelsklærer med mange års erfaring. Her fremhever du den siste stillingen du hadde, og arbeider deg bakover i tid med de andre stillingene du har hatt. For deg som er nyutdannet og prøver å sikre deg drømmejobben, anbefales det funksjonelle formatet. Her fremheves ferdighetene dine i stedet for, noe som er positivt ved mangel på erfaring.

Bruk kontaktinformasjon som overskrift

Gjennom overskriften ønsker du å skape et godt førsteinntrykk av deg selv. Da er den beste løsningen å bruke kontaktinformasjonen din som overskrift. Se alltid over en ekstra gang for å være sikker på at den er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det betyr at arbeidsgiver får tak i deg.

⚠️Tips fra oss er å ikke skrive inn for mye informasjon. Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem.

Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Ruben Instefjord

Adjunkt, engelsk

97 89 58 78

rubeninstefjord@gmail.com

linkedin.com/in/rubeninstefjord


DÅRLIG EKSEMPEL

Ruben Instefjor

Grunnskolelærer med bachelorgrad i engelsk, samt tilleggspoeng for spes.ped.

yo_man@gmail.com

linkedin.com/in/rubeninsta

Larslia 89

3587 DRAMMEN


Bruke bilde på CV


cv for engelsklaerer

I dag velger stadig flere å ta med bilde på CV-en sin, men i likhet med de fleste bransjer er det ikke noe krav om det innen helse og oppvekst. En engelsklærer blir først og fremst ansatt med vekt på sin faglige bakgrunn. Du trenger ikke se engelsk ut for å undervise i engelsk.

En fordel med et bilde er at arbeidsgivere får et ansikt å feste informasjonen til, og dermed kan skape seg en bedre relasjon til hvem du egentlig er. Om du vil ta med et bilde så kan du det, vil du ikke så gjør du det. Det er helt opp til hva du selv vil gjøre på dette punktet, men tar du med et bilde bør du velge et riktig et.

📌Velger du å ta med bilde bør du huske på dette:

 • Se profesjonell ut
  • Unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Bruk et passende format
  • Helst et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ta et eget bilde beregnet for CV-en din
  • Unngå å bruke et bilde du beskjærer deg selv ut fra
 • Bruk en nøytral bakgrunn
  • Ikke la bakgrunnen stjele oppmerksomheten fra deg
 • Velg et oppdatert bilde
  • Og ihvertfall ikke et fra de yngre dager der du var på ferie

En god CV bør inneholde et profesjonelt sammendrag

I det profesjonelle sammendraget skal du fremheve dine største presentasjoner som engelsklærer. Et godt tips er å bruke handlingsverb for å beskrive tydelig hva du har gjort. Få også med hvilken verdi du vil ha for en rektor og hvordan du vil være et positivt innslag for deres skole ved hjelp av din kompetanse og erfaring.

Det profesjonelle sammendraget bør du plassere rett etter overskrift på din søknad, fordi du ønsker at det er noe av det første som møter leseren. Husk at lærere bør ha utmerkede kvalifikasjoner når det kommer til forskjellige undervisningsmetoder, og ikke minst kommunikasjonsevner.

I eksemplene under kan du se hvordan den første søkeren forteller om sin motivasjon for stillingen og fremhever hvilke betydning søkeren vil ha for arbeidsplassen. Den andre søkeren skriver egentlig ingenting om hva han eller hun vil tilføre arbeidsplassen, bortsett fra at personen tydeligvis trives i arbeidet sitt.

GODT EKSEMPEL

Erfaren og engasjert engelsklærer med bred erfaring fra variert undervisning som treffer flere elever. God faglig kompetanse som blir brukt for å lage pensum som oppfyller Kunnskapsløftet. Praktisere strukturert og tydelig klasseledelse som skaper rom for omsorg og respekt, etter kjente pedagogiske tilnærminger. Bred erfaring med omfattende hjem-skole samarbeid, samt godt arbeidsklima med kolleger og ledelse.


DÅRLIG EKSEMPEL

Glad og aktiv lærer som brenner for å lære barn og unge engelsk. Reiser ofte til engelsktalende land for å trene på praktisk engelsk. God tilbakemeldinger fra elever på at de liker meg godt. Liker arbeidet mitt!


Bruk arbeidserfaringen din til å skaffe deg et intervju

Arbeidsgivere er interessert i å få kjennskap til hvilke erfaringer du har. Grunnen er at de lurer på om du har den erfaringen de ser etter. Trenger de en lærer som skal inn for undervise elever med utfordringer ønsker de helst at læreren har akkurat den erfaringen. Hvis du har relevant arbeidserfaring fra tidligere steder er det viktig å skrive det under denne delen i CV-en.


cv for engelsklaerer

Arbeidsgivere pleier å bruke litt tid på denne delen av søknaden din, da det lar dem se hva du har gjort tidligere. Derfor er det viktig at du skriver opp informasjonen i punktlister, både når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsprestasjoner. Ha gjerne med tall og fakta for å kvantifisere viktige prestasjoner. I eksemplene under kan de se en stor forskjell på hvilke informasjon arbeidsgiver får og ikke får.

Du bør bruke det omvendte kronologiske formatet når du skriver avsnittet om arbeidserfaring. Inkluder stillingstittel du hadde på på tidligere arbeidsplasser, hvilke år du var ansatt og navnet på skolen. Et velformulert avsnitt om arbeidserfaring kan være det som gjør at du blir innkalt til et intervju.

GODT EKSEMPEL

Mjøs Ungdomsskole

Adjunkt, engelsk

2014-2022

 • Underviste engelsk i fem ulike klasser
 • Drev praktisk undervisning der elevene var aktive deltakere
 • Førte filer for hver elev sin fremgang for å kunne gi strukturerte tilbakemeldinger
 • Var med å arrangerer ulike tverrfaglige prosjekter i tråd med Kunnskapsløftet

DÅRLIG EKSEMPEL

Mjøs ungdomsskole

Adjunkt

2011-2018


Skriv opp utdanning riktig på en engelsklærer CV

Alle som søker på en jobb innen skolesektoren må ha godkjent lærerutdanning, men hvilke fag en lærer er utdannet i kan variere. Skal du søke på en stilling som engelsklærer er det vesentlig at det kommer frem at du har kvalifikasjoner som kreves for å drive undervising i engelsk. Her i avsnittet om arbeidserfaring bør du derfor få med hvilke fag du har studert gjennom utdanningen din.

Når du skal føre opp informasjon om utdanningen din inkluderer du følgende informasjon:

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Fagkompetanse
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

GLU 1.-7.

Universitetet i Sørøst Norge

2011-2015

Engelsk (60 stp), Matematikk(30 stp), Kroppsøving (30 stp),

Naturfag(30 stp), KRLE (30 stp), PEL (60 stp)


Nøkkelferdigheter på en CV engelsklærer


cv for engelsklaerer

På CV-en din som engelsklærer er det viktig at du har fokus på dine ferdigheter, både når det gjelder hvordan du er som person og hvilke fagkompetanse du tar med deg i jobben som skal gjøres.

Faglige ferdigheter skal liste opp som en oversikt over hva du har tilegne deg av kunnskap og kompetanse gjennom studier og kurs. For en lærer kan dette gjelde fra den grunnleggende utdannelsen, men også kurs og videreutdanninger du har tatt i ettertid. Digitale ferdigheter er også en del av de faglige og er mer aktuelt enn noen gang for jobben du skal gjøre.

Her er noen eksempler på faglige og personlige ferdigheter som er relevante for en lærer i dag:

Faglige ferdigheter
 • Google Classroom
 • Digitale læreplattformer
 • DIPS-samspill
 • Læreplan og instruksjon
 • Pedagogisk planlegging
 • IOP og SPU
 • Klasseromsledelse
 • Kommunikasjonsteknikker
 • Læringsmiljø i praksis
 • Kompetanse i fag
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Formidlingsevner
 • Evne til å se enkeltelever
 • Oppdatert på kunnskap
 • Strukturert
 • Samarbeidsvillig
 • Tidsstyring
 • Empatisk
 • Raus

cv for engelsklaerer

Eventuelle avsnitt du kan inkludere på engelsklærer CV

En lærer har en viktig rolle, også utenfor klasserommet. I dag er dette et yrke du i stor grad tar med deg hjem fra skolen. Du kan oppleve at du må gå inn i yrkesrollen din når du treffer foreldre og lærere på fritiden også. Derfor kan det være en fordel å fortelle arbeidsgiver hva du gjør utenom arbeidet ditt, og dette kan du gjøre ved å opprette egne avsnitt i CV-en din.

Her er noen eksempler på gode avsnitt som kan hjelpe deg med å få jobben. .

Erfaring innen frivillighet

Avsnittet om frivillighet vil alltid heve søknaden, uansett yrke. Frivillighet sier mye om evnen til empati og omsorg for andre, og er noe som er en viktig del av lærergjerningen og det spesielt for en ledig stilling blant de yngre elevene.

Avsnittet om frivillighet på din CV skal ha en lignende struktur som avsnittet om stillingsbeskrivelse. Denne delen inneholder navnet på organisasjonen du var frivillig for, tidsrammen og geografisk beliggenhet. Oppgi også hva du har oppnådd i løpet av frivilligheten i det gjeldende selskapet.

Datakunnskaper og kurs

I dag er norsk skole preget av mange digitale verktøy, og en lærer bør skrive opp hvilke digitale kunnskaper han eller hun har. I stillinger som lærer skal du både selv beherske og gi veiledning til elevene i flere digitale programmer, samt at koding er noe elever jobber med på alle årstrinn.

Før derfor dette opp, og i tillegg bør du informere om kurs du har gjennomført. Dette kan for eksempel være pedagogisk kurs, livredningskurs og lignende.

Språk

Når du søker på en jobb som engelsklærer er det grunnleggende at du har kompetansen som kreves for å drive undervisning i engelskfaget. Likevel kan det være gunstig for deg å vise frem hvilke annen språkkompetanse du har. I dag er det elever fra mange land og dersom du har ferdigheter innen flere språk vil det alltid være en fordel.

⚠️Husk: Ikke ta med språk du behersker under middels.

Interesser

Som nevnt i starten av dette avsnittet, interessene til lærere vil ofte bli tatt med inn i klasserommet og er gjerne noen en rektor ønsker informasjon om.


cv for engelsklaerer

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Selv om det er mer vanlig å kun sende inn en CV, anbefaler vi at engelsklærere legger med et følgebrev. Grunnen er at den personlige egnetheten til læreryrket er svært viktig for rektorer som skal velge kandidater. CV-en din har fortalt mye om erfaring og kompetanse, men nå skal du skal du skape mer fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du som person kan være et positivt tilskudd for skolen du vil jobbe for.

Følgebrevet har en mer personlig stil enn selve CV-en, og starter med en kort innledning og deretter noen avsnitt. Her er det viktig at du ikke bare gjengir det du har fortalt i CV, men kommer med nye opplysninger. Har du bodd i utlandet et år for å øve opp engelskferdighetene dine kan du gjerne utdype akkurat dette her.

Oppsummering: slik skriver du den perfekte engelsklærer CV

 • Start med å skrive kontaktinformasjonen.
 • Søk på vikarstillinger som senere kan gi deg en fast stilling.
 • Skriv med et riktig format, for flest lærere vil dette være det omvendte kronologiske formatet.
 • Skriv et godt profesjonelt sammendrag der du vektlegger din din kompetanse innen undervisning i engelsk.
 • Skriv opp hvilke fagkompetanse du har innen engelsk, og i avsnittet om utdannelse.
 • Beskriv ferdighetene dine, både faglige og personlige, ved å bruke relevante nøkkelferdigheter som er nevnt i stillingsannonsen
 • Legg til eventuelle avsnitt om du har opplysninger arbeidsgiver burde vite.
 • Inkluder et følgebrev for å gjøre søknaden din komplett.

FAQ

Hvordan skriver jeg en best mulig CV som engelsklærer?

Dette gjør du ved å fokusere på din faglige kompetanse i engelsk, samt inkludere opplysninger som vektlegger ditt pedagogiske syn og evne til å tilrettelegge for alle elevene i skolen.


cv for engelsklaerer

Hvilke jobber kan man få som e ngelsklærer?

En engelsklærer arbeider i hovedsak med undervisning av engelsk, men vi ser ofte at de fleste engelsklærere ofte må ta ansvar for undervisning i andre fag også. Dette gjelder spesielt på lavere klassetrinn.

Hvor lang skal en CV for engelsklærere være?

En profesjonell CV for lærere som underviser i engelsk bør være på en side, men du kan utvide til to sider om du har mye utdanning det er viktig at arbeidsgiver får vite om.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement