Business Manager Resume Examples

En stilling som bedriftsleder innebærer å formulere og implementere forretningsstrategier, føre tilsyn med virksomheten og vurdere selskapets mål for å sikre at virksomheten blomstrer.||En stilling som bedriftsleder innebærer å formulere og implementere forretningsstrategier, føre tilsyn med virksomheten og vurdere selskapets mål for å sikre at virksomheten blomstrer.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Bedriftsledere kan noen ganger bli pålagt å påta seg flere roller, avhengig av størrelsen på selskapet. Derfor må du ha en imponerende CV som bedriftsleder hvis du ønsker å få en jobb innen ledelse. Det er alltid best å vise arbeidsgiver at du har de lederferdighetene de leter etter i en kandidat.

En bedriftsleder må demonstrere sterke mellommenneskelige ferdigheter og problemløsende ferdigheter, samt kunnskap om dataanalyse. Det viktigste av alt, siden du har ansvaret for all forretningsdriften, er at du må ha utmerket forretningsinnsikt og sikre god generell ytelse for bedrift.

Det første trinnet for å få en stillingen som bedriftsleder er å ha en profesjonell CV som skiller seg ut og fanger arbeidsgiveren sin oppmerksomhet. La oss se på noen av tipsene du kan bruke til å skrive en bedriftsleder CV som gir deg din drømmejobb.

What to Include in a Business Manager Resume


Business Manager Resume Examples

Å skrive en CV for bedriftsleder er ikke alltid en enkel oppgave. Du må kanskje se på noen CV-eksempler som kan veilede deg om hva du trenger å inkludere i CVen. Hvis du ikke aner hvordan du skal gjøre det kan du ta en titt på CV-eksemplene våre , som kan hjelpe deg med å skrive CVen din.

Neste steg er å se på hvilke avsnitt du skal ha med CVen din som bedriftsleder for å gjøre den komplett?

 • Topptekst

Overskriften skal ha tittel, fullt navn og kontaktinformasjon..

 • Sammendrag eller karrieremål

Sammendraget eller karrieremålet oppsummerer målene dine og prestasjonene eller ferdighetene dine i noen få setninger for å oppfordre arbeidsgiver til å lese resten av din bedriftsleder CV.

 • Arbeidserfaring

Du bør liste opp all relevant arbeidserfaring i denne delen.

 • Utdanning

Hvis du har en bachelorgrad i bedriftsledelse eller andre utdanninger, da er det her du skal skrive det inn i din CV for bedriftsleder.

 • Ferdigheter

En stilling som bedriftsleder krever en rekke ferdigheter som du oppgir i denne delen.

 • Eventuelt

De eventuelle delene inkluderer sertifiseringer, priser eller frivillige erfaringer som er relevante for jobben. Disse er essensielle i enhver Cv for bedriftsleder, da de skiller deg fra alle andre arbeidssøkere.

Start med å velge det beste formatet for din CV som bedriftsleder

Du kan ha de beste kvalifikasjonene innen bedriftsledelse, men samtidig gå glipp av mange gode muligheter hvis du bruker feil CV-format. Med riktig CV-format kan du presentere dine erfaringer og ferdigheter på en måte som fanger oppmerksomheten til den potensielle arbeidsgiveren.

Noen av formatene du bør vurdere for CV-en din inkluderer:

 • Omvendt-kronologisk CV-format

Det omvendte kronologiske formatet lar deg vise arbeidserfaring og profesjonelle prestasjoner. Du viser den siste jobben din øverst, og deretter følger de tidligere jobbene. De fleste arbeidsgivere foretrekker dette formatet fordi det er enkelt å skanne på ATS (Applicant Tracking Systems) -systemer. Det er også perfekt for kandidater med mye erfaring.

Siden dette formatet fokuserer på arbeidserfaring, så skal det stå øverst etter overskriften som inneholder kontaktinformasjonen din. Etter det følger avsnittene om utdanning og ferdigheter.

 • Funksjonell CV

Denne CV kalles også en ferdighetsbasert CV. Det fokuserer på dine ferdigheter i stedet for arbeidserfaring. Hvis du bytter karriere eller er i starten på karrieren som bedriftsleder fungerer dette formatet best.

Dine ferdigheter kommer øverst i CV-en etter toppteksten og etterfølges av avsnittet om utdanning. Arbeidserfaringen kommer sist i dette formatet fordi det ikke er hovedfokuset.

 • Kombinasjon CV

Kombinasjon CV, eller også kalt hybrid-CV, blander de beste funksjonene i fra Cvene omvendte kronologiske og funksjonelle. Den fremhever arbeidserfaring din og ferdigheter dine. CVen fungerer best for personer med mye erfaring.

Ferdighetene går først i dette formatet etter overskriften. Avsnittet om arbeidserfaring kommer etter og deretter avsnittet om utdanning.

Sammendrag på CV for bedriftsleder


Business-Manager

Et sammendrag på en CV for bedriftsleder fungerer som en salgspitch og bør tvinge arbeidsgivere til å lese resten av CV-en. Det er alltid bedre å bruke handlingsverb i sammendraget på CVen og understreke dine profesjonelle prestasjoner for å imponere din potensielle arbeidsgiver. Det er også bedre å kvantifisere prestasjonene dine for å vise arbeidsgivere verdien du vil tilføre selskapet.

Å ha med et karrieremål på en CV for bedriftsledere fungerer bedre hvis du ikke har erfaring som bedriftsleder. Du bør snakke om de overførbare ferdighetene du har fra tidligere jobber og vise arbeidsgiver hvordan karrieremålene dine stemmer overens med bedriftens mål.

Eksempler på profesjonelle sammendrag

RIKTIG

Dyktig forretningsanalytiker med MBA og spesialisering i bedriftsøkonomi. Sterke evner innen forretningskonsepter, økonomisk planlegging og strategisk planlegging innad i organisasjonen. Oppnådd suksess over konkurransen gjennom eksepsjonell kunnskap om forretningsstrategier og teorier om operativ fortreffelighet. Evne til å analysere forretningsdriften for å gi ledelsen løsninger for å forbedre omsetningsveksten som førte til en økning på tjueto prosent.


Avsnitt om arbeidserfaring i en CV for bedriftsledere

Det er mange faktorer du bør vurdere før du viser arbeidserfaringen din. Bedriftsledere må vise sin evne til å utnytte forretningsmulighetene og tilby overlegen kundeservice.

De tidligere jobbene du fører opp i denne delen, bør være relevante for stillingen du søker på. Denne delen lar arbeidsgiver vite verdien du vil gi selskapet, basert på hva du har fått utført på dine tidligere arbeidsplasser.

Eksempler på arbeidserfaring

RIKTIG

Leder for bedriftsutvikling

Mølleren

Januar 2019-dags dato

 • Gav støtte til toppledelsen for å sette i gang driftsforbedringer og oppdatere ansatte sine manualer for prosedyrer, noe som resulterer i eksepsjonell service og kundelojalitet.
 • Fungerte som teamleder for to tverrfaglige team og bidro til arbeid innen forretningsutvikling for å fremme tett samarbeid. Det førte videre til deling av informasjon og utvikle tilfredsstillende løsninger for å levere ulike tjenester med suksess.
 • Spilt en nøkkelrolle i oppstartsdriften av eiendomsforvaltning i selskapet.

RIKTIG

Forretningsanalytiker

BI Invest

Desember 2016-Desember 2018

 • Assisterte andre avdelingsledere i dataregistrering, prosess med lønn og leverandørgjeld.
 • Analyserte månedlige regnskaper og håndterte generelle regnskapsfunksjoner som leverandørgjeld og kontanthåndtering.
 • Hjalp med å utvikle prosesser som hjalp salgsstyrken med å betjene kundene bedre og i tide.

Hvordan man skriver avsnittet om utdanning på CV for bedriftsledere

Du vil bli bedt om å ha en bachelorgrad relatert til bedriftsvirksomhet for de fleste stillinger som bedriftsleder Hvis du har en mastergrad, kan du utelate videregående vitnemål. Avsnittet om utdanning er viktig fordi den viser den potensielle arbeidsgiveren at du har en form for teknisk opplæring som er nødvendig for jobben som bedriftsleder.

Denne delen er viktig for bedriftsledere på innledende nivå som ikke har mye erfaring som bedriftsledere. Hvis du jobbet med et skoleprosjekt der du analyserte statistiske data eller laget en omfattende forretningsplan, kan du nevne det i denne delen. Det er også viktig å gå gjennom stillingsbeskrivelse for å vite hvilke krav til utdanning jobben har.

Eksempel på avsnittet om utdanning

RIKTIG

Master i organisasjon og ledelse

NTNU

2019-2021

Bachelor i bedriftsadministrasjon

BI Handelshøyskole, Oslo

2017-2020

 • Ble den beste studenten i klassen for administrasjon.
 • Utmerket meg innen regnskap og personalressurser.
 • Fikk en pris for det beste prosjektet det siste året jeg gikk på skolen.

FEIL
Master i organisasjon og ledelse, NTNU

De beste ferdighetene å inkludere på CV for bedriftsleder

I avsnittet om ferdigheter kan du liste opp ferdighetene du har som er relevant for jobben du søker på. Et godt tips når du skriver ferdighetene dine, er å sjekke hva som står i beskrivelsene til stillingene du vil søke på og skreddersy CVen til de spesifikke jobbene. Dette er viktig, fordi arbeidsgivere bruker programvare som filtrerer ut CVer uten de nødvendige ferdighetene.

Hvis du er usikker på hvor du skal legge til ferdighetene dine i CVen din, kan du bruke en CV eller en mal for å hjelpe deg med å skrive en CV som skiller seg ut. Sjekk ut CV-malene våre .

Bedriftsledere bør ha upåklagelig evner til ledelse og kommunikasjon for å overvåke driften effektivt. Noen av de andre ferdighetene du bør ha med i CVen din inkluderer:


business manager resume examples

Faglige ferdigheter
 • Strategisk planlegging
 • Prosjektledelse
 • Microsoft kontorpakke
 • Budsjettledelse
 • HR
 • Talentledelse
 • Forretningsstrategi
 • Finansiell analyse
 • Kontanthåndtering
 • Forretningsutvikling
 • Bransjekunnskap
Personlige ferdigheter
 • Mellommenneskelige
 • Lederskap
 • Kommunikasjon
 • Problemløsende
 • Tidshåndtering
 • Nøyaktig
 • Organisatorisk
 • Kritisk tenking
 • Samarbeid
 • Beslutningstaking

Ekstra tips for å skrive en fengende CV for bedriftsleder

En beriftsleder trenger en profesjonelt CV som viser arbeidsgiver at de kan håndtere mer enn en forretningsenhet og hjelpe til med å nå selskapets mål. Du kan bli bedt om å formulere økonomiske rapporter, lede teammedlemmene dine, og samtidig drive salgsinnsatsen for å oppnå forretningsmålene.

Hvis du vil få en stilling som bedriftsleder må du legge til noen ekstra avsnitt for å sikre at din bedriftsleder CV skiller seg ut. Ja, det er imponerende at du spilte en avgjørende rolle i å øke omsetningsveksten med tretti prosent i forrige jobb, men hva mer får deg til å skille deg ut?

Noen av de ekstra avsnittene du bør legge til i CVen din inkluderer:

 • Sertifiseringer

Hvis du har sertifiseringer som vil gjøre at din bedriftsleder CV skiller seg ut, bør du legge den til i denne delen. Noen ganger er det vanskelig for arbeidsgiver å se dem dersom de legges til i avsnittet om utdanning, derfor er det bedre å liste dem separat.

 • Erfaring som frivillig

Et eksempel er hvis du meldte deg som frivillig på et kunstgalleri og jobbet under bedriftsleder eller kontorsjef, bør du inkludere det i denne delen. Enhver relevant frivillig erfaring kan hjelpe deg med å få en mulighet., spesielt hvis du søker på en innledende stilling og ikke har mye erfaring.

 • Konferanser

Hvis du har deltatt på bemerkelsesverdige konferanser som får CV din for bedriftslederen til å se imponerende ut, bør du legge dem til i denne delen.

 • Belønninger og priser

Hvis du har mottatt priser som en fremragende bedriftsleder, bør du ha et avsnitt om prisutdeling i din CV for bedriftsleder der du kan liste dem opp. Det vil skille deg fra andre arbeidssøkere.

 • Språk

Du bør liste opp dine språkkunnskaper i et eget avsnitt i stedet for å legge dem til i avsnittet om ferdigheter. Arbeidsgiver må se språk og ferdighetsnivå tydelig, da dette kan hjelpe din CV som bedriftsleder med å skille seg ut.


business manager resume examples

 • Følgebrev

Mens noen stillingsutlysninger ikke vil be om et følgebrev, er det alltid viktig å legge et til CVen. Du kan snakke om noen av prestasjonene og pliktene dine som bedriftsleder, for eksempel å implementere budsjetter, sikre effektiv bruk av passende ressurser og konkurransedyktig intelligens. Følgebrev gir deg en sjanse til å snakke om din lidenskap for stillingen som bedriftsleder og gi den potensielle arbeidsgiveren en ide om hvem du er.

Du kan bruke en guide som et eksempel på CV for bedriftsleder som hjelp når du skal formatere din CV. Å formatere Cven som bedriftsleder riktig øker sjansen for at arbeidsgiver leser resten av CVen.

Viktige punkter å ta med seg

Hvis du ønsker å få drømmejobben din er det viktig å skrive en CV som skiller seg ut, Du vil vise arbeidsgiver at du har flere flere ferdigheter som bedriftsleder, som bedriften kan dra mer nytte av enn de andre kandidatene.

La oss se på noen av de viktigste punktene fra denne artikkelen om hva du trenger å ha i din CV som bedriftsleder.

 • Bruk riktig format i CV din som bedriftsleder.
 • Legg til et overbevisende sammendrag eller karrieremål i CV din
 • Ta alltid med relevant arbeidserfaring i CVen.
 • Oppgi dine fullførte utdanninger i avsnitt om utdanning.
 • Oppgi ferdighetene dine i avsnittet om ferdigheter.
 • Legg til noen ekstra avsnitt for at din CV skal skille seg ut.

Ofte stilte spørsmål

Må bedriftsledere inkludere prosjekter på CVen?

Bedriftsledere bør inkludere prosjekter i CVen fordi det hjelper med å fremheve erfaringen, spesielt hvis det var vellykkede prosjekter.

Hvor lang bør en CV for bedriftsleder være?

En Cv for bedriftsleder bør være en side lang, men du kan strekke den til to sider hvis du har mye arbeidserfaring.

Hvilke jobber kan du få med en utdanning innen bedriftsledelse ?

Noen av jobbene du kan få med innen bedriftsledelse er prosjektleder, forretningsutvikler, forretningsanalytiker, regnskapsfører, data scientist, investor, for å nevne noen få.

Hvor mye tjener bedriftsledere?

Lederlønner varierer mye ut i fra hvilken sektor en jobber innen. Gjennomsnittslønnen ligger mellom 500 000 kr til 1 300 000 kroner, så det er potensiale til å tjene en del innenfor dette yrket.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV