CV-mal og skrivetips for sykehusfrivillig

Å skrive en CV for stillingen som sykehusfrivillig krever en særlig vektlegging av dine menneskelige kvaliteter. Er du i stand til å vise empati, tålmodighet og forståelse overfor pasienter i en stressende og krevende situasjon? Dette er viktige spørsmål å besvare i din CV, for å vise arbeidsgiver at du har de nødvendige egenskapene for å bidra positivt i en slik rolle.

Et eksempel på en CV for en sykehusfrivillig vil bli opprettet nedenfor, som du kan tilpasse etter dine egne behov og erfaringer.

Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

Eksempel på CV-mal for Sykehusfrivillig

Personlig Informasjon:

Navn: Ola Nordmann
Adresse: Kirkegata 1, 0010 Oslo
Telefon: 12345678
Email: ola.nordmann@mail.no

Kjernekompetanse:

 • Pasientomsorg
 • Kommunikasjon
 • Tålmodighet
 • Pålitelighet

Utdanning:

Bachelor i Sykepleie, Universitetet i Oslo, 2019-2022.
Fokus på pasientomsorg og kommunikasjon.

Videregående Skole, Oslo Katedralskole, 2015-2018.
Fullførte studieforberedende utdanningsprogram med fordypning i helsefag.

Arbeidserfaring:

Frivillig, Røde Kors, 2019-2022.

 • Assisterende i diverse arrangementer og aktiviteter.
 • Hjelp til eldre og syke mennesker i deres hjem.

Sommerjobb, Omsorgsenter, 2016-2018.

 • Assistent for daglige aktiviteter og medisinsk pleie.
 • Kommuniserte med pasienter og deres familier.

Ferdigheter:

 • God kommunikasjon
 • Empatisk
 • Tålmodig
 • Selvstendig
 • God organisering
 • Pålitelig
 • Fleksibel
 • Samarbeidsvillig

Referanser:

Tilgjengelig på forespørsel

Språk:

 • Norsk - Morsmål
 • Engelsk - Flytende
 • Spansk - Grunnleggende

Jeg ser frem til å bidra med mine ferdigheter og erfaringer som frivillig på sykehuset for å gi pasientene den beste omsorgen.

En CV for en sykehusfrivillig gir en sjanse til å vise dine ferdigheter, erfaringer og engasjement innen helsevesenet. Den gir også innsikt i din evne til å jobbe i team, vise empati og håndtere stressende situasjoner. Arbeidsgivere som vil lese CV-en kan være sykehus, omsorgssentre, rehabiliteringssentre og andre helseinstitusjoner.

I denne artikkelen vil vi gi deg en detaljert veiledning om hvordan du skriver en overbevisende CV for å bli sykehusfrivillig. Dette er en unik rolle som krever en spesiell type engasjement og medfølelse, og det er viktig at din CV fremhever dine mest relevante kvalifikasjoner og egenskaper. Vi vil bryte ned prosessen i klare trinn, inkludert hvordan du skal formatere CVen, velge en passende tittel, liste opp din erfaring og utdanning, fremheve dine ferdigheter, skrive iøynefallende setninger og til slutt, hvordan du skriver et effektivt følgebrev. Ved å følge disse trinnene, vil du kunne lage en CV som virkelig gjør inntrykk og setter deg i en god posisjon for å få denne verdifulle frivillige stillingen.

Sykehusfrivillig


Struktur og formatering: Hvordan skrive en effektiv CV for Sykehusfrivillig


En velstrukturert CV er essensielt når man søker stillingen som Sykehusfrivillig. Dette dokumentet er din første mulighet til å demonstrere din kompetanse og engasjement for rollen, og det er viktig å formidle dette på en klar og konsis måte. En godt organisert CV vil gjøre det enklere for arbeidsgiveren å identifisere dine viktigste kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter. Dette kan være avgjørende for å tiltrekke seg oppmerksomheten til rekrutteringsansvarlige i en konkurranseutsatt sektor. En solid CV vil ikke bare være et springbrett for din karriere innen frivillig arbeid på sykehus, men vil også bidra til å styrke din profesjonelle utvikling og åpne dører for fremtidige muligheter.

I tillegg til Sykehusfrivillig CV-mal, har vi også andre relaterte maler du kanskje vil utforske.

Perfeksjoner din CV for sykehusfrivillig: Betydningen av korrekt formatering

 • Skrift: Velg en skrift som er lett å lese og profesjonell, slik som Times New Roman, Calibri eller Arial. Dette vil hjelpe til med å formidle informasjonen på en klar og effektiv måte, noe som er viktig for en rolle som sykehusfrivillig hvor nøyaktig kommunikasjon er nødvendig.
 • Format: Bruk et standard format for CV-en din, med overskrifter for hver seksjon (for eksempel utdanning, erfaring, ferdigheter). Dette vil gjøre det enklere for arbeidsgiveren å finne den informasjonen de trenger raskt, noe som er viktig i et travelt sykehusmiljø.
 • Skrifter: Hold deg til en skriftstørrelse mellom 10 og 12 punkter for hovedteksten i CV-en din, med overskrifter litt større for å skille seg ut. Dette vil sikre at CV-en din er lett å lese, noe som er viktig for å formidle informasjonen effektivt.
 • Marginer: Bruk standard marger på 2,5 cm på alle sider av dokumentet. Dette vil gi CV-en din et rent og ryddig utseende, noe som kan bidra til et positivt førsteinntrykk.
 • Punktlister: Bruk punktlister for å fremheve viktige opplysninger, som dine ansvarsområder i tidligere roller eller spesifikke ferdigheter du har. Dette vil gjøre det enklere for arbeidsgiveren å skanne gjennom CV-en din og identifisere nøkkelinformasjon.
 • Skilletegn: Bruk standard komma og punktum for å adskille setninger og tanker. Dette vil hjelpe til med klarhet og lesbarhet i CV-en din. Unngå overflødig bruk av utropstegn eller spørsmålstegn, da dette kan være distraherende.

Slik strukturerer du en overbevisende CV for sykehusfrivillig-arbeid

For å lage en effektiv og profesjonell CV for en sykehusfrivillig, er det viktig å inkludere nøkkeldelene som fremhever dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner. Følgende er de hoveddelene du bør være oppmerksom på:

 • Personlig informasjon: Dette er toppen av CV-en din, hvor du skal inkludere ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Profesjonell profil: Dette avsnittet skal inkludere en kort oppsummering av din bakgrunn, ferdigheter og erfaringer som er relevante for rollen som sykehusfrivillig. For eksempel, "En dedikert og empatisk frivillig med over fem års erfaring fra å hjelpe pasienter på lokale sykehus."
 • Utdanning: Liste opp din utdannelse i omvendt kronologisk rekkefølge, med de siste gradene eller kursene først.
 • Frivillig arbeidserfaring: Her skal du inkludere all din frivillige erfaring, spesielt innen helsevesenet. For eksempel, "Frivillig ved ABC sykehus, jobbet med å gi emosjonell støtte til pasienter og deres familier, og assisterende medisinsk personell med daglige oppgaver."
 • Ferdigheter: Dette avsnittet skal inneholde en liste over ferdigheter som er relevante for rollen som sykehusfrivillig. Det kan inkludere ting som førstehjelpsopplæring, gode kommunikasjonsevner, evnen til å håndtere stressende situasjoner, osv.
 • Referanser: Om nødvendig, inkluder referanser fra tidligere arbeidsgivere eller frivillige organisasjoner.
Viktig råd: Pass på å tilpasse CV-en din til hver enkelt rolle du søker på, ved å fremheve de mest relevante ferdighetene og erfaringene du har for den spesifikke stillingen.

Skap en effektiv CV for Sykehusfrivillig: Overskriften som fanger oppmerksomheten


Sykehusfrivillig


For en sykehusfrivillig er overskriften på jobben avgjørende, da den skal være lett synlig og inneholde all nødvendig kontaktinformasjon.

Å lage en slik overskrift krever en viss struktur. Først og fremst, starter man med etternavnet og fornavnet. Dette er personens identitet og skal være det første folk ser. Deretter følger yrket og disiplinen, som i dette tilfellet vil være "Sykehusfrivillig". Dette gir leseren en umiddelbar forståelse av hva personens rolle er.

Etter dette, inkluderer man postadressen. Selv om vi lever i en digital tidsalder, er det fortsatt viktig å ha en fysisk adresse tilgjengelig. Telefonnummeret følger så, som en direkte linje for kommunikasjon. Til slutt, avslutter man med e-postadressen, som er en mer moderne og ofte foretrukket metode for kommunikasjon.

Anette Olsen

Sykehusfrivillig med spesialisering i pasientstøtte

Kongens gate 10, 0153 Oslo, Norge

+47 22 1234 5678

anette.olsen@eksempel.com


Hvordan velge det perfekte bildet for din CV som sykehusfrivillig

Som sykehusfrivillig er det valgfritt å inkludere et bilde på CV-en din. Det er imidlertid viktig å merke seg at mange ansettelsesledere ikke vurderer kandidater basert på bildet de inkluderer på CV-en. Dersom du allikevel velger å legge ved et bilde, er det noen punkter du bør ta i betraktning.

Først og fremst, bildet må være profesjonelt. Dette utelukker feriebilder, selfies og lignende. Bildet skal gi et positivt og profesjonelt inntrykk av deg som person. Videre bør bildet være rektangulært, med anbefalte mål på 6,5 cm i lengden og 4,5 cm i bredden.

Hvis du bestemmer deg for å inkludere et bilde, er det lurt å velge en nøytral bakgrunn. Det er også anbefalt å holde en avstand til kameraet på omtrent tre fjerdedeler. Bildet bør være fokusert på ansiktet ditt, og du bør unngå overdreven bruk av filter eller redigering.

Til slutt er det viktig å huske på at bildet ikke skal være det avgjørende elementet i CV-en din. Din kompetanse, erfaring og kvalifikasjoner som sykehusfrivillig er det som virkelig teller.

Viktigheten av erfaringer når du skriver en CV for sykehusfrivillig


Hvordan inkludere og fremheve din erfaring i CV for sykehusfrivillig

Erfaringsdelen på en CV er særlig viktig for en sykehusfrivillig, da den gir et innblikk i kandidatens tidligere engasjementer og kompetanse. Det gir arbeidsgiveren muligheten til å vurdere om kandidatens tidligere erfaringer matcher med de spesifikke kravene og forventningene til stillingen som sykehusfrivillig.

Kronologisk rekkefølge: Start med din mest nylige erfaring som frivillig og jobb bakover. Dette gir en klar og lett forståelig oversikt over din karriereutvikling.

 • Eksempel: "Sykehusfrivillig, St. Olavs Hospital, 2020 - nå"

Kontraktsdatoer: Inkluder start- og sluttdatoer for hver stilling for å vise varigheten av engasjementet.

 • Eksempel: "Sykehusfrivillig, Ullevål Sykehus, Januar 2018 - Desember 2019"

Stillingstittel: Tydeliggjør rollen du hadde i hver posisjon for å gi en forståelse av ansvaret du hadde.

 • Eksempel: "Frivillig koordinator, Radiumhospitalet, 2017 - 2018"

Punktliste: Bruk punktlister til å beskrive dine oppgaver, ansvar og prestasjoner i hver stilling for å gjøre det lettere for leseren å skanne informasjonen.

 • Eksempel:
  • Assistent for pasientomsorg
  • Koordinerte frivillig innsats
  • Ledet helseworkshops

Stillingsbeskrivelse: Gi en kortfattet, men detaljert beskrivelse av jobben din. Dette vil gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine ferdigheter og erfaringer.

 • Eksempel: "Som frivillig på Rikshospitalet, tilbød jeg emosjonell støtte til pasienter, hjalp med logistikk og organiserte aktiviteter."

Bruk av stikkord: Bruk relevante stikkord som er spesifikke for stillingen som sykehusfrivillig. Dette vil hjelpe CVen din til å bli lagt merke til, spesielt hvis arbeidsgiveren bruker et søkeverktøy for å filtrere kandidater.

 • Eksempel: Pasientomsorg, frivillig arbeid, sykehuslogistikk, emosjonell støtte, aktivitetskoordinering.

Stilling: Frivillig på Sykehus

Arbeidsgiver: Oslo Universitetssykehus

Datoer: Januar 2018 - Desember 2020


Beskrivelse:

 • Assistent for helsepersonell i daglig sykehusdrift.
 • Støtte til pasienter og familier, inkludert emosjonell støtte og kommunikasjon.
 • Organisering av fritidsaktiviteter og arrangementer for pasienter.
 • Bidro til å skape et positivt og støttende sykehusmiljø.
 • Håndtering av pasientspesifikke spørsmål og bekymringer.

Hvordan skrive en CV for sykehusfrivillig når du mangler relevant erfaring

Sykehusfrivillig


Å søke om en stilling som sykehusfrivillig kan være utfordrende, spesielt hvis du ikke har tidligere erfaring. Nedenfor er noen enkle tips som kan hjelpe deg med å fylle ut CV-en din på en overbevisende måte. Disse rådene vil fokusere på hvordan du kan fremheve dine relevante ferdigheter og egenskaper.

Fokus på Utbildning:

 • Fremhev alle relevante kurs eller grader du har tatt, spesielt de som er relatert til medisin, helse eller frivillig arbeid.
 • Inkluder alle prosjekter eller oppgaver du fullførte som en del av din utdannelse, som kan være relevant for rollen som sykehusfrivillig.

Praksisplasser:

 • Selv om du ikke har formell jobberfaring, kan du ha hatt praksisplasser eller observasjonsperioder i et medisinsk miljø.

Frivillig Arbeid:

 • Om du har gjort frivillig arbeid tidligere, selv om det ikke er medisinsk relatert, kan det vise at du er engasjert og dedikert til å hjelpe andre.
 • Beskriv spesifikke oppgaver du utførte og ferdigheter du lærte under frivillig arbeid.

Deltakelse i arrangementer:

 • Har du deltatt på medisinske konferanser, helseworkshops eller lignende? Dette kan vise din interesse og engasjement i feltet.

Følgebrev:

 • Forklar mangelen på erfaring i følgebrevet ditt på en positiv måte. Fokuser på hvordan dine unike ferdigheter og entusiasme kan bidra til organisasjonen.

Ærlighet:

 • Ikke lyv eller forfalske informasjon på din CV. Det er bedre å være ærlig om mangel på erfaring og fokusere på hva du kan tilby istedenfor.

Kulturell og pedagogisk erfaring:

 • Har du reist eller studert i utlandet? Dette kan vise din evne til å tilpasse deg og lære nye ting, samt din forståelse for ulike kulturer, noe som kan være nyttig i et sykehusmiljø.

Personlige egenskaper:

 • Fremhev dine personlige egenskaper som empati, tålmodighet, kommunikasjonsferdigheter og evne til å håndtere stress, som er viktige i en sykehusfrivillig rolle.

Referanser:

 • Inkluder referanser fra lærere, veiledere eller andre som kan bekrefte din evne til å være en god sykehusfrivillig.

Betydningen av utdanning i en CV for sykehusfrivillig


Hvordan fremheve utdannelsen din i en CV for sykehusfrivillig

Utdannelsesdelen i en CV er avgjørende for en sykehusfrivillig, da den gir en oversikt over kandidatens kunnskapsbase og kompetanse. Det hjelper sykehuset å forstå om kandidaten har den nødvendige medisinske forståelsen eller har en utdanningsbakgrunn som kan være nyttig i en sykehusinnstilling. Selv om en bestemt grad ikke nødvendigvis kreves for en frivillig stilling, kan utdanning innen helsevitenskap, psykologi, sosialt arbeid eller lignende felt være en fordel.

Utdannelsesdelen er også et vindu inn i kandidatens evne til å lære, hans/hennes engasjement og utholdenhet, og evne til å fullføre oppgaver. For eksempel, hvis en kandidat har fullført en grad, viser det at han/hun har evnen til å holde seg til en oppgave over en lengre periode, noe som er en verdifull egenskap for en frivillig. Dette avsnittet kan også vise eventuell spesialisert opplæring eller sertifiseringer som kan være relevante for stillingen, for eksempel førstehjelpsertifisering.

Hvordan prioritere utdanning i din CV som sykehusfrivillig

For en sykehusfrivillig er det gunstig å begynne CV-en med 'Utdanning'-delen. Dette skyldes det faktum at sykehusfrivilligjobber krever en viss grad av medisinsk kunnskap og ferdigheter, som ofte er oppnådd gjennom relevant utdanning. Dermed vil utdanningen din kunne styrke din troverdighet og fremheve din kompetanse for denne rollen. For eksempel, hvis du har en bachelorgrad i sykepleie eller har fullført kurs i førstehjelp, vil dette gjøre deg mer kvalifisert for en sykehusfrivilligposisjon.

I tillegg gir utdanningsdelen i CV-en din rekrutterere en umiddelbar forståelse av dine faglige kvalifikasjoner. Dette er spesielt viktig gitt at sykehusfrivillige ofte jobber tett sammen med helsepersonell og pasienter. Derfor vil din utdanningsbakgrunn bidra til å gi rekrutterere trygghet om at du kan utføre dine oppgaver på en kompetent og trygg måte.

Imidlertid, i noen tilfeller, kan det være mer hensiktsmessig å starte med 'Erfaring'-delen. For eksempel, hvis du har mange års erfaring som sykehusfrivillig, men mangler formell utdanning i helsefaget, vil det være mer passende å fremheve din praktiske erfaring først. Dette kan gi rekrutterere en forståelse av dine praktiske ferdigheter og påviste evner i en sykehusinnstilling.

Utdanning

2017-2020: Bachelor i Sykepleie, Universitetet i Oslo

 • Fokusert på å utvikle en grunnleggende forståelse av sykepleieprinsipper, medisinsk terminologi og pasientpleieprosedyrer.
 • Gjennomført flere praksisperioder i ulike helseinstitusjoner, inkludert sykehus og hjemmeomsorg.

2014-2017: Videregående opplæring i Helse- og oppvekstfag, Oslo by Steinerskole

 • Spesialisert i grunnleggende helsefag, inkludert anatomi, fysiologi og ernæring.
 • Fikk verdifull erfaring med førstehjelp og bruk av medisinsk utstyr gjennom praksisplasseringer.

Å utheve relevante ferdigheter på CV for å bli sykehusfrivillig


Sykehusfrivillig


Hvordan fremheve utdanningsferdighetene dine i en CV for sykehusfrivillig

Ferdigheter er en av de mest sentrale delene i en CV. De gir en indikasjon på hva du er i stand til å gjøre og hva du kan bringe til en potensiell arbeidsgiver. Rekrutterere ser etter spesifikke ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. De ønsker å se at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å utføre jobben effektivt. For eksempel, hvis du søker på en stilling som krever kundeservice, vil rekrutterere se etter ferdigheter som god kommunikasjon, problemløsning og evnen til å håndtere stressende situasjoner.

Når du søker på en stilling som sykehusfrivillig, blir ferdigheter enda viktigere. Dette er fordi du ofte vil arbeide i høytrykksmiljøer og med mennesker som er i en sårbar situasjon. Du må kunne demonstrere at du har evnen til å håndtere disse utfordringene på en rolig og medfølende måte. Ferdigheter som effektiv kommunikasjon, empati og tålmodighet er nøkkelen i denne rollen. Rekrutterere vil også se etter bevis på at du kan jobbe godt i team, da sykehusfrivillige ofte jobber tett med helsepersonell og andre frivillige.

Viktige ferdigheter å inkludere i din CV som sykehusfrivillig

Når du skal skrive CV for en stilling som sykehusfrivillig, er det viktig å fremheve både faglige ferdigheter og personlige egenskaper som er relevante for rollen. Dette vil bidra til å skille deg ut fra andre søkere og vise rekrutterere at du har det som kreves for å være en verdifull tillegg til teamet.

Faglige ferdigheter for en sykehusfrivillig kan inkludere:

 • God kunnskap om grunnleggende førstehjelp
 • Erfaring med kundeservice eller pasientpleie
 • Evne til å håndtere sensitive personlige data med respekt og konfidensialitet
 • God forståelse for sykehusprosedyrer og -protokoller
 • Sterk kommunikasjonsferdighet, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe i et team og samarbeide med helsepersonell
 • Komfortabel med å arbeide i et medisinsk miljø, inkludert eksponering for sykdom og skade

På den personlige siden, kan du vurdere å inkludere egenskaper som:

 • Empatisk og forståelsesfull
 • Pålitelig og ansvarlig
 • Tålmodig og rolig under press
 • Fleksibel med hensyn til arbeidstid og oppgaver
 • Selvstendig og initiativrik
 • God til å lytte og gi støtte
 • Positiv og oppmuntrende holdning
 • Sterk vilje til å hjelpe andre og gi tilbake til samfunnet
Husk at det er viktig å være ærlig når du lister opp ferdigheter og egenskaper. Det er alltid bedre å vise reelle styrker og erfaringer enn å overdrive eller fabrikkere informasjon.

Sammendragets betydning i CV for Sykehusfrivillig


Sammendraget i en CV for en sykehusfrivillig er uhyre viktig fordi det gir en kort oversikt over dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter relatert til rollen. I en bransje som helsevesenet, hvor tid ofte er en avgjørende faktor, kan en klar og konsis oppsummering av din egnethet for stillingen spare både deg og arbeidsgiveren for verdifull tid.

Sammendraget er det første arbeidsgiveren leser, og det gir deg en mulighet til umiddelbart å fange deres oppmerksomhet. I dette avsnittet har du sjansen til å vise hvorfor du er den beste kandidaten for jobben, ved å fremheve dine mest relevante ferdigheter, erfaringer og mål.

For en sykehusfrivillig kan sammendraget for eksempel vektlegge din evne til å jobbe i team, din omsorgsfulle natur, tidligere erfaring med omsorgsarbeid eller frivillig arbeid, og din forståelse for medisinske prosedyrer eller sykehusprotokoller.

Ved å lage et sterkt sammendrag kan du vise at du ikke bare forstår hva jobben innebærer, men at du også har de nødvendige kvalifikasjonene og erfaringene for å utføre oppgavene effektivt. Dette kan være avgjørende for å sikre et intervju, og til slutt få jobben som sykehusfrivillig.

Som en dedikert og omsorgsfull frivillig, har jeg en sterk interesse for å støtte helsevesenet og gi omsorg til de som trenger det mest. Med tidligere erfaring innen frivillighet, har jeg utviklet sterke mellommenneskelige ferdigheter og evnen til å håndtere utfordrende situasjoner med tålmodighet og forståelse. Jeg er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre, og ser frem til å bidra til å forbedre pasientenes opplevelse på sykehuset. Min fleksibilitet, engasjement og positiv holdning vil gjøre meg til en verdifull tillegg til deres team.

Strukturer din CV for Sykehusfrivillig: Viktige Avsnitt å Inkludere


Tilleggsoverskriftene som kan inkluderes i en sykehusfrivillig CV er "Sertifikater og lisenser" og "IT-verktøy". Når du søker en frivillig rolle på et sykehus, er det viktig å vise at du har ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for jobben. Ved å inkludere flere kategorier i din CV, kan du gi et mer komplett bilde av din kompetanse og erfaring, noe som kan øke sjansene dine for å bli valgt for stillingen.

Sertifikater og lisenser

Hvis du har mottatt spesifikk opplæring eller sertifisering som er relevant for sykehusarbeid, er det viktig å inkludere dette i CV-en din. Det kan være sertifikater for førstehjelp, CPR, eller spesielle kurs for å håndtere bestemte medisinske utstyr. Disse sertifikatene og lisensene demonstrerer din kompetanse og forpliktelse til yrket, og kan være svært attraktive for sykehus som søker frivillige.

IT-verktøy

I dagens digitale verden er det å ha grunnleggende IT-kunnskaper nesten en nødvendighet i ethvert yrke, inkludert sykehusfrivillige. Du kan ha erfaring med å bruke elektroniske pasientjournaler, planleggingsprogramvare, eller annen teknologi som brukes i helsevesenet. Selv grunnleggende kunnskaper om tekstbehandling og e-post kan være nyttige. Ved å inkludere denne informasjonen i CV-en din, viser du at du er komfortabel med å bruke teknologi, noe som kan være en stor fordel i en hvilken som helst rolle.

Øk dine sjanser for å bli valgt som sykehusfrivillig: Hvordan forbedre din CV


Å være frivillig på et sykehus kan være en svært givende opplevelse, og det kan også styrke din CV betraktelig. Her er noen tips for å forbedre din sykehusfrivillig CV:

 1. Skriv en sterk personlig profil: Begynn med en kort, men slagkraftig personlig profil som viser din lidenskap for helsevesenet og forklarer hvorfor du ønsker å være frivillig.
 2. Fremhev relevante ferdigheter: Sykehusfrivillige trenger en rekke ferdigheter, inkludert kommunikasjon, empati og tålmodighet. Sørg for å fremheve disse ferdighetene i din CV.
 3. Inkluder tidligere erfaring: Hvis du har tidligere erfaring fra frivillig arbeid, helst i en helsevesenssetting, vær sikker på å inkludere det. Dette viser at du allerede har en viss forståelse for hva jobben innebærer.
 4. Legg til relevant utdanning: Selv om du ikke trenger en spesifikk utdanning for å være frivillig på et sykehus, vil enhver medisinsk eller helsefaglig utdanning du har være en bonus.
 5. Beskriv dine prestasjoner: I stedet for bare å liste opp dine oppgaver, prøv å inkludere spesifikke eksempler på hva du oppnådde i hver rolle.
 6. Bruk aktivt språk: Bruk sterke, aktive verb for å beskrive dine erfaringer og prestasjoner. Dette kan gjøre din CV mer overbevisende.
 7. Korrekturles din CV: Sørg for at din CV er fri for skrivefeil og grammatiske feil. Dette viser at du er profesjonell og detaljorientert.
 8. Tilpass din CV: Husk å tilpasse din CV for hver frivillig stilling du søker. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva de leter etter og hvordan du kan passe inn.

Hvordan skrive en effektiv CV for en Sykehusfrivillig: Nøkkelelementer du bør inkludere


Sykehusfrivillig


Å skrive en CV for en frivillig rolle på et sykehus kan være litt annerledes enn for en tradisjonell jobb. Det er viktig å vektlegge dine personlige kvaliteter og erfaringer som gjør deg egnet for en slik rolle. Her er noen viktige punkter du bør huske på når du skriver CV-en din:

 1. Start med en klar og tydelig personlig profil: Dette gir en oversikt over hvem du er, dine kvalifikasjoner og hvorfor du ønsker å være frivillig på sykehuset.
 2. Fremhev relevant erfaring: Dette kan omfatte både betalt arbeid og tidligere frivillig arbeid. Det er viktig å inkludere erfaringer som viser at du har de nødvendige ferdighetene for å jobbe på et sykehus, for eksempel pasientpleie, kommunikasjon, eller teamarbeid.
 3. Inkluder spesifikke ferdigheter: Gi detaljer om spesifikke ferdigheter du har som vil være nyttige i rollen som sykehusfrivillig, som førstehjelpskunnskaper eller evnen til å snakke flere språk.
 4. Legg vekt på din interesse for helsevesenet: Dette kan omfatte relevant utdanning, kurs du har tatt, eller personlige erfaringer som har gitt deg en forståelse for helsevesenet.
 5. Gi eksempler på personlige egenskaper: Dette kan være ting som empati, tålmodighet og pålitelighet. Gi spesifikke eksempler på hvordan du har demonstrert disse egenskapene i praksis.
 6. Korrekturles CV-en din nøye: Sørg for at den er fri for skrivefeil og grammatiske feil. Dette viser at du er detaljorientert og tar rollen på alvor.
 7. Unngå å inkludere irrelevant informasjon: Alt du inkluderer i CV-en din bør være relevant for rollen som sykehusfrivillig. Unngå å inkludere informasjon som ikke bidrar til å vise at du er en god kandidat for denne rollen.

Hvordan skrive et effektivt følgebrev for din CV som sykehusfrivillig


Følgebrevet er et nøkkelverktøy for å supplere CV-en din når du søker på en stilling som sykehusfrivillig. Det gir deg en mulighet til å uttrykke din genuine interesse for denne rollen og forklare hvorfor du er motivert til å bidra som frivillig i en sykehusinnstilling.

Det er også en sjanse for deg å skissere dine personlige mål og hvordan denne frivillige stillingen passer inn i dem, noe som kan hjelpe rekruttereren å forstå din dedikasjon. Når du skriver følgebrevet ditt, inkluder viktig informasjon om rollen som sykehusfrivillig. Hvis du møter utfordringer, kan du se på våre prøve følgebrev for sykehusfrivillige stillinger, som kan tjene som guide for ditt eget følgebrev.

Lag din CV med de beste malene

Hvordan Skrive en CV for Sykehusfrivillig: Ofte Stilte Spørsmål om Stillingen

Hvordan skal jeg inkludere min erfaring som sykehusfrivillig i CV-en min?

Du bør inkludere din erfaring som sykehusfrivillig i delen for arbeidserfaring eller frivillig arbeid i CV-en din. Det er viktig å merke seg at selv om det er frivillig arbeid, så har du fremdeles tilegnet deg verdifulle ferdigheter og erfaringer. Du bør inkludere stedet du jobbet, tidsperioden du var der, og en liste over dine ansvarsområder og prestasjoner.

Hvordan kan jeg vise at min erfaring som sykehusfrivillig har forberedt meg til en karriere innen helsevesenet?

Du kan fremheve de ferdighetene og erfaringene du har fått gjennom frivillig arbeid som er relevant for stillingen du søker på. Dette kan inkludere praktiske ferdigheter, som pasientpleie, samt myke ferdigheter, som kommunikasjon, teamarbeid, og problemløsning.

Hvordan kan jeg bruke min erfaring som sykehusfrivillig til å skille meg ut fra andre kandidater?

Din erfaring som sykehusfrivillig kan vise at du har en lidenskap for helsevesenet, en vilje til å hjelpe andre, og evnen til å håndtere utfordrende situasjoner. Dette kan være spesielt verdifullt for stillinger innen helsevesenet, hvor empati, tålmodighet, og styrke er viktig. Du kan også fremheve eventuelle spesifikke prosjekter eller initiativer du deltok i, som kan vise lederskap eller initiativ.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement