Komplett guide til å skrive CV som vikar

Det er flere fordeler ved å være vikar. Vikarjobber gir deg mulighet til å få verdifull erfaring innen et felt man selv velger og ikke minst får man stor fleksibilitet når det kommer til arbeidshverdagene.For en del personer er vikarstillinger midt i blinken, noe som fører til at akkurat denne type stillinger fort blir besatt. Med andre ord er konkurransen hard når det kommer til ledige vikariat innen de fleste bransjer.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Det betyr at du må sende avgårde en søknad som gjør at du skiller deg mye fra de andre som kommer til å søke på de samme stillingene som deg. Vi vet at dette er lett å si, men ikke alltid så lett å få til.

Heldigvis for deg har vi laget en komplett guide som tar deg gjennom alle trinnene du må gå for å ende opp med en CV for vikar som virkelig fanger oppmerksomheten til arbeidsgivere. Ved hjelp av våre gode tips, samt gode eksempler på hvordan du forfatter de ulike avsnittene i en CV, er vi trygg på at du ikke sitter igjen med noen spørsmål etterpå.

Her er det bare til å starte med en gang og få på plass en vinnende CV som uansett tar deg noen steg nærmere en jobb du vil ha.


Vikar CV

Hvor kan man søke jobb som vikar?

Innen alle bransjer får man tak i vikarstillinger, og som vikar vil du i de fleste tilfeller enkelt skaffe deg en jobb. Det er mange fordeler med å være vikar, du kan få kjennskap til langt flere yrker enn dem som er fast ansatt, og du kan tilpasse hverdagen din til når det er behov for deg som vikar og ikke.

Det kan kanskje være krevende å arbeide som vikar også, siden det krever ofte at du uansett stiller på jobb når det er behov. Det er nok derfor de fleste bare ønsker å være ansatt som vikar over en viss periode.

Jobber som vikar er det som sagt tilgjengelig i flere bransjer, men kanskje spesielt innen helse og oppvekst finner man mer stillinger. I tillegg til at du finner ledige stillinger som både lærer, helsefagarbeider, sykepleier og miljøterapaut, finner du også stillinger innen helt andre bransjer.

Så fort en ansatt blir borte fra jobb kreves det en vikar for det fleste. Derfor kan du like så godt finne et ledig vikariat gjennom en butikk, i kommunene, innen finans og økonomi, og egentlig innen alle bransjen.

Med andre ord, det skal ikke være noe problem for deg å finne en jobb du kan trives i, så lenge du har en CV som helt og holdent fanger oppmerksomheten til arbeidsgivere. Mange opplever også at de etter en tid som vikar får fast ansettelse. Vi ønsker deg lykke til og er klar for å gi deg våre beste råd for hvordan du kan skrive en virkelig god CV!

Begynn med å tenke på format og struktur

Mange som søker på nye jobber fokuserer kun på selve innholdet i CV-en, men det er ikke til å komme unna at også format og struktur har en stor betydning for hvordan din søknad blir mottatt, og dette er punkt som ofte blir glemt hos en del søkere.

I hovedsak er det to gode grunner for at du skal bruke et godt format og en god struktur. For det første skal din CV se profesjonell ut og for det andre skal den være enkel å lese for arbeidsgivere. Når du søker på nye jobber, ønsker du virkelig at arbeidsgiver kan finne frem til alle opplysningene på en lettfattet måte.

Derfor vet vi at du må benytte deg av det rette formatet og strukturen for at leseren skal bli intressert i deg, og ha lyst til å studere selve innholdet i din søknad. Vi vet at mange arbeidsgivere bruker så lite som 8-10 sekunder for å skumlese gjennom en CV. Blir det ikke intressert eller får svar på sine spørsmål, kan du raskt risikere at din søknad går rett i søppelet.

Tips: Skap god struktur og bruk riktig format slik at det er lett for eventuelle arbeidsgivere å finne frem til opplysningene som er relevante i din søknad.

Slik skaper du et godt format

Det første steget er å dele CV-en din opp i flere avsnitt, og bruk større overskrifter for hvert avsnitt. På denne måte blir det lett for potensielle arbeidsgivere å finne frem til opplysningene de er på jakt etter. I tillegg bør du bruke punktlister når du skal fortelle om både arbeidserfaring, ferdigheter og utdanning. Punktlister får informasjonen tydelig og konkret frem på en søknad, og er derfor den beste løsningen viser våre erfaringer.

Prøv å holde formatet enkelt og rent. Det er sjelden en god ide å legge til mange forskjellige farger, dette vet vi at de fleste arbeidsgivere reagerer negativt på. Eneste eksemplene på at man kan benytte seg litt av farger er når man skal søke jobber innen kreativitet og kunst, men selv da skal man også være svært forsikitig.

Du må heller aldri finne på å bruke mange ulike skrifttyper. Våre råd er å bruke en nøytral skrift slik som Calibri eller Times New Roman. Det er best at du holder deg til skriftstørrelse 10-12, men at du bruker overskrifter for hvert ansvitt i CV-en.

Prøv å holde CV-en din til en side. Husk at du ikke skal gjenta deg selv, og at det er kun de mest relevante opplysningene du trenger å ta med i en søknad. Dersom du skulle ha mye utdanning eller arbeidserfaring, og som i tillegg er aktuell for stillingen som vikar, kan du strekke deg over to sider.

En siste ting vi vil nevne når det gjelder format er bilde. De siste årene velger stadig flere å legge til et bilde på sin CV. I forhold til det norske arbeidsmarkedet er det opp til søkeren selv hva hun eller han ønsker. En fordel med bilde på CV er at leseren lettere fester hukommelsen til deg. Det negative ved å legge til bildet er at det opptar plass som du kunne benytte deg av til å gi mer informasjon, samt at man vet at enkelte også opplevere diskriminering.

Du kan selv velge om du vil legge til et bilde så lenge du søker på stillinger som vikar i Norge. Søker du jobber i utlandet må du alltid sjekke om det er tillatt med bilder. I USA er det for eksempel ikke lov å legge til bilder på en CV.

Husk: Velger du å legge til et bilde må du passe på at du fremstår profesjonell. Bruk gjerne et portrettbilde med en nøytral bakgrunn.


Vikar CV

Slik skaper du en god struktur på din CV

Alle arbeidsgivere ønsker ansatte som har god struktur. Allerede når du sender avgårde din CV kan du vise at du er en strukturert person. Skriv derfor etter en bestemt struktur når du skal få i mål søknaden din.

Det er noen faste avsnitt en god CV skal inneholde og det er følgende:

 • Overskrift - her bruker du ditt navn og grunnleggende kontaktinformasjon
 • Profesjonelt sammendrag - En kort oppsummering av dine viktigste arbeidserfaringer, ferdigheter og prestasjoner.
 • Arbeidserfaring - en godt strukturert punktliste som viser hvor du har arbeidet tidligere.
 • Ferdigheter - punktliste over både faglige ferdigheter og personlige egenskaper. Her er det viktig at du tar med overførbare ferdigheter fra tidligere jobber.
 • Utdanning – En oversikt som viser all utdanning du har som er relevant for stillingen du søker på.
 • Eventuelle avsnitt - Ekstra avsnitt som forteller mer om deg og er aktuell for stilling som vikar du søker på.

Nå har du fått en kort oversikt over hvilke avsnitt du skal ha med i en CV som vikar. Neste steg er å gå grundigere gjennom hvert avsnitt for hvordan du vil ha lykke med din søknad, og få jobben du drømmer om.

Start med kontaktinformasjonen på din vikar CV

Når du skal skrive inn dine kontaktopplysninger bør du holde deg til de grunnleggende detaljene, slik at dette ikke opptar unødvendig mye plass på din CV. Det viktigste her er at arbeidsgiver lett får tak i deg når du skal kalles inn til et intervjum og det er jo hele grunnen for at vil søke på jobben. Du ønsker virkelig en telefon om et intervju!

Derfor trenger du bare opplyse om ditt hele navn, stillingstittel, mobilnummer og e-postadresse. Du kan legge til gateadresse også, men det er egentlig ikke nødvendig og ikke noe arbeidsgiver ønsker. Det du gjerne kan legge til er en lenke til din profil på LinkedIn dersom du har.

Tips: Se over og oppdater din profil på LinkedIn, eller andre steder, om du velger å legge ved en lenke på søknaden din.

Vi ska vise deg et godt eksempel der arbeidsgiver får vite akkurat det han eller hun trenger fra en som skal søke jobb hos dem. Etterpå skal du få se et dårlig eksempel man sjelden vil ha lykke med.

Godt eksempel

Randi Hansen

Ringevikar hjemmesykepleien

47 45 78 74

randihansen@online.no

www.linkedin.com/no/randihansen


Dårlig eksempel
Randi ansen

Ringevikar

47457874

thecoolnurse@gmail.com

Folke Bernadottesvei 23

0020 Oslo

Født: 13.09.1991

Sivilstatus: Samboer


Det er lett å oppdage forskjellen på disse to eksemplene. Legg spesielt merke til at en uprofesjonell epostadresse sjelden slår an hos arbeidsgiver, samt at arbeidsgiver trenger kanskje ikke alle opplysningene om deg for å vite om du er er en god kandidat for jobben du skal søke på.

Husk også at du alltid bør lese gjennom noen ganger for å unngå slurvefeil. Svært viktig for å skape et godt førsteinntrykk på din potensielt nye sjef.

Sammdrag på CV-en til vikar

Et profesjonelt samendrag hører med på en CV, og gir en kort oversikt over dine ferdigheter, evner og kompetanse for den stilling.

Arbeidsgivere setter stor pris på dette sammendraget som effektiv gir dem en innblikk i hva du kan bidra med. Ved å legge dette til slipper de å kaste bort tid på å lese uegnede søknader, og er det noe ledere ønsker så erdet å være effektive.

Du kan også tenke på det som et viktig salgsargument for hvorfor du bør få jobben. Husk at det skal være svært kort, bare noen få linjer, og med en gang vise hvorfor dine evner og erfaringer gjør deg til et god kandidat for stillingen.

Før du skal skrive dette avsnittet er det lurt om du leser gjennom våre gode tips:

 • Hold det kort: Arbeidsgivere er travle mennesker, så for å sikre at sammendraget ditt faktisk blir lest, er det best å skrive det kort og effektivt. Prøv å holde deg ttil tre til fem kraftfulle injer gir den perfekte profilen.
 • Skreddersy det: Lar du være å skreddersy sammendraget ditt (og resten av CV-en) til en stilling du søker på? Det er nok den verste feilen du kan gjøre. Før du begynner å skrive, bør du se gjennom stillingsannonsen og noter deg ferdighetene og erfaringen som kreves. Pass så på at du skriver din CV som passer med det arbeidsgivere ser etter, gjennom hele søknaden.
 • Bruk handlingsverb : Når du skriver sammendraget skriv for å vise hva du kan eller har klart. Jobber som vikar trenger at du er en person som er handlekraftig, vise det tydelig i din CV.
 • Unngå klisjeer og utydelige meldinger. Uansett hva du tenker må du være tydelig og vise til hva du har oppnådd i tidligere stillinger. Konsentrer deg om å fremheve harde fakta og ferdigheter, det er dette som vil hjelpe deg med å få jobben.

I tillegg til hvordan du skal skrive, skal vi kort oppsummere her hva innholdet faktisk skal handle om:

 • Oppsummering av erfaring: Vis frem hvorfor du egner deg for jobben ved å gi en oppsummering på høyt nivå av din tidligere arbeidserfaring, inkludert bransjene du har jobbet i, arbeidsgivere og stillinger du har tidligere erfaring fra. Bruk både enkelte oppdrag du har hatt, vikarstillinger og fast stillinger.
 • Relevante ferdigheter: Fremhev ferdighetene dine som er mest relevante for stillinger som vikar du søker på, for å sikre at bedriften ser akkurat de mest etterspurte ferdighetene dine så snart de åpner søknaden din.
 • Viktige kvalifikasjoner: Hvis jobbene du søker på krever at kandidater har visse kvalifikasjoner, må du legge dem til i sammendraget ditt for å sikre at de blir sett av lederne. Samtidig unngår du at arbeidsgiver sitter igjen med ubesvarte spørsmål etter å ha lest din søknad.
 • Husk på: Hvis staving og grammatikk ikke er din sterke side, bruk gjerne skriveprogrammer eller få hjelp av noen til å se over. Har du mange skrivefeil, er sjansen stor for at du ikke nødvendigvis blir tatt seriøst av arbeidsgiverne.

Her skal vi se på et godt eksempel fra en erfaren helsefagarbeider som søker på vikariat innen et nytt og spennende fagfelt:

Godt eksempel
Dyktig og omsorgsfull helesefagarbeider med over seks år erfaring fra eldreomsorgen. Solid kompetanse innen sårstrell, infeksjonesbehandling og støtte til pasient og pårørende. Utmerkede kommunikasjons- og taleferdigheter. Søker nye erfaringer innen psykisk helse for barn og unge.

Eksempel på profesjonelt sammendrag for administrativ sekretær finner du her.


Vikar CV

Ferdigheter og personlige egenskaper hos vikarer

Når du har fått på plass avsnittet om ferdigheter, skal vi gå videre til neste avsnitt som handler om ferdigheter og personlige egenskaper. Et godt avsnitt for å gi arbeidsgiverne tips om hvorfor akkurat du skal ende opp med en jobb hos dem. Ta deg god tid når du skal skrive avsnittet, det er ikke bare til å skrive opp en haug med ting du kan!

Når vi vet at stillinger for vikar kan motta enorme mengder med søknader, er dette en fin måte for å skille seg ut fra resten av søkerne. Ikke minst er det en god mulighet for å vise at du egner deg for stillingen hos bedriften.

Gode avsnitt om ferdigheter består av to til tre kolonner, her bruker man punktlister som gjør det lett å lese. Like viktig er det at du samsvarer ferdighetene du skriver opp med jobben du søker på.

Vi deler gjerne ferdigheter opp i to hovedkategorier: faglige ferdigheter og personlige egensaper. De faglige ferdighetene er ting du har lært deg gjennom studier eller tidligere stillinger, mens personlige egenskaper handler mer om hvordan du er som person.

Et eksempel kan være at dersom du skal søke på en jobb som vikar hos et IT-firma, bør dine faglige ferdigheter handle mye om hvordan du kan håndtere selve jobben. Det kan være dataprogrammer du kjenner til, oppbygging av programmeringsspråk og IT-løsninnger. De personlige egenskaper handler her om hvordan du håndterer tidspress, samhandler med kollegaer og kunder, og om du er god på å organsiere deg.

Skal du derimot søke på en jobb innen skolesektor, som ofte trenger en vikar eller to, må du sikte de faglige ferdighetene inn på for eksempel elevkompetanse, skriveopplæring, faglige emner du har studert eller klasseledelse. Her handler de personlige egenskapene ofte om tålmodighet, evne til å bygge relasjoner, være omsorgsfull og tydelig.

Husk: Du bør alltid tilpasse dine gode ferdigheter til hvilke jobb du søker på. Dette vil hjelpe deg med å vise at du egner deg for stillingen du ønsker deg.

Arbeidserfaring

Når leserne har kommet helt hit i din søknader, er de på utkikk etter flere detaljer om din yrkeskarriere. De har landet på at du er en aktuell kandidat og leter etter mer informasjon.

Når du skal skrive asvnittet skal du begynne med den nyeste stillingen din og arbeide deg baklengs i tid. Du skal med andre ord bruke det omvendte kronologiske formatet her også, og skrive en rask liste over relevante stillinger du har hatt og som har gitt deg erfaring.

Stillingene det her er snakk om er både arbeid som frilanser, frivillig, eller deltids- eller vikarstillinger du har hatt. Husk at du skal ta med erfaring som er mest relevant for din kommende stilling, og har du hatt mange tidligere stillinger, kan du godt varierer litt på hvilke du skriver opp, alt etter hvilke type stilling du søker.

Husk: All erfaring som er relevant for stillingen du ønsker er verdt å føre opp!

Her er våre beste tips for hvordan du skriver et godt avsnitt om din erfaring inn på søknaden din.

Strukturen. Strukturen på avsnittet om arbeidserfaring din kan påvirke både positivt og negativt. Dette er generelt den største delen av en CV, og tenker man ikke på å skape en god struktur kan den se klumpete ut og viktig informasjon om din erfaring kan gå tapt. Bruk en struktur med punktlister som gjør det lett for arbeidsgiver å lese, slik at de slipper å kaste bort mye tid.

Før opp informasjon. Start med å fortelle om hvor du jobbet, hvilke stilling du hadde og hvor lenge du arbeidet der. Etter det forteller du kort om de viktigste arbeidsoppgavene og ansvarsområdene du hadde. Her bør du også passe på at dine faglige ferdigheter nok en gang blir fremhevet, og vise til at erfaring gjør at du har tilegnet deg dem.

Få med viktige presentasjoner. For å avslutte hver oppføring av en tidligere stilling, bør du fullføre med å skrive opp en eller to presentasjoner du oppnådde gjennom den aktuelle erfaring. Fikk du som selger et godt resultat? Eller ble du kåret til måneds ansatt? Da er det lov å vise det frem og skryte litt av seg selv.

La oss se på noe eksempler for avsnitt om erfaring:

Godt eksempel

Årstad VGS

Kontaktlærer

2014-2020

 • Utarbeidet årsplaner for matematikk, norsk og naturfag
 • Skapte gode relasjoner med elever gjennom tydelig klasseledelse
 • Sørget for at elever ble fulgt opp av PPT, Barnevern og BUP ved behov

Dårlig eksempel
Årstad VGS

Kontaktlærer

2014-2020

 • Godt likt av elevene
 • Samarbeidet greit med foreldre
 • Erfaring fra en rekke fag

Godt eksempel

TeleCom AS

Kundeservice

2014-2020

 • Besvarte telefon og spørsmål fra kunder på en profesjonell måte
 • Opptatt av å finne frem til gode løsninger for alle parter
 • Samarbeidet i team for å arbeide mer effektiv og målrettet
 • Kåret til "Månedens ansatt" hele 20 måneder

Dårlig eksempel

TeleCom AS

Kundeservice

2017-2019

 • Gjorde alltid en god jobb
 • Besvarte spørsmål fra kunder
 • Fikk fast oppdrag fra sjefen

Slik skriver du arbeidserfaring på en Veileder CV.


Vikar CV

Utdanning

Litt lenger nede på din søknad dukker avsnittet om utdanning opp. Her skal du vise frem hvilke studier og utdanningsløp du har gjennomført. Avsnittet skal vise at du har tillært deg faglig kompetanse for stillingen du ønsker å få.

Avsnittet trenger ikke å være særlig langt, bortsett fra hvis du har flere studier med deg inn i den kommende stillingen. Dersom du har fullført studier gjennom høyskoler eller universitet, trenger du ikke ta med informasjon om videregående skole.

Infomasjon du skal legge ved er navn på studiet og utdanningsinstutisjon, samt hvilket år du fullførte.

Her er et godt eksempel:
Godt eksempel

Sykepleier, bachelor

Høgskulen på Vestlandet

Fullført vår 2018


Dersom du har levert inn oppgaver som er av stor betydning, for eksmepel en bacelor- eller masteroppgave som omhandler et viktig emne knyttet til et vikariat du søker på, kan du legge til opplysninger om dette i eget punkt under. Det samme gjelder om du har hatt viktige verv på skolen eller ansvarsoppgaver.

Husk: Alt positivt kan hjelpe deg med å finne et vikariat du ønsker.

Avsnitt om du utdanning på kundeservice CV kan du lese om her.

Ekstra avsnitt du kan ta med på din CV

Etter at du har fått alle de faste avsnittene på plass i din søknad, kan andre avsnitt gjøre det enklere for deg å få et vikariat. Gjennom ekstra avsnitt kan du kanskje heve søknaden enda et hakk. Bare husk at disse avsnittene bør værer relevant for stillingen du søker på, og skal ikke bruke sbare for å fylle opp en CV.

Digitale ferdigheter

Har du mye kompetanse innen IT eller bare grunnleggende ferdigheter? Uansett skriv dem opp! Dette gjør det tydelig for arbeidsgiver hvilke kompetanse du har og hva de eventuelt ikke trenger å gi deg opplæring i.

Ved å skrive det opp gjør du det veldig enkelt for arbeidsgiver, og i dagens samfunn er de fleste stillinger preget noe form form digitale løsninger.

Interesser og hobbyer

Selv om dette er et valgfritt avsnitt, kan det være nyttig hvis hobbyene og interessene dine vil gi ytterligere dybde til CV-en din.

Interesser som er relatert til bransjen du søker vikariat i, eller som viser overførbare ferdigheter som lederskap eller teamarbeid, kan være verdt å skrive opp.

På den andre siden, vil ikke hvilke som helst interesser tilføre noe positiv verdi til din slknad. Ikke skriv opp at du liker en bytur eller henge med venner. Interessene dine bør samhandle til en viss grad med jobben som vikar du søker på.

Språk

Spårk er makt sies det, og det kan det være når det kommer til jobbsøknader. Arbeidsmarkedet i Norge består ofte av mennekser fra flere nasjoner, og behersker du mer enn bare norsk kan dette helt klart være en fordel for deg som søker.

Skriv opp hvilke språk du behersker og om du behersker dem middels eller bedre. Ikke skriv opp språk du behersker under middels, det er så lite språkkompetanse at det sjelden kan brukes fornuftig i jobbsammenheng.

Godt eksempel

Norsk – morsmål

Engelsk – flytende

Tysk – middels


Oppsummering: slik skriver du din CV som vikar

La oss kort oppsummere hvordan du får på plass en virkelig god søknad som vikar slik at du får jobben du vil ha:

 • Begynn med å gjøre søknaden klar ved å tenke på god struktur og godt format. Når du skal søke på en jobb, bør det være lett for leseren å kunne finne frem til all viktig informasjon.
 • Start med kontaktinformasjonen din og bruk den som overskrift. Se gjennom fler eganger. Det er utrolig viktig at alt her er riktig, ellers kan du i verste tilfelle risikere at arbeidsgiver kanskje ikke får tak i deg.
 • Skriv et profesjonelt sammendrag som kort inneholder alle dine viktige presentasjoner og ferdigheter. Her skal du vise at du tar med deg viktig kompetanse inn i den kommende jobben du søker på. Avsnittet bør være velformulert, siden det skal hjelpe deg til å arbeidsgiver til å lese resten av din søknad.
 • Å skreddersy søknaden din til jobben du søker på er nøkkelen til suksess, så sørg for å lese gjennom stillingsbeskrivelsene og skreddersy ferdighetene dine og andre avsnitt etter det som blir etterlyst her.
 • Bruk tid på å gå gjennom tidligere arbeidserfaring du har. Gjennom avsnittet får du god hjelp til å vise frem at tidligere erfaring er nyttig for din, forhåpentligvis nye jobb.
 • Legg til ekstra avsnitt som hjelper deg med å skape en god CV. Ved å finne frem til avsnitt som fremhever viktige sider av deg får arbeidgsiver et klarer bilde av hvem du er og hvordan du kan tilføre noe nyttig til bedriften.

Vikar CV

Legg til et følgebrev

Følgebrev er vanligvis valgfritt når du søker på en jobb, men våre erfaringer viser at det kan være svært nyttig for en vikar. Gjennom et følgebrev

Det som mange gjør feil her er det gjerne gjentar alt som allerede har blitt nevnt i CV. Det bør være et viktig punkt når du skal skrive følgebrev, ikke bare gjenta alt du kanskje allerede har sagt!

Følgebrevet skal her ta sikte på å utdype ting du allerede har nevnt i din CV, og være til hjelp for spørsmål arbeidsgiver kan ha om deg. Å skrive følgebrevet er en mulighet til å inkludere flere nøkkelord, beskrive profilen din på en mer effektiv måte og henvende seg mer direkte til arbeidsgiver.

Du kan også bruke følgebrevet til å snakke om din lidenskap, engasjement og hvorfor du er personlig interessert for yrket du ønsker å være vikar i. Dette kan kanskje imponere bedriften og overbevise dem om å gi akkurat deg en sjanse.

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvor lang skal en CV for vikar være?

Du bør holde deg til en side, men kan strekke deg til to sider dersom du har mye informasjon om utdanning og arbeidserfaring som er relevant for stillingen du søker på. Bare husk at kun tar med opplysninger som vil hjepe deg med jobbsøknaden.

Hvordan får jeg jobben som vikar?

For at du skal ende opp med jobben som vikar må du starte med en skikkelig god CV som får oppmerksomheten fra arbeidsgiver. En mulighet er også ta direkte kontakt for å presentere deg selv, men uansett trenger du er en god CV!

Hva skal jeg ta med i CV for vikar?

Du må ta med alle de faste avsnittene som viser dine ferdigheter, din kompetanse og evne for å gjennomføre jobben. Vi har gått gjennom alle viktige avsnitt i denne artikkelen.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV