Eksempel på CV barnehagelærer

En barnehagelærer skal skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse. Yrket kan være krevende og krever både faglige, pedagogiske og etiske ferdigheter. Barnehagelærere er også gjerne pedagogiske leder i en barnehage, som også betyr at man må ha lederegenskaper.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på barnehagelærer CV

Nina Hansen
Barnehagelærer
40 12 54 71
ninahansen@online.no
linkedin.com/in/ninahansen

Profesjonelt sammendrag

Erfaren og dyktig pedagogisk leder med  over 10 års erfaring. Brenner for at barn skal ha trygge rammer i barnehagen, samt få utfolde seg og være kreativ. Dyktig på å tilrettelegge for barns mestring innen kunst og i natur. God kompetanse for å veilede kolleger  i vanskelige situasjoner, samt skape god kommunikasjon med hjemmet til barna.

Arbeidserfaring

Nesmyra Barnehage
Pedagogisk leder
2010-dags dato

 •  leder det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
 •  lede det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
 •  ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen eller barnehagen
 •  veilede kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø


Utdanning

 • Master i kunst for barnehage    
  Høgskolen i Innlandet  
  2010-2012  
 • Bachelor - barnehagelærerutdanning    
  Høgskolen i Innlandet  
  2007-2010  


Faglige ferdigheter

 •  Digitale programvarer
 •  DIPS-samspill
 •  Spesialpedagogikk
 •  Aktiv læring
 •  Kunst for barnehage


Personlige ferdigheter

 •  Dyktig på kommunikasjon
 •  Samarbeidsvillig
 •  Tillitsvekkende
 •  Skaper godt samspill
 •  God formidlingsevner
 •  Evne til å se hvert enkelt barn
 •  Strukturert


Språk

 •  Norsk - flytende
 •  Engelsk- flytende


Interesser

Det Norske Turistforening
2010-dags dato

 •  Frivillig arbeider for DNT sine sommeraktiviteter for barn

Friluftsliv

Tidligere har det vist seg at det kan være vanskelig å få arbeid etter endt utdanning, og at det er omtrent 1200 nyutdannede hvert år i Norge som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet. Samtidig har det nye minstekravet til antall pedagoger i barnehager muligens gjort ting lettere.

Når man vet at kampen om ledige stillinger kan være stor, er det viktig at man formulerer en CV som er solid, strukturert og gir den informasjonen arbeidsgiver er på jakt etter. En god CV for barnehagelærer skal vise at man har de rette ferdighetene og den kompetansen som er nødvendig.

Her på siden vår kan du finner du den hjelpen du treng for å få en jobb du ønsker. Våre CV-maler vil veilede deg gjennom hva en CV skal inneholder. Du vil også få tilgang til en komplett CV-eksempel for barnehagelærer, og i tillegg noen ekstra tips for å tilpasse CV-en og skrive et følgebrev.

Stillingssatser og lønn for barnehagelærere

Ikke alle barnehagelærere arbeider i barnehage, fordi utdanningen deres gjør dem egnet til andre yrker også. Noen barnehagelærere arbeider i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet. Man kan også ha en funksjon i rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor både kommunal og statlig virksomhet.

Det er stor forskjell i lønn mellom en «barnehageassistent», en som jobber i barnehage uten å ha en formell utdanning, og en som har gjennomført utdanningen og har tittel som barnehagelærer.

Samtidig er det en viss forskjell på om du arbeider i det offentlige eller det private . I en offentlig barnehage vil minstelønnen være på 423 500 kroner, mens i en privat vil minstelønnen ligge på 446 100 kroner. 💰

📌Tips: Husk at en som arbeider i det offentlige vil ha andre rettigheter knyttet til pensjon og forsikringer som kanskje ikke en ansatt i det private har.

Hvordan skrive en god CV for barnehagelærer

Når du skal skrive en søknad på en stilling i barnehage må din kompetanse for å kunne tilrettelegge for omsorg, lek og læring blir fremhevet gjennom hele CV-en. Du skal vise at du har ferdigheter som vil gi barna et godt grunnlag for livslang læring, og at du har et indre ønske om å skape et godt miljø for barna som oppfordrer til lek og læring.

En annen side ved CV-en er at du ikke bare skal vise frem kompetanse, men også hvilke personlige egenskaper du har. For en barnehagelærer er personlige egenskaper nærmest like viktig som hvilke faglig kompetanse du har. Du må bekrefte at du har gode omsorgsevner, kan veilede og trygge barna, og samtidig være en tydelig voksen som skaper trygge rammer i hverdagen.

I tillegg til dette er det utrolig viktig at de voksne i barnehagen kan samarbeide og kommunisere godt. Som du ser er det mye som skal være på plass i en CV, og ved hjelp av vår gode mal for CV kan du føle deg trygg på at du vil inkludere alle de ulike avsnittene på en strukturert og tydelig måte.


cv barnehagelaerer

En god CV for barnehagelærer bør inneholde følgende avsnitt:

 • Overskrift
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag eller karrieremål
 • Avsnitt om arbeidserfaring
 • Avsnitt om utdanning
 • Avsnitt om nøkkelferdigheter
 • Eventuelle avsnitt
🎁Her er noen ekstra tips slik for deg ønsker en stilling i barnehage:

 • Vis samfunnsengasjement! Få frem om du har interesse for politikk eller frivillige organisasjoner som korps, idrett eller kultur.
 • Skriv en overbevisende søknad! Pass på at du får frem at du kan stå i de utfordringene som finnes i en barnehage. Ikke skriv at du ønsker arbeidet for å lære mer.
 • Søk på vikarjobber om du er nyutdannet. Kommunene kan sjelden ansatte annet enn vikarer, men dette er en god vei inn i arbeidsmarkedet.
 • Bruk stillingsannonsen aktivt . Se hva den aktuelle barnehagen ønsker fra sine ansatte, og bruk de samme ordene og begrepene i CV-en din.

Format, utforming og struktur

Skal du søke jobb hos kommunen vil du oppdage at de ofte har en digital plattformen der du oppretter en CV gjennom systemet deres. Skriver du en CV allerede nå, har du informasjonen klar og det vil være lettere for deg å bare fylle direkte inn. Velg et godt format som fremhever hva din kompetanse er når det gjelder barns utvikling, samt at du fremhever ferdigheter innen relasjonsbygging med både barn, foreldre og kollegaer.

📌Arbeidsgivere bruker i gjennomsnitt under 10 sekunder på å skumlese en CV før de bestemmer seg for om søkeren er aktuell. Format og utforming har derfor stor betydning for om du kommer gjennom nåløyet.

Når det gjelder skrifttyper kan du faktisk som barnehagelærer noen ganger skille deg litt ut, men ikke ta helt av. Generelt anbefales skrifttyper som Arial, Cambria, Calibri og Times New Roman og at man holder størrelsen på skriften til 11-12. Bare husk at du må fremheve overskrifter på de ulike avsnittene med større skriftstørrelse.

I dag er det tre CV-formater som blir aller mest brukt, og som samtidig er de best egnede. Kjapt oppsummert kan vi si dette om det:

 • Omvendt kronologisk format: For deg som har mye relevant arbeidserfaring og ønsker at din ekspertise først og fremst fremheves.
 • Funksjonelt format : Er for deg som er nyutdannet. Her er det ferdigheter og kompetanse som vektlegges.
 • Kombinasjonsformat: Med dette formatet kombineres de beste egenskapene til formatene omvendt kronologisk og funksjonelt.
Omvendt kronologisk er det beste formatet for en erfaren barnehagelærer med mange års erfaring. Her fremhever du den siste stillingen du hadde, og arbeider deg bakover i tid med de andre stillingene du har hatt.

For deg som er nyutdannet barnehagelærer og på utkikk etter din aller første stilling, anbefales det funksjonelle formatet. Her fremheves ferdigheter og kompetanse, noe som er en fordel om du mangler arbeidserfaring.


cv barnehagelaerer

Start med kontaktinformasjon

Ved å bruke kontaktinformasjonen din som overskrift skaper du er godt førsteinntrykk på din barnehagelærer CV. Husk å les over en ekstra gang for å se at alt er korrekt. Skriver du en liten feil, kan det betyr at arbeidsgiver får tak i deg, og en lærer bør uansett ikke gjøre slike feil.

⚠️Tips fra oss er å ikke skrive inn for mye informasjon, som nødvendigvis ikke relevant. Husk at arbeidsgivere kun vil ha de viktigste opplysningene og at de skal komme tydelig frem. Kontaktinformasjonen skal inneholde følgende:

 • Ditt fulle navn
 • Tittel
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bosted (valgfritt)
 • Lenke til LinkedIn-profilen din (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Heine Gran

Barnehagelærer

95 41 25 87

heinegran@online.no

linkedin.com/in/heinegran


DÅRLIG EKSEMPEL

Frida Kuven

Bachelor Barnehagelærer

fridagirl@gmail.com

linkedin.com/in/fridakuven

Tiriltoppen 54

5003 Bergen


Stadig flere velger å ta med bilde på CV-en sin, men i likhet med de fleste bransjer er det ikke noe krav om det innen helse og oppvekst. Dersom du ønsker kan du gjerne legge ved et bilde, men en barnehagelærer blir ansatt på grunnlag av utdannelse og kompetanse, ikke utseende.


cv barnehagelaerer

En fordel med et bilde er at arbeidsgiver får et ansikt å feste informasjonen til, og dermed kan skape seg raskere en relasjon til hvem du egentlig er. På dette punktet er det opp til deg selv å avgjør om du ønsker å inkludere et bilde eller ikke.

📌Velger du å ta med bilde bør du huske på dette:

 • Se profesjonell ut
  • unngå sportsklær, solbriller, caps og for mye hud og sminke.
 • Bruk et passende format
  • Helst et bildeutsnitt fra brystet og opp
 • Ta et eget bilde beregnet for CV-en din
  • Unngå å bruke et bilde du beskjærer deg selv ut fra
 • Bruk en nøytral bakgrunn
  • Ikke la bakgrunnen stjele oppmerksomheten fra deg
 • Velg et oppdatert bilde
  • Og ihvertfall ikke et fra de yngre dager der du var på ferie

Et profesjonelt sammendrag bør du ha med

Poenget med det profesjonelle sammendraget er at du skal fremheve dine største presentasjoner innen yrket ditt. Prøv at du bruker handlingsverb for å beskrive tydelig hva du har oppnådd i dine tidligere stillinger, samt at du også får med hvilken verdi du vil ha for barnehagen og hvordan du vil være et positivt innslag for barnehagen ved hjelp av din kompetanse og erfaring.

Det profesjonelle sammendraget skal du plassere rett under overskriften på CV-en din, fordi du ønsker at det er noe av det første arbeidsgiver skal lese. Husk at barnehagelærere bør ha en indre driv for å fremme barnas utvikling gjennom lek og læring, samt skape godt klima for samarbeid mellom kollegaer og foreldre.

I eksemplene under kan du se hvordan den første søkeren forteller om sin motivasjon for stillingen og fremhever hvilke betydning søkeren vil ha for arbeidsplassen. Den andre søkeren skriver egentlig ingenting om hva han eller hun vil tilføre arbeidsplassen, bortsett fra at personen tydeligvis trives i arbeidet sitt.

GODT EKSEMPEL

Dyktig og engasjert barnehagelærer som alltid har som formål at barna skal oppleve et trygt og omsorgsfullt miljø der de kan utvikle seg for lek, læring, omsorg og dannelse. Solid kompetanse som blir brukt i det daglige for at barna skal oppleve positive og trygge rammer. Erfaren leder med styrke på å se de ulike barna sine behov og styrker, samt skape gode samarbeid med hjemmene.


DÅRLIG EKSEMPEL

Positiv barnehagelærer som elsker lek i fri luft. Trives best når jeg kan ta med barna på tur for læring.


Presenter arbeidserfaringene dine på en god måte

Dette er et avsnitt arbeidsgivere bruker litt tid på. De ønsker å få kjennskap til hvilke erfaringer du har, og sammenligne den med hva de har behov for i sin barnehage. Har de elever med atferdsvansker, er det svært positivt for arbeidsgiver at du har erfaringen med akkurat denne type barn. Her bør du derfor skrive opp alle erfaring du har fra relevante jobber.

et godt tips er å bruke punktlister, både når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidsprestasjoner. Ha gjerne med tall og fakta for å kvantifisere viktige prestasjoner. I eksemplene under kan de se en stor forskjell på hvilke informasjon arbeidsgiver får og ikke får.


cv barnehagelaerer

Du bør bruke det omvendte kronologiske formatet når du skal skrive avsnittet om arbeidserfaring. Inkluder stillingstittel du hadde på på tidligere arbeidsplasser, hvilke år du var ansatt og navnet på bedriften eller institusjonen du arbeidet for. Du kan inkludere profesjonelle presentasjoner til slutt.

GODT EKSEMPEL

Hovden barnehage

Pedagogisk leder

2015-2018

 • Pedagogisk leder med ansvar pedagog med ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon vurdering.
 • Fulgte barnehagens retningslinjer og forskrifter om sikkerhet og prosedyrer til enhver tid.
 • Tydelig og trygg voksen.
 • La til rette for aktiv lek og læring.
 • Skapte godt klima for samarbeid med foreldre, PPT, barnevern og andre instanser.

DÅRLIG EKSEMPEL

Hovden barnehage

Ped. leder

2015-2018


Avsnitt om utdanning på barnehagelærer CV

Man kan arbeide som i barnehage uten godkjent utdanning, men dersom du har utdannet deg er det svært viktig at du fører denne opp. Arbeidsgiver er ofte opptatt av om en søker ha en den fagkomptenasen med seg som de ønsker. Her i avsnittet om utdanning skal du ta med hvilke utdannelser du har fullført.

En del utdanningsinstitusjoner for barnehagelærere har sine fokusområder, mens de fleste har den generelle utdanningen. Prøv å inkludere dersom utdannelsen du har fullført har hatt et spesielt fokus, som for eksempel friluftsliv. Kanskje har du også videreutdannet deg, da må dette også komme frem her.

 • Navn på studiet
 • Navn på utdanningsinstitutt
 • År for uteksaminering
 • Fokusområde
 • Karakter (valgfritt)
GODT EKSEMPEL

Master i pedagogikk

Universitetet i Sørøst Norge

2015-2017

Barnehagelærer, Bachelor

Universitetet i Sørøst Norge

2015-2017


Nøkkelferdigheter for barnehagelærere

Vi kjenner alle til den følelse når man skal oppsummere hvilke ferdigheter man har, det er jammen ikke alltid like lett. Du kan begynne med å dele ferdighetene dine opp i faglige ferdigheter og personlige egenskaper, slik at du får en bedre oversikt og det blir lettere å få det på plass på CV-en din. I tillegg er det lettere for arbeidsgiver.

Faglige ferdigheter skal liste opp som en oversikt over hva du har tilegne deg av kunnskap og kompetanse gjennom studier og kurs. For en barnehagelærer kan dette gjelde fra den grunnleggende utdannelsen, men også kurs og videreutdanninger du har tatt i ettertid. Digitale ferdigheter er også en del av de faglige og er mer aktuelt enn noen gang innen oppvekstsektoren


cv barnehagelaerer

Personlige egenskaper er litt mer diffuse, men samtidig like viktige i jobben du skal gjøre. Hvordan voksne møter og tar imot barna i barnehagen er det viktigste, og du må få med den informasjonen på CV-en din. Husk også ferdighetene som er nødvendige for å samarbeidet med både kollegaer, ledere, foreldre og andre instanser knyttet til barnehage.

Her er noen faglige og personlige ferdigheter som er relevante for en barnehagelærer:

Faglige ferdigheter
 • Digitale programvarer
 • DIPS-samspill
 • Spesialpedagogikk
 • Aktiv læring
 • Kunst for barnehage
 • IOP
 • Kartleggingsverktøy
 • Naturbarnehage
Personlige ferdigheter
 • Kommunikasjonsevner
 • Omsorgsevne
 • Evne til å se hvert enkelt barn
 • Oppdatert på kunnskap
 • Strukturert
 • Evne til å planlegge
 • Samarbeidsvillig
 • Tidsstyring
 • Empatisk
 • Raus

Eventuelle avsnitt du kan inkludere på barnehagelærer CV

En barnehagelærer har en viktig rolle i samfunnet, og det er gjerne et yrke du tar med deg hjem. Du kan oppleve at du må gå inn i yrkesrollen din når du treffer foreldre og lærere på fritiden også. Derfor kan det være en fordel å fortelle arbeidsgiver hva du gjør utenom arbeidet ditt, og noen interesser kan være til fordel for barnehagen.

Erfaring innen frivillighet

Avsnittet om frivillighet vil alltid heve søknaden uansett yrke, men spesielt for barnehagelærere. Frivillighet sier mye om evnen til empati og omsorg for andre, samt at du er opptatt av samfunnet generelt. Dette er en viktig side av arbeidet du skal gjøre for barnehagen.

Avsnittet om frivillighet på din CV skal ha en lignende struktur som avsnittet om stillingsbeskrivelse. Denne delen inneholder navnet på organisasjonen du var frivillig for, tidsrammen og geografisk beliggenhet. Oppgi også hva du har oppnådd i løpet av frivilligheten i det gjeldende selskapet.


cv barnehagelaerer

Språk

Når man skal snakke med barn er det viktig at det voksne har et forståelig språk som barna forstår. De fleste barnehager søker etter personer som har minstekravet Norskkurs B2.

Har du i tillegg annen språkkompetanse legger du det ved her. Det vil alltid være varierende grad av behov for språkkompetanse i en barnehage knyttet til foreldregruppen. Arbeidsgivere vil sette pris på ansatte som på en dyktig måte kan kommunisere med barna og foreldre av ulik etnisitet. Når du skriver denne delen må du sørge for at du viser hvilke ferdigheter du har innen de ulike språkene.

⚠️Husk: Ikke ta med språk du behersker under middels.

Interesser

Dersom du driver med ulike idretter som svømming, fotball eller bare generelt er et ivrig friluftsmenneske, vet arbeidsgiver at det er stor sannsynlighet for at du vil ta dine interesser med inn i barnehagen sitt miljø. Det kan også være annen informasjon du ønsker å ta med, og da er løsningen at du legger til noen ekstra avsnitt for å forsterke CV-en din.

Gjør CV-en komplett med et følgebrev

Selv om det er mer vanlig å kun sende inn en CV, anbefaler vi at barnehagelærere legger med et følgebrev. Grunnen er at den personlige egnetheten for yrket er svært viktig for arbeidsgiver som skal velge kandidater. CV-en din har fortalt mye om erfaring og kompetanse, men et følgebrev gir arbeidsgiver et mer fullstendig bilde av hvem du er og hvordan du som person kan være et positivt tilskudd for skolen..

Følgebrevet har en mer personlig stil enn selve CV-en, og starter med en kort innledning og deretter noen avsnitt. Her er det viktig at du ikke bare gjengir det du har fortalt i CV, men kommer med ny informasjon.

Fortell om din unike erfaring og kunnskap, prøv å skap interesse og vær litt direkte i måten du skriver på. Få tydelig frem hvorfor du ønsker denne stillingen. Et godt følgebrev kan øke interessen til en potensiell arbeidsgiver og dermed enkelt føre til et intervju.

Oppsummering: slik skriver du den perfekte barnehagelærer CV

 • Start med kontaktinformasjonen.
 • Velg riktig format, for de fleste barnehagelærere vil dette være formatet omvendt kronologisk
 • Skriv et godt profesjonelt sammendrag og utfyllende om arbeidserfaringen slik at arbeidsgiver raskt få interessen for din kompetanse og erfaring dine.
 • Skap en god balanse mellom faglige og personlige ferdigheter, og bruk relevante nøkkelferdigheter som er nevnt i stillingsannonsen
 • Legg til eventuelle avsnitt om du har informasjon arbeidsgiver burde vite.
 • Inkluder et følgebrev for å gi arbeidsgiver et mer nyansert bilde av deg.

cv barnehagelaerer

FAQ

Hvorfor må jeg skrive følgebrev?

Et følgebrev skaper et mer levende bilde av hvem du er, og er derfor med å gjøre CV din komplett. En følgebrev er aldri negativt for en barnehagelærer.

Hvilke arbeidsoppgaver har en barnehagelærer?

En barnehagelærer skal bidra til utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen og ha rammeplanen o fokus hele tiden. Han eller hun skal også legge til rette for gode lekemiljøer og et godt læringsmiljø, samt bidra til et godt samarbeid med foresatte og kollegaer.

Hvor lang skal en CV for barnehagelærere være?

En profesjonell CV for barnehagelærere bør holdes til en side, men du kan utvide til to sider om du har flere utdannelser det er viktig at arbeidsgiver får informasjon om.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV