Eksempel på CV ambulansepersonell

Personell som arbeider i en ambulanse har sitt arbeidsområde knytte til akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Ambulansearbeidere må alltid være i beredskap og klar for utrykning ved akutt sykdom eller skade.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

CV eksempel for ambulansepersonell

Henrik Lysen
Autorisert ambulansearbeider
48 78 91 78
henriklysen@online.no
linkedin.com/in/heriklysen

Profesjonelt sammendrag

Dyktig og engasjert psykolog innen BUP, med over 7 års erfaring når det gjelder psykiske lidelser hos barn og unge. Samarbeider tett med PPT, og brenner for å fremme unges helse, samt gi grundig utredning for hver enkelt. Bred erfaring med å finne tilrettelagt terapi og klinisk diagnose.Trives svært godt med å samarbeide i team, samt godkjent som veileder for nyutdannede.

Arbeidserfaring

AMK Helse Nord-Trøndelag
Autorisert ambulansearbeider, vikar
Aug 2020 til dags dato

 • Deltok i stasjonens turnusplan
 • Utøvde ambulanseoppdrag etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer
 • Fulgte generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift


Utdanning

Ambulansefaget
Fagerlia Videregående skole
Juni 2018

Praksis
Helse Møre og Romsdale
208-2019

Faglige ferdigheter

 • Førerkort
 • Akuttmedisinsk behandling
 • Undersøking og identifisering
 • Pleie og omsorg
 • Vurdere og prioritere
 • Rapportering
 • Dokumentasjon
 • Kontroll av utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr


Personlige ferdigheter

 • Kommunikasjonsevner
 • Samarbeider
 • Tillitsvekkende
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Besluttsom
 • Stresshåndtering
 • God fysisk helse
 • God psykisk helse


Utmerkelser

‘Årets lærling’ i Helse Møre og Romsdal, 2018/2019

Språk

 • Norsk, morsmål
 • Engelsk, flytende
 • Spansk, middels


Fritidsinteresser

Ålesund Løpeklubb, aktiv maratonløper

Gjennom utdanning og erfaring har ambulansearbeidere opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter blant annet innen vurdering, raske og gjennomtenkt behandling for hver enkelt pasient. Når man skal skrive en CV som ambulansearbeider er det viktig at man får med alle ferdighetene og kompetansen man har, og ikke minst hvilke tidligere erfaringer man har gjort seg.

Bruker du en av våre mange CV-maler vil du raskt og enkelt få frem informasjonen som gjør at du lykkes med søknaden din, uansett om du er nyutdannet eller erfaren. Vi vil gi deg gode tips om hvilke format du skal velge, hvordan du skriver inn utdannelse, arbeidserfaring og kompetanse, samt de siste små triksene som gjør at du skiller deg ut blant andre søkere.

Etter at du har lest gjennom artikkelen vår vil du vite nøyaktig hvordan ambulansepersonell bør skrive CV-en sin, samt at du vil få se et helt ferdig CV-eksempel fra oss. Så hva venter vi på? La oss få deg øverst i søknadsbunken. 👇

Stillingssatser og lønn for ambulansepersonell

Når du arbeider som lærling vil du starte på en lønn rundt 235 680 kr i året. Når du er nyutdannet kan det være krevende å få fast stilling, og du må som oftest starte som vikar og da gjerne hos ulike stasjoner.

Etter hvert som du har fått mer erfaring i vikarstillinger er sannsynligheten større for å få en fast stilling. Lønnen din vil også blant annet være avhengig av om du er utdannet ambulansearbeider eller paramedic, og hvilke turnus du arbeider i. Ambulansepersonell har en gjennomsnittlig årslønn på 583 440 kr . 💰


cv eksempel for ambulansepersonell

Hvordan skrive en god søknad som ambulansepersonell

Det viktigste du må tenke over når du skal skrive din CV er at du skal være kort og konkret, men samtidig få med den informasjonen som helsevesenet som skal ansette deg trenger å vite om deg. Først og fremst bør du blant annet bruke tid på CV-en din, noe som alle eksempler viser at vil fange interesse for akkurat deg i mye større grad enn en søker som bare har slengt sammen en CV.

Derfor anbefaler vi at du benytter deg av en god mal for CV-en din som vil hjelpe deg med å skille deg ut, samt passer på at du får med de opplysningene som er nødvendige.

Her er avsnittene som ambulansepersonell bør inkludere i sin CV er:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt

🎁Her komme rnoen ekstra tips akkurat for deg som søker på en stilling som ambulansearbeider:

 • Søk på vikarstillinger! Når du skal søke arbeid er kommunen krever det nesten alltid at du starter med en vikarstilling. Dette er veien du må gå for å skaffe deg jobb innen helsevesenet.
 • Fortell hvorfor du valgte akkurat dette yrket. Vis på din søknad hva som gjør at du brenner for å hjelpe andre i sårbare situasjoner. Ambulansefaget krever et helt unikt seg med personlige egenskaper som du må vise at du har.
 • Inkluder opplysninger som viser din fysiske form. Det er fysiske krav til ambulansefaget, og er du litt eldre bør du opplyse om at formen din fortsatt er upåklagelig.
 • Vektlegg erfaringer du har. Det er nyttig informasjon for arbeidsgiver, og fremhev om du er utdannet ambulansearbeider eller paramedic.

cv eksempel for ambulansepersonell

Format, utforming og struktur

Når man skal skrive søknaden bør det komme tydelig frem hvordan du kan bidra i deres virksomhet, og ikke minst både dine faglige og personlige egenskaper. Personlige egenskaper er helt essensielt for en stilling innen ambulansefaget, og kanskje innen det medisinske feltet generelt.

Bruk et våre format slik at du får frem på en tydelige måte hvilke kompetanse du har, informasjon om utdanning, og erfaring fra behandling, terapi, klinisk psykologi og annet du har opparbeidet deg.

📌Tips: Ifølge undersøkelser bruker faktisk arbeidsgiver bare noen få sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for om kandidaten er aktuell eller ikke. Vær derfor presis og konkret.

Skrifttypen du bruker bør være nøytral, og vi anbefaler for eksempel Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman. Disse skrifttypene vil ikke ta mye oppmerksomhet, og husk at holder skriftstørrelsen til 10-12 pkt. Du må også fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

På dagens jobbmarked brukes det i hovedsak tre ulike CV-formater, og her kommer en kort forklaring til hver av de:

 • Omvendt kronologisk format: Brukes av erfarne for å fremheve relevant arbeidserfaring, noe som kan være avgjørende for ambulansearbeidere som kan havne i mange krevende og tøffe situasjoner.
 • Funksjonelt format : Blir i hovedsak brukt for helt nyutdannede ambulansearbeidere som ikke har erfaring, og her er fokuset på hvilke ferdigheter og kunnskap du har opparbeidet deg.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for de aller fleste ambulansearbeidere. All ambulansepersonell har hatt praksisperioder som de kan bruke som arbeidserfaring på sin søknad. Her viser du til hvilke arbeidserfaring du har som er relatert til stillingen du søker på, fordi du begynner med å skrive om nyeste erfaring og utdanning. På den måten får arbeidsgiver raskt oversikt over all din kompetanse og erfaringer.

Start med kontaktinformasjon

Når du skal skrive overskrift på din CV, bruker du enkelt og greit kontaktinformasjonen din. Dette gir et godt førsteinntrykk på arbeidsgiver, og her bør du så klart passe på at du skriver alt helt korrekt. En liten feil kan føre til at arbeidsgiveren ikke får kontakt med deg. .

⚠️Tips: Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Hilde Lillebø

Autorisert ambulansearbeider

41 54 87 95

hildelillebø@online.no

linkedin.com/in/hildelillebøcv eksempel for ambulansepersonell

Bilde på CV for ambulansepersonell

Mange lurer på om man skal ha med bilde eller ikke, og det blir stadig vanligere å ta med et bilde på CV-en. I en ideell verden skal kandidater vurderes ut ifra faglige kvalifikasjoner, erfaring, resultatoppnåelse og lignende, og da kan det stilles spørsmål rundt hvor relevant utseende er.

Det som kan tale for at du skal velge et bilde er at arbeidsgivere lettere får et førsteinntrykk av deg dersom du har med bilde på CV-en din. Et av våre tips når det gjelder dette feltet er at et bilde ikke er det mest avgjørende på CV, men hvilket bilde du har med kan ha stor betydning.

📌Bruk disse tipsene om du velger å ha med bilde:

 • Se profesjonell ut og bruk et “hvitt portrett”
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og bilde fra festlige anledninger
 • Velg et godt format
  • se profesjonell ut ved å bruke et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ikke bruk et bilde der andre er med
  • heller ikke prøv å beskjær et bilde for å fremheve deg selv på et gruppebilde
 • Ha en nøytral og god bakgrunn
  • den skal ikke ta oppmerksomheten vekk fra deg
 • Ta et bilde for akkurat til bruk på CV-en din
  • da vil du lettere lykkes med å få et bilde som egner seg på søknaden

cv eksempel for ambulansepersonell

Profesjonelt sammendrag

Dette avsnittet skal ikke være langt, men er kanskje det avsnittet du skal bruke lengst tid på. Et profesjonelt sammendrag for ambulansearbeidere bør vise frem dine beste personlige egenskaper, medisinsk bakgrunn og arbeidserfaring. Her skal arbeidsgiver få lyst til å velge deg blant alle de andre søknadene de mottar.

Skriver du et kort, men godt sammendrag vil du fange arbeidsgiver sin interesse med en gang, og dette kan være det avgjørende for om du lander en ledig stilling eller ikke.

GODT EKSEMPEL

Dyktig og engasjert ambulansearbeider med over 8 års erfaring fra akutt medisinsk behandling. Brenner for jobben og vil alltid utføre best mulig undersøking og behandling for pasienter. Arbeider både selvstendig og samarbeider med kollegaer, har solid erfaring fra krevende situasjoner og debriefing. Utfører alltid grundig sjekk før utrykning og rapportering i etterkant.


DÅRLIG EKSEMPEL

Flink og dyktig ambulansearbeider i svært god fysisk from. Kan løpe lenge og raskt, løfte tungt og snakke med pasienter underveis i behandlingen.


Fremhev din arbeidserfaring

I dette avsnittet skal du fremheve hvilke arbeidserfaring du har oppnådd, både i løpet av lærlingtiden og tidligere stillinger. En ambulansearbeider lærer stadig nye ting og opparbeider seg verdifull kompetanse etterhvert som de opplever ulike situasjoner i jobben sin, og derfor er dette avsnittet viktig for deg.

Les først gjennom stillingsannonsen for å finne informasjon om hva din potensielle arbeidsgiver er på utkikk etter av erfaring og få dine tidligere oppgaver til å passe med det. Dette vil gjøre at ATS-systemer velger ut din CV fordi den inneholder relevante nøkkelordene som de leter etter.

Start alltid med din siste arbeidserfaring, og skriv deg bakover i tid. Under hvert punkt for en stilling skal du også føre opp 3-5 punkter som beskriver roller og ansvar du har hatt.

GODT EKSEMPEL

St. Olavs hospital HF

Autorisert paramedisiner

Januar 2016 - Mai 2022

 • Var i beredskap for å utføre ambulanseoppdrag etter rekvirering fra AMK
 • Tok ansvar for delegeringer som ble krevd
 • Utførte interne arbeidsoppgaver
 • Mottok gode tilbakemeldinger fra pårørende og pasienter


cv eksempel for ambulansepersonell

Avsnitt om utdanningen din

For å kunne kalle seg ambulansearbeider krever det at du har fullført både videregående skole og lærlingperioden, eller at du har tatt høyskoleutdanning som paramedinser. I tillegg må du ha bestått fysiske tester og fått autorisasjon fra Helsevesenet. Det er viktig at personer som arbeider i stillinger som ambulansearbeider har den nødvendige kompetansen som kreves for å gi kunne gi rett medisinsk behandling, samt også livreddende behandling.

Når du skal føre opp hvilke utdanningen du har er det derfor viktig at du er nøye med opplysningene. Før opp utdanningen din ved hjelp av kulepunkter slik at det er lett å lese, og ikke ta med lange tekster i denne delen. Bruk et konsekvent format for å liste opp utdanningen din.

Slik skal du føre opp utdanningen din på CV-en, kort og tydelig 👇

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Sertifiseringer/kurs
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL
Paramedisin, Bachelor

Universitetet i Stavanger

Vår 2018


DÅRLIG EKSEMPEL

Autorisert ambulansearbeider

Ferdig for fem år siden


Avsnitt om nøkkelferdigheter på ambulansepersonell CV

Akkurat i dette avsnittet finnes det mange eksempler på at søkere gjør litt feil, som kan få store konsekvenser. Det skriver avsnittet for fort, og tenker ikke over at hvilke ferdigheter de kan vise til har stor betydning for om de ender opp med stillingen de søker på eller ikke.

Ønsker du at din søknad skal komme øverst i bunken må du har gjort en grundig jobb når det gjelder avsnittet om nøkkelferdigheter, og dette gjelder spesielt for deg som skal arbeide tett på pasienter og gi medisinsk behandling. Det kan være nøkkelferdighetene du lister opp som avgjør om du er den som får innkalling til intervju eller ikke.

📌Visste du at mange arbeidsgivere bruker et datasystem for å søke gjennom CV-er for å lete etter bestemte ord? For at du skal få en jobb du søker på må teksten din samsvare med kravene i stillingsbeskrivelse.

Bruk stillingsannonsen aktivt for å se hva arbeidsgiveren leter etter i søknader. Legg spesielt merke til ferdighetene som de ser etter hos arbeidstakere og som de ønsker at skal jobbe for dem. Inkluder de samme ferdighetene i søknad din som arbeidsgiveren etterlyser.


cv eksempel for ambulansepersonell

Her er noen av de viktigste faglige og personlige ferdighetene ambulansepersonell må føre opp når de søker på en jobb 👇

Faglige ferdigheter
 • Autorisasjon som paramedisiner
 • Autorisasjon som ambulansearbeider
 • Krav om å bestå fysisk test
 • Førerkort, klasse C
 • Plettfri vandel og godkjent politiattest
 • Farmakologikompetanse
 • Akuttmedisinsk behandling
 • Undersøking og identifisering
 • Språkkrav tilsvarende B2 C1
 • Pleie og omsorg
 • Vurdere og prioritere
 • Rapportering
 • Dokumentasjon
 • Kontroll av utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Samarbeider
 • Tillitsvekkende
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Besluttsom
 • Stresshpndtering
 • God fysisk helse
 • God psykisk helse

cv eksempel for ambulansepersonell

Eventuelle avsnitt

Noen ganger opplever man at man sitter med mer informasjon man vil dele, men at de ikke passer inn under avsnittene i CV-en. Da er det letteste å legge til et avsnitt, og dermed kan du dele informasjonen med arbeidsgiver på en oversiktlig måte.

Her er noen av avsnitt som kan være aktuelle på psykologer sin CV:

 • Datakunnskaper
 • Prestasjoner
 • Språk
 • Interesser
📌Tips: Ikke ta med noe som ikke tilfører CV-en din verdi som er relevant for ambulansepersonell, hold deg til det faglige.

Datakunnskaper

I dagens arbeidssituasjon i helsevesenet kreves det grunnleggende datakunnskaper for de fleste bransjer, også ambulansearbeidere må forholde seg rapportering, kommunikasjon og annet via digitale plattformer.For å gjøre det lettere for arbeidsgiver er det viktig at du viser skriftlig på CV-en din hvilke digital kompetanse du har.

Presentasjoner

Har du du noen presentasjoner å vise til eller vunnet priser gjennom utdannelse eller arbeidet ditt bør du lage et eget avsnitt for dette. Husk at det er lov å skryte av seg selv, du skal jo forhåpentligvis selge deg inn som en god ansatt.

Språk

Språk er noe man ofte finner nevnt i stillinger for for ambulansepersonell. Jobber du i møte med mennesker som er i vanskelige og sårbare situasjoner er det svært viktig at du kan kommunisere. Før derfor opp hvilke språkferdigheter du har, og det er krav om å beherske norsk når du jobber som ambulansearbeider.

Interesser

I ditt arbeid som ambulansearbeider er det høy krav til fysikken din, og de fleste ambulansearbeider holder sin fysiske form ved like for å møte krevende arbeidsdager. I CV-en din kan du vise til hva du gjør for å stille i best mulig form til krevende situasjoner som oppstår i jobben din.

Oppsummering: Slik skriver du den perfekte CV for ambulansepersonell

 • Bruk kontaktinformasjonen din, inkludert navnet ditt, som overskrift på søknad
 • Vær tydelig og konkret gjennom hele CV-en din
 • Bruk god tid på det profesjonelle sammendraget slik at det fremhever din ekspertise og arbeidserfaring for denne type jobb.
 • Skriv erfaringene dine fra tidligere jobber opp i omvendt kronologisk rekkefølge
 • Skriv om utdanningen din i et format som inkludere kulepunkter
 • Bruk tid på avsnittet om de faglige og personlige ferdighetene dine
 • Skill deg ut mer ved å inkludere eventuelle avsnitt, inkluder gjerne hva du gjør for å holde din fysiske form ved like.

cv eksempel for ambulansepersonell

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Ambulansepersonell skal ha et unikt sett med personlige ferdigheter slik at de er i stand til å møte sårbare og krevende pasienter på best mulig måte. Jobber du med utrykning til situasjoner som krever at du alltid beholder roen og finner frem til beste løsning, sier det seg selv at du må ha en personlighet som passer til dette.

Ved å legge til et følgebrev kan du skape et bedre bilde for arbeidsgiver for hvordan du passer inn i denne jobben, og dermed øke sjansene dine for at det er du som ender opp med den ledige stillingen. Et følgebrev vil gjøre hele søknaden mer personlig samt du får vist ditt engasjement for fagområdet ditt. Det sørger for at arbeidsgiver får et fullstendig bilde av hvem du er og lettere ser at du kan være positiv for deres team.

Pass på at følgebrevet utfyller søknaden, og ikke bare gjentar det du har skrevet tidligere i selve CV-en. Ha en sterk åpning som skaper interesse, vær litt direkte og få frem hvorfor du ønsker denne jobben. Et solid følgebrev kan hjelpe deg med å skille deg ut slik at du stikker deg ut i bunken av søknader.

FAQ

Hvordan skriver jeg en best mulig CV som ambulansearbeider?

Du skriver den beste CV-en for ambulansepersonell ved å følge våre tips og veiledning i denne artikkelen. Våre CV-maler gjør arbeidet mer nøyaktig og enklere for deg, samt at de følger de nyeste standard for CV-er.

Skal jeg ta med referanser i en søknad?

Nei, det er ikke vanlig å oppgi referanser lenger. Du kan skrive at heller oppgir dem ved forespørsel.

Hvordan får jeg fremhevet at jeg har personlig egnethet som kreves?

Du kan vise den personlige egnethet for jobben ved å føre opp tydelige personlige ferdigheter, ved å inkludere litt av det man trenger som ambulansearbeider i profesjonelt sammendrag, og samt vise til eksempler i følgebrevet ditt.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement