Skriv en effektiv CV for styremedlem med hjelp av denne malen

Å skrive en effektiv CV for stillingen som styremedlem krever en klar demonstrasjon av lederegenskaper og beslutningstaking. Hvordan kan man effektivt fremheve slike ferdigheter i et konkurransepreget marked? Hva slags erfaringer og resultater bør man trekke frem for å vise sin evne til å styre og veilede en organisasjon? Denne artikkelen vil gi innsikt i hvordan man best utformer sin CV for å vise seg som en verdifull kandidat for styreposisjoner.
Format :
Størrelse :
Tilpassbar :
Word (Microsoft)
A4
Ja

En CV for et styremedlem gir en oversikt over kandidatens erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner, noe som er avgjørende for å vurdere deres egnethet for en styreverv. Typiske arbeidsgivere som vil lese CV-en kan være ledergrupper, ansettelseskomiteer eller eiere av bedrifter, organisasjoner, ideelle organisasjoner og offentlige institusjoner.

I det følgende vil du finne en detaljert veiledning om hvordan man skriver en overbevisende CV for en stilling som styremedlem. En slik posisjon krever en spesiell type kompetanse og erfaring, og din CV må reflektere dette. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvert enkelt trinn nøye, fra formateringen av CV-en, valg av tittel, hvordan du best fremhever din erfaring og utdanning, til å velge de riktige ferdighetene å fremheve. Vi vil også gi deg tips om hvordan du skriver iøynefallende setninger som vil fange oppmerksomheten til leseren, samt hvordan du skriver et overbevisende følgebrev. Det å søke på en stilling som styremedlem krever en profesjonell og grundig tilnærming, og denne artikkelen vil gi deg alle verktøyene du trenger for å skape en imponerende CV.

Eksempel på CV-mal for Styremedlem

En CV-mal for styremedlem vil bli laget under, som personen kan justere og tilpasse etter eget behov.

Personlig Informasjon:

Navn: Ola Nordmann

Adresse: Kirkeveien 123, 0364 Oslo

Telefon: +47 12345678

E-post: ola.nordmann@mail.no

Profil:

Erfaren leder med over 20 års erfaring i ulike næringer. Har innehatt flere styreverv i både små og store bedrifter, og har bred erfaring med strategisk ledelse, forretningsutvikling og finans. Kommuniserer effektivt på alle nivåer og har en sterk evne til å bygge sterke relasjoner.

Utdanning:

2000 - 2004: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, Oslo

Arbeidserfaring:

2017 - d.d.: Styremedlem, Norsk Hydro ASA, Oslo

 • Bidro til strategisk planlegging og virksomhetsstyring
 • Overvåket finansiell ytelse og risikostyring

2012 - 2017: Styreleder, Telenor ASA, Oslo

 • Ledet styrets arbeid og bidro til å utvikle og implementere selskapets strategi
 • Sikret god kommunikasjon mellom styret og selskapets aksjonærer

2006 - 2012: Konserndirektør, Statoil ASA, Stavanger

 • Ansvarlig for selskapets forretningsutvikling og strategi

Ferdigheter:

 • Strategisk ledelse
 • Forretningsutvikling
 • Finansiell forståelse
 • Risikostyring
 • Beslutningstaking
 • Teambygging

Referanser:

Tilgjengelig på forespørsel.


Struktur og formatering: Hvordan skrive en effektiv CV for Styremedlem

En velstrukturert CV kan være en avgjørende faktor i søknadsprosessen for stillingen som Styremedlem. Med en klar og konsis CV, kan potensielle arbeidsgivere raskt vurdere din egnethet for rollen. Det er viktig å presentere sin kompetanse og erfaring på en måte som fremhever relevansen for stillingen. En godt organisert CV kan hjelpe deg med å skille deg ut i en stor søknadspool og effektivt formidle dine karrieremål og de utfordringene du er klar til å ta. Husk, en sterk CV er mer enn bare en liste over tidligere jobber, det er et verktøy for å markedsføre dine ferdigheter og ambisjoner.

I tillegg til vår Styremedlem CV-mal, har vi også andre lignende maler som du kanskje ønsker å sjekke ut.


Kom i førersetet: Slik formaterer du en imponerende CV for Styremedlem

 • Skrift: Velg en profesjonell og lettleselig skrifttype som Times New Roman, Arial eller Calibri. Dette er standard skrifttyper som er enkle å lese og gir CV-en et rent og formelt utseende, noe som er viktig for en stilling som styremedlem.
 • Format: En CV for et styremedlem bør være strukturert og konsis. Bruk klare overskrifter for hver seksjon, som for eksempel "Utdanning", "Arbeidserfaring", "Styreerfaring", og "Ferdigheter". Dette vil hjelpe potensielle arbeidsgivere å raskt finne relevant informasjon.
 • Skrifter: Skriftstørrelsen skal være mellom 10 og 12 punkter for hovedinnholdet, mens overskrifter kan være litt større for å skille dem ut. Dette sikrer at CV-en er lett å lese, men fortsatt ser profesjonell og konsis ut.
 • Marger: Hold margene mellom 1 og 1,5 tommer på alle sider av dokumentet. Dette gir CV-en et ryddig og organisert utseende, samtidig som det gir tilstrekkelig rom for all nødvendig informasjon.
 • Punktlister: Bruk punktlister for å belyse nøkkelopplysninger som arbeidserfaring og ferdigheter. Dette gjør det lett for arbeidsgivere å raskt skanne gjennom CV-en og finne relevant informasjon.
 • Skilletegn: Bruk kommaer og punktum for å skille mellom ulike deler av informasjonen. Dette hjelper med lesbarheten og gir CV-en et ryddig og organisert utseende.

Slik strukturerer du en effektiv CV for styremedlem

En CV for en styremedlem bør være tydelig og ordnet på en måte som fremhever den viktigste informasjonen om kandidatens kvaliteter og erfaring. Følgende punkter bør være representert:

 • Personlig informasjon: Dette inkluderer grunnleggende informasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-post.
 • Profesjonell profil: Her bør kandidaten gi en kort oppsummering av sin profesjonelle bakgrunn, nøkkelkvalifikasjoner og karrieremål. For eksempel, "Erfaren direktør med over 20 års erfaring i å lede organisasjoner til suksess."
 • Styreerfaring: Dette avsnittet bør inneholde en liste over tidligere og nåværende styreposisjoner, inkludert organisasjonens navn, stillingens rolle og datoer for tjeneste. For eksempel, "Styremedlem, XYZ Corporation, 2015 - nåværende".
 • Ytterligere profesjonell erfaring: I tillegg til styreerfaring, bør kandidaten også liste opp andre relevante jobber og stillinger de har hatt.
 • Utdanning: Her skal kandidaten liste opp sin høyere utdanning, inkludert grad, felt og institusjon.
 • Ferdigheter: Dette avsnittet skal inneholde en liste over ferdigheter som er relevante for styrearbeid, som strategisk planlegging, ledelse, finansiell analyse, etc.
 • Referanser: Kandidaten bør inkludere en liste over personer som kan bekrefte deres kvalifikasjoner og erfaring. Dette kan være tidligere medarbeidere, kolleger eller mentorer.
 • Ytterligere avsnitt: Dette kan inkludere interesseområder, språk, publikasjoner, frivillig arbeid osv. som kan være relevant for styrearbeid.

Råd: Prioriter de mest relevante delene av din erfaring og kompetanse i CV-en. For eksempel, hvis du har omfattende styreerfaring, bør dette være hovedfokuset i CV-en din.

Effektive tips for å skrive en overbevisende overskrift for din CV som Styremedlem

For et styremedlem er overskriften i jobbdokumentene av ypperste betydning; den skal være tydelig, lett å lese og inneholde alle nødvendige kontaktopplysninger. For å lage en slik overskrift, følg disse trinnene:

Start med å skrive ditt etternavn, etterfulgt av ditt fornavn. Dette sikrer at mottakeren raskt kan identifisere hvem brevet eller dokumentet kommer fra. Deretter skriver du din yrkestittel og disiplin. Hvis du for eksempel er et styremedlem for en teknologibedrift, kan du skrive "Styremedlem, Teknologi".

På neste linje, legg inn din postadresse. Det er viktig å inkludere både gatenavn og nummer, postnummer og poststed. På denne måten kan mottakeren enkelt finne din fysiske lokasjon om nødvendig.

Deretter legger du inn ditt telefonnummer. Husk å inkludere landskoden hvis dokumentet er ment for internasjonal korrespondanse. Telefonnumre gir en rask og direkte kommunikasjonsmetode, så det er viktig å sørge for at nummeret er korrekt.

Til slutt, skriv inn din e-postadresse. E-postadresser gir en annen metode for direkte kontakt, og gir mottakeren muligheten til å sende skriftlig korrespondanse når det er nødvendig. Pass på at e-postadressen er profesjonell og passende for din rolle som styremedlem.

Ved å følge disse trinnene, vil du lage en overskrift som er klar, informativ og profesjonell.

RIKTIG

Henrik Olsen

Styremedlem med bakgrunn i økonomi og ledelse

Kongens gate 11, 0153 Oslo, Norge

+47 22 123 456

henrik.olsen@eksempel.com


Optimalisering av bildet på din CV som styremedlem

For styremedlemmer, er det ingen stram regel om å inkludere et bilde på CV-en. Dette er et personlig valg og det er opp til deg å avgjøre. Hvis du bestemmer deg for å ha et bilde, er det noen retningslinjer du bør følge:

Bildet skal være profesjonelt, det vil si at uformelle bilder som strandbilder eller selfies ikke skal benyttes.

Formatet på bildet bør være rektangulært, ideelt sett 6,5 cm langt og 4,5 cm bredt.

Tidene hvor CV-er nesten alltid inneholdt bilder er forbi. I dag er det irrelevant for jobbsøknaden din om du har et bilde på CV-en eller ikke. Det er verdt å merke seg at mange ansettelsesledere ikke tar hensyn til om det er et bilde på CV-en når de vurderer kandidater.

Hvis du velger å inkludere et bilde, bør det være et profesjonelt bilde.

Bildet er altså valgfritt. Det er fullt mulig å søke om en stilling som styremedlem med en CV uten bilde. Men hvis du bestemmer deg for å inkludere et, bør du sikre at du har en nøytral bakgrunn, holder kameraet på en avstand av tre fjerdedeler, og rammer inn ansiktet ditt. Formatet bør være rektangulært, med dimensjonene 6,5 cm x 4,5 cm.

Viktigheten av erfaring når du skriver en CV for Styremedlem

Skriving av erfaringer for en CV for styremedlem

Erfaringsdelen i en CV til en Styremedlem er av betydelig viktighet, da den gir en detaljert oversikt over kandidatens tidligere roller, ansvar og prestasjoner. Denne delen bør omfatte en omfattende fremstilling av tidligere lederroller, med spesiell vekt på strategisk planlegging, beslutningstaking og bedriftsstyring.

Når du skriver erfaringsdelen i CV-en din, bør du:

 • Formatere erfaringene dine i kronologisk rekkefølge, og starte med den nyeste stillingen. Dette gir en tidsbestemt oversikt over din karriereutvikling. For eksempel, "Styremedlem, XYZ Corp, 2015 - Nåværende".
 • Inkludere kontraktsdatoer for hver stilling for å vise varigheten av din innsats og engasjement i hver rolle.
 • Nevne stillingstittelen klart og tydelig. For eksempel, "Styremedlem", "Styrets Leder", "Styrets Viseleder", etc.
 • Bruk punktlister for å beskrive dine hovedoppgaver og ansvar i hver rolle. For eksempel, "Ledet strategiske planleggingsmøter", "Utformet og implementerte bedriftspolicyer", "Overvåket økonomisk ytelse og budsjettplanlegging", etc.
 • Inkludere en detaljert stillingsbeskrivelse for hver rolle. Dette gir en dypere forståelse av ditt ansvarsområde, din kompetanse og dine prestasjoner.
 • Bruk stikkord som er relevante for styrearbeid, slik som "Strategisk Planlegging", "Beslutningstaking", "Corporate Governance", "Risk Management", "Financial Oversight", "Policy Development" og så videre. Dette vil hjelpe HR-personell eller rekrutterere å identifisere dine nøkkelkompetanser raskt.

Husk å være spesifikk, nøyaktig, og bruk et rikt og variert språk for å formidle din erfaring og kompetanse som Styremedlem.

RIKTIG

Stilling: Styremedlem

Arbeidsgiver: ABC Technologies AS

Datoer: Januar 2015 - Desember 2019

 • Ledet strategisk planlegging og selskapsstyring etter bedriftens mål.
 • Overvåket selskapets økonomiske ytelse og risikohåndtering.
 • Sikret selskapets overholdelse av lovpålagte krav og reguleringer.
 • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med viktige interessenter.
 • Godkjente og overvåket selskapets årlige budsjett.

Hvordan skrive en overbevisende CV for styremedlem når du mangler relevant erfaring

Å søke om en stilling som styremedlem uten tidligere erfaring kan være tøft, men det er ikke umulig. Nedenfor finner du nyttige tips for å utforme en overbevisende CV selv uten relevant erfaring. Disse enkle guidene vil hjelpe deg å fremheve dine ferdigheter og potensial til å bli et verdifullt tilskudd til styret.

 1. Fokuser på utdanning: Hvis du ikke har tidligere erfaring som styremedlem, kan du fremheve din utdanning. Dette kan være relevante kurs, grad eller annen formell opplæring som kan være relevant for rollen.
 2. Nevn relevant praksis: Hvis du har hatt praksisplasser eller lignende opplevelser som kan være relatert til styrearbeid, må du sørge for å inkludere dette i CVen din. Dette kan vise at du har noen praktiske ferdigheter som kan overføres til rollen.
 3. Fremhev frivillig arbeid: Har du noen gang jobbet frivillig for en organisasjon eller et arrangement som krever noen av de samme ferdighetene som et styremedlem trenger? Hvis ja, sørg for å inkludere dette i CVen din.
 4. Delta i relevante arrangementer: Hvis det er arrangementer, seminarer eller konferanser knyttet til styrearbeid, deltar du i disse for å få en følelse av hva rollen innebærer. Dette kan også gi deg mulighet til å nettverke og møte personer som allerede jobber i lignende roller.
 5. Forbered et sterkt følgebrev: Et følgebrev kan være et kraftig verktøy for å kompensere for manglende erfaring. Du kan bruke dette til å forklare hvorfor du er interessert i rollen, hvilke overførbare ferdigheter du har, og hvordan du planlegger å bidra som styremedlem.
 6. Vær ærlig: Det er viktig å være ærlig i CVen din. Ikke prøv å forfalske eller overdrive erfaringen din. Arbeidsgivere verdsetter ærlighet og integritet.
 7. Unike opplevelser: Har du reist mye, deltatt i kulturutveksling eller har en unik livserfaring? Dette kan også være verdifullt å inkludere, da det kan vise at du har en bred forståelse og er i stand til å bringe et unikt perspektiv til bordet.

Utdanningsdelen på CV for Styremedlem: Hvorfor det er viktig og hvordan du presenterer det

Fremheving av utdannelse i din CV for styremedlem

Utdanningsdelen i en CV er avgjørende, spesielt for en rolle som styremedlem, fordi det gir et overblikk over søkerens formelle kvalifikasjoner og kompetanseområder. Denne delen av CVen illustrerer søkerens dedikasjon til læring og profesjonell utvikling. Den gir også en indikasjon på individets evne til å håndtere komplekse konsepter, tenke strategisk, og utvise lederskap - alle nøkkelkvalifikasjoner for en styremedlem.

Selv om det ikke alltid er et absolutt krav med en grad for å være styremedlem, er det vanlig at personer i slike posisjoner har en høyere utdanning. Dette kan være innenfor områder som business, økonomi, jus eller andre relevante fagfelt. Videreutdanning som en MBA kan også være verdifull, da den gir dypere forståelse av bedriftsledelse og operasjonelle prosesser. Det viktigste er at utdanningen er relevant for virksomheten og dens behov.

Hvordan prioritere utdanning på CV for styremedlem

For en CV for en styremedlem, er det ofte anbefalt å starte med 'Utdanning'-delen. Dette skyldes at utdanning ofte er en viktig kvalifikasjon for styreverv, spesielt for selskaper i visse bransjer som krever spesifikk ekspertise. For eksempel, hvis man søker en styreposisjon i et farmasøytisk selskap, vil en utdanning innen biologi, kjemi eller farmasi være relevant og bør derfor fremheves tidlig i CV-en.

Utdanning kan også være en indikator på en persons evne til å forstå og håndtere komplekse problemer, noe som er en viktig ferdighet for en styremedlem. Dermed vil utdanning ofte være en av de første tingene en rekrutterer ser etter i en styremedlems CV.

Likevel, i noen tilfeller, kan det være mer passende å begynne med 'Erfaring'-delen. Dette kan være tilfelle hvis en person har betydelig styreerfaring, men kanskje ikke den mest relevante utdanningen. For eksempel, hvis noen har tjent som styremedlem for flere teknologiselskaper, men har en utdanning i litteratur, kan det være mer fordelaktig å fremheve erfaringen først.

RIKTIG

Utdanning:

2005-2008: Master i Forretningsledelse, Handelshøyskolen BI, Oslo

Fokusområder: Strategisk ledelse, økonomistyring, og bedriftsutvikling.

2001-2004: Bachelor i Økonomi og Administrasjon, Universitetet i Oslo

Fokusområder: Regnskap, markedsføring, og organisasjonsutvikling.

Sertifiseringer:

2018: Sertifisert styremedlem, Styreinstituttet, Oslo

Fullført omfattende trening i styrearbeid, herunder styrets rolle og ansvar, strategisk ledelse, risikostyring og eierstyring.

2012: Lederskapsutvikling, Harvard Business School, USA

Fullført intensivkurs i lederskapsutvikling med fokus på forandringsledelse, beslutningstaking og teamledelse.


Å fremheve nødvendige ferdigheter i CV for en styremedlem

Fremheving av utdanningsferdigheter i CV for styremedlem

Ferdigheter i en CV spiller en avgjørende rolle i å legge vekt på dine evner og egenskaper som gjør deg til den ideelle kandidaten for en stilling. Rekrutterere ser etter en kombinasjon av hard og myk ferdigheter, som viser din kompetanse, samt din evne til å samhandle effektivt med andre. En godt utformet ferdighetsdel i din CV kan vekke rekruttererens interesse, gi en bedre forståelse av din kompetanse, og øke sjansene dine for å bli kalt inn til et intervju.

Når du søker en stilling som Styremedlem, blir ferdighetene dine enda mer essensielle. Dette er fordi styremedlemmer er ansvarlige for å ta strategiske beslutninger, overvåke selskapets ytelse, og sikre selskapets etterlevelse av lovgivningen. Derfor er det viktig at du viser at du har de nødvendige ferdighetene for å håndtere disse oppgavene, som strategisk tenkning, ledelse, finansiell forståelse, og evnen til å bygge relasjoner. Å fremheve disse ferdighetene i din CV vil vise potensielle arbeidsgivere at du er i stand til å oppfylle rollen som styremedlem effektivt.

Nøkkelferdigheter å fremheve på en CV for styremedlem

Å utforme en effektiv CV er en kunst, spesielt når det kommer til å søke om en stilling som styremedlem. En godt skrevet CV vil fremheve dine faglige ferdigheter og personlige egenskaper på en måte som vil tiltrekke seg oppmerksomhet fra rekrutterere. Følgende lister illustrerer eksempler på faglige ferdigheter og personlige egenskaper som er relevante for en kjemiingeniør, men husk at din egen CV bør være skreddersydd for å reflektere dine unike styrker og erfaringer.

Faglige ferdigheter:

 • Stor evne til å betjene diverse laboratorieutstyr
 • Utmerket kunnskap om kjemi, biokjemi, fysiologi (menneske, dyr, plante), kjemiteknikk, etc.
 • God kunnskap om ingeniørmetodikk og tilhørende verktøy
 • Kunnskap om kjemiske reaksjoner og prosesser
 • Sterk evne til å designe, implementere og drifte kjemiske installasjoner
 • Ferdigheter i modellering av kjemiske prosesser
 • Evne til å bruke kontorautomatiseringsverktøy
 • God kunnskap om kjemisk programvare
 • Kjennskap til LIMS programvare, databaser mv.

Personlige egenskaper:

 • Strenge
 • Utholdende
 • Oppmerksom
 • Allsidig
 • Nysgjerrig
 • nyskapende
 • Kreativ
 • Dynamisk og seig
 • Evne til å syntetisere og analysere
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke skriveferdigheter

Disse listene er ment som en veiledning og bør tilpasses til hver enkelt stilling og organisasjon du søker på.

Sammendragets betydning i en CV for Styremedlem

Et sammendrag i en CV for et styremedlem er svært viktig for å gi en klar og kortfattet oversikt over kandidatens kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaringer. Det gir potensielle arbeidsgivere eller nominasjonskomiteer en rask forståelse av hva kandidaten kan bidra med i styret.

Styremedlemmer spiller en kritisk rolle i styring og strategisk veiledning av en organisasjon. Derfor er det viktig at kandidatenes sammendrag på CVen tydelig viser relevant erfaring og kunnskap innenfor områder som økonomi, ledelse, strategiutvikling, endringsledelse, og så videre.

Et effektivt sammendrag kan også hjelpe til med å fremheve kandidatens unike verdi som potensiell styremedlem. Det kan inkludere spesifikke prestasjoner, erfaringsområder, eller lederegenskaper som kan gi en sterk verdi til styret.

Til slutt, i en tid hvor det ofte er mange kvalifiserte kandidater for styreposisjoner, kan et godt sammendrag hjelpe kandidatens CV til å skille seg ut fra mengden. Det kan være det som gjør at kandidaten blir innkalt til intervju og potensielt tilbudt en styreposisjon.

Så sammendraget i en CV for et styremedlem er et kritisk element som hjelper med å formidle kandidatens verdi raskt og effektivt til de som tar beslutningen.

RIKTIG

Erfaren leder med sterk strategisk innsikt og en lidenskap for organisasjonsutvikling. Har omfattende erfaring fra ulike bransjer og har vist evne til å drive endringer og vekst. Jeg er forretningsorientert, analytisk og har god forståelse for komplekse problemstillinger. Som styremedlem, er jeg engasjert i å bidra med min kunnskap og erfaring til å styrke organisasjonens posisjon og skape bærekraftig vekst. Jeg ser frem til å bli en del av et ambisiøst team hvor jeg kan bidra til å forme fremtiden til selskapet.


Strukturering og Viktige Avsnitt for en Styremedlem CV

Tilleggsoverskriftene som kan inkluderes i en Styremedlem CV kan være "Sertifikater og lisenser" og "IT-verktøy". Grunnen til at du vil legge til flere kategorier i din CV er for å gi en mer komplett og detaljert beskrivelse av dine ferdigheter og erfaringer. Enhver informasjon som kan demonstrere din kompetanse og tilpasse seg til styrets behov kan være avgjørende for å skille deg ut fra andre kandidater.

Sertifikater og lisenser

Inkludering av sertifikater og lisenser i din Styremedlem CV er viktig fordi det viser din forpliktelse til kontinuerlig læring og utvikling. Dette kan være alt fra ledelsessertifikater, styreutdanning, til sertifikater innenfor spesifikke områder som finans, juss eller teknologi. Slike sertifikater gir bevis på din kompetanse og kunnskap, og viser at du har det som kreves for å ta informerte og effektive beslutninger på styrenivå.

IT-verktøy

Å inkludere en seksjon dedikert til IT-verktøy i din CV kan være nyttig, spesielt i dagens digitale alder. Styremedlemmer må ofte bruke forskjellige teknologier og programvare i sitt daglige arbeid. Dette kan være alt fra prosjektstyringsverktøy, til økonomisk programvare, og kommunikasjonsplattformer. Å demonstrere kompetanse med disse verktøyene viser at du er teknologisk dyktig og kan lett tilpasse deg nye systemer, noe som kan være svært attraktivt for potensielle arbeidsgivere.

Hvordan Perfeksjonere Din CV for Styremedlem: Viktige Forbedringspunkter

Å ha en god CV kan være avgjørende for å få plass i styret. Følgende tips kan være nyttige for å forbedre din Styremedlem CV:

 1. Tydeliggjør din tidligere styreerfaring: Det er svært viktig å tydelig fremheve din tidligere erfaring som styremedlem eller i lignende roller. Dette gir en indikasjon på din evne til å håndtere ansvarsområdene ved en styreposisjon.
 2. Fremhev dine lederegenskaper: Som styremedlem må du være i stand til å lede og ta beslutninger. Legg vekt på dine lederegenskaper og gi eksempler på situasjoner der du har vist frem disse egenskapene.
 3. Vis din strategiske tenkning: Styremedlemmer trenger å være strategiske tenkere. Gi eksempler på hvordan du har bidratt til å utvikle og implementere strategier i tidligere roller.
 4. Inkluder relevante sertifiseringer og kurs: Hvis du har fullført kurs eller oppnådd sertifiseringer som er relevante for rollen som styremedlem, bør du inkludere disse i din CV. Dette kan gi deg et forsprang i forhold til andre kandidater.
 5. Gi eksempler på konfliktløsning: Som styremedlem vil du sannsynligvis måtte håndtere konflikter. Gi eksempler på hvordan du har løst konflikter på en effektiv måte i tidligere roller.
 6. Skriv en sterk personlig profil: Din personlige profil på CV-en din bør tydelig vise din egnethet for rollen som styremedlem. Den bør være kortfattet, men kraftfull.
 7. Tilpass CV-en din for hver søknad: Selv om du søker på flere styreverv, bør du tilpasse CV-en din for hver enkel søknad. Dette viser at du har tatt deg tid til å forstå hva hver rolle krever og at du er genuint interessert i posisjonen.
 8. Be om tilbakemelding: Det kan være nyttig å be om tilbakemelding på CV-en din fra personer du stoler på. Dette kan hjelpe deg med å identifisere eventuelle svakheter og forbedre din søknad.

Hvordan Skrive en Effektiv CV for Styremedlem: Fokus på Nøkkelelementer

Å skrive en effektiv CV som styremedlem krever at du fremhever dine ledelsesferdigheter, erfaring og prestasjoner på en engasjerende og profesjonell måte. Her er noen viktige punkter å huske på:

 1. Profesjonell oppsummering: Start med en kraftig profesjonell oppsummering som fremhever din ledelseserfaring, strategiske tenkning og evne til å ta kritiske beslutninger.
 2. Ledelseskompetanse: Legg vekt på dine ledelsesferdigheter, inkludert forvaltning og utvikling av team, strategisk planlegging, og forholdet mellom styret og daglig leder.
 3. Erfaring: Under yrkeserfaring, inkluder alle tidligere styreposisjoner, og oppgi noen av de viktigste prestasjonene dine i disse rollene.
 4. Utdanning og opplæring: Ikke glem å inkludere relevant utdanning og spesialisert opplæring, for eksempel kurs i bedriftsledelse eller corporate governance.
 5. Tilpasset søknaden: Gjør CV-en relevant for den bestemte styreposisjonen du søker, ved å fokusere på ferdigheter og erfaringer som er mest relevante for organisasjonen.
 6. Referanser: Hvis det er mulig, inkluder referanser fra tidligere styrekolleger eller ledere som kan bekrefte din kompetanse og bidrag som styremedlem.
 7. Korrekturles: Som alltid, sørg for å korrekturlese CV-en din for å unngå eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter.

Ved å følge disse punktene, vil du kunne lage en overbevisende og profesjonell CV som hjelper deg å skille deg ut som en sterk kandidat for styreverv.

Hvordan Skrive en Effektiv CV og Følgebrev for en Styremedlem-Posisjon

Følgebrevet er en viktig komponent som kompletterer din CV når du søker på stillingen som Styremedlem. Dette dokumentet gir deg mulighet til å uttrykke din interesse og motivasjon for styrevervet, og gir deg også en plattform for å vise dine strategiske tenkning og lederegenskaper. Følgebrevet gir deg en unik mulighet til å fremheve hvordan din erfaring og kompetanse kan bidra til selskapets suksess.

Når du utformer følgebrevet ditt, er det viktig å inkludere spesifikke detaljer om styreposisjonen og hvordan du kan tilføre verdi i denne rollen. Hvis du synes det er utfordrende å skrive et sterkt følgebrev, kan du ta inspirasjon fra våre eksemplariske følgebrev for styreverv som du kan bruke som en veiledning når du skriver ditt eget.

Ofte stilte spørsmål og tips for å skrive en CV for stillingen som Styremedlem

1. Spørsmål: Hvordan skal jeg presentere min erfaring som Styremedlem i CV-en min?

Svar: Det er viktig å fremheve de spesifikke oppgavene og ansvarsområdene du hadde som Styremedlem. Dette kan inkludere strategisk planlegging, tilsyn med daglig drift, økonomisk styring, og noe spesielt prosjektledelse eller initiativer du var involvert i. Du kan også inkludere eventuelle prestasjoner eller resultater oppnådd under din tid i styret.

2. Spørsmål: Hva slags ferdigheter bør jeg fremheve i CV-en min for en Styremedlem posisjon?

Svar: Styremedlemmer krever en rekke ferdigheter, inkludert ledelse, strategisk tenkning, økonomisk forståelse, og evnen til å jobbe som en del av et team. Kommunikasjon og konflikthåndtering er også viktige ferdigheter. Du bør skreddersy din CV for hver spesifikk rolle, og sørge for å fremheve de mest relevante ferdighetene for den posisjonen.

3. Spørsmål: Hvordan kan jeg vise at jeg er en god kandidat for en Styremedlem posisjon hvis jeg ikke har tidligere styreerfaring?

Svar: Hvis du ikke har tidligere styreerfaring, kan du fremheve annen relevant erfaring, som ledelse eller prosjektledelse. Du kan også vise din forståelse for styrets rolle og ansvar, og din evne til å bidra på et strategisk nivå. Videreutdanning, som kurs eller sertifiseringer i styrearbeid, kan også være verdifullt å inkludere.

Lag din CV med de beste malene

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Lag din CV på 15 minutter

Vår gratis samling av CV-er som er designet av eksperter vil hjelpe deg å skille deg ut fra mengden og komme ett skritt nærmere drømmejobben din.

Lag din CV

Eksempel på brev for nedlasting

Mal for følgebrev
Design for følgebrev
Mal for følgebrev for studenter - universitet
Mal for følgebrev for engasjement